Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 6

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 28 im. gen. Józefa Kustronia, ul. Wyzwolenia 343 Bielsko-Biała
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice CZĘŚĆ OSIEDLA „HAŁCNÓW’’ – ulice: Deszczowa, Do Lasu, Głośna, Jakuba Jasińskiego, Jana Brzechwy, Jana Kubika, Janowicka wszystkie nr parzyste, Jowisza, Krzemionki, Księżycowa, Leonida Teligi, Leszka Czarnego, mjr. Henryka Sucharskiego, Nad Słonicą, Nowy Świat, Okręgowa, Pisarska, Porąbki, Przyjaźni, Serdeczna wszystkie nr nieparzyste, nr parzyste od 30 do końca, Siostry Małgorzaty Szewczyk, Suchy Potok, Taternicza, Wawelska, Wyzwolenia nr nieparzyste od 293 do końca, nr parzyste od 326 do końca, Zagrody, Zalotników, Zbyszka z Bogdańca.
Liczba mieszkańców 2868
Liczba wyborców 2285
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 1
Sejmiku Województwa Śląskiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Bielska-Białej
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Bielska-Białej
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2285
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2285
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2037
3 Liczba kart niewykorzystanych 776
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1261
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1261
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1261
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1261
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1257
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 drabek przemyslzaw mieczyslzawDRABEK Przemysław Mieczysław 39 wyższe Bielsko-Biała 513 0.04081
40.81
2 jachnik jerzy witoldJACHNIK Jerzy Witold 68 wyższe Bielsko-Biała 33 0.00263
2.63
3 klimaszewski jaroslzaw janKLIMASZEWSKI Jarosław Jan 48 wyższe Bielsko-Biała 399 0.03174
31.74
4 okrzesik janusz wlzadyslzawOKRZESIK Janusz Władysław 54 wyższe Bielsko-Biała 290 0.02307
23.07
5 socha monika ewaSOCHA Monika Ewa 33 średnie Bielsko-Biała 9 0.00072
0.72
6 wrona ryszardWRONA Ryszard 69 wyższe Bielsko-Biała 13 0.00103
1.03
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2285
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2250
3 Liczba kart niewykorzystanych 989
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1261
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1259
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1259
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 89
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 78
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1170
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sarapata kamil michalzSARAPATA Kamil Michał 31 Przybędza 44 0.00376
3.76
2 duraj wojciech jerzyDURAJ Wojciech Jerzy 45 Bielsko-Biała 22 0.00188
1.88
3 janik tomasz andrzejJANIK Tomasz Andrzej 51 Bielsko-Biała 2 0.00017
0.17
4 koczwara katarzyna mariaKOCZWARA Katarzyna Maria 34 Wisła 3 0.00026
0.26
5 kozik krzysztof franciszekKOZIK Krzysztof Franciszek 64 Bielsko-Biała 6 0.00051
0.51
6 wodyk patrycja agnieszkaWODYK Patrycja Agnieszka 40 Bielsko-Biała 4 0.00034
0.34
7 ostrowicka magdalena wiktoriaOSTROWICKA Magdalena Wiktoria 36 Bielsko-Biała 13 0.00111
1.11
8 balas karolina liliaBALAS Karolina Lilia 35 Bielsko-Biała 2 0.00017
0.17
9 tomala wojciech mateuszTOMALA Wojciech Mateusz 45 Cieszyn 16 0.00137
1.37
Razem 112
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 112

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szemla miroslzaw stanislzawSZEMLA Mirosław Stanisław 56 Rybarzowice 41 0.0035
3.50
2 kozzzusznik danuta mariaKOŻUSZNIK Danuta Maria 44 Cieszyn 2 0.00017
0.17
3 karpeta robert pawelzKARPETA Robert Paweł 41 Cisiec 2 0.00017
0.17
4 haczek stefan grzegorzHACZEK Stefan Grzegorz 60 Pisarzowice 6 0.00051
0.51
5 major przemyslzawMAJOR Przemysław 41 Chybie 1 9.0E-5
0.09
6 ogieglzo alicjaOGIEGŁO Alicja 57 Czechowice-Dziedzice 1 9.0E-5
0.09
7 domaszewicz augustynaDOMASZEWICZ Augustyna 72 Świnna 0 0
0.00
8 klajmon malzgorzata annaKLAJMON Małgorzata Anna 66 Biery 1 9.0E-5
0.09
9 grzyb andrzej bernardGRZYB Andrzej Bernard 57 Bielsko-Biała 1 9.0E-5
0.09
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chrobak magdalena dominikaCHROBAK Magdalena Dominika 38 Dąbrowa Górnicza 9 0.00077
0.77
maciej jerzy fronzskiMaciej Jerzy FROŃSKI XXXXX 0
0.00
3 wieczorek miroslzawa halinaWIECZOREK Mirosława Halina 60 Mysłowice 1 9.0E-5
0.09
4 konieczny marek pawelzKONIECZNY Marek Paweł 30 Mysłowice 1 9.0E-5
0.09
5 bienias sandra dorotaBIENIAS Sandra Dorota 18 Dąbrowa Górnicza 2 0.00017
0.17
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 komor klaudiusz stanislzawKOMOR Klaudiusz Stanisław 45 Bielsko-Biała 224 0.01915
19.15
2 molin andrzej janMOLIN Andrzej Jan 63 Wisła 15 0.00128
1.28
3 maszlanka hubert zbigniewMAŚLANKA Hubert Zbigniew 40 Świnna 23 0.00197
1.97
4 dal zbigniewDAL Zbigniew 40 Bielsko-Biała 6 0.00051
0.51
5 cieszlar magdalena mariaCIEŚLAR Magdalena Maria 27 Brenna 31 0.00265
2.65
6 pijanowski jerzy marcinPIJANOWSKI Jerzy Marcin 44 Czechowice-Dziedzice 4 0.00034
0.34
7 krzyzzzak karolina jozzefaKRZYŻAK Karolina Józefa 38 Bujaków 10 0.00085
0.85
8 gozrnisiewicz magdalena ewaGÓRNISIEWICZ Magdalena Ewa 33 Buczkowice 11 0.00094
0.94
9 szlezzak agataŚLĘZAK Agata 53 Bytom 15 0.00128
1.28
Razem 339
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 339

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koperski przemyslzaw adamKOPERSKI Przemysław Adam 43 Bielsko-Biała 29 0.00248
2.48
2 zonz adam janZOŃ Adam Jan 61 Żywiec 3 0.00026
0.26
3 banot aleksandra ewaBANOT Aleksandra Ewa 40 Bielsko-Biała 6 0.00051
0.51
4 kopel mariaKOPEL Maria 63 Pruchna 2 0.00017
0.17
5 slzonka-gibas barbara jolantaSŁONKA-GIBAS Barbara Jolanta 36 Żywiec 1 9.0E-5
0.09
6 szwarc janSZWARC Jan 72 Ustroń 0 0
0.00
7 bury dorota cecyliaBURY Dorota Cecylia 57 Zwardoń 1 9.0E-5
0.09
8 gozrny aneta monikaGÓRNY Aneta Monika 25 Czechowice-Dziedzice 1 9.0E-5
0.09
9 tyrna leszekTYRNA Leszek 41 Goleszów 3 0.00026
0.26
Razem 46
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 46

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lamek-kochanowska agnieszka zofiaLAMEK-KOCHANOWSKA Agnieszka Zofia 50 Bielsko-Biała 3 0.00026
0.26
2 hess jaroslzaw andrzejHESS Jarosław Andrzej 54 Bielsko-Biała 5 0.00043
0.43
3 gasparska katarzyna olgaGASPARSKA Katarzyna Olga 28 Bielsko-Biała 1 9.0E-5
0.09
4 kania szymon michalzKANIA Szymon Michał 31 Bielsko-Biała 0 0
0.00
5 madzia magdalenaMADZIA Magdalena 39 Bielsko-Biała 3 0.00026
0.26
6 miech pawelz piotrMIECH Paweł Piotr 33 Bielsko-Biała 0 0
0.00
7 dziobek wioletta katarzynaDZIOBEK Wioletta Katarzyna 40 Kamesznica 0 0
0.00
8 konieczny adam tomaszKONIECZNY Adam Tomasz 29 Międzyświeć 0 0
0.00
9 piekarska adriana kazimieraPIEKARSKA Adriana Kazimiera 31 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grajny robert lzukaszGRAJNY Robert Łukasz 27 Czechowice-Dziedzice 7 0.0006
0.60
2 korczak janusz andrzejKORCZAK Janusz Andrzej 53 Żywiec 0 0
0.00
3 zawisz anita saraZAWISZ Anita Sara 24 Jankowice 0 0
0.00
4 blzasinzska beata ewaBŁASIŃSKA Beata Ewa 31 Bytom 2 0.00017
0.17
5 tobolski grzegorz antoniTOBOLSKI Grzegorz Antoni 44 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zajazc kamila stefaniaZAJĄC Kamila Stefania 27 Żywiec 34 0.00291
2.91
2 zimowska ewa mariaZIMOWSKA Ewa Maria 74 Bielsko-Biała 4 0.00034
0.34
3 lichy anna dorotaLICHY Anna Dorota 52 Bielsko-Biała 4 0.00034
0.34
4 popko artur krzysztofPOPKO Artur Krzysztof 44 Bielsko-Biała 1 9.0E-5
0.09
5 galistl anna mariaGALISTL Anna Maria 30 Bielsko-Biała 3 0.00026
0.26
6 kwiecienz robert zbigniewKWIECIEŃ Robert Zbigniew 48 Żywiec 4 0.00034
0.34
7 kozska michalz piotrKÓSKA Michał Piotr 31 Bestwina 17 0.00145
1.45
8 billewicz jan mikolzajBILLEWICZ Jan Mikołaj 64 Bielsko-Biała 1 9.0E-5
0.09
9 lzacek janusz pawelzŁACEK Janusz Paweł 19 Istebna 3 0.00026
0.26
Razem 71
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 71

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cieszlar slzawomir janCIEŚLAR Sławomir Jan 39 Pogórze 6 0.00051
0.51
2 krywult paulina annaKRYWULT Paulina Anna 27 Bielsko-Biała 5 0.00043
0.43
3 szarek piotr janSZAREK Piotr Jan 52 Bielsko-Biała 3 0.00026
0.26
4 bialzonzczyk barbara mariaBIAŁOŃCZYK Barbara Maria 57 Pogórze 0 0
0.00
5 bernasinzski grzegorzBERNASIŃSKI Grzegorz 20 Wilkowice 0 0
0.00
6 bierska magdalena mariaBIERSKA Magdalena Maria 23 Pogwizdów 2 0.00017
0.17
7 lach artur wojciechLACH Artur Wojciech 21 Koszarawa 0 0
0.00
8 baranowska patrycja joannaBARANOWSKA Patrycja Joanna 30 Międzyświeć 0 0
0.00
9 malzysz pawelz adamMAŁYSZ Paweł Adam 21 Zaborze 6 0.00051
0.51
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kawulok janKAWULOK Jan 60 Cieszyn 186 0.0159
15.90
2 zzzak ewa teresaŻAK Ewa Teresa 62 Bielsko-Biała 79 0.00675
6.75
3 baczynzski stanislzaw bronislzawBACZYŃSKI Stanisław Bronisław 58 Łękawica 45 0.00385
3.85
4 tschuk tytus boleslzawTSCHUK Tytus Bolesław 31 Ustroń 2 0.00017
0.17
5 raszka-sodzawiczny katarzyna magdalenaRASZKA-SODZAWICZNY Katarzyna Magdalena 42 Ustroń 22 0.00188
1.88
6 mizera zygmunt antoniMIZERA Zygmunt Antoni 59 Czechowice-Dziedzice 10 0.00085
0.85
7 matlak marek zygmuntMATLAK Marek Zygmunt 52 Bielsko-Biała 59 0.00504
5.04
8 biegun agnieszka magdalenaBIEGUN Agnieszka Magdalena 36 Juszczyna 26 0.00222
2.22
9 zejma teresa mariaZEJMA Teresa Maria 61 Wilamowice 16 0.00137
1.37
Razem 445
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 445

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gronkiewicz kazimierz jozzefGRONKIEWICZ Kazimierz Józef 66 Bielsko-Biała 1 9.0E-5
0.09
2 snaczke wieslzawSNACZKE Wiesław 53 Węgierska Górka 0 0
0.00
3 francuz mariaFRANCUZ Maria 53 Bielsko-Biała 1 9.0E-5
0.09
4 kondalza patrycja magdalenaKONDAŁA Patrycja Magdalena 34 Dąbrowa Górnicza 2 0.00017
0.17
5 zimonzska halina ewaZIMOŃSKA Halina Ewa 74 Bielsko-Biała 3 0.00026
0.26
6 sosnowski antoniSOSNOWSKI Antoni 72 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nalezzniak krzysztof janNALEŹNIAK Krzysztof Jan 38 Mysłowice 1 9.0E-5
0.09
2 adamczewska katarzyna alicjaADAMCZEWSKA Katarzyna Alicja 63 Gliwice 1 9.0E-5
0.09
3 kaczmarek dorota lucynaKACZMAREK Dorota Lucyna 40 Katowice 1 9.0E-5
0.09
4 glzowacki krzysztof jakubGŁOWACKI Krzysztof Jakub 32 Katowice 0 0
0.00
5 kowol monika malzgorzataKOWOL Monika Małgorzata 40 Chudów 0 0
0.00
6 gembusz katarzyna barbaraGEMBUŚ Katarzyna Barbara 38 Zabrze 0 0
0.00
7 wodniok artur dariuszWODNIOK Artur Dariusz 34 Katowice 0 0
0.00
8 stefankiewicz lzukasz adamSTEFANKIEWICZ Łukasz Adam 33 Katowice 0 0
0.00
9 stankiewicz julia karolinaSTANKIEWICZ Julia Karolina 18 Bytom 1 9.0E-5
0.09
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 13 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 moczek adam janMOCZEK Adam Jan 43 Tarnowskie Góry 1 9.0E-5
0.09
2 glzogowska agata ernestynaGŁOGOWSKA Agata Ernestyna 33 Tarnowskie Góry 1 9.0E-5
0.09
3 szliwa leon michalzŚLIWA Leon Michał 76 Bielsko-Biała 2 0.00017
0.17
4 kielar mateusz janKIELAR Mateusz Jan 19 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
5 pudlik kornelia lucynaPUDLIK Kornelia Lucyna 39 Radzionków 2 0.00017
0.17
6 bozzzek bernadeta stefaniaBOŻEK Bernadeta Stefania 32 Bytom 1 9.0E-5
0.09
7 madejski piotr tymoteuszMADEJSKI Piotr Tymoteusz 20 Bytom 0 0
0.00
8 jauernik iwona magdalenaJAUERNIK Iwona Magdalena 45 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 juranek grzegorz zbigniewJURANEK Grzegorz Zbigniew 51 Zabrze 4 0.00034
0.34
2 faruga arkadiusz antoniFARUGA Arkadiusz Antoni 54 Świętochłowice 0 0
0.00
3 wozjtowicz pawelz karolWÓJTOWICZ Paweł Karol 40 Zabrze 0 0
0.00
4 sobolewski krzysztof ludwikSOBOLEWSKI Krzysztof Ludwik 46 Gliwice 2 0.00017
0.17
5 krupa joanna grazzzynaKRUPA Joanna Grażyna 43 Zabrze 3 0.00026
0.26
6 pochecz krystyna bozzzenaPOCHEĆ Krystyna Bożena 59 Zabrze 0 0
0.00
7 misiarz bozzzena malzgorzataMISIARZ Bożena Małgorzata 53 Tychy 1 9.0E-5
0.09
8 matuszek krzysztof kazimierzMATUSZEK Krzysztof Kazimierz 50 Zabrze 1 9.0E-5
0.09
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hadyna aiszaHADYNA Aisza 69 Wisła 0 0
0.00
2 tyrlik bartlzomiej januszTYRLIK Bartłomiej Janusz 36 Węgierska Górka 0 0
0.00
3 smaglzowski michalz janSMAGŁOWSKI Michał Jan 37 Kocierz Moszczanicki 0 0
0.00
4 jablzonzski marcin tomaszJABŁOŃSKI Marcin Tomasz 46 Bielsko-Biała 2 0.00017
0.17
5 kufel dorota barbaraKUFEL Dorota Barbara 53 Buczkowice 8 0.00068
0.68
6 kantyka klaudia dominikaKANTYKA Klaudia Dominika 26 Ślemień 0 0
0.00
7 pitas krzysztof marekPITAS Krzysztof Marek 51 Wisła 0 0
0.00
8 poniedzialzek iwona krystynaPONIEDZIAŁEK Iwona Krystyna 39 Bielsko-Biała 0 0
0.00
9 giertler lzukasz antoniGIERTLER Łukasz Antoni 22 Bielsko-Biała 7 0.0006
0.60
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2285
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2285
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2037
3 Liczba kart niewykorzystanych 776
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1261
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1261
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1261
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1261
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 15
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1246
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szabla urszula jadwigaSZABLA Urszula Jadwiga 49 Bielsko-Biała 55 0.00441
4.41
2 kozzka marek damianKÓZKA Marek Damian 38 Bielsko-Biała 143 0.01148
11.48
3 burchart bogumilza mariaBURCHART Bogumiła Maria 61 Bielsko-Biała 3 0.00024
0.24
4 pawinzski dominik pawelzPAWIŃSKI Dominik Paweł 35 Bielsko-Biała 4 0.00032
0.32
5 kruczek urszula malzgorzataKRUCZEK Urszula Małgorzata 60 Bielsko-Biała 18 0.00144
1.44
6 kiszka krzysztof jozzefKISZKA Krzysztof Józef 58 Bielsko-Biała 3 0.00024
0.24
7 hajek beata jolantaHAJEK Beata Jolanta 54 Bielsko-Biała 4 0.00032
0.32
Razem 230
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 230

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grzybowski maciej krzysztofGRZYBOWSKI Maciej Krzysztof 50 Bielsko-Biała 14 0.00112
1.12
2 podstawek barbaraPODSTAWEK Barbara 64 Bielsko-Biała 3 0.00024
0.24
3 cypel andrzejCYPEL Andrzej 54 Bielsko-Biała 3 0.00024
0.24
4 tanistra maria jolantaTANISTRA Maria Jolanta 65 Bielsko-Biała 0 0
0.00
5 mikrut adam henrykMIKRUT Adam Henryk 44 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mynarski marek franciszekMYNARSKI Marek Franciszek 64 Bielsko-Biała 20 0.00161
1.61
2 rudnicki dawid jozzefRUDNICKI Dawid Józef 37 Bielsko-Biała 4 0.00032
0.32
3 sadowski grzegorz pawelzSADOWSKI Grzegorz Paweł 42 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
4 bazkowska natalia mariaBĄKOWSKA Natalia Maria 23 Bielsko-Biała 3 0.00024
0.24
5 korelin magdalena mariaKORELIN Magdalena Maria 31 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 drabek przemyslzaw mieczyslzawDRABEK Przemysław Mieczysław 39 Bielsko-Biała 132 0.01059
10.59
2 szafarczyk bronislzaw jerzySZAFARCZYK Bronisław Jerzy 66 Bielsko-Biała 162 0.013
13.00
3 marcinkiewicz barbara annaMARCINKIEWICZ Barbara Anna 60 Bielsko-Biała 5 0.0004
0.40
4 kolzek edward piotrKOŁEK Edward Piotr 64 Bielsko-Biała 124 0.00995
9.95
5 sadowska agnieszka mariaSADOWSKA Agnieszka Maria 44 Bielsko-Biała 5 0.0004
0.40
6 ostrowska katarzyna jolantaOSTROWSKA Katarzyna Jolanta 47 Bielsko-Biała 2 0.00016
0.16
7 kluska pawelzKLUSKA Paweł 36 Bielsko-Biała 14 0.00112
1.12
Razem 444
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 444

Lista nr 18 - KWW OKRZESIK I NIEZALEŻNI.BB

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wawak tomasz marcinWAWAK Tomasz Marcin 32 Bielsko-Biała 28 0.00225
2.25
2 szymeczek mariusz przemyslzawSZYMECZEK Mariusz Przemysław 36 Bielsko-Biała 5 0.0004
0.40
3 kufel anita krystynaKUFEL Anita Krystyna 52 Bielsko-Biała 21 0.00169
1.69
4 wawrzuta grzegorz janWAWRZUTA Grzegorz Jan 51 Bielsko-Biała 47 0.00377
3.77
5 wylon-pleszniak danuta helenaWYLON-PLEŚNIAK Danuta Helena 68 Bielsko-Biała 16 0.00128
1.28
6 wybraniec agnieszka zdzislzawaWYBRANIEC Agnieszka Zdzisława 39 Bielsko-Biała 2 0.00016
0.16
7 kaczmarek marcinKACZMAREK Marcin 39 Bielsko-Biała 6 0.00048
0.48
Razem 125
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 125

Lista nr 19 - KWW MONIKA SOCHA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klzos andrzej januszKŁOS Andrzej Janusz 39 Bielsko-Biała 0 0
0.00
2 podejma-janicka agnieszka alinaPODEJMA-JANICKA Agnieszka Alina 26 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
3 piecha jacek marekPIECHA Jacek Marek 42 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 mazka agnieszka stefaniaMĄKA Agnieszka Stefania 39 Bielsko-Biała 0 0
0.00
5 klonowski jacek tadeuszKLONOWSKI Jacek Tadeusz 73 Bielsko-Biała 0 0
0.00
6 suliga maria elzzzbietaSULIGA Maria Elżbieta 43 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 20 - KWW JACKA KRYWULTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 markowski karol krzysztofMARKOWSKI Karol Krzysztof 36 Bielsko-Biała 132 0.01059
10.59
2 wieczorek leszek marianWIECZOREK Leszek Marian 62 Bielsko-Biała 5 0.0004
0.40
3 zuber renata mariaZUBER Renata Maria 47 Bielsko-Biała 242 0.01942
19.42
4 dudzik stanislzaw rudolfDUDZIK Stanisław Rudolf 57 Bielsko-Biała 4 0.00032
0.32
5 tomala barbara malzgorzataTOMALA Barbara Małgorzata 60 Bielsko-Biała 9 0.00072
0.72
6 chodorowski ryszardCHODOROWSKI Ryszard 72 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
7 piezta marta magdalenaPIĘTA Marta Magdalena 40 Bielsko-Biała 4 0.00032
0.32
Razem 397
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 397