Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 21

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 6 Integracyjna im. Kazimierza Brodzińskiego, ul. Bratków 6 Bielsko-Biała
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice CZĘŚĆ „OSIEDLA KOPERNIKA’’ – ulice: Bratków, Bukowa, Cieszyńska nr parzyste od 116 do 124, Franciszka Karpińskiego, Jesionowa nr parzyste od 14 do końca, Kazimierza Brodzińskiego wszystkie nr parzyste, nr nieparzyste od 9 do końca, Kąkolowa, Kłosowa, Korzenna, Kwiatowa, Łanowa, Piastowska nr parzyste od 122 do końca, Pszenna, Spółdzielców nr parzyste od 2 do 26, nr nieparzyste od 1 do 7, Strzelecka, Wiśniowa nr parzyste od 2 do 6, Wodna nr parzyste od 28 do 96, nr nieparzyste od 55 do 97, Zielna.
Liczba mieszkańców 2412
Liczba wyborców 2041
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 2
Sejmiku Województwa Śląskiego 1

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) - Okręg nr 2
  • Wybory Prezydenta Miasta Bielska-Białej
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2050
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2050
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1832
3 Liczba kart niewykorzystanych 712
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1120
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1120
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1120
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1120
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 14
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1106
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jazowy krzysztof janJAZOWY Krzysztof Jan 35 Bielsko-Biała 202 0.01826
18.26
2 rosinzska elzzzbieta malzgorzataROSIŃSKA Elżbieta Małgorzata 66 Bielsko-Biała 57 0.00515
5.15
3 michasiozw dariusz stanislzawMICHASIÓW Dariusz Stanisław 52 Bielsko-Biała 60 0.00542
5.42
4 jezierska-listowska jolantaJEZIERSKA-LISTOWSKA Jolanta 55 Bielsko-Biała 22 0.00199
1.99
5 wozjcik ryszard tadeuszWÓJCIK Ryszard Tadeusz 62 Bielsko-Biała 2 0.00018
0.18
6 wanat mateusz tomaszWANAT Mateusz Tomasz 26 Bielsko-Biała 12 0.00108
1.08
7 duraj agnieszka janinaDURAJ Agnieszka Janina 42 Bielsko-Biała 13 0.00118
1.18
Razem 368
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 368

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dybek tadeusz stefanDYBEK Tadeusz Stefan 48 Bielsko-Biała 9 0.00081
0.81
2 rysz beataRYŚ Beata 43 Bielsko-Biała 14 0.00127
1.27
3 kowalski andrzejKOWALSKI Andrzej 89 Bielsko-Biała 2 0.00018
0.18
4 glzuchacka agnieszka ewaGŁUCHACKA Agnieszka Ewa 36 Bielsko-Biała 2 0.00018
0.18
5 plzaska stanislzaw waclzawPŁASKA Stanisław Wacław 72 Bielsko-Biała 2 0.00018
0.18
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jachnik janusz andrzejJACHNIK Janusz Andrzej 40 Bielsko-Biała 27 0.00244
2.44
2 grzegorzek bozzzenaGRZEGORZEK Bożena 46 Bielsko-Biała 3 0.00027
0.27
3 kania kazimierz grzegorzKANIA Kazimierz Grzegorz 50 Bielsko-Biała 1 9.0E-5
0.09
4 waszut jolanta mariaWASZUT Jolanta Maria 49 Bielsko-Biała 1 9.0E-5
0.09
5 machalica stanislzaw wlzadyslzawMACHALICA Stanisław Władysław 48 Bielsko-Biała 9 0.00081
0.81
6 szczugiel bozzzena mariaSZCZUGIEL Bożena Maria 60 Bielsko-Biała 1 9.0E-5
0.09
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzosz konrad tomaszŁOŚ Konrad Tomasz 42 Bielsko-Biała 266 0.02405
24.05
2 ryszka piotr jozzefRYSZKA Piotr Józef 66 Bielsko-Biała 54 0.00488
4.88
3 targosz-klinowska barbaraTARGOSZ-KLINOWSKA Barbara 66 Bielsko-Biała 18 0.00163
1.63
4 kieliba adam szczepanKIELIBA Adam Szczepan 59 Bielsko-Biała 1 9.0E-5
0.09
5 kiraga zofiaKIRAGA Zofia 70 Bielsko-Biała 4 0.00036
0.36
6 haslette agnieszka mariaHASLETTE Agnieszka Maria 33 Bielsko-Biała 4 0.00036
0.36
7 kuk cecylia mariaKUK Cecylia Maria 58 Bielsko-Biała 7 0.00063
0.63
Razem 354
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 354

Lista nr 18 - KWW OKRZESIK I NIEZALEŻNI.BB

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kilian alina ewaKILIAN Alina Ewa 38 Bielsko-Biała 42 0.0038
3.80
2 starowicz lzukaszSTAROWICZ Łukasz 42 Bielsko-Biała 24 0.00217
2.17
3 lachowski marek zbigniewLACHOWSKI Marek Zbigniew 32 Bielsko-Biała 49 0.00443
4.43
4 folek czeslzaw jozzefFOLEK Czesław Józef 53 Bielsko-Biała 7 0.00063
0.63
5 gaczynzska monika joannaGACZYŃSKA Monika Joanna 48 Bielsko-Biała 11 0.00099
0.99
6 piskrzynzska katarzynaPISKRZYŃSKA Katarzyna 38 Bielsko-Biała 6 0.00054
0.54
7 kudlza mariusz waclzawKUDŁA Mariusz Wacław 55 Bielsko-Biała 5 0.00045
0.45
Razem 144
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 144

Lista nr 19 - KWW MONIKA SOCHA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pollak rajmund henrykPOLLAK Rajmund Henryk 65 Bielsko-Biała 0 0
0.00
2 guszpil tomasz dawidGUSZPIL Tomasz Dawid 42 Bielsko-Biała 1 9.0E-5
0.09
3 czyzzz kazimieraCZYŻ Kazimiera 62 Bielsko-Biała 1 9.0E-5
0.09
4 szczygielz michalz andrzejSZCZYGIEŁ Michał Andrzej 36 Bielsko-Biała 3 0.00027
0.27
5 hurnowicz amira halinaHURNOWICZ Amira Halina 64 Bielsko-Biała 2 0.00018
0.18
6 olenzkiewicz zbigniew antoniOLEŃKIEWICZ Zbigniew Antoni 67 Bielsko-Biała 0 0
0.00
7 cupek klaudia lidiaCUPEK Klaudia Lidia 20 Bielsko-Biała 3 0.00027
0.27
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 20 - KWW JACKA KRYWULTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ruszniak adam robertRUŚNIAK Adam Robert 42 Bielsko-Biała 71 0.00642
6.42
2 czernik lzukasz arturCZERNIK Łukasz Artur 39 Bielsko-Biała 17 0.00154
1.54
3 kochowski piotr jozzefKOCHOWSKI Piotr Józef 61 Bielsko-Biała 21 0.0019
1.90
4 susalzko marzena magdalenaSUSAŁKO Marzena Magdalena 39 Bielsko-Biała 31 0.0028
2.80
5 malinowski czeslzawMALINOWSKI Czesław 64 Bielsko-Biała 4 0.00036
0.36
6 lenzczuk eugenia mariaLEŃCZUK Eugenia Maria 70 Bielsko-Biała 6 0.00054
0.54
7 kozzmin jolanta ewaKOŹMIN Jolanta Ewa 46 Bielsko-Biała 9 0.00081
0.81
Razem 159
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 159
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Bielska-Białej
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2050
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2050
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1834
3 Liczba kart niewykorzystanych 714
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1120
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1120
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1120
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1120
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1114
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 drabek przemyslzaw mieczyslzawDRABEK Przemysław Mieczysław 39 wyższe Bielsko-Biała 367 0.03294
32.94
2 jachnik jerzy witoldJACHNIK Jerzy Witold 68 wyższe Bielsko-Biała 19 0.00171
1.71
3 klimaszewski jaroslzaw janKLIMASZEWSKI Jarosław Jan 48 wyższe Bielsko-Biała 487 0.04372
43.72
4 okrzesik janusz wlzadyslzawOKRZESIK Janusz Władysław 54 wyższe Bielsko-Biała 220 0.01975
19.75
5 socha monika ewaSOCHA Monika Ewa 33 średnie Bielsko-Biała 13 0.00117
1.17
6 wrona ryszardWRONA Ryszard 69 wyższe Bielsko-Biała 8 0.00072
0.72
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2050
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2000
3 Liczba kart niewykorzystanych 880
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1120
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1120
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1120
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 27
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 17
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1093
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sarapata kamil michalzSARAPATA Kamil Michał 31 Przybędza 28 0.00256
2.56
2 duraj wojciech jerzyDURAJ Wojciech Jerzy 45 Bielsko-Biała 20 0.00183
1.83
3 janik tomasz andrzejJANIK Tomasz Andrzej 51 Bielsko-Biała 6 0.00055
0.55
4 koczwara katarzyna mariaKOCZWARA Katarzyna Maria 34 Wisła 5 0.00046
0.46
5 kozik krzysztof franciszekKOZIK Krzysztof Franciszek 64 Bielsko-Biała 4 0.00037
0.37
6 wodyk patrycja agnieszkaWODYK Patrycja Agnieszka 40 Bielsko-Biała 5 0.00046
0.46
7 ostrowicka magdalena wiktoriaOSTROWICKA Magdalena Wiktoria 36 Bielsko-Biała 12 0.0011
1.10
8 balas karolina liliaBALAS Karolina Lilia 35 Bielsko-Biała 5 0.00046
0.46
9 tomala wojciech mateuszTOMALA Wojciech Mateusz 45 Cieszyn 9 0.00082
0.82
Razem 94
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 94

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szemla miroslzaw stanislzawSZEMLA Mirosław Stanisław 56 Rybarzowice 10 0.00091
0.91
2 kozzzusznik danuta mariaKOŻUSZNIK Danuta Maria 44 Cieszyn 1 9.0E-5
0.09
3 karpeta robert pawelzKARPETA Robert Paweł 41 Cisiec 3 0.00027
0.27
4 haczek stefan grzegorzHACZEK Stefan Grzegorz 60 Pisarzowice 3 0.00027
0.27
5 major przemyslzawMAJOR Przemysław 41 Chybie 1 9.0E-5
0.09
6 ogieglzo alicjaOGIEGŁO Alicja 57 Czechowice-Dziedzice 2 0.00018
0.18
7 domaszewicz augustynaDOMASZEWICZ Augustyna 72 Świnna 0 0
0.00
8 klajmon malzgorzata annaKLAJMON Małgorzata Anna 66 Biery 2 0.00018
0.18
9 grzyb andrzej bernardGRZYB Andrzej Bernard 57 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chrobak magdalena dominikaCHROBAK Magdalena Dominika 38 Dąbrowa Górnicza 10 0.00091
0.91
maciej jerzy fronzskiMaciej Jerzy FROŃSKI XXXXX 0
0.00
3 wieczorek miroslzawa halinaWIECZOREK Mirosława Halina 60 Mysłowice 0 0
0.00
4 konieczny marek pawelzKONIECZNY Marek Paweł 30 Mysłowice 0 0
0.00
5 bienias sandra dorotaBIENIAS Sandra Dorota 18 Dąbrowa Górnicza 2 0.00018
0.18
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 komor klaudiusz stanislzawKOMOR Klaudiusz Stanisław 45 Bielsko-Biała 263 0.02406
24.06
2 molin andrzej janMOLIN Andrzej Jan 63 Wisła 17 0.00156
1.56
3 maszlanka hubert zbigniewMAŚLANKA Hubert Zbigniew 40 Świnna 22 0.00201
2.01
4 dal zbigniewDAL Zbigniew 40 Bielsko-Biała 12 0.0011
1.10
5 cieszlar magdalena mariaCIEŚLAR Magdalena Maria 27 Brenna 33 0.00302
3.02
6 pijanowski jerzy marcinPIJANOWSKI Jerzy Marcin 44 Czechowice-Dziedzice 9 0.00082
0.82
7 krzyzzzak karolina jozzefaKRZYŻAK Karolina Józefa 38 Bujaków 7 0.00064
0.64
8 gozrnisiewicz magdalena ewaGÓRNISIEWICZ Magdalena Ewa 33 Buczkowice 9 0.00082
0.82
9 szlezzak agataŚLĘZAK Agata 53 Bytom 40 0.00366
3.66
Razem 412
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 412

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koperski przemyslzaw adamKOPERSKI Przemysław Adam 43 Bielsko-Biała 43 0.00393
3.93
2 zonz adam janZOŃ Adam Jan 61 Żywiec 4 0.00037
0.37
3 banot aleksandra ewaBANOT Aleksandra Ewa 40 Bielsko-Biała 3 0.00027
0.27
4 kopel mariaKOPEL Maria 63 Pruchna 1 9.0E-5
0.09
5 slzonka-gibas barbara jolantaSŁONKA-GIBAS Barbara Jolanta 36 Żywiec 3 0.00027
0.27
6 szwarc janSZWARC Jan 72 Ustroń 0 0
0.00
7 bury dorota cecyliaBURY Dorota Cecylia 57 Zwardoń 1 9.0E-5
0.09
8 gozrny aneta monikaGÓRNY Aneta Monika 25 Czechowice-Dziedzice 3 0.00027
0.27
9 tyrna leszekTYRNA Leszek 41 Goleszów 3 0.00027
0.27
Razem 61
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 61

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lamek-kochanowska agnieszka zofiaLAMEK-KOCHANOWSKA Agnieszka Zofia 50 Bielsko-Biała 4 0.00037
0.37
2 hess jaroslzaw andrzejHESS Jarosław Andrzej 54 Bielsko-Biała 2 0.00018
0.18
3 gasparska katarzyna olgaGASPARSKA Katarzyna Olga 28 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 kania szymon michalzKANIA Szymon Michał 31 Bielsko-Biała 3 0.00027
0.27
5 madzia magdalenaMADZIA Magdalena 39 Bielsko-Biała 7 0.00064
0.64
6 miech pawelz piotrMIECH Paweł Piotr 33 Bielsko-Biała 0 0
0.00
7 dziobek wioletta katarzynaDZIOBEK Wioletta Katarzyna 40 Kamesznica 1 9.0E-5
0.09
8 konieczny adam tomaszKONIECZNY Adam Tomasz 29 Międzyświeć 0 0
0.00
9 piekarska adriana kazimieraPIEKARSKA Adriana Kazimiera 31 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grajny robert lzukaszGRAJNY Robert Łukasz 27 Czechowice-Dziedzice 5 0.00046
0.46
2 korczak janusz andrzejKORCZAK Janusz Andrzej 53 Żywiec 1 9.0E-5
0.09
3 zawisz anita saraZAWISZ Anita Sara 24 Jankowice 1 9.0E-5
0.09
4 blzasinzska beata ewaBŁASIŃSKA Beata Ewa 31 Bytom 0 0
0.00
5 tobolski grzegorz antoniTOBOLSKI Grzegorz Antoni 44 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zajazc kamila stefaniaZAJĄC Kamila Stefania 27 Żywiec 28 0.00256
2.56
2 zimowska ewa mariaZIMOWSKA Ewa Maria 74 Bielsko-Biała 0 0
0.00
3 lichy anna dorotaLICHY Anna Dorota 52 Bielsko-Biała 3 0.00027
0.27
4 popko artur krzysztofPOPKO Artur Krzysztof 44 Bielsko-Biała 2 0.00018
0.18
5 galistl anna mariaGALISTL Anna Maria 30 Bielsko-Biała 0 0
0.00
6 kwiecienz robert zbigniewKWIECIEŃ Robert Zbigniew 48 Żywiec 2 0.00018
0.18
7 kozska michalz piotrKÓSKA Michał Piotr 31 Bestwina 5 0.00046
0.46
8 billewicz jan mikolzajBILLEWICZ Jan Mikołaj 64 Bielsko-Biała 1 9.0E-5
0.09
9 lzacek janusz pawelzŁACEK Janusz Paweł 19 Istebna 2 0.00018
0.18
Razem 43
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 43

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cieszlar slzawomir janCIEŚLAR Sławomir Jan 39 Pogórze 3 0.00027
0.27
2 krywult paulina annaKRYWULT Paulina Anna 27 Bielsko-Biała 7 0.00064
0.64
3 szarek piotr janSZAREK Piotr Jan 52 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 bialzonzczyk barbara mariaBIAŁOŃCZYK Barbara Maria 57 Pogórze 0 0
0.00
5 bernasinzski grzegorzBERNASIŃSKI Grzegorz 20 Wilkowice 0 0
0.00
6 bierska magdalena mariaBIERSKA Magdalena Maria 23 Pogwizdów 0 0
0.00
7 lach artur wojciechLACH Artur Wojciech 21 Koszarawa 1 9.0E-5
0.09
8 baranowska patrycja joannaBARANOWSKA Patrycja Joanna 30 Międzyświeć 2 0.00018
0.18
9 malzysz pawelz adamMAŁYSZ Paweł Adam 21 Zaborze 0 0
0.00
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kawulok janKAWULOK Jan 60 Cieszyn 191 0.01747
17.47
2 zzzak ewa teresaŻAK Ewa Teresa 62 Bielsko-Biała 82 0.0075
7.50
3 baczynzski stanislzaw bronislzawBACZYŃSKI Stanisław Bronisław 58 Łękawica 27 0.00247
2.47
4 tschuk tytus boleslzawTSCHUK Tytus Bolesław 31 Ustroń 4 0.00037
0.37
5 raszka-sodzawiczny katarzyna magdalenaRASZKA-SODZAWICZNY Katarzyna Magdalena 42 Ustroń 12 0.0011
1.10
6 mizera zygmunt antoniMIZERA Zygmunt Antoni 59 Czechowice-Dziedzice 10 0.00091
0.91
7 matlak marek zygmuntMATLAK Marek Zygmunt 52 Bielsko-Biała 23 0.0021
2.10
8 biegun agnieszka magdalenaBIEGUN Agnieszka Magdalena 36 Juszczyna 12 0.0011
1.10
9 zejma teresa mariaZEJMA Teresa Maria 61 Wilamowice 13 0.00119
1.19
Razem 374
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 374

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gronkiewicz kazimierz jozzefGRONKIEWICZ Kazimierz Józef 66 Bielsko-Biała 2 0.00018
0.18
2 snaczke wieslzawSNACZKE Wiesław 53 Węgierska Górka 0 0
0.00
3 francuz mariaFRANCUZ Maria 53 Bielsko-Biała 2 0.00018
0.18
4 kondalza patrycja magdalenaKONDAŁA Patrycja Magdalena 34 Dąbrowa Górnicza 1 9.0E-5
0.09
5 zimonzska halina ewaZIMOŃSKA Halina Ewa 74 Bielsko-Biała 0 0
0.00
6 sosnowski antoniSOSNOWSKI Antoni 72 Dąbrowa Górnicza 1 9.0E-5
0.09
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nalezzniak krzysztof janNALEŹNIAK Krzysztof Jan 38 Mysłowice 1 9.0E-5
0.09
2 adamczewska katarzyna alicjaADAMCZEWSKA Katarzyna Alicja 63 Gliwice 1 9.0E-5
0.09
3 kaczmarek dorota lucynaKACZMAREK Dorota Lucyna 40 Katowice 0 0
0.00
4 glzowacki krzysztof jakubGŁOWACKI Krzysztof Jakub 32 Katowice 0 0
0.00
5 kowol monika malzgorzataKOWOL Monika Małgorzata 40 Chudów 0 0
0.00
6 gembusz katarzyna barbaraGEMBUŚ Katarzyna Barbara 38 Zabrze 1 9.0E-5
0.09
7 wodniok artur dariuszWODNIOK Artur Dariusz 34 Katowice 0 0
0.00
8 stefankiewicz lzukasz adamSTEFANKIEWICZ Łukasz Adam 33 Katowice 0 0
0.00
9 stankiewicz julia karolinaSTANKIEWICZ Julia Karolina 18 Bytom 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 13 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 moczek adam janMOCZEK Adam Jan 43 Tarnowskie Góry 3 0.00027
0.27
2 glzogowska agata ernestynaGŁOGOWSKA Agata Ernestyna 33 Tarnowskie Góry 5 0.00046
0.46
3 szliwa leon michalzŚLIWA Leon Michał 76 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 kielar mateusz janKIELAR Mateusz Jan 19 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
5 pudlik kornelia lucynaPUDLIK Kornelia Lucyna 39 Radzionków 1 9.0E-5
0.09
6 bozzzek bernadeta stefaniaBOŻEK Bernadeta Stefania 32 Bytom 1 9.0E-5
0.09
7 madejski piotr tymoteuszMADEJSKI Piotr Tymoteusz 20 Bytom 1 9.0E-5
0.09
8 jauernik iwona magdalenaJAUERNIK Iwona Magdalena 45 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 juranek grzegorz zbigniewJURANEK Grzegorz Zbigniew 51 Zabrze 2 0.00018
0.18
2 faruga arkadiusz antoniFARUGA Arkadiusz Antoni 54 Świętochłowice 2 0.00018
0.18
3 wozjtowicz pawelz karolWÓJTOWICZ Paweł Karol 40 Zabrze 0 0
0.00
4 sobolewski krzysztof ludwikSOBOLEWSKI Krzysztof Ludwik 46 Gliwice 2 0.00018
0.18
5 krupa joanna grazzzynaKRUPA Joanna Grażyna 43 Zabrze 0 0
0.00
6 pochecz krystyna bozzzenaPOCHEĆ Krystyna Bożena 59 Zabrze 0 0
0.00
7 misiarz bozzzena malzgorzataMISIARZ Bożena Małgorzata 53 Tychy 1 9.0E-5
0.09
8 matuszek krzysztof kazimierzMATUSZEK Krzysztof Kazimierz 50 Zabrze 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hadyna aiszaHADYNA Aisza 69 Wisła 2 0.00018
0.18
2 tyrlik bartlzomiej januszTYRLIK Bartłomiej Janusz 36 Węgierska Górka 1 9.0E-5
0.09
3 smaglzowski michalz janSMAGŁOWSKI Michał Jan 37 Kocierz Moszczanicki 0 0
0.00
4 jablzonzski marcin tomaszJABŁOŃSKI Marcin Tomasz 46 Bielsko-Biała 5 0.00046
0.46
5 kufel dorota barbaraKUFEL Dorota Barbara 53 Buczkowice 1 9.0E-5
0.09
6 kantyka klaudia dominikaKANTYKA Klaudia Dominika 26 Ślemień 1 9.0E-5
0.09
7 pitas krzysztof marekPITAS Krzysztof Marek 51 Wisła 0 0
0.00
8 poniedzialzek iwona krystynaPONIEDZIAŁEK Iwona Krystyna 39 Bielsko-Biała 0 0
0.00
9 giertler lzukasz antoniGIERTLER Łukasz Antoni 22 Bielsko-Biała 1 9.0E-5
0.09
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11