Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 56

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej, ul. Sternicza 4 Bielsko-Biała
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice CZĘŚĆ „OSIEDLA BESKIDZKIEGO” – ulice: Elizy Orzeszkowej nr nieparzyste od 85 do 87, Goleszowska nr parzyste od 10 do końca, nr nieparzyste od 11 do końca, Skoczowska nr nieparzyste od 5 do końca, Sternicza nr parzyste od 30 do końca, nr nieparzyste od 25 do końca, Suska.
Liczba mieszkańców 2581
Liczba wyborców 2125
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 5
Sejmiku Województwa Śląskiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Bielska-Białej
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Bielska-Białej
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2125
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2125
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1915
3 Liczba kart niewykorzystanych 679
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1236
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1236
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1236
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1236
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1232
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 drabek przemyslzaw mieczyslzawDRABEK Przemysław Mieczysław 39 wyższe Bielsko-Biała 406 0.03295
32.95
2 jachnik jerzy witoldJACHNIK Jerzy Witold 68 wyższe Bielsko-Biała 22 0.00179
1.79
3 klimaszewski jaroslzaw janKLIMASZEWSKI Jarosław Jan 48 wyższe Bielsko-Biała 507 0.04115
41.15
4 okrzesik janusz wlzadyslzawOKRZESIK Janusz Władysław 54 wyższe Bielsko-Biała 274 0.02224
22.24
5 socha monika ewaSOCHA Monika Ewa 33 średnie Bielsko-Biała 9 0.00073
0.73
6 wrona ryszardWRONA Ryszard 69 wyższe Bielsko-Biała 14 0.00114
1.14
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2125
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2100
3 Liczba kart niewykorzystanych 865
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1235
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1235
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1235
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 50
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 44
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1185
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sarapata kamil michalzSARAPATA Kamil Michał 31 Przybędza 26 0.00219
2.19
2 duraj wojciech jerzyDURAJ Wojciech Jerzy 45 Bielsko-Biała 13 0.0011
1.10
3 janik tomasz andrzejJANIK Tomasz Andrzej 51 Bielsko-Biała 8 0.00068
0.68
4 koczwara katarzyna mariaKOCZWARA Katarzyna Maria 34 Wisła 15 0.00127
1.27
5 kozik krzysztof franciszekKOZIK Krzysztof Franciszek 64 Bielsko-Biała 6 0.00051
0.51
6 wodyk patrycja agnieszkaWODYK Patrycja Agnieszka 40 Bielsko-Biała 13 0.0011
1.10
7 ostrowicka magdalena wiktoriaOSTROWICKA Magdalena Wiktoria 36 Bielsko-Biała 11 0.00093
0.93
8 balas karolina liliaBALAS Karolina Lilia 35 Bielsko-Biała 8 0.00068
0.68
9 tomala wojciech mateuszTOMALA Wojciech Mateusz 45 Cieszyn 7 0.00059
0.59
Razem 107
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 107

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szemla miroslzaw stanislzawSZEMLA Mirosław Stanisław 56 Rybarzowice 22 0.00186
1.86
2 kozzzusznik danuta mariaKOŻUSZNIK Danuta Maria 44 Cieszyn 1 8.0E-5
0.08
3 karpeta robert pawelzKARPETA Robert Paweł 41 Cisiec 0 0
0.00
4 haczek stefan grzegorzHACZEK Stefan Grzegorz 60 Pisarzowice 0 0
0.00
5 major przemyslzawMAJOR Przemysław 41 Chybie 0 0
0.00
6 ogieglzo alicjaOGIEGŁO Alicja 57 Czechowice-Dziedzice 0 0
0.00
7 domaszewicz augustynaDOMASZEWICZ Augustyna 72 Świnna 1 8.0E-5
0.08
8 klajmon malzgorzata annaKLAJMON Małgorzata Anna 66 Biery 0 0
0.00
9 grzyb andrzej bernardGRZYB Andrzej Bernard 57 Bielsko-Biała 4 0.00034
0.34
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chrobak magdalena dominikaCHROBAK Magdalena Dominika 38 Dąbrowa Górnicza 3 0.00025
0.25
maciej jerzy fronzskiMaciej Jerzy FROŃSKI XXXXX 0
0.00
3 wieczorek miroslzawa halinaWIECZOREK Mirosława Halina 60 Mysłowice 2 0.00017
0.17
4 konieczny marek pawelzKONIECZNY Marek Paweł 30 Mysłowice 0 0
0.00
5 bienias sandra dorotaBIENIAS Sandra Dorota 18 Dąbrowa Górnicza 4 0.00034
0.34
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 komor klaudiusz stanislzawKOMOR Klaudiusz Stanisław 45 Bielsko-Biała 292 0.02464
24.64
2 molin andrzej janMOLIN Andrzej Jan 63 Wisła 20 0.00169
1.69
3 maszlanka hubert zbigniewMAŚLANKA Hubert Zbigniew 40 Świnna 25 0.00211
2.11
4 dal zbigniewDAL Zbigniew 40 Bielsko-Biała 9 0.00076
0.76
5 cieszlar magdalena mariaCIEŚLAR Magdalena Maria 27 Brenna 48 0.00405
4.05
6 pijanowski jerzy marcinPIJANOWSKI Jerzy Marcin 44 Czechowice-Dziedzice 10 0.00084
0.84
7 krzyzzzak karolina jozzefaKRZYŻAK Karolina Józefa 38 Bujaków 8 0.00068
0.68
8 gozrnisiewicz magdalena ewaGÓRNISIEWICZ Magdalena Ewa 33 Buczkowice 10 0.00084
0.84
9 szlezzak agataŚLĘZAK Agata 53 Bytom 28 0.00236
2.36
Razem 450
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 450

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koperski przemyslzaw adamKOPERSKI Przemysław Adam 43 Bielsko-Biała 34 0.00287
2.87
2 zonz adam janZOŃ Adam Jan 61 Żywiec 8 0.00068
0.68
3 banot aleksandra ewaBANOT Aleksandra Ewa 40 Bielsko-Biała 8 0.00068
0.68
4 kopel mariaKOPEL Maria 63 Pruchna 1 8.0E-5
0.08
5 slzonka-gibas barbara jolantaSŁONKA-GIBAS Barbara Jolanta 36 Żywiec 0 0
0.00
6 szwarc janSZWARC Jan 72 Ustroń 1 8.0E-5
0.08
7 bury dorota cecyliaBURY Dorota Cecylia 57 Zwardoń 1 8.0E-5
0.08
8 gozrny aneta monikaGÓRNY Aneta Monika 25 Czechowice-Dziedzice 3 0.00025
0.25
9 tyrna leszekTYRNA Leszek 41 Goleszów 1 8.0E-5
0.08
Razem 57
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 57

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lamek-kochanowska agnieszka zofiaLAMEK-KOCHANOWSKA Agnieszka Zofia 50 Bielsko-Biała 11 0.00093
0.93
2 hess jaroslzaw andrzejHESS Jarosław Andrzej 54 Bielsko-Biała 2 0.00017
0.17
3 gasparska katarzyna olgaGASPARSKA Katarzyna Olga 28 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
4 kania szymon michalzKANIA Szymon Michał 31 Bielsko-Biała 3 0.00025
0.25
5 madzia magdalenaMADZIA Magdalena 39 Bielsko-Biała 3 0.00025
0.25
6 miech pawelz piotrMIECH Paweł Piotr 33 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
7 dziobek wioletta katarzynaDZIOBEK Wioletta Katarzyna 40 Kamesznica 1 8.0E-5
0.08
8 konieczny adam tomaszKONIECZNY Adam Tomasz 29 Międzyświeć 1 8.0E-5
0.08
9 piekarska adriana kazimieraPIEKARSKA Adriana Kazimiera 31 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grajny robert lzukaszGRAJNY Robert Łukasz 27 Czechowice-Dziedzice 4 0.00034
0.34
2 korczak janusz andrzejKORCZAK Janusz Andrzej 53 Żywiec 1 8.0E-5
0.08
3 zawisz anita saraZAWISZ Anita Sara 24 Jankowice 3 0.00025
0.25
4 blzasinzska beata ewaBŁASIŃSKA Beata Ewa 31 Bytom 3 0.00025
0.25
5 tobolski grzegorz antoniTOBOLSKI Grzegorz Antoni 44 Bielsko-Biała 2 0.00017
0.17
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zajazc kamila stefaniaZAJĄC Kamila Stefania 27 Żywiec 26 0.00219
2.19
2 zimowska ewa mariaZIMOWSKA Ewa Maria 74 Bielsko-Biała 8 0.00068
0.68
3 lichy anna dorotaLICHY Anna Dorota 52 Bielsko-Biała 7 0.00059
0.59
4 popko artur krzysztofPOPKO Artur Krzysztof 44 Bielsko-Biała 6 0.00051
0.51
5 galistl anna mariaGALISTL Anna Maria 30 Bielsko-Biała 2 0.00017
0.17
6 kwiecienz robert zbigniewKWIECIEŃ Robert Zbigniew 48 Żywiec 1 8.0E-5
0.08
7 kozska michalz piotrKÓSKA Michał Piotr 31 Bestwina 4 0.00034
0.34
8 billewicz jan mikolzajBILLEWICZ Jan Mikołaj 64 Bielsko-Biała 0 0
0.00
9 lzacek janusz pawelzŁACEK Janusz Paweł 19 Istebna 1 8.0E-5
0.08
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cieszlar slzawomir janCIEŚLAR Sławomir Jan 39 Pogórze 10 0.00084
0.84
2 krywult paulina annaKRYWULT Paulina Anna 27 Bielsko-Biała 3 0.00025
0.25
3 szarek piotr janSZAREK Piotr Jan 52 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
4 bialzonzczyk barbara mariaBIAŁOŃCZYK Barbara Maria 57 Pogórze 0 0
0.00
5 bernasinzski grzegorzBERNASIŃSKI Grzegorz 20 Wilkowice 0 0
0.00
6 bierska magdalena mariaBIERSKA Magdalena Maria 23 Pogwizdów 0 0
0.00
7 lach artur wojciechLACH Artur Wojciech 21 Koszarawa 0 0
0.00
8 baranowska patrycja joannaBARANOWSKA Patrycja Joanna 30 Międzyświeć 0 0
0.00
9 malzysz pawelz adamMAŁYSZ Paweł Adam 21 Zaborze 4 0.00034
0.34
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kawulok janKAWULOK Jan 60 Cieszyn 203 0.01713
17.13
2 zzzak ewa teresaŻAK Ewa Teresa 62 Bielsko-Biała 82 0.00692
6.92
3 baczynzski stanislzaw bronislzawBACZYŃSKI Stanisław Bronisław 58 Łękawica 23 0.00194
1.94
4 tschuk tytus boleslzawTSCHUK Tytus Bolesław 31 Ustroń 4 0.00034
0.34
5 raszka-sodzawiczny katarzyna magdalenaRASZKA-SODZAWICZNY Katarzyna Magdalena 42 Ustroń 4 0.00034
0.34
6 mizera zygmunt antoniMIZERA Zygmunt Antoni 59 Czechowice-Dziedzice 8 0.00068
0.68
7 matlak marek zygmuntMATLAK Marek Zygmunt 52 Bielsko-Biała 39 0.00329
3.29
8 biegun agnieszka magdalenaBIEGUN Agnieszka Magdalena 36 Juszczyna 18 0.00152
1.52
9 zejma teresa mariaZEJMA Teresa Maria 61 Wilamowice 6 0.00051
0.51
Razem 387
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 387

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gronkiewicz kazimierz jozzefGRONKIEWICZ Kazimierz Józef 66 Bielsko-Biała 4 0.00034
0.34
2 snaczke wieslzawSNACZKE Wiesław 53 Węgierska Górka 0 0
0.00
3 francuz mariaFRANCUZ Maria 53 Bielsko-Biała 2 0.00017
0.17
4 kondalza patrycja magdalenaKONDAŁA Patrycja Magdalena 34 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
5 zimonzska halina ewaZIMOŃSKA Halina Ewa 74 Bielsko-Biała 2 0.00017
0.17
6 sosnowski antoniSOSNOWSKI Antoni 72 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nalezzniak krzysztof janNALEŹNIAK Krzysztof Jan 38 Mysłowice 2 0.00017
0.17
2 adamczewska katarzyna alicjaADAMCZEWSKA Katarzyna Alicja 63 Gliwice 0 0
0.00
3 kaczmarek dorota lucynaKACZMAREK Dorota Lucyna 40 Katowice 1 8.0E-5
0.08
4 glzowacki krzysztof jakubGŁOWACKI Krzysztof Jakub 32 Katowice 1 8.0E-5
0.08
5 kowol monika malzgorzataKOWOL Monika Małgorzata 40 Chudów 1 8.0E-5
0.08
6 gembusz katarzyna barbaraGEMBUŚ Katarzyna Barbara 38 Zabrze 0 0
0.00
7 wodniok artur dariuszWODNIOK Artur Dariusz 34 Katowice 0 0
0.00
8 stefankiewicz lzukasz adamSTEFANKIEWICZ Łukasz Adam 33 Katowice 0 0
0.00
9 stankiewicz julia karolinaSTANKIEWICZ Julia Karolina 18 Bytom 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 13 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 moczek adam janMOCZEK Adam Jan 43 Tarnowskie Góry 8 0.00068
0.68
2 glzogowska agata ernestynaGŁOGOWSKA Agata Ernestyna 33 Tarnowskie Góry 4 0.00034
0.34
3 szliwa leon michalzŚLIWA Leon Michał 76 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 kielar mateusz janKIELAR Mateusz Jan 19 Tarnowskie Góry 1 8.0E-5
0.08
5 pudlik kornelia lucynaPUDLIK Kornelia Lucyna 39 Radzionków 0 0
0.00
6 bozzzek bernadeta stefaniaBOŻEK Bernadeta Stefania 32 Bytom 2 0.00017
0.17
7 madejski piotr tymoteuszMADEJSKI Piotr Tymoteusz 20 Bytom 2 0.00017
0.17
8 jauernik iwona magdalenaJAUERNIK Iwona Magdalena 45 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 juranek grzegorz zbigniewJURANEK Grzegorz Zbigniew 51 Zabrze 3 0.00025
0.25
2 faruga arkadiusz antoniFARUGA Arkadiusz Antoni 54 Świętochłowice 0 0
0.00
3 wozjtowicz pawelz karolWÓJTOWICZ Paweł Karol 40 Zabrze 0 0
0.00
4 sobolewski krzysztof ludwikSOBOLEWSKI Krzysztof Ludwik 46 Gliwice 0 0
0.00
5 krupa joanna grazzzynaKRUPA Joanna Grażyna 43 Zabrze 0 0
0.00
6 pochecz krystyna bozzzenaPOCHEĆ Krystyna Bożena 59 Zabrze 0 0
0.00
7 misiarz bozzzena malzgorzataMISIARZ Bożena Małgorzata 53 Tychy 1 8.0E-5
0.08
8 matuszek krzysztof kazimierzMATUSZEK Krzysztof Kazimierz 50 Zabrze 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hadyna aiszaHADYNA Aisza 69 Wisła 1 8.0E-5
0.08
2 tyrlik bartlzomiej januszTYRLIK Bartłomiej Janusz 36 Węgierska Górka 0 0
0.00
3 smaglzowski michalz janSMAGŁOWSKI Michał Jan 37 Kocierz Moszczanicki 0 0
0.00
4 jablzonzski marcin tomaszJABŁOŃSKI Marcin Tomasz 46 Bielsko-Biała 0 0
0.00
5 kufel dorota barbaraKUFEL Dorota Barbara 53 Buczkowice 0 0
0.00
6 kantyka klaudia dominikaKANTYKA Klaudia Dominika 26 Ślemień 0 0
0.00
7 pitas krzysztof marekPITAS Krzysztof Marek 51 Wisła 0 0
0.00
8 poniedzialzek iwona krystynaPONIEDZIAŁEK Iwona Krystyna 39 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
9 giertler lzukasz antoniGIERTLER Łukasz Antoni 22 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2125
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2125
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1915
3 Liczba kart niewykorzystanych 681
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1234
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1234
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1233
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1233
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 21
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 14
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1212
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klimaszewski jaroslzaw janKLIMASZEWSKI Jarosław Jan 48 Bielsko-Biała 221 0.01823
18.23
2 piegzik-izydorczyk dorota mariaPIEGZIK-IZYDORCZYK Dorota Maria 58 Bielsko-Biała 39 0.00322
3.22
3 adamiec katarzyna aleksandraADAMIEC Katarzyna Aleksandra 38 Bielsko-Biała 11 0.00091
0.91
4 ryplewicz rafalz pawelzRYPLEWICZ Rafał Paweł 30 Bielsko-Biała 13 0.00107
1.07
5 listowski andrzej wojciechLISTOWSKI Andrzej Wojciech 57 Bielsko-Biała 23 0.0019
1.90
6 babinzski leszek jacekBABIŃSKI Leszek Jacek 60 Bielsko-Biała 6 0.0005
0.50
7 bardel lucynaBARDEL Lucyna 62 Bielsko-Biała 4 0.00033
0.33
Razem 317
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 317

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wrona ryszardWRONA Ryszard 69 Bielsko-Biała 18 0.00149
1.49
2 laskowska izabela mariaLASKOWSKA Izabela Maria 38 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
3 duszyk jan jerzyDUSZYK Jan Jerzy 69 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
4 cendrowska renata mariaCENDROWSKA Renata Maria 73 Bielsko-Biała 2 0.00017
0.17
5 gorzela slzawomir piotrGORZELA Sławomir Piotr 37 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 foltyn bronislzaw edwardFOLTYN Bronisław Edward 44 Bielsko-Biała 20 0.00165
1.65
2 sikora zbigniew marianSIKORA Zbigniew Marian 36 Bielsko-Biała 3 0.00025
0.25
3 szarek marcin cezarySZAREK Marcin Cezary 30 Bielsko-Biała 3 0.00025
0.25
4 rudnicka zofiaRUDNICKA Zofia 63 Bielsko-Biała 0 0
0.00
5 weigt ryszarda jozzefaWEIGT Ryszarda Józefa 66 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
6 kubica elzzzbietaKUBICA Elżbieta 47 Bielsko-Biała 4 0.00033
0.33
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 buzek janusz janBUZEK Janusz Jan 41 Bielsko-Biała 171 0.01411
14.11
2 matyja roman bogdanMATYJA Roman Bogdan 59 Bielsko-Biała 149 0.01229
12.29
3 wozzniak aleksandra mariaWOŹNIAK Aleksandra Maria 49 Bielsko-Biała 56 0.00462
4.62
4 roczon krzysztof mateuszROCZON Krzysztof Mateusz 28 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
5 lipowczan beata agnieszkaLIPOWCZAN Beata Agnieszka 49 Bielsko-Biała 27 0.00223
2.23
6 ryszka stanislzawRYSZKA Stanisław 86 Bielsko-Biała 4 0.00033
0.33
7 kucypera ewa nataliaKUCYPERA Ewa Natalia 45 Bielsko-Biała 7 0.00058
0.58
Razem 415
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 415

Lista nr 18 - KWW OKRZESIK I NIEZALEŻNI.BB

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bauer jerzy antoniBAUER Jerzy Antoni 59 Bielsko-Biała 50 0.00413
4.13
2 kawka daniel lzukaszKAWKA Daniel Łukasz 34 Bielsko-Biała 34 0.00281
2.81
3 kanik pawelz andrzejKANIK Paweł Andrzej 38 Bielsko-Biała 44 0.00363
3.63
4 fidyt katarzyna agnieszkaFIDYT Katarzyna Agnieszka 40 Bielsko-Biała 19 0.00157
1.57
5 kubica sebastian patrykKUBICA Sebastian Patryk 29 Bielsko-Biała 20 0.00165
1.65
6 moczek-dziazczko aneta mariaMOCZEK-DZIĄĆKO Aneta Maria 38 Bielsko-Biała 4 0.00033
0.33
7 reisch-klose jolanta ewaREISCH-KLOSE Jolanta Ewa 54 Bielsko-Biała 6 0.0005
0.50
Razem 177
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 177

Lista nr 19 - KWW MONIKA SOCHA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szewczulak tomaszSZEWCZULAK Tomasz 40 Bielsko-Biała 15 0.00124
1.24
2 fabiszewska roksana juliaFABISZEWSKA Roksana Julia 18 Bielsko-Biała 0 0
0.00
3 zarozwny jacek ireneuszZARÓWNY Jacek Ireneusz 48 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
4 mazur celina mariaMAZUR Celina Maria 65 Bielsko-Biała 0 0
0.00
5 barcik bogumilza ewaBARCIK Bogumiła Ewa 54 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
6 bojdys dariusz mateuszBOJDYS Dariusz Mateusz 23 Bielsko-Biała 0 0
0.00
7 miodonzska-orecka aleksandraMIODOŃSKA-ORECKA Aleksandra 84 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 20 - KWW JACKA KRYWULTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lisinzski marcinLISIŃSKI Marcin 43 Bielsko-Biała 132 0.01089
10.89
2 juszczyk henryk antoniJUSZCZYK Henryk Antoni 73 Bielsko-Biała 29 0.00239
2.39
3 balicka joanna elzzzbietaBALICKA Joanna Elżbieta 35 Bielsko-Biała 14 0.00116
1.16
4 balon jerzyBALON Jerzy 60 Bielsko-Biała 4 0.00033
0.33
5 kruczek antoni jozzefKRUCZEK Antoni Józef 66 Bielsko-Biała 9 0.00074
0.74
6 nowak agnieszkaNOWAK Agnieszka 43 Bielsko-Biała 9 0.00074
0.74
7 pisowadzka halina elzzzbietaPISOWADZKA Halina Elżbieta 59 Bielsko-Biała 34 0.00281
2.81
Razem 231
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 231