Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 5

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa, ul. Ks. Kanonika Mieczysława Kozakowskiego 3 Bogdanów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Sołectwa: Bogdanów, Bogdanów-Kolonia, Borowa, Kacprów, Moników, Miłaków
Liczba mieszkańców 956
Liczba wyborców 784
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej 8
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim 4
Sejmiku Województwa Łódzkiego 4

Protokoły

  • Wybory Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej) - Okręg nr 8
  • Wybory Sejmiku Województwa Łódzkiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim) - Okręg nr 4
  • Wybory Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej) - Okręg nr 8
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 784
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 784
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 704
3 Liczba kart niewykorzystanych 203
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 501
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 501
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 501
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 501
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 494
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
19 dolata paulina annaDOLATA Paulina Anna 32 Bogdanów 132 0.02672
26.72
20 wieczorek halina irenaWIECZOREK Halina Irena 50 Bogdanów Kolonia 138 0.02794
27.94
21 jarzazbek krzysztof wiktorJARZĄBEK Krzysztof Wiktor 54 Kacprów 224 0.04534
45.34
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Łódzkiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 784
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 746
3 Liczba kart niewykorzystanych 245
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 501
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 501
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 501
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 37
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 16
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 21
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 464
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skupinzski przemyslzaw szczepanSKUPIŃSKI Przemysław Szczepan 40 Dąbrówka Strumiany 2 0.00043
0.43
2 biernacki rafalz krzysztofBIERNACKI Rafał Krzysztof 43 Łódź 1 0.00022
0.22
3 syncerek joanna agnieszkaSYNCEREK Joanna Agnieszka 33 Wiktorów 2 0.00043
0.43
4 szklarek joanna anetaSZKLAREK Joanna Aneta 41 Stryków 1 0.00022
0.22
5 radzinzska agnieszka annaRADZIŃSKA Agnieszka Anna 33 Zgierz 1 0.00022
0.22
6 bratus michalz benedyktBRATUS Michał Benedykt 35 Zgierz 1 0.00022
0.22
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mazur marek marianMAZUR Marek Marian 62 Piotrków Trybunalski 18 0.00388
3.88
2 kaczmarek jerzy wojciechKACZMAREK Jerzy Wojciech 65 Dobryszyce 3 0.00065
0.65
3 bartkowska eliza jadwigaBARTKOWSKA Eliza Jadwiga 40 Uszczyn 1 0.00022
0.22
4 lewinzski blzazzzej tadeuszLEWIŃSKI Błażej Tadeusz 59 Kaszewice 0 0
0.00
5 sawicka monika annaSAWICKA Monika Anna 37 Koluszki 1 0.00022
0.22
6 kaczorowska mariaKACZOROWSKA Maria 50 Brużyczka Mała 6 0.00129
1.29
7 gandziarek jolantaGANDZIAREK Jolanta 55 Zelów 0 0
0.00
8 ossowski miron tadeuszOSSOWSKI Miron Tadeusz 34 Majków - Folwark 2 0.00043
0.43
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kosowski przemyslzaw piotrKOSOWSKI Przemysław Piotr 32 Radomsko 1 0.00022
0.22
2 maras justyna katarzynaMARAS Justyna Katarzyna 29 Łódź 2 0.00043
0.43
3 flak marcin tadeuszFLAK Marcin Tadeusz 41 Tuszyn 1 0.00022
0.22
4 skoszkiewicz katarzynaSKOŚKIEWICZ Katarzyna 32 Łódź 2 0.00043
0.43
5 radwanzska malzgorzata katarzynaRADWAŃSKA Małgorzata Katarzyna 39 Łódź 2 0.00043
0.43
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kowalczyk pawelzKOWALCZYK Paweł 38 Rozprza 5 0.00108
1.08
2 kaczorowski jacek wiktorKACZOROWSKI Jacek Wiktor 60 Bełchatów 2 0.00043
0.43
3 spozlnicka magdalena sylwiaSPÓLNICKA Magdalena Sylwia 42 Radomsko 0 0
0.00
4 sokalski jacek marianSOKALSKI Jacek Marian 52 Piotrków Trybunalski 2 0.00043
0.43
5 alama michalzALAMA Michał 40 Paciorkowizna 1 0.00022
0.22
6 bald zuzanna helenaBALD Zuzanna Helena 20 Plichtów 1 0.00022
0.22
7 miler magdalena annaMILER Magdalena Anna 29 Bełchatów 0 0
0.00
8 wochna slzawomir witoldWOCHNA Sławomir Witold 61 Koluszki 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ostrowski artur zygmuntOSTROWSKI Artur Zygmunt 50 Piotrków Trybunalski 10 0.00216
2.16
2 rozpara tadeuszROZPARA Tadeusz 64 Bełchatów 2 0.00043
0.43
3 pawlikowska monika justynaPAWLIKOWSKA Monika Justyna 32 Strzałków 1 0.00022
0.22
4 kacperski sergiusz lechKACPERSKI Sergiusz Lech 38 Gomunice 0 0
0.00
5 slzomczynzska marzanna zofiaSŁOMCZYŃSKA Marzanna Zofia 58 Łódź 0 0
0.00
6 chrzanowski bogdanCHRZANOWSKI Bogdan 72 Piotrków Trybunalski 0 0
0.00
7 bednarek anna beataBEDNAREK Anna Beata 54 Dziewuliny 0 0
0.00
8 jablzonzski wojciechJABŁOŃSKI Wojciech 66 Justynów 0 0
0.00
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pawelczyk andrzej krzysztofPAWELCZYK Andrzej Krzysztof 39 Bełchatów 5 0.00108
1.08
2 sulka monika zofiaSULKA Monika Zofia 34 Piotrków Trybunalski 1 0.00022
0.22
3 skorupa tomasz wojciechSKORUPA Tomasz Wojciech 31 Łódź 0 0
0.00
4 niezgodzinzska-grocka aleksandraNIEZGODZIŃSKA-GROCKA Aleksandra 39 Łódź 0 0
0.00
5 klimczak jakub przemyslzawKLIMCZAK Jakub Przemysław 30 Aleksandrów Łódzki 1 0.00022
0.22
6 szymanzska halina barbaraSZYMAŃSKA Halina Barbara 64 Zduńska Wola 0 0
0.00
7 ganicz tomaszGANICZ Tomasz 52 Łódź 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 budkiewicz piotr michalzBUDKIEWICZ Piotr Michał 22 Łazów 1 0.00022
0.22
2 ciupka boguslzaw piotrCIUPKA Bogusław Piotr 49 Łódź 0 0
0.00
3 kardas rafalz andrzejKARDAS Rafał Andrzej 33 Łódź 0 0
0.00
4 tomasik angelika mariaTOMASIK Angelika Maria 26 Przedłęcze 0 0
0.00
5 wasiewicz magdalena ewaWASIEWICZ Magdalena Ewa 54 Łódź 0 0
0.00
6 zdulska ewelinaZDULSKA Ewelina 32 Łaznowska Wola 1 0.00022
0.22
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 caban marcin pawelzCABAN Marcin Paweł 30 Łódź 4 0.00086
0.86
2 stangreciak ryszard jozzefSTANGRECIAK Ryszard Józef 63 Łódź 0 0
0.00
3 pezdziwiatr sylwia magdalenaPĘDZIWIATR Sylwia Magdalena 44 Bełchatów 5 0.00108
1.08
4 stezpienz przemyslzawSTĘPIEŃ Przemysław 41 Nowa Wieś 2 0.00043
0.43
5 nowicka jolanta mariaNOWICKA Jolanta Maria 58 Piotrków Trybunalski 0 0
0.00
6 auguszcik jagodaAUGUŚCIK Jagoda 61 Przedbórz 0 0
0.00
7 pochopienz weronika malzgorzataPOCHOPIEŃ Weronika Małgorzata 23 Bełchatów 1 0.00022
0.22
8 szliwowska katarzyna annaŚLIWOWSKA Katarzyna Anna 35 Amelin 0 0
0.00
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kurczyna mateusz adamKURCZYNA Mateusz Adam 27 Piotrków Trybunalski 4 0.00086
0.86
2 kasprzyca dawid pawelzKASPRZYCA Dawid Paweł 28 Piotrków Trybunalski 0 0
0.00
3 slzowinzska weronika agnieszkaSŁOWIŃSKA Weronika Agnieszka 19 Tuszyn 0 0
0.00
4 kleska katarzyna ewaKLESKA Katarzyna Ewa 31 Piotrków Trybunalski 1 0.00022
0.22
5 ceranka patryk adrianCERANKA Patryk Adrian 18 Piotrków Trybunalski 0 0
0.00
6 kurzela joanna magdalenaKURZELA Joanna Magdalena 18 Piotrków Trybunalski 0 0
0.00
7 gawronzski michalz janGAWROŃSKI Michał Jan 25 Nowostawy Dolne 0 0
0.00
8 radziszewski igor janRADZISZEWSKI Igor Jan 26 Piotrków Trybunalski 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ziemba zbigniew janZIEMBA Zbigniew Jan 42 Wola Krzysztoporska 275 0.05927
59.27
2 drozzzzdzzz beata zofiaDRÓŻDŻ Beata Zofia 45 Piotrków Trybunalski 43 0.00927
9.27
3 szymczyk krzysztof feliksSZYMCZYK Krzysztof Feliks 60 Łódź 7 0.00151
1.51
4 niedzzwiecka aneta annaNIEDŹWIECKA Aneta Anna 42 Żytno 8 0.00172
1.72
5 derda sebastianDERDA Sebastian 35 Wiśniowa Góra 9 0.00194
1.94
6 elminowska aleksandraELMINOWSKA Aleksandra 33 Zdzieszulice Górne 6 0.00129
1.29
7 zyberyng konrad szymonZYBERYNG Konrad Szymon 24 Radomsko 0 0
0.00
8 rogut dariusz mariuszROGUT Dariusz Mariusz 46 Zelów 9 0.00194
1.94
Razem 357
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 357

Lista nr 11 - KWW AKCJA NARODOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 miksa arkadiusz marekMIKSA Arkadiusz Marek 40 Turobów 0 0
0.00
2 danielczyk mateuszDANIELCZYK Mateusz 24 Bełchatów 3 0.00065
0.65
3 wyszkowski aleksy mariaWYSZKOWSKI Aleksy Maria 62 Wolbórz 0 0
0.00
4 maciejewska izabela emiliaMACIEJEWSKA Izabela Emilia 34 Klęk 0 0
0.00
5 kulhawik marzena monikaKULHAWIK Marzena Monika 40 Mokra Prawa 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 urbaniak andrzejURBANIAK Andrzej 62 Osjaków 3 0.00065
0.65
2 dylewski grzegorzDYLEWSKI Grzegorz 53 Wolbórz 0 0
0.00
3 stefanek bartlzomiej janSTEFANEK Bartłomiej Jan 36 Kamieńsk 0 0
0.00
4 klimczak jan andrzejKLIMCZAK Jan Andrzej 51 Biała 2 0.00043
0.43
5 wiedenzska honorataWIEDEŃSKA Honorata 53 Rudzisko 0 0
0.00
6 boguslzawska malzgorzataBOGUSŁAWSKA Małgorzata 44 Kaszewice 2 0.00043
0.43
7 sikora bozzzenaSIKORA Bożena 61 Srock 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 784
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 705
3 Liczba kart niewykorzystanych 204
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 501
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 501
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 501
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 15
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 479
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ossowski sylwester stefanOSSOWSKI Sylwester Stefan 41 Majków-Folwark 4 0.00084
0.84
2 ogrodnik slzawomir henrykOGRODNIK Sławomir Henryk 41 Wola Rokszycka 3 0.00063
0.63
3 olejnik ryszard andrzejOLEJNIK Ryszard Andrzej 57 Bogdanów 171 0.0357
35.70
4 wozjtowicz agnieszka urszulaWÓJTOWICZ Agnieszka Urszula 45 Glina 5 0.00104
1.04
5 sala joanna katarzynaSALA Joanna Katarzyna 55 Wola Krzysztoporska 39 0.00814
8.14
6 maciaszczyk ewa malzgorzataMACIASZCZYK Ewa Małgorzata 51 Dziewuliny 1 0.00021
0.21
Razem 223
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 223

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pieluzzzek robert dariuszPIELUŻEK Robert Dariusz 47 Wola Krzysztoporska 132 0.02756
27.56
2 cieszlak ryszard franciszekCIEŚLAK Ryszard Franciszek 61 Mzurki 16 0.00334
3.34
3 wochenz katarzyna renataWOCHEŃ Katarzyna Renata 47 Cisowa 4 0.00084
0.84
4 kolzacinzska jolanta iwonaKOŁACIŃSKA Jolanta Iwona 54 Bujny 50 0.01044
10.44
5 jakubiak tomasz antoniJAKUBIAK Tomasz Antoni 44 Krzyżanów 31 0.00647
6.47
6 niezgoda-magiera boguslzawa edytaNIEZGODA-MAGIERA Bogusława Edyta 37 Parzniewice Małe 2 0.00042
0.42
Razem 235
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 235

Lista nr 14 - KWW PRZYJAZNY POWIAT

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 prochonz andrzejPROCHOŃ Andrzej 61 Kafar 3 0.00063
0.63
2 bielecka nina elzzzbietaBIELECKA Nina Elżbieta 31 Wola Bykowska 1 0.00021
0.21
3 biniek sylwester janBINIEK Sylwester Jan 52 Wola Krzysztoporska 0 0
0.00
4 jasinzski jaroslzaw marekJASIŃSKI Jarosław Marek 26 Żychlin 1 0.00021
0.21
5 florczak izabelaFLORCZAK Izabela 34 Wola Krzysztoporska 0 0
0.00
6 chazdzynzska malzgorzata ewaCHĄDZYŃSKA Małgorzata Ewa 43 Kacprów 6 0.00125
1.25
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 15 - KWW „KOALICJA SAMORZĄDOWA”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adamczyk grzegorz janADAMCZYK Grzegorz Jan 57 Wola Krzysztoporska 8 0.00167
1.67
2 wozjcik edwarda jozzefaWÓJCIK Edwarda Józefa 63 Grabica 0 0
0.00
3 palus bozzzena malzgorzataPALUS Bożena Małgorzata 61 Polesie 1 0.00021
0.21
4 bujacz tomasz marianBUJACZ Tomasz Marian 35 Oprzężów 0 0
0.00
5 psujek paulina wioletaPSUJEK Paulina Wioleta 30 Parzniewice Duże 1 0.00021
0.21
6 gawron gabriel dariuszGAWRON Gabriel Dariusz 19 Olendry 0 0
0.00
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 784
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 784
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 711
3 Liczba kart niewykorzystanych 209
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 501
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 501
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 501
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 501
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 3
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 498
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czarczynzska monika alinaCZARCZYŃSKA Monika Alina 39 wyższe Radziątków 75 0.01506
15.06
2 drozdek roman czeslzawDROZDEK Roman Czesław 54 wyższe Wola Rokszycka 297 0.05964
59.64
3 dziadczyk paulina agnieszkaDZIADCZYK Paulina Agnieszka 49 wyższe Wola Krzysztoporska 126 0.0253
25.30