Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 2

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Świetlica wiejska, ul. Rolnicza 25/23 Sieniawka
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Sołectwo Sieniawka
Liczba mieszkańców 850
Liczba wyborców 667
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Bogatyni 1
Rady Powiatu Zgorzeleckiego 2
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 4

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej w Bogatyni) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Powiatu Zgorzeleckiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Bogatyni) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 667
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 667
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 626
3 Liczba kart niewykorzystanych 253
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 374
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 374
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 373
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 373
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 17
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 356
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 morawski ryszardMORAWSKI Ryszard 59 Jasna Góra 4 0.00112
1.12
2 arsan barbara annaARSAN Barbara Anna 35 Lutogniewice 0 0
0.00
3 kaminzski tadeusz stanislzawKAMIŃSKI Tadeusz Stanisław 70 Bogatynia 0 0
0.00
4 sobczak dariuszSOBCZAK Dariusz 32 Bogatynia 2 0.00056
0.56
5 otrociuk malzgorzata anetaOTROCIUK Małgorzata Aneta 30 Opolno-Zdrój 1 0.00028
0.28
6 antoniak stanislzawaANTONIAK Stanisława 61 Bogatynia 0 0
0.00
7 czerniakowski grzegorzCZERNIAKOWSKI Grzegorz 50 Porajów 6 0.00169
1.69
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smosarski mateusz grzegorzSMOSARSKI Mateusz Grzegorz 28 Porajów 17 0.00478
4.78
2 bury halinaBURY Halina 61 Działoszyn 6 0.00169
1.69
3 bajsarowicz krystian tadeuszBAJSAROWICZ Krystian Tadeusz 39 Porajów 24 0.00674
6.74
4 jadwisinzczak dagmaraJADWISIŃCZAK Dagmara 43 Jasna Góra 0 0
0.00
5 kowalska karolinaKOWALSKA Karolina 24 Opolno-Zdrój 1 0.00028
0.28
6 dzzzulis andrzej ireneuszDŻULIS Andrzej Ireneusz 59 Wyszków 0 0
0.00
7 giza bartoszGIZA Bartosz 42 Porajów 2 0.00056
0.56
Razem 50
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 50

Lista nr 16 - KWW ANDRZEJA GRZMIELEWICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 peremicki krzysztofPEREMICKI Krzysztof 58 Kopaczów 19 0.00534
5.34
2 stanaszek olimpia konstantynaSTANASZEK Olimpia Konstantyna 49 Opolno-Zdrój 2 0.00056
0.56
3 korniak tomaszKORNIAK Tomasz 44 Porajów 9 0.00253
2.53
4 bokszynzska maria teresaBOKSZYŃSKA Maria Teresa 55 Działoszyn 0 0
0.00
5 siwak artur pawelzSIWAK Artur Paweł 49 Sieniawka 145 0.04073
40.73
6 legezzzynzska justyna martaLEGEŻYŃSKA Justyna Marta 35 Jasna Góra 0 0
0.00
7 musielak krzysztofMUSIELAK Krzysztof 48 Działoszyn 31 0.00871
8.71
Razem 206
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 206

Lista nr 17 - KWW BOGATYNIA ODNOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nosal piotr remigiuszNOSAL Piotr Remigiusz 48 Porajów 13 0.00365
3.65
2 okorski tadeusz antoniOKORSKI Tadeusz Antoni 68 Porajów 4 0.00112
1.12
3 stawicka-czerska wenataSTAWICKA-CZERSKA Wenata 44 Porajów 7 0.00197
1.97
4 zzzytko annaŻYTKO Anna 45 Jasna Góra 4 0.00112
1.12
5 stojak adamSTOJAK Adam 39 Porajów 2 0.00056
0.56
6 szczepankiewicz danielSZCZEPANKIEWICZ Daniel 24 Bogatynia 2 0.00056
0.56
7 wojciechowska marlenaWOJCIECHOWSKA Marlena 36 Bogatynia 0 0
0.00
Razem 32
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 32

Lista nr 18 - KWW WOLNE WYBORY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 babiarz beataBABIARZ Beata 43 Wolanów 4 0.00112
1.12
2 gozrecki marianGÓRECKI Marian 51 Krzewina 0 0
0.00
3 hajn justynaHAJN Justyna 19 Sieniawka 2 0.00056
0.56
4 klinkosch dawidKLINKOSCH Dawid 23 Porajów 1 0.00028
0.28
5 kuczyc rudolfKUCZYC Rudolf 53 Sieniawka 48 0.01348
13.48
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 667
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 599
3 Liczba kart niewykorzystanych 226
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 374
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 373
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 373
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 49
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 38
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 324
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 przybylski cezary adamPRZYBYLSKI Cezary Adam 62 Raciborowice Górne 4 0.00123
1.23
2 obrezbalski marek adamOBRĘBALSKI Marek Adam 60 Jelenia Góra 1 0.00031
0.31
3 piotrowska halina gabrielaPIOTROWSKA Halina Gabriela 61 Trójca 15 0.00463
4.63
4 foremna justyna magdalenaFOREMNA Justyna Magdalena 40 Bolesławiec 3 0.00093
0.93
5 tobiasz aleksandra martaTOBIASZ Aleksandra Marta 37 Bogatynia 54 0.01667
16.67
6 kuszwik bartosz sewerynKUŚWIK Bartosz Seweryn 37 Lubań 0 0
0.00
7 grabas eugeniusz tadeuszGRABAS Eugeniusz Tadeusz 57 Mirsk 1 0.00031
0.31
8 grzelak katarzyna anetaGRZELAK Katarzyna Aneta 40 Sosnówka 7 0.00216
2.16
Razem 85
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 85

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baczko sylwester ryszardBAĆKO Sylwester Ryszard 57 Kamienna Góra 0 0
0.00
2 kocon grzegorzKOCON Grzegorz 54 Bolesławiec 2 0.00062
0.62
3 rak zofiaRAK Zofia 64 Gryfów Śląski 0 0
0.00
4 langer mariola bronislzawaLANGER Mariola Bronisława 54 Staniszów 0 0
0.00
5 dumin joannaDUMIN Joanna 57 Jelenia Góra 0 0
0.00
6 greb robert maciejGREB Robert Maciej 55 Zgorzelec 3 0.00093
0.93
7 kubicki adamKUBICKI Adam 57 Jelenia Góra 3 0.00093
0.93
8 dulnik jerzy stanislzawDULNIK Jerzy Stanisław 68 Wrocław 2 0.00062
0.62
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartkowiak wlzodzimierzBARTKOWIAK Włodzimierz 68 Osiecznica 2 0.00062
0.62
2 kuzio-podrucka stanislzawa mariaKUZIO-PODRUCKA Stanisława Maria 41 Zgorzelec 0 0
0.00
3 misztal wiktor piotrMISZTAL Wiktor Piotr 24 Świecie 2 0.00062
0.62
4 mastalska ewa katarzynaMASTALSKA Ewa Katarzyna 44 Wrocław 2 0.00062
0.62
5 tracz edward wlzadyslzawTRACZ Edward Władysław 71 Bolesławiec 6 0.00185
1.85
6 siewierska danuta halinaSIEWIERSKA Danuta Halina 71 Jelenia Góra 1 0.00031
0.31
7 urbanzski pawelzURBAŃSKI Paweł 33 Żerkowice 1 0.00031
0.31
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pokozj jerzy janPOKÓJ Jerzy Jan 63 Ścięgny 18 0.00556
5.56
2 michalski janMICHALSKI Jan 55 Zgorzelec 16 0.00494
4.94
3 grzeszkozw alicja teresaGRZEŚKÓW Alicja Teresa 62 Kotliska 5 0.00154
1.54
4 magrysz urszulaMAGRYŚ Urszula 59 Bolesławiec 1 0.00031
0.31
5 misan henrykaMISAN Henryka 59 Kamienna Góra 0 0
0.00
6 rozg anna malzgorzataRÓG Anna Małgorzata 43 Jelenia Góra 2 0.00062
0.62
7 zawisza jolanta danutaZAWISZA Jolanta Danuta 58 Lubań 2 0.00062
0.62
8 zawilza marcin edwardZAWIŁA Marcin Edward 60 Jelenia Góra 4 0.00123
1.23
Razem 48
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 48

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kusiak jozzefKUSIAK Józef 67 Jelenia Góra 4 0.00123
1.23
2 zbieg grazzzyna stanislzawaZBIEG Grażyna Stanisława 63 Bolesławiec 8 0.00247
2.47
3 tyc andrzej janTYC Andrzej Jan 72 Zgorzelec 2 0.00062
0.62
4 mirecki zdzislzawMIRECKI Zdzisław 67 Bolesławiec 0 0
0.00
5 ciszek sylwia malzgorzataCISZEK Sylwia Małgorzata 41 Kowary 1 0.00031
0.31
6 dudzik jolantaDUDZIK Jolanta 60 Gryfów Śląski 2 0.00062
0.62
7 kubieniec henryk jozzefKUBIENIEC Henryk Józef 68 Kamienna Góra 0 0
0.00
8 adamczuk andrzej lucjanADAMCZUK Andrzej Lucjan 50 Siekierczyn 0 0
0.00
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maszlak robertMAŚLAK Robert 52 Wrocław 1 0.00031
0.31
2 halzka kalina mariannaHAŁKA Kalina Marianna 33 Jelenia Góra 0 0
0.00
3 grycz pawelzGRYĆ Paweł 34 Jelenia Góra 2 0.00062
0.62
4 hernik anna mariaHERNIK Anna Maria 40 Stankowice 1 0.00031
0.31
5 koszlacz pawelzKOŚLACZ Paweł 30 Wrocław 0 0
0.00
6 iwaszkiewicz justyna mariaIWASZKIEWICZ Justyna Maria 31 Wrocław 0 0
0.00
7 jankowiak jakub szymonJANKOWIAK Jakub Szymon 19 Jelenia Góra 1 0.00031
0.31
8 jurecka berenika saraJURECKA Berenika Sara 33 Wrocław 1 0.00031
0.31
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 winnicki robert arturWINNICKI Robert Artur 33 Zgorzelec 1 0.00031
0.31
2 urban czeslzawURBAN Czesław 66 Nowogrodziec 0 0
0.00
3 szwierzowska malzgorzata agnieszkaŚWIERZOWSKA Małgorzata Agnieszka 31 Dłużec 1 0.00031
0.31
4 wyspianzska danutaWYSPIAŃSKA Danuta 46 Nowogrodziec 1 0.00031
0.31
5 januszewski sebastianJANUSZEWSKI Sebastian 37 Zgorzelec 2 0.00062
0.62
6 wandycz sylwia wandaWANDYCZ Sylwia Wanda 65 Kamienna Góra 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 beczek krzysztof piotrBECZEK Krzysztof Piotr 48 Pieńsk 1 0.00031
0.31
2 dzzzoga wojciechDŻOGA Wojciech 45 Bogatynia 19 0.00586
5.86
3 janiec jaroslzaw mariuszJANIEC Jarosław Mariusz 44 Wykroty 1 0.00031
0.31
4 krozl iwona annaKRÓL Iwona Anna 42 Zgorzelec 8 0.00247
2.47
5 rzepczynzska halina mariaRZEPCZYŃSKA Halina Maria 59 Lubin 3 0.00093
0.93
6 skowronzska beata katarzynaSKOWROŃSKA Beata Katarzyna 43 Łagów 0 0
0.00
7 lercher maciej arkadiuszLERCHER Maciej Arkadiusz 44 Jelenia Góra 1 0.00031
0.31
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasyliszyn daniel januszWASYLISZYN Daniel Janusz 40 Mirsk 0 0
0.00
2 strzelecki boguslzaw krzysztofSTRZELECKI Bogusław Krzysztof 40 Pobiedna 0 0
0.00
3 dobrowolski tomasz piotrDOBROWOLSKI Tomasz Piotr 20 Wrocław 2 0.00062
0.62
4 owczarek konrad mieczyslzawOWCZAREK Konrad Mieczysław 23 Jelenia Góra 3 0.00093
0.93
5 maksymczuk katarzyna monikaMAKSYMCZUK Katarzyna Monika 42 Siedlęcin 1 0.00031
0.31
6 kacperska igaKACPERSKA Iga 28 Wrocław 2 0.00062
0.62
7 wozjcik marika ewaWÓJCIK Marika Ewa 28 Wrocław 2 0.00062
0.62
8 dubiel katarzyna mariaDUBIEL Katarzyna Maria 21 Ratowice 0 0
0.00
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kredkowski andrzejKREDKOWSKI Andrzej 45 Lwówek Śląski 32 0.00988
9.88
2 leszczyk wojciech pawelzLESZCZYK Wojciech Paweł 37 JeleniaGóra 2 0.00062
0.62
3 zembik teresaZEMBIK Teresa 56 Lubań 3 0.00093
0.93
4 karbowski jaroslzaw jozzefKARBOWSKI Jarosław Józef 54 Warta Bolesławiecka 6 0.00185
1.85
5 troczynzska danuta annaTROCZYŃSKA Danuta Anna 47 Uniegoszcz 7 0.00216
2.16
6 sikora andrzej piotrSIKORA Andrzej Piotr 43 Krzeszów 7 0.00216
2.16
7 zzzylza-monik agata emiliaŻYŁA-MONIK Agata Emilia 27 Zgorzelec 5 0.00154
1.54
8 potocki jacek krzysztofPOTOCKI Jacek Krzysztof 49 Mysłakowice 4 0.00123
1.23
Razem 66
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 66

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fronik michalz ryszardFRONIK Michał Ryszard 59 Jelenia Góra 0 0
0.00
2 szwed anna wlzadyslzawaSZWED Anna Władysława 54 Jelenia Góra 10 0.00309
3.09
3 kaminzski slzawomir waclzawKAMIŃSKI Sławomir Wacław 39 Kopaczów 8 0.00247
2.47
4 machajska anna monikaMACHAJSKA Anna Monika 35 Jelenia Góra 1 0.00031
0.31
5 placety iwona stanislzawaPLACETY Iwona Stanisława 59 Jelenia Góra 1 0.00031
0.31
6 jasinzska-nowak renataJASIŃSKA-NOWAK Renata 65 Wrocław 1 0.00031
0.31
7 jalzoszynzski andrzejJAŁOSZYŃSKI Andrzej 55 Wrocław 0 0
0.00
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 12 - KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waliczek tadeusz jerzyWALICZEK Tadeusz Jerzy 61 Jelenia Góra 3 0.00093
0.93
2 lech-gotthardt elzzzbietaLECH-GOTTHARDT Elżbieta 53 Zgorzelec 1 0.00031
0.31
3 zatonzska helenaZATOŃSKA Helena 63 Lubań 1 0.00031
0.31
4 bielanzczyk piotrBIELAŃCZYK Piotr 46 Szklarska Poręba 2 0.00062
0.62
5 jezdrzejczak piotr boguslzawJĘDRZEJCZAK Piotr Bogusław 59 Jelenia Góra 0 0
0.00
6 bulzkowski adam andrzejBUŁKOWSKI Adam Andrzej 38 Lwówek Śląski 0 0
0.00
7 hertman karolina agataHERTMAN Karolina Agata 33 Bolesławiec 1 0.00031
0.31
8 zielinzska joannaZIELIŃSKA Joanna 31 Wleń 1 0.00031
0.31
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Zgorzeleckiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 667
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 674
3 Liczba kart niewykorzystanych 301
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 374
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 373
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 373
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 17
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 356
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 balcer adam zenonBALCER Adam Zenon 46 Jasna Góra 6 0.00169
1.69
2 nowak miroslzaw dariuszNOWAK Mirosław Dariusz 44 Kopaczów 35 0.00983
9.83
3 bartkowiak katarzyna lucynaBARTKOWIAK Katarzyna Lucyna 53 Bogatynia 2 0.00056
0.56
4 gowin marcin marianGOWIN Marcin Marian 42 Bogatynia 9 0.00253
2.53
5 dejniak arturDEJNIAK Artur 44 Bogatynia 8 0.00225
2.25
6 brozzzek elzzzbieta eleonoraBROŻEK Elżbieta Eleonora 55 Bogatynia 5 0.0014
1.40
7 gnacy krystyna franciszkaGNACY Krystyna Franciszka 40 Bogatynia 0 0
0.00
Razem 65
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 65

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 panacheda leszek jozzefPANACHEDA Leszek Józef 56 Bogatynia 21 0.0059
5.90
2 hlzadunz natasza annaHŁADUŃ Natasza Anna 41 Zgorzelec 81 0.02275
22.75
3 komarnicka irena teresaKOMARNICKA Irena Teresa 64 Bogatynia 1 0.00028
0.28
4 izzzycka-kusz joannaIŻYCKA-KUŚ Joanna 51 Radomierzyce 3 0.00084
0.84
5 pierzchalski henryk piotrPIERZCHALSKI Henryk Piotr 64 Bogatynia 0 0
0.00
6 kina grzegorz tomaszKINA Grzegorz Tomasz 42 Bogatynia 1 0.00028
0.28
7 fryc daniel ernestFRYC Daniel Ernest 41 Bogatynia 6 0.00169
1.69
Razem 113
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 113

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 liro rolandLIRO Roland 37 Zgorzelec 2 0.00056
0.56
2 zatylny robert krzysztofZATYLNY Robert Krzysztof 47 Sławnikowice 4 0.00112
1.12
3 kobes katarzyna justynaKOBES Katarzyna Justyna 31 Zgorzelec 4 0.00112
1.12
4 drobniak krystynaDROBNIAK Krystyna 76 Zgorzelec 0 0
0.00
5 czerwinzski jerzyCZERWIŃSKI Jerzy 57 Pieńsk 1 0.00028
0.28
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rataj wiktoriaRATAJ Wiktoria 57 Kopaczów 21 0.0059
5.90
2 kisiel-smozlzka wieslzawa annaKISIEL-SMÓŁKA Wiesława Anna 49 Bogatynia 3 0.00084
0.84
3 stefaniak patryk sebastianSTEFANIAK Patryk Sebastian 41 Sieniawka 31 0.00871
8.71
4 ostrozwka krzysztofOSTRÓWKA Krzysztof 45 Posada 2 0.00056
0.56
5 plzaszczynzska malzgorzata annaPŁASZCZYŃSKA Małgorzata Anna 46 Bogatynia 3 0.00084
0.84
6 rudziewicz krzysztof grzegorzRUDZIEWICZ Krzysztof Grzegorz 44 Bogatynia 0 0
0.00
7 wozznicka iwona dominikaWOŹNICKA Iwona Dominika 44 Bogatynia 10 0.00281
2.81
Razem 70
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 70

Lista nr 13 - KWW POROZUMIENIE PRAWICY DLA POWIATU

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wysocki konrad marekWYSOCKI Konrad Marek 42 Bogatynia 7 0.00197
1.97
2 nietrzeba-marcinonis jolanta karolinaNIETRZEBA-MARCINONIS Jolanta Karolina 50 Porajów 50 0.01404
14.04
3 bohdanowicz arturBOHDANOWICZ Artur 50 Bogatynia 10 0.00281
2.81
4 wiszniewska malzgorzataWIŚNIEWSKA Małgorzata 33 Bogatynia 2 0.00056
0.56
5 suszczynzski krzysztof zbigniewSUSZCZYŃSKI Krzysztof Zbigniew 42 Bogatynia 2 0.00056
0.56
6 wietrzykowska joanna barbaraWIETRZYKOWSKA Joanna Barbara 60 Opolno-Zdrój 2 0.00056
0.56
7 sienkiewicz arturSIENKIEWICZ Artur 32 Bogatynia 14 0.00393
3.93
Razem 87
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 87

Lista nr 14 - KWW SAMORZĄD PONAD PODZIAŁAMI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tyszkiewicz bogumilz janTYSZKIEWICZ Bogumił Jan 60 Bogatynia 0 0
0.00
2 rizki abdellahRIZKI Abdellah 54 Bogatynia 2 0.00056
0.56
3 sroczynzski boguslzawSROCZYŃSKI Bogusław 56 Bogatynia 1 0.00028
0.28
4 raba sylwia katarzynaRABA Sylwia Katarzyna 45 Bogatynia 0 0
0.00
5 czajkowska ala martaCZAJKOWSKA Ala Marta 46 Bogatynia 2 0.00056
0.56
6 chudy annaCHUDY Anna 38 Bogatynia 2 0.00056
0.56
7 woeltz piotr kazimierzWOELTZ Piotr Kazimierz 55 Bogatynia 1 0.00028
0.28
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 15 - KWW WOLNE WYBORY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adaszewska joanna malzgorzataADASZEWSKA Joanna Małgorzata 38 Bogatynia 2 0.00056
0.56
2 danielecki piotr marekDANIELECKI Piotr Marek 33 Bogatynia 0 0
0.00
3 stezpienz waldemarSTĘPIEŃ Waldemar 59 Zgorzelec 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 667
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 667
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 625
3 Liczba kart niewykorzystanych 252
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 374
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 374
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 373
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 373
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 368
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adaszewski piotrADASZEWSKI Piotr 50 średnie Bogatynia 20 0.00543
5.43
2 blzasiak wojciech marcinBŁASIAK Wojciech Marcin 51 wyższe Bogatynia 45 0.01223
12.23
3 bojakowska dorotaBOJAKOWSKA Dorota 51 wyższe Bogatynia 52 0.01413
14.13
4 grzmielewicz andrzejGRZMIELEWICZ Andrzej 53 wyższe Bogatynia 199 0.05408
54.08
5 otrociuk barbaraOTROCIUK Barbara 50 wyższe Bogatynia 30 0.00815
8.15
6 stachyra jerzy grzegorzSTACHYRA Jerzy Grzegorz 46 wyższe Bogatynia 22 0.00598
5.98