Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 176
Wyborców 4 068
Obwodów 6
 • Wybory do Rady Gminy Stolno
 • Wybory Wójta Gminy Stolno
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Świetlica wiejska, 38 Cepno stały Nie Sołectwo Cepno
2 Świetlica wiejska, 40A Małe Czyste stały Nie Sołectwo Małe Czyste
3 Świetlica wiejska, Grubno stały Tak Sołectwo Grubno
4 Szkoła Podstawowa, 88 Stolno stały Tak Sołectwa: Stolno, Rybieniec
5 Świetlica wiejska, Wabcz stały Nie Sołectwa: Wabcz, Obory
6 Szkoła Podstawowa, 95 Robakowo stały Tak Sołectwa: Paparzyn, Robakowo, Trzebiełuch, Gorzuchowo, Pilewice, Sarnowo

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Cepno: od nr 1 do nr 9, od nr 24 do nr 27, od nr 29 do nr 36, Wichorze 1 197 2 2
0.0000020000Nr 2 Cepno: od nr 10 do nr 23 , nr 28 oraz nr 37 1 218 1 1
0.0000030000Nr 3 Małe Czyste 1 279 3 3
0.0000040000Nr 4 Wielkie Czyste, Zakrzewo 1 158 2 2
0.0000050000Nr 5 Grubno: od nr 1 do nr 37 , nr 38, od nr 39 do nr 42A , nr 43A , 43B , 45, 45A , nr 51, nr 56, od nr 58 do nr 73 1 269 1 1
0.0000060000Nr 6 Grubno: nr 37A, nr 38A, nr 42B, nr 43, nr 44A, od nr 46 do nr 50, od nr 52 do nr 55, nr 57 1 235 2 2
0.0000070000Nr 7 Rybieniec 1 287 1 1
0.0000080000Nr 8 Stolno: nr 1, nr 29, od nr 32 do nr 63, nr 73, od nr 78 do nr 80, nr 89, nr 113, nr 117, nr 119, nr 123, od nr 126 do nr 130, Kobyły 1 293 2 2
0.0000090000Nr 9 Stolno: od nr 2 do nr 28, od nr 30 do nr 31, od nr 64 do nr 72, od nr 74 do nr 77, od nr 81 do nr 88, od nr 90 do nr 112, od nr 114 do nr 116, nr 118, od nr 120 do nr 122, od nr 124 do nr 125, nr 131 1 384 4 4
0.0000100000Nr 10 Wabcz: od nr 1 do nr 13, od nr 18 do nr 48, od nr 50 do nr 56, od nr 58 do nr 65, nr 74, nr 78, od nr 80 do nr 83 1 257 2 2
0.0000110000Nr 11 Wabcz: od nr 14 do nr 17, nr 49, nr 57, od nr 66 do nr 73, od nr 75 do nr 77 oraz nr 79, Wabcz-Kolonia, Łyniec, Obory 1 375 2 2
0.0000120000Nr 12 Paparzyn 1 290 1 1
0.0000130000Nr 13 Robakowo 1 337 2 2
0.0000140000Nr 14 Klęczkowo, Trzebiełuch 1 205 1 1
0.0000150000Nr 15 Gorzuchowo, Pilewice, Sarnowo 1 284 2 2
Podsumowanie 15 4 068 28 28

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 1 1 2
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTOSZA ZIÓŁKOWSKIEGO KWW BARTOSZA ZIÓŁKOWSKIEGO 1 1 1 3
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE STOLNO KWW SAMORZĄDOWE STOLNO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA WSZYSTKICH KWW GMINA DLA WSZYSTKICH 1 1 1 3
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE CHEŁMNO - TWÓJ POWIAT 2001 KWW TWOJE CHEŁMNO - TWÓJ POWIAT 2001 1 1 2
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOŁECTWA CEPNO KWW SOŁECTWA CEPNO 1 1
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY JÓŹWIK KWW DOROTY JÓŹWIK 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 RABESZKO Jerzy Jan 63 wyższe rolnicze KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE STOLNO Grudziądz

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 197 52 52 26.40% 0.0264
48 92.31% 0.09231
Tak
2 Bez głosowania Nie
3 279 146 146 52.33% 0.05233
140 95.89% 0.09589
Tak
4 158 68 68 43.04% 0.04304
68 100.00% 0.1
Tak
5 Bez głosowania Nie
6 235 151 151 64.26% 0.06426
146 96.69% 0.09669
Tak
7 Bez głosowania Nie
8 293 158 158 53.92% 0.05392
154 97.47% 0.09747
Tak
9 384 193 193 50.26% 0.05026
191 98.96% 0.09896
Tak
10 257 167 167 64.98% 0.06498
164 98.20% 0.0982
Tak
11 375 161 161 42.93% 0.04293
155 96.27% 0.09627
Tak
12 Bez głosowania Nie
13 337 157 157 46.59% 0.04659
152 96.82% 0.09682
Tak
14 Bez głosowania Nie
15 287 130 130 45.30% 0.0453
129 99.23% 0.09923
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 20 1 1.48% 0.00148
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 136 2 10.10% 0.0101
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 68 1 5.05% 0.00505
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTOSZA ZIÓŁKOWSKIEGO 161 3 11.95% 0.01195
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE STOLNO 616 14 45.73% 0.04573
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA WSZYSTKICH 145 3 10.76% 0.01076
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE CHEŁMNO - TWÓJ POWIAT 2001 172 2 12.77% 0.01277
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOŁECTWA CEPNO 0 1 00.00% 0
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY JÓŹWIK 29 1 2.15% 0.00215

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 20 1 0 1.48% 0.00148
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 136 2 0 10.10% 0.0101
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 68 1 1 5.05% 0.00505
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTOSZA ZIÓŁKOWSKIEGO 161 3 1 11.95% 0.01195
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE STOLNO 616 14 9 45.73% 0.04573
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA WSZYSTKICH 145 3 1 10.76% 0.01076
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE CHEŁMNO - TWÓJ POWIAT 2001 172 2 2 12.77% 0.01277
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOŁECTWA CEPNO 0 1 1 00.00% 0
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY JÓŹWIK 29 1 0 2.15% 0.00215

Rada Gminy Stolno - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 SIKUT Joanna 20 41.67% 0.04167
Nie
1 16 16 JANIK Zofia 28 58.33% 0.05833
Tak
2 19 19 KALISZEWSKI Marek Zbigniew Bez głosowania Tak
3 15 15 TRYBUŁA Dawid 37 26.43% 0.02643
Nie
3 16 16 ŚLIWIŃSKI Matuesz Krzysztof 67 47.86% 0.04786
Tak
3 17 17 BOLT Tomasz Edmund 36 25.71% 0.02571
Nie
4 16 16 KOBUSIŃSKI Tadeusz 25 36.76% 0.03676
Nie
4 17 17 MOSKAL Ewa 43 63.24% 0.06324
Tak
5 16 16 MATUS Marek Bez głosowania Tak
6 16 16 WENT Jan Józef 54 36.99% 0.03699
Nie
6 18 18 KLESZCZYŃSKI Piotr Wiesław 92 63.01% 0.06301
Tak
7 16 16 PUDRZYŃSKI Paweł Bez głosowania Tak
8 15 15 ZIÓŁKOWSKI Bartosz 91 59.09% 0.05909
Tak
8 16 16 PIENIAK Adam 63 40.91% 0.04091
Nie
9 10 10 URBAŃSKI Tomasz Antoni 68 35.60% 0.0356
Tak
9 15 15 BIESIADA Agnieszka 33 17.28% 0.01728
Nie
9 16 16 KOŁODZIEJEK Halina 61 31.94% 0.03194
Nie
9 20 20 JÓŹWIK Dorota Maria 29 15.18% 0.01518
Nie
10 5 5 DOBEK Jan 60 36.59% 0.03659
Nie
10 16 16 KOCIOŁ Adam 104 63.41% 0.06341
Tak
11 16 16 GROSS Sławomir 89 57.42% 0.05742
Tak
11 17 17 ROCZNIAK Rafał Piotr 66 42.58% 0.04258
Nie
12 16 16 DOBROTWÓR Agnieszka Urszula Bez głosowania Tak
13 5 5 CIESZYŃSKI Eugeniusz 76 50.00% 0.05
Nie
13 16 16 GAŁĄZKIEWICZ Marian 76 50.00% 0.05
Tak
14 16 16 DOMACHOWSKI Waldemar Edward Bez głosowania Tak
15 16 16 ZAREMBA Bogdan 49 37.98% 0.03798
Nie
15 18 18 LINCZOWSKA Ilona Anna 80 62.02% 0.06202
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Głosy za % głosów za Głosy przeciw Wybrany
1 RABESZKO Jerzy Jan 63 wyższe rolnicze Grudziądz, 1490 80.45% 362 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Świetlica wiejska, 38 Cepno stały 415 159 159 38.31% 0.03831
156 98.11%
2 Świetlica wiejska, 40A Małe Czyste stały 437 215 215 49.20% 0.0492
210 97.67%
3 Świetlica wiejska, Grubno stały 504 277 277 54.96% 0.05496
267 96.39%
4 Szkoła Podstawowa, 88 Stolno stały 964 436 434 45.02% 0.04502
422 97.24%
5 Świetlica wiejska, Wabcz stały 632 328 328 51.90% 0.0519
317 96.65%
6 Szkoła Podstawowa, 95 Robakowo stały 1 116 490 490 43.91% 0.04391
480 97.96%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 5 176 4 068 6 1