Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 886
Wyborców 4 806
Obwodów 5
 • Wybory do Rady Gminy Godziszów
 • Wybory Wójta Gminy Godziszów
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Gminne Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie, 124a Godziszów, Godziszów Trzeci stały Nie 1. Godziszów Pierwszy Od nr 1 do 87 b włącznie i od 285 do 310 włącznie 2. Godziszów Pierwszy od 88 do 176 włącznie 3. Godziszów Pierwszy nr 177 do 284 4. Godziszów Drugi 5. Godziszów Trzeci
2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Andrzejowie, 163 Andrzejów stały Tak 1. Andrzejów od nr 1 do 87 2. Andrzejów od nr 88 do 164
3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Piłatce, 84 Piłatka stały Nie Piłatka
4 Gminne Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie oddział w Zdziłowicach, 109 Zdziłowice, Zdziłowice Drugie stały Tak 1. Zdziłowice Pierwsze 2. Zdziłowice Drugie 3. Zdziłowice Trzecie 4. Zdziłowice Czwarte
5 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Ratajskiej, 146 Wólka Ratajska stały Tak 1. Wólka Ratajska 2. Sołectwo Kawęczyn: miejscowości Kawęczyn i Nowa Osada 3. Sołectwo Rataj: miejscowości Rataj Ordynacki i Rataj Poduchowny

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Godziszów Pierwszy od nr 1 do 87 b włącznie i od 285 do 310 włącznie 1 260 2 2
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Godziszów Pierwszy od nr 88 do 176 włącznie 1 277 3 3
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Godziszów Pierwszy od nr 177 do 284 1 281 2 2
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Godziszów Drugi 1 419 2 2
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Godziszów Trzeci 1 435 4 4
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Wólka Ratajska 1 419 3 3
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Kawęczyn: miejscowości Kawęczyn i Nowa Osada 1 357 3 3
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Rataj: miejscowości Rataj Ordynacki i Rataj Poduchowny 1 385 4 4
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Andrzejów Od nr 1 do 87 1 270 3 3
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Andrzejów 0d nr 88 do 164 1 261 3 3
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Piłatka 1 265 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Zdziłowice Pierwsze 1 236 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Zdziłowice Drugie 1 330 1 1
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Zdziłowice Trzecie 1 380 2 2
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Zdziłowice Czwarte 1 231 2 2
Podsumowanie 15 4 806 38 38

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 1 1 1 1 1 1 1 1 8
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNI PATRIOCI KWW LOKALNI PATRIOCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH KWW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH 1 1 1 1 4
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 DAŚKO Stanisław 45 zasadnicze zawodowe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNI PATRIOCI Godziszów Pierwszy
2 WIDZ Marian Andrzej 53 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 „Samoobrona” Janów Lubelski
3 ZBYTNIEWSKI Józef Marian 59 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Rataj Ordynacki

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 260 179 178 68.46% 0.06846
175 98.31% 0.09831
Tak
2 277 195 195 70.40% 0.0704
189 96.92% 0.09692
Tak
3 281 188 188 66.90% 0.0669
183 97.34% 0.09734
Tak
4 419 277 277 66.11% 0.06611
270 97.47% 0.09747
Tak
5 435 279 279 64.14% 0.06414
276 98.92% 0.09892
Tak
6 419 294 294 70.17% 0.07017
288 97.96% 0.09796
Tak
7 357 223 223 62.46% 0.06246
220 98.65% 0.09865
Tak
8 385 271 271 70.39% 0.07039
268 98.89% 0.09889
Tak
9 270 169 169 62.59% 0.06259
167 98.82% 0.09882
Tak
10 261 161 161 61.69% 0.06169
160 99.38% 0.09938
Tak
11 265 202 202 76.23% 0.07623
199 98.51% 0.09851
Tak
12 236 177 177 75.00% 0.075
174 98.31% 0.09831
Tak
13 Bez głosowania Nie
14 380 285 285 75.00% 0.075
283 99.30% 0.0993
Tak
15 231 168 168 72.73% 0.07273
162 96.43% 0.09643
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 306 8 10.15% 0.01015
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 420 15 47.11% 0.04711
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNI PATRIOCI 834 10 27.67% 0.02767
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH 263 4 8.73% 0.00873
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" 191 1 6.34% 0.00634

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 306 8 0 10.15% 0.01015
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 420 15 10 47.11% 0.04711
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNI PATRIOCI 834 10 3 27.67% 0.02767
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE INICJATYW SAMORZĄDOWYCH 263 4 1 8.73% 0.00873
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" 191 1 1 6.34% 0.00634

Rada Gminy Godziszów - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 KRZYSZTOŃ Dariusz 124 70.86% 0.07086
Tak
1 14 14 TOMIŁO Justyna 51 29.14% 0.02914
Nie
2 8 8 CIUPAK Jan 42 22.22% 0.02222
Nie
2 10 10 KOLASA Stanisław 81 42.86% 0.04286
Tak
2 14 14 DAŚKO Stanisław 66 34.92% 0.03492
Nie
3 10 10 MYSZAK Grzegorz Czesław 135 73.77% 0.07377
Tak
3 15 15 TOMIŁO Jan 48 26.23% 0.02623
Nie
4 10 10 CIUPAK Maria Magdalena 148 54.81% 0.05481
Tak
4 14 14 SOSNÓWKA Henryk 122 45.19% 0.04519
Nie
5 8 8 CHMIEL Marek 16 5.80% 0.0058
Nie
5 10 10 GĄBKA Eugeniusz 89 32.25% 0.03225
Nie
5 14 14 MADEJ Stanisław 104 37.68% 0.03768
Tak
5 15 15 FRANIA Waldemar Piotr 67 24.28% 0.02428
Nie
6 8 8 CHMIEL Piotr 16 5.56% 0.00556
Nie
6 10 10 FAC Janusz Stanisław 81 28.13% 0.02813
Nie
6 16 16 ŁUKASIK Krzysztof 191 66.32% 0.06632
Tak
7 8 8 WILK Marian Władysław 44 20.00% 0.02
Nie
7 10 10 MISA Anna Barbara 92 41.82% 0.04182
Tak
7 14 14 GOLEC Krzysztof Józef 84 38.18% 0.03818
Nie
8 8 8 DUDEK Marian 54 20.15% 0.02015
Nie
8 10 10 MOSKAL Czesław 95 35.45% 0.03545
Tak
8 14 14 JARGIŁO Grzegorz 41 15.30% 0.0153
Nie
8 15 15 ŁUKASIK Justyna 78 29.10% 0.0291
Nie
9 8 8 MAZUR Roman Jan 26 15.57% 0.01557
Nie
9 10 10 SAJDAK Jan Sławomir 58 34.73% 0.03473
Nie
9 14 14 KRÓL Paweł Piotr 83 49.70% 0.0497
Tak
10 8 8 KRZOSEK Jan Franciszek 35 21.88% 0.02188
Nie
10 10 10 WIELEBA Stanisław Lech 55 34.38% 0.03438
Nie
10 15 15 MUCHA Janusz Krzysztof 70 43.75% 0.04375
Tak
11 10 10 BREŚ Henryk 114 57.29% 0.05729
Tak
11 14 14 MICHALCZYK Mieczysław Bogusław 85 42.71% 0.04271
Nie
12 10 10 ADAMEK Ryszard Adam 64 36.78% 0.03678
Nie
12 14 14 SOSNÓWKA Krzysztof 110 63.22% 0.06322
Tak
13 10 10 ZDYBEL Aleksander Józef Bez głosowania Tak
14 10 10 SOBÓTKA Krzysztof 195 68.90% 0.0689
Tak
14 14 14 NIEŚCIUR Paweł 88 31.10% 0.0311
Nie
15 8 8 KRZYSZTOŃ Jerzy 73 45.06% 0.04506
Nie
15 10 10 WERESKI Krzysztof 89 54.94% 0.05494
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 DAŚKO Stanisław 45 zasadnicze zawodowe Godziszów Pierwszy, 865 26.35 Nie
2 WIDZ Marian Andrzej 53 średnie Janów Lubelski, 259 7.89 Nie
3 ZBYTNIEWSKI Józef Marian 59 wyższe Rataj Ordynacki, 2 159 65.76 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Gminne Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie, 124a Godziszów, Godziszów Trzeci stały 1 672 1 117 1 117 66.81% 0.06681
1 113 99.64%
2 Publiczna Szkoła Podstawowa w Andrzejowie, 163 Andrzejów stały 531 331 331 62.34% 0.06234
327 98.79%
3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Piłatce, 84 Piłatka stały 265 202 202 76.23% 0.07623
199 98.51%
4 Gminne Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie oddział w Zdziłowicach, 109 Zdziłowice, Zdziłowice Drugie stały 1 177 873 873 74.17% 0.07417
866 99.20%
5 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Ratajskiej, 146 Wólka Ratajska stały 1 161 788 788 67.87% 0.06787
778 98.73%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 5 886 4 806 5 1