Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 16

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Błogocka 24 Cieszyn
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Adolfa "Bolko" Kantora, Aleja Jana Łyska (nr od 16 do końca), Błogocka, Bolesława Prusa, gen. Władysława Sikorskiego, Górna (nr od 27 do końca), Jana Kasprowicza, Jarosława Dąbrowskiego, Kasztanowa, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Legionu Śląskiego, Łowiecka, Myśliwska, Plac Józefa Poniatowskiego, Ptasia, Stefana Żeromskiego, Towarowa, Władysława Orkana, Władysława Reymonta, Wojska Polskiego
Liczba mieszkańców 2023
Liczba wyborców 1682
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej Cieszyna 3
Rady Powiatu Cieszyńskiego 1
Sejmiku Województwa Śląskiego 1

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej Cieszyna) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Powiatu Cieszyńskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Burmistrza Miasta Cieszyna
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej Cieszyna) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1682
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1682
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1513
3 Liczba kart niewykorzystanych 683
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 830
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 830
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 830
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 830
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 40
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 28
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 790
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 foltyn rafalz krzysztofFOLTYN Rafał Krzysztof 45 Cieszyn 39 0.00494
4.94
2 kroztki bogdan janKRÓTKI Bogdan Jan 45 Cieszyn 18 0.00228
2.28
3 mazur dorota mariaMAZUR Dorota Maria 49 Cieszyn 8 0.00101
1.01
4 kozyra antoni stanislzawKOZYRA Antoni Stanisław 62 Cieszyn 42 0.00532
5.32
5 szpakowska maria barbaraSZPAKOWSKA Maria Barbara 62 Cieszyn 14 0.00177
1.77
Razem 121
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 121

Lista nr 22 - KWW AKCJA SAMORZĄDOWA AS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dusek-francuz lzucja annaDUSEK-FRANCUZ Łucja Anna 34 Cieszyn 17 0.00215
2.15
2 jesionek ewa mariaJESIONEK Ewa Maria 61 Cieszyn 9 0.00114
1.14
3 juroszek maria martaJUROSZEK Maria Marta 52 Cieszyn 23 0.00291
2.91
4 kraszewski tadeusz michalzKRASZEWSKI Tadeusz Michał 37 Cieszyn 14 0.00177
1.77
5 kukuczka krystian bartlzomiejKUKUCZKA Krystian Bartłomiej 30 Cieszyn 140 0.01772
17.72
6 skalzka jakub pawelzSKAŁKA Jakub Paweł 22 Cieszyn 22 0.00278
2.78
7 szwiezs wojciech stanislzawŚWIĘS Wojciech Stanisław 32 Cieszyn 10 0.00127
1.27
Razem 235
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 235

Lista nr 23 - KWW SIŁA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wowrzeczka joanna jadwigaWOWRZECZKA Joanna Jadwiga 46 Cieszyn 124 0.0157
15.70
2 studnicki grzegorz tomaszSTUDNICKI Grzegorz Tomasz 41 Cieszyn 20 0.00253
2.53
3 wesolzy jan kazimierzWESOŁY Jan Kazimierz 39 Cieszyn 10 0.00127
1.27
4 wenglorz krzysztof piotrWENGLORZ Krzysztof Piotr 40 Cieszyn 6 0.00076
0.76
5 nowakowska sylwia karolinaNOWAKOWSKA Sylwia Karolina 28 Cieszyn 5 0.00063
0.63
Razem 165
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 165

Lista nr 24 - KWW CIESZYŃSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA CIS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gasz-plzonzska cecylia donataGASZ-PŁOŃSKA Cecylia Donata 53 Cieszyn 8 0.00101
1.01
2 madej marek miroslzawMADEJ Marek Mirosław 55 Cieszyn 8 0.00101
1.01
3 krzak joanna bozzzenaKRZAK Joanna Bożena 31 Cieszyn 6 0.00076
0.76
4 granica jaroslzawGRANICA Jarosław 46 Cieszyn 2 0.00025
0.25
5 lzabudek barbara mariaŁABUDEK Barbara Maria 58 Cieszyn 5 0.00063
0.63
6 szteler karolSZTELER Karol 18 Cieszyn 0 0
0.00
7 zarzycka helenaZARZYCKA Helena 52 Cieszyn 4 0.00051
0.51
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 25 - KWW KRZYSZTOFA HEROKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szczypka marek jozzefSZCZYPKA Marek Józef 47 Cieszyn 28 0.00354
3.54
2 zemlza boleslzaw wlzodzimierzZEMŁA Bolesław Włodzimierz 63 Cieszyn 22 0.00278
2.78
3 krawczyk sandra katarzynaKRAWCZYK Sandra Katarzyna 30 Cieszyn 6 0.00076
0.76
4 dlzugosz-zieztek katarzyna jadwigaDŁUGOSZ-ZIĘTEK Katarzyna Jadwiga 37 Cieszyn 1 0.00013
0.13
5 kowalowska teresa michalinaKOWALOWSKA Teresa Michalina 52 Cieszyn 10 0.00127
1.27
Razem 67
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 67

Lista nr 26 - KW CIESZYŃSKI RUCH SPOŁECZNY CRS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dziadzia boguslzaw jozzefDZIADZIA Bogusław Józef 45 Cieszyn 19 0.00241
2.41
2 janica-czudek wieslzawa elzzzbietaJANICA-CZUDEK Wiesława Elżbieta 59 Cieszyn 39 0.00494
4.94
3 jurecki grzegorz dariuszJURECKI Grzegorz Dariusz 47 Cieszyn 5 0.00063
0.63
4 kozzzdonz miroslzawKOŻDOŃ Mirosław 67 Cieszyn 13 0.00165
1.65
5 pilch brygida monikaPILCH Brygida Monika 42 Cieszyn 31 0.00392
3.92
6 skutnik jolanta mariaSKUTNIK Jolanta Maria 55 Cieszyn 9 0.00114
1.14
7 walzga jerzy zbigniewWAŁGA Jerzy Zbigniew 71 Cieszyn 53 0.00671
6.71
Razem 169
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 169
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1682
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1643
3 Liczba kart niewykorzystanych 816
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 827
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 828
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 1
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 828
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 43
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 31
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 785
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sarapata kamil michalzSARAPATA Kamil Michał 31 Przybędza 14 0.00178
1.78
2 duraj wojciech jerzyDURAJ Wojciech Jerzy 45 Bielsko-Biała 9 0.00115
1.15
3 janik tomasz andrzejJANIK Tomasz Andrzej 51 Bielsko-Biała 5 0.00064
0.64
4 koczwara katarzyna mariaKOCZWARA Katarzyna Maria 34 Wisła 4 0.00051
0.51
5 kozik krzysztof franciszekKOZIK Krzysztof Franciszek 64 Bielsko-Biała 2 0.00025
0.25
6 wodyk patrycja agnieszkaWODYK Patrycja Agnieszka 40 Bielsko-Biała 6 0.00076
0.76
7 ostrowicka magdalena wiktoriaOSTROWICKA Magdalena Wiktoria 36 Bielsko-Biała 3 0.00038
0.38
8 balas karolina liliaBALAS Karolina Lilia 35 Bielsko-Biała 5 0.00064
0.64
9 tomala wojciech mateuszTOMALA Wojciech Mateusz 45 Cieszyn 25 0.00318
3.18
Razem 73
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 73

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szemla miroslzaw stanislzawSZEMLA Mirosław Stanisław 56 Rybarzowice 5 0.00064
0.64
2 kozzzusznik danuta mariaKOŻUSZNIK Danuta Maria 44 Cieszyn 35 0.00446
4.46
3 karpeta robert pawelzKARPETA Robert Paweł 41 Cisiec 0 0
0.00
4 haczek stefan grzegorzHACZEK Stefan Grzegorz 60 Pisarzowice 1 0.00013
0.13
5 major przemyslzawMAJOR Przemysław 41 Chybie 1 0.00013
0.13
6 ogieglzo alicjaOGIEGŁO Alicja 57 Czechowice-Dziedzice 1 0.00013
0.13
7 domaszewicz augustynaDOMASZEWICZ Augustyna 72 Świnna 0 0
0.00
8 klajmon malzgorzata annaKLAJMON Małgorzata Anna 66 Biery 0 0
0.00
9 grzyb andrzej bernardGRZYB Andrzej Bernard 57 Bielsko-Biała 1 0.00013
0.13
Razem 44
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 44

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chrobak magdalena dominikaCHROBAK Magdalena Dominika 38 Dąbrowa Górnicza 5 0.00064
0.64
maciej jerzy fronzskiMaciej Jerzy FROŃSKI XXXXX 0
0.00
3 wieczorek miroslzawa halinaWIECZOREK Mirosława Halina 60 Mysłowice 1 0.00013
0.13
4 konieczny marek pawelzKONIECZNY Marek Paweł 30 Mysłowice 4 0.00051
0.51
5 bienias sandra dorotaBIENIAS Sandra Dorota 18 Dąbrowa Górnicza 4 0.00051
0.51
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 komor klaudiusz stanislzawKOMOR Klaudiusz Stanisław 45 Bielsko-Biała 76 0.00968
9.68
2 molin andrzej janMOLIN Andrzej Jan 63 Wisła 102 0.01299
12.99
3 maszlanka hubert zbigniewMAŚLANKA Hubert Zbigniew 40 Świnna 9 0.00115
1.15
4 dal zbigniewDAL Zbigniew 40 Bielsko-Biała 6 0.00076
0.76
5 cieszlar magdalena mariaCIEŚLAR Magdalena Maria 27 Brenna 48 0.00611
6.11
6 pijanowski jerzy marcinPIJANOWSKI Jerzy Marcin 44 Czechowice-Dziedzice 3 0.00038
0.38
7 krzyzzzak karolina jozzefaKRZYŻAK Karolina Józefa 38 Bujaków 6 0.00076
0.76
8 gozrnisiewicz magdalena ewaGÓRNISIEWICZ Magdalena Ewa 33 Buczkowice 2 0.00025
0.25
9 szlezzak agataŚLĘZAK Agata 53 Bytom 14 0.00178
1.78
Razem 266
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 266

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 koperski przemyslzaw adamKOPERSKI Przemysław Adam 43 Bielsko-Biała 19 0.00242
2.42
2 zonz adam janZOŃ Adam Jan 61 Żywiec 1 0.00013
0.13
3 banot aleksandra ewaBANOT Aleksandra Ewa 40 Bielsko-Biała 11 0.0014
1.40
4 kopel mariaKOPEL Maria 63 Pruchna 1 0.00013
0.13
5 slzonka-gibas barbara jolantaSŁONKA-GIBAS Barbara Jolanta 36 Żywiec 0 0
0.00
6 szwarc janSZWARC Jan 72 Ustroń 18 0.00229
2.29
7 bury dorota cecyliaBURY Dorota Cecylia 57 Zwardoń 3 0.00038
0.38
8 gozrny aneta monikaGÓRNY Aneta Monika 25 Czechowice-Dziedzice 1 0.00013
0.13
9 tyrna leszekTYRNA Leszek 41 Goleszów 30 0.00382
3.82
Razem 84
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 84

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lamek-kochanowska agnieszka zofiaLAMEK-KOCHANOWSKA Agnieszka Zofia 50 Bielsko-Biała 3 0.00038
0.38
2 hess jaroslzaw andrzejHESS Jarosław Andrzej 54 Bielsko-Biała 0 0
0.00
3 gasparska katarzyna olgaGASPARSKA Katarzyna Olga 28 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 kania szymon michalzKANIA Szymon Michał 31 Bielsko-Biała 3 0.00038
0.38
5 madzia magdalenaMADZIA Magdalena 39 Bielsko-Biała 3 0.00038
0.38
6 miech pawelz piotrMIECH Paweł Piotr 33 Bielsko-Biała 0 0
0.00
7 dziobek wioletta katarzynaDZIOBEK Wioletta Katarzyna 40 Kamesznica 0 0
0.00
8 konieczny adam tomaszKONIECZNY Adam Tomasz 29 Międzyświeć 1 0.00013
0.13
9 piekarska adriana kazimieraPIEKARSKA Adriana Kazimiera 31 Bielsko-Biała 2 0.00025
0.25
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 grajny robert lzukaszGRAJNY Robert Łukasz 27 Czechowice-Dziedzice 2 0.00025
0.25
2 korczak janusz andrzejKORCZAK Janusz Andrzej 53 Żywiec 0 0
0.00
3 zawisz anita saraZAWISZ Anita Sara 24 Jankowice 0 0
0.00
4 blzasinzska beata ewaBŁASIŃSKA Beata Ewa 31 Bytom 0 0
0.00
5 tobolski grzegorz antoniTOBOLSKI Grzegorz Antoni 44 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zajazc kamila stefaniaZAJĄC Kamila Stefania 27 Żywiec 9 0.00115
1.15
2 zimowska ewa mariaZIMOWSKA Ewa Maria 74 Bielsko-Biała 1 0.00013
0.13
3 lichy anna dorotaLICHY Anna Dorota 52 Bielsko-Biała 2 0.00025
0.25
4 popko artur krzysztofPOPKO Artur Krzysztof 44 Bielsko-Biała 1 0.00013
0.13
5 galistl anna mariaGALISTL Anna Maria 30 Bielsko-Biała 0 0
0.00
6 kwiecienz robert zbigniewKWIECIEŃ Robert Zbigniew 48 Żywiec 1 0.00013
0.13
7 kozska michalz piotrKÓSKA Michał Piotr 31 Bestwina 1 0.00013
0.13
8 billewicz jan mikolzajBILLEWICZ Jan Mikołaj 64 Bielsko-Biała 0 0
0.00
9 lzacek janusz pawelzŁACEK Janusz Paweł 19 Istebna 4 0.00051
0.51
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cieszlar slzawomir janCIEŚLAR Sławomir Jan 39 Pogórze 7 0.00089
0.89
2 krywult paulina annaKRYWULT Paulina Anna 27 Bielsko-Biała 1 0.00013
0.13
3 szarek piotr janSZAREK Piotr Jan 52 Bielsko-Biała 0 0
0.00
4 bialzonzczyk barbara mariaBIAŁOŃCZYK Barbara Maria 57 Pogórze 1 0.00013
0.13
5 bernasinzski grzegorzBERNASIŃSKI Grzegorz 20 Wilkowice 0 0
0.00
6 bierska magdalena mariaBIERSKA Magdalena Maria 23 Pogwizdów 0 0
0.00
7 lach artur wojciechLACH Artur Wojciech 21 Koszarawa 2 0.00025
0.25
8 baranowska patrycja joannaBARANOWSKA Patrycja Joanna 30 Międzyświeć 1 0.00013
0.13
9 malzysz pawelz adamMAŁYSZ Paweł Adam 21 Zaborze 0 0
0.00
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kawulok janKAWULOK Jan 60 Cieszyn 156 0.01987
19.87
2 zzzak ewa teresaŻAK Ewa Teresa 62 Bielsko-Biała 19 0.00242
2.42
3 baczynzski stanislzaw bronislzawBACZYŃSKI Stanisław Bronisław 58 Łękawica 3 0.00038
0.38
4 tschuk tytus boleslzawTSCHUK Tytus Bolesław 31 Ustroń 3 0.00038
0.38
5 raszka-sodzawiczny katarzyna magdalenaRASZKA-SODZAWICZNY Katarzyna Magdalena 42 Ustroń 17 0.00217
2.17
6 mizera zygmunt antoniMIZERA Zygmunt Antoni 59 Czechowice-Dziedzice 0 0
0.00
7 matlak marek zygmuntMATLAK Marek Zygmunt 52 Bielsko-Biała 1 0.00013
0.13
8 biegun agnieszka magdalenaBIEGUN Agnieszka Magdalena 36 Juszczyna 5 0.00064
0.64
9 zejma teresa mariaZEJMA Teresa Maria 61 Wilamowice 8 0.00102
1.02
Razem 212
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 212

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gronkiewicz kazimierz jozzefGRONKIEWICZ Kazimierz Józef 66 Bielsko-Biała 2 0.00025
0.25
2 snaczke wieslzawSNACZKE Wiesław 53 Węgierska Górka 2 0.00025
0.25
3 francuz mariaFRANCUZ Maria 53 Bielsko-Biała 6 0.00076
0.76
4 kondalza patrycja magdalenaKONDAŁA Patrycja Magdalena 34 Dąbrowa Górnicza 1 0.00013
0.13
5 zimonzska halina ewaZIMOŃSKA Halina Ewa 74 Bielsko-Biała 0 0
0.00
6 sosnowski antoniSOSNOWSKI Antoni 72 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nalezzniak krzysztof janNALEŹNIAK Krzysztof Jan 38 Mysłowice 0 0
0.00
2 adamczewska katarzyna alicjaADAMCZEWSKA Katarzyna Alicja 63 Gliwice 1 0.00013
0.13
3 kaczmarek dorota lucynaKACZMAREK Dorota Lucyna 40 Katowice 1 0.00013
0.13
4 glzowacki krzysztof jakubGŁOWACKI Krzysztof Jakub 32 Katowice 1 0.00013
0.13
5 kowol monika malzgorzataKOWOL Monika Małgorzata 40 Chudów 0 0
0.00
6 gembusz katarzyna barbaraGEMBUŚ Katarzyna Barbara 38 Zabrze 0 0
0.00
7 wodniok artur dariuszWODNIOK Artur Dariusz 34 Katowice 0 0
0.00
8 stefankiewicz lzukasz adamSTEFANKIEWICZ Łukasz Adam 33 Katowice 0 0
0.00
9 stankiewicz julia karolinaSTANKIEWICZ Julia Karolina 18 Bytom 3 0.00038
0.38
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 13 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 moczek adam janMOCZEK Adam Jan 43 Tarnowskie Góry 3 0.00038
0.38
2 glzogowska agata ernestynaGŁOGOWSKA Agata Ernestyna 33 Tarnowskie Góry 2 0.00025
0.25
3 szliwa leon michalzŚLIWA Leon Michał 76 Bielsko-Biała 1 0.00013
0.13
4 kielar mateusz janKIELAR Mateusz Jan 19 Tarnowskie Góry 2 0.00025
0.25
5 pudlik kornelia lucynaPUDLIK Kornelia Lucyna 39 Radzionków 2 0.00025
0.25
6 bozzzek bernadeta stefaniaBOŻEK Bernadeta Stefania 32 Bytom 0 0
0.00
7 madejski piotr tymoteuszMADEJSKI Piotr Tymoteusz 20 Bytom 3 0.00038
0.38
8 jauernik iwona magdalenaJAUERNIK Iwona Magdalena 45 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 juranek grzegorz zbigniewJURANEK Grzegorz Zbigniew 51 Zabrze 5 0.00064
0.64
2 faruga arkadiusz antoniFARUGA Arkadiusz Antoni 54 Świętochłowice 0 0
0.00
3 wozjtowicz pawelz karolWÓJTOWICZ Paweł Karol 40 Zabrze 1 0.00013
0.13
4 sobolewski krzysztof ludwikSOBOLEWSKI Krzysztof Ludwik 46 Gliwice 2 0.00025
0.25
5 krupa joanna grazzzynaKRUPA Joanna Grażyna 43 Zabrze 0 0
0.00
6 pochecz krystyna bozzzenaPOCHEĆ Krystyna Bożena 59 Zabrze 0 0
0.00
7 misiarz bozzzena malzgorzataMISIARZ Bożena Małgorzata 53 Tychy 0 0
0.00
8 matuszek krzysztof kazimierzMATUSZEK Krzysztof Kazimierz 50 Zabrze 3 0.00038
0.38
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hadyna aiszaHADYNA Aisza 69 Wisła 2 0.00025
0.25
2 tyrlik bartlzomiej januszTYRLIK Bartłomiej Janusz 36 Węgierska Górka 1 0.00013
0.13
3 smaglzowski michalz janSMAGŁOWSKI Michał Jan 37 Kocierz Moszczanicki 1 0.00013
0.13
4 jablzonzski marcin tomaszJABŁOŃSKI Marcin Tomasz 46 Bielsko-Biała 0 0
0.00
5 kufel dorota barbaraKUFEL Dorota Barbara 53 Buczkowice 1 0.00013
0.13
6 kantyka klaudia dominikaKANTYKA Klaudia Dominika 26 Ślemień 0 0
0.00
7 pitas krzysztof marekPITAS Krzysztof Marek 51 Wisła 0 0
0.00
8 poniedzialzek iwona krystynaPONIEDZIAŁEK Iwona Krystyna 39 Bielsko-Biała 1 0.00013
0.13
9 giertler lzukasz antoniGIERTLER Łukasz Antoni 22 Bielsko-Biała 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Cieszyńskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1682
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1681
3 Liczba kart niewykorzystanych 852
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 829
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 829
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 829
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 51
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 13
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 38
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 778
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sikora florian jakubSIKORA Florian Jakub 54 Cieszyn 84 0.0108
10.80
2 cieszlar maria franciszkaCIEŚLAR Maria Franciszka 60 Cieszyn 29 0.00373
3.73
3 subocz-ostruszka edyta mariaSUBOCZ-OSTRUSZKA Edyta Maria 44 Cieszyn 6 0.00077
0.77
4 lzukasiak andrzej januszŁUKASIAK Andrzej Janusz 59 Cieszyn 22 0.00283
2.83
5 jaszczurowski mariusz dariuszJASZCZUROWSKI Mariusz Dariusz 46 Cieszyn 7 0.0009
0.90
6 rymorz elzzzbieta bronislzawaRYMORZ Elżbieta Bronisława 64 Kończyce Małe 2 0.00026
0.26
7 matuszny janMATUSZNY Jan 49 Cieszyn 9 0.00116
1.16
Razem 159
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 159

Lista nr 18 - KWW AKCJA SAMORZĄDOWA AS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kawulok kazimierz janKAWULOK Kazimierz Jan 53 Cieszyn 34 0.00437
4.37
2 ligocka-andrzejewska paulina magdalenaLIGOCKA-ANDRZEJEWSKA Paulina Magdalena 34 Cieszyn 40 0.00514
5.14
3 neszcior krzysztof andrzejNEŚCIOR Krzysztof Andrzej 41 Cieszyn 27 0.00347
3.47
4 surzycki andrzej antoniSURZYCKI Andrzej Antoni 71 Cieszyn 24 0.00308
3.08
5 szwiba joanna barbaraŚWIBA Joanna Barbara 24 Cieszyn 5 0.00064
0.64
Razem 130
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 130

Lista nr 19 - KWW MŁODZI DLA POWIATU CIESZYŃSKIEGO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kwiatkowska nataliaKWIATKOWSKA Natalia 18 Bąków 29 0.00373
3.73
2 juszynzska ewelina leslzawaJUSZYŃSKA Ewelina Lesława 20 Kaczyce 1 0.00013
0.13
3 brzuska kacper marekBRZUSKA Kacper Marek 19 Cieszyn 14 0.0018
1.80
4 galzuszka jakub stanislzawGAŁUSZKA Jakub Stanisław 22 Cieszyn 7 0.0009
0.90
5 ochocki kordianOCHOCKI Kordian 24 Cieszyn 4 0.00051
0.51
6 czarniak juliaCZARNIAK Julia 20 Cieszyn 3 0.00039
0.39
7 stefanzski patryk damianSTEFAŃSKI Patryk Damian 23 Cieszyn 2 0.00026
0.26
Razem 60
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 60

Lista nr 20 - KWW RUCH DLA ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szczurek mieczyslzaw jerzySZCZUREK Mieczysław Jerzy 51 Cieszyn 72 0.00925
9.25
2 ficek bogdan wojciechFICEK Bogdan Wojciech 64 Cieszyn 72 0.00925
9.25
3 kocurek-muszynzska ewa mariaKOCUREK-MUSZYŃSKA Ewa Maria 56 Cieszyn 11 0.00141
1.41
4 morawiec henrietta mariaMORAWIEC Henrietta Maria 59 Cieszyn 9 0.00116
1.16
5 jendrzejczak katarzyna annaJENDRZEJCZAK Katarzyna Anna 50 Cieszyn 4 0.00051
0.51
6 piwocha tomasz marcinPIWOCHA Tomasz Marcin 47 Cieszyn 0 0
0.00
7 biesok jacek janBIESOK Jacek Jan 24 Cieszyn 3 0.00039
0.39
Razem 171
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 171

Lista nr 21 - KWW POROZUMIENIE DLA SAMORZĄDÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzabaj danuta monikaŁABAJ Danuta Monika 56 Cieszyn 150 0.01928
19.28
2 brachaczek wojciech tadeuszBRACHACZEK Wojciech Tadeusz 58 Cieszyn 32 0.00411
4.11
3 rokicki januszROKICKI Janusz 44 Cieszyn 53 0.00681
6.81
4 orawiec-herok gabriela katarzynaORAWIEC-HEROK Gabriela Katarzyna 38 Cieszyn 0 0
0.00
5 blzachowicz wojciech sobieslzawBŁACHOWICZ Wojciech Sobiesław 38 Cieszyn 23 0.00296
2.96
Razem 258
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 258
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Burmistrza Miasta Cieszyna
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1682
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1682
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1513
3 Liczba kart niewykorzystanych 683
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 830
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 830
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 1
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 1
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 1
8 Liczba kart wyjętych z urny 830
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 830
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 822
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gluza czeslzaw tadeuszGLUZA Czesław Tadeusz 62 średnie Wisła 29 0.00353
3.53
2 herok krzysztof tomaszHEROK Krzysztof Tomasz 45 wyższe Cieszyn 54 0.00657
6.57
3 macura ryszard arkadiuszMACURA Ryszard Arkadiusz 49 wyższe Cieszyn 308 0.03747
37.47
4 staszkiewicz gabriela annaSTASZKIEWICZ Gabriela Anna 45 wyższe Cieszyn 263 0.032
32.00
5 wowrzeczka joanna jadwigaWOWRZECZKA Joanna Jadwiga 46 wyższe Cieszyn 168 0.02044
20.44