Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 4

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa w Bisztynku, ul. Kolejowa 5 Bisztynek
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Miejscowości: Lądek, Księżno, Prosity, Biegonity, Sułowo, Winiec, Wozławki
Liczba mieszkańców 898
Liczba wyborców 702
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Bisztynku 14, 15
Rady Powiatu Bartoszyckiego 4
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej w Bisztynku) - Okręg nr 15
  • Wybory Rady Powiatu Bartoszyckiego) - Okręg nr 4
  • Wybory Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Burmistrza Bisztynka
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Bisztynku) - Okręg nr 15
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 354
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 354
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 354
3 Liczba kart niewykorzystanych 204
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 150
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 150
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 150
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 150
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 3
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 147
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
13 malzolepszy krzysztof stanislzawMAŁOLEPSZY Krzysztof Stanisław 36 Bisztynek 85 0.05782
57.82
14 godzieba-senzczyk patrycja barbaraGODZIEBA-SEŃCZYK Patrycja Barbara 32 Wozławki 62 0.04218
42.18
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Bartoszyckiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 702
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 711
3 Liczba kart niewykorzystanych 442
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 269
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 269
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 269
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 15
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 254
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kuzzlik jadwigaKUŹLIK Jadwiga 57 Nowa Wieś Reszelska 21 0.00827
8.27
2 mitura karol mateuszMITURA Karol Mateusz 31 Rygarby 1 0.00039
0.39
3 kubicki roman edwardKUBICKI Roman Edward 60 Romankowo 8 0.00315
3.15
4 depta bozzzenaDEPTA Bożena 48 Paluzy 3 0.00118
1.18
5 bartko ryszardBARTKO Ryszard 54 Rusajny 3 0.00118
1.18
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mucha grzegorzMUCHA Grzegorz 50 Sępopol 5 0.00197
1.97
2 oleksik iwonaOLEKSIK Iwona 43 Bisztynek 33 0.01299
12.99
3 jarzynka beataJARZYNKA Beata 50 Sępopol 4 0.00157
1.57
4 papszun jerzy piotrPAPSZUN Jerzy Piotr 64 Bisztynek 12 0.00472
4.72
5 paszkowski ignacy janPASZKOWSKI Ignacy Jan 62 Sątopy Samulewo 3 0.00118
1.18
6 sycz natalia aleksandraSYCZ Natalia Aleksandra 30 Górowo Iławeckie 4 0.00157
1.57
Razem 61
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 61

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zduniuk ryszardZDUNIUK Ryszard 65 Bisztynek 63 0.0248
24.80
2 kwakszys jozzefKWAKSZYS Józef 55 Sępopol 6 0.00236
2.36
3 tomaszewicz jadwigaTOMASZEWICZ Jadwiga 45 Nisko 0 0
0.00
4 rudzinzska elzzzbietaRUDZIŃSKA Elżbieta 51 Sępopol 0 0
0.00
5 gach agnieszkaGACH Agnieszka 40 Bisztynek 41 0.01614
16.14
6 lzuszczyk krzysztofŁUSZCZYK Krzysztof 46 Sępopol 0 0
0.00
Razem 110
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 110

Lista nr 12 - KWW SAMORZĄDNOŚĆ PLUS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kwiatkowski walerianKWIATKOWSKI Walerian 62 Bisztynek 12 0.00472
4.72
2 sekita czeslzawSEKITA Czesław 63 Sępopol 1 0.00039
0.39
3 mojak martaMOJAK Marta 36 Unikowo 5 0.00197
1.97
4 zzzejmo annaŻEJMO Anna 58 Sępopol 0 0
0.00
5 matejunas marcinMATEJUNAS Marcin 32 Bisztynek 29 0.01142
11.42
Razem 47
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 47
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 702
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 646
3 Liczba kart niewykorzystanych 376
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 269
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 270
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 270
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 27
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 19
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 243
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jagielska paulinaJAGIELSKA Paulina 21 Braniewo 4 0.00165
1.65
2 czyczlza zdzislzawCZYCZŁA Zdzisław 46 Lipowina 0 0
0.00
3 gerc oliwiaGERC Oliwia 19 Zgoda 2 0.00082
0.82
4 aleksiejew adrian wojciechALEKSIEJEW Adrian Wojciech 29 Rudłowo 0 0
0.00
5 gerc jozzefGERC Józef 66 Zgoda 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bobek janBOBEK Jan 60 Piórkowo 9 0.0037
3.70
2 zablzocki wojciechZABŁOCKI Wojciech 47 Krawczyki 30 0.01235
12.35
3 gorbaczewski miroslzaw krzysztofGORBACZEWSKI Mirosław Krzysztof 55 Elbląg 0 0
0.00
4 stankiewicz izaSTANKIEWICZ Iza 62 Elbląg 10 0.00412
4.12
5 oleksiak danutaOLEKSIAK Danuta 49 Wikrowo 5 0.00206
2.06
6 dziadosz robert przemyslzawDZIADOSZ Robert Przemysław 44 Lidzbark Warmiński 2 0.00082
0.82
7 nisiewicz ewaNISIEWICZ Ewa 42 Płonne 0 0
0.00
8 martul bozzzenaMARTUL Bożena 60 Bartoszyce 1 0.00041
0.41
9 jasina stanislzaw czeslzawJASINA Stanisław Czesław 61 Elbląg 2 0.00082
0.82
Razem 59
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 59

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kluge grazzzyna teresaKLUGE Grażyna Teresa 64 Elbląg 9 0.0037
3.70
2 kasprzycka maria iwonaKASPRZYCKA Maria Iwona 59 Elbląg 4 0.00165
1.65
3 chyl marekCHYL Marek 55 Lidzbark Warmiński 5 0.00206
2.06
4 janusz ryszardJANUSZ Ryszard 62 Elbląg 0 0
0.00
5 krozl jadwigaKRÓL Jadwiga 71 Elbląg 5 0.00206
2.06
6 godowski janGODOWSKI Jan 65 Braniewo 1 0.00041
0.41
7 dziezgo aneta ewaDZIĘGO Aneta Ewa 46 Krasin 0 0
0.00
8 kasza elzzzbietaKASZA Elżbieta 65 Frombork 0 0
0.00
9 sycz mironSYCZ Miron 58 Górowo Iławeckie 36 0.01481
14.81
Razem 60
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 60

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 manzkut wlzadyslzawMAŃKUT Władysław 71 Elbląg 3 0.00123
1.23
2 gniado iwonaGNIADO Iwona 58 Elbląg 0 0
0.00
3 zubrycka danuta jadwigaZUBRYCKA Danuta Jadwiga 53 Bartoszyce 1 0.00041
0.41
4 piekart sylwiaPIEKART Sylwia 40 Orneta 0 0
0.00
5 lzazczynzski wlzodzimierz jozzefŁĄCZYŃSKI Włodzimierz Józef 71 Braniewo 1 0.00041
0.41
6 machejek jerzyMACHEJEK Jerzy 58 Markusy 0 0
0.00
7 bierynzdo agnieszka elzzzbietaBIERYŃDO Agnieszka Elżbieta 42 Pieniężno 0 0
0.00
8 baczewski bogdanBACZEWSKI Bogdan 65 Stopki 1 0.00041
0.41
9 zielonka andrzej janZIELONKA Andrzej Jan 47 Elbląg 1 0.00041
0.41
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kolinzski robertKOLIŃSKI Robert 41 Elbląg 1 0.00041
0.41
2 gaudynzska jolanta ewaGAUDYŃSKA Jolanta Ewa 48 Pieniężno 0 0
0.00
3 paluch stanislzaw grzegorzPALUCH Stanisław Grzegorz 51 Kieźliny 0 0
0.00
4 kuleszo sandraKULESZO Sandra 31 Olsztyn 0 0
0.00
5 lecyk michalz tymoteuszLECYK Michał Tymoteusz 30 Elbląg 1 0.00041
0.41
6 slzawinzska agnieszka mariaSŁAWIŃSKA Agnieszka Maria 40 Olsztyn 4 0.00165
1.65
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzukowski bogdan arturŻUKOWSKI Bogdan Artur 46 Borowiec 4 0.00165
1.65
2 ruksztelzlzo mirela katarzynaRUKSZTEŁŁO Mirela Katarzyna 26 Nowa Pasłęka 0 0
0.00
3 mielnik kamilaMIELNIK Kamila 24 Olsztyn 1 0.00041
0.41
4 mazurowska magdalena joannaMAZUROWSKA Magdalena Joanna 41 Gietrzwałd 1 0.00041
0.41
5 drezzzzek mateuszDRĘŻEK Mateusz 19 Rudka 0 0
0.00
6 kozlzowska martaKOZŁOWSKA Marta 28 Olsztyn 0 0
0.00
7 hornicki krzysztof romanHORNICKI Krzysztof Roman 43 Braniewo 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wolanzski andrzej piotrWOLAŃSKI Andrzej Piotr 50 Elbląg 5 0.00206
2.06
2 pieztka janina ewaPIĘTKA Janina Ewa 59 Lidzbark Warmiński 3 0.00123
1.23
3 wozjcik zygmuntWÓJCIK Zygmunt 63 Elbląg 2 0.00082
0.82
4 orlinzski franciszek boguslzawORLIŃSKI Franciszek Bogusław 68 Pasłęk 1 0.00041
0.41
5 kaplzon wieslzawaKAPŁON Wiesława 59 Pasłęk 0 0
0.00
6 krezcki jozzef bogdanKRĘCKI Józef Bogdan 63 Elbląg 1 0.00041
0.41
7 parzonko marta malzgorzataPARZONKO Marta Małgorzata 39 Elbląg 1 0.00041
0.41
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kazimierczuk marcinKAZIMIERCZUK Marcin 42 Bartoszyce 27 0.01111
11.11
2 szliwinzski pawelzSZLIWIŃSKI Paweł 33 Pieniężno 0 0
0.00
3 pawlik jacek romanPAWLIK Jacek Roman 54 Kiwity 33 0.01358
13.58
4 szliz krzysztof jerzyŚLIZ Krzysztof Jerzy 53 Elbląg 2 0.00082
0.82
5 hankus katarzyna annaHANKUS Katarzyna Anna 35 Elbląg 6 0.00247
2.47
6 koniecko henrykKONIECKO Henryk 64 Pasłęk 1 0.00041
0.41
7 andruszkiewicz jolanta wieslzawaANDRUSZKIEWICZ Jolanta Wiesława 56 Bartoszyce 6 0.00247
2.47
8 modzelewska-kochan katarzyna beataMODZELEWSKA-KOCHAN Katarzyna Beata 36 Braniewo 3 0.00123
1.23
9 jacek julia joannaJACEK Julia Joanna 20 Stępień 2 0.00082
0.82
Razem 80
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 80

Lista nr 11 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kopycinzski grzegorz adamKOPYCIŃSKI Grzegorz Adam 38 Świętochowo 1 0.00041
0.41
2 fedorowicz hannaFEDOROWICZ Hanna 37 Olsztyn 0 0
0.00
3 szordykowski adamSZORDYKOWSKI Adam 29 Olsztyn 1 0.00041
0.41
4 karpinzska-choczaj bozzzenaKARPIŃSKA-CHOCZAJ Bożena 46 Rogity 0 0
0.00
5 wysocka elzzzbieta malzgorzataWYSOCKA Elżbieta Małgorzata 71 Giławy 1 0.00041
0.41
6 sienkiewicz zdzislzaw janSIENKIEWICZ Zdzisław Jan 58 Braniewo 3 0.00123
1.23
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Bisztynka
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 702
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 702
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 640
3 Liczba kart niewykorzystanych 371
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 269
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 269
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 269
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 269
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 264
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dominiak marek kazimierzDOMINIAK Marek Kazimierz 56 Wyższe Bisztynek 156 0.05909
59.09
2 kobrynz agnieszka jadwigaKOBRYŃ Agnieszka Jadwiga 45 Średnie Bisztynek-Kolonia 40 0.01515
15.15
3 wozjcik pawelzWÓJCIK Paweł 32 Wyższe Sątopy 68 0.02576
25.76