Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 15

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka, ul. Banacha 5 Słupsk
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Stefana Banacha, Rotmistrza Witolda Pileckiego.
Liczba mieszkańców 1742
Liczba wyborców 1469
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Słupsku 2
Sejmiku Województwa Pomorskiego 1

Protokoły

  • Wybory Rady Miejskiej w Słupsku) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Prezydenta Miasta Słupska
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Słupsku) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1469
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1469
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1333
3 Liczba kart niewykorzystanych 661
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 672
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 672
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 671
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 671
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 24
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 647
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szewczyk pawelz grzegorzSZEWCZYK Paweł Grzegorz 37 Słupsk 100 0.01546
15.46
2 kuc-miklzaszewicz igor piotrKUC-MIKŁASZEWICZ Igor Piotr 47 Słupsk 18 0.00278
2.78
3 sosnowski konrad dionizySOSNOWSKI Konrad Dionizy 34 Słupsk 15 0.00232
2.32
4 karska jolanta mariaKARSKA Jolanta Maria 48 Słupsk 20 0.00309
3.09
5 stec renata bogumilzaSTEC Renata Bogumiła 46 Słupsk 27 0.00417
4.17
6 ropiak grazzzyna helenaROPIAK Grażyna Helena 54 Słupsk 3 0.00046
0.46
7 kochanek dariusz adamKOCHANEK Dariusz Adam 43 Słupsk 11 0.0017
1.70
Razem 194
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 194

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 boba hubert piotrBOBA Hubert Piotr 48 Słupsk 12 0.00185
1.85
2 stech grazzzynaSTECH Grażyna 63 Słupsk 3 0.00046
0.46
3 mazczka magdalena malzgorzataMĄCZKA Magdalena Małgorzata 27 Słupsk 2 0.00031
0.31
4 anuszkiewicz krystynaANUSZKIEWICZ Krystyna 73 Słupsk 1 0.00015
0.15
5 szymanzski leon jerzySZYMAŃSKI Leon Jerzy 65 Słupsk 8 0.00124
1.24
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bobrowski tadeuszBOBROWSKI Tadeusz 70 Słupsk 68 0.01051
10.51
2 urbanowicz lechURBANOWICZ Lech 53 Słupsk 12 0.00185
1.85
3 wojciechowicz zbigniew edmundWOJCIECHOWICZ Zbigniew Edmund 55 Słupsk 31 0.00479
4.79
4 niciejewska wanda mariaNICIEJEWSKA Wanda Maria 67 Słupsk 16 0.00247
2.47
5 ejsmont joannaEJSMONT Joanna 37 Słupsk 9 0.00139
1.39
6 pawluk jadwigaPAWLUK Jadwiga 63 Słupsk 3 0.00046
0.46
7 ciemniewski wlzadyslzaw andrzejCIEMNIEWSKI Władysław Andrzej 61 Słupsk 13 0.00201
2.01
Razem 152
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 152

Lista nr 12 - KWW K.DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ I R.BIEDRONIA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 danilecka-wojewozdzka krystynaDANILECKA-WOJEWÓDZKA Krystyna 65 Słupsk 147 0.02272
22.72
2 zzzurawska aldonaŻURAWSKA Aldona 67 Słupsk 21 0.00325
3.25
3 siwiak anna mariaSIWIAK Anna Maria 57 Słupsk 11 0.0017
1.70
4 skowronzski piotr sebastianSKOWROŃSKI Piotr Sebastian 44 Słupsk 22 0.0034
3.40
5 boronz mariola teresaBOROŃ Mariola Teresa 56 Słupsk 2 0.00031
0.31
6 halzasiewicz wlzadyslzawHAŁASIEWICZ Władysław 67 Słupsk 4 0.00062
0.62
7 mirynowski miroslzaw lzukaszMIRYNOWSKI Mirosław Łukasz 39 Słupsk 13 0.00201
2.01
Razem 220
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 220

Lista nr 13 - KW SPO

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jursza daniel remigiuszJURSZA Daniel Remigiusz 41 Słupsk 18 0.00278
2.78
2 jacek aleksander waldemarJACEK Aleksander Waldemar 54 Słupsk 2 0.00031
0.31
3 piekarec adam marcinPIEKAREC Adam Marcin 46 Słupsk 7 0.00108
1.08
4 czajka martyna joannaCZAJKA Martyna Joanna 20 Słupsk 12 0.00185
1.85
5 anhut stanislzawANHUT Stanisław 57 Słupsk 2 0.00031
0.31
6 dajczak malzgorzata mariaDAJCZAK Małgorzata Maria 54 Słupsk 2 0.00031
0.31
7 marcinkowska dorota wlzadyslzawaMARCINKOWSKA Dorota Władysława 62 Słupsk 12 0.00185
1.85
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1469
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1500
3 Liczba kart niewykorzystanych 828
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 672
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 671
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 671
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 20
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 646
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 elzanowski czeslzaw andrzejELZANOWSKI Czesław Andrzej 68 Słupsk 12 0.00186
1.86
2 batko zbigniew zdzislzawBATKO Zbigniew Zdzisław 69 Łodzież 0 0
0.00
3 marek bogumilzaMAREK Bogumiła 55 Grzymisław 3 0.00046
0.46
4 biernacka marlena annaBIERNACKA Marlena Anna 37 Nowe Prusy 7 0.00108
1.08
5 gajek stanislzawGAJEK Stanisław 69 Kępice 0 0
0.00
6 krzekotowski jaroslzaw andrzejKRZEKOTOWSKI Jarosław Andrzej 56 Nowęcin 1 0.00015
0.15
7 kawalzko-slzywka mariaKAWAŁKO-SŁYWKA Maria 62 Tuchomie 1 0.00015
0.15
8 zielinzski krzysztof kazimierzZIELIŃSKI Krzysztof Kazimierz 28 Czersk 1 0.00015
0.15
9 wolanin izabelaWOLANIN Izabela 48 Wicko 2 0.00031
0.31
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chudzik arkadiuszCHUDZIK Arkadiusz 24 Słupsk 3 0.00046
0.46
2 rudnik iwona dorotaRUDNIK Iwona Dorota 48 Gdańsk 5 0.00077
0.77
3 paliwoda piotrPALIWODA Piotr 21 Słupsk 0 0
0.00
4 wronzska justynaWROŃSKA Justyna 41 Starogard Gdański 2 0.00031
0.31
5 lewinzski pawelzLEWIŃSKI Paweł 31 Słupsk 1 0.00015
0.15
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wawrowska danuta krystynaWAWROWSKA Danuta Krystyna 62 Grabno 127 0.01966
19.66
2 kleinszmidt jan krzysztofKLEINSZMIDT Jan Krzysztof 53 Rzepnica 44 0.00681
6.81
3 dadel marcin lzukaszDADEL Marcin Łukasz 37 Słupsk 58 0.00898
8.98
4 dzierzzzynzski arkadiusz waclzawDZIERŻYŃSKI Arkadiusz Wacław 39 Mosty 7 0.00108
1.08
5 bonna leszek jacekBONNA Leszek Jacek 57 Chojnice 14 0.00217
2.17
6 mielewczyk iwona teresaMIELEWCZYK Iwona Teresa 53 Osowo Lęborskie 18 0.00279
2.79
7 singer elzzzbietaSINGER Elżbieta 55 Brusy 6 0.00093
0.93
8 lzuczycka krystynaŁUCZYCKA Krystyna 60 Człuchów 5 0.00077
0.77
9 sulzkowski andrzej ireneuszSUŁKOWSKI Andrzej Ireneusz 59 Lębork 9 0.00139
1.39
Razem 288
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 288

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kobylinzski maciej tadeuszKOBYLIŃSKI Maciej Tadeusz 74 Słupsk 44 0.00681
6.81
2 lzukaszewicz anna beataŁUKASZEWICZ Anna Beata 47 Słupsk 16 0.00248
2.48
3 wozjtowicz marek antoniWÓJTOWICZ Marek Antoni 58 Ustka 3 0.00046
0.46
4 maciejewska beata katarzynaMACIEJEWSKA Beata Katarzyna 52 Słupsk 6 0.00093
0.93
5 atalski boguslzawATALSKI Bogusław 60 Ustka 0 0
0.00
6 tereszczuk aleksandraTERESZCZUK Aleksandra 24 Pobłocie 1 0.00015
0.15
7 gomulski andrzejGOMULSKI Andrzej 60 Ustka 2 0.00031
0.31
8 wrzesinzska-rozzzek jolanta mariaWRZESIŃSKA-ROŻEK Jolanta Maria 68 Słupsk 1 0.00015
0.15
9 lzosin dariusz boguslzawŁOSIN Dariusz Bogusław 59 Chojnice 1 0.00015
0.15
Razem 74
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 74

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lubiewski adam marekLUBIEWSKI Adam Marek 47 Kębłowo 8 0.00124
1.24
2 stazzzewska anna ewaSTAŻEWSKA Anna Ewa 39 Gdańsk 3 0.00046
0.46
3 haska dominik mariaHASKA Dominik Maria 39 Wejherowo 0 0
0.00
4 prusinowska magdalenaPRUSINOWSKA Magdalena 35 Możdżanowo 1 0.00015
0.15
5 goworowski michalz adamGOWOROWSKI Michał Adam 19 Gdynia 1 0.00015
0.15
6 skrzypiec hanna ewaSKRZYPIEC Hanna Ewa 29 Sopot 1 0.00015
0.15
7 szwiacki danielŚWIACKI Daniel 32 Gdynia 0 0
0.00
8 bojarska aleksandra joannaBOJARSKA Aleksandra Joanna 35 Gdańsk 2 0.00031
0.31
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymanzski krzysztofSZYMAŃSKI Krzysztof 28 Gdynia 1 0.00015
0.15
2 lipski przemyslzaw emilLIPSKI Przemysław Emil 52 Lędowo-Osiedle 0 0
0.00
3 puzio roksana wiktoriaPUZIO Roksana Wiktoria 27 Gdynia 1 0.00015
0.15
4 ugorenko malzgorzataUGORENKO Małgorzata 57 Gdańsk 0 0
0.00
5 kosiorek lzukasz stanislzawKOSIOREK Łukasz Stanisław 31 Gdynia 3 0.00046
0.46
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 laskowski sebastianLASKOWSKI Sebastian 43 Słupsk 8 0.00124
1.24
2 frankiewicz stanislzawFRANKIEWICZ Stanisław 63 Słupsk 2 0.00031
0.31
3 robak miroslzawROBAK Mirosław 58 Przewłoka 6 0.00093
0.93
4 figurski aleksander piotrFIGURSKI Aleksander Piotr 31 Słupsk 14 0.00217
2.17
5 rudnicki zdzislzawRUDNICKI Zdzisław 53 Słupsk 2 0.00031
0.31
6 starczewska hanna reginaSTARCZEWSKA Hanna Regina 58 Siemianice 2 0.00031
0.31
7 lipinzska agnieszka kamilaLIPIŃSKA Agnieszka Kamila 36 Kusowo 7 0.00108
1.08
8 rybarczyk irena barbaraRYBARCZYK Irena Barbara 43 Bytów 2 0.00031
0.31
Razem 43
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 43

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wysocki zbigniew maksymilianWYSOCKI Zbigniew Maksymilian 34 Gdańsk 1 0.00015
0.15
2 prondzinzski grzegorz jozzefPRONDZIŃSKI Grzegorz Józef 48 Bytów 2 0.00031
0.31
3 rutkowski robertRUTKOWSKI Robert 39 Słupsk 0 0
0.00
4 dolzgopolz anna magdalenaDOŁGOPOŁ Anna Magdalena 35 Słupsk 0 0
0.00
5 pokryfka pawelz przemyslzawPOKRYFKA Paweł Przemysław 20 Gdynia 0 0
0.00
6 liszka annaLISZKA Anna 28 Chojnice 2 0.00031
0.31
7 glinzska marcelina mariaGLIŃSKA Marcelina Maria 29 Gdynia 0 0
0.00
8 gordziej aleksandra mariaGORDZIEJ Aleksandra Maria 38 Bolszewo 1 0.00015
0.15
9 bernasiewicz aneta katarzynaBERNASIEWICZ Aneta Katarzyna 24 Słupsk 1 0.00015
0.15
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 irzykowski sebastian michalzIRZYKOWSKI Sebastian Michał 42 Słupsk 86 0.01331
13.31
2 barzowski jerzyBARZOWSKI Jerzy 67 Rzepnica 22 0.00341
3.41
3 malinowski szymon janMALINOWSKI Szymon Jan 21 Wierzchowo Dworzec 10 0.00155
1.55
4 kaczynzska miroslzawa annaKACZYŃSKA Mirosława Anna 66 Lębork 18 0.00279
2.79
5 rusin zbigniewRUSIN Zbigniew 64 Raciniewo 3 0.00046
0.46
6 tobolska monikaTOBOLSKA Monika 26 Chojnice 4 0.00062
0.62
7 ganzzzumow malzgorzata katarzynaGANŻUMOW Małgorzata Katarzyna 46 Miastko 1 0.00015
0.15
8 nowinzska wioletta mariaNOWIŃSKA Wioletta Maria 47 Ustka 8 0.00124
1.24
9 kozlzowski janKOZŁOWSKI Jan 64 Słupsk 23 0.00356
3.56
Razem 175
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 175
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Słupska
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1469
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1469
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1332
3 Liczba kart niewykorzystanych 660
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 672
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 672
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 671
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 671
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 665
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 betkowski miroslzawBETKOWSKI Mirosław 56 Wyższe ekonomiczne Słupsk 38 0.00571
5.71
2 chrzanowska beataCHRZANOWSKA Beata 54 wyższe techniczne Słupsk 130 0.01955
19.55
3 danilecka-wojewozdzka krystynaDANILECKA-WOJEWÓDZKA Krystyna 65 wyższe humanistyczne Słupsk 345 0.05188
51.88
4 kobus rafalz wojciechKOBUS Rafał Wojciech 38 wyższe ekonomiczne Słupsk 7 0.00105
1.05
5 mrowinzska annaMROWIŃSKA Anna 44 wyższe Słupsk 145 0.0218
21.80