Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 22

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole Miejskie nr 15, ul. Wiatraczna 6 Słupsk
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Tadeusza Rejtana, Wiatraczna, Pawła Włodkowica.
Liczba mieszkańców 2223
Liczba wyborców 1880
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Słupsku 2
Sejmiku Województwa Pomorskiego 1

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej w Słupsku) - Okręg nr 2
  • Wybory Prezydenta Miasta Słupska
  • Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Słupsku) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1880
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1880
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1720
3 Liczba kart niewykorzystanych 706
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1013
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1013
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1013
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1013
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 18
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 995
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szewczyk pawelz grzegorzSZEWCZYK Paweł Grzegorz 37 Słupsk 150 0.01508
15.08
2 kuc-miklzaszewicz igor piotrKUC-MIKŁASZEWICZ Igor Piotr 47 Słupsk 16 0.00161
1.61
3 sosnowski konrad dionizySOSNOWSKI Konrad Dionizy 34 Słupsk 10 0.00101
1.01
4 karska jolanta mariaKARSKA Jolanta Maria 48 Słupsk 39 0.00392
3.92
5 stec renata bogumilzaSTEC Renata Bogumiła 46 Słupsk 22 0.00221
2.21
6 ropiak grazzzyna helenaROPIAK Grażyna Helena 54 Słupsk 6 0.0006
0.60
7 kochanek dariusz adamKOCHANEK Dariusz Adam 43 Słupsk 8 0.0008
0.80
Razem 251
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 251

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 boba hubert piotrBOBA Hubert Piotr 48 Słupsk 13 0.00131
1.31
2 stech grazzzynaSTECH Grażyna 63 Słupsk 4 0.0004
0.40
3 mazczka magdalena malzgorzataMĄCZKA Magdalena Małgorzata 27 Słupsk 2 0.0002
0.20
4 anuszkiewicz krystynaANUSZKIEWICZ Krystyna 73 Słupsk 11 0.00111
1.11
5 szymanzski leon jerzySZYMAŃSKI Leon Jerzy 65 Słupsk 13 0.00131
1.31
Razem 43
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 43

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bobrowski tadeuszBOBROWSKI Tadeusz 70 Słupsk 138 0.01387
13.87
2 urbanowicz lechURBANOWICZ Lech 53 Słupsk 36 0.00362
3.62
3 wojciechowicz zbigniew edmundWOJCIECHOWICZ Zbigniew Edmund 55 Słupsk 50 0.00503
5.03
4 niciejewska wanda mariaNICIEJEWSKA Wanda Maria 67 Słupsk 26 0.00261
2.61
5 ejsmont joannaEJSMONT Joanna 37 Słupsk 16 0.00161
1.61
6 pawluk jadwigaPAWLUK Jadwiga 63 Słupsk 7 0.0007
0.70
7 ciemniewski wlzadyslzaw andrzejCIEMNIEWSKI Władysław Andrzej 61 Słupsk 10 0.00101
1.01
Razem 283
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 283

Lista nr 12 - KWW K.DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ I R.BIEDRONIA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 danilecka-wojewozdzka krystynaDANILECKA-WOJEWÓDZKA Krystyna 65 Słupsk 239 0.02402
24.02
2 zzzurawska aldonaŻURAWSKA Aldona 67 Słupsk 21 0.00211
2.11
3 siwiak anna mariaSIWIAK Anna Maria 57 Słupsk 32 0.00322
3.22
4 skowronzski piotr sebastianSKOWROŃSKI Piotr Sebastian 44 Słupsk 23 0.00231
2.31
5 boronz mariola teresaBOROŃ Mariola Teresa 56 Słupsk 3 0.0003
0.30
6 halzasiewicz wlzadyslzawHAŁASIEWICZ Władysław 67 Słupsk 13 0.00131
1.31
7 mirynowski miroslzaw lzukaszMIRYNOWSKI Mirosław Łukasz 39 Słupsk 13 0.00131
1.31
Razem 344
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 344

Lista nr 13 - KW SPO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jursza daniel remigiuszJURSZA Daniel Remigiusz 41 Słupsk 32 0.00322
3.22
2 jacek aleksander waldemarJACEK Aleksander Waldemar 54 Słupsk 4 0.0004
0.40
3 piekarec adam marcinPIEKAREC Adam Marcin 46 Słupsk 5 0.0005
0.50
4 czajka martyna joannaCZAJKA Martyna Joanna 20 Słupsk 2 0.0002
0.20
5 anhut stanislzawANHUT Stanisław 57 Słupsk 26 0.00261
2.61
6 dajczak malzgorzata mariaDAJCZAK Małgorzata Maria 54 Słupsk 2 0.0002
0.20
7 marcinkowska dorota wlzadyslzawaMARCINKOWSKA Dorota Władysława 62 Słupsk 3 0.0003
0.30
Razem 74
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 74
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Słupska
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1880
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1880
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1720
3 Liczba kart niewykorzystanych 706
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1013
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1013
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1012
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1012
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 10
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1002
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 betkowski miroslzawBETKOWSKI Mirosław 56 Wyższe ekonomiczne Słupsk 37 0.00369
3.69
2 chrzanowska beataCHRZANOWSKA Beata 54 wyższe techniczne Słupsk 189 0.01886
18.86
3 danilecka-wojewozdzka krystynaDANILECKA-WOJEWÓDZKA Krystyna 65 wyższe humanistyczne Słupsk 521 0.052
52.00
4 kobus rafalz wojciechKOBUS Rafał Wojciech 38 wyższe ekonomiczne Słupsk 12 0.0012
1.20
5 mrowinzska annaMROWIŃSKA Anna 44 wyższe Słupsk 243 0.02425
24.25
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1880
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1910
3 Liczba kart niewykorzystanych 897
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1013
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1013
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1013
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 33
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 20
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 980
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 elzanowski czeslzaw andrzejELZANOWSKI Czesław Andrzej 68 Słupsk 25 0.00255
2.55
2 batko zbigniew zdzislzawBATKO Zbigniew Zdzisław 69 Łodzież 6 0.00061
0.61
3 marek bogumilzaMAREK Bogumiła 55 Grzymisław 1 0.0001
0.10
4 biernacka marlena annaBIERNACKA Marlena Anna 37 Nowe Prusy 7 0.00071
0.71
5 gajek stanislzawGAJEK Stanisław 69 Kępice 1 0.0001
0.10
6 krzekotowski jaroslzaw andrzejKRZEKOTOWSKI Jarosław Andrzej 56 Nowęcin 2 0.0002
0.20
7 kawalzko-slzywka mariaKAWAŁKO-SŁYWKA Maria 62 Tuchomie 1 0.0001
0.10
8 zielinzski krzysztof kazimierzZIELIŃSKI Krzysztof Kazimierz 28 Czersk 1 0.0001
0.10
9 wolanin izabelaWOLANIN Izabela 48 Wicko 2 0.0002
0.20
Razem 46
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 46

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chudzik arkadiuszCHUDZIK Arkadiusz 24 Słupsk 4 0.00041
0.41
2 rudnik iwona dorotaRUDNIK Iwona Dorota 48 Gdańsk 8 0.00082
0.82
3 paliwoda piotrPALIWODA Piotr 21 Słupsk 4 0.00041
0.41
4 wronzska justynaWROŃSKA Justyna 41 Starogard Gdański 3 0.00031
0.31
5 lewinzski pawelzLEWIŃSKI Paweł 31 Słupsk 3 0.00031
0.31
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wawrowska danuta krystynaWAWROWSKA Danuta Krystyna 62 Grabno 203 0.02071
20.71
2 kleinszmidt jan krzysztofKLEINSZMIDT Jan Krzysztof 53 Rzepnica 27 0.00276
2.76
3 dadel marcin lzukaszDADEL Marcin Łukasz 37 Słupsk 89 0.00908
9.08
4 dzierzzzynzski arkadiusz waclzawDZIERŻYŃSKI Arkadiusz Wacław 39 Mosty 6 0.00061
0.61
5 bonna leszek jacekBONNA Leszek Jacek 57 Chojnice 8 0.00082
0.82
6 mielewczyk iwona teresaMIELEWCZYK Iwona Teresa 53 Osowo Lęborskie 34 0.00347
3.47
7 singer elzzzbietaSINGER Elżbieta 55 Brusy 6 0.00061
0.61
8 lzuczycka krystynaŁUCZYCKA Krystyna 60 Człuchów 11 0.00112
1.12
9 sulzkowski andrzej ireneuszSUŁKOWSKI Andrzej Ireneusz 59 Lębork 19 0.00194
1.94
Razem 403
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 403

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kobylinzski maciej tadeuszKOBYLIŃSKI Maciej Tadeusz 74 Słupsk 79 0.00806
8.06
2 lzukaszewicz anna beataŁUKASZEWICZ Anna Beata 47 Słupsk 8 0.00082
0.82
3 wozjtowicz marek antoniWÓJTOWICZ Marek Antoni 58 Ustka 4 0.00041
0.41
4 maciejewska beata katarzynaMACIEJEWSKA Beata Katarzyna 52 Słupsk 11 0.00112
1.12
5 atalski boguslzawATALSKI Bogusław 60 Ustka 1 0.0001
0.10
6 tereszczuk aleksandraTERESZCZUK Aleksandra 24 Pobłocie 2 0.0002
0.20
7 gomulski andrzejGOMULSKI Andrzej 60 Ustka 5 0.00051
0.51
8 wrzesinzska-rozzzek jolanta mariaWRZESIŃSKA-ROŻEK Jolanta Maria 68 Słupsk 9 0.00092
0.92
9 lzosin dariusz boguslzawŁOSIN Dariusz Bogusław 59 Chojnice 1 0.0001
0.10
Razem 120
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 120

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lubiewski adam marekLUBIEWSKI Adam Marek 47 Kębłowo 12 0.00122
1.22
2 stazzzewska anna ewaSTAŻEWSKA Anna Ewa 39 Gdańsk 3 0.00031
0.31
3 haska dominik mariaHASKA Dominik Maria 39 Wejherowo 2 0.0002
0.20
4 prusinowska magdalenaPRUSINOWSKA Magdalena 35 Możdżanowo 0 0
0.00
5 goworowski michalz adamGOWOROWSKI Michał Adam 19 Gdynia 4 0.00041
0.41
6 skrzypiec hanna ewaSKRZYPIEC Hanna Ewa 29 Sopot 1 0.0001
0.10
7 szwiacki danielŚWIACKI Daniel 32 Gdynia 2 0.0002
0.20
8 bojarska aleksandra joannaBOJARSKA Aleksandra Joanna 35 Gdańsk 5 0.00051
0.51
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymanzski krzysztofSZYMAŃSKI Krzysztof 28 Gdynia 10 0.00102
1.02
2 lipski przemyslzaw emilLIPSKI Przemysław Emil 52 Lędowo-Osiedle 1 0.0001
0.10
3 puzio roksana wiktoriaPUZIO Roksana Wiktoria 27 Gdynia 0 0
0.00
4 ugorenko malzgorzataUGORENKO Małgorzata 57 Gdańsk 0 0
0.00
5 kosiorek lzukasz stanislzawKOSIOREK Łukasz Stanisław 31 Gdynia 2 0.0002
0.20
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 laskowski sebastianLASKOWSKI Sebastian 43 Słupsk 12 0.00122
1.22
2 frankiewicz stanislzawFRANKIEWICZ Stanisław 63 Słupsk 7 0.00071
0.71
3 robak miroslzawROBAK Mirosław 58 Przewłoka 9 0.00092
0.92
4 figurski aleksander piotrFIGURSKI Aleksander Piotr 31 Słupsk 8 0.00082
0.82
5 rudnicki zdzislzawRUDNICKI Zdzisław 53 Słupsk 4 0.00041
0.41
6 starczewska hanna reginaSTARCZEWSKA Hanna Regina 58 Siemianice 0 0
0.00
7 lipinzska agnieszka kamilaLIPIŃSKA Agnieszka Kamila 36 Kusowo 5 0.00051
0.51
8 rybarczyk irena barbaraRYBARCZYK Irena Barbara 43 Bytów 1 0.0001
0.10
Razem 46
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 46

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wysocki zbigniew maksymilianWYSOCKI Zbigniew Maksymilian 34 Gdańsk 9 0.00092
0.92
2 prondzinzski grzegorz jozzefPRONDZIŃSKI Grzegorz Józef 48 Bytów 1 0.0001
0.10
3 rutkowski robertRUTKOWSKI Robert 39 Słupsk 1 0.0001
0.10
4 dolzgopolz anna magdalenaDOŁGOPOŁ Anna Magdalena 35 Słupsk 2 0.0002
0.20
5 pokryfka pawelz przemyslzawPOKRYFKA Paweł Przemysław 20 Gdynia 0 0
0.00
6 liszka annaLISZKA Anna 28 Chojnice 3 0.00031
0.31
7 glinzska marcelina mariaGLIŃSKA Marcelina Maria 29 Gdynia 0 0
0.00
8 gordziej aleksandra mariaGORDZIEJ Aleksandra Maria 38 Bolszewo 0 0
0.00
9 bernasiewicz aneta katarzynaBERNASIEWICZ Aneta Katarzyna 24 Słupsk 2 0.0002
0.20
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 irzykowski sebastian michalzIRZYKOWSKI Sebastian Michał 42 Słupsk 151 0.01541
15.41
2 barzowski jerzyBARZOWSKI Jerzy 67 Rzepnica 29 0.00296
2.96
3 malinowski szymon janMALINOWSKI Szymon Jan 21 Wierzchowo Dworzec 15 0.00153
1.53
4 kaczynzska miroslzawa annaKACZYŃSKA Mirosława Anna 66 Lębork 37 0.00378
3.78
5 rusin zbigniewRUSIN Zbigniew 64 Raciniewo 8 0.00082
0.82
6 tobolska monikaTOBOLSKA Monika 26 Chojnice 11 0.00112
1.12
7 ganzzzumow malzgorzata katarzynaGANŻUMOW Małgorzata Katarzyna 46 Miastko 2 0.0002
0.20
8 nowinzska wioletta mariaNOWIŃSKA Wioletta Maria 47 Ustka 10 0.00102
1.02
9 kozlzowski janKOZŁOWSKI Jan 64 Słupsk 20 0.00204
2.04
Razem 283
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 283