Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 34

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca, ul. Akademii Umiejętności 1 Bielsko-Biała
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice CZĘŚĆ „OSIEDLA GRUNWALDZKIEGO” – ulice: Akademii Umiejętności nr parzyste od 2 do 26, nr nieparzyste od 1 do 17, Astrów, Cicha, Cmentarna, Dawna, Dworkowa, Gabrieli Zapolskiej, Helmuta Kajzara, Jana Kiepury, Jana Lechonia, Joachima Lelewela nr parzyste od 2 do 18, nr nieparzyste od 1 do 9, Juliana Tuwima nr parzyste od 4 do 18, nr nieparzyste od 1 do 63b, Kazimierza Wierzyńskiego, Kierowa wszystkie nr nieparzyste, Kryniczna, Lipnicka nr parzyste od 2 do 112a bez nr 82, nr nieparzyste od 1 do 13, Marii Skłodowskiej-Curie, Mieczysława Stanclika, Stefana Kisielewskiego, Stefanii Sempołowskiej nr parzyste od 2 do 52, nr nieparzyste od 3 do 45, Tadeusza Rychlińskiego wszystkie nr nieparzyste, Wesoła, Władysława Broniewskiego nr parzyste od 20 do 44, nr nieparzyste od 11 do 29d, Władysława Łokietka, Wojciecha Bogusławskiego nr parzyste od 2 do 18, nr nieparzyste od 1 do 13, Zielona, Żywiecka nr parzyste od 16 do 42, nr nieparzyste od 5 do 49 bez nr 15.
Liczba mieszkańców 2094
Liczba wyborców 1695
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 3
Sejmiku Województwa Śląskiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Bielska-Białej
  • Wybory Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Bielska-Białej
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1696
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1696
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1509
3 Liczba kart niewykorzystanych 606
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 903
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 903
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 897
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 897
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 891
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 drabek przemyslzaw mieczyslzawDRABEK Przemysław Mieczysław 39 wyższe Bielsko-Biała 251 0.02817
28.17
2 jachnik jerzy witoldJACHNIK Jerzy Witold 68 wyższe Bielsko-Biała 36 0.00404
4.04
3 klimaszewski jaroslzaw janKLIMASZEWSKI Jarosław Jan 48 wyższe Bielsko-Biała 408 0.04579
45.79
4 okrzesik janusz wlzadyslzawOKRZESIK Janusz Władysław 54 wyższe Bielsko-Biała 174 0.01953
19.53
5 socha monika ewaSOCHA Monika Ewa 33 średnie Bielsko-Biała 8 0.0009
0.90
6 wrona ryszardWRONA Ryszard 69 wyższe Bielsko-Biała 14 0.00157
1.57
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1696
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1696
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1509
3 Liczba kart niewykorzystanych 606
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 903
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 903
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 899
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 899
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 11
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 877
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaminzski przemyslzaw tomaszKAMIŃSKI Przemysław Tomasz 35 Bielsko-Biała 143 0.01631
16.31
2 gruszka renataGRUSZKA Renata 54 Bielsko-Biała 30 0.00342
3.42
3 wysocki waldemar miroslzawWYSOCKI Waldemar Mirosław 55 Bielsko-Biała 3 0.00034
0.34
4 szymanek-plzaska ewa hannaSZYMANEK-PŁASKA Ewa Hanna 47 Bielsko-Biała 32 0.00365
3.65
5 harlender kamilaHARLENDER Kamila 24 Bielsko-Biała 18 0.00205
2.05
6 kos mateuszKOS Mateusz 26 Bielsko-Biała 4 0.00046
0.46
7 cecerski piotr boguslzawCECERSKI Piotr Bogusław 46 Bielsko-Biała 7 0.0008
0.80
Razem 237
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 237

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 niemczyk grzegorzNIEMCZYK Grzegorz 49 Bielsko-Biała 14 0.0016
1.60
2 grzybowska annaGRZYBOWSKA Anna 69 Bielsko-Biała 7 0.0008
0.80
3 kwiecienz bogdan marekKWIECIEŃ Bogdan Marek 53 Bielsko-Biała 1 0.00011
0.11
4 lenert janina mariaLENERT Janina Maria 67 Bielsko-Biała 3 0.00034
0.34
5 jablzonzski zdzislzaw edwardJABŁOŃSKI Zdzisław Edward 72 Bielsko-Biała 3 0.00034
0.34
6 jurczyk urszula mariaJURCZYK Urszula Maria 61 Bielsko-Biała 1 0.00011
0.11
7 lzuszczyn wlzodzimierz wlzadyslzawŁUSZCZYN Włodzimierz Władysław 69 Bielsko-Biała 1 0.00011
0.11
Razem 30
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 30

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kubik jerzy romanKUBIK Jerzy Roman 52 Bielsko-Biała 15 0.00171
1.71
2 banasz joanna mariaBANAŚ Joanna Maria 37 Bielsko-Biała 9 0.00103
1.03
3 kopycka izabela annaKOPYCKA Izabela Anna 27 Bielsko-Biała 6 0.00068
0.68
4 polak gracjan zbigniewPOLAK Gracjan Zbigniew 38 Bielsko-Biała 3 0.00034
0.34
5 polanzski andrzej grzegorzPOLAŃSKI Andrzej Grzegorz 26 Bielsko-Biała 0 0
0.00
6 targowska justyna agnieszkaTARGOWSKA Justyna Agnieszka 37 Bielsko-Biała 7 0.0008
0.80
Razem 40
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 40

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gacek andrzej jacekGACEK Andrzej Jacek 66 Bielsko-Biała 92 0.01049
10.49
2 litwin marcin karolLITWIN Marcin Karol 35 Bielsko-Biała 46 0.00525
5.25
3 kotkowska bozzzena teresaKOTKOWSKA Bożena Teresa 54 Bielsko-Biała 15 0.00171
1.71
4 guzdek michalzGUZDEK Michał 36 Bielsko-Biała 23 0.00262
2.62
5 mrzyk-sylwestrzak aleksandra joannaMRZYK-SYLWESTRZAK Aleksandra Joanna 55 Bielsko-Biała 7 0.0008
0.80
6 brachaczek slzawomilzaBRACHACZEK Sławomiła 66 Bielsko-Biała 3 0.00034
0.34
7 caputa leszek jozzefCAPUTA Leszek Józef 52 Bielsko-Biała 46 0.00525
5.25
Razem 232
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 232

Lista nr 18 - KWW OKRZESIK I NIEZALEŻNI.BB

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zarezbska malzgorzata martaZARĘBSKA Małgorzata Marta 40 Bielsko-Biała 85 0.00969
9.69
2 bilzka stanislzaw wlzadyslzawBIŁKA Stanisław Władysław 60 Bielsko-Biała 3 0.00034
0.34
3 kopytko jakub janKOPYTKO Jakub Jan 34 Bielsko-Biała 13 0.00148
1.48
4 rakowska iwona mariaRAKOWSKA Iwona Maria 51 Bielsko-Biała 11 0.00125
1.25
5 kwiatkowski miroslzaw tadeuszKWIATKOWSKI Mirosław Tadeusz 51 Bielsko-Biała 3 0.00034
0.34
6 marek agnieszka beataMAREK Agnieszka Beata 41 Bielsko-Biała 5 0.00057
0.57
7 bieniecki kazimierz jozzefBIENIECKI Kazimierz Józef 65 Bielsko-Biała 24 0.00274
2.74
Razem 144
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 144

Lista nr 19 - KWW MONIKA SOCHA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dazmbrowska modestaDĄMBROWSKA Modesta 73 Bielsko-Biała 1 0.00011
0.11
2 mazur mariusz tomaszMAZUR Mariusz Tomasz 28 Bielsko-Biała 0 0
0.00
3 kolonko marek andrzejKOLONKO Marek Andrzej 42 Bielsko-Biała 1 0.00011
0.11
4 komor bozzzena boguslzawaKOMOR Bożena Bogusława 36 Bielsko-Biała 1 0.00011
0.11
5 przegalinzska-szewczulak daria magdalenaPRZEGALIŃSKA-SZEWCZULAK Daria Magdalena 39 Bielsko-Biała 0 0
0.00
6 smolana piotr wincentSMOLANA Piotr Wincent 60 Bielsko-Biała 2 0.00023
0.23
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 20 - KWW JACKA KRYWULTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krywult jacek edwardKRYWULT Jacek Edward 77 Bielsko-Biała 139 0.01585
15.85
2 balicka katarzyna mariaBALICKA Katarzyna Maria 35 Bielsko-Biała 9 0.00103
1.03
3 batycki ryszard romanBATYCKI Ryszard Roman 71 Bielsko-Biała 14 0.0016
1.60
4 porezbska-puszynzska alina amaliaPORĘBSKA-PUSZYŃSKA Alina Amalia 69 Bielsko-Biała 2 0.00023
0.23
5 biesok grzegorz tomaszBIESOK Grzegorz Tomasz 41 Bielsko-Biała 6 0.00068
0.68
6 sikora grzegorz stanislzawSIKORA Grzegorz Stanisław 58 Bielsko-Biała 5 0.00057
0.57
7 markowska grazzzyna beataMARKOWSKA Grażyna Beata 49 Bielsko-Biała 14 0.0016
1.60
Razem 189
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 189
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1696
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1650
3 Liczba kart niewykorzystanych 753
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 897
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 898
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 898
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 39
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 27
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 859
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sarapata kamil michalzSARAPATA Kamil Michał 31 Przybędza 20 0.00233
2.33
2 duraj wojciech jerzyDURAJ Wojciech Jerzy 45 Bielsko-Biała 4 0.00047
0.47
3 janik tomasz andrzejJANIK Tomasz Andrzej 51 Bielsko-Biała 9 0.00105
1.05
4 koczwara katarzyna mariaKOCZWARA Katarzyna Maria 34 Wisła 6 0.0007
0.70
5 kozik krzysztof franciszekKOZIK Krzysztof Franciszek 64 Bielsko-Biała 5 0.00058
0.58
6 wodyk patrycja agnieszkaWODYK Patrycja Agnieszka 40 Bielsko-Biała 4 0.00047
0.47
7 ostrowicka magdalena wiktoriaOSTROWICKA Magdalena Wiktoria 36 Bielsko-Biała 4 0.00047
0.47
8 balas karolina liliaBALAS Karolina Lilia 35 Bielsko-Biała 8 0.00093
0.93
9 tomala wojciech mateuszTOMALA Wojciech Mateusz 45 Cieszyn 12 0.0014
1.40
Razem 72
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 72

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szemla miroslzaw stanislzawSZEMLA Mirosław Stanisław 56 Rybarzowice 12 0.0014
1.40
2 kozzzusznik danuta mariaKOŻUSZNIK Danuta Maria 44 Cieszyn 0 0
0.00
3 karpeta robert pawelzKARPETA Robert Paweł 41 Cisiec 3 0.00035
0.35
4 haczek stefan grzegorzHACZEK Stefan Grzegorz 60 Pisarzowice 2 0.00023
0.23
5 major przemyslzawMAJOR Przemysław 41 Chybie 0 0
0.00
6 ogieglzo alicjaOGIEGŁO Alicja 57 Czechowice-Dziedzice 3 0.00035
0.35
7 domaszewicz augustynaDOMASZEWICZ Augustyna 72 Świnna 0 0
0.00
8 klajmon malzgorzata annaKLAJMON Małgorzata Anna 66 Biery 1 0.00012
0.12
9 grzyb andrzej bernardGRZYB Andrzej Bernard 57 Bielsko-Biała 2 0.00023
0.23
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chrobak magdalena dominikaCHROBAK Magdalena Dominika 38 Dąbrowa Górnicza 11 0.00128
1.28
maciej jerzy fronzskiMaciej Jerzy FROŃSKI XXXXX 0
0.00
3 wieczorek miroslzawa halinaWIECZOREK Mirosława Halina 60 Mysłowice 4 0.00047
0.47
4 konieczny marek pawelzKONIECZNY Marek Paweł 30 Mysłowice 0 0
0.00
5 bienias sandra dorotaBIENIAS Sandra Dorota 18 Dąbrowa Górnicza 2 0.00023
0.23
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 komor klaudiusz stanislzawKOMOR Klaudiusz Stanisław 45 Bielsko-Biała 262 0.0305
30.50
2 molin andrzej janMOLIN Andrzej Jan 63 Wisła 3 0.00035
0.35
3 maszlanka hubert zbigniewMAŚLANKA Hubert Zbigniew 40 Świnna 15 0.00175
1.75
4 dal zbigniewDAL Zbigniew 40 Bielsko-Biała 9 0.00105
1.05
5 cieszlar magdalena mariaCIEŚLAR Magdalena Maria 27 Brenna 28 0.00326
3.26
6 pijanowski jerzy marcinPIJANOWSKI Jerzy Marcin 44 Czechowice-Dziedzice 7 0.00081
0.81
7 krzyzzzak karolina jozzefaKRZYŻAK Karolina Józefa 38 Bujaków 6 0.0007
0.70
8 gozrnisiewicz magdalena ewaGÓRNISIEWICZ Magdalena Ewa 33 Buczkowice 5 0.00058
0.58
9 szlezzak agataŚLĘZAK Agata 53 Bytom 22 0.00256
2.56
Razem 357
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 357

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koperski przemyslzaw adamKOPERSKI Przemysław Adam 43 Bielsko-Biała 27 0.00314
3.14
2 zonz adam janZOŃ Adam Jan 61 Żywiec 3 0.00035
0.35
3 banot aleksandra ewaBANOT Aleksandra Ewa 40 Bielsko-Biała 5 0.00058
0.58
4 kopel mariaKOPEL Maria 63 Pruchna 1 0.00012
0.12
5 slzonka-gibas barbara jolantaSŁONKA-GIBAS Barbara Jolanta 36 Żywiec 1 0.00012
0.12
6 szwarc janSZWARC Jan 72 Ustroń 2 0.00023
0.23
7 bury dorota cecyliaBURY Dorota Cecylia 57 Zwardoń 2 0.00023
0.23
8 gozrny aneta monikaGÓRNY Aneta Monika 25 Czechowice-Dziedzice 0 0
0.00
9 tyrna leszekTYRNA Leszek 41 Goleszów 3 0.00035
0.35
Razem 44
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 44

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lamek-kochanowska agnieszka zofiaLAMEK-KOCHANOWSKA Agnieszka Zofia 50 Bielsko-Biała 3 0.00035
0.35
2 hess jaroslzaw andrzejHESS Jarosław Andrzej 54 Bielsko-Biała 4 0.00047
0.47
3 gasparska katarzyna olgaGASPARSKA Katarzyna Olga 28 Bielsko-Biała 4 0.00047
0.47
4 kania szymon michalzKANIA Szymon Michał 31 Bielsko-Biała 3 0.00035
0.35
5 madzia magdalenaMADZIA Magdalena 39 Bielsko-Biała 4 0.00047
0.47
6 miech pawelz piotrMIECH Paweł Piotr 33 Bielsko-Biała 2 0.00023
0.23
7 dziobek wioletta katarzynaDZIOBEK Wioletta Katarzyna 40 Kamesznica 0 0
0.00
8 konieczny adam tomaszKONIECZNY Adam Tomasz 29 Międzyświeć 0 0
0.00
9 piekarska adriana kazimieraPIEKARSKA Adriana Kazimiera 31 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grajny robert lzukaszGRAJNY Robert Łukasz 27 Czechowice-Dziedzice 5 0.00058
0.58
2 korczak janusz andrzejKORCZAK Janusz Andrzej 53 Żywiec 2 0.00023
0.23
3 zawisz anita saraZAWISZ Anita Sara 24 Jankowice 1 0.00012
0.12
4 blzasinzska beata ewaBŁASIŃSKA Beata Ewa 31 Bytom 0 0
0.00
5 tobolski grzegorz antoniTOBOLSKI Grzegorz Antoni 44 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zajazc kamila stefaniaZAJĄC Kamila Stefania 27 Żywiec 31 0.00361
3.61
2 zimowska ewa mariaZIMOWSKA Ewa Maria 74 Bielsko-Biała 4 0.00047
0.47
3 lichy anna dorotaLICHY Anna Dorota 52 Bielsko-Biała 1 0.00012
0.12
4 popko artur krzysztofPOPKO Artur Krzysztof 44 Bielsko-Biała 2 0.00023
0.23
5 galistl anna mariaGALISTL Anna Maria 30 Bielsko-Biała 1 0.00012
0.12
6 kwiecienz robert zbigniewKWIECIEŃ Robert Zbigniew 48 Żywiec 3 0.00035
0.35
7 kozska michalz piotrKÓSKA Michał Piotr 31 Bestwina 1 0.00012
0.12
8 billewicz jan mikolzajBILLEWICZ Jan Mikołaj 64 Bielsko-Biała 1 0.00012
0.12
9 lzacek janusz pawelzŁACEK Janusz Paweł 19 Istebna 3 0.00035
0.35
Razem 47
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 47

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cieszlar slzawomir janCIEŚLAR Sławomir Jan 39 Pogórze 3 0.00035
0.35
2 krywult paulina annaKRYWULT Paulina Anna 27 Bielsko-Biała 2 0.00023
0.23
3 szarek piotr janSZAREK Piotr Jan 52 Bielsko-Biała 1 0.00012
0.12
4 bialzonzczyk barbara mariaBIAŁOŃCZYK Barbara Maria 57 Pogórze 0 0
0.00
5 bernasinzski grzegorzBERNASIŃSKI Grzegorz 20 Wilkowice 1 0.00012
0.12
6 bierska magdalena mariaBIERSKA Magdalena Maria 23 Pogwizdów 0 0
0.00
7 lach artur wojciechLACH Artur Wojciech 21 Koszarawa 0 0
0.00
8 baranowska patrycja joannaBARANOWSKA Patrycja Joanna 30 Międzyświeć 0 0
0.00
9 malzysz pawelz adamMAŁYSZ Paweł Adam 21 Zaborze 4 0.00047
0.47
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kawulok janKAWULOK Jan 60 Cieszyn 99 0.01153
11.53
2 zzzak ewa teresaŻAK Ewa Teresa 62 Bielsko-Biała 68 0.00792
7.92
3 baczynzski stanislzaw bronislzawBACZYŃSKI Stanisław Bronisław 58 Łękawica 32 0.00373
3.73
4 tschuk tytus boleslzawTSCHUK Tytus Bolesław 31 Ustroń 8 0.00093
0.93
5 raszka-sodzawiczny katarzyna magdalenaRASZKA-SODZAWICZNY Katarzyna Magdalena 42 Ustroń 5 0.00058
0.58
6 mizera zygmunt antoniMIZERA Zygmunt Antoni 59 Czechowice-Dziedzice 3 0.00035
0.35
7 matlak marek zygmuntMATLAK Marek Zygmunt 52 Bielsko-Biała 7 0.00081
0.81
8 biegun agnieszka magdalenaBIEGUN Agnieszka Magdalena 36 Juszczyna 2 0.00023
0.23
9 zejma teresa mariaZEJMA Teresa Maria 61 Wilamowice 7 0.00081
0.81
Razem 231
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 231

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gronkiewicz kazimierz jozzefGRONKIEWICZ Kazimierz Józef 66 Bielsko-Biała 6 0.0007
0.70
2 snaczke wieslzawSNACZKE Wiesław 53 Węgierska Górka 0 0
0.00
3 francuz mariaFRANCUZ Maria 53 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 kondalza patrycja magdalenaKONDAŁA Patrycja Magdalena 34 Dąbrowa Górnicza 1 0.00012
0.12
5 zimonzska halina ewaZIMOŃSKA Halina Ewa 74 Bielsko-Biała 1 0.00012
0.12
6 sosnowski antoniSOSNOWSKI Antoni 72 Dąbrowa Górnicza 1 0.00012
0.12
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nalezzniak krzysztof janNALEŹNIAK Krzysztof Jan 38 Mysłowice 0 0
0.00
2 adamczewska katarzyna alicjaADAMCZEWSKA Katarzyna Alicja 63 Gliwice 1 0.00012
0.12
3 kaczmarek dorota lucynaKACZMAREK Dorota Lucyna 40 Katowice 1 0.00012
0.12
4 glzowacki krzysztof jakubGŁOWACKI Krzysztof Jakub 32 Katowice 0 0
0.00
5 kowol monika malzgorzataKOWOL Monika Małgorzata 40 Chudów 0 0
0.00
6 gembusz katarzyna barbaraGEMBUŚ Katarzyna Barbara 38 Zabrze 0 0
0.00
7 wodniok artur dariuszWODNIOK Artur Dariusz 34 Katowice 0 0
0.00
8 stefankiewicz lzukasz adamSTEFANKIEWICZ Łukasz Adam 33 Katowice 0 0
0.00
9 stankiewicz julia karolinaSTANKIEWICZ Julia Karolina 18 Bytom 1 0.00012
0.12
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 13 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 moczek adam janMOCZEK Adam Jan 43 Tarnowskie Góry 3 0.00035
0.35
2 glzogowska agata ernestynaGŁOGOWSKA Agata Ernestyna 33 Tarnowskie Góry 1 0.00012
0.12
3 szliwa leon michalzŚLIWA Leon Michał 76 Bielsko-Biała 2 0.00023
0.23
4 kielar mateusz janKIELAR Mateusz Jan 19 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
5 pudlik kornelia lucynaPUDLIK Kornelia Lucyna 39 Radzionków 0 0
0.00
6 bozzzek bernadeta stefaniaBOŻEK Bernadeta Stefania 32 Bytom 0 0
0.00
7 madejski piotr tymoteuszMADEJSKI Piotr Tymoteusz 20 Bytom 0 0
0.00
8 jauernik iwona magdalenaJAUERNIK Iwona Magdalena 45 Tarnowskie Góry 1 0.00012
0.12
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 juranek grzegorz zbigniewJURANEK Grzegorz Zbigniew 51 Zabrze 2 0.00023
0.23
2 faruga arkadiusz antoniFARUGA Arkadiusz Antoni 54 Świętochłowice 0 0
0.00
3 wozjtowicz pawelz karolWÓJTOWICZ Paweł Karol 40 Zabrze 0 0
0.00
4 sobolewski krzysztof ludwikSOBOLEWSKI Krzysztof Ludwik 46 Gliwice 1 0.00012
0.12
5 krupa joanna grazzzynaKRUPA Joanna Grażyna 43 Zabrze 1 0.00012
0.12
6 pochecz krystyna bozzzenaPOCHEĆ Krystyna Bożena 59 Zabrze 0 0
0.00
7 misiarz bozzzena malzgorzataMISIARZ Bożena Małgorzata 53 Tychy 1 0.00012
0.12
8 matuszek krzysztof kazimierzMATUSZEK Krzysztof Kazimierz 50 Zabrze 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hadyna aiszaHADYNA Aisza 69 Wisła 1 0.00012
0.12
2 tyrlik bartlzomiej januszTYRLIK Bartłomiej Janusz 36 Węgierska Górka 0 0
0.00
3 smaglzowski michalz janSMAGŁOWSKI Michał Jan 37 Kocierz Moszczanicki 0 0
0.00
4 jablzonzski marcin tomaszJABŁOŃSKI Marcin Tomasz 46 Bielsko-Biała 2 0.00023
0.23
5 kufel dorota barbaraKUFEL Dorota Barbara 53 Buczkowice 2 0.00023
0.23
6 kantyka klaudia dominikaKANTYKA Klaudia Dominika 26 Ślemień 0 0
0.00
7 pitas krzysztof marekPITAS Krzysztof Marek 51 Wisła 0 0
0.00
8 poniedzialzek iwona krystynaPONIEDZIAŁEK Iwona Krystyna 39 Bielsko-Biała 0 0
0.00
9 giertler lzukasz antoniGIERTLER Łukasz Antoni 22 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5