Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 42

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Jerzego Kukuczki, ul. Teofila Lenartowicza 17 Bielsko-Biała
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice CZĘŚĆ OSIEDLA „ZŁOTE ŁANY” – ulice: Joachima Lelewela nr nieparzyste od 11 do 19, Juliana Tuwima nr parzyste od 20 do 64, Jutrzenki nr parzyste od 2 do 10, nr nieparzyste od 1 do 9, Karowa, Teofila Aleksandra Lenartowicza nr parzyste od 14 do końca, nr nieparzyste od 15 do końca.
Liczba mieszkańców 1814
Liczba wyborców 1537
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 4
Sejmiku Województwa Śląskiego 1

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) - Okręg nr 4
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Prezydenta Miasta Bielska-Białej
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1538
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1538
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1392
3 Liczba kart niewykorzystanych 533
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 859
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 859
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 859
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 7
10 Liczba kart ważnych 852
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 843
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gorgonz-komor agnieszka aleksandraGORGOŃ-KOMOR Agnieszka Aleksandra 48 Bielsko-Biała 132 0.01566
15.66
2 wykrezt adamWYKRĘT Adam 73 Bielsko-Biała 39 0.00463
4.63
3 pajor pawelzPAJOR Paweł 54 Bielsko-Biała 6 0.00071
0.71
4 szczepanzczyk-chrobak magdalena ewaSZCZEPAŃCZYK-CHROBAK Magdalena Ewa 47 Bielsko-Biała 15 0.00178
1.78
5 martinek grzegorz romanMARTINEK Grzegorz Roman 39 Bielsko-Biała 2 0.00024
0.24
6 bazk katarzyna malzgorzataBĄK Katarzyna Małgorzata 47 Bielsko-Biała 10 0.00119
1.19
7 kapela magdalena boguslzawaKAPELA Magdalena Bogusława 42 Bielsko-Biała 18 0.00214
2.14
Razem 222
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 222

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 borowiec justynaBOROWIEC Justyna 44 Bielsko-Biała 13 0.00154
1.54
2 dzirba tadeuszDZIRBA Tadeusz 71 Bielsko-Biała 2 0.00024
0.24
3 cader renata jadwigaCADER Renata Jadwiga 50 Bielsko-Biała 1 0.00012
0.12
4 zimny mariusz wlzodzimierzZIMNY Mariusz Włodzimierz 46 Bielsko-Biała 0 0
0.00
5 blocher malzgorzataBLOCHER Małgorzata 54 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zastawny slzawomira barbaraZASTAWNY Sławomira Barbara 37 Bielsko-Biała 14 0.00166
1.66
2 slzowik jadwigaSŁOWIK Jadwiga 64 Bielsko-Biała 4 0.00047
0.47
3 szatkowski pawelz leszekSZATKOWSKI Paweł Leszek 47 Bielsko-Biała 9 0.00107
1.07
4 mysiara bartlzomiejMYSIARA Bartłomiej 41 Bielsko-Biała 4 0.00047
0.47
5 borejsza-polanzska joanna katarzynaBOREJSZA-POLAŃSKA Joanna Katarzyna 26 Bielsko-Biała 1 0.00012
0.12
6 kupilas tomasz krzysztofKUPILAS Tomasz Krzysztof 28 Bielsko-Biała 4 0.00047
0.47
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pryga maksymilian tadeuszPRYGA Maksymilian Tadeusz 31 Bielsko-Biała 155 0.01839
18.39
2 michalski adam jozzefMICHALSKI Adam Józef 70 Bielsko-Biała 16 0.0019
1.90
3 nalepa grazzzyna mariaNALEPA Grażyna Maria 75 Bielsko-Biała 78 0.00925
9.25
4 pawicki piotr michalzPAWICKI Piotr Michał 31 Bielsko-Biała 19 0.00225
2.25
5 walusz barbara mariaWALUŚ Barbara Maria 70 Bielsko-Biała 9 0.00107
1.07
6 dezbowski wojciech kazimierzDĘBOWSKI Wojciech Kazimierz 74 Bielsko-Biała 9 0.00107
1.07
7 ochwat ewa malzgorzataOCHWAT Ewa Małgorzata 50 Bielsko-Biała 2 0.00024
0.24
Razem 288
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 288

Lista nr 18 - KWW OKRZESIK I NIEZALEŻNI.BB

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 okrzesik janusz wlzadyslzawOKRZESIK Janusz Władysław 54 Bielsko-Biała 88 0.01044
10.44
2 lzyczko agnieszka teresaŁYCZKO Agnieszka Teresa 42 Bielsko-Biała 11 0.0013
1.30
3 walusz roman maciejWALUŚ Roman Maciej 52 Bielsko-Biała 4 0.00047
0.47
4 wawak jozzefaWAWAK Józefa 60 Bielsko-Biała 3 0.00036
0.36
5 wislza pawelz ludwikWISŁA Paweł Ludwik 36 Bielsko-Biała 4 0.00047
0.47
6 szypulza iwona mariaSZYPUŁA Iwona Maria 40 Bielsko-Biała 7 0.00083
0.83
7 krywult danuta malzgorzataKRYWULT Danuta Małgorzata 65 Bielsko-Biała 7 0.00083
0.83
Razem 124
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 124

Lista nr 19 - KWW MONIKA SOCHA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 socha monika ewaSOCHA Monika Ewa 33 Bielsko-Biała 2 0.00024
0.24
2 hupalzowski-dazbrowa adam rafalzHUPAŁOWSKI-DĄBROWA Adam Rafał 52 Bielsko-Biała 2 0.00024
0.24
3 glzowacka aleksandra zofiaGŁOWACKA Aleksandra Zofia 24 Bielsko-Biała 2 0.00024
0.24
4 hetnalz roman rudolfHETNAŁ Roman Rudolf 62 Bielsko-Biała 2 0.00024
0.24
5 chmielarz zygmuntCHMIELARZ Zygmunt 71 Bielsko-Biała 0 0
0.00
6 olejarczyk bogumilza annaOLEJARCZYK Bogumiła Anna 54 Bielsko-Biała 0 0
0.00
7 wrona renata ewaWRONA Renata Ewa 45 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 20 - KWW JACKA KRYWULTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wojtasik szczepan janWOJTASIK Szczepan Jan 61 Bielsko-Biała 40 0.00474
4.74
2 awieruszko-ptaszkiewicz irena danutaAWIERUSZKO-PTASZKIEWICZ Irena Danuta 44 Bielsko-Biała 30 0.00356
3.56
3 czapla kazimierz janCZAPLA Kazimierz Jan 68 Bielsko-Biała 26 0.00308
3.08
4 hetnalz ireneuszHETNAŁ Ireneusz 78 Bielsko-Biała 4 0.00047
0.47
5 kazdzielnik anna halinaKĄDZIELNIK Anna Halina 40 Bielsko-Biała 3 0.00036
0.36
6 redkowska barbara mariaREDKOWSKA Barbara Maria 64 Bielsko-Biała 9 0.00107
1.07
7 krywult marek zenonKRYWULT Marek Zenon 60 Bielsko-Biała 37 0.00439
4.39
Razem 149
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 149
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1538
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1501
3 Liczba kart niewykorzystanych 642
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 859
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 859
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 859
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 40
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 31
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 819
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sarapata kamil michalzSARAPATA Kamil Michał 31 Przybędza 19 0.00232
2.32
2 duraj wojciech jerzyDURAJ Wojciech Jerzy 45 Bielsko-Biała 9 0.0011
1.10
3 janik tomasz andrzejJANIK Tomasz Andrzej 51 Bielsko-Biała 11 0.00134
1.34
4 koczwara katarzyna mariaKOCZWARA Katarzyna Maria 34 Wisła 3 0.00037
0.37
5 kozik krzysztof franciszekKOZIK Krzysztof Franciszek 64 Bielsko-Biała 3 0.00037
0.37
6 wodyk patrycja agnieszkaWODYK Patrycja Agnieszka 40 Bielsko-Biała 1 0.00012
0.12
7 ostrowicka magdalena wiktoriaOSTROWICKA Magdalena Wiktoria 36 Bielsko-Biała 5 0.00061
0.61
8 balas karolina liliaBALAS Karolina Lilia 35 Bielsko-Biała 3 0.00037
0.37
9 tomala wojciech mateuszTOMALA Wojciech Mateusz 45 Cieszyn 6 0.00073
0.73
Razem 60
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 60

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szemla miroslzaw stanislzawSZEMLA Mirosław Stanisław 56 Rybarzowice 10 0.00122
1.22
2 kozzzusznik danuta mariaKOŻUSZNIK Danuta Maria 44 Cieszyn 1 0.00012
0.12
3 karpeta robert pawelzKARPETA Robert Paweł 41 Cisiec 1 0.00012
0.12
4 haczek stefan grzegorzHACZEK Stefan Grzegorz 60 Pisarzowice 0 0
0.00
5 major przemyslzawMAJOR Przemysław 41 Chybie 0 0
0.00
6 ogieglzo alicjaOGIEGŁO Alicja 57 Czechowice-Dziedzice 1 0.00012
0.12
7 domaszewicz augustynaDOMASZEWICZ Augustyna 72 Świnna 0 0
0.00
8 klajmon malzgorzata annaKLAJMON Małgorzata Anna 66 Biery 0 0
0.00
9 grzyb andrzej bernardGRZYB Andrzej Bernard 57 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chrobak magdalena dominikaCHROBAK Magdalena Dominika 38 Dąbrowa Górnicza 6 0.00073
0.73
maciej jerzy fronzskiMaciej Jerzy FROŃSKI XXXXX 0
0.00
3 wieczorek miroslzawa halinaWIECZOREK Mirosława Halina 60 Mysłowice 0 0
0.00
4 konieczny marek pawelzKONIECZNY Marek Paweł 30 Mysłowice 0 0
0.00
5 bienias sandra dorotaBIENIAS Sandra Dorota 18 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 komor klaudiusz stanislzawKOMOR Klaudiusz Stanisław 45 Bielsko-Biała 228 0.02784
27.84
2 molin andrzej janMOLIN Andrzej Jan 63 Wisła 6 0.00073
0.73
3 maszlanka hubert zbigniewMAŚLANKA Hubert Zbigniew 40 Świnna 11 0.00134
1.34
4 dal zbigniewDAL Zbigniew 40 Bielsko-Biała 3 0.00037
0.37
5 cieszlar magdalena mariaCIEŚLAR Magdalena Maria 27 Brenna 22 0.00269
2.69
6 pijanowski jerzy marcinPIJANOWSKI Jerzy Marcin 44 Czechowice-Dziedzice 1 0.00012
0.12
7 krzyzzzak karolina jozzefaKRZYŻAK Karolina Józefa 38 Bujaków 4 0.00049
0.49
8 gozrnisiewicz magdalena ewaGÓRNISIEWICZ Magdalena Ewa 33 Buczkowice 7 0.00085
0.85
9 szlezzak agataŚLĘZAK Agata 53 Bytom 16 0.00195
1.95
Razem 298
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 298

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koperski przemyslzaw adamKOPERSKI Przemysław Adam 43 Bielsko-Biała 37 0.00452
4.52
2 zonz adam janZOŃ Adam Jan 61 Żywiec 2 0.00024
0.24
3 banot aleksandra ewaBANOT Aleksandra Ewa 40 Bielsko-Biała 1 0.00012
0.12
4 kopel mariaKOPEL Maria 63 Pruchna 2 0.00024
0.24
5 slzonka-gibas barbara jolantaSŁONKA-GIBAS Barbara Jolanta 36 Żywiec 0 0
0.00
6 szwarc janSZWARC Jan 72 Ustroń 1 0.00012
0.12
7 bury dorota cecyliaBURY Dorota Cecylia 57 Zwardoń 0 0
0.00
8 gozrny aneta monikaGÓRNY Aneta Monika 25 Czechowice-Dziedzice 1 0.00012
0.12
9 tyrna leszekTYRNA Leszek 41 Goleszów 4 0.00049
0.49
Razem 48
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 48

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lamek-kochanowska agnieszka zofiaLAMEK-KOCHANOWSKA Agnieszka Zofia 50 Bielsko-Biała 7 0.00085
0.85
2 hess jaroslzaw andrzejHESS Jarosław Andrzej 54 Bielsko-Biała 4 0.00049
0.49
3 gasparska katarzyna olgaGASPARSKA Katarzyna Olga 28 Bielsko-Biała 1 0.00012
0.12
4 kania szymon michalzKANIA Szymon Michał 31 Bielsko-Biała 0 0
0.00
5 madzia magdalenaMADZIA Magdalena 39 Bielsko-Biała 1 0.00012
0.12
6 miech pawelz piotrMIECH Paweł Piotr 33 Bielsko-Biała 2 0.00024
0.24
7 dziobek wioletta katarzynaDZIOBEK Wioletta Katarzyna 40 Kamesznica 0 0
0.00
8 konieczny adam tomaszKONIECZNY Adam Tomasz 29 Międzyświeć 0 0
0.00
9 piekarska adriana kazimieraPIEKARSKA Adriana Kazimiera 31 Bielsko-Biała 1 0.00012
0.12
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grajny robert lzukaszGRAJNY Robert Łukasz 27 Czechowice-Dziedzice 6 0.00073
0.73
2 korczak janusz andrzejKORCZAK Janusz Andrzej 53 Żywiec 1 0.00012
0.12
3 zawisz anita saraZAWISZ Anita Sara 24 Jankowice 0 0
0.00
4 blzasinzska beata ewaBŁASIŃSKA Beata Ewa 31 Bytom 0 0
0.00
5 tobolski grzegorz antoniTOBOLSKI Grzegorz Antoni 44 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zajazc kamila stefaniaZAJĄC Kamila Stefania 27 Żywiec 27 0.0033
3.30
2 zimowska ewa mariaZIMOWSKA Ewa Maria 74 Bielsko-Biała 3 0.00037
0.37
3 lichy anna dorotaLICHY Anna Dorota 52 Bielsko-Biała 2 0.00024
0.24
4 popko artur krzysztofPOPKO Artur Krzysztof 44 Bielsko-Biała 9 0.0011
1.10
5 galistl anna mariaGALISTL Anna Maria 30 Bielsko-Biała 2 0.00024
0.24
6 kwiecienz robert zbigniewKWIECIEŃ Robert Zbigniew 48 Żywiec 4 0.00049
0.49
7 kozska michalz piotrKÓSKA Michał Piotr 31 Bestwina 2 0.00024
0.24
8 billewicz jan mikolzajBILLEWICZ Jan Mikołaj 64 Bielsko-Biała 0 0
0.00
9 lzacek janusz pawelzŁACEK Janusz Paweł 19 Istebna 3 0.00037
0.37
Razem 52
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 52

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cieszlar slzawomir janCIEŚLAR Sławomir Jan 39 Pogórze 8 0.00098
0.98
2 krywult paulina annaKRYWULT Paulina Anna 27 Bielsko-Biała 2 0.00024
0.24
3 szarek piotr janSZAREK Piotr Jan 52 Bielsko-Biała 2 0.00024
0.24
4 bialzonzczyk barbara mariaBIAŁOŃCZYK Barbara Maria 57 Pogórze 0 0
0.00
5 bernasinzski grzegorzBERNASIŃSKI Grzegorz 20 Wilkowice 2 0.00024
0.24
6 bierska magdalena mariaBIERSKA Magdalena Maria 23 Pogwizdów 0 0
0.00
7 lach artur wojciechLACH Artur Wojciech 21 Koszarawa 1 0.00012
0.12
8 baranowska patrycja joannaBARANOWSKA Patrycja Joanna 30 Międzyświeć 0 0
0.00
9 malzysz pawelz adamMAŁYSZ Paweł Adam 21 Zaborze 1 0.00012
0.12
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kawulok janKAWULOK Jan 60 Cieszyn 124 0.01514
15.14
2 zzzak ewa teresaŻAK Ewa Teresa 62 Bielsko-Biała 52 0.00635
6.35
3 baczynzski stanislzaw bronislzawBACZYŃSKI Stanisław Bronisław 58 Łękawica 33 0.00403
4.03
4 tschuk tytus boleslzawTSCHUK Tytus Bolesław 31 Ustroń 3 0.00037
0.37
5 raszka-sodzawiczny katarzyna magdalenaRASZKA-SODZAWICZNY Katarzyna Magdalena 42 Ustroń 14 0.00171
1.71
6 mizera zygmunt antoniMIZERA Zygmunt Antoni 59 Czechowice-Dziedzice 16 0.00195
1.95
7 matlak marek zygmuntMATLAK Marek Zygmunt 52 Bielsko-Biała 20 0.00244
2.44
8 biegun agnieszka magdalenaBIEGUN Agnieszka Magdalena 36 Juszczyna 5 0.00061
0.61
9 zejma teresa mariaZEJMA Teresa Maria 61 Wilamowice 10 0.00122
1.22
Razem 277
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 277

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gronkiewicz kazimierz jozzefGRONKIEWICZ Kazimierz Józef 66 Bielsko-Biała 3 0.00037
0.37
2 snaczke wieslzawSNACZKE Wiesław 53 Węgierska Górka 0 0
0.00
3 francuz mariaFRANCUZ Maria 53 Bielsko-Biała 1 0.00012
0.12
4 kondalza patrycja magdalenaKONDAŁA Patrycja Magdalena 34 Dąbrowa Górnicza 1 0.00012
0.12
5 zimonzska halina ewaZIMOŃSKA Halina Ewa 74 Bielsko-Biała 0 0
0.00
6 sosnowski antoniSOSNOWSKI Antoni 72 Dąbrowa Górnicza 1 0.00012
0.12
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nalezzniak krzysztof janNALEŹNIAK Krzysztof Jan 38 Mysłowice 2 0.00024
0.24
2 adamczewska katarzyna alicjaADAMCZEWSKA Katarzyna Alicja 63 Gliwice 1 0.00012
0.12
3 kaczmarek dorota lucynaKACZMAREK Dorota Lucyna 40 Katowice 0 0
0.00
4 glzowacki krzysztof jakubGŁOWACKI Krzysztof Jakub 32 Katowice 0 0
0.00
5 kowol monika malzgorzataKOWOL Monika Małgorzata 40 Chudów 0 0
0.00
6 gembusz katarzyna barbaraGEMBUŚ Katarzyna Barbara 38 Zabrze 0 0
0.00
7 wodniok artur dariuszWODNIOK Artur Dariusz 34 Katowice 1 0.00012
0.12
8 stefankiewicz lzukasz adamSTEFANKIEWICZ Łukasz Adam 33 Katowice 0 0
0.00
9 stankiewicz julia karolinaSTANKIEWICZ Julia Karolina 18 Bytom 1 0.00012
0.12
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 13 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 moczek adam janMOCZEK Adam Jan 43 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
2 glzogowska agata ernestynaGŁOGOWSKA Agata Ernestyna 33 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
3 szliwa leon michalzŚLIWA Leon Michał 76 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 kielar mateusz janKIELAR Mateusz Jan 19 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
5 pudlik kornelia lucynaPUDLIK Kornelia Lucyna 39 Radzionków 0 0
0.00
6 bozzzek bernadeta stefaniaBOŻEK Bernadeta Stefania 32 Bytom 2 0.00024
0.24
7 madejski piotr tymoteuszMADEJSKI Piotr Tymoteusz 20 Bytom 0 0
0.00
8 jauernik iwona magdalenaJAUERNIK Iwona Magdalena 45 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 juranek grzegorz zbigniewJURANEK Grzegorz Zbigniew 51 Zabrze 3 0.00037
0.37
2 faruga arkadiusz antoniFARUGA Arkadiusz Antoni 54 Świętochłowice 0 0
0.00
3 wozjtowicz pawelz karolWÓJTOWICZ Paweł Karol 40 Zabrze 0 0
0.00
4 sobolewski krzysztof ludwikSOBOLEWSKI Krzysztof Ludwik 46 Gliwice 0 0
0.00
5 krupa joanna grazzzynaKRUPA Joanna Grażyna 43 Zabrze 0 0
0.00
6 pochecz krystyna bozzzenaPOCHEĆ Krystyna Bożena 59 Zabrze 0 0
0.00
7 misiarz bozzzena malzgorzataMISIARZ Bożena Małgorzata 53 Tychy 1 0.00012
0.12
8 matuszek krzysztof kazimierzMATUSZEK Krzysztof Kazimierz 50 Zabrze 2 0.00024
0.24
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hadyna aiszaHADYNA Aisza 69 Wisła 1 0.00012
0.12
2 tyrlik bartlzomiej januszTYRLIK Bartłomiej Janusz 36 Węgierska Górka 2 0.00024
0.24
3 smaglzowski michalz janSMAGŁOWSKI Michał Jan 37 Kocierz Moszczanicki 1 0.00012
0.12
4 jablzonzski marcin tomaszJABŁOŃSKI Marcin Tomasz 46 Bielsko-Biała 0 0
0.00
5 kufel dorota barbaraKUFEL Dorota Barbara 53 Buczkowice 0 0
0.00
6 kantyka klaudia dominikaKANTYKA Klaudia Dominika 26 Ślemień 0 0
0.00
7 pitas krzysztof marekPITAS Krzysztof Marek 51 Wisła 0 0
0.00
8 poniedzialzek iwona krystynaPONIEDZIAŁEK Iwona Krystyna 39 Bielsko-Biała 0 0
0.00
9 giertler lzukasz antoniGIERTLER Łukasz Antoni 22 Bielsko-Biała 2 0.00024
0.24
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Bielska-Białej
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1538
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1538
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1393
3 Liczba kart niewykorzystanych 534
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 859
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 859
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 857
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 5
10 Liczba kart ważnych 852
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 845
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 drabek przemyslzaw mieczyslzawDRABEK Przemysław Mieczysław 39 wyższe Bielsko-Biała 290 0.03432
34.32
2 jachnik jerzy witoldJACHNIK Jerzy Witold 68 wyższe Bielsko-Biała 27 0.0032
3.20
3 klimaszewski jaroslzaw janKLIMASZEWSKI Jarosław Jan 48 wyższe Bielsko-Biała 348 0.04118
41.18
4 okrzesik janusz wlzadyslzawOKRZESIK Janusz Władysław 54 wyższe Bielsko-Biała 164 0.01941
19.41
5 socha monika ewaSOCHA Monika Ewa 33 średnie Bielsko-Biała 7 0.00083
0.83
6 wrona ryszardWRONA Ryszard 69 wyższe Bielsko-Biała 9 0.00107
1.07