Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 127
Wyborców 3 183
Obwodów 3
 • Wybory do Rady Gminy Markusy
 • Wybory Wójta Gminy Markusy
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Świetlica Wiejska w Markusach, 81 Markusy stały Tak Markusy od 1 do 62, Markusy od 63 do 106, Wiśniewo, Nowe Dolno, Stankowo, Topolno Małe, Dzierzgonka, Rachowo
2 Szkoła Podstawowa, Elbląska 15 Żurawiec stały Nie Żurawiec, Węgle-Żukowo, Żółwiniec, Jurandowo, Jezioro, Krzewsk, Balewo
3 Szkoła Podstawowa, 28 Zwierzno stały Tak Brudzędy, Stare Dolno, Stalewo, Złotnica, Zwierzeńskie Pole, Zwierzno od 53 do 86, Zwierzno od1 do 52, Kępniewo

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Markusy Nr 1 - 62 1 202 2 2
0.0000020000Nr 2 Markusy Nr 63 - 106 1 226 1 1
0.0000030000Nr 3 Wisniewo 1 213 2 2
0.0000040000Nr 4 Nowe Dolno 1 170 2 2
0.0000050000Nr 5 Stankowo, Topolno Małe 1 136 2 2
0.0000060000Nr 6 Dzierzgonka, Rachowo 1 214 2 2
0.0000070000Nr 7 Żurawiec 1 228 2 2
0.0000080000Nr 8 Węgle-Żukowo, Żółwiniec, Jurandowo 1 173 2 2
0.0000090000Nr 9 Jezioro, Balewo 1 154 2 2
0.0000100000Nr 10 Krzewsk 1 300 2 2
0.0000110000Nr 11 Brudzędy, Stare Dolno 1 265 1 1
0.0000120000Nr 12 Stalewo, Złotnica 1 190 2 2
0.0000130000Nr 13 Zwierzeńskie Pole, Zwierzno Nr 53 - 86 1 212 2 2
0.0000140000Nr 14 Zwierzno Nr 1 - 52 1 212 2 2
0.0000150000Nr 15 Kępniewo 1 288 2 2
Podsumowanie 15 3 183 28 28

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY WASIK KWW DOROTY WASIK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 WASIK Dorota Małgorzata 50 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY WASIK Markusy
1 CHROSTEK-ŻUGAJ Grażyna 60 Wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Markusy

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 202 109 109 53.96% 0.05396
109 100.00% 0.1
Tak
2 Bez głosowania Nie
3 213 90 90 42.25% 0.04225
85 94.44% 0.09444
Tak
4 170 79 79 46.47% 0.04647
79 100.00% 0.1
Tak
5 136 63 63 46.32% 0.04632
62 98.41% 0.09841
Tak
6 214 103 103 48.13% 0.04813
103 100.00% 0.1
Tak
7 228 124 124 54.39% 0.05439
121 97.58% 0.09758
Tak
8 173 82 82 47.40% 0.0474
78 95.12% 0.09512
Tak
9 154 74 74 48.05% 0.04805
72 97.30% 0.0973
Tak
10 300 133 133 44.33% 0.04433
131 98.50% 0.0985
Tak
11 Bez głosowania Nie
12 190 101 101 53.16% 0.05316
101 100.00% 0.1
Tak
13 212 133 133 62.74% 0.06274
132 99.25% 0.09925
Tak
14 212 105 105 49.53% 0.04953
104 99.05% 0.09905
Tak
15 288 131 131 45.49% 0.04549
130 99.24% 0.09924
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 480 13 36.73% 0.03673
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY WASIK 827 15 63.27% 0.06327

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 480 13 0 36.73% 0.03673
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY WASIK 827 15 15 63.27% 0.06327

Rada Gminy Markusy - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 CHROSTEK-ŻUGAJ Grażyna 36 33.03% 0.03303
Nie
1 14 14 ADAMIAK Adam 73 66.97% 0.06697
Tak
2 14 14 PRYSTUPA Krzysztof Bez głosowania Tak
3 10 10 JELONEK Bogumiła 27 31.76% 0.03176
Nie
3 14 14 ROMANOWSKA-KREMPA Iwona Sylwia 58 68.24% 0.06824
Tak
4 10 10 BALIŃSKI Ryszard 26 32.91% 0.03291
Nie
4 14 14 LAZUR Ryszard 53 67.09% 0.06709
Tak
5 10 10 SOKOŁOWSKA Anita 29 46.77% 0.04677
Nie
5 14 14 PIASKOWSKA Barbara 33 53.23% 0.05323
Tak
6 10 10 PUCIŃSKA Aneta Emilia 30 29.13% 0.02913
Nie
6 14 14 SADŁOWSKI Mirosław 73 70.87% 0.07087
Tak
7 10 10 TOLLAK-SZCZECH Agata 35 28.93% 0.02893
Nie
7 14 14 BAJDAN Beata 86 71.07% 0.07107
Tak
8 10 10 PIOTROWSKI Paweł 27 34.62% 0.03462
Nie
8 14 14 FIDOR Krzysztof 51 65.38% 0.06538
Tak
9 10 10 NALIKOWSKA Jolanta 27 37.50% 0.0375
Nie
9 14 14 KALIŃSKA Joanna 45 62.50% 0.0625
Tak
10 10 10 ROGALA Edward 61 46.56% 0.04656
Nie
10 14 14 SAMULSKA Arleta Ewelina 70 53.44% 0.05344
Tak
11 14 14 SOBOTKA Józef Franciszek Bez głosowania Tak
12 10 10 USZARUK Stanisław 34 33.66% 0.03366
Nie
12 14 14 WIELGOSIK Jadwiga Krystyna 67 66.34% 0.06634
Tak
13 10 10 RUDNICKI Krzysztof 65 49.24% 0.04924
Nie
13 14 14 ABRAMOWSKI Mariusz Łukasz 67 50.76% 0.05076
Tak
14 10 10 SAMBURSKI Janusz Piotr 31 29.81% 0.02981
Nie
14 14 14 ADAMOWICZ Aldona 73 70.19% 0.07019
Tak
15 10 10 FRONTCZAK Anna 52 40.00% 0.04
Nie
15 14 14 KALINOWSKI Marek Franciszek 78 60.00% 0.06
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 CHROSTEK-ŻUGAJ Grażyna 60 Wyższe Markusy, 380 24.97 Nie
2 WASIK Dorota Małgorzata 50 Wyższe Markusy, 1 142 75.03 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Świetlica Wiejska w Markusach, 81 Markusy stały 1 161 559 559 48.15% 0.04815
550 98.39%
2 Szkoła Podstawowa, Elbląska 15 Żurawiec stały 855 413 413 48.30% 0.0483
409 99.03%
3 Szkoła Podstawowa, 28 Zwierzno stały 1 167 570 570 48.84% 0.04884
563 98.77%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 4 127 3 183 3 1