Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW

Obwód nr 7

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa, ul. Piotrkowska 104 Bujny
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Sołectwo: Bujny, Sołectwa: Gąski, Rokszyce Drugie (miejscowości: Kargał Las, Rokszyce Drugie), Wola Rokszycka
Liczba mieszkańców 1638
Liczba wyborców 1288
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej 11, 12
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim 4
Sejmiku Województwa Łódzkiego 4

Protokoły

 • Wybory Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej) - Okręg nr 12
 • Wybory Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
 • Wybory Sejmiku Województwa Łódzkiego) - Okręg nr 4
 • Wybory Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej) - Okręg nr 11
 • Wybory Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim) - Okręg nr 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej) - Okręg nr 12
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 585
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 585
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 527
3 Liczba kart niewykorzystanych 203
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 324
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 324
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 324
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 324
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 316
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
20 tomczyk renata elzzzbietaTOMCZYK Renata Elżbieta 53 Gąski 139 0.04399
43.99
21 pytka dariusz janPYTKA Dariusz Jan 56 Gąski 177 0.05601
56.01
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1288
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1288
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1173
3 Liczba kart niewykorzystanych 407
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 766
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 766
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 766
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 766
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 757
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czarczynzska monika alinaCZARCZYŃSKA Monika Alina 39 wyższe Radziątków 43 0.00568
5.68
2 drozdek roman czeslzawDROZDEK Roman Czesław 54 wyższe Wola Rokszycka 568 0.07503
75.03
3 dziadczyk paulina agnieszkaDZIADCZYK Paulina Agnieszka 49 wyższe Wola Krzysztoporska 146 0.01929
19.29
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Łódzkiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1288
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1255
3 Liczba kart niewykorzystanych 489
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 766
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 765
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 765
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 66
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 19
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 47
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 699
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skupinzski przemyslzaw szczepanSKUPIŃSKI Przemysław Szczepan 40 Dąbrówka Strumiany 5 0.00072
0.72
2 biernacki rafalz krzysztofBIERNACKI Rafał Krzysztof 43 Łódź 3 0.00043
0.43
3 syncerek joanna agnieszkaSYNCEREK Joanna Agnieszka 33 Wiktorów 0 0
0.00
4 szklarek joanna anetaSZKLAREK Joanna Aneta 41 Stryków 2 0.00029
0.29
5 radzinzska agnieszka annaRADZIŃSKA Agnieszka Anna 33 Zgierz 3 0.00043
0.43
6 bratus michalz benedyktBRATUS Michał Benedykt 35 Zgierz 1 0.00014
0.14
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mazur marek marianMAZUR Marek Marian 62 Piotrków Trybunalski 67 0.00959
9.59
2 kaczmarek jerzy wojciechKACZMAREK Jerzy Wojciech 65 Dobryszyce 5 0.00072
0.72
3 bartkowska eliza jadwigaBARTKOWSKA Eliza Jadwiga 40 Uszczyn 1 0.00014
0.14
4 lewinzski blzazzzej tadeuszLEWIŃSKI Błażej Tadeusz 59 Kaszewice 3 0.00043
0.43
5 sawicka monika annaSAWICKA Monika Anna 37 Koluszki 4 0.00057
0.57
6 kaczorowska mariaKACZOROWSKA Maria 50 Brużyczka Mała 5 0.00072
0.72
7 gandziarek jolantaGANDZIAREK Jolanta 55 Zelów 0 0
0.00
8 ossowski miron tadeuszOSSOWSKI Miron Tadeusz 34 Majków - Folwark 21 0.003
3.00
Razem 106
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 106

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kosowski przemyslzaw piotrKOSOWSKI Przemysław Piotr 32 Radomsko 4 0.00057
0.57
2 maras justyna katarzynaMARAS Justyna Katarzyna 29 Łódź 0 0
0.00
3 flak marcin tadeuszFLAK Marcin Tadeusz 41 Tuszyn 2 0.00029
0.29
4 skoszkiewicz katarzynaSKOŚKIEWICZ Katarzyna 32 Łódź 0 0
0.00
5 radwanzska malzgorzata katarzynaRADWAŃSKA Małgorzata Katarzyna 39 Łódź 1 0.00014
0.14
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalczyk pawelzKOWALCZYK Paweł 38 Rozprza 24 0.00343
3.43
2 kaczorowski jacek wiktorKACZOROWSKI Jacek Wiktor 60 Bełchatów 1 0.00014
0.14
3 spozlnicka magdalena sylwiaSPÓLNICKA Magdalena Sylwia 42 Radomsko 4 0.00057
0.57
4 sokalski jacek marianSOKALSKI Jacek Marian 52 Piotrków Trybunalski 22 0.00315
3.15
5 alama michalzALAMA Michał 40 Paciorkowizna 4 0.00057
0.57
6 bald zuzanna helenaBALD Zuzanna Helena 20 Plichtów 0 0
0.00
7 miler magdalena annaMILER Magdalena Anna 29 Bełchatów 2 0.00029
0.29
8 wochna slzawomir witoldWOCHNA Sławomir Witold 61 Koluszki 4 0.00057
0.57
Razem 61
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 61

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ostrowski artur zygmuntOSTROWSKI Artur Zygmunt 50 Piotrków Trybunalski 47 0.00672
6.72
2 rozpara tadeuszROZPARA Tadeusz 64 Bełchatów 0 0
0.00
3 pawlikowska monika justynaPAWLIKOWSKA Monika Justyna 32 Strzałków 1 0.00014
0.14
4 kacperski sergiusz lechKACPERSKI Sergiusz Lech 38 Gomunice 0 0
0.00
5 slzomczynzska marzanna zofiaSŁOMCZYŃSKA Marzanna Zofia 58 Łódź 0 0
0.00
6 chrzanowski bogdanCHRZANOWSKI Bogdan 72 Piotrków Trybunalski 3 0.00043
0.43
7 bednarek anna beataBEDNAREK Anna Beata 54 Dziewuliny 1 0.00014
0.14
8 jablzonzski wojciechJABŁOŃSKI Wojciech 66 Justynów 0 0
0.00
Razem 52
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 52

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pawelczyk andrzej krzysztofPAWELCZYK Andrzej Krzysztof 39 Bełchatów 1 0.00014
0.14
2 sulka monika zofiaSULKA Monika Zofia 34 Piotrków Trybunalski 1 0.00014
0.14
3 skorupa tomasz wojciechSKORUPA Tomasz Wojciech 31 Łódź 1 0.00014
0.14
4 niezgodzinzska-grocka aleksandraNIEZGODZIŃSKA-GROCKA Aleksandra 39 Łódź 0 0
0.00
5 klimczak jakub przemyslzawKLIMCZAK Jakub Przemysław 30 Aleksandrów Łódzki 0 0
0.00
6 szymanzska halina barbaraSZYMAŃSKA Halina Barbara 64 Zduńska Wola 0 0
0.00
7 ganicz tomaszGANICZ Tomasz 52 Łódź 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 budkiewicz piotr michalzBUDKIEWICZ Piotr Michał 22 Łazów 1 0.00014
0.14
2 ciupka boguslzaw piotrCIUPKA Bogusław Piotr 49 Łódź 1 0.00014
0.14
3 kardas rafalz andrzejKARDAS Rafał Andrzej 33 Łódź 0 0
0.00
4 tomasik angelika mariaTOMASIK Angelika Maria 26 Przedłęcze 0 0
0.00
5 wasiewicz magdalena ewaWASIEWICZ Magdalena Ewa 54 Łódź 0 0
0.00
6 zdulska ewelinaZDULSKA Ewelina 32 Łaznowska Wola 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 caban marcin pawelzCABAN Marcin Paweł 30 Łódź 5 0.00072
0.72
2 stangreciak ryszard jozzefSTANGRECIAK Ryszard Józef 63 Łódź 1 0.00014
0.14
3 pezdziwiatr sylwia magdalenaPĘDZIWIATR Sylwia Magdalena 44 Bełchatów 2 0.00029
0.29
4 stezpienz przemyslzawSTĘPIEŃ Przemysław 41 Nowa Wieś 4 0.00057
0.57
5 nowicka jolanta mariaNOWICKA Jolanta Maria 58 Piotrków Trybunalski 4 0.00057
0.57
6 auguszcik jagodaAUGUŚCIK Jagoda 61 Przedbórz 1 0.00014
0.14
7 pochopienz weronika malzgorzataPOCHOPIEŃ Weronika Małgorzata 23 Bełchatów 0 0
0.00
8 szliwowska katarzyna annaŚLIWOWSKA Katarzyna Anna 35 Amelin 1 0.00014
0.14
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kurczyna mateusz adamKURCZYNA Mateusz Adam 27 Piotrków Trybunalski 2 0.00029
0.29
2 kasprzyca dawid pawelzKASPRZYCA Dawid Paweł 28 Piotrków Trybunalski 0 0
0.00
3 slzowinzska weronika agnieszkaSŁOWIŃSKA Weronika Agnieszka 19 Tuszyn 0 0
0.00
4 kleska katarzyna ewaKLESKA Katarzyna Ewa 31 Piotrków Trybunalski 0 0
0.00
5 ceranka patryk adrianCERANKA Patryk Adrian 18 Piotrków Trybunalski 0 0
0.00
6 kurzela joanna magdalenaKURZELA Joanna Magdalena 18 Piotrków Trybunalski 0 0
0.00
7 gawronzski michalz janGAWROŃSKI Michał Jan 25 Nowostawy Dolne 1 0.00014
0.14
8 radziszewski igor janRADZISZEWSKI Igor Jan 26 Piotrków Trybunalski 1 0.00014
0.14
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ziemba zbigniew janZIEMBA Zbigniew Jan 42 Wola Krzysztoporska 327 0.04678
46.78
2 drozzzzdzzz beata zofiaDRÓŻDŻ Beata Zofia 45 Piotrków Trybunalski 46 0.00658
6.58
3 szymczyk krzysztof feliksSZYMCZYK Krzysztof Feliks 60 Łódź 21 0.003
3.00
4 niedzzwiecka aneta annaNIEDŹWIECKA Aneta Anna 42 Żytno 12 0.00172
1.72
5 derda sebastianDERDA Sebastian 35 Wiśniowa Góra 6 0.00086
0.86
6 elminowska aleksandraELMINOWSKA Aleksandra 33 Zdzieszulice Górne 3 0.00043
0.43
7 zyberyng konrad szymonZYBERYNG Konrad Szymon 24 Radomsko 2 0.00029
0.29
8 rogut dariusz mariuszROGUT Dariusz Mariusz 46 Zelów 9 0.00129
1.29
Razem 426
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 426

Lista nr 11 - KWW AKCJA NARODOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 miksa arkadiusz marekMIKSA Arkadiusz Marek 40 Turobów 3 0.00043
0.43
2 danielczyk mateuszDANIELCZYK Mateusz 24 Bełchatów 0 0
0.00
3 wyszkowski aleksy mariaWYSZKOWSKI Aleksy Maria 62 Wolbórz 0 0
0.00
4 maciejewska izabela emiliaMACIEJEWSKA Izabela Emilia 34 Klęk 2 0.00029
0.29
5 kulhawik marzena monikaKULHAWIK Marzena Monika 40 Mokra Prawa 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 urbaniak andrzejURBANIAK Andrzej 62 Osjaków 0 0
0.00
2 dylewski grzegorzDYLEWSKI Grzegorz 53 Wolbórz 0 0
0.00
3 stefanek bartlzomiej janSTEFANEK Bartłomiej Jan 36 Kamieńsk 0 0
0.00
4 klimczak jan andrzejKLIMCZAK Jan Andrzej 51 Biała 0 0
0.00
5 wiedenzska honorataWIEDEŃSKA Honorata 53 Rudzisko 0 0
0.00
6 boguslzawska malzgorzataBOGUSŁAWSKA Małgorzata 44 Kaszewice 1 0.00014
0.14
7 sikora bozzzenaSIKORA Bożena 61 Srock 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej) - Okręg nr 11
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 703
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 703
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 640
3 Liczba kart niewykorzystanych 198
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 442
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 442
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 441
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 441
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 433
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
19 krozlikowska justyna malzgorzataKRÓLIKOWSKA Justyna Małgorzata 34 Bujny 133 0.03072
30.72
20 sobieraj marzena elzzzbietaSOBIERAJ Marzena Elżbieta 43 Bujny 134 0.03095
30.95
21 gaworczyk michalz marcinGAWORCZYK Michał Marcin 39 Bujny 166 0.03834
38.34
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1288
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1169
3 Liczba kart niewykorzystanych 403
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 766
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 766
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 766
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 39
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 22
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 17
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 727
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ossowski sylwester stefanOSSOWSKI Sylwester Stefan 41 Majków-Folwark 20 0.00275
2.75
2 ogrodnik slzawomir henrykOGRODNIK Sławomir Henryk 41 Wola Rokszycka 132 0.01816
18.16
3 olejnik ryszard andrzejOLEJNIK Ryszard Andrzej 57 Bogdanów 9 0.00124
1.24
4 wozjtowicz agnieszka urszulaWÓJTOWICZ Agnieszka Urszula 45 Glina 20 0.00275
2.75
5 sala joanna katarzynaSALA Joanna Katarzyna 55 Wola Krzysztoporska 39 0.00536
5.36
6 maciaszczyk ewa malzgorzataMACIASZCZYK Ewa Małgorzata 51 Dziewuliny 1 0.00014
0.14
Razem 221
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 221

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pieluzzzek robert dariuszPIELUŻEK Robert Dariusz 47 Wola Krzysztoporska 142 0.01953
19.53
2 cieszlak ryszard franciszekCIEŚLAK Ryszard Franciszek 61 Mzurki 46 0.00633
6.33
3 wochenz katarzyna renataWOCHEŃ Katarzyna Renata 47 Cisowa 23 0.00316
3.16
4 kolzacinzska jolanta iwonaKOŁACIŃSKA Jolanta Iwona 54 Bujny 143 0.01967
19.67
5 jakubiak tomasz antoniJAKUBIAK Tomasz Antoni 44 Krzyżanów 36 0.00495
4.95
6 niezgoda-magiera boguslzawa edytaNIEZGODA-MAGIERA Bogusława Edyta 37 Parzniewice Małe 13 0.00179
1.79
Razem 403
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 403

Lista nr 14 - KWW PRZYJAZNY POWIAT

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 prochonz andrzejPROCHOŃ Andrzej 61 Kafar 7 0.00096
0.96
2 bielecka nina elzzzbietaBIELECKA Nina Elżbieta 31 Wola Bykowska 6 0.00083
0.83
3 biniek sylwester janBINIEK Sylwester Jan 52 Wola Krzysztoporska 6 0.00083
0.83
4 jasinzski jaroslzaw marekJASIŃSKI Jarosław Marek 26 Żychlin 0 0
0.00
5 florczak izabelaFLORCZAK Izabela 34 Wola Krzysztoporska 9 0.00124
1.24
6 chazdzynzska malzgorzata ewaCHĄDZYŃSKA Małgorzata Ewa 43 Kacprów 5 0.00069
0.69
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 15 - KWW „KOALICJA SAMORZĄDOWA”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adamczyk grzegorz janADAMCZYK Grzegorz Jan 57 Wola Krzysztoporska 43 0.00591
5.91
2 wozjcik edwarda jozzefaWÓJCIK Edwarda Józefa 63 Grabica 1 0.00014
0.14
3 palus bozzzena malzgorzataPALUS Bożena Małgorzata 61 Polesie 10 0.00138
1.38
4 bujacz tomasz marianBUJACZ Tomasz Marian 35 Oprzężów 12 0.00165
1.65
5 psujek paulina wioletaPSUJEK Paulina Wioleta 30 Parzniewice Duże 2 0.00028
0.28
6 gawron gabriel dariuszGAWRON Gabriel Dariusz 19 Olendry 2 0.00028
0.28
Razem 70
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 70