Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 20

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 6 Integracyjna im. Kazimierza Brodzińskiego, ul. Kazimierza Brodzińskiego 3 Bielsko-Biała
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice CZĘŚĆ „OSIEDLA KOPERNIKA’’ – ulice: Akacjowa, Cieszyńska nr parzyste od 126 do 150, Jagodowa, Jesionowa nr parzyste od 2 do 12, wszystkie nr nieparzyste, Kazimierza Brodzińskiego nr nieparzyste od 1 do 7, Spółdzielców nr nieparzyste od 9 do 19, Wiśniowa nr parzyste od 8 do końca, wszystkie nr nieparzyste, Wodna nr parzyste od 2 do 26, nr nieparzyste od 1 do 53.
Liczba mieszkańców 2265
Liczba wyborców 1858
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 2
Sejmiku Województwa Śląskiego 1

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Prezydenta Miasta Bielska-Białej
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1859
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1859
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1677
3 Liczba kart niewykorzystanych 803
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 874
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 874
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 2
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 873
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 872
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 37
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 27
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 835
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jazowy krzysztof janJAZOWY Krzysztof Jan 35 Bielsko-Biała 172 0.0206
20.60
2 rosinzska elzzzbieta malzgorzataROSIŃSKA Elżbieta Małgorzata 66 Bielsko-Biała 42 0.00503
5.03
3 michasiozw dariusz stanislzawMICHASIÓW Dariusz Stanisław 52 Bielsko-Biała 22 0.00263
2.63
4 jezierska-listowska jolantaJEZIERSKA-LISTOWSKA Jolanta 55 Bielsko-Biała 22 0.00263
2.63
5 wozjcik ryszard tadeuszWÓJCIK Ryszard Tadeusz 62 Bielsko-Biała 7 0.00084
0.84
6 wanat mateusz tomaszWANAT Mateusz Tomasz 26 Bielsko-Biała 6 0.00072
0.72
7 duraj agnieszka janinaDURAJ Agnieszka Janina 42 Bielsko-Biała 14 0.00168
1.68
Razem 285
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 285

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dybek tadeusz stefanDYBEK Tadeusz Stefan 48 Bielsko-Biała 17 0.00204
2.04
2 rysz beataRYŚ Beata 43 Bielsko-Biała 7 0.00084
0.84
3 kowalski andrzejKOWALSKI Andrzej 89 Bielsko-Biała 2 0.00024
0.24
4 glzuchacka agnieszka ewaGŁUCHACKA Agnieszka Ewa 36 Bielsko-Biała 1 0.00012
0.12
5 plzaska stanislzaw waclzawPŁASKA Stanisław Wacław 72 Bielsko-Biała 2 0.00024
0.24
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jachnik janusz andrzejJACHNIK Janusz Andrzej 40 Bielsko-Biała 26 0.00311
3.11
2 grzegorzek bozzzenaGRZEGORZEK Bożena 46 Bielsko-Biała 5 0.0006
0.60
3 kania kazimierz grzegorzKANIA Kazimierz Grzegorz 50 Bielsko-Biała 8 0.00096
0.96
4 waszut jolanta mariaWASZUT Jolanta Maria 49 Bielsko-Biała 1 0.00012
0.12
5 machalica stanislzaw wlzadyslzawMACHALICA Stanisław Władysław 48 Bielsko-Biała 7 0.00084
0.84
6 szczugiel bozzzena mariaSZCZUGIEL Bożena Maria 60 Bielsko-Biała 3 0.00036
0.36
Razem 50
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 50

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzosz konrad tomaszŁOŚ Konrad Tomasz 42 Bielsko-Biała 195 0.02335
23.35
2 ryszka piotr jozzefRYSZKA Piotr Józef 66 Bielsko-Biała 30 0.00359
3.59
3 targosz-klinowska barbaraTARGOSZ-KLINOWSKA Barbara 66 Bielsko-Biała 12 0.00144
1.44
4 kieliba adam szczepanKIELIBA Adam Szczepan 59 Bielsko-Biała 6 0.00072
0.72
5 kiraga zofiaKIRAGA Zofia 70 Bielsko-Biała 10 0.0012
1.20
6 haslette agnieszka mariaHASLETTE Agnieszka Maria 33 Bielsko-Biała 7 0.00084
0.84
7 kuk cecylia mariaKUK Cecylia Maria 58 Bielsko-Biała 5 0.0006
0.60
Razem 265
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 265

Lista nr 18 - KWW OKRZESIK I NIEZALEŻNI.BB

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kilian alina ewaKILIAN Alina Ewa 38 Bielsko-Biała 38 0.00455
4.55
2 starowicz lzukaszSTAROWICZ Łukasz 42 Bielsko-Biała 19 0.00228
2.28
3 lachowski marek zbigniewLACHOWSKI Marek Zbigniew 32 Bielsko-Biała 26 0.00311
3.11
4 folek czeslzaw jozzefFOLEK Czesław Józef 53 Bielsko-Biała 3 0.00036
0.36
5 gaczynzska monika joannaGACZYŃSKA Monika Joanna 48 Bielsko-Biała 7 0.00084
0.84
6 piskrzynzska katarzynaPISKRZYŃSKA Katarzyna 38 Bielsko-Biała 11 0.00132
1.32
7 kudlza mariusz waclzawKUDŁA Mariusz Wacław 55 Bielsko-Biała 4 0.00048
0.48
Razem 108
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 108

Lista nr 19 - KWW MONIKA SOCHA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pollak rajmund henrykPOLLAK Rajmund Henryk 65 Bielsko-Biała 1 0.00012
0.12
2 guszpil tomasz dawidGUSZPIL Tomasz Dawid 42 Bielsko-Biała 0 0
0.00
3 czyzzz kazimieraCZYŻ Kazimiera 62 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 szczygielz michalz andrzejSZCZYGIEŁ Michał Andrzej 36 Bielsko-Biała 1 0.00012
0.12
5 hurnowicz amira halinaHURNOWICZ Amira Halina 64 Bielsko-Biała 0 0
0.00
6 olenzkiewicz zbigniew antoniOLEŃKIEWICZ Zbigniew Antoni 67 Bielsko-Biała 0 0
0.00
7 cupek klaudia lidiaCUPEK Klaudia Lidia 20 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 20 - KWW JACKA KRYWULTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ruszniak adam robertRUŚNIAK Adam Robert 42 Bielsko-Biała 51 0.00611
6.11
2 czernik lzukasz arturCZERNIK Łukasz Artur 39 Bielsko-Biała 9 0.00108
1.08
3 kochowski piotr jozzefKOCHOWSKI Piotr Józef 61 Bielsko-Biała 7 0.00084
0.84
4 susalzko marzena magdalenaSUSAŁKO Marzena Magdalena 39 Bielsko-Biała 12 0.00144
1.44
5 malinowski czeslzawMALINOWSKI Czesław 64 Bielsko-Biała 4 0.00048
0.48
6 lenzczuk eugenia mariaLEŃCZUK Eugenia Maria 70 Bielsko-Biała 5 0.0006
0.60
7 kozzmin jolanta ewaKOŹMIN Jolanta Ewa 46 Bielsko-Biała 8 0.00096
0.96
Razem 96
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 96
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1859
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1850
3 Liczba kart niewykorzystanych 976
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 874
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 2
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 875
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 875
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 40
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 28
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 835
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sarapata kamil michalzSARAPATA Kamil Michał 31 Przybędza 28 0.00335
3.35
2 duraj wojciech jerzyDURAJ Wojciech Jerzy 45 Bielsko-Biała 17 0.00204
2.04
3 janik tomasz andrzejJANIK Tomasz Andrzej 51 Bielsko-Biała 2 0.00024
0.24
4 koczwara katarzyna mariaKOCZWARA Katarzyna Maria 34 Wisła 6 0.00072
0.72
5 kozik krzysztof franciszekKOZIK Krzysztof Franciszek 64 Bielsko-Biała 8 0.00096
0.96
6 wodyk patrycja agnieszkaWODYK Patrycja Agnieszka 40 Bielsko-Biała 3 0.00036
0.36
7 ostrowicka magdalena wiktoriaOSTROWICKA Magdalena Wiktoria 36 Bielsko-Biała 12 0.00144
1.44
8 balas karolina liliaBALAS Karolina Lilia 35 Bielsko-Biała 4 0.00048
0.48
9 tomala wojciech mateuszTOMALA Wojciech Mateusz 45 Cieszyn 6 0.00072
0.72
Razem 86
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 86

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szemla miroslzaw stanislzawSZEMLA Mirosław Stanisław 56 Rybarzowice 15 0.0018
1.80
2 kozzzusznik danuta mariaKOŻUSZNIK Danuta Maria 44 Cieszyn 4 0.00048
0.48
3 karpeta robert pawelzKARPETA Robert Paweł 41 Cisiec 1 0.00012
0.12
4 haczek stefan grzegorzHACZEK Stefan Grzegorz 60 Pisarzowice 0 0
0.00
5 major przemyslzawMAJOR Przemysław 41 Chybie 1 0.00012
0.12
6 ogieglzo alicjaOGIEGŁO Alicja 57 Czechowice-Dziedzice 2 0.00024
0.24
7 domaszewicz augustynaDOMASZEWICZ Augustyna 72 Świnna 1 0.00012
0.12
8 klajmon malzgorzata annaKLAJMON Małgorzata Anna 66 Biery 0 0
0.00
9 grzyb andrzej bernardGRZYB Andrzej Bernard 57 Bielsko-Biała 4 0.00048
0.48
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chrobak magdalena dominikaCHROBAK Magdalena Dominika 38 Dąbrowa Górnicza 7 0.00084
0.84
maciej jerzy fronzskiMaciej Jerzy FROŃSKI XXXXX 0
0.00
3 wieczorek miroslzawa halinaWIECZOREK Mirosława Halina 60 Mysłowice 1 0.00012
0.12
4 konieczny marek pawelzKONIECZNY Marek Paweł 30 Mysłowice 3 0.00036
0.36
5 bienias sandra dorotaBIENIAS Sandra Dorota 18 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 komor klaudiusz stanislzawKOMOR Klaudiusz Stanisław 45 Bielsko-Biała 185 0.02216
22.16
2 molin andrzej janMOLIN Andrzej Jan 63 Wisła 14 0.00168
1.68
3 maszlanka hubert zbigniewMAŚLANKA Hubert Zbigniew 40 Świnna 16 0.00192
1.92
4 dal zbigniewDAL Zbigniew 40 Bielsko-Biała 7 0.00084
0.84
5 cieszlar magdalena mariaCIEŚLAR Magdalena Maria 27 Brenna 31 0.00371
3.71
6 pijanowski jerzy marcinPIJANOWSKI Jerzy Marcin 44 Czechowice-Dziedzice 5 0.0006
0.60
7 krzyzzzak karolina jozzefaKRZYŻAK Karolina Józefa 38 Bujaków 2 0.00024
0.24
8 gozrnisiewicz magdalena ewaGÓRNISIEWICZ Magdalena Ewa 33 Buczkowice 2 0.00024
0.24
9 szlezzak agataŚLĘZAK Agata 53 Bytom 24 0.00287
2.87
Razem 286
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 286

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koperski przemyslzaw adamKOPERSKI Przemysław Adam 43 Bielsko-Biała 38 0.00455
4.55
2 zonz adam janZOŃ Adam Jan 61 Żywiec 1 0.00012
0.12
3 banot aleksandra ewaBANOT Aleksandra Ewa 40 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 kopel mariaKOPEL Maria 63 Pruchna 5 0.0006
0.60
5 slzonka-gibas barbara jolantaSŁONKA-GIBAS Barbara Jolanta 36 Żywiec 0 0
0.00
6 szwarc janSZWARC Jan 72 Ustroń 0 0
0.00
7 bury dorota cecyliaBURY Dorota Cecylia 57 Zwardoń 3 0.00036
0.36
8 gozrny aneta monikaGÓRNY Aneta Monika 25 Czechowice-Dziedzice 3 0.00036
0.36
9 tyrna leszekTYRNA Leszek 41 Goleszów 1 0.00012
0.12
Razem 51
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 51

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lamek-kochanowska agnieszka zofiaLAMEK-KOCHANOWSKA Agnieszka Zofia 50 Bielsko-Biała 4 0.00048
0.48
2 hess jaroslzaw andrzejHESS Jarosław Andrzej 54 Bielsko-Biała 2 0.00024
0.24
3 gasparska katarzyna olgaGASPARSKA Katarzyna Olga 28 Bielsko-Biała 2 0.00024
0.24
4 kania szymon michalzKANIA Szymon Michał 31 Bielsko-Biała 3 0.00036
0.36
5 madzia magdalenaMADZIA Magdalena 39 Bielsko-Biała 3 0.00036
0.36
6 miech pawelz piotrMIECH Paweł Piotr 33 Bielsko-Biała 0 0
0.00
7 dziobek wioletta katarzynaDZIOBEK Wioletta Katarzyna 40 Kamesznica 1 0.00012
0.12
8 konieczny adam tomaszKONIECZNY Adam Tomasz 29 Międzyświeć 0 0
0.00
9 piekarska adriana kazimieraPIEKARSKA Adriana Kazimiera 31 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grajny robert lzukaszGRAJNY Robert Łukasz 27 Czechowice-Dziedzice 6 0.00072
0.72
2 korczak janusz andrzejKORCZAK Janusz Andrzej 53 Żywiec 1 0.00012
0.12
3 zawisz anita saraZAWISZ Anita Sara 24 Jankowice 1 0.00012
0.12
4 blzasinzska beata ewaBŁASIŃSKA Beata Ewa 31 Bytom 0 0
0.00
5 tobolski grzegorz antoniTOBOLSKI Grzegorz Antoni 44 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zajazc kamila stefaniaZAJĄC Kamila Stefania 27 Żywiec 14 0.00168
1.68
2 zimowska ewa mariaZIMOWSKA Ewa Maria 74 Bielsko-Biała 3 0.00036
0.36
3 lichy anna dorotaLICHY Anna Dorota 52 Bielsko-Biała 5 0.0006
0.60
4 popko artur krzysztofPOPKO Artur Krzysztof 44 Bielsko-Biała 6 0.00072
0.72
5 galistl anna mariaGALISTL Anna Maria 30 Bielsko-Biała 1 0.00012
0.12
6 kwiecienz robert zbigniewKWIECIEŃ Robert Zbigniew 48 Żywiec 1 0.00012
0.12
7 kozska michalz piotrKÓSKA Michał Piotr 31 Bestwina 0 0
0.00
8 billewicz jan mikolzajBILLEWICZ Jan Mikołaj 64 Bielsko-Biała 2 0.00024
0.24
9 lzacek janusz pawelzŁACEK Janusz Paweł 19 Istebna 2 0.00024
0.24
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 34

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cieszlar slzawomir janCIEŚLAR Sławomir Jan 39 Pogórze 7 0.00084
0.84
2 krywult paulina annaKRYWULT Paulina Anna 27 Bielsko-Biała 4 0.00048
0.48
3 szarek piotr janSZAREK Piotr Jan 52 Bielsko-Biała 1 0.00012
0.12
4 bialzonzczyk barbara mariaBIAŁOŃCZYK Barbara Maria 57 Pogórze 0 0
0.00
5 bernasinzski grzegorzBERNASIŃSKI Grzegorz 20 Wilkowice 2 0.00024
0.24
6 bierska magdalena mariaBIERSKA Magdalena Maria 23 Pogwizdów 0 0
0.00
7 lach artur wojciechLACH Artur Wojciech 21 Koszarawa 1 0.00012
0.12
8 baranowska patrycja joannaBARANOWSKA Patrycja Joanna 30 Międzyświeć 0 0
0.00
9 malzysz pawelz adamMAŁYSZ Paweł Adam 21 Zaborze 0 0
0.00
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kawulok janKAWULOK Jan 60 Cieszyn 129 0.01545
15.45
2 zzzak ewa teresaŻAK Ewa Teresa 62 Bielsko-Biała 58 0.00695
6.95
3 baczynzski stanislzaw bronislzawBACZYŃSKI Stanisław Bronisław 58 Łękawica 26 0.00311
3.11
4 tschuk tytus boleslzawTSCHUK Tytus Bolesław 31 Ustroń 3 0.00036
0.36
5 raszka-sodzawiczny katarzyna magdalenaRASZKA-SODZAWICZNY Katarzyna Magdalena 42 Ustroń 7 0.00084
0.84
6 mizera zygmunt antoniMIZERA Zygmunt Antoni 59 Czechowice-Dziedzice 9 0.00108
1.08
7 matlak marek zygmuntMATLAK Marek Zygmunt 52 Bielsko-Biała 25 0.00299
2.99
8 biegun agnieszka magdalenaBIEGUN Agnieszka Magdalena 36 Juszczyna 13 0.00156
1.56
9 zejma teresa mariaZEJMA Teresa Maria 61 Wilamowice 8 0.00096
0.96
Razem 278
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 278

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gronkiewicz kazimierz jozzefGRONKIEWICZ Kazimierz Józef 66 Bielsko-Biała 4 0.00048
0.48
2 snaczke wieslzawSNACZKE Wiesław 53 Węgierska Górka 3 0.00036
0.36
3 francuz mariaFRANCUZ Maria 53 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 kondalza patrycja magdalenaKONDAŁA Patrycja Magdalena 34 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
5 zimonzska halina ewaZIMOŃSKA Halina Ewa 74 Bielsko-Biała 0 0
0.00
6 sosnowski antoniSOSNOWSKI Antoni 72 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nalezzniak krzysztof janNALEŹNIAK Krzysztof Jan 38 Mysłowice 0 0
0.00
2 adamczewska katarzyna alicjaADAMCZEWSKA Katarzyna Alicja 63 Gliwice 3 0.00036
0.36
3 kaczmarek dorota lucynaKACZMAREK Dorota Lucyna 40 Katowice 0 0
0.00
4 glzowacki krzysztof jakubGŁOWACKI Krzysztof Jakub 32 Katowice 0 0
0.00
5 kowol monika malzgorzataKOWOL Monika Małgorzata 40 Chudów 0 0
0.00
6 gembusz katarzyna barbaraGEMBUŚ Katarzyna Barbara 38 Zabrze 0 0
0.00
7 wodniok artur dariuszWODNIOK Artur Dariusz 34 Katowice 0 0
0.00
8 stefankiewicz lzukasz adamSTEFANKIEWICZ Łukasz Adam 33 Katowice 0 0
0.00
9 stankiewicz julia karolinaSTANKIEWICZ Julia Karolina 18 Bytom 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 13 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 moczek adam janMOCZEK Adam Jan 43 Tarnowskie Góry 4 0.00048
0.48
2 glzogowska agata ernestynaGŁOGOWSKA Agata Ernestyna 33 Tarnowskie Góry 3 0.00036
0.36
3 szliwa leon michalzŚLIWA Leon Michał 76 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 kielar mateusz janKIELAR Mateusz Jan 19 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
5 pudlik kornelia lucynaPUDLIK Kornelia Lucyna 39 Radzionków 0 0
0.00
6 bozzzek bernadeta stefaniaBOŻEK Bernadeta Stefania 32 Bytom 0 0
0.00
7 madejski piotr tymoteuszMADEJSKI Piotr Tymoteusz 20 Bytom 0 0
0.00
8 jauernik iwona magdalenaJAUERNIK Iwona Magdalena 45 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 juranek grzegorz zbigniewJURANEK Grzegorz Zbigniew 51 Zabrze 1 0.00012
0.12
2 faruga arkadiusz antoniFARUGA Arkadiusz Antoni 54 Świętochłowice 0 0
0.00
3 wozjtowicz pawelz karolWÓJTOWICZ Paweł Karol 40 Zabrze 1 0.00012
0.12
4 sobolewski krzysztof ludwikSOBOLEWSKI Krzysztof Ludwik 46 Gliwice 0 0
0.00
5 krupa joanna grazzzynaKRUPA Joanna Grażyna 43 Zabrze 0 0
0.00
6 pochecz krystyna bozzzenaPOCHEĆ Krystyna Bożena 59 Zabrze 0 0
0.00
7 misiarz bozzzena malzgorzataMISIARZ Bożena Małgorzata 53 Tychy 0 0
0.00
8 matuszek krzysztof kazimierzMATUSZEK Krzysztof Kazimierz 50 Zabrze 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hadyna aiszaHADYNA Aisza 69 Wisła 0 0
0.00
2 tyrlik bartlzomiej januszTYRLIK Bartłomiej Janusz 36 Węgierska Górka 1 0.00012
0.12
3 smaglzowski michalz janSMAGŁOWSKI Michał Jan 37 Kocierz Moszczanicki 0 0
0.00
4 jablzonzski marcin tomaszJABŁOŃSKI Marcin Tomasz 46 Bielsko-Biała 0 0
0.00
5 kufel dorota barbaraKUFEL Dorota Barbara 53 Buczkowice 0 0
0.00
6 kantyka klaudia dominikaKANTYKA Klaudia Dominika 26 Ślemień 1 0.00012
0.12
7 pitas krzysztof marekPITAS Krzysztof Marek 51 Wisła 1 0.00012
0.12
8 poniedzialzek iwona krystynaPONIEDZIAŁEK Iwona Krystyna 39 Bielsko-Biała 0 0
0.00
9 giertler lzukasz antoniGIERTLER Łukasz Antoni 22 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Bielska-Białej
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1859
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1859
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1677
3 Liczba kart niewykorzystanych 803
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 874
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 874
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 2
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 873
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 873
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 11
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 862
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 drabek przemyslzaw mieczyslzawDRABEK Przemysław Mieczysław 39 wyższe Bielsko-Biała 275 0.0319
31.90
2 jachnik jerzy witoldJACHNIK Jerzy Witold 68 wyższe Bielsko-Biała 22 0.00255
2.55
3 klimaszewski jaroslzaw janKLIMASZEWSKI Jarosław Jan 48 wyższe Bielsko-Biała 363 0.04211
42.11
4 okrzesik janusz wlzadyslzawOKRZESIK Janusz Władysław 54 wyższe Bielsko-Biała 184 0.02135
21.35
5 socha monika ewaSOCHA Monika Ewa 33 średnie Bielsko-Biała 7 0.00081
0.81
6 wrona ryszardWRONA Ryszard 69 wyższe Bielsko-Biała 11 0.00128
1.28