Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 53

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Miejski Dom Kultury, ul. Żywiecka 302 Bielsko-Biała
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice OSIEDLE „MIKUSZOWICE KRAKOWSKIE” – ulice: Bajki, Chmielna, Ciesielska, Cyprysowa, Dolna, gen. Stanisława Maczka, Glebowa, Grochowa, Grodowa, Gruszowa, Hebanowa, Jaglana, Jałowcowa, Jana Christiana Andersena, Kolejowa, Kosmiczna, Krowoderska, ks. Jana Kusia, Lechicka, Mahoniowa, Malinowa, Mazowiecka, Mokra, Monterska, Morelowa, Narciarska, Nasypowa, Niska, Nizinna, Okopowa, Olszynowa, Owocowa, Paproci, Pasieczna, Pasterska, Piaskowa, Podhalańska, Prosta, Przemysłowa, Przędzalnicza, Rolna, Sielanka, Skwerowa, Słowików, Sokolska, Sportowa, Stalowa, Stolarska, Strumienna, Śnieżna, Tkacka, Turniowa, Urocza, Warzywna, Wczasowa wszystkie nr parzyste, nr nieparzyste od 117 do końca, Wiklinowa, Zajęcza, Żywiecka nr parzyste od 222 do końca, nr nieparzyste od 177 do końca.
Liczba mieszkańców 2740
Liczba wyborców 2287
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 4
Sejmiku Województwa Śląskiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Bielska-Białej
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) - Okręg nr 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Bielska-Białej
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2287
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2287
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2043
3 Liczba kart niewykorzystanych 717
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1326
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1326
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 4
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1326
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1326
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1321
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 drabek przemyslzaw mieczyslzawDRABEK Przemysław Mieczysław 39 wyższe Bielsko-Biała 425 0.03217
32.17
2 jachnik jerzy witoldJACHNIK Jerzy Witold 68 wyższe Bielsko-Biała 35 0.00265
2.65
3 klimaszewski jaroslzaw janKLIMASZEWSKI Jarosław Jan 48 wyższe Bielsko-Biała 490 0.03709
37.09
4 okrzesik janusz wlzadyslzawOKRZESIK Janusz Władysław 54 wyższe Bielsko-Biała 354 0.0268
26.80
5 socha monika ewaSOCHA Monika Ewa 33 średnie Bielsko-Biała 6 0.00045
0.45
6 wrona ryszardWRONA Ryszard 69 wyższe Bielsko-Biała 11 0.00083
0.83
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2287
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2256
3 Liczba kart niewykorzystanych 930
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1326
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 4
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1326
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1326
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 33
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 26
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1293
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sarapata kamil michalzSARAPATA Kamil Michał 31 Przybędza 33 0.00255
2.55
2 duraj wojciech jerzyDURAJ Wojciech Jerzy 45 Bielsko-Biała 6 0.00046
0.46
3 janik tomasz andrzejJANIK Tomasz Andrzej 51 Bielsko-Biała 6 0.00046
0.46
4 koczwara katarzyna mariaKOCZWARA Katarzyna Maria 34 Wisła 8 0.00062
0.62
5 kozik krzysztof franciszekKOZIK Krzysztof Franciszek 64 Bielsko-Biała 29 0.00224
2.24
6 wodyk patrycja agnieszkaWODYK Patrycja Agnieszka 40 Bielsko-Biała 0 0
0.00
7 ostrowicka magdalena wiktoriaOSTROWICKA Magdalena Wiktoria 36 Bielsko-Biała 7 0.00054
0.54
8 balas karolina liliaBALAS Karolina Lilia 35 Bielsko-Biała 5 0.00039
0.39
9 tomala wojciech mateuszTOMALA Wojciech Mateusz 45 Cieszyn 7 0.00054
0.54
Razem 101
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 101

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szemla miroslzaw stanislzawSZEMLA Mirosław Stanisław 56 Rybarzowice 19 0.00147
1.47
2 kozzzusznik danuta mariaKOŻUSZNIK Danuta Maria 44 Cieszyn 0 0
0.00
3 karpeta robert pawelzKARPETA Robert Paweł 41 Cisiec 1 8.0E-5
0.08
4 haczek stefan grzegorzHACZEK Stefan Grzegorz 60 Pisarzowice 1 8.0E-5
0.08
5 major przemyslzawMAJOR Przemysław 41 Chybie 3 0.00023
0.23
6 ogieglzo alicjaOGIEGŁO Alicja 57 Czechowice-Dziedzice 4 0.00031
0.31
7 domaszewicz augustynaDOMASZEWICZ Augustyna 72 Świnna 0 0
0.00
8 klajmon malzgorzata annaKLAJMON Małgorzata Anna 66 Biery 1 8.0E-5
0.08
9 grzyb andrzej bernardGRZYB Andrzej Bernard 57 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chrobak magdalena dominikaCHROBAK Magdalena Dominika 38 Dąbrowa Górnicza 3 0.00023
0.23
maciej jerzy fronzskiMaciej Jerzy FROŃSKI XXXXX 0
0.00
3 wieczorek miroslzawa halinaWIECZOREK Mirosława Halina 60 Mysłowice 0 0
0.00
4 konieczny marek pawelzKONIECZNY Marek Paweł 30 Mysłowice 2 0.00015
0.15
5 bienias sandra dorotaBIENIAS Sandra Dorota 18 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 komor klaudiusz stanislzawKOMOR Klaudiusz Stanisław 45 Bielsko-Biała 528 0.04084
40.84
2 molin andrzej janMOLIN Andrzej Jan 63 Wisła 14 0.00108
1.08
3 maszlanka hubert zbigniewMAŚLANKA Hubert Zbigniew 40 Świnna 14 0.00108
1.08
4 dal zbigniewDAL Zbigniew 40 Bielsko-Biała 6 0.00046
0.46
5 cieszlar magdalena mariaCIEŚLAR Magdalena Maria 27 Brenna 13 0.00101
1.01
6 pijanowski jerzy marcinPIJANOWSKI Jerzy Marcin 44 Czechowice-Dziedzice 4 0.00031
0.31
7 krzyzzzak karolina jozzefaKRZYŻAK Karolina Józefa 38 Bujaków 3 0.00023
0.23
8 gozrnisiewicz magdalena ewaGÓRNISIEWICZ Magdalena Ewa 33 Buczkowice 5 0.00039
0.39
9 szlezzak agataŚLĘZAK Agata 53 Bytom 8 0.00062
0.62
Razem 595
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 595

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koperski przemyslzaw adamKOPERSKI Przemysław Adam 43 Bielsko-Biała 23 0.00178
1.78
2 zonz adam janZOŃ Adam Jan 61 Żywiec 6 0.00046
0.46
3 banot aleksandra ewaBANOT Aleksandra Ewa 40 Bielsko-Biała 2 0.00015
0.15
4 kopel mariaKOPEL Maria 63 Pruchna 0 0
0.00
5 slzonka-gibas barbara jolantaSŁONKA-GIBAS Barbara Jolanta 36 Żywiec 3 0.00023
0.23
6 szwarc janSZWARC Jan 72 Ustroń 2 0.00015
0.15
7 bury dorota cecyliaBURY Dorota Cecylia 57 Zwardoń 1 8.0E-5
0.08
8 gozrny aneta monikaGÓRNY Aneta Monika 25 Czechowice-Dziedzice 0 0
0.00
9 tyrna leszekTYRNA Leszek 41 Goleszów 1 8.0E-5
0.08
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lamek-kochanowska agnieszka zofiaLAMEK-KOCHANOWSKA Agnieszka Zofia 50 Bielsko-Biała 10 0.00077
0.77
2 hess jaroslzaw andrzejHESS Jarosław Andrzej 54 Bielsko-Biała 4 0.00031
0.31
3 gasparska katarzyna olgaGASPARSKA Katarzyna Olga 28 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
4 kania szymon michalzKANIA Szymon Michał 31 Bielsko-Biała 4 0.00031
0.31
5 madzia magdalenaMADZIA Magdalena 39 Bielsko-Biała 0 0
0.00
6 miech pawelz piotrMIECH Paweł Piotr 33 Bielsko-Biała 0 0
0.00
7 dziobek wioletta katarzynaDZIOBEK Wioletta Katarzyna 40 Kamesznica 1 8.0E-5
0.08
8 konieczny adam tomaszKONIECZNY Adam Tomasz 29 Międzyświeć 1 8.0E-5
0.08
9 piekarska adriana kazimieraPIEKARSKA Adriana Kazimiera 31 Bielsko-Biała 2 0.00015
0.15
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grajny robert lzukaszGRAJNY Robert Łukasz 27 Czechowice-Dziedzice 3 0.00023
0.23
2 korczak janusz andrzejKORCZAK Janusz Andrzej 53 Żywiec 1 8.0E-5
0.08
3 zawisz anita saraZAWISZ Anita Sara 24 Jankowice 0 0
0.00
4 blzasinzska beata ewaBŁASIŃSKA Beata Ewa 31 Bytom 0 0
0.00
5 tobolski grzegorz antoniTOBOLSKI Grzegorz Antoni 44 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zajazc kamila stefaniaZAJĄC Kamila Stefania 27 Żywiec 38 0.00294
2.94
2 zimowska ewa mariaZIMOWSKA Ewa Maria 74 Bielsko-Biała 2 0.00015
0.15
3 lichy anna dorotaLICHY Anna Dorota 52 Bielsko-Biała 5 0.00039
0.39
4 popko artur krzysztofPOPKO Artur Krzysztof 44 Bielsko-Biała 2 0.00015
0.15
5 galistl anna mariaGALISTL Anna Maria 30 Bielsko-Biała 2 0.00015
0.15
6 kwiecienz robert zbigniewKWIECIEŃ Robert Zbigniew 48 Żywiec 1 8.0E-5
0.08
7 kozska michalz piotrKÓSKA Michał Piotr 31 Bestwina 4 0.00031
0.31
8 billewicz jan mikolzajBILLEWICZ Jan Mikołaj 64 Bielsko-Biała 2 0.00015
0.15
9 lzacek janusz pawelzŁACEK Janusz Paweł 19 Istebna 2 0.00015
0.15
Razem 58
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 58

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cieszlar slzawomir janCIEŚLAR Sławomir Jan 39 Pogórze 6 0.00046
0.46
2 krywult paulina annaKRYWULT Paulina Anna 27 Bielsko-Biała 0 0
0.00
3 szarek piotr janSZAREK Piotr Jan 52 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
4 bialzonzczyk barbara mariaBIAŁOŃCZYK Barbara Maria 57 Pogórze 0 0
0.00
5 bernasinzski grzegorzBERNASIŃSKI Grzegorz 20 Wilkowice 0 0
0.00
6 bierska magdalena mariaBIERSKA Magdalena Maria 23 Pogwizdów 0 0
0.00
7 lach artur wojciechLACH Artur Wojciech 21 Koszarawa 2 0.00015
0.15
8 baranowska patrycja joannaBARANOWSKA Patrycja Joanna 30 Międzyświeć 0 0
0.00
9 malzysz pawelz adamMAŁYSZ Paweł Adam 21 Zaborze 6 0.00046
0.46
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kawulok janKAWULOK Jan 60 Cieszyn 189 0.01462
14.62
2 zzzak ewa teresaŻAK Ewa Teresa 62 Bielsko-Biała 103 0.00797
7.97
3 baczynzski stanislzaw bronislzawBACZYŃSKI Stanisław Bronisław 58 Łękawica 21 0.00162
1.62
4 tschuk tytus boleslzawTSCHUK Tytus Bolesław 31 Ustroń 1 8.0E-5
0.08
5 raszka-sodzawiczny katarzyna magdalenaRASZKA-SODZAWICZNY Katarzyna Magdalena 42 Ustroń 6 0.00046
0.46
6 mizera zygmunt antoniMIZERA Zygmunt Antoni 59 Czechowice-Dziedzice 21 0.00162
1.62
7 matlak marek zygmuntMATLAK Marek Zygmunt 52 Bielsko-Biała 20 0.00155
1.55
8 biegun agnieszka magdalenaBIEGUN Agnieszka Magdalena 36 Juszczyna 15 0.00116
1.16
9 zejma teresa mariaZEJMA Teresa Maria 61 Wilamowice 20 0.00155
1.55
Razem 396
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 396

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gronkiewicz kazimierz jozzefGRONKIEWICZ Kazimierz Józef 66 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
2 snaczke wieslzawSNACZKE Wiesław 53 Węgierska Górka 0 0
0.00
3 francuz mariaFRANCUZ Maria 53 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 kondalza patrycja magdalenaKONDAŁA Patrycja Magdalena 34 Dąbrowa Górnicza 1 8.0E-5
0.08
5 zimonzska halina ewaZIMOŃSKA Halina Ewa 74 Bielsko-Biała 0 0
0.00
6 sosnowski antoniSOSNOWSKI Antoni 72 Dąbrowa Górnicza 1 8.0E-5
0.08
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nalezzniak krzysztof janNALEŹNIAK Krzysztof Jan 38 Mysłowice 1 8.0E-5
0.08
2 adamczewska katarzyna alicjaADAMCZEWSKA Katarzyna Alicja 63 Gliwice 1 8.0E-5
0.08
3 kaczmarek dorota lucynaKACZMAREK Dorota Lucyna 40 Katowice 1 8.0E-5
0.08
4 glzowacki krzysztof jakubGŁOWACKI Krzysztof Jakub 32 Katowice 1 8.0E-5
0.08
5 kowol monika malzgorzataKOWOL Monika Małgorzata 40 Chudów 0 0
0.00
6 gembusz katarzyna barbaraGEMBUŚ Katarzyna Barbara 38 Zabrze 0 0
0.00
7 wodniok artur dariuszWODNIOK Artur Dariusz 34 Katowice 0 0
0.00
8 stefankiewicz lzukasz adamSTEFANKIEWICZ Łukasz Adam 33 Katowice 0 0
0.00
9 stankiewicz julia karolinaSTANKIEWICZ Julia Karolina 18 Bytom 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 13 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 moczek adam janMOCZEK Adam Jan 43 Tarnowskie Góry 2 0.00015
0.15
2 glzogowska agata ernestynaGŁOGOWSKA Agata Ernestyna 33 Tarnowskie Góry 3 0.00023
0.23
3 szliwa leon michalzŚLIWA Leon Michał 76 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
4 kielar mateusz janKIELAR Mateusz Jan 19 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
5 pudlik kornelia lucynaPUDLIK Kornelia Lucyna 39 Radzionków 0 0
0.00
6 bozzzek bernadeta stefaniaBOŻEK Bernadeta Stefania 32 Bytom 0 0
0.00
7 madejski piotr tymoteuszMADEJSKI Piotr Tymoteusz 20 Bytom 3 0.00023
0.23
8 jauernik iwona magdalenaJAUERNIK Iwona Magdalena 45 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 juranek grzegorz zbigniewJURANEK Grzegorz Zbigniew 51 Zabrze 2 0.00015
0.15
2 faruga arkadiusz antoniFARUGA Arkadiusz Antoni 54 Świętochłowice 0 0
0.00
3 wozjtowicz pawelz karolWÓJTOWICZ Paweł Karol 40 Zabrze 1 8.0E-5
0.08
4 sobolewski krzysztof ludwikSOBOLEWSKI Krzysztof Ludwik 46 Gliwice 0 0
0.00
5 krupa joanna grazzzynaKRUPA Joanna Grażyna 43 Zabrze 0 0
0.00
6 pochecz krystyna bozzzenaPOCHEĆ Krystyna Bożena 59 Zabrze 0 0
0.00
7 misiarz bozzzena malzgorzataMISIARZ Bożena Małgorzata 53 Tychy 0 0
0.00
8 matuszek krzysztof kazimierzMATUSZEK Krzysztof Kazimierz 50 Zabrze 1 8.0E-5
0.08
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hadyna aiszaHADYNA Aisza 69 Wisła 0 0
0.00
2 tyrlik bartlzomiej januszTYRLIK Bartłomiej Janusz 36 Węgierska Górka 0 0
0.00
3 smaglzowski michalz janSMAGŁOWSKI Michał Jan 37 Kocierz Moszczanicki 0 0
0.00
4 jablzonzski marcin tomaszJABŁOŃSKI Marcin Tomasz 46 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
5 kufel dorota barbaraKUFEL Dorota Barbara 53 Buczkowice 2 0.00015
0.15
6 kantyka klaudia dominikaKANTYKA Klaudia Dominika 26 Ślemień 1 8.0E-5
0.08
7 pitas krzysztof marekPITAS Krzysztof Marek 51 Wisła 0 0
0.00
8 poniedzialzek iwona krystynaPONIEDZIAŁEK Iwona Krystyna 39 Bielsko-Biała 0 0
0.00
9 giertler lzukasz antoniGIERTLER Łukasz Antoni 22 Bielsko-Biała 3 0.00023
0.23
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2287
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2287
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2049
3 Liczba kart niewykorzystanych 723
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1326
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1326
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 4
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1322
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 3
10 Liczba kart ważnych 1319
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 18
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1301
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gorgonz-komor agnieszka aleksandraGORGOŃ-KOMOR Agnieszka Aleksandra 48 Bielsko-Biała 281 0.0216
21.60
2 wykrezt adamWYKRĘT Adam 73 Bielsko-Biała 30 0.00231
2.31
3 pajor pawelzPAJOR Paweł 54 Bielsko-Biała 8 0.00061
0.61
4 szczepanzczyk-chrobak magdalena ewaSZCZEPAŃCZYK-CHROBAK Magdalena Ewa 47 Bielsko-Biała 22 0.00169
1.69
5 martinek grzegorz romanMARTINEK Grzegorz Roman 39 Bielsko-Biała 4 0.00031
0.31
6 bazk katarzyna malzgorzataBĄK Katarzyna Małgorzata 47 Bielsko-Biała 9 0.00069
0.69
7 kapela magdalena boguslzawaKAPELA Magdalena Bogusława 42 Bielsko-Biała 2 0.00015
0.15
Razem 356
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 356

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 borowiec justynaBOROWIEC Justyna 44 Bielsko-Biała 18 0.00138
1.38
2 dzirba tadeuszDZIRBA Tadeusz 71 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
3 cader renata jadwigaCADER Renata Jadwiga 50 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
4 zimny mariusz wlzodzimierzZIMNY Mariusz Włodzimierz 46 Bielsko-Biała 0 0
0.00
5 blocher malzgorzataBLOCHER Małgorzata 54 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zastawny slzawomira barbaraZASTAWNY Sławomira Barbara 37 Bielsko-Biała 19 0.00146
1.46
2 slzowik jadwigaSŁOWIK Jadwiga 64 Bielsko-Biała 1 8.0E-5
0.08
3 szatkowski pawelz leszekSZATKOWSKI Paweł Leszek 47 Bielsko-Biała 3 0.00023
0.23
4 mysiara bartlzomiejMYSIARA Bartłomiej 41 Bielsko-Biała 2 0.00015
0.15
5 borejsza-polanzska joanna katarzynaBOREJSZA-POLAŃSKA Joanna Katarzyna 26 Bielsko-Biała 2 0.00015
0.15
6 kupilas tomasz krzysztofKUPILAS Tomasz Krzysztof 28 Bielsko-Biała 3 0.00023
0.23
Razem 30
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 30

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pryga maksymilian tadeuszPRYGA Maksymilian Tadeusz 31 Bielsko-Biała 82 0.0063
6.30
2 michalski adam jozzefMICHALSKI Adam Józef 70 Bielsko-Biała 119 0.00915
9.15
3 nalepa grazzzyna mariaNALEPA Grażyna Maria 75 Bielsko-Biała 24 0.00184
1.84
4 pawicki piotr michalzPAWICKI Piotr Michał 31 Bielsko-Biała 203 0.0156
15.60
5 walusz barbara mariaWALUŚ Barbara Maria 70 Bielsko-Biała 9 0.00069
0.69
6 dezbowski wojciech kazimierzDĘBOWSKI Wojciech Kazimierz 74 Bielsko-Biała 10 0.00077
0.77
7 ochwat ewa malzgorzataOCHWAT Ewa Małgorzata 50 Bielsko-Biała 5 0.00038
0.38
Razem 452
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 452

Lista nr 18 - KWW OKRZESIK I NIEZALEŻNI.BB

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 okrzesik janusz wlzadyslzawOKRZESIK Janusz Władysław 54 Bielsko-Biała 146 0.01122
11.22
2 lzyczko agnieszka teresaŁYCZKO Agnieszka Teresa 42 Bielsko-Biała 16 0.00123
1.23
3 walusz roman maciejWALUŚ Roman Maciej 52 Bielsko-Biała 69 0.0053
5.30
4 wawak jozzefaWAWAK Józefa 60 Bielsko-Biała 5 0.00038
0.38
5 wislza pawelz ludwikWISŁA Paweł Ludwik 36 Bielsko-Biała 9 0.00069
0.69
6 szypulza iwona mariaSZYPUŁA Iwona Maria 40 Bielsko-Biała 7 0.00054
0.54
7 krywult danuta malzgorzataKRYWULT Danuta Małgorzata 65 Bielsko-Biała 6 0.00046
0.46
Razem 258
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 258

Lista nr 19 - KWW MONIKA SOCHA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 socha monika ewaSOCHA Monika Ewa 33 Bielsko-Biała 5 0.00038
0.38
2 hupalzowski-dazbrowa adam rafalzHUPAŁOWSKI-DĄBROWA Adam Rafał 52 Bielsko-Biała 0 0
0.00
3 glzowacka aleksandra zofiaGŁOWACKA Aleksandra Zofia 24 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 hetnalz roman rudolfHETNAŁ Roman Rudolf 62 Bielsko-Biała 4 0.00031
0.31
5 chmielarz zygmuntCHMIELARZ Zygmunt 71 Bielsko-Biała 0 0
0.00
6 olejarczyk bogumilza annaOLEJARCZYK Bogumiła Anna 54 Bielsko-Biała 0 0
0.00
7 wrona renata ewaWRONA Renata Ewa 45 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 20 - KWW JACKA KRYWULTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojtasik szczepan janWOJTASIK Szczepan Jan 61 Bielsko-Biała 21 0.00161
1.61
2 awieruszko-ptaszkiewicz irena danutaAWIERUSZKO-PTASZKIEWICZ Irena Danuta 44 Bielsko-Biała 15 0.00115
1.15
3 czapla kazimierz janCZAPLA Kazimierz Jan 68 Bielsko-Biała 7 0.00054
0.54
4 hetnalz ireneuszHETNAŁ Ireneusz 78 Bielsko-Biała 97 0.00746
7.46
5 kazdzielnik anna halinaKĄDZIELNIK Anna Halina 40 Bielsko-Biała 6 0.00046
0.46
6 redkowska barbara mariaREDKOWSKA Barbara Maria 64 Bielsko-Biała 2 0.00015
0.15
7 krywult marek zenonKRYWULT Marek Zenon 60 Bielsko-Biała 27 0.00208
2.08
Razem 175
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 175