Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 6 533
Wyborców 5 269
Obwodów 8
 • Wybory do Rady Miejskiej w Kocku
 • Wybory Burmistrza Miasta Kock
 • Wyniki głosowania do rady miasta
 • Wyniki wyborów do rady miasta
 • Wyniki głos. i wyb. Burmistrza
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Dom Kultury, ul. Apteczna 4 Kock stały Tak m. Kock ulice: Apteczna, 1 Maja, Ogrodowa; części ulic: nieparzysta strona ul. Tadeusza Kościuszki od Nr 1 do końca; ul. Berka Joselewicza od Nr 5 do Nr 18; ul. Jana Pawła II od Nr 4 do Nr 46. Sołectwo Górka: Nr 1 i 2 oraz od Nr 134 do Nr 142; m. Kock ulice: Cmentarna, Polskiego Czerwonego Krzyża, 3 Maja, Ludwika Osińskiego, Lubartowska, plac Anny Jabłonowskiej; części ulic: parzysta strona ul. Radzyńskiej od Nr 4 do Nr 26. m. Kock ulice: Józefa Piłsudskiego, Świętego Jana Chrzciciela, Pocztowa, Zastodolna, Zaszkolna; części ulic: ul. Radzyńska od Nr 3 do Nr 25 nieparzyste oraz od Nr 28 do końca. m. Kock części ulic: Wojska Polskiego od Nr 2 do Nr 65, parzysta strona ul. Wojska Polskiego od Nr 66 do Nr 76, parzysta strona ul. Tadeusza Kościuszki od Nr 6 do końca.
2 Szkoła Podstawowa, ul. Przechodnia 11 Kock stały Tak m. Kock części ulic: ul. Jana Pawła II od Nr 47 do końca, ul. Berka Joselewicza od Nr 19 do końca. m. Kock ulice: Przechodnia, Warszawska, Sportowa, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Polna; części ulic: ul. Stodolna od Nr 3 do Nr 23 nieparzyste. m. Kock ulice: Władysława Jagiełły, Ariańska, Marcina Stępnia, Generała Kruka, Hugo Kołłątaja, Biskupów Płockich; części ulic: nieparzysta strona ul. Wojska Polskiego od Nr 67 do Nr 71, ul. Wojska Polskiego od Nr 78 do końca, ul. Stodolna od Nr 24 do końca. m. Kock ulice: Generała Kleeberga, Pogodna, Łukowska, 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Kolonia Kock; sołectwo: Annówka.
3 Budnek po szkole podstawowej, 22 Górka stały Nie Sołectwa: Górka od Nr 3 do Nr 133 oraz od Nr 143 do końca; Lipniak.
4 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza, 160 Talczyn stały Tak Sołectwo: Talczyn.
5 Świetlica Wiejska, 16A Annopol stały Nie Sołectwa: Annopol, Wygnanka.
6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa, 90 Białobrzegi stały Nie Sołectwo: Białobrzegi. Sołectwa: Białobrzegi-Kolonia, Bożniewice, Ruska Wieś.
7 Zespół Szkół im. Jana Pawła II, 1 Poizdów stały Tak Sołectwa: Poizdów od Nr 37 do Nr 63, Poizdów-Kolonia. Sołectwa: Poizdów od Nr 1 do Nr 36 oraz od Nr 64 do końca; Zakalew.
8 Dom Pomocy Społecznej w Kocku, Tadeusza Kościuszki 1D Kock dom pomocy społecznej Nie Obiekty Domu Pomocy Społecznej w Kocku położone przy ulicach: Tadeusza Kościuszki 1A, Tadeusza Kościuszki 1B, Tadeusza Kościuszki 1C, Tadeusza Kościuszki 1D, ul. Ogrodowa 5

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 m. Kock ulice: Apteczna, 1 Maja, Ogrodowa; części ulic: nieparzysta strona ul. Tadeusza Kościuszki od Nr 1 do końca; ul. Berka Joselewicza od Nr 5 do Nr 18; ul. Jana Pawła II od Nr 4 do Nr 46. 1 354 1 1
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Górka: Nr 1 i 2 oraz od Nr 134 do Nr 142; m. Kock ulice: Cmentarna, Polskiego Czerwonego Krzyża, 3 Maja, Ludwika Osińskiego, Lubartowska, plac Anny Jabłonowskiej; części ulic: parzysta strona ul. Radzyńskiej od Nr 6 do Nr 26. 1 377 2 2
0.0000030000Nr 3 m. Kock ulice: Józefa Piłsudskiego, Świętego Jana Chrzciciela, Pocztowa, Zastodolna, Zaszklona; części ulic: ul. Radzyńska od Nr 3 do Nr 25 nieparzyste oraz od Nr 28 do końca. 1 314 1 1
0.0000040000Nr 4 m. Kock części ulic: Wojska Polskiego od Nr 2 do Nr 65, parzysta strona ul. Wojska Polskiego od Nr 66 do Nr 76, parzysta strona ul. Tadeusza Kościuszki od Nr 6 do końca. 1 332 2 2
0.0000050000Nr 5 m. Kock części ulic: ul. Jana Pawła II od Nr 47 do końca, ul. Berka Joselewicza od Nr 19 do końca. 1 356 2 2
0.0000060000Nr 6 m. Kock ulice: Przechodnia, Warszawska, Sportowa, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Polna; części ulic: ul. Stodolna od Nr 3 do Nr 23 nieparzyste. 1 368 3 3
0.0000070000Nr 7 m. Kock ulice: Władysława Jagiełły, Ariańska, Marcina Stępnia, Generała Kruka, Hugo Kołłątaja, Biskupów Płockich; części ulic: nieparzysta strona ul. Wojska Polskiego od Nr 67 do Nr 71, ul. Wojska Polskiego od Nr 78 do końca, ul. Stodolna od Nr 24 do końca. 1 398 2 2
0.0000080000Nr 8 m. Kock ulice: Generała Kleeberga, Pogodna, Łukowska, 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Kolonia Kock; sołectwo: Annówka. 1 376 2 2
0.0000090000Nr 9 Sołectwa: Górka od Nr 3 do 133 oraz od Nr 143 do końca; Lipniak. 1 485 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwa: Talczyn. 1 453 1 1
0.0000110000Nr 11 Sołectwa: Annopol, Wygnanka. 1 251 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwo: Białobrzegi. 1 361 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwa: Białobrzegi-Kolonia, Bożniewice, Ruska Wieś. 1 280 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwo: Poizdów od Nr 37 do Nr 63; Poizdów-Kolonia. 1 264 2 2
0.0000150000Nr 15 Sołectwa: Poizdów od Nr 1 do Nr 36 oraz od Nr 64 do końca; Zakalew. 1 300 2 2
Podsumowanie 15 5 269 28 28

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 5
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 7
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA PEŁKI KWW MARIUSZA PEŁKI 1 1 2
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ MIASTA I GMINY KOCK KWW ROZWÓJ MIASTA I GMINY KOCK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BILSKIEGO KWW JANUSZA BILSKIEGO 1 1
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA KOWALCZYKA KWW JAROSŁAWA KOWALCZYKA 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 FUTERA Tomasz 56 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ MIASTA I GMINY KOCK Kock

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Bez głosowania Nie
2 375 168 168 44.80% 0.0448
163 97.02% 0.09702
Tak
3 Bez głosowania Nie
4 333 186 186 55.86% 0.05586
184 98.92% 0.09892
Tak
5 356 165 165 46.35% 0.04635
156 94.55% 0.09455
Tak
6 368 183 183 49.73% 0.04973
172 93.99% 0.09399
Tak
7 398 186 186 46.73% 0.04673
181 97.31% 0.09731
Tak
8 376 182 182 48.40% 0.0484
174 95.60% 0.0956
Tak
9 485 236 236 48.66% 0.04866
230 97.46% 0.09746
Tak
10 Bez głosowania Nie
11 253 149 149 58.89% 0.05889
142 95.30% 0.0953
Tak
12 361 237 237 65.65% 0.06565
228 96.20% 0.0962
Tak
13 280 200 200 71.43% 0.07143
190 95.00% 0.095
Tak
14 264 178 178 67.42% 0.06742
175 98.31% 0.09831
Tak
15 300 183 183 61.00% 0.061
179 97.81% 0.09781
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 409 5 18.81% 0.01881
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 540 7 24.84% 0.02484
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA PEŁKI 79 2 3.63% 0.00363
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ MIASTA I GMINY KOCK 939 12 43.19% 0.04319
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BILSKIEGO 97 1 4.46% 0.00446
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA KOWALCZYKA 110 1 5.06% 0.00506

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 409 5 3 18.81% 0.01881
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 540 7 2 24.84% 0.02484
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA PEŁKI 79 2 2 3.63% 0.00363
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ MIASTA I GMINY KOCK 939 12 6 43.19% 0.04319
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA BILSKIEGO 97 1 1 4.46% 0.00446
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAROSŁAWA KOWALCZYKA 110 1 1 5.06% 0.00506

Rada Miejska w Kocku - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 RÓŻYCKI Dariusz Mariusz Bez głosowania Tak
2 10 10 LIK Ewa 66 40.49% 0.04049
Nie
2 15 15 BILSKI Janusz Józef 97 59.51% 0.05951
Tak
3 13 13 PEŁKA Mariusz Bez głosowania Tak
4 14 14 MITURA Jerzy Tomasz 74 40.22% 0.04022
Nie
4 16 16 KOWALCZYK Jarosław Roman 110 59.78% 0.05978
Tak
5 2 2 OLIWNIAK Radosław Tomasz 90 57.69% 0.05769
Tak
5 14 14 KUCHARUK Janusz 66 42.31% 0.04231
Nie
6 10 10 NAKONIECZNY Grzegorz 59 34.30% 0.0343
Nie
6 13 13 SOBOLEWSKI Andrzej Franciszek 79 45.93% 0.04593
Tak
6 14 14 FILIPEK Leon 34 19.77% 0.01977
Nie
7 10 10 DADEJ Karol Paweł 88 48.62% 0.04862
Nie
7 14 14 FUTERA Marek Ryszard 93 51.38% 0.05138
Tak
8 10 10 EBERT Jacek Krzysztof 54 31.03% 0.03103
Nie
8 14 14 MITURA Janusz Marian 120 68.97% 0.06897
Tak
9 2 2 MITURA Paweł 115 50.00% 0.05
Nie
9 14 14 STROJEK Józef Jan 115 50.00% 0.05
Tak
10 14 14 NIEDZIELA Dariusz Bez głosowania Tak
11 10 10 BILSKA Agnieszka Danuta 79 55.63% 0.05563
Tak
11 14 14 NIEDZIELA Agata 63 44.37% 0.04437
Nie
12 2 2 KULA Zbigniew Aleksander 113 49.56% 0.04956
Nie
12 14 14 MITURA Ryszard 115 50.44% 0.05044
Tak
13 10 10 OSIK Jerzy Zbigniew 88 46.32% 0.04632
Nie
13 14 14 KRUCZEK Jacek Józef 102 53.68% 0.05368
Tak
14 2 2 ZYKUBEK Adam Andrzej 91 52.00% 0.052
Tak
14 14 14 MIERZWIŃSKI Jan Tomasz 84 48.00% 0.048
Nie
15 10 10 NAKONIECZNY Stanisław Wiesław 106 59.22% 0.05922
Tak
15 14 14 KOWALCZYK Adam Jan 73 40.78% 0.04078
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Głosy za % głosów za Głosy przeciw Wybrany
1 FUTERA Tomasz 56 Wyższe Kock, 2169 82.66% 455 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Dom Kultury, ul. Apteczna 4 Kock stały 1 311 586 586 44.70% 0.0447
573 97.78%
2 Szkoła Podstawowa, ul. Przechodnia 11 Kock stały 1 498 716 715 47.73% 0.04773
694 97.06%
3 Budnek po szkole podstawowej, 22 Górka stały 485 236 236 48.66% 0.04866
235 99.58%
4 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza, 160 Talczyn stały 453 184 184 40.62% 0.04062
183 99.46%
5 Świetlica Wiejska, 16A Annopol stały 253 149 149 58.89% 0.05889
146 97.99%
6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa, 90 Białobrzegi stały 641 437 437 68.17% 0.06817
421 96.34%
7 Zespół Szkół im. Jana Pawła II, 1 Poizdów stały 564 361 361 64.01% 0.06401
350 96.95%
8 Dom Pomocy Społecznej w Kocku, Tadeusza Kościuszki 1D Kock dom pomocy społecznej 68 26 26 38.24% 0.03824
22 84.62%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 6 533 5 269 8 1