Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 3

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Publiczna Szkoła Podstawowa w Piłatce, 84 Piłatka
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Piłatka
Liczba mieszkańców 330
Liczba wyborców 265
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Gminy Godziszów 11
Rady Powiatu Janowskiego 1
Sejmiku Województwa Lubelskiego 2

Protokoły

  • Wybory Rady Powiatu Janowskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Gminy Godziszów) - Okręg nr 11
  • Wybory Wójta Gminy Godziszów
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Janowskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 265
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 238
3 Liczba kart niewykorzystanych 36
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 202
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 3
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 202
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 202
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 197
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartnik jan stanislzawBARTNIK Jan Stanisław 57 Węglinek 3 0.00152
1.52
2 pizonz marekPIZOŃ Marek 41 Zdziłowice Drugie 8 0.00406
4.06
3 brzuch elzzzbieta mariaBRZUCH Elżbieta Maria 50 Godziszów Trzeci 6 0.00305
3.05
4 krawczyk teresa mariaKRAWCZYK Teresa Maria 49 Batorz Pierwszy 0 0
0.00
5 powezzka stanislzawPOWĘZKA Stanisław 56 Kawęczyn 3 0.00152
1.52
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozra wojciechGÓRA Wojciech 30 Chrzanów Pierwszy 0 0
0.00
2 halzabis jolantaHAŁABIS Jolanta 55 Batorz Drugi 2 0.00102
1.02
3 jarosz sylwester adrianJAROSZ Sylwester Adrian 29 Godziszów Trzeci 0 0
0.00
4 sprawka-winiarczyk anna urszulaSPRAWKA-WINIARCZYK Anna Urszula 35 Aleksandrówka 1 0.00051
0.51
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 golec pawelzGOLEC Paweł 36 Godziszów Trzeci 23 0.01168
11.68
2 bednarczyk krzysztof jozzefBEDNARCZYK Krzysztof Józef 51 Błażek 3 0.00152
1.52
3 drozd agnieszkaDROZD Agnieszka 35 Błażek 77 0.03909
39.09
4 widz aldona agnieszkaWIDZ Aldona Agnieszka 34 Wólka Batorska 1 0.00051
0.51
5 zyszko zenonZYŚKO Zenon 56 Zdziłowice Trzecie 48 0.02437
24.37
Razem 152
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 152

Lista nr 13 - KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA"

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaminzski krzysztofKAMIŃSKI Krzysztof 47 Wólka Ratajska 4 0.00203
2.03
2 grela marianGRELA Marian 75 Batorz Pierwszy 15 0.00761
7.61
3 maziarczyk krzysztof marekMAZIARCZYK Krzysztof Marek 36 Godziszów Pierwszy 0 0
0.00
4 jaworska dorotaJAWORSKA Dorota 44 Zdziłowice Trzecie 3 0.00152
1.52
5 kucharczyk agnieszka katarzynaKUCHARCZYK Agnieszka Katarzyna 37 Błażek 0 0
0.00
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Lubelskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 265
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 236
3 Liczba kart niewykorzystanych 34
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 202
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 3
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 202
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 202
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 194
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kapusta grzegorz krzysztofKAPUSTA Grzegorz Krzysztof 51 Ryki 3 0.00155
1.55
2 rzetelski piotr slzawomirRZETELSKI Piotr Sławomir 49 Baranów 17 0.00876
8.76
3 kos marekKOS Marek 49 Kraśnik 7 0.00361
3.61
4 dudziak henryk jozzefDUDZIAK Henryk Józef 70 Bychawa 0 0
0.00
5 smolarz henryk jozzefSMOLARZ Henryk Józef 49 Dys 3 0.00155
1.55
6 szyszko grzegorz stanislzawSZYSZKO Grzegorz Stanisław 44 Lubartów 0 0
0.00
7 dec agnieszkaDEC Agnieszka 41 Opole Lubelskie 1 0.00052
0.52
8 sobonz henryk jerzySOBOŃ Henryk Jerzy 65 Puławy 0 0
0.00
9 olszak anna monikaOLSZAK Anna Monika 42 Radawczyk Drugi 0 0
0.00
10 szklarczyk marta kazimieraSZKLARCZYK Marta Kazimiera 55 Kaznów-Kolonia 0 0
0.00
11 kamola hanna elzzzbietaKAMOLA Hanna Elżbieta 46 Puławy 0 0
0.00
12 misiaszek magdalenaMISIASZEK Magdalena 31 Józefin 3 0.00155
1.55
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 34

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 babisz krzysztofBABISZ Krzysztof 54 Kraśnik 1 0.00052
0.52
2 nakonieczny pawelz krzysztofNAKONIECZNY Paweł Krzysztof 54 Gołąb 0 0
0.00
3 glzadysz krzysztof andrzejGŁADYSZ Krzysztof Andrzej 60 Marysin 0 0
0.00
4 lisowska anna elizaLISOWSKA Anna Eliza 33 Jakubowice Konińskie 0 0
0.00
5 fert jozzef franciszekFERT Józef Franciszek 73 Lublin 0 0
0.00
6 kalinowski andrzej boleslzawKALINOWSKI Andrzej Bolesław 64 Opole Lubelskie 0 0
0.00
7 guz sylwia stanislzawaGUZ Sylwia Stanisława 38 Lubartów 0 0
0.00
8 rozpezdowska agnieszka milenaROZPĘDOWSKA Agnieszka Milena 30 Góry 0 0
0.00
9 lipnicki wojciech bogdanLIPNICKI Wojciech Bogdan 54 Dęblin 0 0
0.00
10 fatyga katarzynaFATYGA Katarzyna 44 Ćmiłów 0 0
0.00
11 dunia adam tomaszDUNIA Adam Tomasz 49 Wylągi 0 0
0.00
12 stefanek lillaSTEFANEK Lilla 48 Poniatowa 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czerniak jacek andrzejCZERNIAK Jacek Andrzej 54 Lublin 0 0
0.00
2 zlzomaniec miroslzaw dariuszZŁOMANIEC Mirosław Dariusz 65 Motycz Józefin 0 0
0.00
3 wicha beataWICHA Beata 49 Łęka 0 0
0.00
4 pielaszkiewicz annaPIELASZKIEWICZ Anna 42 Kraśnik 0 0
0.00
5 kasprzak adam krzysztofKASPRZAK Adam Krzysztof 62 Kłoczew 0 0
0.00
6 knap rafalzKNAP Rafał 40 Janów Lubelski 0 0
0.00
7 kornacki krzysztof marianKORNACKI Krzysztof Marian 69 Kozłówka 0 0
0.00
8 kaminzski henrykKAMIŃSKI Henryk 65 Poniatowa 0 0
0.00
9 siemion-dudek monika elzzzbietaSIEMION-DUDEK Monika Elżbieta 72 Dys 0 0
0.00
10 chylinzski tomasz grzegorzCHYLIŃSKI Tomasz Grzegorz 43 Świdniczek 0 0
0.00
11 lzabarewicz anna mariaŁABAREWICZ Anna Maria 62 Lublin 0 0
0.00
12 sadurska malzgorzata elzzzbietaSADURSKA Małgorzata Elżbieta 50 Opole Lubelskie 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 warzocha tomasz piotrWARZOCHA Tomasz Piotr 34 Kraśnik 0 0
0.00
2 kasza joanna edytaKASZA Joanna Edyta 40 Wyżnica 0 0
0.00
3 sypianzski jakubSYPIAŃSKI Jakub 29 Puławy 0 0
0.00
4 rebejko jolantaREBEJKO Jolanta 35 Kraśnik 1 0.00052
0.52
5 koziolz maciej pawelzKOZIOŁ Maciej Paweł 31 Wilkołaz Drugi 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olejnicki tomasz antoniOLEJNICKI Tomasz Antoni 65 Zarzeka 0 0
0.00
2 robak adam antoniROBAK Adam Antoni 52 Walentynów 0 0
0.00
3 gajda arkadiuszGAJDA Arkadiusz 29 Kurów 0 0
0.00
4 mysiakowski rafalz grzegorzMYSIAKOWSKI Rafał Grzegorz 39 Lublin 0 0
0.00
5 wiezclzawski andrzej tomaszWIĘCŁAWSKI Andrzej Tomasz 48 Puławy 0 0
0.00
6 bartosiewicz-olejnicka izabellaBARTOSIEWICZ-OLEJNICKA Izabella 67 Zarzeka 0 0
0.00
7 krawczyk ewa mariaKRAWCZYK Ewa Maria 67 Lublin 1 0.00052
0.52
8 augustynowicz monika teresaAUGUSTYNOWICZ Monika Teresa 43 Lublin 0 0
0.00
9 misztal michalz piotrMISZTAL Michał Piotr 43 Lublin 0 0
0.00
10 janiszek dorotaJANISZEK Dorota 32 Lublin 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gogozlzka robert miroslzawGOGÓŁKA Robert Mirosław 41 Granice 2 0.00103
1.03
2 kowalczyk krzysztofKOWALCZYK Krzysztof 31 Bogucin 0 0
0.00
3 kubala pawelzKUBALA Paweł 24 Jaroszewice 1 0.00052
0.52
4 piekarczyk katarzynaPIEKARCZYK Katarzyna 32 Trzciniec 1 0.00052
0.52
5 zieztek mariaZIĘTEK Maria 23 Wola Gałęzowska 0 0
0.00
6 krawiec kazimieraKRAWIEC Kazimiera 69 Bystrzyca 0 0
0.00
7 kargulewicz pawelzKARGULEWICZ Paweł 45 Majdan Bobowski 0 0
0.00
8 wszelaka malzgorzata annaWSZELAKA Małgorzata Anna 38 Suchynia 0 0
0.00
9 raczkowska-rola annaRACZKOWSKA-ROLA Anna 49 Chodel 1 0.00052
0.52
10 michalska angelikaMICHALSKA Angelika 29 Dzierzkowice Podwody 1 0.00052
0.52
11 krzyzzzanek pawelzKRZYŻANEK Paweł 31 Zaraszów 0 0
0.00
12 kulesza katarzynaKULESZA Katarzyna 27 Puławy 1 0.00052
0.52
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiszlinzska natalia annaWIŚLIŃSKA Natalia Anna 29 Lublin 0 0
0.00
2 cegielzka maksymilian olafCEGIEŁKA Maksymilian Olaf 19 Turka 0 0
0.00
3 szlachta natan pawelzSZLACHTA Natan Paweł 18 Trzciniec 0 0
0.00
4 jarosz monika dorotaJAROSZ Monika Dorota 39 Moszna 2 0.00103
1.03
5 wasak marika patrycjaWASAK Marika Patrycja 25 Wola Niemiecka 0 0
0.00
6 stezpniak mateuszSTĘPNIAK Mateusz 18 Wolica 0 0
0.00
7 gieracz wieslzawa mariaGIERACZ Wiesława Maria 73 Lublin 0 0
0.00
8 pikul karolPIKUL Karol 26 Noworąblów 0 0
0.00
9 bialzach konrad piotrBIAŁACH Konrad Piotr 43 Przykwa 0 0
0.00
10 kezdzierski adrian norbertKĘDZIERSKI Adrian Norbert 26 Lublin 0 0
0.00
11 januszek dominika annaJANUSZEK Dominika Anna 23 Opole Lubelskie 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 solis tomasz piotrSOLIS Tomasz Piotr 55 Mikołajówka 6 0.00309
3.09
2 szczot jacek andrzejSZCZOT Jacek Andrzej 53 Lublin 0 0
0.00
3 baluch annaBALUCH Anna 45 Kraśnik 3 0.00155
1.55
4 dziaduch ilonaDZIADUCH Ilona 27 Poniatowa 1 0.00052
0.52
5 wojciechowski marek grzegorzWOJCIECHOWSKI Marek Grzegorz 39 Miłocin 15 0.00773
7.73
6 podkanzski zdzislzaw zbigniewPODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 69 Mętów 8 0.00412
4.12
7 koconz tadeuszKOCOŃ Tadeusz 68 Puławy 2 0.00103
1.03
8 majkowski ryszard marekMAJKOWSKI Ryszard Marek 55 Janów Lubelski 107 0.05515
55.15
9 kaczynzska agnieszkaKACZYŃSKA Agnieszka 47 Mieczysławka 0 0
0.00
10 filipek-sobczak magdalenaFILIPEK-SOBCZAK Magdalena 35 Płouszowice-Kolonia 0 0
0.00
11 matraszek-furtak anna aldonaMATRASZEK-FURTAK Anna Aldona 57 Karmanowice 0 0
0.00
12 kowalczyk leszekKOWALCZYK Leszek 48 Ryki 5 0.00258
2.58
Razem 147
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 147

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 goluch wieslzawa grazzzynaGOLUCH Wiesława Grażyna 57 Wilczanka 0 0
0.00
2 tokarczyk miroslzawTOKARCZYK Mirosław 50 Puławy 0 0
0.00
3 gozrecki stefanGÓRECKI Stefan 73 Góra Puławska 0 0
0.00
4 wasz stanislzaw wojciechWAŚ Stanisław Wojciech 63 Stary Pożóg 0 0
0.00
5 pyszniak annaPYSZNIAK Anna 49 Jaroszyn 0 0
0.00
6 nierozbca annaNIERÓBCA Anna 51 Jaroszyn 0 0
0.00
7 nowakowski cezaryNOWAKOWSKI Cezary 47 Dęblin 0 0
0.00
8 wlzodarczyk barbaraWŁODARCZYK Barbara 67 Drążgów 0 0
0.00
9 ozzzarek katarzynaOŻAREK Katarzyna 18 Ułęż 0 0
0.00
10 kempa ryszardKEMPA Ryszard 23 Puławy 0 0
0.00
11 ozzzarek barbaraOŻAREK Barbara 50 Ułęż 0 0
0.00
12 kruk cezary janKRUK Cezary Jan 56 Puławy 1 0.00052
0.52
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy Godziszów) - Okręg nr 11
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 265
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 265
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 237
3 Liczba kart niewykorzystanych 35
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 202
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 202
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 3
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 202
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 202
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 3
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 199
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
10 bresz henrykBREŚ Henryk 64 Piłatka 114 0.05729
57.29
14 michalczyk mieczyslzaw boguslzawMICHALCZYK Mieczysław Bogusław 52 Piłatka 85 0.04271
42.71
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Wójta Gminy Godziszów
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 265
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 265
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 238
3 Liczba kart niewykorzystanych 36
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 202
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 202
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 3
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 202
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 202
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 3
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 199
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 daszko stanislzawDAŚKO Stanisław 45 zasadnicze zawodowe Godziszów Pierwszy 84 0.04221
42.21
2 widz marian andrzejWIDZ Marian Andrzej 53 średnie Janów Lubelski 10 0.00503
5.03
3 zbytniewski jozzef marianZBYTNIEWSKI Józef Marian 59 wyższe Rataj Ordynacki 105 0.05276
52.76