Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 35

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica, ul. Patryzantów 24 Słupsk
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Armii Krajowej, Jana Długosza, Partyzantów, Plac Powstańców Warszawskich, Podgórna, Przechodnia, Sądowa, Słowiańska, Szarych Szeregów, Żwirki i Wigury.
Liczba mieszkańców 2138
Liczba wyborców 1717
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Słupsku 4
Sejmiku Województwa Pomorskiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Słupska
  • Wybory Rady Miejskiej w Słupsku) - Okręg nr 4
  • Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Słupska
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1717
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1717
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1588
3 Liczba kart niewykorzystanych 919
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 669
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 669
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 665
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 665
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 659
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 betkowski miroslzawBETKOWSKI Mirosław 56 Wyższe ekonomiczne Słupsk 34 0.00516
5.16
2 chrzanowska beataCHRZANOWSKA Beata 54 wyższe techniczne Słupsk 108 0.01639
16.39
3 danilecka-wojewozdzka krystynaDANILECKA-WOJEWÓDZKA Krystyna 65 wyższe humanistyczne Słupsk 352 0.05341
53.41
4 kobus rafalz wojciechKOBUS Rafał Wojciech 38 wyższe ekonomiczne Słupsk 11 0.00167
1.67
5 mrowinzska annaMROWIŃSKA Anna 44 wyższe Słupsk 154 0.02337
23.37
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Słupsku) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1717
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1717
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1582
3 Liczba kart niewykorzystanych 920
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 669
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 669
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 665
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 665
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 16
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 649
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lange janLANGE Jan 66 Słupsk 40 0.00616
6.16
2 rozzzek anna halinaROŻEK Anna Halina 43 Słupsk 46 0.00709
7.09
3 stanislzawski lzukaszSTANISŁAWSKI Łukasz 37 Słupsk 5 0.00077
0.77
4 meyer krzysztof jacekMEYER Krzysztof Jacek 51 Słupsk 3 0.00046
0.46
5 szwedo lzukaszSZWEDO Łukasz 35 Słupsk 8 0.00123
1.23
6 kuik-kalinowska adela barbaraKUIK-KALINOWSKA Adela Barbara 48 Słupsk 7 0.00108
1.08
7 kaminzski mariusz jerzyKAMIŃSKI Mariusz Jerzy 55 Słupsk 6 0.00092
0.92
8 sikorska katarzyna honorataSIKORSKA Katarzyna Honorata 45 Słupsk 9 0.00139
1.39
Razem 124
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 124

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jakubiak robert arturJAKUBIAK Robert Artur 47 Słupsk 9 0.00139
1.39
2 namyslzowski przemyslzaw wojciechNAMYSŁOWSKI Przemysław Wojciech 57 Słupsk 5 0.00077
0.77
3 rybicka magdalena annaRYBICKA Magdalena Anna 35 Słupsk 6 0.00092
0.92
4 kryczka anna jadwigaKRYCZKA Anna Jadwiga 55 Słupsk 3 0.00046
0.46
5 jochemczak izabela ewaJOCHEMCZAK Izabela Ewa 27 Słupsk 2 0.00031
0.31
6 budnicka beata katarzynaBUDNICKA Beata Katarzyna 49 Słupsk 1 0.00015
0.15
7 kazzmierski jacek leszekKAŹMIERSKI Jacek Leszek 48 Słupsk 2 0.00031
0.31
8 polak jerzy kazimierzPOLAK Jerzy Kazimierz 75 Słupsk 1 0.00015
0.15
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kruk ryszardKRUK Ryszard 65 Słupsk 63 0.00971
9.71
2 lzazarczyk jerzyŁAZARCZYK Jerzy 49 Słupsk 22 0.00339
3.39
3 jaworski lzukasz ksaweryJAWORSKI Łukasz Ksawery 39 Słupsk 74 0.0114
11.40
4 kwiatkowska kalina mariaKWIATKOWSKA Kalina Maria 62 Słupsk 19 0.00293
2.93
5 walicki cezary jacekWALICKI Cezary Jacek 56 Słupsk 5 0.00077
0.77
6 trazbczynzski krzysztof marianTRĄBCZYŃSKI Krzysztof Marian 62 Słupsk 5 0.00077
0.77
7 jedynak ilona mariaJEDYNAK Ilona Maria 56 Słupsk 6 0.00092
0.92
8 szynkiewicz hanna ludmilzaSZYNKIEWICZ Hanna Ludmiła 60 Słupsk 4 0.00062
0.62
Razem 198
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 198

Lista nr 11 - KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA DLA SŁUPSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pudzianowska edyta agnieszkaPUDZIANOWSKA Edyta Agnieszka 39 Słupsk 5 0.00077
0.77
2 palzaszewski oskarPAŁASZEWSKI Oskar 50 Słupsk 0 0
0.00
3 plzaszczyk-czarnota tomasz jakubPŁASZCZYK-CZARNOTA Tomasz Jakub 36 Słupsk 0 0
0.00
4 ostrowski marcin radoslzawOSTROWSKI Marcin Radosław 25 Słupsk 5 0.00077
0.77
5 selka-bonna daria mariaSELKA-BONNA Daria Maria 46 Słupsk 1 0.00015
0.15
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 12 - KWW K.DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ I R.BIEDRONIA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 obecny andrzej stanislzawOBECNY Andrzej Stanisław 65 Słupsk 48 0.0074
7.40
2 lenart malzgorzataLENART Małgorzata 56 Słupsk 34 0.00524
5.24
3 holzowienko bozzzena ewaHOŁOWIENKO Bożena Ewa 53 Słupsk 24 0.0037
3.70
4 pietruszewska annaPIETRUSZEWSKA Anna 56 Słupsk 11 0.00169
1.69
5 zzzolzazdek annaŻOŁĄDEK Anna 37 Słupsk 18 0.00277
2.77
6 danilecki mariusz andrzejDANILECKI Mariusz Andrzej 42 Słupsk 19 0.00293
2.93
7 pilecki wlzodzimierz jerzyPILECKI Włodzimierz Jerzy 66 Słupsk 28 0.00431
4.31
8 gubernat miroslzawGUBERNAT Mirosław 39 Słupsk 58 0.00894
8.94
Razem 240
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 240

Lista nr 13 - KW SPO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mazurek jerzyMAZUREK Jerzy 68 Słupsk 26 0.00401
4.01
2 stec jadwigaSTEC Jadwiga 62 Słupsk 9 0.00139
1.39
3 sadkowska joanna malzgorzataSADKOWSKA Joanna Małgorzata 58 Słupsk 3 0.00046
0.46
4 banach krzysztof edwardBANACH Krzysztof Edward 64 Słupsk 1 0.00015
0.15
5 borkowska jolanta barbaraBORKOWSKA Jolanta Barbara 48 Słupsk 3 0.00046
0.46
6 borecki michalz marcinBORECKI Michał Marcin 30 Słupsk 1 0.00015
0.15
7 matus mieczyslzaw witoldMATUS Mieczysław Witold 57 Słupsk 3 0.00046
0.46
8 kobylzecki marek krzysztofKOBYŁECKI Marek Krzysztof 45 Słupsk 1 0.00015
0.15
Razem 47
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 47
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1717
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1778
3 Liczba kart niewykorzystanych 1111
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 669
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 665
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 665
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 19
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 646
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 elzanowski czeslzaw andrzejELZANOWSKI Czesław Andrzej 68 Słupsk 17 0.00263
2.63
2 batko zbigniew zdzislzawBATKO Zbigniew Zdzisław 69 Łodzież 0 0
0.00
3 marek bogumilzaMAREK Bogumiła 55 Grzymisław 3 0.00046
0.46
4 biernacka marlena annaBIERNACKA Marlena Anna 37 Nowe Prusy 9 0.00139
1.39
5 gajek stanislzawGAJEK Stanisław 69 Kępice 2 0.00031
0.31
6 krzekotowski jaroslzaw andrzejKRZEKOTOWSKI Jarosław Andrzej 56 Nowęcin 0 0
0.00
7 kawalzko-slzywka mariaKAWAŁKO-SŁYWKA Maria 62 Tuchomie 2 0.00031
0.31
8 zielinzski krzysztof kazimierzZIELIŃSKI Krzysztof Kazimierz 28 Czersk 0 0
0.00
9 wolanin izabelaWOLANIN Izabela 48 Wicko 2 0.00031
0.31
Razem 35
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 35

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chudzik arkadiuszCHUDZIK Arkadiusz 24 Słupsk 16 0.00248
2.48
2 rudnik iwona dorotaRUDNIK Iwona Dorota 48 Gdańsk 4 0.00062
0.62
3 paliwoda piotrPALIWODA Piotr 21 Słupsk 2 0.00031
0.31
4 wronzska justynaWROŃSKA Justyna 41 Starogard Gdański 2 0.00031
0.31
5 lewinzski pawelzLEWIŃSKI Paweł 31 Słupsk 1 0.00015
0.15
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wawrowska danuta krystynaWAWROWSKA Danuta Krystyna 62 Grabno 114 0.01765
17.65
2 kleinszmidt jan krzysztofKLEINSZMIDT Jan Krzysztof 53 Rzepnica 16 0.00248
2.48
3 dadel marcin lzukaszDADEL Marcin Łukasz 37 Słupsk 48 0.00743
7.43
4 dzierzzzynzski arkadiusz waclzawDZIERŻYŃSKI Arkadiusz Wacław 39 Mosty 6 0.00093
0.93
5 bonna leszek jacekBONNA Leszek Jacek 57 Chojnice 7 0.00108
1.08
6 mielewczyk iwona teresaMIELEWCZYK Iwona Teresa 53 Osowo Lęborskie 16 0.00248
2.48
7 singer elzzzbietaSINGER Elżbieta 55 Brusy 9 0.00139
1.39
8 lzuczycka krystynaŁUCZYCKA Krystyna 60 Człuchów 14 0.00217
2.17
9 sulzkowski andrzej ireneuszSUŁKOWSKI Andrzej Ireneusz 59 Lębork 13 0.00201
2.01
Razem 243
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 243

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kobylinzski maciej tadeuszKOBYLIŃSKI Maciej Tadeusz 74 Słupsk 36 0.00557
5.57
2 lzukaszewicz anna beataŁUKASZEWICZ Anna Beata 47 Słupsk 6 0.00093
0.93
3 wozjtowicz marek antoniWÓJTOWICZ Marek Antoni 58 Ustka 5 0.00077
0.77
4 maciejewska beata katarzynaMACIEJEWSKA Beata Katarzyna 52 Słupsk 8 0.00124
1.24
5 atalski boguslzawATALSKI Bogusław 60 Ustka 1 0.00015
0.15
6 tereszczuk aleksandraTERESZCZUK Aleksandra 24 Pobłocie 1 0.00015
0.15
7 gomulski andrzejGOMULSKI Andrzej 60 Ustka 3 0.00046
0.46
8 wrzesinzska-rozzzek jolanta mariaWRZESIŃSKA-ROŻEK Jolanta Maria 68 Słupsk 4 0.00062
0.62
9 lzosin dariusz boguslzawŁOSIN Dariusz Bogusław 59 Chojnice 0 0
0.00
Razem 64
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 64

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lubiewski adam marekLUBIEWSKI Adam Marek 47 Kębłowo 7 0.00108
1.08
2 stazzzewska anna ewaSTAŻEWSKA Anna Ewa 39 Gdańsk 4 0.00062
0.62
3 haska dominik mariaHASKA Dominik Maria 39 Wejherowo 0 0
0.00
4 prusinowska magdalenaPRUSINOWSKA Magdalena 35 Możdżanowo 0 0
0.00
5 goworowski michalz adamGOWOROWSKI Michał Adam 19 Gdynia 0 0
0.00
6 skrzypiec hanna ewaSKRZYPIEC Hanna Ewa 29 Sopot 1 0.00015
0.15
7 szwiacki danielŚWIACKI Daniel 32 Gdynia 5 0.00077
0.77
8 bojarska aleksandra joannaBOJARSKA Aleksandra Joanna 35 Gdańsk 10 0.00155
1.55
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymanzski krzysztofSZYMAŃSKI Krzysztof 28 Gdynia 11 0.0017
1.70
2 lipski przemyslzaw emilLIPSKI Przemysław Emil 52 Lędowo-Osiedle 2 0.00031
0.31
3 puzio roksana wiktoriaPUZIO Roksana Wiktoria 27 Gdynia 4 0.00062
0.62
4 ugorenko malzgorzataUGORENKO Małgorzata 57 Gdańsk 0 0
0.00
5 kosiorek lzukasz stanislzawKOSIOREK Łukasz Stanisław 31 Gdynia 2 0.00031
0.31
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 laskowski sebastianLASKOWSKI Sebastian 43 Słupsk 18 0.00279
2.79
2 frankiewicz stanislzawFRANKIEWICZ Stanisław 63 Słupsk 10 0.00155
1.55
3 robak miroslzawROBAK Mirosław 58 Przewłoka 3 0.00046
0.46
4 figurski aleksander piotrFIGURSKI Aleksander Piotr 31 Słupsk 7 0.00108
1.08
5 rudnicki zdzislzawRUDNICKI Zdzisław 53 Słupsk 1 0.00015
0.15
6 starczewska hanna reginaSTARCZEWSKA Hanna Regina 58 Siemianice 3 0.00046
0.46
7 lipinzska agnieszka kamilaLIPIŃSKA Agnieszka Kamila 36 Kusowo 2 0.00031
0.31
8 rybarczyk irena barbaraRYBARCZYK Irena Barbara 43 Bytów 0 0
0.00
Razem 44
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 44

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wysocki zbigniew maksymilianWYSOCKI Zbigniew Maksymilian 34 Gdańsk 8 0.00124
1.24
2 prondzinzski grzegorz jozzefPRONDZIŃSKI Grzegorz Józef 48 Bytów 0 0
0.00
3 rutkowski robertRUTKOWSKI Robert 39 Słupsk 1 0.00015
0.15
4 dolzgopolz anna magdalenaDOŁGOPOŁ Anna Magdalena 35 Słupsk 2 0.00031
0.31
5 pokryfka pawelz przemyslzawPOKRYFKA Paweł Przemysław 20 Gdynia 0 0
0.00
6 liszka annaLISZKA Anna 28 Chojnice 3 0.00046
0.46
7 glinzska marcelina mariaGLIŃSKA Marcelina Maria 29 Gdynia 0 0
0.00
8 gordziej aleksandra mariaGORDZIEJ Aleksandra Maria 38 Bolszewo 0 0
0.00
9 bernasiewicz aneta katarzynaBERNASIEWICZ Aneta Katarzyna 24 Słupsk 1 0.00015
0.15
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 irzykowski sebastian michalzIRZYKOWSKI Sebastian Michał 42 Słupsk 83 0.01285
12.85
2 barzowski jerzyBARZOWSKI Jerzy 67 Rzepnica 21 0.00325
3.25
3 malinowski szymon janMALINOWSKI Szymon Jan 21 Wierzchowo Dworzec 6 0.00093
0.93
4 kaczynzska miroslzawa annaKACZYŃSKA Mirosława Anna 66 Lębork 21 0.00325
3.25
5 rusin zbigniewRUSIN Zbigniew 64 Raciniewo 3 0.00046
0.46
6 tobolska monikaTOBOLSKA Monika 26 Chojnice 8 0.00124
1.24
7 ganzzzumow malzgorzata katarzynaGANŻUMOW Małgorzata Katarzyna 46 Miastko 5 0.00077
0.77
8 nowinzska wioletta mariaNOWIŃSKA Wioletta Maria 47 Ustka 16 0.00248
2.48
9 kozlzowski janKOZŁOWSKI Jan 64 Słupsk 11 0.0017
1.70
Razem 174
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 174