Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 3

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Świetlica wiejska, ul. Poniatowskiego 8 Porajów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Sołectwo Porajów
Liczba mieszkańców 1466
Liczba wyborców 1191
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Bogatyni 1
Rady Powiatu Zgorzeleckiego 2
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 4

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
  • Wybory Rady Powiatu Zgorzeleckiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Miejskiej w Bogatyni) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1193
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1193
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1077
3 Liczba kart niewykorzystanych 364
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 714
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 714
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 714
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 714
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 18
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 17
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 696
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adaszewski piotrADASZEWSKI Piotr 50 średnie Bogatynia 39 0.0056
5.60
2 blzasiak wojciech marcinBŁASIAK Wojciech Marcin 51 wyższe Bogatynia 134 0.01925
19.25
3 bojakowska dorotaBOJAKOWSKA Dorota 51 wyższe Bogatynia 125 0.01796
17.96
4 grzmielewicz andrzejGRZMIELEWICZ Andrzej 53 wyższe Bogatynia 267 0.03836
38.36
5 otrociuk barbaraOTROCIUK Barbara 50 wyższe Bogatynia 48 0.0069
6.90
6 stachyra jerzy grzegorzSTACHYRA Jerzy Grzegorz 46 wyższe Bogatynia 83 0.01193
11.93
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Zgorzeleckiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1193
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1088
3 Liczba kart niewykorzystanych 367
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 715
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 714
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 714
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 72
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 25
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 47
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 642
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 balcer adam zenonBALCER Adam Zenon 46 Jasna Góra 49 0.00763
7.63
2 nowak miroslzaw dariuszNOWAK Mirosław Dariusz 44 Kopaczów 60 0.00935
9.35
3 bartkowiak katarzyna lucynaBARTKOWIAK Katarzyna Lucyna 53 Bogatynia 5 0.00078
0.78
4 gowin marcin marianGOWIN Marcin Marian 42 Bogatynia 31 0.00483
4.83
5 dejniak arturDEJNIAK Artur 44 Bogatynia 14 0.00218
2.18
6 brozzzek elzzzbieta eleonoraBROŻEK Elżbieta Eleonora 55 Bogatynia 4 0.00062
0.62
7 gnacy krystyna franciszkaGNACY Krystyna Franciszka 40 Bogatynia 0 0
0.00
Razem 163
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 163

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 panacheda leszek jozzefPANACHEDA Leszek Józef 56 Bogatynia 42 0.00654
6.54
2 hlzadunz natasza annaHŁADUŃ Natasza Anna 41 Zgorzelec 56 0.00872
8.72
3 komarnicka irena teresaKOMARNICKA Irena Teresa 64 Bogatynia 6 0.00093
0.93
4 izzzycka-kusz joannaIŻYCKA-KUŚ Joanna 51 Radomierzyce 5 0.00078
0.78
5 pierzchalski henryk piotrPIERZCHALSKI Henryk Piotr 64 Bogatynia 4 0.00062
0.62
6 kina grzegorz tomaszKINA Grzegorz Tomasz 42 Bogatynia 6 0.00093
0.93
7 fryc daniel ernestFRYC Daniel Ernest 41 Bogatynia 16 0.00249
2.49
Razem 135
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 135

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 liro rolandLIRO Roland 37 Zgorzelec 1 0.00016
0.16
2 zatylny robert krzysztofZATYLNY Robert Krzysztof 47 Sławnikowice 1 0.00016
0.16
3 kobes katarzyna justynaKOBES Katarzyna Justyna 31 Zgorzelec 2 0.00031
0.31
4 drobniak krystynaDROBNIAK Krystyna 76 Zgorzelec 4 0.00062
0.62
5 czerwinzski jerzyCZERWIŃSKI Jerzy 57 Pieńsk 3 0.00047
0.47
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rataj wiktoriaRATAJ Wiktoria 57 Kopaczów 38 0.00592
5.92
2 kisiel-smozlzka wieslzawa annaKISIEL-SMÓŁKA Wiesława Anna 49 Bogatynia 2 0.00031
0.31
3 stefaniak patryk sebastianSTEFANIAK Patryk Sebastian 41 Sieniawka 32 0.00498
4.98
4 ostrozwka krzysztofOSTRÓWKA Krzysztof 45 Posada 13 0.00202
2.02
5 plzaszczynzska malzgorzata annaPŁASZCZYŃSKA Małgorzata Anna 46 Bogatynia 8 0.00125
1.25
6 rudziewicz krzysztof grzegorzRUDZIEWICZ Krzysztof Grzegorz 44 Bogatynia 2 0.00031
0.31
7 wozznicka iwona dominikaWOŹNICKA Iwona Dominika 44 Bogatynia 58 0.00903
9.03
Razem 153
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 153

Lista nr 13 - KWW POROZUMIENIE PRAWICY DLA POWIATU

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wysocki konrad marekWYSOCKI Konrad Marek 42 Bogatynia 8 0.00125
1.25
2 nietrzeba-marcinonis jolanta karolinaNIETRZEBA-MARCINONIS Jolanta Karolina 50 Porajów 59 0.00919
9.19
3 bohdanowicz arturBOHDANOWICZ Artur 50 Bogatynia 21 0.00327
3.27
4 wiszniewska malzgorzataWIŚNIEWSKA Małgorzata 33 Bogatynia 1 0.00016
0.16
5 suszczynzski krzysztof zbigniewSUSZCZYŃSKI Krzysztof Zbigniew 42 Bogatynia 1 0.00016
0.16
6 wietrzykowska joanna barbaraWIETRZYKOWSKA Joanna Barbara 60 Opolno-Zdrój 4 0.00062
0.62
7 sienkiewicz arturSIENKIEWICZ Artur 32 Bogatynia 36 0.00561
5.61
Razem 130
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 130

Lista nr 14 - KWW SAMORZĄD PONAD PODZIAŁAMI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tyszkiewicz bogumilz janTYSZKIEWICZ Bogumił Jan 60 Bogatynia 7 0.00109
1.09
2 rizki abdellahRIZKI Abdellah 54 Bogatynia 13 0.00202
2.02
3 sroczynzski boguslzawSROCZYŃSKI Bogusław 56 Bogatynia 3 0.00047
0.47
4 raba sylwia katarzynaRABA Sylwia Katarzyna 45 Bogatynia 0 0
0.00
5 czajkowska ala martaCZAJKOWSKA Ala Marta 46 Bogatynia 7 0.00109
1.09
6 chudy annaCHUDY Anna 38 Bogatynia 1 0.00016
0.16
7 woeltz piotr kazimierzWOELTZ Piotr Kazimierz 55 Bogatynia 3 0.00047
0.47
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 34

Lista nr 15 - KWW WOLNE WYBORY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adaszewska joanna malzgorzataADASZEWSKA Joanna Małgorzata 38 Bogatynia 12 0.00187
1.87
2 danielecki piotr marekDANIELECKI Piotr Marek 33 Bogatynia 2 0.00031
0.31
3 stezpienz waldemarSTĘPIEŃ Waldemar 59 Zgorzelec 2 0.00031
0.31
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Bogatyni) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1193
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1193
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1078
3 Liczba kart niewykorzystanych 364
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 715
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 715
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 714
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 714
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 46
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 33
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 668
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 morawski ryszardMORAWSKI Ryszard 59 Jasna Góra 7 0.00105
1.05
2 arsan barbara annaARSAN Barbara Anna 35 Lutogniewice 2 0.0003
0.30
3 kaminzski tadeusz stanislzawKAMIŃSKI Tadeusz Stanisław 70 Bogatynia 1 0.00015
0.15
4 sobczak dariuszSOBCZAK Dariusz 32 Bogatynia 8 0.0012
1.20
5 otrociuk malzgorzata anetaOTROCIUK Małgorzata Aneta 30 Opolno-Zdrój 4 0.0006
0.60
6 antoniak stanislzawaANTONIAK Stanisława 61 Bogatynia 1 0.00015
0.15
7 czerniakowski grzegorzCZERNIAKOWSKI Grzegorz 50 Porajów 88 0.01317
13.17
Razem 111
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 111

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smosarski mateusz grzegorzSMOSARSKI Mateusz Grzegorz 28 Porajów 77 0.01153
11.53
2 bury halinaBURY Halina 61 Działoszyn 1 0.00015
0.15
3 bajsarowicz krystian tadeuszBAJSAROWICZ Krystian Tadeusz 39 Porajów 95 0.01422
14.22
4 jadwisinzczak dagmaraJADWISIŃCZAK Dagmara 43 Jasna Góra 2 0.0003
0.30
5 kowalska karolinaKOWALSKA Karolina 24 Opolno-Zdrój 5 0.00075
0.75
6 dzzzulis andrzej ireneuszDŻULIS Andrzej Ireneusz 59 Wyszków 2 0.0003
0.30
7 giza bartoszGIZA Bartosz 42 Porajów 27 0.00404
4.04
Razem 209
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 209

Lista nr 16 - KWW ANDRZEJA GRZMIELEWICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 peremicki krzysztofPEREMICKI Krzysztof 58 Kopaczów 38 0.00569
5.69
2 stanaszek olimpia konstantynaSTANASZEK Olimpia Konstantyna 49 Opolno-Zdrój 9 0.00135
1.35
3 korniak tomaszKORNIAK Tomasz 44 Porajów 117 0.01751
17.51
4 bokszynzska maria teresaBOKSZYŃSKA Maria Teresa 55 Działoszyn 0 0
0.00
5 siwak artur pawelzSIWAK Artur Paweł 49 Sieniawka 11 0.00165
1.65
6 legezzzynzska justyna martaLEGEŻYŃSKA Justyna Marta 35 Jasna Góra 2 0.0003
0.30
7 musielak krzysztofMUSIELAK Krzysztof 48 Działoszyn 23 0.00344
3.44
Razem 200
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 200

Lista nr 17 - KWW BOGATYNIA ODNOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nosal piotr remigiuszNOSAL Piotr Remigiusz 48 Porajów 35 0.00524
5.24
2 okorski tadeusz antoniOKORSKI Tadeusz Antoni 68 Porajów 10 0.0015
1.50
3 stawicka-czerska wenataSTAWICKA-CZERSKA Wenata 44 Porajów 30 0.00449
4.49
4 zzzytko annaŻYTKO Anna 45 Jasna Góra 4 0.0006
0.60
5 stojak adamSTOJAK Adam 39 Porajów 10 0.0015
1.50
6 szczepankiewicz danielSZCZEPANKIEWICZ Daniel 24 Bogatynia 6 0.0009
0.90
7 wojciechowska marlenaWOJCIECHOWSKA Marlena 36 Bogatynia 0 0
0.00
Razem 95
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 95

Lista nr 18 - KWW WOLNE WYBORY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 babiarz beataBABIARZ Beata 43 Wolanów 11 0.00165
1.65
2 gozrecki marianGÓRECKI Marian 51 Krzewina 0 0
0.00
3 hajn justynaHAJN Justyna 19 Sieniawka 2 0.0003
0.30
4 klinkosch dawidKLINKOSCH Dawid 23 Porajów 9 0.00135
1.35
5 kuczyc rudolfKUCZYC Rudolf 53 Sieniawka 31 0.00464
4.64
Razem 53
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 53
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1193
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1105
3 Liczba kart niewykorzystanych 385
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 715
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 715
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 715
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 112
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 26
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 86
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 603
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 przybylski cezary adamPRZYBYLSKI Cezary Adam 62 Raciborowice Górne 17 0.00282
2.82
2 obrezbalski marek adamOBRĘBALSKI Marek Adam 60 Jelenia Góra 1 0.00017
0.17
3 piotrowska halina gabrielaPIOTROWSKA Halina Gabriela 61 Trójca 19 0.00315
3.15
4 foremna justyna magdalenaFOREMNA Justyna Magdalena 40 Bolesławiec 4 0.00066
0.66
5 tobiasz aleksandra martaTOBIASZ Aleksandra Marta 37 Bogatynia 72 0.01194
11.94
6 kuszwik bartosz sewerynKUŚWIK Bartosz Seweryn 37 Lubań 1 0.00017
0.17
7 grabas eugeniusz tadeuszGRABAS Eugeniusz Tadeusz 57 Mirsk 6 0.001
1.00
8 grzelak katarzyna anetaGRZELAK Katarzyna Aneta 40 Sosnówka 5 0.00083
0.83
Razem 125
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 125

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baczko sylwester ryszardBAĆKO Sylwester Ryszard 57 Kamienna Góra 2 0.00033
0.33
2 kocon grzegorzKOCON Grzegorz 54 Bolesławiec 2 0.00033
0.33
3 rak zofiaRAK Zofia 64 Gryfów Śląski 10 0.00166
1.66
4 langer mariola bronislzawaLANGER Mariola Bronisława 54 Staniszów 1 0.00017
0.17
5 dumin joannaDUMIN Joanna 57 Jelenia Góra 4 0.00066
0.66
6 greb robert maciejGREB Robert Maciej 55 Zgorzelec 11 0.00182
1.82
7 kubicki adamKUBICKI Adam 57 Jelenia Góra 8 0.00133
1.33
8 dulnik jerzy stanislzawDULNIK Jerzy Stanisław 68 Wrocław 3 0.0005
0.50
Razem 41
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 41

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartkowiak wlzodzimierzBARTKOWIAK Włodzimierz 68 Osiecznica 2 0.00033
0.33
2 kuzio-podrucka stanislzawa mariaKUZIO-PODRUCKA Stanisława Maria 41 Zgorzelec 1 0.00017
0.17
3 misztal wiktor piotrMISZTAL Wiktor Piotr 24 Świecie 2 0.00033
0.33
4 mastalska ewa katarzynaMASTALSKA Ewa Katarzyna 44 Wrocław 1 0.00017
0.17
5 tracz edward wlzadyslzawTRACZ Edward Władysław 71 Bolesławiec 2 0.00033
0.33
6 siewierska danuta halinaSIEWIERSKA Danuta Halina 71 Jelenia Góra 3 0.0005
0.50
7 urbanzski pawelzURBAŃSKI Paweł 33 Żerkowice 3 0.0005
0.50
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pokozj jerzy janPOKÓJ Jerzy Jan 63 Ścięgny 13 0.00216
2.16
2 michalski janMICHALSKI Jan 55 Zgorzelec 43 0.00713
7.13
3 grzeszkozw alicja teresaGRZEŚKÓW Alicja Teresa 62 Kotliska 9 0.00149
1.49
4 magrysz urszulaMAGRYŚ Urszula 59 Bolesławiec 7 0.00116
1.16
5 misan henrykaMISAN Henryka 59 Kamienna Góra 1 0.00017
0.17
6 rozg anna malzgorzataRÓG Anna Małgorzata 43 Jelenia Góra 2 0.00033
0.33
7 zawisza jolanta danutaZAWISZA Jolanta Danuta 58 Lubań 2 0.00033
0.33
8 zawilza marcin edwardZAWIŁA Marcin Edward 60 Jelenia Góra 4 0.00066
0.66
Razem 81
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 81

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kusiak jozzefKUSIAK Józef 67 Jelenia Góra 8 0.00133
1.33
2 zbieg grazzzyna stanislzawaZBIEG Grażyna Stanisława 63 Bolesławiec 2 0.00033
0.33
3 tyc andrzej janTYC Andrzej Jan 72 Zgorzelec 13 0.00216
2.16
4 mirecki zdzislzawMIRECKI Zdzisław 67 Bolesławiec 0 0
0.00
5 ciszek sylwia malzgorzataCISZEK Sylwia Małgorzata 41 Kowary 2 0.00033
0.33
6 dudzik jolantaDUDZIK Jolanta 60 Gryfów Śląski 2 0.00033
0.33
7 kubieniec henryk jozzefKUBIENIEC Henryk Józef 68 Kamienna Góra 1 0.00017
0.17
8 adamczuk andrzej lucjanADAMCZUK Andrzej Lucjan 50 Siekierczyn 6 0.001
1.00
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 34

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maszlak robertMAŚLAK Robert 52 Wrocław 5 0.00083
0.83
2 halzka kalina mariannaHAŁKA Kalina Marianna 33 Jelenia Góra 0 0
0.00
3 grycz pawelzGRYĆ Paweł 34 Jelenia Góra 1 0.00017
0.17
4 hernik anna mariaHERNIK Anna Maria 40 Stankowice 0 0
0.00
5 koszlacz pawelzKOŚLACZ Paweł 30 Wrocław 0 0
0.00
6 iwaszkiewicz justyna mariaIWASZKIEWICZ Justyna Maria 31 Wrocław 0 0
0.00
7 jankowiak jakub szymonJANKOWIAK Jakub Szymon 19 Jelenia Góra 0 0
0.00
8 jurecka berenika saraJURECKA Berenika Sara 33 Wrocław 1 0.00017
0.17
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 winnicki robert arturWINNICKI Robert Artur 33 Zgorzelec 8 0.00133
1.33
2 urban czeslzawURBAN Czesław 66 Nowogrodziec 1 0.00017
0.17
3 szwierzowska malzgorzata agnieszkaŚWIERZOWSKA Małgorzata Agnieszka 31 Dłużec 2 0.00033
0.33
4 wyspianzska danutaWYSPIAŃSKA Danuta 46 Nowogrodziec 2 0.00033
0.33
5 januszewski sebastianJANUSZEWSKI Sebastian 37 Zgorzelec 2 0.00033
0.33
6 wandycz sylwia wandaWANDYCZ Sylwia Wanda 65 Kamienna Góra 1 0.00017
0.17
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 beczek krzysztof piotrBECZEK Krzysztof Piotr 48 Pieńsk 7 0.00116
1.16
2 dzzzoga wojciechDŻOGA Wojciech 45 Bogatynia 47 0.00779
7.79
3 janiec jaroslzaw mariuszJANIEC Jarosław Mariusz 44 Wykroty 4 0.00066
0.66
4 krozl iwona annaKRÓL Iwona Anna 42 Zgorzelec 8 0.00133
1.33
5 rzepczynzska halina mariaRZEPCZYŃSKA Halina Maria 59 Lubin 2 0.00033
0.33
6 skowronzska beata katarzynaSKOWROŃSKA Beata Katarzyna 43 Łagów 6 0.001
1.00
7 lercher maciej arkadiuszLERCHER Maciej Arkadiusz 44 Jelenia Góra 0 0
0.00
Razem 74
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 74

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasyliszyn daniel januszWASYLISZYN Daniel Janusz 40 Mirsk 0 0
0.00
2 strzelecki boguslzaw krzysztofSTRZELECKI Bogusław Krzysztof 40 Pobiedna 0 0
0.00
3 dobrowolski tomasz piotrDOBROWOLSKI Tomasz Piotr 20 Wrocław 0 0
0.00
4 owczarek konrad mieczyslzawOWCZAREK Konrad Mieczysław 23 Jelenia Góra 3 0.0005
0.50
5 maksymczuk katarzyna monikaMAKSYMCZUK Katarzyna Monika 42 Siedlęcin 1 0.00017
0.17
6 kacperska igaKACPERSKA Iga 28 Wrocław 9 0.00149
1.49
7 wozjcik marika ewaWÓJCIK Marika Ewa 28 Wrocław 3 0.0005
0.50
8 dubiel katarzyna mariaDUBIEL Katarzyna Maria 21 Ratowice 1 0.00017
0.17
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kredkowski andrzejKREDKOWSKI Andrzej 45 Lwówek Śląski 49 0.00813
8.13
2 leszczyk wojciech pawelzLESZCZYK Wojciech Paweł 37 JeleniaGóra 11 0.00182
1.82
3 zembik teresaZEMBIK Teresa 56 Lubań 15 0.00249
2.49
4 karbowski jaroslzaw jozzefKARBOWSKI Jarosław Józef 54 Warta Bolesławiecka 6 0.001
1.00
5 troczynzska danuta annaTROCZYŃSKA Danuta Anna 47 Uniegoszcz 15 0.00249
2.49
6 sikora andrzej piotrSIKORA Andrzej Piotr 43 Krzeszów 7 0.00116
1.16
7 zzzylza-monik agata emiliaŻYŁA-MONIK Agata Emilia 27 Zgorzelec 16 0.00265
2.65
8 potocki jacek krzysztofPOTOCKI Jacek Krzysztof 49 Mysłakowice 12 0.00199
1.99
Razem 131
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 131

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fronik michalz ryszardFRONIK Michał Ryszard 59 Jelenia Góra 3 0.0005
0.50
2 szwed anna wlzadyslzawaSZWED Anna Władysława 54 Jelenia Góra 8 0.00133
1.33
3 kaminzski slzawomir waclzawKAMIŃSKI Sławomir Wacław 39 Kopaczów 20 0.00332
3.32
4 machajska anna monikaMACHAJSKA Anna Monika 35 Jelenia Góra 4 0.00066
0.66
5 placety iwona stanislzawaPLACETY Iwona Stanisława 59 Jelenia Góra 0 0
0.00
6 jasinzska-nowak renataJASIŃSKA-NOWAK Renata 65 Wrocław 4 0.00066
0.66
7 jalzoszynzski andrzejJAŁOSZYŃSKI Andrzej 55 Wrocław 1 0.00017
0.17
Razem 40
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 40

Lista nr 12 - KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waliczek tadeusz jerzyWALICZEK Tadeusz Jerzy 61 Jelenia Góra 3 0.0005
0.50
2 lech-gotthardt elzzzbietaLECH-GOTTHARDT Elżbieta 53 Zgorzelec 6 0.001
1.00
3 zatonzska helenaZATOŃSKA Helena 63 Lubań 1 0.00017
0.17
4 bielanzczyk piotrBIELAŃCZYK Piotr 46 Szklarska Poręba 1 0.00017
0.17
5 jezdrzejczak piotr boguslzawJĘDRZEJCZAK Piotr Bogusław 59 Jelenia Góra 3 0.0005
0.50
6 bulzkowski adam andrzejBUŁKOWSKI Adam Andrzej 38 Lwówek Śląski 0 0
0.00
7 hertman karolina agataHERTMAN Karolina Agata 33 Bolesławiec 0 0
0.00
8 zielinzska joannaZIELIŃSKA Joanna 31 Wleń 9 0.00149
1.49
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23