Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 615
Wyborców 3 137
Obwodów 4
 • Wybory do Rady Miejskiej we Fromborku
 • Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
 • Wyniki głosowania do rady miasta
 • Wyniki wyborów do rady miasta
 • Wyniki głos. i wyb. Burmistrza
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Burmistrza
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, Młynarska 5a Frombork stały Nie teren Gminy Frombork
2 Zespół Szkół we Fromborku, Katedralna 9 Frombork stały Tak teren Miasta Fromborka (ulice: Basztowa, Błotna, Braniewska, Dworcowa, Elbląska, Jaśminowa, Kapelańska, Katedralna, Kopernika, Kościelna, Krasickiego, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Mickiewicza, Nadbrzeżna, Ogrodowa, Ottona Ślizienia, Parkowa, Pocztowa, Polna, Portowa, Rybacka, Rynek, Sadowa, Sanatoryjna, Stara, Szkolna, ZHP, Zielona), Wilanowo-Leśniczowka
3 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku, Osiedle Słoneczne 16 Frombork stały Tak teren Miasta Fromborka (ulice: Kolonia Robotnicza, Młynarska, Osiedle Słoneczne)
4 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatoryjna 1 Frombork szpital Nie Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Biedkowo, Biedkowo-Osada, Drewnowo 1 220 3 3
0.0000020000Nr 2 Bogdany 1 183 4 4
0.0000030000Nr 3 Baranówka, Baranówka-Leśniczówka, Jędrychowo, Krzywiec, Niewiastowo 1 222 2 2
0.0000040000Nr 4 Nowe Sadłuki, Wielkie Wierzno 1 134 2 2
0.0000050000Nr 5 Krzyżewo, Narusa, Nowiny, Ronin 1 225 4 4
0.0000060000Nr 6 Frombork (ulice: Krasickiego, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Ottona Ślizienia, Sadowa, Sanatoryjna) 1 383 3 3
0.0000070000Nr 7 Frombork (ulice: Kolonia Robotnicza, Młynarska) 1 246 3 3
0.0000080000Nr 8 Frombork (ulice: Basztowa, Dworcowa, Elbląska, Jaśminowa, Kapelańska, Nadbrzeżna, Parkowa, Portowa, Rybacka) 1 236 3 3
0.0000090000Nr 9 Frombork (ulice: Katedralna, Kopernika, Kościelna, Pocztowa, Rynek, Zielona) 1 191 2 2
0.0000100000Nr 10 Frombork (ulice: Błotna, Ogrodowa, Szkolna) 1 142 4 4
0.0000110000Nr 11 Frombork (ulica: Mickiewicza) 1 174 3 3
0.0000120000Nr 12 Frombork (ulice: Braniewska, Polna, Stara, ZHP), Wilanowo-Leśniczówka 1 188 4 4
0.0000130000Nr 13 Frombork (ulica: Osiedle Słoneczne-numery: 7, 9, 11, 13, 14, 16B, 16C, 16D, 26, 26A, 48, 50, 54) 1 186 4 4
0.0000140000Nr 14 Frombork (ulica: Osiedle Słoneczne-numery: 1, 2abc, 2def, 3, 5, 5D) 1 211 3 3
0.0000150000Nr 15 Frombork (ulica: Osiedle Słoneczne-numery: 4, 6, 8, 10, 12, 16A) 1 196 2 2
Podsumowanie 15 3 137 46 46

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZEMIANY" KWW "PRZEMIANY" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FROMBORK PERŁA WARMII KWW FROMBORK PERŁA WARMII 1 1 1 1 1 1 1 1 8
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA PIETKIEWICZA KWW ZBIGNIEWA PIETKIEWICZA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIEŚ NOWA KWW WIEŚ NOWA 1 1
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW URSZULI ZAKRZEWSKIEJ KWW URSZULI ZAKRZEWSKIEJ 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 NARLOCH Krzysztof Paweł 30 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FROMBORK PERŁA WARMII Frombork
3 PIETKIEWICZ Zbigniew 55 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA PIETKIEWICZA Ronin otrzymano treść oświadczenia z IPN
1 MODZELEWSKA-KOZIOŁ Monika Anna 34 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Braniewo
4 WROŃSKA Małgorzata Marta 36 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZEMIANY" Frombork

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 220 65 65 29.55% 0.02955
65 100.00% 0.1
Tak
2 183 85 85 46.45% 0.04645
84 98.82% 0.09882
Tak
3 225 95 95 42.22% 0.04222
95 100.00% 0.1
Tak
4 134 69 69 51.49% 0.05149
65 94.20% 0.0942
Tak
5 225 124 124 55.11% 0.05511
122 98.39% 0.09839
Tak
6 238 134 135 56.72% 0.05672
125 92.59% 0.09259
Tak
7 247 132 132 53.44% 0.05344
130 98.48% 0.09848
Tak
8 240 124 124 51.67% 0.05167
122 98.39% 0.09839
Tak
9 192 94 94 48.96% 0.04896
92 97.87% 0.09787
Tak
10 142 82 80 56.34% 0.05634
78 97.50% 0.0975
Tak
11 174 81 84 48.28% 0.04828
75 89.29% 0.08929
Tak
12 188 98 99 52.66% 0.05266
91 91.92% 0.09192
Tak
13 187 117 117 62.57% 0.06257
110 94.02% 0.09402
Tak
14 214 124 124 57.94% 0.05794
122 98.39% 0.09839
Tak
15 200 119 119 59.50% 0.0595
106 89.08% 0.08908
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 305 9 20.58% 0.02058
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZEMIANY" 342 13 23.08% 0.02308
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FROMBORK PERŁA WARMII 124 8 8.37% 0.00837
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA PIETKIEWICZA 625 14 42.17% 0.04217
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIEŚ NOWA 57 1 3.85% 0.00385
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW URSZULI ZAKRZEWSKIEJ 29 1 1.96% 0.00196

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 305 9 2 20.58% 0.02058
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZEMIANY" 342 13 3 23.08% 0.02308
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FROMBORK PERŁA WARMII 124 8 0 8.37% 0.00837
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA PIETKIEWICZA 625 14 8 42.17% 0.04217
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIEŚ NOWA 57 1 1 3.85% 0.00385
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW URSZULI ZAKRZEWSKIEJ 29 1 1 1.96% 0.00196

Rada Miejska we Fromborku - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 KULYNYCZ Barbara 23 35.38% 0.03538
Nie
1 17 17 GAWŁOWSKI Jacek 30 46.15% 0.04615
Tak
1 19 19 KUROWSKI Błażej Łukasz 12 18.46% 0.01846
Nie
2 10 10 JANICKA Anna Małgorzata 50 59.52% 0.05952
Tak
2 17 17 MARKOWSKA Ewa 4 4.76% 0.00476
Nie
2 18 18 DZIEWANOWSKI Karol 6 7.14% 0.00714
Nie
2 19 19 ŻOŁNIEREWICZ Krzysztof 24 28.57% 0.02857
Nie
3 10 10 BEBŁOT Dorota 39 41.05% 0.04105
Nie
3 19 19 PAWLUCZUK Ryszard 56 58.95% 0.05895
Tak
4 10 10 MARKUN Robert Ryszard 58 89.23% 0.08923
Tak
4 17 17 JANEWICZ Sławomir 7 10.77% 0.01077
Nie
5 10 10 OBŁĄK Iwona 25 20.49% 0.02049
Nie
5 17 17 BRZEZIŃSKA Małgorzata 5 4.10% 0.0041
Nie
5 19 19 WITKOWSKI Krzysztof Piotr 35 28.69% 0.02869
Nie
5 20 20 KARPOWICZ Bartosz 57 46.72% 0.04672
Tak
6 10 10 KOZIOŁ Agata 31 24.80% 0.0248
Nie
6 17 17 WROŃSKA Agnieszka Katarzyna 30 24.00% 0.024
Nie
6 19 19 RUSNAK Teresa Helena 64 51.20% 0.0512
Tak
7 17 17 SZYSZŁO Anna Aleksandra 26 20.00% 0.02
Nie
7 18 18 GAJOWNICZEK Maciej Waldemar 45 34.62% 0.03462
Nie
7 19 19 WOELKY Longina Józefa 59 45.38% 0.04538
Tak
8 10 10 KUJAWA Wioletta Marta 35 28.69% 0.02869
Nie
8 17 17 KALINOWSKA Sylwia Agnieszka 31 25.41% 0.02541
Nie
8 19 19 ZABŁOCKI Marcin Wiktor 56 45.90% 0.0459
Tak
9 17 17 ROS Agnieszka 50 54.35% 0.05435
Tak
9 19 19 HOŁUBOWSKI Krzysztof Piotr 42 45.65% 0.04565
Nie
10 17 17 NOWICKI Zygmunt 28 35.90% 0.0359
Nie
10 18 18 NIEDUŻAK Łukasz 8 10.26% 0.01026
Nie
10 19 19 PARADOWSKI Waldemar 13 16.67% 0.01667
Nie
10 21 21 ZAKRZEWSKA Urszula Joanna 29 37.18% 0.03718
Tak
11 17 17 STRABEL Dorota 26 34.67% 0.03467
Nie
11 18 18 ŁACMAN Jonatan 3 4.00% 0.004
Nie
11 19 19 JAKÓBCZYK Magdalena Maria 46 61.33% 0.06133
Tak
12 10 10 KOTOWSKI Krzysztof Jacek 32 35.16% 0.03516
Nie
12 17 17 SZYMANOWSKA Monika Katarzyna 19 20.88% 0.02088
Nie
12 18 18 WOŹNIAK Karolina Barbara 1 1.10% 0.0011
Nie
12 19 19 URBANOWICZ Jadwiga 39 42.86% 0.04286
Tak
13 10 10 JURCZAK Kamila 12 10.91% 0.01091
Nie
13 17 17 GDOWIK-JANUSZEWICZ Agnieszka 28 25.45% 0.02545
Nie
13 18 18 DZIEWANOWSKI Marek 19 17.27% 0.01727
Nie
13 19 19 FIUK Beata Agnieszka 51 46.36% 0.04636
Tak
14 17 17 KOCHAŃSKI Tadeusz 58 47.54% 0.04754
Tak
14 18 18 WOJTAS Kamil 26 21.31% 0.02131
Nie
14 19 19 KRUKOWSKA Wioletta Agnieszka 38 31.15% 0.03115
Nie
15 18 18 PASZKIEWICZ Danuta Teresa 16 15.09% 0.01509
Nie
15 19 19 BŁOCH Ewa 90 84.91% 0.08491
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 MODZELEWSKA-KOZIOŁ Monika Anna 34 wyższe Braniewo, 413 27.15 Druga tura
2 NARLOCH Krzysztof Paweł 30 wyższe Frombork, 152 9.99 Nie
3 PIETKIEWICZ Zbigniew 55 średnie Ronin, 622 40.89 Druga tura
4 WROŃSKA Małgorzata Marta 36 wyższe Frombork, 334 21.96 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, Młynarska 5a Frombork stały 987 440 440 44.58% 0.04458
433 98.41%
2 Zespół Szkół we Fromborku, Katedralna 9 Frombork stały 1 166 609 609 52.23% 0.05223
598 98.19%
3 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku, Osiedle Słoneczne 16 Frombork stały 839 492 492 58.64% 0.05864
486 98.78%
4 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatoryjna 1 Frombork szpital 8 4 4 50.00% 0.05
4 100.00%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 MODZELEWSKA-KOZIOŁ Monika Anna 34 wyższe Braniewo, 600 40.84 Nie
2 PIETKIEWICZ Zbigniew 55 średnie Ronin, 869 59.16 Tak

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych PIETKIEWICZ Zbigniew Głosów ważnych oddanych na kandydatów MODZELEWSKA-KOZIOŁ Monika Anna
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, Młynarska 5a Frombork 394 204 51.78% 0.05178
48.22% 190
2 Zespół Szkół we Fromborku, Katedralna 9 Frombork 598 362 60.54% 0.06054
39.46% 236
3 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku, Osiedle Słoneczne 16 Frombork 470 300 63.83% 0.06383
36.17% 170
4 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatoryjna 1 Frombork 7 3 42.86% 0.04286
57.14% 4

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, Młynarska 5a Frombork stały 991 396 396 39.96% 0.03996
394 99.49%
2 Zespół Szkół we Fromborku, Katedralna 9 Frombork stały 1169 602 602 51.50% 0.0515
598 99.34%
3 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku, Osiedle Słoneczne 16 Frombork stały 842 474 474 56.29% 0.05629
470 99.16%
4 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatoryjna 1 Frombork szpital 7 7 7 100.00% 0.1
7 100.00%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 3 615 3 137 4 1