Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 17

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Siedziba Rady Osiedla " Polskich Skrzydeł", ul. Ikara 2 Bielsko-Biała
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice „OSIEDLE POLSKICH SKRZYDEŁ’’ – ulice: Cieszyńska nr parzyste od 240 do 304, Czesława Tańskiego, Ikara, Spółdzielców nr parzyste od 70 do końca, Stanisława Skarżyńskiego, Stanisława Skrzydlewskiego, Szybowcowa, Trzech Diamentów.
Liczba mieszkańców 3129
Liczba wyborców 2561
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 2
Sejmiku Województwa Śląskiego 1

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Prezydenta Miasta Bielska-Białej
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Bielsku-Białej) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2561
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2561
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2311
3 Liczba kart niewykorzystanych 780
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1531
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1531
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1531
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1531
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 29
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 15
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 14
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1502
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jazowy krzysztof janJAZOWY Krzysztof Jan 35 Bielsko-Biała 224 0.01491
14.91
2 rosinzska elzzzbieta malzgorzataROSIŃSKA Elżbieta Małgorzata 66 Bielsko-Biała 117 0.00779
7.79
3 michasiozw dariusz stanislzawMICHASIÓW Dariusz Stanisław 52 Bielsko-Biała 45 0.003
3.00
4 jezierska-listowska jolantaJEZIERSKA-LISTOWSKA Jolanta 55 Bielsko-Biała 23 0.00153
1.53
5 wozjcik ryszard tadeuszWÓJCIK Ryszard Tadeusz 62 Bielsko-Biała 4 0.00027
0.27
6 wanat mateusz tomaszWANAT Mateusz Tomasz 26 Bielsko-Biała 5 0.00033
0.33
7 duraj agnieszka janinaDURAJ Agnieszka Janina 42 Bielsko-Biała 15 0.001
1.00
Razem 433
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 433

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dybek tadeusz stefanDYBEK Tadeusz Stefan 48 Bielsko-Biała 21 0.0014
1.40
2 rysz beataRYŚ Beata 43 Bielsko-Biała 17 0.00113
1.13
3 kowalski andrzejKOWALSKI Andrzej 89 Bielsko-Biała 2 0.00013
0.13
4 glzuchacka agnieszka ewaGŁUCHACKA Agnieszka Ewa 36 Bielsko-Biała 4 0.00027
0.27
5 plzaska stanislzaw waclzawPŁASKA Stanisław Wacław 72 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 44
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 44

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jachnik janusz andrzejJACHNIK Janusz Andrzej 40 Bielsko-Biała 20 0.00133
1.33
2 grzegorzek bozzzenaGRZEGORZEK Bożena 46 Bielsko-Biała 13 0.00087
0.87
3 kania kazimierz grzegorzKANIA Kazimierz Grzegorz 50 Bielsko-Biała 5 0.00033
0.33
4 waszut jolanta mariaWASZUT Jolanta Maria 49 Bielsko-Biała 1 7.0E-5
0.07
5 machalica stanislzaw wlzadyslzawMACHALICA Stanisław Władysław 48 Bielsko-Biała 2 0.00013
0.13
6 szczugiel bozzzena mariaSZCZUGIEL Bożena Maria 60 Bielsko-Biała 3 0.0002
0.20
Razem 44
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 44

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzosz konrad tomaszŁOŚ Konrad Tomasz 42 Bielsko-Biała 383 0.0255
25.50
2 ryszka piotr jozzefRYSZKA Piotr Józef 66 Bielsko-Biała 73 0.00486
4.86
3 targosz-klinowska barbaraTARGOSZ-KLINOWSKA Barbara 66 Bielsko-Biała 18 0.0012
1.20
4 kieliba adam szczepanKIELIBA Adam Szczepan 59 Bielsko-Biała 4 0.00027
0.27
5 kiraga zofiaKIRAGA Zofia 70 Bielsko-Biała 15 0.001
1.00
6 haslette agnieszka mariaHASLETTE Agnieszka Maria 33 Bielsko-Biała 0 0
0.00
7 kuk cecylia mariaKUK Cecylia Maria 58 Bielsko-Biała 6 0.0004
0.40
Razem 499
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 499

Lista nr 18 - KWW OKRZESIK I NIEZALEŻNI.BB

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kilian alina ewaKILIAN Alina Ewa 38 Bielsko-Biała 65 0.00433
4.33
2 starowicz lzukaszSTAROWICZ Łukasz 42 Bielsko-Biała 26 0.00173
1.73
3 lachowski marek zbigniewLACHOWSKI Marek Zbigniew 32 Bielsko-Biała 67 0.00446
4.46
4 folek czeslzaw jozzefFOLEK Czesław Józef 53 Bielsko-Biała 7 0.00047
0.47
5 gaczynzska monika joannaGACZYŃSKA Monika Joanna 48 Bielsko-Biała 17 0.00113
1.13
6 piskrzynzska katarzynaPISKRZYŃSKA Katarzyna 38 Bielsko-Biała 11 0.00073
0.73
7 kudlza mariusz waclzawKUDŁA Mariusz Wacław 55 Bielsko-Biała 16 0.00107
1.07
Razem 209
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 209

Lista nr 19 - KWW MONIKA SOCHA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pollak rajmund henrykPOLLAK Rajmund Henryk 65 Bielsko-Biała 3 0.0002
0.20
2 guszpil tomasz dawidGUSZPIL Tomasz Dawid 42 Bielsko-Biała 0 0
0.00
3 czyzzz kazimieraCZYŻ Kazimiera 62 Bielsko-Biała 1 7.0E-5
0.07
4 szczygielz michalz andrzejSZCZYGIEŁ Michał Andrzej 36 Bielsko-Biała 0 0
0.00
5 hurnowicz amira halinaHURNOWICZ Amira Halina 64 Bielsko-Biała 1 7.0E-5
0.07
6 olenzkiewicz zbigniew antoniOLEŃKIEWICZ Zbigniew Antoni 67 Bielsko-Biała 0 0
0.00
7 cupek klaudia lidiaCUPEK Klaudia Lidia 20 Bielsko-Biała 2 0.00013
0.13
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 20 - KWW JACKA KRYWULTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ruszniak adam robertRUŚNIAK Adam Robert 42 Bielsko-Biała 73 0.00486
4.86
2 czernik lzukasz arturCZERNIK Łukasz Artur 39 Bielsko-Biała 25 0.00166
1.66
3 kochowski piotr jozzefKOCHOWSKI Piotr Józef 61 Bielsko-Biała 21 0.0014
1.40
4 susalzko marzena magdalenaSUSAŁKO Marzena Magdalena 39 Bielsko-Biała 50 0.00333
3.33
5 malinowski czeslzawMALINOWSKI Czesław 64 Bielsko-Biała 74 0.00493
4.93
6 lenzczuk eugenia mariaLEŃCZUK Eugenia Maria 70 Bielsko-Biała 2 0.00013
0.13
7 kozzmin jolanta ewaKOŹMIN Jolanta Ewa 46 Bielsko-Biała 21 0.0014
1.40
Razem 266
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 266
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2561
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2550
3 Liczba kart niewykorzystanych 1019
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1531
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1530
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1530
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 55
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 43
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1475
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sarapata kamil michalzSARAPATA Kamil Michał 31 Przybędza 37 0.00251
2.51
2 duraj wojciech jerzyDURAJ Wojciech Jerzy 45 Bielsko-Biała 23 0.00156
1.56
3 janik tomasz andrzejJANIK Tomasz Andrzej 51 Bielsko-Biała 6 0.00041
0.41
4 koczwara katarzyna mariaKOCZWARA Katarzyna Maria 34 Wisła 5 0.00034
0.34
5 kozik krzysztof franciszekKOZIK Krzysztof Franciszek 64 Bielsko-Biała 8 0.00054
0.54
6 wodyk patrycja agnieszkaWODYK Patrycja Agnieszka 40 Bielsko-Biała 5 0.00034
0.34
7 ostrowicka magdalena wiktoriaOSTROWICKA Magdalena Wiktoria 36 Bielsko-Biała 14 0.00095
0.95
8 balas karolina liliaBALAS Karolina Lilia 35 Bielsko-Biała 8 0.00054
0.54
9 tomala wojciech mateuszTOMALA Wojciech Mateusz 45 Cieszyn 12 0.00081
0.81
Razem 118
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 118

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szemla miroslzaw stanislzawSZEMLA Mirosław Stanisław 56 Rybarzowice 23 0.00156
1.56
2 kozzzusznik danuta mariaKOŻUSZNIK Danuta Maria 44 Cieszyn 1 7.0E-5
0.07
3 karpeta robert pawelzKARPETA Robert Paweł 41 Cisiec 3 0.0002
0.20
4 haczek stefan grzegorzHACZEK Stefan Grzegorz 60 Pisarzowice 1 7.0E-5
0.07
5 major przemyslzawMAJOR Przemysław 41 Chybie 3 0.0002
0.20
6 ogieglzo alicjaOGIEGŁO Alicja 57 Czechowice-Dziedzice 6 0.00041
0.41
7 domaszewicz augustynaDOMASZEWICZ Augustyna 72 Świnna 2 0.00014
0.14
8 klajmon malzgorzata annaKLAJMON Małgorzata Anna 66 Biery 1 7.0E-5
0.07
9 grzyb andrzej bernardGRZYB Andrzej Bernard 57 Bielsko-Biała 7 0.00047
0.47
Razem 47
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 47

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chrobak magdalena dominikaCHROBAK Magdalena Dominika 38 Dąbrowa Górnicza 9 0.00061
0.61
maciej jerzy fronzskiMaciej Jerzy FROŃSKI XXXXX 0
0.00
3 wieczorek miroslzawa halinaWIECZOREK Mirosława Halina 60 Mysłowice 3 0.0002
0.20
4 konieczny marek pawelzKONIECZNY Marek Paweł 30 Mysłowice 0 0
0.00
5 bienias sandra dorotaBIENIAS Sandra Dorota 18 Dąbrowa Górnicza 1 7.0E-5
0.07
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 komor klaudiusz stanislzawKOMOR Klaudiusz Stanisław 45 Bielsko-Biała 392 0.02658
26.58
2 molin andrzej janMOLIN Andrzej Jan 63 Wisła 20 0.00136
1.36
3 maszlanka hubert zbigniewMAŚLANKA Hubert Zbigniew 40 Świnna 19 0.00129
1.29
4 dal zbigniewDAL Zbigniew 40 Bielsko-Biała 4 0.00027
0.27
5 cieszlar magdalena mariaCIEŚLAR Magdalena Maria 27 Brenna 58 0.00393
3.93
6 pijanowski jerzy marcinPIJANOWSKI Jerzy Marcin 44 Czechowice-Dziedzice 9 0.00061
0.61
7 krzyzzzak karolina jozzefaKRZYŻAK Karolina Józefa 38 Bujaków 11 0.00075
0.75
8 gozrnisiewicz magdalena ewaGÓRNISIEWICZ Magdalena Ewa 33 Buczkowice 27 0.00183
1.83
9 szlezzak agataŚLĘZAK Agata 53 Bytom 42 0.00285
2.85
Razem 582
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 582

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koperski przemyslzaw adamKOPERSKI Przemysław Adam 43 Bielsko-Biała 71 0.00481
4.81
2 zonz adam janZOŃ Adam Jan 61 Żywiec 1 7.0E-5
0.07
3 banot aleksandra ewaBANOT Aleksandra Ewa 40 Bielsko-Biała 3 0.0002
0.20
4 kopel mariaKOPEL Maria 63 Pruchna 2 0.00014
0.14
5 slzonka-gibas barbara jolantaSŁONKA-GIBAS Barbara Jolanta 36 Żywiec 2 0.00014
0.14
6 szwarc janSZWARC Jan 72 Ustroń 0 0
0.00
7 bury dorota cecyliaBURY Dorota Cecylia 57 Zwardoń 1 7.0E-5
0.07
8 gozrny aneta monikaGÓRNY Aneta Monika 25 Czechowice-Dziedzice 4 0.00027
0.27
9 tyrna leszekTYRNA Leszek 41 Goleszów 2 0.00014
0.14
Razem 86
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 86

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lamek-kochanowska agnieszka zofiaLAMEK-KOCHANOWSKA Agnieszka Zofia 50 Bielsko-Biała 8 0.00054
0.54
2 hess jaroslzaw andrzejHESS Jarosław Andrzej 54 Bielsko-Biała 1 7.0E-5
0.07
3 gasparska katarzyna olgaGASPARSKA Katarzyna Olga 28 Bielsko-Biała 3 0.0002
0.20
4 kania szymon michalzKANIA Szymon Michał 31 Bielsko-Biała 4 0.00027
0.27
5 madzia magdalenaMADZIA Magdalena 39 Bielsko-Biała 4 0.00027
0.27
6 miech pawelz piotrMIECH Paweł Piotr 33 Bielsko-Biała 1 7.0E-5
0.07
7 dziobek wioletta katarzynaDZIOBEK Wioletta Katarzyna 40 Kamesznica 0 0
0.00
8 konieczny adam tomaszKONIECZNY Adam Tomasz 29 Międzyświeć 0 0
0.00
9 piekarska adriana kazimieraPIEKARSKA Adriana Kazimiera 31 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grajny robert lzukaszGRAJNY Robert Łukasz 27 Czechowice-Dziedzice 5 0.00034
0.34
2 korczak janusz andrzejKORCZAK Janusz Andrzej 53 Żywiec 0 0
0.00
3 zawisz anita saraZAWISZ Anita Sara 24 Jankowice 2 0.00014
0.14
4 blzasinzska beata ewaBŁASIŃSKA Beata Ewa 31 Bytom 1 7.0E-5
0.07
5 tobolski grzegorz antoniTOBOLSKI Grzegorz Antoni 44 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zajazc kamila stefaniaZAJĄC Kamila Stefania 27 Żywiec 33 0.00224
2.24
2 zimowska ewa mariaZIMOWSKA Ewa Maria 74 Bielsko-Biała 9 0.00061
0.61
3 lichy anna dorotaLICHY Anna Dorota 52 Bielsko-Biała 8 0.00054
0.54
4 popko artur krzysztofPOPKO Artur Krzysztof 44 Bielsko-Biała 5 0.00034
0.34
5 galistl anna mariaGALISTL Anna Maria 30 Bielsko-Biała 0 0
0.00
6 kwiecienz robert zbigniewKWIECIEŃ Robert Zbigniew 48 Żywiec 9 0.00061
0.61
7 kozska michalz piotrKÓSKA Michał Piotr 31 Bestwina 3 0.0002
0.20
8 billewicz jan mikolzajBILLEWICZ Jan Mikołaj 64 Bielsko-Biała 1 7.0E-5
0.07
9 lzacek janusz pawelzŁACEK Janusz Paweł 19 Istebna 5 0.00034
0.34
Razem 73
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 73

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cieszlar slzawomir janCIEŚLAR Sławomir Jan 39 Pogórze 2 0.00014
0.14
2 krywult paulina annaKRYWULT Paulina Anna 27 Bielsko-Biała 4 0.00027
0.27
3 szarek piotr janSZAREK Piotr Jan 52 Bielsko-Biała 2 0.00014
0.14
4 bialzonzczyk barbara mariaBIAŁOŃCZYK Barbara Maria 57 Pogórze 0 0
0.00
5 bernasinzski grzegorzBERNASIŃSKI Grzegorz 20 Wilkowice 0 0
0.00
6 bierska magdalena mariaBIERSKA Magdalena Maria 23 Pogwizdów 1 7.0E-5
0.07
7 lach artur wojciechLACH Artur Wojciech 21 Koszarawa 0 0
0.00
8 baranowska patrycja joannaBARANOWSKA Patrycja Joanna 30 Międzyświeć 0 0
0.00
9 malzysz pawelz adamMAŁYSZ Paweł Adam 21 Zaborze 6 0.00041
0.41
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kawulok janKAWULOK Jan 60 Cieszyn 224 0.01519
15.19
2 zzzak ewa teresaŻAK Ewa Teresa 62 Bielsko-Biała 122 0.00827
8.27
3 baczynzski stanislzaw bronislzawBACZYŃSKI Stanisław Bronisław 58 Łękawica 33 0.00224
2.24
4 tschuk tytus boleslzawTSCHUK Tytus Bolesław 31 Ustroń 0 0
0.00
5 raszka-sodzawiczny katarzyna magdalenaRASZKA-SODZAWICZNY Katarzyna Magdalena 42 Ustroń 8 0.00054
0.54
6 mizera zygmunt antoniMIZERA Zygmunt Antoni 59 Czechowice-Dziedzice 9 0.00061
0.61
7 matlak marek zygmuntMATLAK Marek Zygmunt 52 Bielsko-Biała 30 0.00203
2.03
8 biegun agnieszka magdalenaBIEGUN Agnieszka Magdalena 36 Juszczyna 21 0.00142
1.42
9 zejma teresa mariaZEJMA Teresa Maria 61 Wilamowice 14 0.00095
0.95
Razem 461
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 461

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gronkiewicz kazimierz jozzefGRONKIEWICZ Kazimierz Józef 66 Bielsko-Biała 3 0.0002
0.20
2 snaczke wieslzawSNACZKE Wiesław 53 Węgierska Górka 1 7.0E-5
0.07
3 francuz mariaFRANCUZ Maria 53 Bielsko-Biała 4 0.00027
0.27
4 kondalza patrycja magdalenaKONDAŁA Patrycja Magdalena 34 Dąbrowa Górnicza 4 0.00027
0.27
5 zimonzska halina ewaZIMOŃSKA Halina Ewa 74 Bielsko-Biała 4 0.00027
0.27
6 sosnowski antoniSOSNOWSKI Antoni 72 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nalezzniak krzysztof janNALEŹNIAK Krzysztof Jan 38 Mysłowice 0 0
0.00
2 adamczewska katarzyna alicjaADAMCZEWSKA Katarzyna Alicja 63 Gliwice 1 7.0E-5
0.07
3 kaczmarek dorota lucynaKACZMAREK Dorota Lucyna 40 Katowice 1 7.0E-5
0.07
4 glzowacki krzysztof jakubGŁOWACKI Krzysztof Jakub 32 Katowice 0 0
0.00
5 kowol monika malzgorzataKOWOL Monika Małgorzata 40 Chudów 0 0
0.00
6 gembusz katarzyna barbaraGEMBUŚ Katarzyna Barbara 38 Zabrze 0 0
0.00
7 wodniok artur dariuszWODNIOK Artur Dariusz 34 Katowice 1 7.0E-5
0.07
8 stefankiewicz lzukasz adamSTEFANKIEWICZ Łukasz Adam 33 Katowice 2 0.00014
0.14
9 stankiewicz julia karolinaSTANKIEWICZ Julia Karolina 18 Bytom 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 13 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 moczek adam janMOCZEK Adam Jan 43 Tarnowskie Góry 5 0.00034
0.34
2 glzogowska agata ernestynaGŁOGOWSKA Agata Ernestyna 33 Tarnowskie Góry 3 0.0002
0.20
3 szliwa leon michalzŚLIWA Leon Michał 76 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 kielar mateusz janKIELAR Mateusz Jan 19 Tarnowskie Góry 1 7.0E-5
0.07
5 pudlik kornelia lucynaPUDLIK Kornelia Lucyna 39 Radzionków 0 0
0.00
6 bozzzek bernadeta stefaniaBOŻEK Bernadeta Stefania 32 Bytom 2 0.00014
0.14
7 madejski piotr tymoteuszMADEJSKI Piotr Tymoteusz 20 Bytom 1 7.0E-5
0.07
8 jauernik iwona magdalenaJAUERNIK Iwona Magdalena 45 Tarnowskie Góry 2 0.00014
0.14
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 juranek grzegorz zbigniewJURANEK Grzegorz Zbigniew 51 Zabrze 2 0.00014
0.14
2 faruga arkadiusz antoniFARUGA Arkadiusz Antoni 54 Świętochłowice 2 0.00014
0.14
3 wozjtowicz pawelz karolWÓJTOWICZ Paweł Karol 40 Zabrze 0 0
0.00
4 sobolewski krzysztof ludwikSOBOLEWSKI Krzysztof Ludwik 46 Gliwice 0 0
0.00
5 krupa joanna grazzzynaKRUPA Joanna Grażyna 43 Zabrze 2 0.00014
0.14
6 pochecz krystyna bozzzenaPOCHEĆ Krystyna Bożena 59 Zabrze 0 0
0.00
7 misiarz bozzzena malzgorzataMISIARZ Bożena Małgorzata 53 Tychy 0 0
0.00
8 matuszek krzysztof kazimierzMATUSZEK Krzysztof Kazimierz 50 Zabrze 1 7.0E-5
0.07
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hadyna aiszaHADYNA Aisza 69 Wisła 1 7.0E-5
0.07
2 tyrlik bartlzomiej januszTYRLIK Bartłomiej Janusz 36 Węgierska Górka 1 7.0E-5
0.07
3 smaglzowski michalz janSMAGŁOWSKI Michał Jan 37 Kocierz Moszczanicki 0 0
0.00
4 jablzonzski marcin tomaszJABŁOŃSKI Marcin Tomasz 46 Bielsko-Biała 2 0.00014
0.14
5 kufel dorota barbaraKUFEL Dorota Barbara 53 Buczkowice 1 7.0E-5
0.07
6 kantyka klaudia dominikaKANTYKA Klaudia Dominika 26 Ślemień 0 0
0.00
7 pitas krzysztof marekPITAS Krzysztof Marek 51 Wisła 0 0
0.00
8 poniedzialzek iwona krystynaPONIEDZIAŁEK Iwona Krystyna 39 Bielsko-Biała 0 0
0.00
9 giertler lzukasz antoniGIERTLER Łukasz Antoni 22 Bielsko-Biała 2 0.00014
0.14
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Bielska-Białej
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2561
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2561
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2312
3 Liczba kart niewykorzystanych 781
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1531
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1531
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1530
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1530
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1522
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 drabek przemyslzaw mieczyslzawDRABEK Przemysław Mieczysław 39 wyższe Bielsko-Biała 472 0.03101
31.01
2 jachnik jerzy witoldJACHNIK Jerzy Witold 68 wyższe Bielsko-Biała 22 0.00145
1.45
3 klimaszewski jaroslzaw janKLIMASZEWSKI Jarosław Jan 48 wyższe Bielsko-Biała 653 0.0429
42.90
4 okrzesik janusz wlzadyslzawOKRZESIK Janusz Władysław 54 wyższe Bielsko-Biała 340 0.02234
22.34
5 socha monika ewaSOCHA Monika Ewa 33 średnie Bielsko-Biała 24 0.00158
1.58
6 wrona ryszardWRONA Ryszard 69 wyższe Bielsko-Biała 11 0.00072
0.72