Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 44

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Łagodna 26 Bielsko-Biała
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice CZĘŚĆ OSIEDLA „ZŁOTE ŁANY” – ulice: Akademii Umiejętności nr parzyste 68 i od 76c do końca, nr nieparzyste od 69 do końca, Dobra nr nieparzyste od 23 do końca, Łagodna nr parzyste od 8 do 48, Majowa nr parzyste od 12 do końca, Osadnicza nr parzyste od 2 do 20, nr nieparzyste od 3 do 9, Wiejska nr parzyste od 2 do 6, nr nieparzyste od 1 do 5.
Liczba mieszkańców 2020
Liczba wyborców 1685
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 4
Sejmiku Województwa Śląskiego 1

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) - Okręg nr 4
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Prezydenta Miasta Bielska-Białej
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1702
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1702
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1524
3 Liczba kart niewykorzystanych 509
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1015
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1015
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1013
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1013
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 23
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 18
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 990
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gorgonz-komor agnieszka aleksandraGORGOŃ-KOMOR Agnieszka Aleksandra 48 Bielsko-Biała 143 0.01444
14.44
2 wykrezt adamWYKRĘT Adam 73 Bielsko-Biała 34 0.00343
3.43
3 pajor pawelzPAJOR Paweł 54 Bielsko-Biała 16 0.00162
1.62
4 szczepanzczyk-chrobak magdalena ewaSZCZEPAŃCZYK-CHROBAK Magdalena Ewa 47 Bielsko-Biała 14 0.00141
1.41
5 martinek grzegorz romanMARTINEK Grzegorz Roman 39 Bielsko-Biała 3 0.0003
0.30
6 bazk katarzyna malzgorzataBĄK Katarzyna Małgorzata 47 Bielsko-Biała 12 0.00121
1.21
7 kapela magdalena boguslzawaKAPELA Magdalena Bogusława 42 Bielsko-Biała 20 0.00202
2.02
Razem 242
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 242

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 borowiec justynaBOROWIEC Justyna 44 Bielsko-Biała 23 0.00232
2.32
2 dzirba tadeuszDZIRBA Tadeusz 71 Bielsko-Biała 3 0.0003
0.30
3 cader renata jadwigaCADER Renata Jadwiga 50 Bielsko-Biała 4 0.0004
0.40
4 zimny mariusz wlzodzimierzZIMNY Mariusz Włodzimierz 46 Bielsko-Biała 3 0.0003
0.30
5 blocher malzgorzataBLOCHER Małgorzata 54 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zastawny slzawomira barbaraZASTAWNY Sławomira Barbara 37 Bielsko-Biała 17 0.00172
1.72
2 slzowik jadwigaSŁOWIK Jadwiga 64 Bielsko-Biała 2 0.0002
0.20
3 szatkowski pawelz leszekSZATKOWSKI Paweł Leszek 47 Bielsko-Biała 4 0.0004
0.40
4 mysiara bartlzomiejMYSIARA Bartłomiej 41 Bielsko-Biała 3 0.0003
0.30
5 borejsza-polanzska joanna katarzynaBOREJSZA-POLAŃSKA Joanna Katarzyna 26 Bielsko-Biała 1 0.0001
0.10
6 kupilas tomasz krzysztofKUPILAS Tomasz Krzysztof 28 Bielsko-Biała 2 0.0002
0.20
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pryga maksymilian tadeuszPRYGA Maksymilian Tadeusz 31 Bielsko-Biała 247 0.02495
24.95
2 michalski adam jozzefMICHALSKI Adam Józef 70 Bielsko-Biała 18 0.00182
1.82
3 nalepa grazzzyna mariaNALEPA Grażyna Maria 75 Bielsko-Biała 32 0.00323
3.23
4 pawicki piotr michalzPAWICKI Piotr Michał 31 Bielsko-Biała 22 0.00222
2.22
5 walusz barbara mariaWALUŚ Barbara Maria 70 Bielsko-Biała 9 0.00091
0.91
6 dezbowski wojciech kazimierzDĘBOWSKI Wojciech Kazimierz 74 Bielsko-Biała 5 0.00051
0.51
7 ochwat ewa malzgorzataOCHWAT Ewa Małgorzata 50 Bielsko-Biała 3 0.0003
0.30
Razem 336
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 336

Lista nr 18 - KWW OKRZESIK I NIEZALEŻNI.BB

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 okrzesik janusz wlzadyslzawOKRZESIK Janusz Władysław 54 Bielsko-Biała 106 0.01071
10.71
2 lzyczko agnieszka teresaŁYCZKO Agnieszka Teresa 42 Bielsko-Biała 29 0.00293
2.93
3 walusz roman maciejWALUŚ Roman Maciej 52 Bielsko-Biała 13 0.00131
1.31
4 wawak jozzefaWAWAK Józefa 60 Bielsko-Biała 17 0.00172
1.72
5 wislza pawelz ludwikWISŁA Paweł Ludwik 36 Bielsko-Biała 11 0.00111
1.11
6 szypulza iwona mariaSZYPUŁA Iwona Maria 40 Bielsko-Biała 18 0.00182
1.82
7 krywult danuta malzgorzataKRYWULT Danuta Małgorzata 65 Bielsko-Biała 15 0.00152
1.52
Razem 209
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 209

Lista nr 19 - KWW MONIKA SOCHA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 socha monika ewaSOCHA Monika Ewa 33 Bielsko-Biała 6 0.00061
0.61
2 hupalzowski-dazbrowa adam rafalzHUPAŁOWSKI-DĄBROWA Adam Rafał 52 Bielsko-Biała 0 0
0.00
3 glzowacka aleksandra zofiaGŁOWACKA Aleksandra Zofia 24 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 hetnalz roman rudolfHETNAŁ Roman Rudolf 62 Bielsko-Biała 1 0.0001
0.10
5 chmielarz zygmuntCHMIELARZ Zygmunt 71 Bielsko-Biała 0 0
0.00
6 olejarczyk bogumilza annaOLEJARCZYK Bogumiła Anna 54 Bielsko-Biała 0 0
0.00
7 wrona renata ewaWRONA Renata Ewa 45 Bielsko-Biała 1 0.0001
0.10
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 20 - KWW JACKA KRYWULTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojtasik szczepan janWOJTASIK Szczepan Jan 61 Bielsko-Biała 48 0.00485
4.85
2 awieruszko-ptaszkiewicz irena danutaAWIERUSZKO-PTASZKIEWICZ Irena Danuta 44 Bielsko-Biała 13 0.00131
1.31
3 czapla kazimierz janCZAPLA Kazimierz Jan 68 Bielsko-Biała 25 0.00253
2.53
4 hetnalz ireneuszHETNAŁ Ireneusz 78 Bielsko-Biała 3 0.0003
0.30
5 kazdzielnik anna halinaKĄDZIELNIK Anna Halina 40 Bielsko-Biała 10 0.00101
1.01
6 redkowska barbara mariaREDKOWSKA Barbara Maria 64 Bielsko-Biała 4 0.0004
0.40
7 krywult marek zenonKRYWULT Marek Zenon 60 Bielsko-Biała 30 0.00303
3.03
Razem 133
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 133
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1702
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1649
3 Liczba kart niewykorzystanych 634
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1015
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1015
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1015
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 40
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 31
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 975
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sarapata kamil michalzSARAPATA Kamil Michał 31 Przybędza 22 0.00226
2.26
2 duraj wojciech jerzyDURAJ Wojciech Jerzy 45 Bielsko-Biała 20 0.00205
2.05
3 janik tomasz andrzejJANIK Tomasz Andrzej 51 Bielsko-Biała 8 0.00082
0.82
4 koczwara katarzyna mariaKOCZWARA Katarzyna Maria 34 Wisła 10 0.00103
1.03
5 kozik krzysztof franciszekKOZIK Krzysztof Franciszek 64 Bielsko-Biała 11 0.00113
1.13
6 wodyk patrycja agnieszkaWODYK Patrycja Agnieszka 40 Bielsko-Biała 4 0.00041
0.41
7 ostrowicka magdalena wiktoriaOSTROWICKA Magdalena Wiktoria 36 Bielsko-Biała 12 0.00123
1.23
8 balas karolina liliaBALAS Karolina Lilia 35 Bielsko-Biała 7 0.00072
0.72
9 tomala wojciech mateuszTOMALA Wojciech Mateusz 45 Cieszyn 5 0.00051
0.51
Razem 99
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 99

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szemla miroslzaw stanislzawSZEMLA Mirosław Stanisław 56 Rybarzowice 17 0.00174
1.74
2 kozzzusznik danuta mariaKOŻUSZNIK Danuta Maria 44 Cieszyn 1 0.0001
0.10
3 karpeta robert pawelzKARPETA Robert Paweł 41 Cisiec 1 0.0001
0.10
4 haczek stefan grzegorzHACZEK Stefan Grzegorz 60 Pisarzowice 1 0.0001
0.10
5 major przemyslzawMAJOR Przemysław 41 Chybie 0 0
0.00
6 ogieglzo alicjaOGIEGŁO Alicja 57 Czechowice-Dziedzice 0 0
0.00
7 domaszewicz augustynaDOMASZEWICZ Augustyna 72 Świnna 0 0
0.00
8 klajmon malzgorzata annaKLAJMON Małgorzata Anna 66 Biery 2 0.00021
0.21
9 grzyb andrzej bernardGRZYB Andrzej Bernard 57 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chrobak magdalena dominikaCHROBAK Magdalena Dominika 38 Dąbrowa Górnicza 2 0.00021
0.21
maciej jerzy fronzskiMaciej Jerzy FROŃSKI XXXXX 0
0.00
3 wieczorek miroslzawa halinaWIECZOREK Mirosława Halina 60 Mysłowice 0 0
0.00
4 konieczny marek pawelzKONIECZNY Marek Paweł 30 Mysłowice 0 0
0.00
5 bienias sandra dorotaBIENIAS Sandra Dorota 18 Dąbrowa Górnicza 2 0.00021
0.21
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 komor klaudiusz stanislzawKOMOR Klaudiusz Stanisław 45 Bielsko-Biała 264 0.02708
27.08
2 molin andrzej janMOLIN Andrzej Jan 63 Wisła 9 0.00092
0.92
3 maszlanka hubert zbigniewMAŚLANKA Hubert Zbigniew 40 Świnna 13 0.00133
1.33
4 dal zbigniewDAL Zbigniew 40 Bielsko-Biała 4 0.00041
0.41
5 cieszlar magdalena mariaCIEŚLAR Magdalena Maria 27 Brenna 15 0.00154
1.54
6 pijanowski jerzy marcinPIJANOWSKI Jerzy Marcin 44 Czechowice-Dziedzice 5 0.00051
0.51
7 krzyzzzak karolina jozzefaKRZYŻAK Karolina Józefa 38 Bujaków 3 0.00031
0.31
8 gozrnisiewicz magdalena ewaGÓRNISIEWICZ Magdalena Ewa 33 Buczkowice 9 0.00092
0.92
9 szlezzak agataŚLĘZAK Agata 53 Bytom 26 0.00267
2.67
Razem 348
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 348

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koperski przemyslzaw adamKOPERSKI Przemysław Adam 43 Bielsko-Biała 50 0.00513
5.13
2 zonz adam janZOŃ Adam Jan 61 Żywiec 5 0.00051
0.51
3 banot aleksandra ewaBANOT Aleksandra Ewa 40 Bielsko-Biała 9 0.00092
0.92
4 kopel mariaKOPEL Maria 63 Pruchna 1 0.0001
0.10
5 slzonka-gibas barbara jolantaSŁONKA-GIBAS Barbara Jolanta 36 Żywiec 0 0
0.00
6 szwarc janSZWARC Jan 72 Ustroń 1 0.0001
0.10
7 bury dorota cecyliaBURY Dorota Cecylia 57 Zwardoń 0 0
0.00
8 gozrny aneta monikaGÓRNY Aneta Monika 25 Czechowice-Dziedzice 2 0.00021
0.21
9 tyrna leszekTYRNA Leszek 41 Goleszów 4 0.00041
0.41
Razem 72
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 72

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lamek-kochanowska agnieszka zofiaLAMEK-KOCHANOWSKA Agnieszka Zofia 50 Bielsko-Biała 4 0.00041
0.41
2 hess jaroslzaw andrzejHESS Jarosław Andrzej 54 Bielsko-Biała 1 0.0001
0.10
3 gasparska katarzyna olgaGASPARSKA Katarzyna Olga 28 Bielsko-Biała 3 0.00031
0.31
4 kania szymon michalzKANIA Szymon Michał 31 Bielsko-Biała 1 0.0001
0.10
5 madzia magdalenaMADZIA Magdalena 39 Bielsko-Biała 2 0.00021
0.21
6 miech pawelz piotrMIECH Paweł Piotr 33 Bielsko-Biała 0 0
0.00
7 dziobek wioletta katarzynaDZIOBEK Wioletta Katarzyna 40 Kamesznica 0 0
0.00
8 konieczny adam tomaszKONIECZNY Adam Tomasz 29 Międzyświeć 0 0
0.00
9 piekarska adriana kazimieraPIEKARSKA Adriana Kazimiera 31 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grajny robert lzukaszGRAJNY Robert Łukasz 27 Czechowice-Dziedzice 8 0.00082
0.82
2 korczak janusz andrzejKORCZAK Janusz Andrzej 53 Żywiec 0 0
0.00
3 zawisz anita saraZAWISZ Anita Sara 24 Jankowice 1 0.0001
0.10
4 blzasinzska beata ewaBŁASIŃSKA Beata Ewa 31 Bytom 0 0
0.00
5 tobolski grzegorz antoniTOBOLSKI Grzegorz Antoni 44 Bielsko-Biała 1 0.0001
0.10
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zajazc kamila stefaniaZAJĄC Kamila Stefania 27 Żywiec 26 0.00267
2.67
2 zimowska ewa mariaZIMOWSKA Ewa Maria 74 Bielsko-Biała 6 0.00062
0.62
3 lichy anna dorotaLICHY Anna Dorota 52 Bielsko-Biała 3 0.00031
0.31
4 popko artur krzysztofPOPKO Artur Krzysztof 44 Bielsko-Biała 3 0.00031
0.31
5 galistl anna mariaGALISTL Anna Maria 30 Bielsko-Biała 1 0.0001
0.10
6 kwiecienz robert zbigniewKWIECIEŃ Robert Zbigniew 48 Żywiec 4 0.00041
0.41
7 kozska michalz piotrKÓSKA Michał Piotr 31 Bestwina 2 0.00021
0.21
8 billewicz jan mikolzajBILLEWICZ Jan Mikołaj 64 Bielsko-Biała 1 0.0001
0.10
9 lzacek janusz pawelzŁACEK Janusz Paweł 19 Istebna 2 0.00021
0.21
Razem 48
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 48

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cieszlar slzawomir janCIEŚLAR Sławomir Jan 39 Pogórze 1 0.0001
0.10
2 krywult paulina annaKRYWULT Paulina Anna 27 Bielsko-Biała 4 0.00041
0.41
3 szarek piotr janSZAREK Piotr Jan 52 Bielsko-Biała 1 0.0001
0.10
4 bialzonzczyk barbara mariaBIAŁOŃCZYK Barbara Maria 57 Pogórze 0 0
0.00
5 bernasinzski grzegorzBERNASIŃSKI Grzegorz 20 Wilkowice 1 0.0001
0.10
6 bierska magdalena mariaBIERSKA Magdalena Maria 23 Pogwizdów 1 0.0001
0.10
7 lach artur wojciechLACH Artur Wojciech 21 Koszarawa 0 0
0.00
8 baranowska patrycja joannaBARANOWSKA Patrycja Joanna 30 Międzyświeć 0 0
0.00
9 malzysz pawelz adamMAŁYSZ Paweł Adam 21 Zaborze 1 0.0001
0.10
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kawulok janKAWULOK Jan 60 Cieszyn 181 0.01856
18.56
2 zzzak ewa teresaŻAK Ewa Teresa 62 Bielsko-Biała 55 0.00564
5.64
3 baczynzski stanislzaw bronislzawBACZYŃSKI Stanisław Bronisław 58 Łękawica 45 0.00462
4.62
4 tschuk tytus boleslzawTSCHUK Tytus Bolesław 31 Ustroń 4 0.00041
0.41
5 raszka-sodzawiczny katarzyna magdalenaRASZKA-SODZAWICZNY Katarzyna Magdalena 42 Ustroń 13 0.00133
1.33
6 mizera zygmunt antoniMIZERA Zygmunt Antoni 59 Czechowice-Dziedzice 5 0.00051
0.51
7 matlak marek zygmuntMATLAK Marek Zygmunt 52 Bielsko-Biała 18 0.00185
1.85
8 biegun agnieszka magdalenaBIEGUN Agnieszka Magdalena 36 Juszczyna 6 0.00062
0.62
9 zejma teresa mariaZEJMA Teresa Maria 61 Wilamowice 2 0.00021
0.21
Razem 329
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 329

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gronkiewicz kazimierz jozzefGRONKIEWICZ Kazimierz Józef 66 Bielsko-Biała 3 0.00031
0.31
2 snaczke wieslzawSNACZKE Wiesław 53 Węgierska Górka 0 0
0.00
3 francuz mariaFRANCUZ Maria 53 Bielsko-Biała 2 0.00021
0.21
4 kondalza patrycja magdalenaKONDAŁA Patrycja Magdalena 34 Dąbrowa Górnicza 2 0.00021
0.21
5 zimonzska halina ewaZIMOŃSKA Halina Ewa 74 Bielsko-Biała 0 0
0.00
6 sosnowski antoniSOSNOWSKI Antoni 72 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nalezzniak krzysztof janNALEŹNIAK Krzysztof Jan 38 Mysłowice 0 0
0.00
2 adamczewska katarzyna alicjaADAMCZEWSKA Katarzyna Alicja 63 Gliwice 0 0
0.00
3 kaczmarek dorota lucynaKACZMAREK Dorota Lucyna 40 Katowice 0 0
0.00
4 glzowacki krzysztof jakubGŁOWACKI Krzysztof Jakub 32 Katowice 0 0
0.00
5 kowol monika malzgorzataKOWOL Monika Małgorzata 40 Chudów 1 0.0001
0.10
6 gembusz katarzyna barbaraGEMBUŚ Katarzyna Barbara 38 Zabrze 0 0
0.00
7 wodniok artur dariuszWODNIOK Artur Dariusz 34 Katowice 0 0
0.00
8 stefankiewicz lzukasz adamSTEFANKIEWICZ Łukasz Adam 33 Katowice 0 0
0.00
9 stankiewicz julia karolinaSTANKIEWICZ Julia Karolina 18 Bytom 1 0.0001
0.10
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 13 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 moczek adam janMOCZEK Adam Jan 43 Tarnowskie Góry 4 0.00041
0.41
2 glzogowska agata ernestynaGŁOGOWSKA Agata Ernestyna 33 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
3 szliwa leon michalzŚLIWA Leon Michał 76 Bielsko-Biała 1 0.0001
0.10
4 kielar mateusz janKIELAR Mateusz Jan 19 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
5 pudlik kornelia lucynaPUDLIK Kornelia Lucyna 39 Radzionków 3 0.00031
0.31
6 bozzzek bernadeta stefaniaBOŻEK Bernadeta Stefania 32 Bytom 0 0
0.00
7 madejski piotr tymoteuszMADEJSKI Piotr Tymoteusz 20 Bytom 1 0.0001
0.10
8 jauernik iwona magdalenaJAUERNIK Iwona Magdalena 45 Tarnowskie Góry 1 0.0001
0.10
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 juranek grzegorz zbigniewJURANEK Grzegorz Zbigniew 51 Zabrze 0 0
0.00
2 faruga arkadiusz antoniFARUGA Arkadiusz Antoni 54 Świętochłowice 0 0
0.00
3 wozjtowicz pawelz karolWÓJTOWICZ Paweł Karol 40 Zabrze 0 0
0.00
4 sobolewski krzysztof ludwikSOBOLEWSKI Krzysztof Ludwik 46 Gliwice 0 0
0.00
5 krupa joanna grazzzynaKRUPA Joanna Grażyna 43 Zabrze 1 0.0001
0.10
6 pochecz krystyna bozzzenaPOCHEĆ Krystyna Bożena 59 Zabrze 0 0
0.00
7 misiarz bozzzena malzgorzataMISIARZ Bożena Małgorzata 53 Tychy 0 0
0.00
8 matuszek krzysztof kazimierzMATUSZEK Krzysztof Kazimierz 50 Zabrze 0 0
0.00
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hadyna aiszaHADYNA Aisza 69 Wisła 1 0.0001
0.10
2 tyrlik bartlzomiej januszTYRLIK Bartłomiej Janusz 36 Węgierska Górka 0 0
0.00
3 smaglzowski michalz janSMAGŁOWSKI Michał Jan 37 Kocierz Moszczanicki 0 0
0.00
4 jablzonzski marcin tomaszJABŁOŃSKI Marcin Tomasz 46 Bielsko-Biała 0 0
0.00
5 kufel dorota barbaraKUFEL Dorota Barbara 53 Buczkowice 1 0.0001
0.10
6 kantyka klaudia dominikaKANTYKA Klaudia Dominika 26 Ślemień 0 0
0.00
7 pitas krzysztof marekPITAS Krzysztof Marek 51 Wisła 0 0
0.00
8 poniedzialzek iwona krystynaPONIEDZIAŁEK Iwona Krystyna 39 Bielsko-Biała 0 0
0.00
9 giertler lzukasz antoniGIERTLER Łukasz Antoni 22 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Bielska-Białej
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1702
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1702
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1516
3 Liczba kart niewykorzystanych 501
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1015
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1015
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1015
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1015
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1006
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 drabek przemyslzaw mieczyslzawDRABEK Przemysław Mieczysław 39 wyższe Bielsko-Biała 336 0.0334
33.40
2 jachnik jerzy witoldJACHNIK Jerzy Witold 68 wyższe Bielsko-Biała 15 0.00149
1.49
3 klimaszewski jaroslzaw janKLIMASZEWSKI Jarosław Jan 48 wyższe Bielsko-Biała 371 0.03688
36.88
4 okrzesik janusz wlzadyslzawOKRZESIK Janusz Władysław 54 wyższe Bielsko-Biała 258 0.02565
25.65
5 socha monika ewaSOCHA Monika Ewa 33 średnie Bielsko-Biała 8 0.0008
0.80
6 wrona ryszardWRONA Ryszard 69 wyższe Bielsko-Biała 18 0.00179
1.79