Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 25

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole Miejskie nr 5, ul. Niemcewicza 9 Słupsk
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Juliana Niemcewicza, ks. Józefa Poniatowskiego, Wileńska od nr 12 do nr 30.
Liczba mieszkańców 2015
Liczba wyborców 1622
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Słupsku 3
Sejmiku Województwa Pomorskiego 1

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Słupska
  • Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Miejskiej w Słupsku) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Słupska
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1623
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1623
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1487
3 Liczba kart niewykorzystanych 912
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 575
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 575
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 575
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 575
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 565
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 betkowski miroslzawBETKOWSKI Mirosław 56 Wyższe ekonomiczne Słupsk 39 0.0069
6.90
2 chrzanowska beataCHRZANOWSKA Beata 54 wyższe techniczne Słupsk 86 0.01522
15.22
3 danilecka-wojewozdzka krystynaDANILECKA-WOJEWÓDZKA Krystyna 65 wyższe humanistyczne Słupsk 294 0.05204
52.04
4 kobus rafalz wojciechKOBUS Rafał Wojciech 38 wyższe ekonomiczne Słupsk 17 0.00301
3.01
5 mrowinzska annaMROWIŃSKA Anna 44 wyższe Słupsk 129 0.02283
22.83
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1623
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1668
3 Liczba kart niewykorzystanych 1093
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 575
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 575
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 575
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 20
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 14
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 555
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 elzanowski czeslzaw andrzejELZANOWSKI Czesław Andrzej 68 Słupsk 10 0.0018
1.80
2 batko zbigniew zdzislzawBATKO Zbigniew Zdzisław 69 Łodzież 0 0
0.00
3 marek bogumilzaMAREK Bogumiła 55 Grzymisław 0 0
0.00
4 biernacka marlena annaBIERNACKA Marlena Anna 37 Nowe Prusy 8 0.00144
1.44
5 gajek stanislzawGAJEK Stanisław 69 Kępice 1 0.00018
0.18
6 krzekotowski jaroslzaw andrzejKRZEKOTOWSKI Jarosław Andrzej 56 Nowęcin 1 0.00018
0.18
7 kawalzko-slzywka mariaKAWAŁKO-SŁYWKA Maria 62 Tuchomie 1 0.00018
0.18
8 zielinzski krzysztof kazimierzZIELIŃSKI Krzysztof Kazimierz 28 Czersk 2 0.00036
0.36
9 wolanin izabelaWOLANIN Izabela 48 Wicko 2 0.00036
0.36
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chudzik arkadiuszCHUDZIK Arkadiusz 24 Słupsk 6 0.00108
1.08
2 rudnik iwona dorotaRUDNIK Iwona Dorota 48 Gdańsk 6 0.00108
1.08
3 paliwoda piotrPALIWODA Piotr 21 Słupsk 6 0.00108
1.08
4 wronzska justynaWROŃSKA Justyna 41 Starogard Gdański 4 0.00072
0.72
5 lewinzski pawelzLEWIŃSKI Paweł 31 Słupsk 3 0.00054
0.54
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wawrowska danuta krystynaWAWROWSKA Danuta Krystyna 62 Grabno 94 0.01694
16.94
2 kleinszmidt jan krzysztofKLEINSZMIDT Jan Krzysztof 53 Rzepnica 9 0.00162
1.62
3 dadel marcin lzukaszDADEL Marcin Łukasz 37 Słupsk 43 0.00775
7.75
4 dzierzzzynzski arkadiusz waclzawDZIERŻYŃSKI Arkadiusz Wacław 39 Mosty 9 0.00162
1.62
5 bonna leszek jacekBONNA Leszek Jacek 57 Chojnice 7 0.00126
1.26
6 mielewczyk iwona teresaMIELEWCZYK Iwona Teresa 53 Osowo Lęborskie 23 0.00414
4.14
7 singer elzzzbietaSINGER Elżbieta 55 Brusy 1 0.00018
0.18
8 lzuczycka krystynaŁUCZYCKA Krystyna 60 Człuchów 3 0.00054
0.54
9 sulzkowski andrzej ireneuszSUŁKOWSKI Andrzej Ireneusz 59 Lębork 3 0.00054
0.54
Razem 192
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 192

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kobylinzski maciej tadeuszKOBYLIŃSKI Maciej Tadeusz 74 Słupsk 45 0.00811
8.11
2 lzukaszewicz anna beataŁUKASZEWICZ Anna Beata 47 Słupsk 5 0.0009
0.90
3 wozjtowicz marek antoniWÓJTOWICZ Marek Antoni 58 Ustka 1 0.00018
0.18
4 maciejewska beata katarzynaMACIEJEWSKA Beata Katarzyna 52 Słupsk 6 0.00108
1.08
5 atalski boguslzawATALSKI Bogusław 60 Ustka 0 0
0.00
6 tereszczuk aleksandraTERESZCZUK Aleksandra 24 Pobłocie 1 0.00018
0.18
7 gomulski andrzejGOMULSKI Andrzej 60 Ustka 2 0.00036
0.36
8 wrzesinzska-rozzzek jolanta mariaWRZESIŃSKA-ROŻEK Jolanta Maria 68 Słupsk 1 0.00018
0.18
9 lzosin dariusz boguslzawŁOSIN Dariusz Bogusław 59 Chojnice 0 0
0.00
Razem 61
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 61

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lubiewski adam marekLUBIEWSKI Adam Marek 47 Kębłowo 2 0.00036
0.36
2 stazzzewska anna ewaSTAŻEWSKA Anna Ewa 39 Gdańsk 2 0.00036
0.36
3 haska dominik mariaHASKA Dominik Maria 39 Wejherowo 1 0.00018
0.18
4 prusinowska magdalenaPRUSINOWSKA Magdalena 35 Możdżanowo 0 0
0.00
5 goworowski michalz adamGOWOROWSKI Michał Adam 19 Gdynia 0 0
0.00
6 skrzypiec hanna ewaSKRZYPIEC Hanna Ewa 29 Sopot 0 0
0.00
7 szwiacki danielŚWIACKI Daniel 32 Gdynia 0 0
0.00
8 bojarska aleksandra joannaBOJARSKA Aleksandra Joanna 35 Gdańsk 3 0.00054
0.54
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymanzski krzysztofSZYMAŃSKI Krzysztof 28 Gdynia 0 0
0.00
2 lipski przemyslzaw emilLIPSKI Przemysław Emil 52 Lędowo-Osiedle 5 0.0009
0.90
3 puzio roksana wiktoriaPUZIO Roksana Wiktoria 27 Gdynia 1 0.00018
0.18
4 ugorenko malzgorzataUGORENKO Małgorzata 57 Gdańsk 0 0
0.00
5 kosiorek lzukasz stanislzawKOSIOREK Łukasz Stanisław 31 Gdynia 1 0.00018
0.18
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 laskowski sebastianLASKOWSKI Sebastian 43 Słupsk 18 0.00324
3.24
2 frankiewicz stanislzawFRANKIEWICZ Stanisław 63 Słupsk 5 0.0009
0.90
3 robak miroslzawROBAK Mirosław 58 Przewłoka 2 0.00036
0.36
4 figurski aleksander piotrFIGURSKI Aleksander Piotr 31 Słupsk 1 0.00018
0.18
5 rudnicki zdzislzawRUDNICKI Zdzisław 53 Słupsk 4 0.00072
0.72
6 starczewska hanna reginaSTARCZEWSKA Hanna Regina 58 Siemianice 0 0
0.00
7 lipinzska agnieszka kamilaLIPIŃSKA Agnieszka Kamila 36 Kusowo 5 0.0009
0.90
8 rybarczyk irena barbaraRYBARCZYK Irena Barbara 43 Bytów 6 0.00108
1.08
Razem 41
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 41

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wysocki zbigniew maksymilianWYSOCKI Zbigniew Maksymilian 34 Gdańsk 10 0.0018
1.80
2 prondzinzski grzegorz jozzefPRONDZIŃSKI Grzegorz Józef 48 Bytów 1 0.00018
0.18
3 rutkowski robertRUTKOWSKI Robert 39 Słupsk 4 0.00072
0.72
4 dolzgopolz anna magdalenaDOŁGOPOŁ Anna Magdalena 35 Słupsk 2 0.00036
0.36
5 pokryfka pawelz przemyslzawPOKRYFKA Paweł Przemysław 20 Gdynia 1 0.00018
0.18
6 liszka annaLISZKA Anna 28 Chojnice 2 0.00036
0.36
7 glinzska marcelina mariaGLIŃSKA Marcelina Maria 29 Gdynia 1 0.00018
0.18
8 gordziej aleksandra mariaGORDZIEJ Aleksandra Maria 38 Bolszewo 0 0
0.00
9 bernasiewicz aneta katarzynaBERNASIEWICZ Aneta Katarzyna 24 Słupsk 2 0.00036
0.36
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 irzykowski sebastian michalzIRZYKOWSKI Sebastian Michał 42 Słupsk 71 0.01279
12.79
2 barzowski jerzyBARZOWSKI Jerzy 67 Rzepnica 18 0.00324
3.24
3 malinowski szymon janMALINOWSKI Szymon Jan 21 Wierzchowo Dworzec 8 0.00144
1.44
4 kaczynzska miroslzawa annaKACZYŃSKA Mirosława Anna 66 Lębork 27 0.00486
4.86
5 rusin zbigniewRUSIN Zbigniew 64 Raciniewo 9 0.00162
1.62
6 tobolska monikaTOBOLSKA Monika 26 Chojnice 12 0.00216
2.16
7 ganzzzumow malzgorzata katarzynaGANŻUMOW Małgorzata Katarzyna 46 Miastko 2 0.00036
0.36
8 nowinzska wioletta mariaNOWIŃSKA Wioletta Maria 47 Ustka 6 0.00108
1.08
9 kozlzowski janKOZŁOWSKI Jan 64 Słupsk 20 0.0036
3.60
Razem 173
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 173
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Słupsku) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1623
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1623
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1486
3 Liczba kart niewykorzystanych 911
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 575
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 575
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 575
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 575
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 13
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 553
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bierka kamil mateuszBIERKA Kamil Mateusz 27 Słupsk 46 0.00832
8.32
2 jaroszewicz mieczyslzawJAROSZEWICZ Mieczysław 76 Słupsk 28 0.00506
5.06
3 bursztynowicz marta mariaBURSZTYNOWICZ Marta Maria 42 Słupsk 18 0.00325
3.25
4 gradziuk malzgorzata barbaraGRADZIUK Małgorzata Barbara 35 Słupsk 5 0.0009
0.90
5 moniuszko lzukasz dawidMONIUSZKO Łukasz Dawid 35 Słupsk 12 0.00217
2.17
6 dobosz dagmara sandraDOBOSZ Dagmara Sandra 25 Słupsk 4 0.00072
0.72
7 dobrzynz janDOBRZYŃ Jan 65 Słupsk 3 0.00054
0.54
Razem 116
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 116

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kobus rafalz wojciechKOBUS Rafał Wojciech 38 Słupsk 9 0.00163
1.63
2 kawalzko arkadiuszKAWAŁKO Arkadiusz 30 Słupsk 9 0.00163
1.63
3 lewandowska-jursza renata honorataLEWANDOWSKA-JURSZA Renata Honorata 67 Słupsk 8 0.00145
1.45
4 winiecki jozzefWINIECKI Józef 69 Słupsk 2 0.00036
0.36
5 pikulza marta magdalenaPIKUŁA Marta Magdalena 34 Słupsk 2 0.00036
0.36
6 szambelan katarzyna joannaSZAMBELAN Katarzyna Joanna 36 Słupsk 8 0.00145
1.45
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lewenstam wojciech kazimierzLEWENSTAM Wojciech Kazimierz 61 Słupsk 62 0.01121
11.21
2 szaran jacekSZARAN Jacek 25 Słupsk 30 0.00542
5.42
3 rosinzski jerzy tomaszROSIŃSKI Jerzy Tomasz 61 Słupsk 24 0.00434
4.34
4 gminzska marzena malzgorzataGMIŃSKA Marzena Małgorzata 47 Słupsk 32 0.00579
5.79
5 zamaro marzena annaZAMARO Marzena Anna 41 Słupsk 10 0.00181
1.81
6 lazkocy marcin andrzejLĄKOCY Marcin Andrzej 36 Słupsk 4 0.00072
0.72
7 gozrska jadwiga genowefaGÓRSKA Jadwiga Genowefa 63 Słupsk 11 0.00199
1.99
Razem 173
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 173

Lista nr 11 - KWW ZJEDNOCZONA PRAWICA DLA SŁUPSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gozrecki antoni michalzGÓRECKI Antoni Michał 61 Słupsk 3 0.00054
0.54
2 pudzianowska katarzyna klaudiaPUDZIANOWSKA Katarzyna Klaudia 37 Słupsk 4 0.00072
0.72
3 jastrzezbski piotr aleksanderJASTRZĘBSKI Piotr Aleksander 29 Słupsk 0 0
0.00
4 siwinzska agnieszka mariaSIWIŃSKA Agnieszka Maria 39 Słupsk 2 0.00036
0.36
5 wlzodarczyk piotr jerzyWŁODARCZYK Piotr Jerzy 54 Słupsk 3 0.00054
0.54
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 12 - KWW K.DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ I R.BIEDRONIA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skowronzski pawelz rafalzSKOWROŃSKI Paweł Rafał 53 Słupsk 72 0.01302
13.02
2 dobak teresaDOBAK Teresa 62 Słupsk 22 0.00398
3.98
3 ropelewska olga emiliaROPELEWSKA Olga Emilia 28 Słupsk 6 0.00108
1.08
4 kido krzysztof franciszekKIDO Krzysztof Franciszek 65 Słupsk 19 0.00344
3.44
5 bekier jadwigaBEKIER Jadwiga 75 Słupsk 11 0.00199
1.99
6 kaminzska-gabrysz anna melaniaKAMIŃSKA-GABRYŚ Anna Melania 47 Słupsk 8 0.00145
1.45
7 wiszniewski artur marekWISZNIEWSKI Artur Marek 33 Słupsk 39 0.00705
7.05
Razem 177
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 177

Lista nr 13 - KW SPO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matuszewska lidia mariaMATUSZEWSKA Lidia Maria 67 Słupsk 14 0.00253
2.53
2 rychlzy zbigniew marianRYCHŁY Zbigniew Marian 73 Słupsk 5 0.0009
0.90
3 twardowski andrzej mieczyslzawTWARDOWSKI Andrzej Mieczysław 62 Słupsk 4 0.00072
0.72
4 chrisidis janis kostasCHRISIDIS Janis Kostas 43 Słupsk 6 0.00108
1.08
5 drzazgowski tomasz pawelzDRZAZGOWSKI Tomasz Paweł 43 Słupsk 0 0
0.00
6 zdanowicz izabela iwonaZDANOWICZ Izabela Iwona 48 Słupsk 8 0.00145
1.45
7 nisiewicz-jacek izabella lucynaNISIEWICZ-JACEK Izabella Lucyna 53 Słupsk 0 0
0.00
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37