Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 5

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4 Tczew
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice ulice: Ignacego Paderewskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Kołłątaja, Kręta, Ogrodowa, Stroma, Wąska
Liczba mieszkańców 1803
Liczba wyborców 1453
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Tczewie 1
Rady Powiatu Tczewskiego 1
Sejmiku Województwa Pomorskiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Tczewa
  • Wybory Rady Powiatu Tczewskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Rady Miejskiej w Tczewie) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Tczewa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1453
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1453
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1460
3 Liczba kart niewykorzystanych 740
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 720
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 720
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 721
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 720
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 712
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chelzstowski marcin sebastianCHEŁSTOWSKI Marcin Sebastian 28 wyższe Tczew 37 0.0052
5.20
2 drzezzzdzzzon wojciech leszekDRZEŻDŻON Wojciech Leszek 48 wyższe Tczew 106 0.01489
14.89
3 dzwonkowski tadeusz adamDZWONKOWSKI Tadeusz Adam 56 wyższe Tczew 165 0.02317
23.17
4 nitza iwona beataNITZA Iwona Beata 45 wyższe Tczew 82 0.01152
11.52
5 poblzocki miroslzaw stanislzawPOBŁOCKI Mirosław Stanisław 56 wyższe Tczew 288 0.04045
40.45
6 urban zbigniew antoniURBAN Zbigniew Antoni 49 wyższe Tczew 34 0.00478
4.78
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Tczewskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1453
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1460
3 Liczba kart niewykorzystanych 740
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 720
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 720
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 720
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 27
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 16
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 693
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kulas jan edwardKULAS Jan Edward 61 Tczew 102 0.01472
14.72
2 iwicka-waruszewska monika jolantaIWICKA-WARUSZEWSKA Monika Jolanta 33 Tczew 38 0.00548
5.48
3 kucharska wandaKUCHARSKA Wanda 64 Tczew 8 0.00115
1.15
4 trutkowski jozzefTRUTKOWSKI Józef 63 Tczew 5 0.00072
0.72
5 olejnik martyna mariaOLEJNIK Martyna Maria 29 Tczew 15 0.00216
2.16
Razem 168
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 168

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smolinzski stanislzawSMOLIŃSKI Stanisław 61 Tczew 102 0.01472
14.72
2 hennig karolHENNIG Karol 33 Tczew 16 0.00231
2.31
3 klusek marekKLUSEK Marek 52 Gniew 11 0.00159
1.59
4 piechowska dorotaPIECHOWSKA Dorota 53 Tczew 21 0.00303
3.03
5 duszynzski andrzej krzysztofDUSZYŃSKI Andrzej Krzysztof 58 Tczew 4 0.00058
0.58
6 treder lucynaTREDER Lucyna 55 Tczew 11 0.00159
1.59
7 szczepanzska maria izabelaSZCZEPAŃSKA Maria Izabela 73 Tczew 13 0.00188
1.88
Razem 178
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 178

Lista nr 11 - KW POROZUMIENIE NA PLUS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 makacz gabriela annaMAKAĆ Gabriela Anna 54 Tczew 101 0.01457
14.57
2 wiozrek mariusz wojciechWIÓREK Mariusz Wojciech 54 Tczew 28 0.00404
4.04
3 kajzer tomasz tadeuszKAJZER Tomasz Tadeusz 36 Tczew 15 0.00216
2.16
4 czucha artur antoniCZUCHA Artur Antoni 43 Tczew 11 0.00159
1.59
5 zielinzski krzysztofZIELIŃSKI Krzysztof 45 Lignowy Szlacheckie 18 0.0026
2.60
6 salkowska-stubba ewaSALKOWSKA-STUBBA Ewa 55 Tczew 0 0
0.00
7 owedyk-chamska marlena stanislzawaOWEDYK-CHAMSKA Marlena Stanisława 46 Dąbrówka 13 0.00188
1.88
Razem 186
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 186

Lista nr 12 - KW INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ackerman stanislzaw marianACKERMAN Stanisław Marian 60 Tczew 63 0.00909
9.09
2 sosnowski witoldSOSNOWSKI Witold 54 Tczew 48 0.00693
6.93
3 janusz kazimierzJANUSZ Kazimierz 66 Tczew 12 0.00173
1.73
4 czochozr ewa waleriaCZOCHÓR Ewa Waleria 58 Tczew 23 0.00332
3.32
5 tomczyk-romanowska izabela annaTOMCZYK-ROMANOWSKA Izabela Anna 47 Bałdowo 6 0.00087
0.87
6 wolska-kreft ewa krystynaWOLSKA-KREFT Ewa Krystyna 65 Tczew 0 0
0.00
7 siewierska monika teresaSIEWIERSKA Monika Teresa 25 Tczew 9 0.0013
1.30
Razem 161
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 161
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Tczewie) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1453
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1453
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1463
3 Liczba kart niewykorzystanych 743
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 720
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 720
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 718
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 718
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 23
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 18
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 695
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nitza iwona beataNITZA Iwona Beata 45 Tczew 89 0.01281
12.81
2 kobylnicka aleksandraKOBYLNICKA Aleksandra 26 Tczew 10 0.00144
1.44
3 winnicki jaroslzawWINNICKI Jarosław 50 Tczew 7 0.00101
1.01
4 bieniek andrzejBIENIEK Andrzej 65 Tczew 3 0.00043
0.43
5 dzialzdowska monika martynaDZIAŁDOWSKA Monika Martyna 28 Tczew 3 0.00043
0.43
6 dziazba jerzy stefanDZIĄBA Jerzy Stefan 68 Tczew 10 0.00144
1.44
7 wijas adam jerzyWIJAS Adam Jerzy 31 Tczew 10 0.00144
1.44
Razem 132
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 132

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cichon jozzefCICHON Józef 58 Tczew 58 0.00835
8.35
2 zblewski andrzejZBLEWSKI Andrzej 56 Tczew 34 0.00489
4.89
3 draszynzski robert mieczyslzawDRASZYŃSKI Robert Mieczysław 54 Tczew 8 0.00115
1.15
4 dulny bogumilza janinaDULNY Bogumiła Janina 57 Tczew 15 0.00216
2.16
5 szalzajda jaroslzawSZAŁAJDA Jarosław 39 Tczew 3 0.00043
0.43
6 niedzzwiecka joanna agnieszkaNIEDŹWIECKA Joanna Agnieszka 48 Tczew 17 0.00245
2.45
7 urmanin lucyna danutaURMANIN Lucyna Danuta 64 Tczew 9 0.00129
1.29
Razem 144
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 144

Lista nr 13 - KW POROZUMIENIE NA PLUS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 misiewicz krzysztof grzegorzMISIEWICZ Krzysztof Grzegorz 47 Tczew 87 0.01252
12.52
2 chylicka bozzzena annaCHYLICKA Bożena Anna 68 Tczew 61 0.00878
8.78
3 tomczak katarzyna mariaTOMCZAK Katarzyna Maria 57 Tczew 9 0.00129
1.29
4 zakrzewski franciszekZAKRZEWSKI Franciszek 68 Tczew 5 0.00072
0.72
5 truszkowski antoniTRUSZKOWSKI Antoni 66 Tczew 18 0.00259
2.59
6 mirotta dorotaMIROTTA Dorota 50 Tczew 5 0.00072
0.72
7 ziozlzkowski jozzef marcinZIÓŁKOWSKI Józef Marcin 69 Tczew 14 0.00201
2.01
Razem 199
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 199

Lista nr 14 - KW INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ciesielski michalz jacekCIESIELSKI Michał Jacek 44 Tczew 79 0.01137
11.37
2 piepiozrka anita dorotaPIEPIÓRKA Anita Dorota 52 Tczew 23 0.00331
3.31
3 osowska katarzyna mariaOSOWSKA Katarzyna Maria 53 Tczew 3 0.00043
0.43
4 metryka grzegorz janMETRYKA Grzegorz Jan 55 Tczew 9 0.00129
1.29
5 gielzdon krzysztofGIEŁDON Krzysztof 50 Tczew 23 0.00331
3.31
6 kliczewska mirelaKLICZEWSKA Mirela 23 Tczew 1 0.00014
0.14
7 czerwinzski pawelz andrzejCZERWIŃSKI Paweł Andrzej 29 Tczew 3 0.00043
0.43
Razem 141
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 141

Lista nr 15 - KWW ŚWIADOMY TCZEW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czapiewski piotr szczepanCZAPIEWSKI Piotr Szczepan 64 Tczew 9 0.00129
1.29
2 paprot bartoszPAPROT Bartosz 28 Tczew 16 0.0023
2.30
3 maciejewska annaMACIEJEWSKA Anna 45 Tczew 5 0.00072
0.72
4 iwanow arkadiusz bronislzawIWANOW Arkadiusz Bronisław 44 Tczew 3 0.00043
0.43
5 diller natalia kamilaDILLER Natalia Kamila 30 Tczew 2 0.00029
0.29
6 siewierska paulina ewaSIEWIERSKA Paulina Ewa 25 Tczew 2 0.00029
0.29
7 czerniewski lzukasz marekCZERNIEWSKI Łukasz Marek 38 Tczew 7 0.00101
1.01
Razem 44
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 44

Lista nr 16 - KWW #TNP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kulas aleksandraKULAS Aleksandra 28 Tczew 7 0.00101
1.01
2 leman-sienkiewicz barbara aleksandraLEMAN-SIENKIEWICZ Barbara Aleksandra 38 Tczew 9 0.00129
1.29
3 szydlik malzgorzataSZYDLIK Małgorzata 24 Tczew 0 0
0.00
4 chelzstowski marcin sebastianCHEŁSTOWSKI Marcin Sebastian 28 Tczew 13 0.00187
1.87
5 sawicki roman stanislzawSAWICKI Roman Stanisław 45 Tczew 0 0
0.00
6 chelzstowski krzysztof andrzejCHEŁSTOWSKI Krzysztof Andrzej 67 Tczew 1 0.00014
0.14
7 grund kamila celinaGRUND Kamila Celina 38 Tczew 5 0.00072
0.72
Razem 35
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 35
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1453
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1469
3 Liczba kart niewykorzystanych 749
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 720
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 718
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 718
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 29
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 24
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 689
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sarnowski jozzef leonSARNOWSKI Józef Leon 68 Czernin 10 0.00145
1.45
2 pawlzowska maria urszulaPAWŁOWSKA Maria Urszula 60 Mikoszewo 3 0.00044
0.44
3 szwierczek tomaszŚWIERCZEK Tomasz 45 Gurcz 0 0
0.00
4 komosinzska urszulaKOMOSIŃSKA Urszula 68 Borkowo 0 0
0.00
5 rabeszko ryszardRABESZKO Ryszard 66 Rodowo 1 0.00015
0.15
6 warsinzska beata mariaWARSIŃSKA Beata Maria 45 Stanisławie 1 0.00015
0.15
7 bilinzski tadeuszBILIŃSKI Tadeusz 61 Kończewice 2 0.00029
0.29
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 odya zenon jerzyODYA Zenon Jerzy 70 Tczew 290 0.04209
42.09
2 marcinzska ewa mariaMARCIŃSKA Ewa Maria 34 Tuchlino 23 0.00334
3.34
3 kozdronz jerzyKOZDROŃ Jerzy 67 Mareza 9 0.00131
1.31
4 sobczynzska monika emiliaSOBCZYŃSKA Monika Emilia 41 Malbork 7 0.00102
1.02
5 szledzz mariuszŚLEDŹ Mariusz 61 Małe Walichnowy 10 0.00145
1.45
6 dulska joannaDULSKA Joanna 22 Sztum 4 0.00058
0.58
7 czarniecka anita monikaCZARNIECKA Anita Monika 44 Mortąg 15 0.00218
2.18
Razem 358
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 358

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sznieg andrzej stanislzawŚNIEG Andrzej Stanisław 60 Pastwa 2 0.00029
0.29
2 jaroszewska marzena justynaJAROSZEWSKA Marzena Justyna 40 Nowy Staw 3 0.00044
0.44
3 kirszenstein aleksander marianKIRSZENSTEIN Aleksander Marian 56 Gniew 4 0.00058
0.58
4 mocarska krystynaMOCARSKA Krystyna 62 Nowy Dwór Gdański 0 0
0.00
5 michalzek zbigniew janMICHAŁEK Zbigniew Jan 62 Uśnice 0 0
0.00
6 walejko aleksandra izabelaWALEJKO Aleksandra Izabela 49 Pszczółki 6 0.00087
0.87
7 karasz adamKARAŚ Adam 61 Kwidzyn 2 0.00029
0.29
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 andrzejewski szymon tomaszANDRZEJEWSKI Szymon Tomasz 34 Gdańsk 6 0.00087
0.87
2 prussak sara mariaPRUSSAK Sara Maria 28 Gdańsk 8 0.00116
1.16
3 lipowicz mateusz pawelzLIPOWICZ Mateusz Paweł 33 Tczew 1 0.00015
0.15
4 martela violetta barbaraMARTELA Violetta Barbara 55 Gdynia 2 0.00029
0.29
5 jezdrzejczyk jacekJĘDRZEJCZYK Jacek 38 Gdańsk 1 0.00015
0.15
6 pilecka zofia mariannaPILECKA Zofia Marianna 22 Gdańsk 1 0.00015
0.15
7 hryniewski wojciechHRYNIEWSKI Wojciech 29 Gdańsk 0 0
0.00
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ugorenko marcin wojciechUGORENKO Marcin Wojciech 26 Gdańsk 16 0.00232
2.32
2 landowski marcin stanislzawLANDOWSKI Marcin Stanisław 48 Rumia 4 0.00058
0.58
3 piepiozrka magdalena jadwigaPIEPIÓRKA Magdalena Jadwiga 26 Gdynia 3 0.00044
0.44
4 sugier sylwia katarzynaSUGIER Sylwia Katarzyna 40 Skarszewy 1 0.00015
0.15
5 gozrecki patryk bogdanGÓRECKI Patryk Bogdan 28 Skowarcz 1 0.00015
0.15
6 kosiorek krystyna teresaKOSIOREK Krystyna Teresa 65 Człuchów 0 0
0.00
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szalzabski allan leonSZAŁABSKI Allan Leon 57 Prabuty 8 0.00116
1.16
2 rodziewicz-klawinzska jolanta ewaRODZIEWICZ-KLAWIŃSKA Jolanta Ewa 47 Malbork 2 0.00029
0.29
3 stopka mateuszSTOPKA Mateusz 29 Tczew 14 0.00203
2.03
4 paczkowska magdalena mariaPACZKOWSKA Magdalena Maria 40 Jankowo Gdańskie 8 0.00116
1.16
5 ptak stanislzaw leszekPTAK Stanisław Leszek 65 Nowy Staw 2 0.00029
0.29
6 jankowska agnieszkaJANKOWSKA Agnieszka 33 Kwidzyn 2 0.00029
0.29
7 luty jerzyLUTY Jerzy 73 Sołtyski 2 0.00029
0.29
Razem 38
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 38

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krzywkowski marcin piotrKRZYWKOWSKI Marcin Piotr 29 Tczew 10 0.00145
1.45
2 preiss krystianPREISS Krystian 40 Nowy Dwór Gdański 1 0.00015
0.15
3 teclzaw szymon piotrTECŁAW Szymon Piotr 32 Tczew 10 0.00145
1.45
4 andrzejewski slzawomir michalzANDRZEJEWSKI Sławomir Michał 42 Sztum 0 0
0.00
5 chylinzska lidiaCHYLIŃSKA Lidia 66 Tczew 8 0.00116
1.16
6 stupkiewicz magdalenaSTUPKIEWICZ Magdalena 42 Stegna 0 0
0.00
7 gurbowicz martaGURBOWICZ Marta 27 Subkowy 2 0.00029
0.29
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzebrowski arwid marekŻEBROWSKI Arwid Marek 62 Kaniczki 62 0.009
9.00
2 szramowski wojciech norbertSZRAMOWSKI Wojciech Norbert 48 Pelplin 20 0.0029
2.90
3 cymanzska martaCYMAŃSKA Marta 28 Malbork 34 0.00493
4.93
4 palzubicka ewelina mariaPAŁUBICKA Ewelina Maria 43 Nowy Dwór Gdański 17 0.00247
2.47
5 stec zuzanna igaSTEC Zuzanna Iga 24 Postolin 9 0.00131
1.31
6 wieczorek jan antoniWIECZOREK Jan Antoni 66 Miłoradz 10 0.00145
1.45
7 semborowski andrzejSEMBOROWSKI Andrzej 71 Dąbrówka 32 0.00464
4.64
Razem 184
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 184