Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 7 513
Wyborców 5 915
Obwodów 6
 • Wybory do Rady Gminy Rypin
 • Wybory Wójta Gminy Rypin
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa w Starorypinie Rządowym, 13 Starorypin Rządowy stały Nie Sołectwa: Marianki, Podole, Rypałki Prywatne, Starorypin Prywatny, Starorypin Rządowy
2 Urząd Gminy Rypin, Lipnowska 4 Rypin stały Tak Sołectwa: Głowińsk, Kowalki, Rusinowo, Sikory
3 Szkoła Podstawowa w Zakroczu, 45 Zakrocz stały Nie Sołectwa: Dębiany, Dylewo, Puszcza Rządowa, Zakrocz
4 Szkoła Podstawowa w Sadłowie, 23 Sadłowo stały Tak Sołectwa: Linne, Nowe Sadłowo, Sadłowo, Stawiska
5 Szkoła Podstawowa w Stępowie, 86 Stępowo stały Tak Sołectwa: Godziszewy, Jasin, Stępowo
6 Szkoła Podstawowa w Borzyminie, 5 Borzymin stały Nie Sołectwa: Balin, Borzymin, Cetki, Czyżewo

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwa: Rypałki Prywatne, Starorypin Rządowy 1 305 3 3
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Starorypin Prywatny 1 331 3 3
0.0000030000Nr 3 Sołectwa: Marianki, Podole 1 346 2 2
0.0000040000Nr 4 Sołectwa: Głowińsk, Sikory 1 572 2 2
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Kowalki 1 485 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Rusinowo 1 481 3 3
0.0000070000Nr 7 Sołectwa: Dębiany, Dylewo 1 356 3 3
0.0000080000Nr 8 Sołectwa: Puszcza Rządowa, Zakrocz 1 414 3 3
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Sadłowo 1 387 1 1
0.0000100000Nr 10 Sołectwa: Linne, Nowe Sadłowo, Stawiska 1 465 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwa: Godziszewy, Jasin 1 483 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Stępowo 1 306 3 3
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Balin 1 344 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Borzymin 1 262 2 2
0.0000150000Nr 15 Sołectwa: Cetki, Czyżewo 1 378 1 1
Podsumowanie 15 5 915 34 34

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 8
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1 1
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI-SKUTECZNI KWW BEZPARTYJNI-SKUTECZNI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA W RYPINIE KWW ZGODA W RYPINIE 1 1 2
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA NASZ WSPÓLNY DOM KWW GMINA NASZ WSPÓLNY DOM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ŚMIECHEWICZA KWW PAWŁA ŚMIECHEWICZA 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 TROJAKOWSKI Dariusz 31 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI-SKUTECZNI Starorypin Prywatny
2 TYBURSKI Janusz 56 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA NASZ WSPÓLNY DOM Rypin

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 305 186 186 60.98% 0.06098
181 97.31% 0.09731
Tak
2 331 180 180 54.38% 0.05438
180 100.00% 0.1
Tak
3 346 146 146 42.20% 0.0422
143 97.95% 0.09795
Tak
4 572 291 291 50.87% 0.05087
278 95.53% 0.09553
Tak
5 485 221 221 45.57% 0.04557
218 98.64% 0.09864
Tak
6 481 238 238 49.48% 0.04948
233 97.90% 0.0979
Tak
7 356 277 277 77.81% 0.07781
274 98.92% 0.09892
Tak
8 414 226 226 54.59% 0.05459
224 99.12% 0.09912
Tak
9 Bez głosowania Nie
10 465 277 277 59.57% 0.05957
274 98.92% 0.09892
Tak
11 483 228 228 47.20% 0.0472
220 96.49% 0.09649
Tak
12 306 164 164 53.59% 0.05359
162 98.78% 0.09878
Tak
13 344 183 183 53.20% 0.0532
177 96.72% 0.09672
Tak
14 262 155 155 59.16% 0.05916
149 96.13% 0.09613
Tak
15 Bez głosowania Nie

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 763 8 28.12% 0.02812
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 14 1 0.52% 0.00052
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI-SKUTECZNI 659 10 24.29% 0.02429
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA W RYPINIE 207 2 7.63% 0.00763
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA NASZ WSPÓLNY DOM 1 070 12 39.44% 0.03944
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ŚMIECHEWICZA 0 1 00.00% 0

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 763 8 3 28.12% 0.02812
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 14 1 0 0.52% 0.00052
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI-SKUTECZNI 659 10 1 24.29% 0.02429
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA W RYPINIE 207 2 1 7.63% 0.00763
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA NASZ WSPÓLNY DOM 1 070 12 9 39.44% 0.03944
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ŚMIECHEWICZA 0 1 1 00.00% 0

Rada Gminy Rypin - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 CZAPLIŃSKI Wojciech Jan 72 39.78% 0.03978
Nie
1 15 15 MELLER Wojciech Adam 13 7.18% 0.00718
Nie
1 17 17 WOJCIECHOWSKI Karol 96 53.04% 0.05304
Tak
2 2 2 OBCZYŃSKI Stanisław Wojciech 86 47.78% 0.04778
Tak
2 15 15 TROJAKOWSKI Dariusz 77 42.78% 0.04278
Nie
2 17 17 PĄCZKOWSKI Mirosław 17 9.44% 0.00944
Nie
3 15 15 KWIATKOWSKI Jan Zdzisław 63 44.06% 0.04406
Nie
3 17 17 ŁUKASZEWSKI Jarosław 80 55.94% 0.05594
Tak
4 2 2 SZALKOWSKI Adam 130 46.76% 0.04676
Nie
4 15 15 MARCHEWKA Barbara 148 53.24% 0.05324
Tak
5 15 15 SUGALSKI Artur 107 49.08% 0.04908
Nie
5 17 17 BUDZANOWSKA Mariola 111 50.92% 0.05092
Tak
6 4 4 RADOMSKA Marta 14 6.01% 0.00601
Nie
6 15 15 KUDŁA Marlena 60 25.75% 0.02575
Nie
6 17 17 RUMIŃSKI Sławomir 159 68.24% 0.06824
Tak
7 2 2 KLATT Rafał Krzysztof 111 40.51% 0.04051
Nie
7 15 15 SKIBICKI Stanisław 33 12.04% 0.01204
Nie
7 17 17 LASKOWSKA Sylwia 130 47.45% 0.04745
Tak
8 15 15 KLEBBA Alojzy Jan 46 20.54% 0.02054
Nie
8 16 16 KAMIŃSKA Teresa 98 43.75% 0.04375
Tak
8 17 17 WYSOCKI Jan Stanisław 80 35.71% 0.03571
Nie
9 18 18 ŚMIECHEWICZ Marek Paweł Bez głosowania Tak
10 2 2 KRAJEWSKI Wojciech 113 41.24% 0.04124
Nie
10 17 17 KOWALSKI Mirosław 161 58.76% 0.05876
Tak
11 2 2 TOPOLEWSKI Walenty 111 50.45% 0.05045
Tak
11 16 16 SZYMAŃSKI Andrzej Marek 109 49.55% 0.04955
Nie
12 2 2 RASZKOWSKI Roman 24 14.81% 0.01481
Nie
12 15 15 RACZYŃSKI Waldemar Zbigniew 56 34.57% 0.03457
Nie
12 17 17 DYTRYCH Jan 82 50.62% 0.05062
Tak
13 15 15 KACZYŃSKI Franciszek 56 31.64% 0.03164
Nie
13 17 17 SOKOŁOWSKA Wiesława 121 68.36% 0.06836
Tak
14 2 2 STASZEWSKA Paulina 116 77.85% 0.07785
Tak
14 17 17 PODGÓRSKA Jadwiga 33 22.15% 0.02215
Nie
15 17 17 JANKOWSKI Jarosław Bez głosowania Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 TROJAKOWSKI Dariusz 31 wyższe Starorypin Prywatny, 1 106 36.17 Nie
2 TYBURSKI Janusz 56 wyższe Rypin, 1 952 63.83 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa w Starorypinie Rządowym, 13 Starorypin Rządowy stały 982 512 512 52.14% 0.05214
503 98.24%
2 Urząd Gminy Rypin, Lipnowska 4 Rypin stały 1 538 750 750 48.76% 0.04876
739 98.53%
3 Szkoła Podstawowa w Zakroczu, 45 Zakrocz stały 770 503 503 65.32% 0.06532
493 98.01%
4 Szkoła Podstawowa w Sadłowie, 23 Sadłowo stały 852 450 450 52.82% 0.05282
445 98.89%
5 Szkoła Podstawowa w Stępowie, 86 Stępowo stały 789 392 392 49.68% 0.04968
381 97.19%
6 Szkoła Podstawowa w Borzyminie, 5 Borzymin stały 984 508 508 51.63% 0.05163
497 97.83%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 7 513 5 915 6 1