Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 891
Wyborców 4 772
Obwodów 6
 • Wybory do Rady Gminy Białaczów
 • Wybory Wójta Gminy Białaczów
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Świetlica Wiejska w Białaczowie, ul. Piotrkowska 6 Białaczów stały Tak Sołectwo Białaczów, Sołectwo Ossa
2 Szkoła Podstawowa w Białaczowie, ul. Szkolna 36 Białaczów stały Nie Sołectwo Sobień, Sołectwo Zakrzów, Sołectwo Parczów
3 Świetlica Wiejska w Żelazowicach, 127 Żelazowice stały Nie Sołectwo Radwan, Sołectwo Żelazowice
4 Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej, 259 Miedzna Drewniana stały Tak Sołectwo Miedzna Drewniana, Sołectwo Wąglany
5 Szkoła Podstawowa w Petrykozach, 1 Petrykozy stały Tak Sołectwo Parczówek, Sołectwo Kuraszków, Sołectwo Petrykozy
6 Szkoła Podstawowa w Skroninie, 156 Skronina stały Nie Sołectwo Skronina, Sołectwo Sędów

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Część Sołectwa Białaczów: ul. Hugona Kołłątaja, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Osiedle Kowalów, ul. Piotrkowska od Nr 8A do ostatniego, ul. Sejmu Wielkiego, ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego, Sołectwo Ossa 1 308 6 6
0.0000020000Nr 2 Część Sołectwa Białaczów: ul. Kościelna, ul. Parczowska, ul. Piotrkowska od Nr 1 do Nr 4a, ul. Plac Wolności, ul. Szkolna, ul. Spokojna, ul. Wąska 1 345 5 5
0.0000030000Nr 3 Część Sołectwa Białaczów: ul. Łąkowa, ul. Ogrodowa, ul. Partyzantów, ul. Polna, ul. Sobieńska, ul. Konecka 1 342 5 5
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Sobień, Sołectwo Zakrzów 1 358 4 4
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Parczów 1 299 5 5
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Radwan 1 171 2 2
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Żelazowice 1 269 4 4
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Miedzna Drewniana 1 465 4 4
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Wąglany 1 344 3 3
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Parczówek 1 334 4 4
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Kuraszków, Część Sołectwa Petrykozy od Nr 1/1 do Nr 42 i od Nr 44 do Nr 96A parzyste 1 292 4 4
0.0000120000Nr 12 Część Sołectwa Petrykozy od Nr 43 do Nr 97 nieparzyste i od Nr 98 do końca 1 285 3 3
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Sędów 1 279 3 3
0.0000140000Nr 14 Część Sołectwa Skronina od Nr 1 do Nr 135 1 341 3 3
0.0000150000Nr 15 Część Sołectwa Skronina od Nr 136 do końca 1 340 3 3
Podsumowanie 15 4 772 58 58

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY GOWOREK KWW BARBARY GOWOREK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI ZBIGNIEWA SZPOTONA KWW BEZPARTYJNI ZBIGNIEWA SZPOTONA 1 1 1 1 4
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRYSTYNA GOŁĄB KWW K GOLAB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA LOKALNA KWW INICJATYWA LOKALNA 1 1 1 3
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OKNO KRYSI JÓŹWIK KWW OKNO KRYSI JÓŹWIK 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
3 GOWOREK Barbara 45 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY GOWOREK Białaczów
1 FRANASZCZYK Maciej Marcin 41 średnie KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Polskie Stronnictwo Ludowe Parczów
2 GOŁĄB Krystyna 63 wyższe rolnicze KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRYSTYNA GOŁĄB Wąglany
4 RESZELEWSKI Jacek 43 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Białaczów

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 308 188 188 61.04% 0.06104
181 96.28% 0.09628
Tak
2 345 248 248 71.88% 0.07188
245 98.79% 0.09879
Tak
3 342 216 216 63.16% 0.06316
210 97.22% 0.09722
Tak
4 358 211 211 58.94% 0.05894
207 98.10% 0.0981
Tak
5 299 174 174 58.19% 0.05819
173 99.43% 0.09943
Tak
6 171 126 126 73.68% 0.07368
125 99.21% 0.09921
Tak
7 269 188 188 69.89% 0.06989
186 98.94% 0.09894
Tak
8 466 310 310 66.52% 0.06652
307 99.03% 0.09903
Tak
9 344 244 244 70.93% 0.07093
239 97.95% 0.09795
Tak
10 334 219 219 65.57% 0.06557
215 98.17% 0.09817
Tak
11 292 172 172 58.90% 0.0589
172 100.00% 0.1
Tak
12 287 158 158 55.05% 0.05505
156 98.73% 0.09873
Tak
13 279 168 168 60.22% 0.06022
162 96.43% 0.09643
Tak
14 341 187 187 54.84% 0.05484
183 97.86% 0.09786
Tak
15 340 191 191 56.18% 0.05618
187 97.91% 0.09791
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 580 13 19.67% 0.01967
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 807 13 27.37% 0.02737
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY GOWOREK 1 024 15 34.74% 0.03474
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI ZBIGNIEWA SZPOTONA 89 4 3.02% 0.00302
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRYSTYNA GOŁĄB 158 9 5.36% 0.00536
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA LOKALNA 174 3 5.90% 0.0059
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OKNO KRYSI JÓŹWIK 116 1 3.93% 0.00393

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 580 13 2 19.67% 0.01967
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 807 13 5 27.37% 0.02737
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY GOWOREK 1 024 15 6 34.74% 0.03474
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI ZBIGNIEWA SZPOTONA 89 4 0 3.02% 0.00302
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRYSTYNA GOŁĄB 158 9 0 5.36% 0.00536
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA LOKALNA 174 3 1 5.90% 0.0059
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OKNO KRYSI JÓŹWIK 116 1 1 3.93% 0.00393

Rada Gminy Białaczów - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 KRESIŃSKA Zofia 19 10.50% 0.0105
Nie
1 10 10 CUPER Anna Ilona 24 13.26% 0.01326
Nie
1 17 17 BOŻEK Dominik Jacek 75 41.44% 0.04144
Tak
1 18 18 KALATA Sebastian Ernest 22 12.15% 0.01215
Nie
1 19 19 STĘPNIAK Włodzimierz Antoni 17 9.39% 0.00939
Nie
1 20 20 HEJDA Małgorzata 24 13.26% 0.01326
Nie
2 2 2 KRAJEWSKA - AL KHOURI Elżbieta Ewa 57 23.27% 0.02327
Nie
2 10 10 RESZELEWSKI Piotr Jan 42 17.14% 0.01714
Nie
2 17 17 MARTYKA Andrzej 81 33.06% 0.03306
Tak
2 18 18 SZPOTON Zbigniew Andrzej 31 12.65% 0.01265
Nie
2 19 19 ZIELIŃSKA Bożena 34 13.88% 0.01388
Nie
3 2 2 LEKSYCKA Dorota Grażyna 20 9.52% 0.00952
Nie
3 10 10 PADUSZYŃSKA Marzanna 96 45.71% 0.04571
Tak
3 17 17 DEFRATYKA Jacek 38 18.10% 0.0181
Nie
3 18 18 TARASKA Diana 23 10.95% 0.01095
Nie
3 19 19 GÓRNIK Beata Anna 33 15.71% 0.01571
Nie
4 2 2 KOCEMBA Kamil Artur 65 31.40% 0.0314
Nie
4 10 10 BRZÓSKA Zofia 47 22.71% 0.02271
Nie
4 17 17 LASOTA Elżbieta Maria 94 45.41% 0.04541
Tak
4 19 19 KOWALCZYK Katarzyna Lidia 1 0.48% 0.00048
Nie
5 2 2 FRANASZCZYK Maciej Marcin 50 28.90% 0.0289
Nie
5 10 10 SKALSKA Ewa Elżbieta 66 38.15% 0.03815
Tak
5 17 17 MŁYNARCZYK Mirosława Agnieszka 25 14.45% 0.01445
Nie
5 18 18 SKIBA Ryszard Marian 13 7.51% 0.00751
Nie
5 19 19 FRANASZCZYK Jerzy 19 10.98% 0.01098
Nie
6 2 2 WIKTOROWICZ Hubert Marcin 47 37.60% 0.0376
Nie
6 17 17 ŚWITKOWSKI Waldemar 78 62.40% 0.0624
Tak
7 2 2 WILK Beata Magdalena 92 49.46% 0.04946
Tak
7 10 10 PRZYBYŁA Józef Henryk 21 11.29% 0.01129
Nie
7 17 17 NOWAK Marek 62 33.33% 0.03333
Nie
7 19 19 SIKORA Janusz 11 5.91% 0.00591
Nie
8 2 2 KARBOWNIK Teresa 49 15.96% 0.01596
Nie
8 10 10 PRUSEK Zdzisław 131 42.67% 0.04267
Tak
8 17 17 REK Karolina 106 34.53% 0.03453
Nie
8 19 19 FORNAL Anna Marina 21 6.84% 0.00684
Nie
9 17 17 CIEŚLAK Tomasz 106 44.35% 0.04435
Nie
9 19 19 ANDRZEJCZAK Jan Stanisław 17 7.11% 0.00711
Nie
9 21 21 JÓŹWIK Krystyna 116 48.54% 0.04854
Tak
10 2 2 KRZYSZTOFIK Anna 32 14.88% 0.01488
Nie
10 10 10 BŁASZCZYK Katarzyna Marzena 25 11.63% 0.01163
Nie
10 17 17 BANAŚ Agnieszka 46 21.40% 0.0214
Nie
10 20 20 PAWŁOWSKI Marcin Michał 112 52.09% 0.05209
Tak
11 10 10 TRĘBARCZYK Zbigniew Jerzy 90 52.33% 0.05233
Tak
11 17 17 ZIĘBACZEWSKA Krystyna Marianna 39 22.67% 0.02267
Nie
11 19 19 TOMCZYK Danuta Elżbieta 5 2.91% 0.00291
Nie
11 20 20 TACZYKOWSKI Bartłomiej 38 22.09% 0.02209
Nie
12 2 2 DUDA Ireneusz Stanisław 59 37.82% 0.03782
Tak
12 10 10 BRZESKI Tomasz 47 30.13% 0.03013
Nie
12 17 17 KARBOWNIK Rafał Marcin 50 32.05% 0.03205
Nie
13 2 2 SYKURSKI Dariusz Jacek 61 37.65% 0.03765
Nie
13 10 10 ADAMUS Marian 7 4.32% 0.00432
Nie
13 17 17 NOWAK Lidia 94 58.02% 0.05802
Tak
14 2 2 CIEŚLAK- SIWEK Anna Małgorzata 13 7.10% 0.0071
Nie
14 10 10 KUCHARSKI Dawid 129 70.49% 0.07049
Tak
14 17 17 KUCHARSKI Piotr 41 22.40% 0.0224
Nie
15 2 2 BARTOSIK Dawid Marcin 16 8.56% 0.00856
Nie
15 10 10 KIRAGA Magda Agata 82 43.85% 0.04385
Nie
15 17 17 SZYMCZYK Piotr Marian 89 47.59% 0.04759
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 FRANASZCZYK Maciej Marcin 41 średnie Parczów, 336 11.35 Nie
2 GOŁĄB Krystyna 63 wyższe rolnicze Wąglany, 204 6.89 Nie
3 GOWOREK Barbara 45 wyższe Białaczów, 1 412 47.69 Druga tura
4 RESZELEWSKI Jacek 43 wyższe Białaczów, 1 009 34.08 Druga tura

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Świetlica Wiejska w Białaczowie, ul. Piotrkowska 6 Białaczów stały 995 652 642 64.52% 0.06452
636 99.07%
2 Szkoła Podstawowa w Białaczowie, ul. Szkolna 36 Białaczów stały 657 386 385 58.60% 0.0586
382 99.22%
3 Świetlica Wiejska w Żelazowicach, 127 Żelazowice stały 440 314 314 71.36% 0.07136
312 99.36%
4 Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej, 259 Miedzna Drewniana stały 810 554 554 68.40% 0.0684
551 99.46%
5 Szkoła Podstawowa w Petrykozach, 1 Petrykozy stały 913 549 549 60.13% 0.06013
546 99.45%
6 Szkoła Podstawowa w Skroninie, 156 Skronina stały 960 545 545 56.77% 0.05677
534 97.98%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 GOWOREK Barbara 45 wyższe Białaczów, 1582 54.85 Tak
2 RESZELEWSKI Jacek 43 wyższe Białaczów, 1302 45.15 Nie

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych GOWOREK Barbara Głosów ważnych oddanych na kandydatów RESZELEWSKI Jacek
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Świetlica Wiejska w Białaczowie, ul. Piotrkowska 6 Białaczów 648 374 57.72% 0.05772
42.28% 274
2 Szkoła Podstawowa w Białaczowie, ul. Szkolna 36 Białaczów 369 201 54.47% 0.05447
45.53% 168
3 Świetlica Wiejska w Żelazowicach, 127 Żelazowice 306 149 48.69% 0.04869
51.31% 157
4 Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej, 259 Miedzna Drewniana 487 256 52.57% 0.05257
47.43% 231
5 Szkoła Podstawowa w Petrykozach, 1 Petrykozy 531 353 66.48% 0.06648
33.52% 178
6 Szkoła Podstawowa w Skroninie, 156 Skronina 543 249 45.86% 0.04586
54.14% 294

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Świetlica Wiejska w Białaczowie, ul. Piotrkowska 6 Białaczów stały 999 655 655 65.57% 0.06557
648 98.93%
2 Szkoła Podstawowa w Białaczowie, ul. Szkolna 36 Białaczów stały 660 371 371 56.21% 0.05621
369 99.46%
3 Świetlica Wiejska w Żelazowicach, 127 Żelazowice stały 439 307 307 69.93% 0.06993
306 99.67%
4 Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej, 259 Miedzna Drewniana stały 811 494 494 60.91% 0.06091
487 98.58%
5 Szkoła Podstawowa w Petrykozach, 1 Petrykozy stały 914 532 532 58.21% 0.05821
531 99.81%
6 Szkoła Podstawowa w Skroninie, 156 Skronina stały 960 551 551 57.40% 0.0574
543 98.55%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 5 891 4 772 6 1