Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 62

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Siedziba Rady Osiedla " Kamienica", ul. Karpacka 119 Bielsko-Biała
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice CZĘŚĆ OSIEDLA „KAMIENICA” – ulice: Altanowa, Aleja gen. Władysława Andersa nr nieparzyste od 121 do 145, Barwna, Bazarowa, Cała, Działowa wszystkie nr parzyste, Elizy Orzeszkowej nr parzyste od 66 do końca, nr nieparzyste od 89 do końca, gen. Andrzeja Galicy, gen. Franciszka Latinika, gen. Kazimierza Sosnkowskiego nr parzyste od 22 do końca, nr nieparzyste od 21 do końca, gen. Stanisława Szeptyckiego, Janisława Grondysa, Karpacka nr parzyste od 82 do 156, nr nieparzyste od 55 do 151, Kolista nr parzyste od 14 do 96, nr nieparzyste od 51 do 101, Kowalska nr nieparzyste od 39 do końca, Krzemienna, Niwna, płk. Karola Zagórskiego, por. Jana Łyska, Rajska, rotmistrza Witolda Pileckiego, Stefana Starzyńskiego, Złota, Zwardońska wszystkie nr nieparzyste.
Liczba mieszkańców 2027
Liczba wyborców 1559
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 5
Sejmiku Województwa Śląskiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Bielska-Białej
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Bielska-Białej
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1559
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1559
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1377
3 Liczba kart niewykorzystanych 378
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 988
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 988
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 3
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 988
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 988
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 982
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 drabek przemyslzaw mieczyslzawDRABEK Przemysław Mieczysław 39 wyższe Bielsko-Biała 244 0.02485
24.85
2 jachnik jerzy witoldJACHNIK Jerzy Witold 68 wyższe Bielsko-Biała 28 0.00285
2.85
3 klimaszewski jaroslzaw janKLIMASZEWSKI Jarosław Jan 48 wyższe Bielsko-Biała 471 0.04796
47.96
4 okrzesik janusz wlzadyslzawOKRZESIK Janusz Władysław 54 wyższe Bielsko-Biała 221 0.02251
22.51
5 socha monika ewaSOCHA Monika Ewa 33 średnie Bielsko-Biała 10 0.00102
1.02
6 wrona ryszardWRONA Ryszard 69 wyższe Bielsko-Biała 8 0.00081
0.81
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1559
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1500
3 Liczba kart niewykorzystanych 525
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 986
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 3
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 986
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 985
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 39
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 34
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 946
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sarapata kamil michalzSARAPATA Kamil Michał 31 Przybędza 18 0.0019
1.90
2 duraj wojciech jerzyDURAJ Wojciech Jerzy 45 Bielsko-Biała 8 0.00085
0.85
3 janik tomasz andrzejJANIK Tomasz Andrzej 51 Bielsko-Biała 13 0.00137
1.37
4 koczwara katarzyna mariaKOCZWARA Katarzyna Maria 34 Wisła 6 0.00063
0.63
5 kozik krzysztof franciszekKOZIK Krzysztof Franciszek 64 Bielsko-Biała 8 0.00085
0.85
6 wodyk patrycja agnieszkaWODYK Patrycja Agnieszka 40 Bielsko-Biała 7 0.00074
0.74
7 ostrowicka magdalena wiktoriaOSTROWICKA Magdalena Wiktoria 36 Bielsko-Biała 13 0.00137
1.37
8 balas karolina liliaBALAS Karolina Lilia 35 Bielsko-Biała 17 0.0018
1.80
9 tomala wojciech mateuszTOMALA Wojciech Mateusz 45 Cieszyn 6 0.00063
0.63
Razem 96
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 96

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szemla miroslzaw stanislzawSZEMLA Mirosław Stanisław 56 Rybarzowice 17 0.0018
1.80
2 kozzzusznik danuta mariaKOŻUSZNIK Danuta Maria 44 Cieszyn 6 0.00063
0.63
3 karpeta robert pawelzKARPETA Robert Paweł 41 Cisiec 2 0.00021
0.21
4 haczek stefan grzegorzHACZEK Stefan Grzegorz 60 Pisarzowice 0 0
0.00
5 major przemyslzawMAJOR Przemysław 41 Chybie 2 0.00021
0.21
6 ogieglzo alicjaOGIEGŁO Alicja 57 Czechowice-Dziedzice 1 0.00011
0.11
7 domaszewicz augustynaDOMASZEWICZ Augustyna 72 Świnna 3 0.00032
0.32
8 klajmon malzgorzata annaKLAJMON Małgorzata Anna 66 Biery 1 0.00011
0.11
9 grzyb andrzej bernardGRZYB Andrzej Bernard 57 Bielsko-Biała 6 0.00063
0.63
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chrobak magdalena dominikaCHROBAK Magdalena Dominika 38 Dąbrowa Górnicza 4 0.00042
0.42
maciej jerzy fronzskiMaciej Jerzy FROŃSKI XXXXX 0
0.00
3 wieczorek miroslzawa halinaWIECZOREK Mirosława Halina 60 Mysłowice 3 0.00032
0.32
4 konieczny marek pawelzKONIECZNY Marek Paweł 30 Mysłowice 0 0
0.00
5 bienias sandra dorotaBIENIAS Sandra Dorota 18 Dąbrowa Górnicza 3 0.00032
0.32
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 komor klaudiusz stanislzawKOMOR Klaudiusz Stanisław 45 Bielsko-Biała 288 0.03044
30.44
2 molin andrzej janMOLIN Andrzej Jan 63 Wisła 25 0.00264
2.64
3 maszlanka hubert zbigniewMAŚLANKA Hubert Zbigniew 40 Świnna 20 0.00211
2.11
4 dal zbigniewDAL Zbigniew 40 Bielsko-Biała 14 0.00148
1.48
5 cieszlar magdalena mariaCIEŚLAR Magdalena Maria 27 Brenna 35 0.0037
3.70
6 pijanowski jerzy marcinPIJANOWSKI Jerzy Marcin 44 Czechowice-Dziedzice 8 0.00085
0.85
7 krzyzzzak karolina jozzefaKRZYŻAK Karolina Józefa 38 Bujaków 8 0.00085
0.85
8 gozrnisiewicz magdalena ewaGÓRNISIEWICZ Magdalena Ewa 33 Buczkowice 7 0.00074
0.74
9 szlezzak agataŚLĘZAK Agata 53 Bytom 21 0.00222
2.22
Razem 426
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 426

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koperski przemyslzaw adamKOPERSKI Przemysław Adam 43 Bielsko-Biała 33 0.00349
3.49
2 zonz adam janZOŃ Adam Jan 61 Żywiec 5 0.00053
0.53
3 banot aleksandra ewaBANOT Aleksandra Ewa 40 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 kopel mariaKOPEL Maria 63 Pruchna 1 0.00011
0.11
5 slzonka-gibas barbara jolantaSŁONKA-GIBAS Barbara Jolanta 36 Żywiec 1 0.00011
0.11
6 szwarc janSZWARC Jan 72 Ustroń 1 0.00011
0.11
7 bury dorota cecyliaBURY Dorota Cecylia 57 Zwardoń 2 0.00021
0.21
8 gozrny aneta monikaGÓRNY Aneta Monika 25 Czechowice-Dziedzice 1 0.00011
0.11
9 tyrna leszekTYRNA Leszek 41 Goleszów 3 0.00032
0.32
Razem 47
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 47

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lamek-kochanowska agnieszka zofiaLAMEK-KOCHANOWSKA Agnieszka Zofia 50 Bielsko-Biała 5 0.00053
0.53
2 hess jaroslzaw andrzejHESS Jarosław Andrzej 54 Bielsko-Biała 1 0.00011
0.11
3 gasparska katarzyna olgaGASPARSKA Katarzyna Olga 28 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 kania szymon michalzKANIA Szymon Michał 31 Bielsko-Biała 3 0.00032
0.32
5 madzia magdalenaMADZIA Magdalena 39 Bielsko-Biała 2 0.00021
0.21
6 miech pawelz piotrMIECH Paweł Piotr 33 Bielsko-Biała 0 0
0.00
7 dziobek wioletta katarzynaDZIOBEK Wioletta Katarzyna 40 Kamesznica 0 0
0.00
8 konieczny adam tomaszKONIECZNY Adam Tomasz 29 Międzyświeć 0 0
0.00
9 piekarska adriana kazimieraPIEKARSKA Adriana Kazimiera 31 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grajny robert lzukaszGRAJNY Robert Łukasz 27 Czechowice-Dziedzice 8 0.00085
0.85
2 korczak janusz andrzejKORCZAK Janusz Andrzej 53 Żywiec 1 0.00011
0.11
3 zawisz anita saraZAWISZ Anita Sara 24 Jankowice 1 0.00011
0.11
4 blzasinzska beata ewaBŁASIŃSKA Beata Ewa 31 Bytom 0 0
0.00
5 tobolski grzegorz antoniTOBOLSKI Grzegorz Antoni 44 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zajazc kamila stefaniaZAJĄC Kamila Stefania 27 Żywiec 22 0.00233
2.33
2 zimowska ewa mariaZIMOWSKA Ewa Maria 74 Bielsko-Biała 7 0.00074
0.74
3 lichy anna dorotaLICHY Anna Dorota 52 Bielsko-Biała 4 0.00042
0.42
4 popko artur krzysztofPOPKO Artur Krzysztof 44 Bielsko-Biała 0 0
0.00
5 galistl anna mariaGALISTL Anna Maria 30 Bielsko-Biała 1 0.00011
0.11
6 kwiecienz robert zbigniewKWIECIEŃ Robert Zbigniew 48 Żywiec 2 0.00021
0.21
7 kozska michalz piotrKÓSKA Michał Piotr 31 Bestwina 2 0.00021
0.21
8 billewicz jan mikolzajBILLEWICZ Jan Mikołaj 64 Bielsko-Biała 0 0
0.00
9 lzacek janusz pawelzŁACEK Janusz Paweł 19 Istebna 0 0
0.00
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cieszlar slzawomir janCIEŚLAR Sławomir Jan 39 Pogórze 6 0.00063
0.63
2 krywult paulina annaKRYWULT Paulina Anna 27 Bielsko-Biała 6 0.00063
0.63
3 szarek piotr janSZAREK Piotr Jan 52 Bielsko-Biała 3 0.00032
0.32
4 bialzonzczyk barbara mariaBIAŁOŃCZYK Barbara Maria 57 Pogórze 0 0
0.00
5 bernasinzski grzegorzBERNASIŃSKI Grzegorz 20 Wilkowice 2 0.00021
0.21
6 bierska magdalena mariaBIERSKA Magdalena Maria 23 Pogwizdów 0 0
0.00
7 lach artur wojciechLACH Artur Wojciech 21 Koszarawa 1 0.00011
0.11
8 baranowska patrycja joannaBARANOWSKA Patrycja Joanna 30 Międzyświeć 0 0
0.00
9 malzysz pawelz adamMAŁYSZ Paweł Adam 21 Zaborze 0 0
0.00
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kawulok janKAWULOK Jan 60 Cieszyn 101 0.01068
10.68
2 zzzak ewa teresaŻAK Ewa Teresa 62 Bielsko-Biała 59 0.00624
6.24
3 baczynzski stanislzaw bronislzawBACZYŃSKI Stanisław Bronisław 58 Łękawica 18 0.0019
1.90
4 tschuk tytus boleslzawTSCHUK Tytus Bolesław 31 Ustroń 1 0.00011
0.11
5 raszka-sodzawiczny katarzyna magdalenaRASZKA-SODZAWICZNY Katarzyna Magdalena 42 Ustroń 9 0.00095
0.95
6 mizera zygmunt antoniMIZERA Zygmunt Antoni 59 Czechowice-Dziedzice 6 0.00063
0.63
7 matlak marek zygmuntMATLAK Marek Zygmunt 52 Bielsko-Biała 19 0.00201
2.01
8 biegun agnieszka magdalenaBIEGUN Agnieszka Magdalena 36 Juszczyna 12 0.00127
1.27
9 zejma teresa mariaZEJMA Teresa Maria 61 Wilamowice 3 0.00032
0.32
Razem 228
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 228

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gronkiewicz kazimierz jozzefGRONKIEWICZ Kazimierz Józef 66 Bielsko-Biała 1 0.00011
0.11
2 snaczke wieslzawSNACZKE Wiesław 53 Węgierska Górka 0 0
0.00
3 francuz mariaFRANCUZ Maria 53 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 kondalza patrycja magdalenaKONDAŁA Patrycja Magdalena 34 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
5 zimonzska halina ewaZIMOŃSKA Halina Ewa 74 Bielsko-Biała 0 0
0.00
6 sosnowski antoniSOSNOWSKI Antoni 72 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nalezzniak krzysztof janNALEŹNIAK Krzysztof Jan 38 Mysłowice 0 0
0.00
2 adamczewska katarzyna alicjaADAMCZEWSKA Katarzyna Alicja 63 Gliwice 0 0
0.00
3 kaczmarek dorota lucynaKACZMAREK Dorota Lucyna 40 Katowice 0 0
0.00
4 glzowacki krzysztof jakubGŁOWACKI Krzysztof Jakub 32 Katowice 0 0
0.00
5 kowol monika malzgorzataKOWOL Monika Małgorzata 40 Chudów 1 0.00011
0.11
6 gembusz katarzyna barbaraGEMBUŚ Katarzyna Barbara 38 Zabrze 0 0
0.00
7 wodniok artur dariuszWODNIOK Artur Dariusz 34 Katowice 0 0
0.00
8 stefankiewicz lzukasz adamSTEFANKIEWICZ Łukasz Adam 33 Katowice 0 0
0.00
9 stankiewicz julia karolinaSTANKIEWICZ Julia Karolina 18 Bytom 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 13 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 moczek adam janMOCZEK Adam Jan 43 Tarnowskie Góry 7 0.00074
0.74
2 glzogowska agata ernestynaGŁOGOWSKA Agata Ernestyna 33 Tarnowskie Góry 3 0.00032
0.32
3 szliwa leon michalzŚLIWA Leon Michał 76 Bielsko-Biała 1 0.00011
0.11
4 kielar mateusz janKIELAR Mateusz Jan 19 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
5 pudlik kornelia lucynaPUDLIK Kornelia Lucyna 39 Radzionków 0 0
0.00
6 bozzzek bernadeta stefaniaBOŻEK Bernadeta Stefania 32 Bytom 0 0
0.00
7 madejski piotr tymoteuszMADEJSKI Piotr Tymoteusz 20 Bytom 0 0
0.00
8 jauernik iwona magdalenaJAUERNIK Iwona Magdalena 45 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 juranek grzegorz zbigniewJURANEK Grzegorz Zbigniew 51 Zabrze 1 0.00011
0.11
2 faruga arkadiusz antoniFARUGA Arkadiusz Antoni 54 Świętochłowice 0 0
0.00
3 wozjtowicz pawelz karolWÓJTOWICZ Paweł Karol 40 Zabrze 1 0.00011
0.11
4 sobolewski krzysztof ludwikSOBOLEWSKI Krzysztof Ludwik 46 Gliwice 0 0
0.00
5 krupa joanna grazzzynaKRUPA Joanna Grażyna 43 Zabrze 3 0.00032
0.32
6 pochecz krystyna bozzzenaPOCHEĆ Krystyna Bożena 59 Zabrze 0 0
0.00
7 misiarz bozzzena malzgorzataMISIARZ Bożena Małgorzata 53 Tychy 0 0
0.00
8 matuszek krzysztof kazimierzMATUSZEK Krzysztof Kazimierz 50 Zabrze 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hadyna aiszaHADYNA Aisza 69 Wisła 1 0.00011
0.11
2 tyrlik bartlzomiej januszTYRLIK Bartłomiej Janusz 36 Węgierska Górka 0 0
0.00
3 smaglzowski michalz janSMAGŁOWSKI Michał Jan 37 Kocierz Moszczanicki 0 0
0.00
4 jablzonzski marcin tomaszJABŁOŃSKI Marcin Tomasz 46 Bielsko-Biała 3 0.00032
0.32
5 kufel dorota barbaraKUFEL Dorota Barbara 53 Buczkowice 0 0
0.00
6 kantyka klaudia dominikaKANTYKA Klaudia Dominika 26 Ślemień 0 0
0.00
7 pitas krzysztof marekPITAS Krzysztof Marek 51 Wisła 0 0
0.00
8 poniedzialzek iwona krystynaPONIEDZIAŁEK Iwona Krystyna 39 Bielsko-Biała 0 0
0.00
9 giertler lzukasz antoniGIERTLER Łukasz Antoni 22 Bielsko-Biała 2 0.00021
0.21
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1559
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1559
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1377
3 Liczba kart niewykorzystanych 389
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 988
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 988
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 3
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 988
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 986
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 13
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 973
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klimaszewski jaroslzaw janKLIMASZEWSKI Jarosław Jan 48 Bielsko-Biała 185 0.01901
19.01
2 piegzik-izydorczyk dorota mariaPIEGZIK-IZYDORCZYK Dorota Maria 58 Bielsko-Biała 23 0.00236
2.36
3 adamiec katarzyna aleksandraADAMIEC Katarzyna Aleksandra 38 Bielsko-Biała 17 0.00175
1.75
4 ryplewicz rafalz pawelzRYPLEWICZ Rafał Paweł 30 Bielsko-Biała 114 0.01172
11.72
5 listowski andrzej wojciechLISTOWSKI Andrzej Wojciech 57 Bielsko-Biała 21 0.00216
2.16
6 babinzski leszek jacekBABIŃSKI Leszek Jacek 60 Bielsko-Biała 2 0.00021
0.21
7 bardel lucynaBARDEL Lucyna 62 Bielsko-Biała 2 0.00021
0.21
Razem 364
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 364

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wrona ryszardWRONA Ryszard 69 Bielsko-Biała 6 0.00062
0.62
2 laskowska izabela mariaLASKOWSKA Izabela Maria 38 Bielsko-Biała 3 0.00031
0.31
3 duszyk jan jerzyDUSZYK Jan Jerzy 69 Bielsko-Biała 4 0.00041
0.41
4 cendrowska renata mariaCENDROWSKA Renata Maria 73 Bielsko-Biała 0 0
0.00
5 gorzela slzawomir piotrGORZELA Sławomir Piotr 37 Bielsko-Biała 1 0.0001
0.10
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 foltyn bronislzaw edwardFOLTYN Bronisław Edward 44 Bielsko-Biała 11 0.00113
1.13
2 sikora zbigniew marianSIKORA Zbigniew Marian 36 Bielsko-Biała 0 0
0.00
3 szarek marcin cezarySZAREK Marcin Cezary 30 Bielsko-Biała 6 0.00062
0.62
4 rudnicka zofiaRUDNICKA Zofia 63 Bielsko-Biała 4 0.00041
0.41
5 weigt ryszarda jozzefaWEIGT Ryszarda Józefa 66 Bielsko-Biała 0 0
0.00
6 kubica elzzzbietaKUBICA Elżbieta 47 Bielsko-Biała 3 0.00031
0.31
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buzek janusz janBUZEK Janusz Jan 41 Bielsko-Biała 49 0.00504
5.04
2 matyja roman bogdanMATYJA Roman Bogdan 59 Bielsko-Biała 119 0.01223
12.23
3 wozzniak aleksandra mariaWOŹNIAK Aleksandra Maria 49 Bielsko-Biała 31 0.00319
3.19
4 roczon krzysztof mateuszROCZON Krzysztof Mateusz 28 Bielsko-Biała 1 0.0001
0.10
5 lipowczan beata agnieszkaLIPOWCZAN Beata Agnieszka 49 Bielsko-Biała 31 0.00319
3.19
6 ryszka stanislzawRYSZKA Stanisław 86 Bielsko-Biała 3 0.00031
0.31
7 kucypera ewa nataliaKUCYPERA Ewa Natalia 45 Bielsko-Biała 3 0.00031
0.31
Razem 237
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 237

Lista nr 18 - KWW OKRZESIK I NIEZALEŻNI.BB

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bauer jerzy antoniBAUER Jerzy Antoni 59 Bielsko-Biała 41 0.00421
4.21
2 kawka daniel lzukaszKAWKA Daniel Łukasz 34 Bielsko-Biała 29 0.00298
2.98
3 kanik pawelz andrzejKANIK Paweł Andrzej 38 Bielsko-Biała 71 0.0073
7.30
4 fidyt katarzyna agnieszkaFIDYT Katarzyna Agnieszka 40 Bielsko-Biała 20 0.00206
2.06
5 kubica sebastian patrykKUBICA Sebastian Patryk 29 Bielsko-Biała 9 0.00092
0.92
6 moczek-dziazczko aneta mariaMOCZEK-DZIĄĆKO Aneta Maria 38 Bielsko-Biała 5 0.00051
0.51
7 reisch-klose jolanta ewaREISCH-KLOSE Jolanta Ewa 54 Bielsko-Biała 10 0.00103
1.03
Razem 185
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 185

Lista nr 19 - KWW MONIKA SOCHA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szewczulak tomaszSZEWCZULAK Tomasz 40 Bielsko-Biała 1 0.0001
0.10
2 fabiszewska roksana juliaFABISZEWSKA Roksana Julia 18 Bielsko-Biała 1 0.0001
0.10
3 zarozwny jacek ireneuszZARÓWNY Jacek Ireneusz 48 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 mazur celina mariaMAZUR Celina Maria 65 Bielsko-Biała 0 0
0.00
5 barcik bogumilza ewaBARCIK Bogumiła Ewa 54 Bielsko-Biała 0 0
0.00
6 bojdys dariusz mateuszBOJDYS Dariusz Mateusz 23 Bielsko-Biała 0 0
0.00
7 miodonzska-orecka aleksandraMIODOŃSKA-ORECKA Aleksandra 84 Bielsko-Biała 1 0.0001
0.10
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 20 - KWW JACKA KRYWULTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lisinzski marcinLISIŃSKI Marcin 43 Bielsko-Biała 58 0.00596
5.96
2 juszczyk henryk antoniJUSZCZYK Henryk Antoni 73 Bielsko-Biała 27 0.00277
2.77
3 balicka joanna elzzzbietaBALICKA Joanna Elżbieta 35 Bielsko-Biała 15 0.00154
1.54
4 balon jerzyBALON Jerzy 60 Bielsko-Biała 1 0.0001
0.10
5 kruczek antoni jozzefKRUCZEK Antoni Józef 66 Bielsko-Biała 3 0.00031
0.31
6 nowak agnieszkaNOWAK Agnieszka 43 Bielsko-Biała 7 0.00072
0.72
7 pisowadzka halina elzzzbietaPISOWADZKA Halina Elżbieta 59 Bielsko-Biała 35 0.0036
3.60
Razem 146
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 146