Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 60

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 37 im. Mariusza Zaruskiego, ul. Doliny Miętusiej 5 Bielsko-Biała
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice CZĘŚĆ „OSIEDLA KARPACKIEGO” – ulice: Doliny Miętusiej nr parzyste od 12 do końca, wszystkie nr nieparzyste, Roztoki wszystkie nr bez nr nieparzystego 7.
Liczba mieszkańców 2923
Liczba wyborców 2420
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 5
Sejmiku Województwa Śląskiego 1

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) - Okręg nr 5
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Prezydenta Miasta Bielska-Białej
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2420
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2420
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2175
3 Liczba kart niewykorzystanych 805
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1370
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1370
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1370
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 1368
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1356
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klimaszewski jaroslzaw janKLIMASZEWSKI Jarosław Jan 48 Bielsko-Biała 213 0.01571
15.71
2 piegzik-izydorczyk dorota mariaPIEGZIK-IZYDORCZYK Dorota Maria 58 Bielsko-Biała 46 0.00339
3.39
3 adamiec katarzyna aleksandraADAMIEC Katarzyna Aleksandra 38 Bielsko-Biała 17 0.00125
1.25
4 ryplewicz rafalz pawelzRYPLEWICZ Rafał Paweł 30 Bielsko-Biała 27 0.00199
1.99
5 listowski andrzej wojciechLISTOWSKI Andrzej Wojciech 57 Bielsko-Biała 26 0.00192
1.92
6 babinzski leszek jacekBABIŃSKI Leszek Jacek 60 Bielsko-Biała 4 0.00029
0.29
7 bardel lucynaBARDEL Lucyna 62 Bielsko-Biała 34 0.00251
2.51
Razem 367
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 367

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wrona ryszardWRONA Ryszard 69 Bielsko-Biała 33 0.00243
2.43
2 laskowska izabela mariaLASKOWSKA Izabela Maria 38 Bielsko-Biała 16 0.00118
1.18
3 duszyk jan jerzyDUSZYK Jan Jerzy 69 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 cendrowska renata mariaCENDROWSKA Renata Maria 73 Bielsko-Biała 2 0.00015
0.15
5 gorzela slzawomir piotrGORZELA Sławomir Piotr 37 Bielsko-Biała 1 7.0E-5
0.07
Razem 52
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 52

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 foltyn bronislzaw edwardFOLTYN Bronisław Edward 44 Bielsko-Biała 24 0.00177
1.77
2 sikora zbigniew marianSIKORA Zbigniew Marian 36 Bielsko-Biała 3 0.00022
0.22
3 szarek marcin cezarySZAREK Marcin Cezary 30 Bielsko-Biała 6 0.00044
0.44
4 rudnicka zofiaRUDNICKA Zofia 63 Bielsko-Biała 3 0.00022
0.22
5 weigt ryszarda jozzefaWEIGT Ryszarda Józefa 66 Bielsko-Biała 2 0.00015
0.15
6 kubica elzzzbietaKUBICA Elżbieta 47 Bielsko-Biała 6 0.00044
0.44
Razem 44
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 44

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buzek janusz janBUZEK Janusz Jan 41 Bielsko-Biała 171 0.01261
12.61
2 matyja roman bogdanMATYJA Roman Bogdan 59 Bielsko-Biała 177 0.01305
13.05
3 wozzniak aleksandra mariaWOŹNIAK Aleksandra Maria 49 Bielsko-Biała 108 0.00796
7.96
4 roczon krzysztof mateuszROCZON Krzysztof Mateusz 28 Bielsko-Biała 7 0.00052
0.52
5 lipowczan beata agnieszkaLIPOWCZAN Beata Agnieszka 49 Bielsko-Biała 13 0.00096
0.96
6 ryszka stanislzawRYSZKA Stanisław 86 Bielsko-Biała 18 0.00133
1.33
7 kucypera ewa nataliaKUCYPERA Ewa Natalia 45 Bielsko-Biała 14 0.00103
1.03
Razem 508
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 508

Lista nr 18 - KWW OKRZESIK I NIEZALEŻNI.BB

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bauer jerzy antoniBAUER Jerzy Antoni 59 Bielsko-Biała 47 0.00347
3.47
2 kawka daniel lzukaszKAWKA Daniel Łukasz 34 Bielsko-Biała 38 0.0028
2.80
3 kanik pawelz andrzejKANIK Paweł Andrzej 38 Bielsko-Biała 8 0.00059
0.59
4 fidyt katarzyna agnieszkaFIDYT Katarzyna Agnieszka 40 Bielsko-Biała 15 0.00111
1.11
5 kubica sebastian patrykKUBICA Sebastian Patryk 29 Bielsko-Biała 17 0.00125
1.25
6 moczek-dziazczko aneta mariaMOCZEK-DZIĄĆKO Aneta Maria 38 Bielsko-Biała 7 0.00052
0.52
7 reisch-klose jolanta ewaREISCH-KLOSE Jolanta Ewa 54 Bielsko-Biała 17 0.00125
1.25
Razem 149
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 149

Lista nr 19 - KWW MONIKA SOCHA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szewczulak tomaszSZEWCZULAK Tomasz 40 Bielsko-Biała 5 0.00037
0.37
2 fabiszewska roksana juliaFABISZEWSKA Roksana Julia 18 Bielsko-Biała 0 0
0.00
3 zarozwny jacek ireneuszZARÓWNY Jacek Ireneusz 48 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 mazur celina mariaMAZUR Celina Maria 65 Bielsko-Biała 2 0.00015
0.15
5 barcik bogumilza ewaBARCIK Bogumiła Ewa 54 Bielsko-Biała 0 0
0.00
6 bojdys dariusz mateuszBOJDYS Dariusz Mateusz 23 Bielsko-Biała 1 7.0E-5
0.07
7 miodonzska-orecka aleksandraMIODOŃSKA-ORECKA Aleksandra 84 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 20 - KWW JACKA KRYWULTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lisinzski marcinLISIŃSKI Marcin 43 Bielsko-Biała 80 0.0059
5.90
2 juszczyk henryk antoniJUSZCZYK Henryk Antoni 73 Bielsko-Biała 28 0.00206
2.06
3 balicka joanna elzzzbietaBALICKA Joanna Elżbieta 35 Bielsko-Biała 10 0.00074
0.74
4 balon jerzyBALON Jerzy 60 Bielsko-Biała 16 0.00118
1.18
5 kruczek antoni jozzefKRUCZEK Antoni Józef 66 Bielsko-Biała 82 0.00605
6.05
6 nowak agnieszkaNOWAK Agnieszka 43 Bielsko-Biała 7 0.00052
0.52
7 pisowadzka halina elzzzbietaPISOWADZKA Halina Elżbieta 59 Bielsko-Biała 5 0.00037
0.37
Razem 228
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 228
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2420
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2400
3 Liczba kart niewykorzystanych 1029
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1371
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1367
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 1366
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 42
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 35
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1324
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sarapata kamil michalzSARAPATA Kamil Michał 31 Przybędza 39 0.00295
2.95
2 duraj wojciech jerzyDURAJ Wojciech Jerzy 45 Bielsko-Biała 7 0.00053
0.53
3 janik tomasz andrzejJANIK Tomasz Andrzej 51 Bielsko-Biała 10 0.00076
0.76
4 koczwara katarzyna mariaKOCZWARA Katarzyna Maria 34 Wisła 8 0.0006
0.60
5 kozik krzysztof franciszekKOZIK Krzysztof Franciszek 64 Bielsko-Biała 6 0.00045
0.45
6 wodyk patrycja agnieszkaWODYK Patrycja Agnieszka 40 Bielsko-Biała 6 0.00045
0.45
7 ostrowicka magdalena wiktoriaOSTROWICKA Magdalena Wiktoria 36 Bielsko-Biała 6 0.00045
0.45
8 balas karolina liliaBALAS Karolina Lilia 35 Bielsko-Biała 7 0.00053
0.53
9 tomala wojciech mateuszTOMALA Wojciech Mateusz 45 Cieszyn 5 0.00038
0.38
Razem 94
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 94

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szemla miroslzaw stanislzawSZEMLA Mirosław Stanisław 56 Rybarzowice 27 0.00204
2.04
2 kozzzusznik danuta mariaKOŻUSZNIK Danuta Maria 44 Cieszyn 4 0.0003
0.30
3 karpeta robert pawelzKARPETA Robert Paweł 41 Cisiec 0 0
0.00
4 haczek stefan grzegorzHACZEK Stefan Grzegorz 60 Pisarzowice 0 0
0.00
5 major przemyslzawMAJOR Przemysław 41 Chybie 0 0
0.00
6 ogieglzo alicjaOGIEGŁO Alicja 57 Czechowice-Dziedzice 3 0.00023
0.23
7 domaszewicz augustynaDOMASZEWICZ Augustyna 72 Świnna 0 0
0.00
8 klajmon malzgorzata annaKLAJMON Małgorzata Anna 66 Biery 1 8.0E-5
0.08
9 grzyb andrzej bernardGRZYB Andrzej Bernard 57 Bielsko-Biała 3 0.00023
0.23
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chrobak magdalena dominikaCHROBAK Magdalena Dominika 38 Dąbrowa Górnicza 7 0.00053
0.53
maciej jerzy fronzskiMaciej Jerzy FROŃSKI XXXXX 0
0.00
3 wieczorek miroslzawa halinaWIECZOREK Mirosława Halina 60 Mysłowice 0 0
0.00
4 konieczny marek pawelzKONIECZNY Marek Paweł 30 Mysłowice 2 0.00015
0.15
5 bienias sandra dorotaBIENIAS Sandra Dorota 18 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 komor klaudiusz stanislzawKOMOR Klaudiusz Stanisław 45 Bielsko-Biała 311 0.02349
23.49
2 molin andrzej janMOLIN Andrzej Jan 63 Wisła 23 0.00174
1.74
3 maszlanka hubert zbigniewMAŚLANKA Hubert Zbigniew 40 Świnna 24 0.00181
1.81
4 dal zbigniewDAL Zbigniew 40 Bielsko-Biała 5 0.00038
0.38
5 cieszlar magdalena mariaCIEŚLAR Magdalena Maria 27 Brenna 31 0.00234
2.34
6 pijanowski jerzy marcinPIJANOWSKI Jerzy Marcin 44 Czechowice-Dziedzice 11 0.00083
0.83
7 krzyzzzak karolina jozzefaKRZYŻAK Karolina Józefa 38 Bujaków 8 0.0006
0.60
8 gozrnisiewicz magdalena ewaGÓRNISIEWICZ Magdalena Ewa 33 Buczkowice 17 0.00128
1.28
9 szlezzak agataŚLĘZAK Agata 53 Bytom 32 0.00242
2.42
Razem 462
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 462

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koperski przemyslzaw adamKOPERSKI Przemysław Adam 43 Bielsko-Biała 47 0.00355
3.55
2 zonz adam janZOŃ Adam Jan 61 Żywiec 1 8.0E-5
0.08
3 banot aleksandra ewaBANOT Aleksandra Ewa 40 Bielsko-Biała 3 0.00023
0.23
4 kopel mariaKOPEL Maria 63 Pruchna 3 0.00023
0.23
5 slzonka-gibas barbara jolantaSŁONKA-GIBAS Barbara Jolanta 36 Żywiec 1 8.0E-5
0.08
6 szwarc janSZWARC Jan 72 Ustroń 5 0.00038
0.38
7 bury dorota cecyliaBURY Dorota Cecylia 57 Zwardoń 1 8.0E-5
0.08
8 gozrny aneta monikaGÓRNY Aneta Monika 25 Czechowice-Dziedzice 2 0.00015
0.15
9 tyrna leszekTYRNA Leszek 41 Goleszów 4 0.0003
0.30
Razem 67
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 67

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lamek-kochanowska agnieszka zofiaLAMEK-KOCHANOWSKA Agnieszka Zofia 50 Bielsko-Biała 8 0.0006
0.60
2 hess jaroslzaw andrzejHESS Jarosław Andrzej 54 Bielsko-Biała 3 0.00023
0.23
3 gasparska katarzyna olgaGASPARSKA Katarzyna Olga 28 Bielsko-Biała 4 0.0003
0.30
4 kania szymon michalzKANIA Szymon Michał 31 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
5 madzia magdalenaMADZIA Magdalena 39 Bielsko-Biała 4 0.0003
0.30
6 miech pawelz piotrMIECH Paweł Piotr 33 Bielsko-Biała 0 0
0.00
7 dziobek wioletta katarzynaDZIOBEK Wioletta Katarzyna 40 Kamesznica 0 0
0.00
8 konieczny adam tomaszKONIECZNY Adam Tomasz 29 Międzyświeć 3 0.00023
0.23
9 piekarska adriana kazimieraPIEKARSKA Adriana Kazimiera 31 Bielsko-Biała 3 0.00023
0.23
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grajny robert lzukaszGRAJNY Robert Łukasz 27 Czechowice-Dziedzice 6 0.00045
0.45
2 korczak janusz andrzejKORCZAK Janusz Andrzej 53 Żywiec 3 0.00023
0.23
3 zawisz anita saraZAWISZ Anita Sara 24 Jankowice 1 8.0E-5
0.08
4 blzasinzska beata ewaBŁASIŃSKA Beata Ewa 31 Bytom 0 0
0.00
5 tobolski grzegorz antoniTOBOLSKI Grzegorz Antoni 44 Bielsko-Biała 2 0.00015
0.15
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zajazc kamila stefaniaZAJĄC Kamila Stefania 27 Żywiec 35 0.00264
2.64
2 zimowska ewa mariaZIMOWSKA Ewa Maria 74 Bielsko-Biała 3 0.00023
0.23
3 lichy anna dorotaLICHY Anna Dorota 52 Bielsko-Biała 5 0.00038
0.38
4 popko artur krzysztofPOPKO Artur Krzysztof 44 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
5 galistl anna mariaGALISTL Anna Maria 30 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
6 kwiecienz robert zbigniewKWIECIEŃ Robert Zbigniew 48 Żywiec 4 0.0003
0.30
7 kozska michalz piotrKÓSKA Michał Piotr 31 Bestwina 4 0.0003
0.30
8 billewicz jan mikolzajBILLEWICZ Jan Mikołaj 64 Bielsko-Biała 3 0.00023
0.23
9 lzacek janusz pawelzŁACEK Janusz Paweł 19 Istebna 3 0.00023
0.23
Razem 59
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 59

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cieszlar slzawomir janCIEŚLAR Sławomir Jan 39 Pogórze 6 0.00045
0.45
2 krywult paulina annaKRYWULT Paulina Anna 27 Bielsko-Biała 6 0.00045
0.45
3 szarek piotr janSZAREK Piotr Jan 52 Bielsko-Biała 3 0.00023
0.23
4 bialzonzczyk barbara mariaBIAŁOŃCZYK Barbara Maria 57 Pogórze 0 0
0.00
5 bernasinzski grzegorzBERNASIŃSKI Grzegorz 20 Wilkowice 0 0
0.00
6 bierska magdalena mariaBIERSKA Magdalena Maria 23 Pogwizdów 1 8.0E-5
0.08
7 lach artur wojciechLACH Artur Wojciech 21 Koszarawa 0 0
0.00
8 baranowska patrycja joannaBARANOWSKA Patrycja Joanna 30 Międzyświeć 1 8.0E-5
0.08
9 malzysz pawelz adamMAŁYSZ Paweł Adam 21 Zaborze 1 8.0E-5
0.08
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kawulok janKAWULOK Jan 60 Cieszyn 225 0.01699
16.99
2 zzzak ewa teresaŻAK Ewa Teresa 62 Bielsko-Biała 135 0.0102
10.20
3 baczynzski stanislzaw bronislzawBACZYŃSKI Stanisław Bronisław 58 Łękawica 38 0.00287
2.87
4 tschuk tytus boleslzawTSCHUK Tytus Bolesław 31 Ustroń 5 0.00038
0.38
5 raszka-sodzawiczny katarzyna magdalenaRASZKA-SODZAWICZNY Katarzyna Magdalena 42 Ustroń 6 0.00045
0.45
6 mizera zygmunt antoniMIZERA Zygmunt Antoni 59 Czechowice-Dziedzice 12 0.00091
0.91
7 matlak marek zygmuntMATLAK Marek Zygmunt 52 Bielsko-Biała 31 0.00234
2.34
8 biegun agnieszka magdalenaBIEGUN Agnieszka Magdalena 36 Juszczyna 20 0.00151
1.51
9 zejma teresa mariaZEJMA Teresa Maria 61 Wilamowice 17 0.00128
1.28
Razem 489
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 489

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gronkiewicz kazimierz jozzefGRONKIEWICZ Kazimierz Józef 66 Bielsko-Biała 4 0.0003
0.30
2 snaczke wieslzawSNACZKE Wiesław 53 Węgierska Górka 0 0
0.00
3 francuz mariaFRANCUZ Maria 53 Bielsko-Biała 2 0.00015
0.15
4 kondalza patrycja magdalenaKONDAŁA Patrycja Magdalena 34 Dąbrowa Górnicza 1 8.0E-5
0.08
5 zimonzska halina ewaZIMOŃSKA Halina Ewa 74 Bielsko-Biała 6 0.00045
0.45
6 sosnowski antoniSOSNOWSKI Antoni 72 Dąbrowa Górnicza 3 0.00023
0.23
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nalezzniak krzysztof janNALEŹNIAK Krzysztof Jan 38 Mysłowice 0 0
0.00
2 adamczewska katarzyna alicjaADAMCZEWSKA Katarzyna Alicja 63 Gliwice 1 8.0E-5
0.08
3 kaczmarek dorota lucynaKACZMAREK Dorota Lucyna 40 Katowice 1 8.0E-5
0.08
4 glzowacki krzysztof jakubGŁOWACKI Krzysztof Jakub 32 Katowice 1 8.0E-5
0.08
5 kowol monika malzgorzataKOWOL Monika Małgorzata 40 Chudów 0 0
0.00
6 gembusz katarzyna barbaraGEMBUŚ Katarzyna Barbara 38 Zabrze 0 0
0.00
7 wodniok artur dariuszWODNIOK Artur Dariusz 34 Katowice 0 0
0.00
8 stefankiewicz lzukasz adamSTEFANKIEWICZ Łukasz Adam 33 Katowice 0 0
0.00
9 stankiewicz julia karolinaSTANKIEWICZ Julia Karolina 18 Bytom 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 13 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 moczek adam janMOCZEK Adam Jan 43 Tarnowskie Góry 3 0.00023
0.23
2 glzogowska agata ernestynaGŁOGOWSKA Agata Ernestyna 33 Tarnowskie Góry 3 0.00023
0.23
3 szliwa leon michalzŚLIWA Leon Michał 76 Bielsko-Biała 3 0.00023
0.23
4 kielar mateusz janKIELAR Mateusz Jan 19 Tarnowskie Góry 1 8.0E-5
0.08
5 pudlik kornelia lucynaPUDLIK Kornelia Lucyna 39 Radzionków 0 0
0.00
6 bozzzek bernadeta stefaniaBOŻEK Bernadeta Stefania 32 Bytom 1 8.0E-5
0.08
7 madejski piotr tymoteuszMADEJSKI Piotr Tymoteusz 20 Bytom 2 0.00015
0.15
8 jauernik iwona magdalenaJAUERNIK Iwona Magdalena 45 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 juranek grzegorz zbigniewJURANEK Grzegorz Zbigniew 51 Zabrze 2 0.00015
0.15
2 faruga arkadiusz antoniFARUGA Arkadiusz Antoni 54 Świętochłowice 2 0.00015
0.15
3 wozjtowicz pawelz karolWÓJTOWICZ Paweł Karol 40 Zabrze 2 0.00015
0.15
4 sobolewski krzysztof ludwikSOBOLEWSKI Krzysztof Ludwik 46 Gliwice 2 0.00015
0.15
5 krupa joanna grazzzynaKRUPA Joanna Grażyna 43 Zabrze 1 8.0E-5
0.08
6 pochecz krystyna bozzzenaPOCHEĆ Krystyna Bożena 59 Zabrze 0 0
0.00
7 misiarz bozzzena malzgorzataMISIARZ Bożena Małgorzata 53 Tychy 0 0
0.00
8 matuszek krzysztof kazimierzMATUSZEK Krzysztof Kazimierz 50 Zabrze 1 8.0E-5
0.08
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hadyna aiszaHADYNA Aisza 69 Wisła 0 0
0.00
2 tyrlik bartlzomiej januszTYRLIK Bartłomiej Janusz 36 Węgierska Górka 1 8.0E-5
0.08
3 smaglzowski michalz janSMAGŁOWSKI Michał Jan 37 Kocierz Moszczanicki 0 0
0.00
4 jablzonzski marcin tomaszJABŁOŃSKI Marcin Tomasz 46 Bielsko-Biała 0 0
0.00
5 kufel dorota barbaraKUFEL Dorota Barbara 53 Buczkowice 0 0
0.00
6 kantyka klaudia dominikaKANTYKA Klaudia Dominika 26 Ślemień 1 8.0E-5
0.08
7 pitas krzysztof marekPITAS Krzysztof Marek 51 Wisła 0 0
0.00
8 poniedzialzek iwona krystynaPONIEDZIAŁEK Iwona Krystyna 39 Bielsko-Biała 0 0
0.00
9 giertler lzukasz antoniGIERTLER Łukasz Antoni 22 Bielsko-Biała 4 0.0003
0.30
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Bielska-Białej
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2420
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2420
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2177
3 Liczba kart niewykorzystanych 808
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1369
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1369
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1371
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 3
10 Liczba kart ważnych 1368
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 3
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1365
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 drabek przemyslzaw mieczyslzawDRABEK Przemysław Mieczysław 39 wyższe Bielsko-Biała 475 0.0348
34.80
2 jachnik jerzy witoldJACHNIK Jerzy Witold 68 wyższe Bielsko-Biała 32 0.00234
2.34
3 klimaszewski jaroslzaw janKLIMASZEWSKI Jarosław Jan 48 wyższe Bielsko-Biała 540 0.03956
39.56
4 okrzesik janusz wlzadyslzawOKRZESIK Janusz Władysław 54 wyższe Bielsko-Biała 280 0.02051
20.51
5 socha monika ewaSOCHA Monika Ewa 33 średnie Bielsko-Biała 8 0.00059
0.59
6 wrona ryszardWRONA Ryszard 69 wyższe Bielsko-Biała 30 0.0022
2.20