Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 58

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Środowiskowe Centrum Pomocy Dom Dziennego Pobytu, ul. Sternicza 8a Bielsko-Biała
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice CZĘŚĆ „OSIEDLA BESKIDZKIEGO” – ulice: Aleja gen. Władysława Andersa nr nieparzyste od 147 do 185, Babiogórska nr nieparzyste od 1 do 59, Skoczowska wszystkie nr parzyste, nr nieparzyste od 1 do 3, Sternicza nr parzyste od 2 do 28, nr nieparzyste od 1 do 23.
Liczba mieszkańców 2498
Liczba wyborców 2084
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 5
Sejmiku Województwa Śląskiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Bielska-Białej
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Bielska-Białej
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2092
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2092
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2050
3 Liczba kart niewykorzystanych 957
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1093
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1093
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 1091
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1091
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1083
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 drabek przemyslzaw mieczyslzawDRABEK Przemysław Mieczysław 39 wyższe Bielsko-Biała 360 0.03324
33.24
2 jachnik jerzy witoldJACHNIK Jerzy Witold 68 wyższe Bielsko-Biała 29 0.00268
2.68
3 klimaszewski jaroslzaw janKLIMASZEWSKI Jarosław Jan 48 wyższe Bielsko-Biała 432 0.03989
39.89
4 okrzesik janusz wlzadyslzawOKRZESIK Janusz Władysław 54 wyższe Bielsko-Biała 238 0.02198
21.98
5 socha monika ewaSOCHA Monika Ewa 33 średnie Bielsko-Biała 10 0.00092
0.92
6 wrona ryszardWRONA Ryszard 69 wyższe Bielsko-Biała 14 0.00129
1.29
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2092
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2050
3 Liczba kart niewykorzystanych 957
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1093
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 1092
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1092
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 36
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 35
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1056
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sarapata kamil michalzSARAPATA Kamil Michał 31 Przybędza 27 0.00256
2.56
2 duraj wojciech jerzyDURAJ Wojciech Jerzy 45 Bielsko-Biała 9 0.00085
0.85
3 janik tomasz andrzejJANIK Tomasz Andrzej 51 Bielsko-Biała 12 0.00114
1.14
4 koczwara katarzyna mariaKOCZWARA Katarzyna Maria 34 Wisła 7 0.00066
0.66
5 kozik krzysztof franciszekKOZIK Krzysztof Franciszek 64 Bielsko-Biała 5 0.00047
0.47
6 wodyk patrycja agnieszkaWODYK Patrycja Agnieszka 40 Bielsko-Biała 6 0.00057
0.57
7 ostrowicka magdalena wiktoriaOSTROWICKA Magdalena Wiktoria 36 Bielsko-Biała 10 0.00095
0.95
8 balas karolina liliaBALAS Karolina Lilia 35 Bielsko-Biała 1 9.0E-5
0.09
9 tomala wojciech mateuszTOMALA Wojciech Mateusz 45 Cieszyn 8 0.00076
0.76
Razem 85
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 85

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szemla miroslzaw stanislzawSZEMLA Mirosław Stanisław 56 Rybarzowice 12 0.00114
1.14
2 kozzzusznik danuta mariaKOŻUSZNIK Danuta Maria 44 Cieszyn 4 0.00038
0.38
3 karpeta robert pawelzKARPETA Robert Paweł 41 Cisiec 1 9.0E-5
0.09
4 haczek stefan grzegorzHACZEK Stefan Grzegorz 60 Pisarzowice 2 0.00019
0.19
5 major przemyslzawMAJOR Przemysław 41 Chybie 0 0
0.00
6 ogieglzo alicjaOGIEGŁO Alicja 57 Czechowice-Dziedzice 2 0.00019
0.19
7 domaszewicz augustynaDOMASZEWICZ Augustyna 72 Świnna 0 0
0.00
8 klajmon malzgorzata annaKLAJMON Małgorzata Anna 66 Biery 1 9.0E-5
0.09
9 grzyb andrzej bernardGRZYB Andrzej Bernard 57 Bielsko-Biała 6 0.00057
0.57
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chrobak magdalena dominikaCHROBAK Magdalena Dominika 38 Dąbrowa Górnicza 6 0.00057
0.57
maciej jerzy fronzskiMaciej Jerzy FROŃSKI XXXXX 0
0.00
3 wieczorek miroslzawa halinaWIECZOREK Mirosława Halina 60 Mysłowice 0 0
0.00
4 konieczny marek pawelzKONIECZNY Marek Paweł 30 Mysłowice 1 9.0E-5
0.09
5 bienias sandra dorotaBIENIAS Sandra Dorota 18 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 komor klaudiusz stanislzawKOMOR Klaudiusz Stanisław 45 Bielsko-Biała 230 0.02178
21.78
2 molin andrzej janMOLIN Andrzej Jan 63 Wisła 22 0.00208
2.08
3 maszlanka hubert zbigniewMAŚLANKA Hubert Zbigniew 40 Świnna 17 0.00161
1.61
4 dal zbigniewDAL Zbigniew 40 Bielsko-Biała 5 0.00047
0.47
5 cieszlar magdalena mariaCIEŚLAR Magdalena Maria 27 Brenna 37 0.0035
3.50
6 pijanowski jerzy marcinPIJANOWSKI Jerzy Marcin 44 Czechowice-Dziedzice 5 0.00047
0.47
7 krzyzzzak karolina jozzefaKRZYŻAK Karolina Józefa 38 Bujaków 7 0.00066
0.66
8 gozrnisiewicz magdalena ewaGÓRNISIEWICZ Magdalena Ewa 33 Buczkowice 9 0.00085
0.85
9 szlezzak agataŚLĘZAK Agata 53 Bytom 46 0.00436
4.36
Razem 378
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 378

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koperski przemyslzaw adamKOPERSKI Przemysław Adam 43 Bielsko-Biała 47 0.00445
4.45
2 zonz adam janZOŃ Adam Jan 61 Żywiec 2 0.00019
0.19
3 banot aleksandra ewaBANOT Aleksandra Ewa 40 Bielsko-Biała 3 0.00028
0.28
4 kopel mariaKOPEL Maria 63 Pruchna 0 0
0.00
5 slzonka-gibas barbara jolantaSŁONKA-GIBAS Barbara Jolanta 36 Żywiec 0 0
0.00
6 szwarc janSZWARC Jan 72 Ustroń 3 0.00028
0.28
7 bury dorota cecyliaBURY Dorota Cecylia 57 Zwardoń 2 0.00019
0.19
8 gozrny aneta monikaGÓRNY Aneta Monika 25 Czechowice-Dziedzice 2 0.00019
0.19
9 tyrna leszekTYRNA Leszek 41 Goleszów 1 9.0E-5
0.09
Razem 60
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 60

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lamek-kochanowska agnieszka zofiaLAMEK-KOCHANOWSKA Agnieszka Zofia 50 Bielsko-Biała 5 0.00047
0.47
2 hess jaroslzaw andrzejHESS Jarosław Andrzej 54 Bielsko-Biała 2 0.00019
0.19
3 gasparska katarzyna olgaGASPARSKA Katarzyna Olga 28 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 kania szymon michalzKANIA Szymon Michał 31 Bielsko-Biała 3 0.00028
0.28
5 madzia magdalenaMADZIA Magdalena 39 Bielsko-Biała 5 0.00047
0.47
6 miech pawelz piotrMIECH Paweł Piotr 33 Bielsko-Biała 1 9.0E-5
0.09
7 dziobek wioletta katarzynaDZIOBEK Wioletta Katarzyna 40 Kamesznica 0 0
0.00
8 konieczny adam tomaszKONIECZNY Adam Tomasz 29 Międzyświeć 0 0
0.00
9 piekarska adriana kazimieraPIEKARSKA Adriana Kazimiera 31 Bielsko-Biała 1 9.0E-5
0.09
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grajny robert lzukaszGRAJNY Robert Łukasz 27 Czechowice-Dziedzice 6 0.00057
0.57
2 korczak janusz andrzejKORCZAK Janusz Andrzej 53 Żywiec 2 0.00019
0.19
3 zawisz anita saraZAWISZ Anita Sara 24 Jankowice 2 0.00019
0.19
4 blzasinzska beata ewaBŁASIŃSKA Beata Ewa 31 Bytom 4 0.00038
0.38
5 tobolski grzegorz antoniTOBOLSKI Grzegorz Antoni 44 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zajazc kamila stefaniaZAJĄC Kamila Stefania 27 Żywiec 18 0.0017
1.70
2 zimowska ewa mariaZIMOWSKA Ewa Maria 74 Bielsko-Biała 9 0.00085
0.85
3 lichy anna dorotaLICHY Anna Dorota 52 Bielsko-Biała 4 0.00038
0.38
4 popko artur krzysztofPOPKO Artur Krzysztof 44 Bielsko-Biała 2 0.00019
0.19
5 galistl anna mariaGALISTL Anna Maria 30 Bielsko-Biała 4 0.00038
0.38
6 kwiecienz robert zbigniewKWIECIEŃ Robert Zbigniew 48 Żywiec 5 0.00047
0.47
7 kozska michalz piotrKÓSKA Michał Piotr 31 Bestwina 4 0.00038
0.38
8 billewicz jan mikolzajBILLEWICZ Jan Mikołaj 64 Bielsko-Biała 1 9.0E-5
0.09
9 lzacek janusz pawelzŁACEK Janusz Paweł 19 Istebna 2 0.00019
0.19
Razem 49
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 49

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cieszlar slzawomir janCIEŚLAR Sławomir Jan 39 Pogórze 3 0.00028
0.28
2 krywult paulina annaKRYWULT Paulina Anna 27 Bielsko-Biała 1 9.0E-5
0.09
3 szarek piotr janSZAREK Piotr Jan 52 Bielsko-Biała 3 0.00028
0.28
4 bialzonzczyk barbara mariaBIAŁOŃCZYK Barbara Maria 57 Pogórze 0 0
0.00
5 bernasinzski grzegorzBERNASIŃSKI Grzegorz 20 Wilkowice 2 0.00019
0.19
6 bierska magdalena mariaBIERSKA Magdalena Maria 23 Pogwizdów 1 9.0E-5
0.09
7 lach artur wojciechLACH Artur Wojciech 21 Koszarawa 0 0
0.00
8 baranowska patrycja joannaBARANOWSKA Patrycja Joanna 30 Międzyświeć 0 0
0.00
9 malzysz pawelz adamMAŁYSZ Paweł Adam 21 Zaborze 3 0.00028
0.28
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kawulok janKAWULOK Jan 60 Cieszyn 194 0.01837
18.37
2 zzzak ewa teresaŻAK Ewa Teresa 62 Bielsko-Biała 81 0.00767
7.67
3 baczynzski stanislzaw bronislzawBACZYŃSKI Stanisław Bronisław 58 Łękawica 26 0.00246
2.46
4 tschuk tytus boleslzawTSCHUK Tytus Bolesław 31 Ustroń 5 0.00047
0.47
5 raszka-sodzawiczny katarzyna magdalenaRASZKA-SODZAWICZNY Katarzyna Magdalena 42 Ustroń 6 0.00057
0.57
6 mizera zygmunt antoniMIZERA Zygmunt Antoni 59 Czechowice-Dziedzice 16 0.00152
1.52
7 matlak marek zygmuntMATLAK Marek Zygmunt 52 Bielsko-Biała 31 0.00294
2.94
8 biegun agnieszka magdalenaBIEGUN Agnieszka Magdalena 36 Juszczyna 15 0.00142
1.42
9 zejma teresa mariaZEJMA Teresa Maria 61 Wilamowice 4 0.00038
0.38
Razem 378
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 378

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gronkiewicz kazimierz jozzefGRONKIEWICZ Kazimierz Józef 66 Bielsko-Biała 0 0
0.00
2 snaczke wieslzawSNACZKE Wiesław 53 Węgierska Górka 0 0
0.00
3 francuz mariaFRANCUZ Maria 53 Bielsko-Biała 1 9.0E-5
0.09
4 kondalza patrycja magdalenaKONDAŁA Patrycja Magdalena 34 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
5 zimonzska halina ewaZIMOŃSKA Halina Ewa 74 Bielsko-Biała 2 0.00019
0.19
6 sosnowski antoniSOSNOWSKI Antoni 72 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nalezzniak krzysztof janNALEŹNIAK Krzysztof Jan 38 Mysłowice 1 9.0E-5
0.09
2 adamczewska katarzyna alicjaADAMCZEWSKA Katarzyna Alicja 63 Gliwice 0 0
0.00
3 kaczmarek dorota lucynaKACZMAREK Dorota Lucyna 40 Katowice 0 0
0.00
4 glzowacki krzysztof jakubGŁOWACKI Krzysztof Jakub 32 Katowice 0 0
0.00
5 kowol monika malzgorzataKOWOL Monika Małgorzata 40 Chudów 0 0
0.00
6 gembusz katarzyna barbaraGEMBUŚ Katarzyna Barbara 38 Zabrze 0 0
0.00
7 wodniok artur dariuszWODNIOK Artur Dariusz 34 Katowice 0 0
0.00
8 stefankiewicz lzukasz adamSTEFANKIEWICZ Łukasz Adam 33 Katowice 0 0
0.00
9 stankiewicz julia karolinaSTANKIEWICZ Julia Karolina 18 Bytom 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 13 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 moczek adam janMOCZEK Adam Jan 43 Tarnowskie Góry 3 0.00028
0.28
2 glzogowska agata ernestynaGŁOGOWSKA Agata Ernestyna 33 Tarnowskie Góry 2 0.00019
0.19
3 szliwa leon michalzŚLIWA Leon Michał 76 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 kielar mateusz janKIELAR Mateusz Jan 19 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
5 pudlik kornelia lucynaPUDLIK Kornelia Lucyna 39 Radzionków 0 0
0.00
6 bozzzek bernadeta stefaniaBOŻEK Bernadeta Stefania 32 Bytom 1 9.0E-5
0.09
7 madejski piotr tymoteuszMADEJSKI Piotr Tymoteusz 20 Bytom 1 9.0E-5
0.09
8 jauernik iwona magdalenaJAUERNIK Iwona Magdalena 45 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 juranek grzegorz zbigniewJURANEK Grzegorz Zbigniew 51 Zabrze 5 0.00047
0.47
2 faruga arkadiusz antoniFARUGA Arkadiusz Antoni 54 Świętochłowice 1 9.0E-5
0.09
3 wozjtowicz pawelz karolWÓJTOWICZ Paweł Karol 40 Zabrze 1 9.0E-5
0.09
4 sobolewski krzysztof ludwikSOBOLEWSKI Krzysztof Ludwik 46 Gliwice 0 0
0.00
5 krupa joanna grazzzynaKRUPA Joanna Grażyna 43 Zabrze 3 0.00028
0.28
6 pochecz krystyna bozzzenaPOCHEĆ Krystyna Bożena 59 Zabrze 0 0
0.00
7 misiarz bozzzena malzgorzataMISIARZ Bożena Małgorzata 53 Tychy 0 0
0.00
8 matuszek krzysztof kazimierzMATUSZEK Krzysztof Kazimierz 50 Zabrze 0 0
0.00
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hadyna aiszaHADYNA Aisza 69 Wisła 1 9.0E-5
0.09
2 tyrlik bartlzomiej januszTYRLIK Bartłomiej Janusz 36 Węgierska Górka 0 0
0.00
3 smaglzowski michalz janSMAGŁOWSKI Michał Jan 37 Kocierz Moszczanicki 0 0
0.00
4 jablzonzski marcin tomaszJABŁOŃSKI Marcin Tomasz 46 Bielsko-Biała 1 9.0E-5
0.09
5 kufel dorota barbaraKUFEL Dorota Barbara 53 Buczkowice 2 0.00019
0.19
6 kantyka klaudia dominikaKANTYKA Klaudia Dominika 26 Ślemień 1 9.0E-5
0.09
7 pitas krzysztof marekPITAS Krzysztof Marek 51 Wisła 0 0
0.00
8 poniedzialzek iwona krystynaPONIEDZIAŁEK Iwona Krystyna 39 Bielsko-Biała 0 0
0.00
9 giertler lzukasz antoniGIERTLER Łukasz Antoni 22 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2092
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2092
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2050
3 Liczba kart niewykorzystanych 957
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1093
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1093
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 1092
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1092
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 13
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1079
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klimaszewski jaroslzaw janKLIMASZEWSKI Jarosław Jan 48 Bielsko-Biała 192 0.01779
17.79
2 piegzik-izydorczyk dorota mariaPIEGZIK-IZYDORCZYK Dorota Maria 58 Bielsko-Biała 37 0.00343
3.43
3 adamiec katarzyna aleksandraADAMIEC Katarzyna Aleksandra 38 Bielsko-Biała 25 0.00232
2.32
4 ryplewicz rafalz pawelzRYPLEWICZ Rafał Paweł 30 Bielsko-Biała 14 0.0013
1.30
5 listowski andrzej wojciechLISTOWSKI Andrzej Wojciech 57 Bielsko-Biała 21 0.00195
1.95
6 babinzski leszek jacekBABIŃSKI Leszek Jacek 60 Bielsko-Biała 2 0.00019
0.19
7 bardel lucynaBARDEL Lucyna 62 Bielsko-Biała 20 0.00185
1.85
Razem 311
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 311

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wrona ryszardWRONA Ryszard 69 Bielsko-Biała 15 0.00139
1.39
2 laskowska izabela mariaLASKOWSKA Izabela Maria 38 Bielsko-Biała 7 0.00065
0.65
3 duszyk jan jerzyDUSZYK Jan Jerzy 69 Bielsko-Biała 2 0.00019
0.19
4 cendrowska renata mariaCENDROWSKA Renata Maria 73 Bielsko-Biała 0 0
0.00
5 gorzela slzawomir piotrGORZELA Sławomir Piotr 37 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 foltyn bronislzaw edwardFOLTYN Bronisław Edward 44 Bielsko-Biała 10 0.00093
0.93
2 sikora zbigniew marianSIKORA Zbigniew Marian 36 Bielsko-Biała 4 0.00037
0.37
3 szarek marcin cezarySZAREK Marcin Cezary 30 Bielsko-Biała 3 0.00028
0.28
4 rudnicka zofiaRUDNICKA Zofia 63 Bielsko-Biała 8 0.00074
0.74
5 weigt ryszarda jozzefaWEIGT Ryszarda Józefa 66 Bielsko-Biała 1 9.0E-5
0.09
6 kubica elzzzbietaKUBICA Elżbieta 47 Bielsko-Biała 2 0.00019
0.19
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buzek janusz janBUZEK Janusz Jan 41 Bielsko-Biała 215 0.01993
19.93
2 matyja roman bogdanMATYJA Roman Bogdan 59 Bielsko-Biała 120 0.01112
11.12
3 wozzniak aleksandra mariaWOŹNIAK Aleksandra Maria 49 Bielsko-Biała 38 0.00352
3.52
4 roczon krzysztof mateuszROCZON Krzysztof Mateusz 28 Bielsko-Biała 5 0.00046
0.46
5 lipowczan beata agnieszkaLIPOWCZAN Beata Agnieszka 49 Bielsko-Biała 10 0.00093
0.93
6 ryszka stanislzawRYSZKA Stanisław 86 Bielsko-Biała 11 0.00102
1.02
7 kucypera ewa nataliaKUCYPERA Ewa Natalia 45 Bielsko-Biała 8 0.00074
0.74
Razem 407
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 407

Lista nr 18 - KWW OKRZESIK I NIEZALEŻNI.BB

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bauer jerzy antoniBAUER Jerzy Antoni 59 Bielsko-Biała 33 0.00306
3.06
2 kawka daniel lzukaszKAWKA Daniel Łukasz 34 Bielsko-Biała 35 0.00324
3.24
3 kanik pawelz andrzejKANIK Paweł Andrzej 38 Bielsko-Biała 25 0.00232
2.32
4 fidyt katarzyna agnieszkaFIDYT Katarzyna Agnieszka 40 Bielsko-Biała 18 0.00167
1.67
5 kubica sebastian patrykKUBICA Sebastian Patryk 29 Bielsko-Biała 16 0.00148
1.48
6 moczek-dziazczko aneta mariaMOCZEK-DZIĄĆKO Aneta Maria 38 Bielsko-Biała 9 0.00083
0.83
7 reisch-klose jolanta ewaREISCH-KLOSE Jolanta Ewa 54 Bielsko-Biała 10 0.00093
0.93
Razem 146
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 146

Lista nr 19 - KWW MONIKA SOCHA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szewczulak tomaszSZEWCZULAK Tomasz 40 Bielsko-Biała 4 0.00037
0.37
2 fabiszewska roksana juliaFABISZEWSKA Roksana Julia 18 Bielsko-Biała 2 0.00019
0.19
3 zarozwny jacek ireneuszZARÓWNY Jacek Ireneusz 48 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 mazur celina mariaMAZUR Celina Maria 65 Bielsko-Biała 1 9.0E-5
0.09
5 barcik bogumilza ewaBARCIK Bogumiła Ewa 54 Bielsko-Biała 0 0
0.00
6 bojdys dariusz mateuszBOJDYS Dariusz Mateusz 23 Bielsko-Biała 1 9.0E-5
0.09
7 miodonzska-orecka aleksandraMIODOŃSKA-ORECKA Aleksandra 84 Bielsko-Biała 1 9.0E-5
0.09
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 20 - KWW JACKA KRYWULTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lisinzski marcinLISIŃSKI Marcin 43 Bielsko-Biała 84 0.00778
7.78
2 juszczyk henryk antoniJUSZCZYK Henryk Antoni 73 Bielsko-Biała 20 0.00185
1.85
3 balicka joanna elzzzbietaBALICKA Joanna Elżbieta 35 Bielsko-Biała 13 0.0012
1.20
4 balon jerzyBALON Jerzy 60 Bielsko-Biała 11 0.00102
1.02
5 kruczek antoni jozzefKRUCZEK Antoni Józef 66 Bielsko-Biała 10 0.00093
0.93
6 nowak agnieszkaNOWAK Agnieszka 43 Bielsko-Biała 9 0.00083
0.83
7 pisowadzka halina elzzzbietaPISOWADZKA Halina Elżbieta 59 Bielsko-Biała 7 0.00065
0.65
Razem 154
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 154