Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 9

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Czyżykowska 69 Tczew
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Ulice: Ceglarska, Czyżykowska Nr 64 - 66 i 69, Kochanowskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Orzeszkowej, Reja, Tetmajera
Liczba mieszkańców 2321
Liczba wyborców 1949
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Tczewie 2
Rady Powiatu Tczewskiego 1
Sejmiku Województwa Pomorskiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Tczewa
  • Wybory Rady Powiatu Tczewskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Rady Miejskiej w Tczewie) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Tczewa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1949
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1949
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1955
3 Liczba kart niewykorzystanych 975
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 975
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 975
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 975
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 975
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 967
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chelzstowski marcin sebastianCHEŁSTOWSKI Marcin Sebastian 28 wyższe Tczew 15 0.00155
1.55
2 drzezzzdzzzon wojciech leszekDRZEŻDŻON Wojciech Leszek 48 wyższe Tczew 153 0.01582
15.82
3 dzwonkowski tadeusz adamDZWONKOWSKI Tadeusz Adam 56 wyższe Tczew 269 0.02782
27.82
4 nitza iwona beataNITZA Iwona Beata 45 wyższe Tczew 101 0.01044
10.44
5 poblzocki miroslzaw stanislzawPOBŁOCKI Mirosław Stanisław 56 wyższe Tczew 362 0.03744
37.44
6 urban zbigniew antoniURBAN Zbigniew Antoni 49 wyższe Tczew 67 0.00693
6.93
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Tczewskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1949
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1962
3 Liczba kart niewykorzystanych 986
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 975
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 975
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 975
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 38
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 14
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 24
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 937
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kulas jan edwardKULAS Jan Edward 61 Tczew 122 0.01302
13.02
2 iwicka-waruszewska monika jolantaIWICKA-WARUSZEWSKA Monika Jolanta 33 Tczew 31 0.00331
3.31
3 kucharska wandaKUCHARSKA Wanda 64 Tczew 10 0.00107
1.07
4 trutkowski jozzefTRUTKOWSKI Józef 63 Tczew 4 0.00043
0.43
5 olejnik martyna mariaOLEJNIK Martyna Maria 29 Tczew 27 0.00288
2.88
Razem 194
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 194

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smolinzski stanislzawSMOLIŃSKI Stanisław 61 Tczew 175 0.01868
18.68
2 hennig karolHENNIG Karol 33 Tczew 29 0.00309
3.09
3 klusek marekKLUSEK Marek 52 Gniew 5 0.00053
0.53
4 piechowska dorotaPIECHOWSKA Dorota 53 Tczew 24 0.00256
2.56
5 duszynzski andrzej krzysztofDUSZYŃSKI Andrzej Krzysztof 58 Tczew 9 0.00096
0.96
6 treder lucynaTREDER Lucyna 55 Tczew 15 0.0016
1.60
7 szczepanzska maria izabelaSZCZEPAŃSKA Maria Izabela 73 Tczew 15 0.0016
1.60
Razem 272
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 272

Lista nr 11 - KW POROZUMIENIE NA PLUS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 makacz gabriela annaMAKAĆ Gabriela Anna 54 Tczew 51 0.00544
5.44
2 wiozrek mariusz wojciechWIÓREK Mariusz Wojciech 54 Tczew 47 0.00502
5.02
3 kajzer tomasz tadeuszKAJZER Tomasz Tadeusz 36 Tczew 59 0.0063
6.30
4 czucha artur antoniCZUCHA Artur Antoni 43 Tczew 17 0.00181
1.81
5 zielinzski krzysztofZIELIŃSKI Krzysztof 45 Lignowy Szlacheckie 18 0.00192
1.92
6 salkowska-stubba ewaSALKOWSKA-STUBBA Ewa 55 Tczew 10 0.00107
1.07
7 owedyk-chamska marlena stanislzawaOWEDYK-CHAMSKA Marlena Stanisława 46 Dąbrówka 40 0.00427
4.27
Razem 242
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 242

Lista nr 12 - KW INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ackerman stanislzaw marianACKERMAN Stanisław Marian 60 Tczew 56 0.00598
5.98
2 sosnowski witoldSOSNOWSKI Witold 54 Tczew 133 0.01419
14.19
3 janusz kazimierzJANUSZ Kazimierz 66 Tczew 17 0.00181
1.81
4 czochozr ewa waleriaCZOCHÓR Ewa Waleria 58 Tczew 10 0.00107
1.07
5 tomczyk-romanowska izabela annaTOMCZYK-ROMANOWSKA Izabela Anna 47 Bałdowo 3 0.00032
0.32
6 wolska-kreft ewa krystynaWOLSKA-KREFT Ewa Krystyna 65 Tczew 3 0.00032
0.32
7 siewierska monika teresaSIEWIERSKA Monika Teresa 25 Tczew 7 0.00075
0.75
Razem 229
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 229
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1949
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1970
3 Liczba kart niewykorzystanych 995
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 975
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 975
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 975
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 54
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 14
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 40
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 921
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sarnowski jozzef leonSARNOWSKI Józef Leon 68 Czernin 7 0.00076
0.76
2 pawlzowska maria urszulaPAWŁOWSKA Maria Urszula 60 Mikoszewo 0 0
0.00
3 szwierczek tomaszŚWIERCZEK Tomasz 45 Gurcz 2 0.00022
0.22
4 komosinzska urszulaKOMOSIŃSKA Urszula 68 Borkowo 1 0.00011
0.11
5 rabeszko ryszardRABESZKO Ryszard 66 Rodowo 1 0.00011
0.11
6 warsinzska beata mariaWARSIŃSKA Beata Maria 45 Stanisławie 2 0.00022
0.22
7 bilinzski tadeuszBILIŃSKI Tadeusz 61 Kończewice 3 0.00033
0.33
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 odya zenon jerzyODYA Zenon Jerzy 70 Tczew 338 0.0367
36.70
2 marcinzska ewa mariaMARCIŃSKA Ewa Maria 34 Tuchlino 33 0.00358
3.58
3 kozdronz jerzyKOZDROŃ Jerzy 67 Mareza 8 0.00087
0.87
4 sobczynzska monika emiliaSOBCZYŃSKA Monika Emilia 41 Malbork 11 0.00119
1.19
5 szledzz mariuszŚLEDŹ Mariusz 61 Małe Walichnowy 8 0.00087
0.87
6 dulska joannaDULSKA Joanna 22 Sztum 11 0.00119
1.19
7 czarniecka anita monikaCZARNIECKA Anita Monika 44 Mortąg 12 0.0013
1.30
Razem 421
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 421

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sznieg andrzej stanislzawŚNIEG Andrzej Stanisław 60 Pastwa 14 0.00152
1.52
2 jaroszewska marzena justynaJAROSZEWSKA Marzena Justyna 40 Nowy Staw 3 0.00033
0.33
3 kirszenstein aleksander marianKIRSZENSTEIN Aleksander Marian 56 Gniew 4 0.00043
0.43
4 mocarska krystynaMOCARSKA Krystyna 62 Nowy Dwór Gdański 11 0.00119
1.19
5 michalzek zbigniew janMICHAŁEK Zbigniew Jan 62 Uśnice 2 0.00022
0.22
6 walejko aleksandra izabelaWALEJKO Aleksandra Izabela 49 Pszczółki 3 0.00033
0.33
7 karasz adamKARAŚ Adam 61 Kwidzyn 5 0.00054
0.54
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 andrzejewski szymon tomaszANDRZEJEWSKI Szymon Tomasz 34 Gdańsk 4 0.00043
0.43
2 prussak sara mariaPRUSSAK Sara Maria 28 Gdańsk 3 0.00033
0.33
3 lipowicz mateusz pawelzLIPOWICZ Mateusz Paweł 33 Tczew 2 0.00022
0.22
4 martela violetta barbaraMARTELA Violetta Barbara 55 Gdynia 4 0.00043
0.43
5 jezdrzejczyk jacekJĘDRZEJCZYK Jacek 38 Gdańsk 4 0.00043
0.43
6 pilecka zofia mariannaPILECKA Zofia Marianna 22 Gdańsk 3 0.00033
0.33
7 hryniewski wojciechHRYNIEWSKI Wojciech 29 Gdańsk 2 0.00022
0.22
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ugorenko marcin wojciechUGORENKO Marcin Wojciech 26 Gdańsk 4 0.00043
0.43
2 landowski marcin stanislzawLANDOWSKI Marcin Stanisław 48 Rumia 5 0.00054
0.54
3 piepiozrka magdalena jadwigaPIEPIÓRKA Magdalena Jadwiga 26 Gdynia 6 0.00065
0.65
4 sugier sylwia katarzynaSUGIER Sylwia Katarzyna 40 Skarszewy 0 0
0.00
5 gozrecki patryk bogdanGÓRECKI Patryk Bogdan 28 Skowarcz 0 0
0.00
6 kosiorek krystyna teresaKOSIOREK Krystyna Teresa 65 Człuchów 1 0.00011
0.11
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szalzabski allan leonSZAŁABSKI Allan Leon 57 Prabuty 6 0.00065
0.65
2 rodziewicz-klawinzska jolanta ewaRODZIEWICZ-KLAWIŃSKA Jolanta Ewa 47 Malbork 5 0.00054
0.54
3 stopka mateuszSTOPKA Mateusz 29 Tczew 22 0.00239
2.39
4 paczkowska magdalena mariaPACZKOWSKA Magdalena Maria 40 Jankowo Gdańskie 4 0.00043
0.43
5 ptak stanislzaw leszekPTAK Stanisław Leszek 65 Nowy Staw 2 0.00022
0.22
6 jankowska agnieszkaJANKOWSKA Agnieszka 33 Kwidzyn 6 0.00065
0.65
7 luty jerzyLUTY Jerzy 73 Sołtyski 8 0.00087
0.87
Razem 53
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 53

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krzywkowski marcin piotrKRZYWKOWSKI Marcin Piotr 29 Tczew 15 0.00163
1.63
2 preiss krystianPREISS Krystian 40 Nowy Dwór Gdański 3 0.00033
0.33
3 teclzaw szymon piotrTECŁAW Szymon Piotr 32 Tczew 13 0.00141
1.41
4 andrzejewski slzawomir michalzANDRZEJEWSKI Sławomir Michał 42 Sztum 3 0.00033
0.33
5 chylinzska lidiaCHYLIŃSKA Lidia 66 Tczew 17 0.00185
1.85
6 stupkiewicz magdalenaSTUPKIEWICZ Magdalena 42 Stegna 2 0.00022
0.22
7 gurbowicz martaGURBOWICZ Marta 27 Subkowy 6 0.00065
0.65
Razem 59
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 59

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzebrowski arwid marekŻEBROWSKI Arwid Marek 62 Kaniczki 122 0.01325
13.25
2 szramowski wojciech norbertSZRAMOWSKI Wojciech Norbert 48 Pelplin 39 0.00423
4.23
3 cymanzska martaCYMAŃSKA Marta 28 Malbork 57 0.00619
6.19
4 palzubicka ewelina mariaPAŁUBICKA Ewelina Maria 43 Nowy Dwór Gdański 27 0.00293
2.93
5 stec zuzanna igaSTEC Zuzanna Iga 24 Postolin 4 0.00043
0.43
6 wieczorek jan antoniWIECZOREK Jan Antoni 66 Miłoradz 16 0.00174
1.74
7 semborowski andrzejSEMBOROWSKI Andrzej 71 Dąbrówka 27 0.00293
2.93
Razem 292
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 292
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Tczewie) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1949
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1949
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1959
3 Liczba kart niewykorzystanych 983
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 976
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 976
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 976
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 976
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 28
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 17
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 948
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 genca brygida malzgorzataGENCA Brygida Małgorzata 69 Tczew 61 0.00643
6.43
2 szulc marcinSZULC Marcin 44 Tczew 41 0.00432
4.32
3 boniek waldemar adamBONIEK Waldemar Adam 48 Tczew 5 0.00053
0.53
4 zoch gabrielaZOCH Gabriela 44 Tczew 16 0.00169
1.69
5 ormanin marian mateuszORMANIN Marian Mateusz 68 Tczew 11 0.00116
1.16
Razem 134
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 134

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dzwonkowski tadeusz adamDZWONKOWSKI Tadeusz Adam 56 Tczew 239 0.02521
25.21
2 abramczyk andrzejABRAMCZYK Andrzej 73 Tczew 14 0.00148
1.48
3 mazela barbara mariaMAZELA Barbara Maria 69 Tczew 12 0.00127
1.27
4 bazk dorota mariaBĄK Dorota Maria 56 Tczew 10 0.00105
1.05
5 drozdowska zofiaDROZDOWSKA Zofia 67 Tczew 8 0.00084
0.84
6 magdonz dariusz piotrMAGDOŃ Dariusz Piotr 43 Tczew 5 0.00053
0.53
7 sarnowski marian janSARNOWSKI Marian Jan 62 Tczew 4 0.00042
0.42
Razem 292
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 292

Lista nr 13 - KW POROZUMIENIE NA PLUS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 augustyn miroslzawAUGUSTYN Mirosław 62 Tczew 75 0.00791
7.91
2 mokwa kazimierzMOKWA Kazimierz 67 Tczew 42 0.00443
4.43
3 pawelec anna mariaPAWELEC Anna Maria 65 Tczew 11 0.00116
1.16
4 wojciechowski piotr edmundWOJCIECHOWSKI Piotr Edmund 44 Tczew 14 0.00148
1.48
5 drelak danutaDRELAK Danuta 52 Tczew 9 0.00095
0.95
6 gren ewa barbaraGREN Ewa Barbara 48 Tczew 5 0.00053
0.53
7 tobianzski tomasz gerardTOBIAŃSKI Tomasz Gerard 45 Tczew 140 0.01477
14.77
Razem 296
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 296

Lista nr 14 - KW INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzazdkowski lzukasz andrzejBRZĄDKOWSKI Łukasz Andrzej 38 Tczew 41 0.00432
4.32
2 kaffka miroslzaw witoldKAFFKA Mirosław Witold 54 Tczew 67 0.00707
7.07
3 olszewska alicja barbaraOLSZEWSKA Alicja Barbara 54 Tczew 6 0.00063
0.63
4 brzozowski arkadiuszBRZOZOWSKI Arkadiusz 39 Tczew 20 0.00211
2.11
5 zzzywicka danuta sabinaŻYWICKA Danuta Sabina 64 Tczew 2 0.00021
0.21
6 czarnecka marta barbaraCZARNECKA Marta Barbara 41 Tczew 5 0.00053
0.53
7 dietrich rafalz szczepanDIETRICH Rafał Szczepan 40 Tczew 11 0.00116
1.16
Razem 152
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 152

Lista nr 15 - KWW ŚWIADOMY TCZEW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czerniewicz lzukasz miroslzawCZERNIEWICZ Łukasz Mirosław 40 Tczew 11 0.00116
1.16
2 sarnowski kamil marekSARNOWSKI Kamil Marek 19 TCZEW 8 0.00084
0.84
3 urban alina annaURBAN Alina Anna 38 Tczew 10 0.00105
1.05
4 thomas dominika dorotaTHOMAS Dominika Dorota 37 Tczew 0 0
0.00
5 nowakowski andrzej franciszekNOWAKOWSKI Andrzej Franciszek 68 Tczew 1 0.00011
0.11
6 skowronzski michalz stanislzawSKOWROŃSKI Michał Stanisław 38 Tczew 3 0.00032
0.32
7 sarnowska barbara mariaSARNOWSKA Barbara Maria 38 Tczew 19 0.002
2.00
Razem 52
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 52

Lista nr 16 - KWW #TNP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 urban anna mariaURBAN Anna Maria 55 Tczew 10 0.00105
1.05
2 kuzznik-bluhm katarzyna kamilaKUŹNIK-BLUHM Katarzyna Kamila 28 Tczew 7 0.00074
0.74
3 litka jaroslzaw wojciechLITKA Jarosław Wojciech 44 Tczew 0 0
0.00
4 pakizer jonasz michalzPAKIZER Jonasz Michał 18 Tczew 2 0.00021
0.21
5 bednarek renataBEDNAREK Renata 39 Tczew 3 0.00032
0.32
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22