Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 25

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Bajkowe, ul. Szewczyka Dratewki 3 Tczew
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Ulice: Braci Grimm, Christiana Andersena, Czerwonego Kapturka, Kubusia Puchatka, Piotrowo
Liczba mieszkańców 1939
Liczba wyborców 1428
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Tczewie 4
Rady Powiatu Tczewskiego 2
Sejmiku Województwa Pomorskiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Tczewa
  • Wybory Rady Powiatu Tczewskiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Miejskiej w Tczewie) - Okręg nr 4
  • Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Tczewa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1429
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1429
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1431
3 Liczba kart niewykorzystanych 590
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 841
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 841
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 841
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 841
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 835
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chelzstowski marcin sebastianCHEŁSTOWSKI Marcin Sebastian 28 wyższe Tczew 17 0.00204
2.04
2 drzezzzdzzzon wojciech leszekDRZEŻDŻON Wojciech Leszek 48 wyższe Tczew 150 0.01796
17.96
3 dzwonkowski tadeusz adamDZWONKOWSKI Tadeusz Adam 56 wyższe Tczew 150 0.01796
17.96
4 nitza iwona beataNITZA Iwona Beata 45 wyższe Tczew 113 0.01353
13.53
5 poblzocki miroslzaw stanislzawPOBŁOCKI Mirosław Stanisław 56 wyższe Tczew 327 0.03916
39.16
6 urban zbigniew antoniURBAN Zbigniew Antoni 49 wyższe Tczew 78 0.00934
9.34
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Tczewskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1429
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1424
3 Liczba kart niewykorzystanych 583
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 841
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 841
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 841
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 28
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 21
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 813
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharek adam antoniKUCHAREK Adam Antoni 64 Tczew 70 0.00861
8.61
2 bronk tomasz piotrBRONK Tomasz Piotr 39 Tczew 35 0.00431
4.31
3 trzcinzski marek antoniTRZCIŃSKI Marek Antoni 63 Knybawa 32 0.00394
3.94
4 paszek katarzyna marlenaPASZEK Katarzyna Marlena 44 Subkowy 7 0.00086
0.86
5 mackiewicz tomasz andrzejMACKIEWICZ Tomasz Andrzej 49 Subkowy 4 0.00049
0.49
6 piechowska edyta elzzzbietaPIECHOWSKA Edyta Elżbieta 39 Tczew 17 0.00209
2.09
7 nitza paulina jadwigaNITZA Paulina Jadwiga 22 Tczew 37 0.00455
4.55
8 ormanin damian jozzefORMANIN Damian Józef 39 Tczew 2 0.00025
0.25
9 roik marzenaROIK Marzena 52 Tczew 3 0.00037
0.37
Razem 207
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 207

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaminzska barbara mariaKAMIŃSKA Barbara Maria 58 Tczew 89 0.01095
10.95
2 matysiak barbaraMATYSIAK Barbara 58 Knybawa 13 0.0016
1.60
3 gross stefanGROSS Stefan 70 Tczew 9 0.00111
1.11
4 michalak wieslzaw jerzyMICHALAK Wiesław Jerzy 70 Tczew 11 0.00135
1.35
5 studený jiříSTUDENÝ Jiří 45 Tczew 16 0.00197
1.97
6 kulikowski leopoldKULIKOWSKI Leopold 66 Tczew 5 0.00062
0.62
7 mikitulza piotr stanislzawMIKITUŁA Piotr Stanisław 65 Tczew 4 0.00049
0.49
8 wozzniak maria renataWOŹNIAK Maria Renata 60 Stanisławie 8 0.00098
0.98
9 blzachowicz-antczak mariolaBŁACHOWICZ-ANTCZAK Mariola 57 Tczew 15 0.00185
1.85
Razem 170
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 170

Lista nr 11 - KW POROZUMIENIE NA PLUS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 korda krzysztof janKORDA Krzysztof Jan 39 Tczew 151 0.01857
18.57
2 gajewska alicja teresaGAJEWSKA Alicja Teresa 57 Tczew 40 0.00492
4.92
3 jank jolanta mariaJANK Jolanta Maria 63 Tczew 24 0.00295
2.95
4 oszmana grzegorz czeslzawOSZMANA Grzegorz Czesław 36 Tczew 21 0.00258
2.58
5 brandt daniel miroslzawBRANDT Daniel Mirosław 42 Tczew 8 0.00098
0.98
6 demski andrzejDEMSKI Andrzej 40 Tczew 33 0.00406
4.06
7 dudzinzska bozzzena mieczyslzawaDUDZIŃSKA Bożena Mieczysława 51 Rokitki 7 0.00086
0.86
8 pietuch andrzej janPIETUCH Andrzej Jan 47 Tczew 4 0.00049
0.49
9 jakubowska julita teresaJAKUBOWSKA Julita Teresa 59 Tczew 26 0.0032
3.20
Razem 314
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 314

Lista nr 12 - KW INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antczak grazzzynaANTCZAK Grażyna 71 Tczew 49 0.00603
6.03
2 zzzygowski-arski romanŻYGOWSKI-ARSKI Roman 36 Tczew 21 0.00258
2.58
3 kiedrowski ludwik stefanKIEDROWSKI Ludwik Stefan 69 Tczew 8 0.00098
0.98
4 sobecki radoslzaw krzysztofSOBECKI Radosław Krzysztof 36 Tczew 10 0.00123
1.23
5 golzaszewska annaGOŁASZEWSKA Anna 56 Tczew 4 0.00049
0.49
6 dazbrowski michalz adamDĄBROWSKI Michał Adam 37 Tczew 7 0.00086
0.86
7 cyrulnik bozzzena stefaniaCYRULNIK Bożena Stefania 58 Tczew 0 0
0.00
8 maj joanna waclzawaMAJ Joanna Wacława 43 Tczew 9 0.00111
1.11
9 ludwiczak oskar jozzefLUDWICZAK Oskar Józef 21 Tczew 14 0.00172
1.72
Razem 122
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 122
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Tczewie) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1429
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1429
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1421
3 Liczba kart niewykorzystanych 580
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 841
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 841
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 841
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 841
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 15
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 816
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski roman januszKUCHARSKI Roman Janusz 62 Tczew 59 0.00723
7.23
2 kuniszewski waldemar stanislzawKUNISZEWSKI Waldemar Stanisław 56 Tczew 16 0.00196
1.96
3 barcikowski rafalz zbyslzawBARCIKOWSKI Rafał Zbysław 47 Tczew 3 0.00037
0.37
4 rosa janina teresaROSA Janina Teresa 61 Tczew 10 0.00123
1.23
5 grala alicja jolantaGRALA Alicja Jolanta 34 Tczew 15 0.00184
1.84
6 grundman jacekGRUNDMAN Jacek 41 Tczew 7 0.00086
0.86
7 trutkowska annaTRUTKOWSKA Anna 70 Tczew 0 0
0.00
8 irzyk piotr maciejIRZYK Piotr Maciej 52 Tczew 3 0.00037
0.37
9 handke-owsiak alicjaHANDKE-OWSIAK Alicja 39 Tczew 45 0.00551
5.51
Razem 158
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 158

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antczak piotr eugeniuszANTCZAK Piotr Eugeniusz 54 Tczew 46 0.00564
5.64
2 bredau jerzy wlzodzimierzBREDAU Jerzy Włodzimierz 65 Tczew 2 0.00025
0.25
3 korda wojciech stanislzawKORDA Wojciech Stanisław 45 Tczew 45 0.00551
5.51
4 bielecka agnieszka mariaBIELECKA Agnieszka Maria 35 Tczew 9 0.0011
1.10
5 gielzdon dawid walerianGIEŁDON Dawid Walerian 30 Tczew 6 0.00074
0.74
6 krykowska anna mariaKRYKOWSKA Anna Maria 53 Tczew 11 0.00135
1.35
7 wiecki radoslzaw wojciechWIECKI Radosław Wojciech 32 Tczew 4 0.00049
0.49
8 golzynzska joanna mariaGOŁYŃSKA Joanna Maria 43 Tczew 8 0.00098
0.98
9 zyganowski slzawomir stanislzawZYGANOWSKI Sławomir Stanisław 46 Tczew 3 0.00037
0.37
10 gowin marcelina elzzzbietaGOWIN Marcelina Elżbieta 26 Tczew 25 0.00306
3.06
Razem 159
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 159

Lista nr 13 - KW POROZUMIENIE NA PLUS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 drewa zenon bronislzawDREWA Zenon Bronisław 63 Tczew 59 0.00723
7.23
2 pierzynowska gertruda janinaPIERZYNOWSKA Gertruda Janina 72 Tczew 18 0.00221
2.21
3 ickiewicz kazimierzICKIEWICZ Kazimierz 63 Tczew 43 0.00527
5.27
4 bejgrowicz krzysztof marianBEJGROWICZ Krzysztof Marian 37 Tczew 99 0.01213
12.13
5 zzzurawska katarzyna barbaraŻURAWSKA Katarzyna Barbara 42 Tczew 4 0.00049
0.49
6 ciesznik krystian marekCIEŚNIK Krystian Marek 36 Tczew 30 0.00368
3.68
7 chabowska adriana mariaCHABOWSKA Adriana Maria 30 Tczew 3 0.00037
0.37
8 gluth aleksandra irenaGLUTH Aleksandra Irena 62 Tczew 2 0.00025
0.25
9 byczkowski marekBYCZKOWSKI Marek 47 Tczew 2 0.00025
0.25
10 bollin michalz marianBOLLIN Michał Marian 41 Tczew 15 0.00184
1.84
Razem 275
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 275

Lista nr 14 - KW INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 drzezzzdzzzon wojciech leszekDRZEŻDŻON Wojciech Leszek 48 Tczew 44 0.00539
5.39
2 chamski witold jacekCHAMSKI Witold Jacek 48 Tczew 61 0.00748
7.48
3 portjanko mariuszPORTJANKO Mariusz 38 Tczew 17 0.00208
2.08
4 piechowski daniel wlzodzimierzPIECHOWSKI Daniel Włodzimierz 40 Tczew 12 0.00147
1.47
5 driewit barbara teresaDRIEWIT Barbara Teresa 38 Tczew 3 0.00037
0.37
6 herold pawelz arturHEROLD Paweł Artur 26 Tczew 2 0.00025
0.25
7 justa - grzesik wioleta katarzynaJUSTA - GRZESIK Wioleta Katarzyna 46 Tczew 2 0.00025
0.25
8 stojalzowska ewa annaSTOJAŁOWSKA Ewa Anna 28 Tczew 0 0
0.00
9 ratajczak magdalena annaRATAJCZAK Magdalena Anna 37 Tczew 2 0.00025
0.25
10 kussowski marcin pawelzKUSSOWSKI Marcin Paweł 38 Tczew 31 0.0038
3.80
Razem 174
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 174

Lista nr 15 - KWW ŚWIADOMY TCZEW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 quella wieslzawa annaQUELLA Wiesława Anna 65 Tczew 26 0.00319
3.19
2 kruszynzski jakub andrzejKRUSZYŃSKI Jakub Andrzej 19 Tczew 4 0.00049
0.49
3 kolzek agnieszka karolinaKOŁEK Agnieszka Karolina 34 Tczew 6 0.00074
0.74
4 kulla andrzej arturKULLA Andrzej Artur 38 Tczew 1 0.00012
0.12
5 saczuk patryk jacekSACZUK Patryk Jacek 21 Tczew 2 0.00025
0.25
6 jaskulska paulina barbaraJASKULSKA Paulina Barbara 31 Tczew 3 0.00037
0.37
7 wozjcik tomasz ryszardWÓJCIK Tomasz Ryszard 26 Tczew 1 0.00012
0.12
8 krozlikowska monikaKRÓLIKOWSKA Monika 39 Tczew 2 0.00025
0.25
9 glinka grzegorz piotrGLINKA Grzegorz Piotr 42 Tczew 1 0.00012
0.12
10 klimczak tomaszKLIMCZAK Tomasz 42 Tczew 4 0.00049
0.49
Razem 50
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 50
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1429
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1418
3 Liczba kart niewykorzystanych 577
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 841
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 840
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 840
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 34
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 29
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 806
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sarnowski jozzef leonSARNOWSKI Józef Leon 68 Czernin 13 0.00161
1.61
2 pawlzowska maria urszulaPAWŁOWSKA Maria Urszula 60 Mikoszewo 1 0.00012
0.12
3 szwierczek tomaszŚWIERCZEK Tomasz 45 Gurcz 2 0.00025
0.25
4 komosinzska urszulaKOMOSIŃSKA Urszula 68 Borkowo 0 0
0.00
5 rabeszko ryszardRABESZKO Ryszard 66 Rodowo 1 0.00012
0.12
6 warsinzska beata mariaWARSIŃSKA Beata Maria 45 Stanisławie 3 0.00037
0.37
7 bilinzski tadeuszBILIŃSKI Tadeusz 61 Kończewice 3 0.00037
0.37
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 odya zenon jerzyODYA Zenon Jerzy 70 Tczew 351 0.04355
43.55
2 marcinzska ewa mariaMARCIŃSKA Ewa Maria 34 Tuchlino 43 0.00533
5.33
3 kozdronz jerzyKOZDROŃ Jerzy 67 Mareza 9 0.00112
1.12
4 sobczynzska monika emiliaSOBCZYŃSKA Monika Emilia 41 Malbork 7 0.00087
0.87
5 szledzz mariuszŚLEDŹ Mariusz 61 Małe Walichnowy 14 0.00174
1.74
6 dulska joannaDULSKA Joanna 22 Sztum 15 0.00186
1.86
7 czarniecka anita monikaCZARNIECKA Anita Monika 44 Mortąg 10 0.00124
1.24
Razem 449
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 449

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sznieg andrzej stanislzawŚNIEG Andrzej Stanisław 60 Pastwa 7 0.00087
0.87
2 jaroszewska marzena justynaJAROSZEWSKA Marzena Justyna 40 Nowy Staw 4 0.0005
0.50
3 kirszenstein aleksander marianKIRSZENSTEIN Aleksander Marian 56 Gniew 8 0.00099
0.99
4 mocarska krystynaMOCARSKA Krystyna 62 Nowy Dwór Gdański 4 0.0005
0.50
5 michalzek zbigniew janMICHAŁEK Zbigniew Jan 62 Uśnice 1 0.00012
0.12
6 walejko aleksandra izabelaWALEJKO Aleksandra Izabela 49 Pszczółki 3 0.00037
0.37
7 karasz adamKARAŚ Adam 61 Kwidzyn 2 0.00025
0.25
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 andrzejewski szymon tomaszANDRZEJEWSKI Szymon Tomasz 34 Gdańsk 7 0.00087
0.87
2 prussak sara mariaPRUSSAK Sara Maria 28 Gdańsk 2 0.00025
0.25
3 lipowicz mateusz pawelzLIPOWICZ Mateusz Paweł 33 Tczew 0 0
0.00
4 martela violetta barbaraMARTELA Violetta Barbara 55 Gdynia 3 0.00037
0.37
5 jezdrzejczyk jacekJĘDRZEJCZYK Jacek 38 Gdańsk 1 0.00012
0.12
6 pilecka zofia mariannaPILECKA Zofia Marianna 22 Gdańsk 2 0.00025
0.25
7 hryniewski wojciechHRYNIEWSKI Wojciech 29 Gdańsk 3 0.00037
0.37
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ugorenko marcin wojciechUGORENKO Marcin Wojciech 26 Gdańsk 2 0.00025
0.25
2 landowski marcin stanislzawLANDOWSKI Marcin Stanisław 48 Rumia 6 0.00074
0.74
3 piepiozrka magdalena jadwigaPIEPIÓRKA Magdalena Jadwiga 26 Gdynia 0 0
0.00
4 sugier sylwia katarzynaSUGIER Sylwia Katarzyna 40 Skarszewy 3 0.00037
0.37
5 gozrecki patryk bogdanGÓRECKI Patryk Bogdan 28 Skowarcz 5 0.00062
0.62
6 kosiorek krystyna teresaKOSIOREK Krystyna Teresa 65 Człuchów 0 0
0.00
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szalzabski allan leonSZAŁABSKI Allan Leon 57 Prabuty 18 0.00223
2.23
2 rodziewicz-klawinzska jolanta ewaRODZIEWICZ-KLAWIŃSKA Jolanta Ewa 47 Malbork 2 0.00025
0.25
3 stopka mateuszSTOPKA Mateusz 29 Tczew 7 0.00087
0.87
4 paczkowska magdalena mariaPACZKOWSKA Magdalena Maria 40 Jankowo Gdańskie 8 0.00099
0.99
5 ptak stanislzaw leszekPTAK Stanisław Leszek 65 Nowy Staw 7 0.00087
0.87
6 jankowska agnieszkaJANKOWSKA Agnieszka 33 Kwidzyn 5 0.00062
0.62
7 luty jerzyLUTY Jerzy 73 Sołtyski 2 0.00025
0.25
Razem 49
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 49

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krzywkowski marcin piotrKRZYWKOWSKI Marcin Piotr 29 Tczew 18 0.00223
2.23
2 preiss krystianPREISS Krystian 40 Nowy Dwór Gdański 1 0.00012
0.12
3 teclzaw szymon piotrTECŁAW Szymon Piotr 32 Tczew 7 0.00087
0.87
4 andrzejewski slzawomir michalzANDRZEJEWSKI Sławomir Michał 42 Sztum 2 0.00025
0.25
5 chylinzska lidiaCHYLIŃSKA Lidia 66 Tczew 10 0.00124
1.24
6 stupkiewicz magdalenaSTUPKIEWICZ Magdalena 42 Stegna 0 0
0.00
7 gurbowicz martaGURBOWICZ Marta 27 Subkowy 2 0.00025
0.25
Razem 40
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 40

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzebrowski arwid marekŻEBROWSKI Arwid Marek 62 Kaniczki 66 0.00819
8.19
2 szramowski wojciech norbertSZRAMOWSKI Wojciech Norbert 48 Pelplin 32 0.00397
3.97
3 cymanzska martaCYMAŃSKA Marta 28 Malbork 27 0.00335
3.35
4 palzubicka ewelina mariaPAŁUBICKA Ewelina Maria 43 Nowy Dwór Gdański 12 0.00149
1.49
5 stec zuzanna igaSTEC Zuzanna Iga 24 Postolin 4 0.0005
0.50
6 wieczorek jan antoniWIECZOREK Jan Antoni 66 Miłoradz 15 0.00186
1.86
7 semborowski andrzejSEMBOROWSKI Andrzej 71 Dąbrówka 26 0.00323
3.23
Razem 182
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 182