Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 716
Wyborców 3 843
Obwodów 5
 • Wybory do Rady Gminy Michałów
 • Wybory Wójta Gminy Michałów
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Świetlica wiejska w Górach, 76A Góry stały Tak Sołectwa: Góry, Kołków, Sadkówka, Zagajów, Karolów
2 Świetlica wiejska w Tomaszowie, 21 Tomaszów stały Tak Sołectwa: Węchadłów, Tomaszów, Polichno, Przecławka
3 Świetlica wiejska w Michałowie, 107 Michałów stały Tak Sołectwa: Michałów, Jelcza Mała, Pawłowice, Zagajówek
4 Świetlica wiejska w Turze Dolnym, 75 Tur Dolny stały Nie Sołectwa: Tur Dolny, Tur Górny, Tur Piaski, Zawale Niegosławskie
5 Świetlica wiejska we Wrocieryżu, 75 Wrocieryż stały Nie Sołectwa: Jelcza Wielka, Sędowice, Wrocieryż

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwa: Góry, Kołków, Sadkówka 1 375 5 5
0.0000020000Nr 2 Sołectwa: Zagajów, Karolów 1 272 3 3
0.0000030000Nr 3 Część sołectwa Węchadłów, numery: 26; 28 - 66; 67a; 76; 78; 80; 81; 83; 85; 87; 89; 92; 93; 95 - 102a; 142 - 153; 155 - 155b 1 186 2 2
0.0000040000Nr 4 Część sołectwa Węchadłów, numery: 1 - 25; 27; 67; 68 - 74; 77; 79; 82; 84; 86; 88; 90; 91; 94; 103 - 141b; 154; 154a; od 156 do końca 1 198 3 3
0.0000050000Nr 5 Sołectwa: Tomaszów, Polichno, Przecławka 1 321 3 3
0.0000060000Nr 6 Część sołectwa Michałów, numery: 1 – 70; 108 – 155A 1 306 3 3
0.0000070000Nr 7 Część sołectwa Michałów, numery: 72 – 105; 222 – 278; od 288 do końca 1 270 4 4
0.0000080000Nr 8 Część sołectwa Michałów, numery: 155B – 221A; 285 – 286 1 285 3 3
0.0000090000Nr 9 Sołectwa: Jelcza Mała, Pawłowice 1 254 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwo: Zagajówek 1 135 3 3
0.0000110000Nr 11 Sołectwo: Tur Dolny 1 205 3 3
0.0000120000Nr 12 Sołectwa: Tur Górny, Tur Piaski, Zawale Niegosławskie 1 260 4 4
0.0000130000Nr 13 Część sołectwa Sędowice, numery: 1 – 67; 157 – 186 1 198 2 2
0.0000140000Nr 14 Część sołectwa Sędowice, numery: 68 – 155; od 191 do końca 1 234 2 2
0.0000150000Nr 15 Sołectwa: Jelcza Wielka, Wrocieryż 1 344 4 4
Podsumowanie 15 3 843 46 46

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 8
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNI I SPRAWIEDLIWI KWW SOLIDARNI I SPRAWIEDLIWI 1 1 1 1 4
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZYBCZAK ŁUKASZ KWW GRZYBCZAK ŁUKASZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA WALASKA KWW MIROSŁAWA WALASKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
3 WALASEK Mirosław 57 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA WALASKA Polskie Stronnictwo Ludowe Węchadłów
1 GRZYBCZAK Łukasz 36 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZYBCZAK ŁUKASZ Michałów
2 KLAMIŃSKI Michał 47 wyższe KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Sędowice

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 373 241 241 64.61% 0.06461
240 99.59% 0.09959
Tak
2 273 201 201 73.63% 0.07363
201 100.00% 0.1
Tak
3 187 121 121 64.71% 0.06471
120 99.17% 0.09917
Tak
4 198 129 129 65.15% 0.06515
128 99.22% 0.09922
Tak
5 322 175 175 54.35% 0.05435
171 97.71% 0.09771
Tak
6 304 188 188 61.84% 0.06184
180 95.74% 0.09574
Tak
7 270 165 165 61.11% 0.06111
161 97.58% 0.09758
Tak
8 285 168 168 58.95% 0.05895
163 97.02% 0.09702
Tak
9 254 148 148 58.27% 0.05827
138 93.24% 0.09324
Tak
10 134 86 86 64.18% 0.06418
83 96.51% 0.09651
Tak
11 204 132 132 64.71% 0.06471
129 97.73% 0.09773
Tak
12 258 147 146 56.59% 0.05659
146 100.00% 0.1
Tak
13 198 100 100 50.51% 0.05051
98 98.00% 0.098
Tak
14 234 131 131 55.98% 0.05598
126 96.18% 0.09618
Tak
15 342 210 210 61.40% 0.0614
207 98.57% 0.09857
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 619 10 27.02% 0.02702
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 346 8 15.10% 0.0151
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNI I SPRAWIEDLIWI 227 4 9.91% 0.00991
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZYBCZAK ŁUKASZ 162 9 7.07% 0.00707
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA WALASKA 937 15 40.90% 0.0409

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 619 10 5 27.02% 0.02702
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 346 8 1 15.10% 0.0151
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNI I SPRAWIEDLIWI 227 4 2 9.91% 0.00991
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZYBCZAK ŁUKASZ 162 9 1 7.07% 0.00707
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIROSŁAWA WALASKA 937 15 6 40.90% 0.0409

Rada Gminy Michałów - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 KWIECIEŃ Andrzej Marek 82 34.17% 0.03417
Tak
1 10 10 CZAPLIŃSKA Aneta Bernadeta 71 29.58% 0.02958
Nie
1 18 18 PASTERNAK Józef 51 21.25% 0.02125
Nie
1 19 19 GRZYBCZAK Marta Barbara 7 2.92% 0.00292
Nie
1 20 20 SOBCZYK Barbara 29 12.08% 0.01208
Nie
2 2 2 ŻUBER Dariusz Janusz 52 25.87% 0.02587
Nie
2 10 10 LACH Jan 79 39.30% 0.0393
Tak
2 20 20 MŁYŃCZAK Mirosława Maria 70 34.83% 0.03483
Nie
3 18 18 JĘDRSZCZYK Jan Stanisław 72 60.00% 0.06
Tak
3 20 20 MISZCZYK Anna Monika 48 40.00% 0.04
Nie
4 10 10 ZIĘBA Urszula Anna 29 22.66% 0.02266
Nie
4 19 19 JAROS Mariusz 19 14.84% 0.01484
Nie
4 20 20 ZARĘBA Andrzej Józef 80 62.50% 0.0625
Tak
5 2 2 KOCEL Stanisław Wojciech 66 38.60% 0.0386
Nie
5 19 19 TOBOŁA Stanisław Jan 22 12.87% 0.01287
Nie
5 20 20 KOCEL Wioletta Anna 83 48.54% 0.04854
Tak
6 10 10 SCHAB Przemysław Kamil 19 10.56% 0.01056
Nie
6 19 19 GRZYBCZAK Rafał 38 21.11% 0.02111
Nie
6 20 20 BĘBENEK Zbigniew 123 68.33% 0.06833
Tak
7 10 10 MOTYKA Rafał Tadeusz 47 29.19% 0.02919
Nie
7 18 18 PODLACH Monika Krystyna 28 17.39% 0.01739
Nie
7 19 19 TOBOŁA Michał Marian 49 30.43% 0.03043
Tak
7 20 20 NOCUŃ Sławomir Krzysztof 37 22.98% 0.02298
Nie
8 10 10 SKRZYPEK Andrzej Jan 24 14.72% 0.01472
Nie
8 19 19 STARMACH Kamil Krzysztof 10 6.13% 0.00613
Nie
8 20 20 WLECIAŁ Jarosław Artur 129 79.14% 0.07914
Tak
9 2 2 WLECIAŁ Damian Sebastian 95 68.84% 0.06884
Tak
9 20 20 WOJTASIK Agnieszka Jadwiga 43 31.16% 0.03116
Nie
10 2 2 SOWA Sylwester 36 43.37% 0.04337
Nie
10 19 19 GRZYBCZAK Barbara 0 0.00% 0
Nie
10 20 20 KULA Paweł Wojciech 47 56.63% 0.05663
Tak
11 2 2 SIEKACZ Adam 53 41.09% 0.04109
Tak
11 10 10 WOJTASIK Mariusz Grzegorz 34 26.36% 0.02636
Nie
11 20 20 WÓJCIK Bożena Hanka 42 32.56% 0.03256
Nie
12 2 2 KONOFAL Henryk Jan 18 12.33% 0.01233
Nie
12 10 10 OLEKSY Tadeusz Mariusz 43 29.45% 0.02945
Nie
12 19 19 GRZYBCZAK Łukasz 4 2.74% 0.00274
Nie
12 20 20 ZYCH Artur Władysław 81 55.48% 0.05548
Tak
13 2 2 WÓJCIK Łukasz Paweł 62 63.27% 0.06327
Tak
13 20 20 MAZUCHOWSKI Artur Adam 36 36.73% 0.03673
Nie
14 2 2 KLAMIŃSKI Michał 85 67.46% 0.06746
Tak
14 20 20 PAPAJA Halina Grażyna 41 32.54% 0.03254
Nie
15 2 2 MIKA Zygmunt Władysław 70 33.82% 0.03382
Nie
15 18 18 JANUSEK Andrzej Marian 76 36.71% 0.03671
Tak
15 19 19 RUSAK Marcin 13 6.28% 0.00628
Nie
15 20 20 KASPRZYK Krzysztof Piotr 48 23.19% 0.02319
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 GRZYBCZAK Łukasz 36 wyższe Michałów, 320 13.95 Nie
2 KLAMIŃSKI Michał 47 wyższe Sędowice, 452 19.70 Nie
3 WALASEK Mirosław 57 średnie Węchadłów, 1 522 66.35 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Świetlica wiejska w Górach, 76A Góry stały 646 442 442 68.42% 0.06842
435 98.42%
2 Świetlica wiejska w Tomaszowie, 21 Tomaszów stały 707 425 425 60.11% 0.06011
413 97.18%
3 Świetlica wiejska w Michałowie, 107 Michałów stały 1 247 755 755 60.55% 0.06055
742 98.28%
4 Świetlica wiejska w Turze Dolnym, 75 Tur Dolny stały 462 279 279 60.39% 0.06039
273 97.85%
5 Świetlica wiejska we Wrocieryżu, 75 Wrocieryż stały 774 441 441 56.98% 0.05698
431 97.73%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 4 716 3 843 5 1