Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 59

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 37 im. Mariusza Zaruskiego, ul. Doliny Miętusiej 5 Bielsko-Biała
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice CZĘŚĆ „OSIEDLA KARPACKIEGO” – ulice: Aleja gen. Władysława Andersa nr parzyste od 82 do 126, Bartnicza, Filomatów, Karpacka nr nieparzyste od 1 do 45, Kolista nr nieparzyste od 1 do 17, Morskie Oko nr parzyste od 2 do 22, nr nieparzyste od 1 do 25, Pięciu Stawów, Roztoki nr nieparzysty 7, Żyzna.
Liczba mieszkańców 2921
Liczba wyborców 2454
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 5
Sejmiku Województwa Śląskiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Bielska-Białej
  • Wybory Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) - Okręg nr 5
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Bielska-Białej
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2454
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2454
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2219
3 Liczba kart niewykorzystanych 810
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1409
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1409
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1409
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1409
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1403
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 drabek przemyslzaw mieczyslzawDRABEK Przemysław Mieczysław 39 wyższe Bielsko-Biała 485 0.03457
34.57
2 jachnik jerzy witoldJACHNIK Jerzy Witold 68 wyższe Bielsko-Biała 38 0.00271
2.71
3 klimaszewski jaroslzaw janKLIMASZEWSKI Jarosław Jan 48 wyższe Bielsko-Biała 572 0.04077
40.77
4 okrzesik janusz wlzadyslzawOKRZESIK Janusz Władysław 54 wyższe Bielsko-Biała 276 0.01967
19.67
5 socha monika ewaSOCHA Monika Ewa 33 średnie Bielsko-Biała 15 0.00107
1.07
6 wrona ryszardWRONA Ryszard 69 wyższe Bielsko-Biała 17 0.00121
1.21
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2454
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2454
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2219
3 Liczba kart niewykorzystanych 810
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1409
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1409
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1409
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1409
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 16
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1387
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klimaszewski jaroslzaw janKLIMASZEWSKI Jarosław Jan 48 Bielsko-Biała 280 0.02019
20.19
2 piegzik-izydorczyk dorota mariaPIEGZIK-IZYDORCZYK Dorota Maria 58 Bielsko-Biała 26 0.00187
1.87
3 adamiec katarzyna aleksandraADAMIEC Katarzyna Aleksandra 38 Bielsko-Biała 23 0.00166
1.66
4 ryplewicz rafalz pawelzRYPLEWICZ Rafał Paweł 30 Bielsko-Biała 44 0.00317
3.17
5 listowski andrzej wojciechLISTOWSKI Andrzej Wojciech 57 Bielsko-Biała 20 0.00144
1.44
6 babinzski leszek jacekBABIŃSKI Leszek Jacek 60 Bielsko-Biała 5 0.00036
0.36
7 bardel lucynaBARDEL Lucyna 62 Bielsko-Biała 18 0.0013
1.30
Razem 416
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 416

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wrona ryszardWRONA Ryszard 69 Bielsko-Biała 24 0.00173
1.73
2 laskowska izabela mariaLASKOWSKA Izabela Maria 38 Bielsko-Biała 4 0.00029
0.29
3 duszyk jan jerzyDUSZYK Jan Jerzy 69 Bielsko-Biała 1 7.0E-5
0.07
4 cendrowska renata mariaCENDROWSKA Renata Maria 73 Bielsko-Biała 2 0.00014
0.14
5 gorzela slzawomir piotrGORZELA Sławomir Piotr 37 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 foltyn bronislzaw edwardFOLTYN Bronisław Edward 44 Bielsko-Biała 40 0.00288
2.88
2 sikora zbigniew marianSIKORA Zbigniew Marian 36 Bielsko-Biała 6 0.00043
0.43
3 szarek marcin cezarySZAREK Marcin Cezary 30 Bielsko-Biała 3 0.00022
0.22
4 rudnicka zofiaRUDNICKA Zofia 63 Bielsko-Biała 2 0.00014
0.14
5 weigt ryszarda jozzefaWEIGT Ryszarda Józefa 66 Bielsko-Biała 0 0
0.00
6 kubica elzzzbietaKUBICA Elżbieta 47 Bielsko-Biała 8 0.00058
0.58
Razem 59
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 59

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buzek janusz janBUZEK Janusz Jan 41 Bielsko-Biała 208 0.015
15.00
2 matyja roman bogdanMATYJA Roman Bogdan 59 Bielsko-Biała 212 0.01528
15.28
3 wozzniak aleksandra mariaWOŹNIAK Aleksandra Maria 49 Bielsko-Biała 131 0.00944
9.44
4 roczon krzysztof mateuszROCZON Krzysztof Mateusz 28 Bielsko-Biała 3 0.00022
0.22
5 lipowczan beata agnieszkaLIPOWCZAN Beata Agnieszka 49 Bielsko-Biała 8 0.00058
0.58
6 ryszka stanislzawRYSZKA Stanisław 86 Bielsko-Biała 8 0.00058
0.58
7 kucypera ewa nataliaKUCYPERA Ewa Natalia 45 Bielsko-Biała 9 0.00065
0.65
Razem 579
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 579

Lista nr 18 - KWW OKRZESIK I NIEZALEŻNI.BB

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bauer jerzy antoniBAUER Jerzy Antoni 59 Bielsko-Biała 43 0.0031
3.10
2 kawka daniel lzukaszKAWKA Daniel Łukasz 34 Bielsko-Biała 39 0.00281
2.81
3 kanik pawelz andrzejKANIK Paweł Andrzej 38 Bielsko-Biała 18 0.0013
1.30
4 fidyt katarzyna agnieszkaFIDYT Katarzyna Agnieszka 40 Bielsko-Biała 16 0.00115
1.15
5 kubica sebastian patrykKUBICA Sebastian Patryk 29 Bielsko-Biała 14 0.00101
1.01
6 moczek-dziazczko aneta mariaMOCZEK-DZIĄĆKO Aneta Maria 38 Bielsko-Biała 8 0.00058
0.58
7 reisch-klose jolanta ewaREISCH-KLOSE Jolanta Ewa 54 Bielsko-Biała 14 0.00101
1.01
Razem 152
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 152

Lista nr 19 - KWW MONIKA SOCHA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szewczulak tomaszSZEWCZULAK Tomasz 40 Bielsko-Biała 3 0.00022
0.22
2 fabiszewska roksana juliaFABISZEWSKA Roksana Julia 18 Bielsko-Biała 0 0
0.00
3 zarozwny jacek ireneuszZARÓWNY Jacek Ireneusz 48 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 mazur celina mariaMAZUR Celina Maria 65 Bielsko-Biała 0 0
0.00
5 barcik bogumilza ewaBARCIK Bogumiła Ewa 54 Bielsko-Biała 1 7.0E-5
0.07
6 bojdys dariusz mateuszBOJDYS Dariusz Mateusz 23 Bielsko-Biała 2 0.00014
0.14
7 miodonzska-orecka aleksandraMIODOŃSKA-ORECKA Aleksandra 84 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 20 - KWW JACKA KRYWULTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lisinzski marcinLISIŃSKI Marcin 43 Bielsko-Biała 40 0.00288
2.88
2 juszczyk henryk antoniJUSZCZYK Henryk Antoni 73 Bielsko-Biała 24 0.00173
1.73
3 balicka joanna elzzzbietaBALICKA Joanna Elżbieta 35 Bielsko-Biała 7 0.0005
0.50
4 balon jerzyBALON Jerzy 60 Bielsko-Biała 24 0.00173
1.73
5 kruczek antoni jozzefKRUCZEK Antoni Józef 66 Bielsko-Biała 34 0.00245
2.45
6 nowak agnieszkaNOWAK Agnieszka 43 Bielsko-Biała 9 0.00065
0.65
7 pisowadzka halina elzzzbietaPISOWADZKA Halina Elżbieta 59 Bielsko-Biała 6 0.00043
0.43
Razem 144
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 144
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2454
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2450
3 Liczba kart niewykorzystanych 1041
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1409
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1409
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1409
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 48
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 41
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1361
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sarapata kamil michalzSARAPATA Kamil Michał 31 Przybędza 29 0.00213
2.13
2 duraj wojciech jerzyDURAJ Wojciech Jerzy 45 Bielsko-Biała 6 0.00044
0.44
3 janik tomasz andrzejJANIK Tomasz Andrzej 51 Bielsko-Biała 19 0.0014
1.40
4 koczwara katarzyna mariaKOCZWARA Katarzyna Maria 34 Wisła 8 0.00059
0.59
5 kozik krzysztof franciszekKOZIK Krzysztof Franciszek 64 Bielsko-Biała 7 0.00051
0.51
6 wodyk patrycja agnieszkaWODYK Patrycja Agnieszka 40 Bielsko-Biała 10 0.00073
0.73
7 ostrowicka magdalena wiktoriaOSTROWICKA Magdalena Wiktoria 36 Bielsko-Biała 14 0.00103
1.03
8 balas karolina liliaBALAS Karolina Lilia 35 Bielsko-Biała 2 0.00015
0.15
9 tomala wojciech mateuszTOMALA Wojciech Mateusz 45 Cieszyn 8 0.00059
0.59
Razem 103
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 103

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szemla miroslzaw stanislzawSZEMLA Mirosław Stanisław 56 Rybarzowice 37 0.00272
2.72
2 kozzzusznik danuta mariaKOŻUSZNIK Danuta Maria 44 Cieszyn 4 0.00029
0.29
3 karpeta robert pawelzKARPETA Robert Paweł 41 Cisiec 1 7.0E-5
0.07
4 haczek stefan grzegorzHACZEK Stefan Grzegorz 60 Pisarzowice 0 0
0.00
5 major przemyslzawMAJOR Przemysław 41 Chybie 1 7.0E-5
0.07
6 ogieglzo alicjaOGIEGŁO Alicja 57 Czechowice-Dziedzice 3 0.00022
0.22
7 domaszewicz augustynaDOMASZEWICZ Augustyna 72 Świnna 1 7.0E-5
0.07
8 klajmon malzgorzata annaKLAJMON Małgorzata Anna 66 Biery 0 0
0.00
9 grzyb andrzej bernardGRZYB Andrzej Bernard 57 Bielsko-Biała 2 0.00015
0.15
Razem 49
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 49

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chrobak magdalena dominikaCHROBAK Magdalena Dominika 38 Dąbrowa Górnicza 7 0.00051
0.51
maciej jerzy fronzskiMaciej Jerzy FROŃSKI XXXXX 0
0.00
3 wieczorek miroslzawa halinaWIECZOREK Mirosława Halina 60 Mysłowice 4 0.00029
0.29
4 konieczny marek pawelzKONIECZNY Marek Paweł 30 Mysłowice 0 0
0.00
5 bienias sandra dorotaBIENIAS Sandra Dorota 18 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 komor klaudiusz stanislzawKOMOR Klaudiusz Stanisław 45 Bielsko-Biała 341 0.02506
25.06
2 molin andrzej janMOLIN Andrzej Jan 63 Wisła 16 0.00118
1.18
3 maszlanka hubert zbigniewMAŚLANKA Hubert Zbigniew 40 Świnna 32 0.00235
2.35
4 dal zbigniewDAL Zbigniew 40 Bielsko-Biała 18 0.00132
1.32
5 cieszlar magdalena mariaCIEŚLAR Magdalena Maria 27 Brenna 45 0.00331
3.31
6 pijanowski jerzy marcinPIJANOWSKI Jerzy Marcin 44 Czechowice-Dziedzice 8 0.00059
0.59
7 krzyzzzak karolina jozzefaKRZYŻAK Karolina Józefa 38 Bujaków 8 0.00059
0.59
8 gozrnisiewicz magdalena ewaGÓRNISIEWICZ Magdalena Ewa 33 Buczkowice 6 0.00044
0.44
9 szlezzak agataŚLĘZAK Agata 53 Bytom 27 0.00198
1.98
Razem 501
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 501

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koperski przemyslzaw adamKOPERSKI Przemysław Adam 43 Bielsko-Biała 44 0.00323
3.23
2 zonz adam janZOŃ Adam Jan 61 Żywiec 12 0.00088
0.88
3 banot aleksandra ewaBANOT Aleksandra Ewa 40 Bielsko-Biała 2 0.00015
0.15
4 kopel mariaKOPEL Maria 63 Pruchna 1 7.0E-5
0.07
5 slzonka-gibas barbara jolantaSŁONKA-GIBAS Barbara Jolanta 36 Żywiec 2 0.00015
0.15
6 szwarc janSZWARC Jan 72 Ustroń 0 0
0.00
7 bury dorota cecyliaBURY Dorota Cecylia 57 Zwardoń 2 0.00015
0.15
8 gozrny aneta monikaGÓRNY Aneta Monika 25 Czechowice-Dziedzice 3 0.00022
0.22
9 tyrna leszekTYRNA Leszek 41 Goleszów 1 7.0E-5
0.07
Razem 67
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 67

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lamek-kochanowska agnieszka zofiaLAMEK-KOCHANOWSKA Agnieszka Zofia 50 Bielsko-Biała 8 0.00059
0.59
2 hess jaroslzaw andrzejHESS Jarosław Andrzej 54 Bielsko-Biała 8 0.00059
0.59
3 gasparska katarzyna olgaGASPARSKA Katarzyna Olga 28 Bielsko-Biała 1 7.0E-5
0.07
4 kania szymon michalzKANIA Szymon Michał 31 Bielsko-Biała 1 7.0E-5
0.07
5 madzia magdalenaMADZIA Magdalena 39 Bielsko-Biała 2 0.00015
0.15
6 miech pawelz piotrMIECH Paweł Piotr 33 Bielsko-Biała 3 0.00022
0.22
7 dziobek wioletta katarzynaDZIOBEK Wioletta Katarzyna 40 Kamesznica 2 0.00015
0.15
8 konieczny adam tomaszKONIECZNY Adam Tomasz 29 Międzyświeć 1 7.0E-5
0.07
9 piekarska adriana kazimieraPIEKARSKA Adriana Kazimiera 31 Bielsko-Biała 1 7.0E-5
0.07
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grajny robert lzukaszGRAJNY Robert Łukasz 27 Czechowice-Dziedzice 3 0.00022
0.22
2 korczak janusz andrzejKORCZAK Janusz Andrzej 53 Żywiec 2 0.00015
0.15
3 zawisz anita saraZAWISZ Anita Sara 24 Jankowice 0 0
0.00
4 blzasinzska beata ewaBŁASIŃSKA Beata Ewa 31 Bytom 0 0
0.00
5 tobolski grzegorz antoniTOBOLSKI Grzegorz Antoni 44 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zajazc kamila stefaniaZAJĄC Kamila Stefania 27 Żywiec 33 0.00242
2.42
2 zimowska ewa mariaZIMOWSKA Ewa Maria 74 Bielsko-Biała 5 0.00037
0.37
3 lichy anna dorotaLICHY Anna Dorota 52 Bielsko-Biała 2 0.00015
0.15
4 popko artur krzysztofPOPKO Artur Krzysztof 44 Bielsko-Biała 3 0.00022
0.22
5 galistl anna mariaGALISTL Anna Maria 30 Bielsko-Biała 3 0.00022
0.22
6 kwiecienz robert zbigniewKWIECIEŃ Robert Zbigniew 48 Żywiec 3 0.00022
0.22
7 kozska michalz piotrKÓSKA Michał Piotr 31 Bestwina 4 0.00029
0.29
8 billewicz jan mikolzajBILLEWICZ Jan Mikołaj 64 Bielsko-Biała 1 7.0E-5
0.07
9 lzacek janusz pawelzŁACEK Janusz Paweł 19 Istebna 3 0.00022
0.22
Razem 57
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 57

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cieszlar slzawomir janCIEŚLAR Sławomir Jan 39 Pogórze 7 0.00051
0.51
2 krywult paulina annaKRYWULT Paulina Anna 27 Bielsko-Biała 3 0.00022
0.22
3 szarek piotr janSZAREK Piotr Jan 52 Bielsko-Biała 2 0.00015
0.15
4 bialzonzczyk barbara mariaBIAŁOŃCZYK Barbara Maria 57 Pogórze 1 7.0E-5
0.07
5 bernasinzski grzegorzBERNASIŃSKI Grzegorz 20 Wilkowice 0 0
0.00
6 bierska magdalena mariaBIERSKA Magdalena Maria 23 Pogwizdów 0 0
0.00
7 lach artur wojciechLACH Artur Wojciech 21 Koszarawa 1 7.0E-5
0.07
8 baranowska patrycja joannaBARANOWSKA Patrycja Joanna 30 Międzyświeć 0 0
0.00
9 malzysz pawelz adamMAŁYSZ Paweł Adam 21 Zaborze 1 7.0E-5
0.07
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kawulok janKAWULOK Jan 60 Cieszyn 241 0.01771
17.71
2 zzzak ewa teresaŻAK Ewa Teresa 62 Bielsko-Biała 114 0.00838
8.38
3 baczynzski stanislzaw bronislzawBACZYŃSKI Stanisław Bronisław 58 Łękawica 43 0.00316
3.16
4 tschuk tytus boleslzawTSCHUK Tytus Bolesław 31 Ustroń 2 0.00015
0.15
5 raszka-sodzawiczny katarzyna magdalenaRASZKA-SODZAWICZNY Katarzyna Magdalena 42 Ustroń 5 0.00037
0.37
6 mizera zygmunt antoniMIZERA Zygmunt Antoni 59 Czechowice-Dziedzice 5 0.00037
0.37
7 matlak marek zygmuntMATLAK Marek Zygmunt 52 Bielsko-Biała 45 0.00331
3.31
8 biegun agnieszka magdalenaBIEGUN Agnieszka Magdalena 36 Juszczyna 13 0.00096
0.96
9 zejma teresa mariaZEJMA Teresa Maria 61 Wilamowice 26 0.00191
1.91
Razem 494
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 494

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gronkiewicz kazimierz jozzefGRONKIEWICZ Kazimierz Józef 66 Bielsko-Biała 0 0
0.00
2 snaczke wieslzawSNACZKE Wiesław 53 Węgierska Górka 0 0
0.00
3 francuz mariaFRANCUZ Maria 53 Bielsko-Biała 1 7.0E-5
0.07
4 kondalza patrycja magdalenaKONDAŁA Patrycja Magdalena 34 Dąbrowa Górnicza 1 7.0E-5
0.07
5 zimonzska halina ewaZIMOŃSKA Halina Ewa 74 Bielsko-Biała 3 0.00022
0.22
6 sosnowski antoniSOSNOWSKI Antoni 72 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nalezzniak krzysztof janNALEŹNIAK Krzysztof Jan 38 Mysłowice 0 0
0.00
2 adamczewska katarzyna alicjaADAMCZEWSKA Katarzyna Alicja 63 Gliwice 0 0
0.00
3 kaczmarek dorota lucynaKACZMAREK Dorota Lucyna 40 Katowice 2 0.00015
0.15
4 glzowacki krzysztof jakubGŁOWACKI Krzysztof Jakub 32 Katowice 0 0
0.00
5 kowol monika malzgorzataKOWOL Monika Małgorzata 40 Chudów 1 7.0E-5
0.07
6 gembusz katarzyna barbaraGEMBUŚ Katarzyna Barbara 38 Zabrze 0 0
0.00
7 wodniok artur dariuszWODNIOK Artur Dariusz 34 Katowice 0 0
0.00
8 stefankiewicz lzukasz adamSTEFANKIEWICZ Łukasz Adam 33 Katowice 0 0
0.00
9 stankiewicz julia karolinaSTANKIEWICZ Julia Karolina 18 Bytom 1 7.0E-5
0.07
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 13 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 moczek adam janMOCZEK Adam Jan 43 Tarnowskie Góry 4 0.00029
0.29
2 glzogowska agata ernestynaGŁOGOWSKA Agata Ernestyna 33 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
3 szliwa leon michalzŚLIWA Leon Michał 76 Bielsko-Biała 4 0.00029
0.29
4 kielar mateusz janKIELAR Mateusz Jan 19 Tarnowskie Góry 2 0.00015
0.15
5 pudlik kornelia lucynaPUDLIK Kornelia Lucyna 39 Radzionków 1 7.0E-5
0.07
6 bozzzek bernadeta stefaniaBOŻEK Bernadeta Stefania 32 Bytom 1 7.0E-5
0.07
7 madejski piotr tymoteuszMADEJSKI Piotr Tymoteusz 20 Bytom 3 0.00022
0.22
8 jauernik iwona magdalenaJAUERNIK Iwona Magdalena 45 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 juranek grzegorz zbigniewJURANEK Grzegorz Zbigniew 51 Zabrze 1 7.0E-5
0.07
2 faruga arkadiusz antoniFARUGA Arkadiusz Antoni 54 Świętochłowice 0 0
0.00
3 wozjtowicz pawelz karolWÓJTOWICZ Paweł Karol 40 Zabrze 1 7.0E-5
0.07
4 sobolewski krzysztof ludwikSOBOLEWSKI Krzysztof Ludwik 46 Gliwice 0 0
0.00
5 krupa joanna grazzzynaKRUPA Joanna Grażyna 43 Zabrze 0 0
0.00
6 pochecz krystyna bozzzenaPOCHEĆ Krystyna Bożena 59 Zabrze 0 0
0.00
7 misiarz bozzzena malzgorzataMISIARZ Bożena Małgorzata 53 Tychy 1 7.0E-5
0.07
8 matuszek krzysztof kazimierzMATUSZEK Krzysztof Kazimierz 50 Zabrze 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hadyna aiszaHADYNA Aisza 69 Wisła 3 0.00022
0.22
2 tyrlik bartlzomiej januszTYRLIK Bartłomiej Janusz 36 Węgierska Górka 0 0
0.00
3 smaglzowski michalz janSMAGŁOWSKI Michał Jan 37 Kocierz Moszczanicki 0 0
0.00
4 jablzonzski marcin tomaszJABŁOŃSKI Marcin Tomasz 46 Bielsko-Biała 0 0
0.00
5 kufel dorota barbaraKUFEL Dorota Barbara 53 Buczkowice 0 0
0.00
6 kantyka klaudia dominikaKANTYKA Klaudia Dominika 26 Ślemień 1 7.0E-5
0.07
7 pitas krzysztof marekPITAS Krzysztof Marek 51 Wisła 0 0
0.00
8 poniedzialzek iwona krystynaPONIEDZIAŁEK Iwona Krystyna 39 Bielsko-Biała 0 0
0.00
9 giertler lzukasz antoniGIERTLER Łukasz Antoni 22 Bielsko-Biała 1 7.0E-5
0.07
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5