Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 16

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Publiczne Przedszkole Nr 5, ul. Fryderyka Chopina 13 Bogatynia
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Bogatynia ulice: Energetyków, Fryderyka Chopina [30 - 58] parzyste, Pocztowa, Szpitalna, Sztygarska.
Liczba mieszkańców 1076
Liczba wyborców 926
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Bogatyni 3
Rady Powiatu Zgorzeleckiego 2
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 4

Protokoły

  • Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
  • Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Miejskiej w Bogatyni) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Powiatu Zgorzeleckiego) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 926
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 926
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 847
3 Liczba kart niewykorzystanych 251
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 595
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 595
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 596
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 596
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 15
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 581
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adaszewski piotrADASZEWSKI Piotr 50 średnie Bogatynia 40 0.00688
6.88
2 blzasiak wojciech marcinBŁASIAK Wojciech Marcin 51 wyższe Bogatynia 182 0.03133
31.33
3 bojakowska dorotaBOJAKOWSKA Dorota 51 wyższe Bogatynia 65 0.01119
11.19
4 grzmielewicz andrzejGRZMIELEWICZ Andrzej 53 wyższe Bogatynia 203 0.03494
34.94
5 otrociuk barbaraOTROCIUK Barbara 50 wyższe Bogatynia 27 0.00465
4.65
6 stachyra jerzy grzegorzSTACHYRA Jerzy Grzegorz 46 wyższe Bogatynia 64 0.01102
11.02
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 926
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 848
3 Liczba kart niewykorzystanych 252
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 597
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 597
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 3
10 Liczba kart ważnych 594
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 60
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 17
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 43
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 534
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 przybylski cezary adamPRZYBYLSKI Cezary Adam 62 Raciborowice Górne 26 0.00487
4.87
2 obrezbalski marek adamOBRĘBALSKI Marek Adam 60 Jelenia Góra 1 0.00019
0.19
3 piotrowska halina gabrielaPIOTROWSKA Halina Gabriela 61 Trójca 7 0.00131
1.31
4 foremna justyna magdalenaFOREMNA Justyna Magdalena 40 Bolesławiec 1 0.00019
0.19
5 tobiasz aleksandra martaTOBIASZ Aleksandra Marta 37 Bogatynia 74 0.01386
13.86
6 kuszwik bartosz sewerynKUŚWIK Bartosz Seweryn 37 Lubań 1 0.00019
0.19
7 grabas eugeniusz tadeuszGRABAS Eugeniusz Tadeusz 57 Mirsk 0 0
0.00
8 grzelak katarzyna anetaGRZELAK Katarzyna Aneta 40 Sosnówka 6 0.00112
1.12
Razem 116
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 116

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 baczko sylwester ryszardBAĆKO Sylwester Ryszard 57 Kamienna Góra 2 0.00037
0.37
2 kocon grzegorzKOCON Grzegorz 54 Bolesławiec 0 0
0.00
3 rak zofiaRAK Zofia 64 Gryfów Śląski 5 0.00094
0.94
4 langer mariola bronislzawaLANGER Mariola Bronisława 54 Staniszów 1 0.00019
0.19
5 dumin joannaDUMIN Joanna 57 Jelenia Góra 0 0
0.00
6 greb robert maciejGREB Robert Maciej 55 Zgorzelec 0 0
0.00
7 kubicki adamKUBICKI Adam 57 Jelenia Góra 4 0.00075
0.75
8 dulnik jerzy stanislzawDULNIK Jerzy Stanisław 68 Wrocław 1 0.00019
0.19
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartkowiak wlzodzimierzBARTKOWIAK Włodzimierz 68 Osiecznica 6 0.00112
1.12
2 kuzio-podrucka stanislzawa mariaKUZIO-PODRUCKA Stanisława Maria 41 Zgorzelec 2 0.00037
0.37
3 misztal wiktor piotrMISZTAL Wiktor Piotr 24 Świecie 1 0.00019
0.19
4 mastalska ewa katarzynaMASTALSKA Ewa Katarzyna 44 Wrocław 2 0.00037
0.37
5 tracz edward wlzadyslzawTRACZ Edward Władysław 71 Bolesławiec 3 0.00056
0.56
6 siewierska danuta halinaSIEWIERSKA Danuta Halina 71 Jelenia Góra 1 0.00019
0.19
7 urbanzski pawelzURBAŃSKI Paweł 33 Żerkowice 4 0.00075
0.75
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pokozj jerzy janPOKÓJ Jerzy Jan 63 Ścięgny 25 0.00468
4.68
2 michalski janMICHALSKI Jan 55 Zgorzelec 57 0.01067
10.67
3 grzeszkozw alicja teresaGRZEŚKÓW Alicja Teresa 62 Kotliska 10 0.00187
1.87
4 magrysz urszulaMAGRYŚ Urszula 59 Bolesławiec 1 0.00019
0.19
5 misan henrykaMISAN Henryka 59 Kamienna Góra 1 0.00019
0.19
6 rozg anna malzgorzataRÓG Anna Małgorzata 43 Jelenia Góra 0 0
0.00
7 zawisza jolanta danutaZAWISZA Jolanta Danuta 58 Lubań 8 0.0015
1.50
8 zawilza marcin edwardZAWIŁA Marcin Edward 60 Jelenia Góra 16 0.003
3.00
Razem 118
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 118

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kusiak jozzefKUSIAK Józef 67 Jelenia Góra 10 0.00187
1.87
2 zbieg grazzzyna stanislzawaZBIEG Grażyna Stanisława 63 Bolesławiec 3 0.00056
0.56
3 tyc andrzej janTYC Andrzej Jan 72 Zgorzelec 19 0.00356
3.56
4 mirecki zdzislzawMIRECKI Zdzisław 67 Bolesławiec 2 0.00037
0.37
5 ciszek sylwia malzgorzataCISZEK Sylwia Małgorzata 41 Kowary 1 0.00019
0.19
6 dudzik jolantaDUDZIK Jolanta 60 Gryfów Śląski 4 0.00075
0.75
7 kubieniec henryk jozzefKUBIENIEC Henryk Józef 68 Kamienna Góra 0 0
0.00
8 adamczuk andrzej lucjanADAMCZUK Andrzej Lucjan 50 Siekierczyn 2 0.00037
0.37
Razem 41
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 41

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 maszlak robertMAŚLAK Robert 52 Wrocław 0 0
0.00
2 halzka kalina mariannaHAŁKA Kalina Marianna 33 Jelenia Góra 1 0.00019
0.19
3 grycz pawelzGRYĆ Paweł 34 Jelenia Góra 1 0.00019
0.19
4 hernik anna mariaHERNIK Anna Maria 40 Stankowice 1 0.00019
0.19
5 koszlacz pawelzKOŚLACZ Paweł 30 Wrocław 0 0
0.00
6 iwaszkiewicz justyna mariaIWASZKIEWICZ Justyna Maria 31 Wrocław 0 0
0.00
7 jankowiak jakub szymonJANKOWIAK Jakub Szymon 19 Jelenia Góra 0 0
0.00
8 jurecka berenika saraJURECKA Berenika Sara 33 Wrocław 2 0.00037
0.37
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 winnicki robert arturWINNICKI Robert Artur 33 Zgorzelec 3 0.00056
0.56
2 urban czeslzawURBAN Czesław 66 Nowogrodziec 1 0.00019
0.19
3 szwierzowska malzgorzata agnieszkaŚWIERZOWSKA Małgorzata Agnieszka 31 Dłużec 0 0
0.00
4 wyspianzska danutaWYSPIAŃSKA Danuta 46 Nowogrodziec 0 0
0.00
5 januszewski sebastianJANUSZEWSKI Sebastian 37 Zgorzelec 1 0.00019
0.19
6 wandycz sylwia wandaWANDYCZ Sylwia Wanda 65 Kamienna Góra 1 0.00019
0.19
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 beczek krzysztof piotrBECZEK Krzysztof Piotr 48 Pieńsk 6 0.00112
1.12
2 dzzzoga wojciechDŻOGA Wojciech 45 Bogatynia 17 0.00318
3.18
3 janiec jaroslzaw mariuszJANIEC Jarosław Mariusz 44 Wykroty 2 0.00037
0.37
4 krozl iwona annaKRÓL Iwona Anna 42 Zgorzelec 8 0.0015
1.50
5 rzepczynzska halina mariaRZEPCZYŃSKA Halina Maria 59 Lubin 0 0
0.00
6 skowronzska beata katarzynaSKOWROŃSKA Beata Katarzyna 43 Łagów 5 0.00094
0.94
7 lercher maciej arkadiuszLERCHER Maciej Arkadiusz 44 Jelenia Góra 3 0.00056
0.56
Razem 41
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 41

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wasyliszyn daniel januszWASYLISZYN Daniel Janusz 40 Mirsk 1 0.00019
0.19
2 strzelecki boguslzaw krzysztofSTRZELECKI Bogusław Krzysztof 40 Pobiedna 1 0.00019
0.19
3 dobrowolski tomasz piotrDOBROWOLSKI Tomasz Piotr 20 Wrocław 4 0.00075
0.75
4 owczarek konrad mieczyslzawOWCZAREK Konrad Mieczysław 23 Jelenia Góra 0 0
0.00
5 maksymczuk katarzyna monikaMAKSYMCZUK Katarzyna Monika 42 Siedlęcin 1 0.00019
0.19
6 kacperska igaKACPERSKA Iga 28 Wrocław 0 0
0.00
7 wozjcik marika ewaWÓJCIK Marika Ewa 28 Wrocław 4 0.00075
0.75
8 dubiel katarzyna mariaDUBIEL Katarzyna Maria 21 Ratowice 4 0.00075
0.75
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kredkowski andrzejKREDKOWSKI Andrzej 45 Lwówek Śląski 52 0.00974
9.74
2 leszczyk wojciech pawelzLESZCZYK Wojciech Paweł 37 JeleniaGóra 6 0.00112
1.12
3 zembik teresaZEMBIK Teresa 56 Lubań 15 0.00281
2.81
4 karbowski jaroslzaw jozzefKARBOWSKI Jarosław Józef 54 Warta Bolesławiecka 4 0.00075
0.75
5 troczynzska danuta annaTROCZYŃSKA Danuta Anna 47 Uniegoszcz 12 0.00225
2.25
6 sikora andrzej piotrSIKORA Andrzej Piotr 43 Krzeszów 4 0.00075
0.75
7 zzzylza-monik agata emiliaŻYŁA-MONIK Agata Emilia 27 Zgorzelec 10 0.00187
1.87
8 potocki jacek krzysztofPOTOCKI Jacek Krzysztof 49 Mysłakowice 15 0.00281
2.81
Razem 118
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 118

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fronik michalz ryszardFRONIK Michał Ryszard 59 Jelenia Góra 0 0
0.00
2 szwed anna wlzadyslzawaSZWED Anna Władysława 54 Jelenia Góra 3 0.00056
0.56
3 kaminzski slzawomir waclzawKAMIŃSKI Sławomir Wacław 39 Kopaczów 6 0.00112
1.12
4 machajska anna monikaMACHAJSKA Anna Monika 35 Jelenia Góra 0 0
0.00
5 placety iwona stanislzawaPLACETY Iwona Stanisława 59 Jelenia Góra 0 0
0.00
6 jasinzska-nowak renataJASIŃSKA-NOWAK Renata 65 Wrocław 0 0
0.00
7 jalzoszynzski andrzejJAŁOSZYŃSKI Andrzej 55 Wrocław 1 0.00019
0.19
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 12 - KWW Z DUTKIEWICZEM DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 waliczek tadeusz jerzyWALICZEK Tadeusz Jerzy 61 Jelenia Góra 9 0.00169
1.69
2 lech-gotthardt elzzzbietaLECH-GOTTHARDT Elżbieta 53 Zgorzelec 22 0.00412
4.12
3 zatonzska helenaZATOŃSKA Helena 63 Lubań 1 0.00019
0.19
4 bielanzczyk piotrBIELAŃCZYK Piotr 46 Szklarska Poręba 0 0
0.00
5 jezdrzejczak piotr boguslzawJĘDRZEJCZAK Piotr Bogusław 59 Jelenia Góra 0 0
0.00
6 bulzkowski adam andrzejBUŁKOWSKI Adam Andrzej 38 Lwówek Śląski 0 0
0.00
7 hertman karolina agataHERTMAN Karolina Agata 33 Bolesławiec 0 0
0.00
8 zielinzska joannaZIELIŃSKA Joanna 31 Wleń 0 0
0.00
Razem 32
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 32
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Bogatyni) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 926
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 926
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 844
3 Liczba kart niewykorzystanych 249
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 596
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 596
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 596
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 595
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 28
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 16
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 12
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 567
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kubica eugeniuszKUBICA Eugeniusz 65 Bogatynia 15 0.00265
2.65
2 kostecki zygmuntKOSTECKI Zygmunt 60 Bogatynia 4 0.00071
0.71
3 rajewicz jerzy grzegorzRAJEWICZ Jerzy Grzegorz 47 Bogatynia 4 0.00071
0.71
4 patryarcha alfred bronislzawPATRYARCHA Alfred Bronisław 59 Bogatynia 9 0.00159
1.59
5 checzko zofiaCHEĆKO Zofia 55 Bogatynia 3 0.00053
0.53
6 warakomski janWARAKOMSKI Jan 58 Bogatynia 0 0
0.00
7 bielinzska monika ryszardaBIELIŃSKA Monika Ryszarda 40 Bogatynia 1 0.00018
0.18
8 kuriata joanna julitaKURIATA Joanna Julita 48 Bogatynia 2 0.00035
0.35
9 krozl monikaKRÓL Monika 31 Bogatynia 0 0
0.00
10 walczak andrzejWALCZAK Andrzej 55 Bogatynia 0 0
0.00
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bojakowska dorotaBOJAKOWSKA Dorota 51 Bogatynia 26 0.00459
4.59
2 szczotka pawelzSZCZOTKA Paweł 42 Bogatynia 16 0.00282
2.82
3 szczepanik dawid mariuszSZCZEPANIK Dawid Mariusz 36 Bogatynia 43 0.00758
7.58
4 wierzbicki wojciechWIERZBICKI Wojciech 29 Bogatynia 10 0.00176
1.76
5 glzowacka halina mariaGŁOWACKA Halina Maria 62 Bogatynia 2 0.00035
0.35
6 kawecka-molka aleksandra joannaKAWECKA-MOLKA Aleksandra Joanna 30 Bogatynia 6 0.00106
1.06
7 chylza kamilCHYŁA Kamil 28 Bogatynia 5 0.00088
0.88
8 para dagmara zofiaPARA Dagmara Zofia 34 Bogatynia 0 0
0.00
9 senzczuk henryk mateuszSEŃCZUK Henryk Mateusz 66 Bogatynia 8 0.00141
1.41
10 sontowski januszSONTOWSKI Janusz 75 Bogatynia 5 0.00088
0.88
Razem 121
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 121

Lista nr 16 - KWW ANDRZEJA GRZMIELEWICZA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dudziak-piwowarska krystynaDUDZIAK-PIWOWARSKA Krystyna 63 Bogatynia 36 0.00635
6.35
2 nawrocki jerzy henrykNAWROCKI Jerzy Henryk 69 Bogatynia 20 0.00353
3.53
3 kubica michalz tadeuszKUBICA Michał Tadeusz 38 Bogatynia 8 0.00141
1.41
4 wiszniewski tomaszWIŚNIEWSKI Tomasz 36 Bogatynia 32 0.00564
5.64
5 gnacy krzysztof marekGNACY Krzysztof Marek 48 Bogatynia 20 0.00353
3.53
6 sadulska halina mariannaSADULSKA Halina Marianna 64 Bogatynia 6 0.00106
1.06
7 lipowicz beata danutaLIPOWICZ Beata Danuta 46 Bogatynia 3 0.00053
0.53
8 kosiorek monikaKOSIOREK Monika 42 Bogatynia 2 0.00035
0.35
9 grzmielewicz andrzejGRZMIELEWICZ Andrzej 53 Bogatynia 30 0.00529
5.29
10 piestrzynzska-fudali katarzynaPIESTRZYŃSKA-FUDALI Katarzyna 36 Bogatynia 18 0.00317
3.17
Razem 175
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 175

Lista nr 17 - KWW BOGATYNIA ODNOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 oliasz arturOLIASZ Artur 49 Bogatynia 13 0.00229
2.29
2 lipko andrzejLIPKO Andrzej 63 Bogatynia 8 0.00141
1.41
3 karadzios arkadiusz dominikKARADZIOS Arkadiusz Dominik 39 Bogatynia 7 0.00123
1.23
4 olejarz annaOLEJARZ Anna 45 Bogatynia 3 0.00053
0.53
5 wozjcicki krzysztofWÓJCICKI Krzysztof 62 Bogatynia 5 0.00088
0.88
6 syposz jolanta elzzzbietaSYPOSZ Jolanta Elżbieta 56 Bogatynia 11 0.00194
1.94
7 tomala marekTOMALA Marek 54 Bogatynia 9 0.00159
1.59
8 podbieglzowska maria olgaPODBIEGŁOWSKA Maria Olga 67 Bogatynia 2 0.00035
0.35
9 bednarek-godek anetta malzgorzataBEDNAREK-GODEK Anetta Małgorzata 53 Bogatynia 17 0.003
3.00
10 stachyra jerzy grzegorzSTACHYRA Jerzy Grzegorz 46 Bogatynia 17 0.003
3.00
Razem 92
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 92

Lista nr 18 - KWW WOLNE WYBORY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grittner daniel tomaszGRITTNER Daniel Tomasz 21 Bogatynia 15 0.00265
2.65
2 grudzienz aneta janinaGRUDZIEŃ Aneta Janina 47 Bogatynia 1 0.00018
0.18
3 grzeszkozw adrianGRZEŚKÓW Adrian 22 Bogatynia 7 0.00123
1.23
4 karpinzski kazimierz janKARPIŃSKI Kazimierz Jan 57 Jasna Góra 0 0
0.00
5 kucharski brunon damianKUCHARSKI Brunon Damian 22 Bogatynia 2 0.00035
0.35
6 moneta monika mariaMONETA Monika Maria 37 Bogatynia 2 0.00035
0.35
7 sadowa krystynaSADOWA Krystyna 56 Bogatynia 8 0.00141
1.41
8 stezpienz andrzej mariuszSTĘPIEŃ Andrzej Mariusz 40 Bogatynia 0 0
0.00
Razem 35
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 35

Lista nr 19 - KWW WOJCIECHA BŁASIAKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zawada dominik andrzejZAWADA Dominik Andrzej 35 Bogatynia 66 0.01164
11.64
2 kozinzski ryszard jerzyKOZIŃSKI Ryszard Jerzy 73 Bogatynia 14 0.00247
2.47
3 wojewozdka marian feliksWOJEWÓDKA Marian Feliks 64 Bogatynia 6 0.00106
1.06
4 fic grzegorzFIC Grzegorz 37 Bogatynia 5 0.00088
0.88
5 szwargolinzski marcin michalzSZWARGOLIŃSKI Marcin Michał 36 Bogatynia 2 0.00035
0.35
6 wereszczynzska jolanta mariaWERESZCZYŃSKA Jolanta Maria 39 Bogatynia 1 0.00018
0.18
7 kornet alicjaKORNET Alicja 43 Bogatynia 4 0.00071
0.71
8 burdziak malzgorzataBURDZIAK Małgorzata 51 Bogatynia 8 0.00141
1.41
Razem 106
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 106
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Zgorzeleckiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 926
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 847
3 Liczba kart niewykorzystanych 252
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 596
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 596
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 596
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 36
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 25
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 560
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 balcer adam zenonBALCER Adam Zenon 46 Jasna Góra 24 0.00429
4.29
2 nowak miroslzaw dariuszNOWAK Mirosław Dariusz 44 Kopaczów 4 0.00071
0.71
3 bartkowiak katarzyna lucynaBARTKOWIAK Katarzyna Lucyna 53 Bogatynia 11 0.00196
1.96
4 gowin marcin marianGOWIN Marcin Marian 42 Bogatynia 13 0.00232
2.32
5 dejniak arturDEJNIAK Artur 44 Bogatynia 9 0.00161
1.61
6 brozzzek elzzzbieta eleonoraBROŻEK Elżbieta Eleonora 55 Bogatynia 18 0.00321
3.21
7 gnacy krystyna franciszkaGNACY Krystyna Franciszka 40 Bogatynia 28 0.005
5.00
Razem 107
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 107

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 panacheda leszek jozzefPANACHEDA Leszek Józef 56 Bogatynia 29 0.00518
5.18
2 hlzadunz natasza annaHŁADUŃ Natasza Anna 41 Zgorzelec 41 0.00732
7.32
3 komarnicka irena teresaKOMARNICKA Irena Teresa 64 Bogatynia 14 0.0025
2.50
4 izzzycka-kusz joannaIŻYCKA-KUŚ Joanna 51 Radomierzyce 19 0.00339
3.39
5 pierzchalski henryk piotrPIERZCHALSKI Henryk Piotr 64 Bogatynia 25 0.00446
4.46
6 kina grzegorz tomaszKINA Grzegorz Tomasz 42 Bogatynia 46 0.00821
8.21
7 fryc daniel ernestFRYC Daniel Ernest 41 Bogatynia 6 0.00107
1.07
Razem 180
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 180

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 liro rolandLIRO Roland 37 Zgorzelec 1 0.00018
0.18
2 zatylny robert krzysztofZATYLNY Robert Krzysztof 47 Sławnikowice 1 0.00018
0.18
3 kobes katarzyna justynaKOBES Katarzyna Justyna 31 Zgorzelec 1 0.00018
0.18
4 drobniak krystynaDROBNIAK Krystyna 76 Zgorzelec 0 0
0.00
5 czerwinzski jerzyCZERWIŃSKI Jerzy 57 Pieńsk 1 0.00018
0.18
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rataj wiktoriaRATAJ Wiktoria 57 Kopaczów 35 0.00625
6.25
2 kisiel-smozlzka wieslzawa annaKISIEL-SMÓŁKA Wiesława Anna 49 Bogatynia 10 0.00179
1.79
3 stefaniak patryk sebastianSTEFANIAK Patryk Sebastian 41 Sieniawka 23 0.00411
4.11
4 ostrozwka krzysztofOSTRÓWKA Krzysztof 45 Posada 4 0.00071
0.71
5 plzaszczynzska malzgorzata annaPŁASZCZYŃSKA Małgorzata Anna 46 Bogatynia 4 0.00071
0.71
6 rudziewicz krzysztof grzegorzRUDZIEWICZ Krzysztof Grzegorz 44 Bogatynia 6 0.00107
1.07
7 wozznicka iwona dominikaWOŹNICKA Iwona Dominika 44 Bogatynia 21 0.00375
3.75
Razem 103
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 103

Lista nr 13 - KWW POROZUMIENIE PRAWICY DLA POWIATU

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wysocki konrad marekWYSOCKI Konrad Marek 42 Bogatynia 19 0.00339
3.39
2 nietrzeba-marcinonis jolanta karolinaNIETRZEBA-MARCINONIS Jolanta Karolina 50 Porajów 15 0.00268
2.68
3 bohdanowicz arturBOHDANOWICZ Artur 50 Bogatynia 26 0.00464
4.64
4 wiszniewska malzgorzataWIŚNIEWSKA Małgorzata 33 Bogatynia 9 0.00161
1.61
5 suszczynzski krzysztof zbigniewSUSZCZYŃSKI Krzysztof Zbigniew 42 Bogatynia 14 0.0025
2.50
6 wietrzykowska joanna barbaraWIETRZYKOWSKA Joanna Barbara 60 Opolno-Zdrój 5 0.00089
0.89
7 sienkiewicz arturSIENKIEWICZ Artur 32 Bogatynia 15 0.00268
2.68
Razem 103
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 103

Lista nr 14 - KWW SAMORZĄD PONAD PODZIAŁAMI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tyszkiewicz bogumilz janTYSZKIEWICZ Bogumił Jan 60 Bogatynia 13 0.00232
2.32
2 rizki abdellahRIZKI Abdellah 54 Bogatynia 13 0.00232
2.32
3 sroczynzski boguslzawSROCZYŃSKI Bogusław 56 Bogatynia 0 0
0.00
4 raba sylwia katarzynaRABA Sylwia Katarzyna 45 Bogatynia 5 0.00089
0.89
5 czajkowska ala martaCZAJKOWSKA Ala Marta 46 Bogatynia 3 0.00054
0.54
6 chudy annaCHUDY Anna 38 Bogatynia 4 0.00071
0.71
7 woeltz piotr kazimierzWOELTZ Piotr Kazimierz 55 Bogatynia 5 0.00089
0.89
Razem 43
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 43

Lista nr 15 - KWW WOLNE WYBORY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adaszewska joanna malzgorzataADASZEWSKA Joanna Małgorzata 38 Bogatynia 15 0.00268
2.68
2 danielecki piotr marekDANIELECKI Piotr Marek 33 Bogatynia 2 0.00036
0.36
3 stezpienz waldemarSTĘPIEŃ Waldemar 59 Zgorzelec 3 0.00054
0.54
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20