Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 7 527
Wyborców 6 248
Obwodów 8
 • Wybory do Rady Gminy Pacanów
 • Wybory Wójta Gminy Pacanów
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa w Pacanowie, ul. Karska 3 Pacanów stały Nie Pacanów, Niegosławice, Słupia, Karsy Duże, Karsy Małe, Karsy Dolne
2 Remiza OSP w Zborówku, 51 Zborówek stały Tak Biskupice, Książnice, Zborówek, Grabowica, Komorów, Zborówek Nowy
3 Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich, 39a Rataje Słupskie stały Tak Rataje Słupskie, Kępa Lubawska, Kółko Żabieckie, Rataje Karskie, Żabiec
4 Szkoła Podstawowa w Oblekoniu, 73 Oblekoń stały Nie Podwale, Trzebica, Oblekoń
5 Świetlica wiejska w Biechowie, 40a Biechów stały Nie Wójcza, Wójeczka, Biechów, Wola Biechowska, Zołcza-Ugory, Chrzanów
6 Remiza OSP w Sroczkowie, 27 Sroczków stały Tak Sroczków, Kwasów
7 Dom Pomocy Społecznej w Słupi, 91 Słupia dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej w Słupi
8 Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich, 39b Rataje Słupskie dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sroczków, Zborówek Nowy 1 471 3 3
0.0000020000Nr 2 Wójcza, Wójeczka 1 420 2 2
0.0000030000Nr 3 Chrzanów, Kwasów, Niegosławice 1 459 3 3
0.0000040000Nr 4 Część sołectwa Pacanów, ulice: Biechowska, Dr Antoniego Gałązki, Mleczna, Ogrodowa, Oleśnicka, Rynek, Słupska-Boczna, Stopnicka, Wójczańska 1 444 2 2
0.0000050000Nr 5 Część sołectwa Pacanów, ulice: Beszowska, Karska, Kościelna, Kornela Makuszyńskiego, Krótka, Książnicka, Radziwiłłówka, Słupska, Szkolna 1 452 3 3
0.0000060000Nr 6 Biechów, Wola Biechowska, Zołcza-Ugory 1 465 3 3
0.0000070000Nr 7 Słupia 1 440 2 2
0.0000080000Nr 8 Karsy Dolne, Karsy Duże, Karsy Małe 1 242 2 2
0.0000090000Nr 9 Biskupice, Książnice, Zborówek 1 418 2 2
0.0000100000Nr 10 Podwale, Trzebica 1 266 3 3
0.0000110000Nr 11 Oblekoń 1 483 2 2
0.0000120000Nr 12 Rataje Słupskie 1 495 3 3
0.0000130000Nr 13 Kępa Lubawska, Kółko Żabieckie, Rataje Karskie 1 483 3 3
0.0000140000Nr 14 Żabiec 1 314 1 1
0.0000150000Nr 15 Grabowica, Komorów 1 396 2 2
Podsumowanie 15 6 248 36 36

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY PACANÓW KWW RAZEM DLA GMINY PACANÓW 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA PACANOWSKA KWW ZIEMIA PACANOWSKA 1 1 1 1 4

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 MĄDRY Wiesław Tomasz 44 Wyższe rolnicze KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Słupia
3 SKOP Wiesław 59 wyższe KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Polskie Stronnictwo Ludowe Polskie Stronnictwo Ludowe Pacanów
2 MIERZWA Małgorzata Maria 44 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY PACANÓW Chrzanów

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 471 284 284 60.30% 0.0603
283 99.65% 0.09965
Tak
2 420 237 237 56.43% 0.05643
235 99.16% 0.09916
Tak
3 459 263 263 57.30% 0.0573
252 95.82% 0.09582
Tak
4 444 251 251 56.53% 0.05653
246 98.01% 0.09801
Tak
5 452 250 250 55.31% 0.05531
248 99.20% 0.0992
Tak
6 465 263 263 56.56% 0.05656
262 99.62% 0.09962
Tak
7 440 263 263 59.77% 0.05977
258 98.10% 0.0981
Tak
8 242 154 154 63.64% 0.06364
153 99.35% 0.09935
Tak
9 418 197 196 46.89% 0.04689
193 98.47% 0.09847
Tak
10 266 146 146 54.89% 0.05489
144 98.63% 0.09863
Tak
11 483 212 212 43.89% 0.04389
206 97.17% 0.09717
Tak
12 495 258 258 52.12% 0.05212
256 99.22% 0.09922
Tak
13 483 241 241 49.90% 0.0499
233 96.68% 0.09668
Tak
14 Bez głosowania Nie
15 396 272 272 68.69% 0.06869
271 99.63% 0.09963
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1 448 13 44.69% 0.04469
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 607 10 18.73% 0.01873
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY PACANÓW 653 9 20.15% 0.02015
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA PACANOWSKA 532 4 16.42% 0.01642

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1 448 13 11 44.69% 0.04469
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 607 10 1 18.73% 0.01873
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY PACANÓW 653 9 2 20.15% 0.02015
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA PACANOWSKA 532 4 1 16.42% 0.01642

Rada Gminy Pacanów - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 NOWICKI Jan 128 45.23% 0.04523
Tak
1 10 10 HAŁAS Janusz Maciej 43 15.19% 0.01519
Nie
1 18 18 SĘK Rafał 112 39.58% 0.03958
Nie
2 2 2 KOZŁOWSKI Tomasz Andrzej 116 49.36% 0.04936
Nie
2 17 17 MALIGA Robert Józef 119 50.64% 0.05064
Tak
3 2 2 SERAFIN Stanisław Michał 121 48.02% 0.04802
Tak
3 10 10 SAMIEC Robert Adam 39 15.48% 0.01548
Nie
3 17 17 KARGULEWICZ Adrian Piotr 92 36.51% 0.03651
Nie
4 10 10 SZLĘK Joanna Jolanta 40 16.26% 0.01626
Nie
4 18 18 KUMOŃ Michał Maciej 206 83.74% 0.08374
Tak
5 2 2 WOJTYŚ Michał Stefan 91 36.69% 0.03669
Nie
5 10 10 WOJTYŚ Anna Dorota 17 6.85% 0.00685
Nie
5 17 17 GWÓŹDŹ Robert Paweł 140 56.45% 0.05645
Tak
6 2 2 DZIEKAN Tadeusz Stanisław 123 46.95% 0.04695
Tak
6 10 10 KUNAT Waldemar Michał 49 18.70% 0.0187
Nie
6 18 18 BONAR Cecylia 90 34.35% 0.03435
Nie
7 10 10 PATYNA Marcin 134 51.94% 0.05194
Tak
7 18 18 MOLENDA Artur Stanisław 124 48.06% 0.04806
Nie
8 2 2 CZUB Artur Józef 128 83.66% 0.08366
Tak
8 17 17 LIS Leszek Marcin 25 16.34% 0.01634
Nie
9 2 2 PAWELEC Małgorzata 116 60.10% 0.0601
Tak
9 10 10 KWIECIEŃ Marcin 77 39.90% 0.0399
Nie
10 2 2 STAROŚCIAK Szczepan Daniel 90 62.50% 0.0625
Tak
10 10 10 MIKUŁA Paweł Władysław 33 22.92% 0.02292
Nie
10 17 17 SOWIŃSKA Stanisława Maria 21 14.58% 0.01458
Nie
11 2 2 KORBAŚ Stanisław Józef 174 84.47% 0.08447
Tak
11 17 17 KOZŁOWSKA Marzena Ewa 32 15.53% 0.01553
Nie
12 2 2 MATYJAS Jan 104 40.63% 0.04063
Tak
12 10 10 MIETŁOWSKA Beata Marta 103 40.23% 0.04023
Nie
12 17 17 WIECZOREK Jarosław Andrzej 49 19.14% 0.01914
Nie
13 2 2 KAPAŁKA Andrzej Mirosław 89 38.20% 0.0382
Tak
13 10 10 CHMIELEWSKA Ewelina Agnieszka 72 30.90% 0.0309
Nie
13 17 17 CIEŚLAK Wojciech 72 30.90% 0.0309
Nie
14 2 2 MATUSZEWSKI Mirosław Ignacy Bez głosowania Tak
15 2 2 KOMASARA Henryka 168 61.99% 0.06199
Tak
15 17 17 NOWAK-SZPARA Ewa Elżbieta 103 38.01% 0.03801
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 MĄDRY Wiesław Tomasz 44 Wyższe rolnicze Słupia, 795 23.16 Nie
2 MIERZWA Małgorzata Maria 44 wyższe Chrzanów, 752 21.91 Nie
3 SKOP Wiesław 59 wyższe Pacanów, Polskie Stronnictwo Ludowe 1 885 54.92 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa w Pacanowie, ul. Karska 3 Pacanów stały 1 611 912 912 56.61% 0.05661
901 98.79%
2 Remiza OSP w Zborówku, 51 Zborówek stały 956 544 544 56.90% 0.0569
535 98.35%
3 Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich, 39a Rataje Słupskie stały 1 257 671 671 53.38% 0.05338
662 98.66%
4 Szkoła Podstawowa w Oblekoniu, 73 Oblekoń stały 749 358 358 47.80% 0.0478
355 99.16%
5 Świetlica wiejska w Biechowie, 40a Biechów stały 1 074 612 612 56.98% 0.05698
608 99.35%
6 Remiza OSP w Sroczkowie, 27 Sroczków stały 491 312 312 63.54% 0.06354
301 96.47%
7 Dom Pomocy Społecznej w Słupi, 91 Słupia dom pomocy społecznej 75 54 54 72.00% 0.072
50 92.59%
8 Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich, 39b Rataje Słupskie dom pomocy społecznej 35 22 22 62.86% 0.06286
20 90.91%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 7 527 6 248 8 1