Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 24

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Bajkowe, ul. Szewczyka Dratewki 3 Tczew
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Ulice: Aleja Kociewska, Jana Brzechwy, Jasia i Małgosi, Pinokia, Rokicka, Szewczyka Dratewki
Liczba mieszkańców 1668
Liczba wyborców 1160
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Tczewie 4
Rady Powiatu Tczewskiego 2
Sejmiku Województwa Pomorskiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Tczewa
  • Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Rady Powiatu Tczewskiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Miejskiej w Tczewie) - Okręg nr 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Tczewa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1160
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1160
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1170
3 Liczba kart niewykorzystanych 474
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 696
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 696
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 696
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 696
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 691
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chelzstowski marcin sebastianCHEŁSTOWSKI Marcin Sebastian 28 wyższe Tczew 25 0.00362
3.62
2 drzezzzdzzzon wojciech leszekDRZEŻDŻON Wojciech Leszek 48 wyższe Tczew 119 0.01722
17.22
3 dzwonkowski tadeusz adamDZWONKOWSKI Tadeusz Adam 56 wyższe Tczew 104 0.01505
15.05
4 nitza iwona beataNITZA Iwona Beata 45 wyższe Tczew 88 0.01274
12.74
5 poblzocki miroslzaw stanislzawPOBŁOCKI Mirosław Stanisław 56 wyższe Tczew 311 0.04501
45.01
6 urban zbigniew antoniURBAN Zbigniew Antoni 49 wyższe Tczew 44 0.00637
6.37
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1160
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1172
3 Liczba kart niewykorzystanych 476
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 696
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 696
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 696
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 23
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 15
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 673
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sarnowski jozzef leonSARNOWSKI Józef Leon 68 Czernin 8 0.00119
1.19
2 pawlzowska maria urszulaPAWŁOWSKA Maria Urszula 60 Mikoszewo 1 0.00015
0.15
3 szwierczek tomaszŚWIERCZEK Tomasz 45 Gurcz 1 0.00015
0.15
4 komosinzska urszulaKOMOSIŃSKA Urszula 68 Borkowo 3 0.00045
0.45
5 rabeszko ryszardRABESZKO Ryszard 66 Rodowo 1 0.00015
0.15
6 warsinzska beata mariaWARSIŃSKA Beata Maria 45 Stanisławie 8 0.00119
1.19
7 bilinzski tadeuszBILIŃSKI Tadeusz 61 Kończewice 3 0.00045
0.45
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 odya zenon jerzyODYA Zenon Jerzy 70 Tczew 298 0.04428
44.28
2 marcinzska ewa mariaMARCIŃSKA Ewa Maria 34 Tuchlino 40 0.00594
5.94
3 kozdronz jerzyKOZDROŃ Jerzy 67 Mareza 6 0.00089
0.89
4 sobczynzska monika emiliaSOBCZYŃSKA Monika Emilia 41 Malbork 7 0.00104
1.04
5 szledzz mariuszŚLEDŹ Mariusz 61 Małe Walichnowy 24 0.00357
3.57
6 dulska joannaDULSKA Joanna 22 Sztum 11 0.00163
1.63
7 czarniecka anita monikaCZARNIECKA Anita Monika 44 Mortąg 18 0.00267
2.67
Razem 404
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 404

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sznieg andrzej stanislzawŚNIEG Andrzej Stanisław 60 Pastwa 4 0.00059
0.59
2 jaroszewska marzena justynaJAROSZEWSKA Marzena Justyna 40 Nowy Staw 3 0.00045
0.45
3 kirszenstein aleksander marianKIRSZENSTEIN Aleksander Marian 56 Gniew 2 0.0003
0.30
4 mocarska krystynaMOCARSKA Krystyna 62 Nowy Dwór Gdański 7 0.00104
1.04
5 michalzek zbigniew janMICHAŁEK Zbigniew Jan 62 Uśnice 4 0.00059
0.59
6 walejko aleksandra izabelaWALEJKO Aleksandra Izabela 49 Pszczółki 3 0.00045
0.45
7 karasz adamKARAŚ Adam 61 Kwidzyn 6 0.00089
0.89
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 andrzejewski szymon tomaszANDRZEJEWSKI Szymon Tomasz 34 Gdańsk 9 0.00134
1.34
2 prussak sara mariaPRUSSAK Sara Maria 28 Gdańsk 2 0.0003
0.30
3 lipowicz mateusz pawelzLIPOWICZ Mateusz Paweł 33 Tczew 4 0.00059
0.59
4 martela violetta barbaraMARTELA Violetta Barbara 55 Gdynia 1 0.00015
0.15
5 jezdrzejczyk jacekJĘDRZEJCZYK Jacek 38 Gdańsk 2 0.0003
0.30
6 pilecka zofia mariannaPILECKA Zofia Marianna 22 Gdańsk 5 0.00074
0.74
7 hryniewski wojciechHRYNIEWSKI Wojciech 29 Gdańsk 1 0.00015
0.15
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ugorenko marcin wojciechUGORENKO Marcin Wojciech 26 Gdańsk 6 0.00089
0.89
2 landowski marcin stanislzawLANDOWSKI Marcin Stanisław 48 Rumia 1 0.00015
0.15
3 piepiozrka magdalena jadwigaPIEPIÓRKA Magdalena Jadwiga 26 Gdynia 1 0.00015
0.15
4 sugier sylwia katarzynaSUGIER Sylwia Katarzyna 40 Skarszewy 1 0.00015
0.15
5 gozrecki patryk bogdanGÓRECKI Patryk Bogdan 28 Skowarcz 2 0.0003
0.30
6 kosiorek krystyna teresaKOSIOREK Krystyna Teresa 65 Człuchów 1 0.00015
0.15
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szalzabski allan leonSZAŁABSKI Allan Leon 57 Prabuty 9 0.00134
1.34
2 rodziewicz-klawinzska jolanta ewaRODZIEWICZ-KLAWIŃSKA Jolanta Ewa 47 Malbork 1 0.00015
0.15
3 stopka mateuszSTOPKA Mateusz 29 Tczew 13 0.00193
1.93
4 paczkowska magdalena mariaPACZKOWSKA Magdalena Maria 40 Jankowo Gdańskie 5 0.00074
0.74
5 ptak stanislzaw leszekPTAK Stanisław Leszek 65 Nowy Staw 0 0
0.00
6 jankowska agnieszkaJANKOWSKA Agnieszka 33 Kwidzyn 2 0.0003
0.30
7 luty jerzyLUTY Jerzy 73 Sołtyski 6 0.00089
0.89
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krzywkowski marcin piotrKRZYWKOWSKI Marcin Piotr 29 Tczew 6 0.00089
0.89
2 preiss krystianPREISS Krystian 40 Nowy Dwór Gdański 1 0.00015
0.15
3 teclzaw szymon piotrTECŁAW Szymon Piotr 32 Tczew 8 0.00119
1.19
4 andrzejewski slzawomir michalzANDRZEJEWSKI Sławomir Michał 42 Sztum 1 0.00015
0.15
5 chylinzska lidiaCHYLIŃSKA Lidia 66 Tczew 8 0.00119
1.19
6 stupkiewicz magdalenaSTUPKIEWICZ Magdalena 42 Stegna 0 0
0.00
7 gurbowicz martaGURBOWICZ Marta 27 Subkowy 3 0.00045
0.45
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzebrowski arwid marekŻEBROWSKI Arwid Marek 62 Kaniczki 30 0.00446
4.46
2 szramowski wojciech norbertSZRAMOWSKI Wojciech Norbert 48 Pelplin 20 0.00297
2.97
3 cymanzska martaCYMAŃSKA Marta 28 Malbork 19 0.00282
2.82
4 palzubicka ewelina mariaPAŁUBICKA Ewelina Maria 43 Nowy Dwór Gdański 6 0.00089
0.89
5 stec zuzanna igaSTEC Zuzanna Iga 24 Postolin 8 0.00119
1.19
6 wieczorek jan antoniWIECZOREK Jan Antoni 66 Miłoradz 7 0.00104
1.04
7 semborowski andrzejSEMBOROWSKI Andrzej 71 Dąbrówka 26 0.00386
3.86
Razem 116
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 116
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Tczewskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1160
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1171
3 Liczba kart niewykorzystanych 475
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 696
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 696
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 696
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 23
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 14
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 673
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharek adam antoniKUCHAREK Adam Antoni 64 Tczew 50 0.00743
7.43
2 bronk tomasz piotrBRONK Tomasz Piotr 39 Tczew 15 0.00223
2.23
3 trzcinzski marek antoniTRZCIŃSKI Marek Antoni 63 Knybawa 19 0.00282
2.82
4 paszek katarzyna marlenaPASZEK Katarzyna Marlena 44 Subkowy 9 0.00134
1.34
5 mackiewicz tomasz andrzejMACKIEWICZ Tomasz Andrzej 49 Subkowy 2 0.0003
0.30
6 piechowska edyta elzzzbietaPIECHOWSKA Edyta Elżbieta 39 Tczew 8 0.00119
1.19
7 nitza paulina jadwigaNITZA Paulina Jadwiga 22 Tczew 32 0.00475
4.75
8 ormanin damian jozzefORMANIN Damian Józef 39 Tczew 2 0.0003
0.30
9 roik marzenaROIK Marzena 52 Tczew 6 0.00089
0.89
Razem 143
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 143

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaminzska barbara mariaKAMIŃSKA Barbara Maria 58 Tczew 60 0.00892
8.92
2 matysiak barbaraMATYSIAK Barbara 58 Knybawa 14 0.00208
2.08
3 gross stefanGROSS Stefan 70 Tczew 3 0.00045
0.45
4 michalak wieslzaw jerzyMICHALAK Wiesław Jerzy 70 Tczew 15 0.00223
2.23
5 studený jiříSTUDENÝ Jiří 45 Tczew 5 0.00074
0.74
6 kulikowski leopoldKULIKOWSKI Leopold 66 Tczew 2 0.0003
0.30
7 mikitulza piotr stanislzawMIKITUŁA Piotr Stanisław 65 Tczew 0 0
0.00
8 wozzniak maria renataWOŹNIAK Maria Renata 60 Stanisławie 4 0.00059
0.59
9 blzachowicz-antczak mariolaBŁACHOWICZ-ANTCZAK Mariola 57 Tczew 10 0.00149
1.49
Razem 113
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 113

Lista nr 11 - KW POROZUMIENIE NA PLUS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 korda krzysztof janKORDA Krzysztof Jan 39 Tczew 111 0.01649
16.49
2 gajewska alicja teresaGAJEWSKA Alicja Teresa 57 Tczew 59 0.00877
8.77
3 jank jolanta mariaJANK Jolanta Maria 63 Tczew 17 0.00253
2.53
4 oszmana grzegorz czeslzawOSZMANA Grzegorz Czesław 36 Tczew 17 0.00253
2.53
5 brandt daniel miroslzawBRANDT Daniel Mirosław 42 Tczew 9 0.00134
1.34
6 demski andrzejDEMSKI Andrzej 40 Tczew 41 0.00609
6.09
7 dudzinzska bozzzena mieczyslzawaDUDZIŃSKA Bożena Mieczysława 51 Rokitki 4 0.00059
0.59
8 pietuch andrzej janPIETUCH Andrzej Jan 47 Tczew 3 0.00045
0.45
9 jakubowska julita teresaJAKUBOWSKA Julita Teresa 59 Tczew 12 0.00178
1.78
Razem 273
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 273

Lista nr 12 - KW INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antczak grazzzynaANTCZAK Grażyna 71 Tczew 64 0.00951
9.51
2 zzzygowski-arski romanŻYGOWSKI-ARSKI Roman 36 Tczew 29 0.00431
4.31
3 kiedrowski ludwik stefanKIEDROWSKI Ludwik Stefan 69 Tczew 11 0.00163
1.63
4 sobecki radoslzaw krzysztofSOBECKI Radosław Krzysztof 36 Tczew 3 0.00045
0.45
5 golzaszewska annaGOŁASZEWSKA Anna 56 Tczew 6 0.00089
0.89
6 dazbrowski michalz adamDĄBROWSKI Michał Adam 37 Tczew 9 0.00134
1.34
7 cyrulnik bozzzena stefaniaCYRULNIK Bożena Stefania 58 Tczew 3 0.00045
0.45
8 maj joanna waclzawaMAJ Joanna Wacława 43 Tczew 8 0.00119
1.19
9 ludwiczak oskar jozzefLUDWICZAK Oskar Józef 21 Tczew 11 0.00163
1.63
Razem 144
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 144
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Tczewie) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1160
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1160
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1169
3 Liczba kart niewykorzystanych 473
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 696
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 696
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 696
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 696
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 21
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 13
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 8
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 675
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski roman januszKUCHARSKI Roman Janusz 62 Tczew 43 0.00637
6.37
2 kuniszewski waldemar stanislzawKUNISZEWSKI Waldemar Stanisław 56 Tczew 2 0.0003
0.30
3 barcikowski rafalz zbyslzawBARCIKOWSKI Rafał Zbysław 47 Tczew 13 0.00193
1.93
4 rosa janina teresaROSA Janina Teresa 61 Tczew 7 0.00104
1.04
5 grala alicja jolantaGRALA Alicja Jolanta 34 Tczew 16 0.00237
2.37
6 grundman jacekGRUNDMAN Jacek 41 Tczew 8 0.00119
1.19
7 trutkowska annaTRUTKOWSKA Anna 70 Tczew 1 0.00015
0.15
8 irzyk piotr maciejIRZYK Piotr Maciej 52 Tczew 4 0.00059
0.59
9 handke-owsiak alicjaHANDKE-OWSIAK Alicja 39 Tczew 32 0.00474
4.74
Razem 126
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 126

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antczak piotr eugeniuszANTCZAK Piotr Eugeniusz 54 Tczew 35 0.00519
5.19
2 bredau jerzy wlzodzimierzBREDAU Jerzy Włodzimierz 65 Tczew 7 0.00104
1.04
3 korda wojciech stanislzawKORDA Wojciech Stanisław 45 Tczew 17 0.00252
2.52
4 bielecka agnieszka mariaBIELECKA Agnieszka Maria 35 Tczew 1 0.00015
0.15
5 gielzdon dawid walerianGIEŁDON Dawid Walerian 30 Tczew 5 0.00074
0.74
6 krykowska anna mariaKRYKOWSKA Anna Maria 53 Tczew 8 0.00119
1.19
7 wiecki radoslzaw wojciechWIECKI Radosław Wojciech 32 Tczew 3 0.00044
0.44
8 golzynzska joanna mariaGOŁYŃSKA Joanna Maria 43 Tczew 1 0.00015
0.15
9 zyganowski slzawomir stanislzawZYGANOWSKI Sławomir Stanisław 46 Tczew 0 0
0.00
10 gowin marcelina elzzzbietaGOWIN Marcelina Elżbieta 26 Tczew 17 0.00252
2.52
Razem 94
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 94

Lista nr 13 - KW POROZUMIENIE NA PLUS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 drewa zenon bronislzawDREWA Zenon Bronisław 63 Tczew 64 0.00948
9.48
2 pierzynowska gertruda janinaPIERZYNOWSKA Gertruda Janina 72 Tczew 22 0.00326
3.26
3 ickiewicz kazimierzICKIEWICZ Kazimierz 63 Tczew 34 0.00504
5.04
4 bejgrowicz krzysztof marianBEJGROWICZ Krzysztof Marian 37 Tczew 38 0.00563
5.63
5 zzzurawska katarzyna barbaraŻURAWSKA Katarzyna Barbara 42 Tczew 1 0.00015
0.15
6 ciesznik krystian marekCIEŚNIK Krystian Marek 36 Tczew 34 0.00504
5.04
7 chabowska adriana mariaCHABOWSKA Adriana Maria 30 Tczew 4 0.00059
0.59
8 gluth aleksandra irenaGLUTH Aleksandra Irena 62 Tczew 1 0.00015
0.15
9 byczkowski marekBYCZKOWSKI Marek 47 Tczew 4 0.00059
0.59
10 bollin michalz marianBOLLIN Michał Marian 41 Tczew 22 0.00326
3.26
Razem 224
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 224

Lista nr 14 - KW INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 drzezzzdzzzon wojciech leszekDRZEŻDŻON Wojciech Leszek 48 Tczew 32 0.00474
4.74
2 chamski witold jacekCHAMSKI Witold Jacek 48 Tczew 90 0.01333
13.33
3 portjanko mariuszPORTJANKO Mariusz 38 Tczew 9 0.00133
1.33
4 piechowski daniel wlzodzimierzPIECHOWSKI Daniel Włodzimierz 40 Tczew 5 0.00074
0.74
5 driewit barbara teresaDRIEWIT Barbara Teresa 38 Tczew 1 0.00015
0.15
6 herold pawelz arturHEROLD Paweł Artur 26 Tczew 6 0.00089
0.89
7 justa - grzesik wioleta katarzynaJUSTA - GRZESIK Wioleta Katarzyna 46 Tczew 1 0.00015
0.15
8 stojalzowska ewa annaSTOJAŁOWSKA Ewa Anna 28 Tczew 0 0
0.00
9 ratajczak magdalena annaRATAJCZAK Magdalena Anna 37 Tczew 2 0.0003
0.30
10 kussowski marcin pawelzKUSSOWSKI Marcin Paweł 38 Tczew 43 0.00637
6.37
Razem 189
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 189

Lista nr 15 - KWW ŚWIADOMY TCZEW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 quella wieslzawa annaQUELLA Wiesława Anna 65 Tczew 14 0.00207
2.07
2 kruszynzski jakub andrzejKRUSZYŃSKI Jakub Andrzej 19 Tczew 5 0.00074
0.74
3 kolzek agnieszka karolinaKOŁEK Agnieszka Karolina 34 Tczew 2 0.0003
0.30
4 kulla andrzej arturKULLA Andrzej Artur 38 Tczew 1 0.00015
0.15
5 saczuk patryk jacekSACZUK Patryk Jacek 21 Tczew 6 0.00089
0.89
6 jaskulska paulina barbaraJASKULSKA Paulina Barbara 31 Tczew 7 0.00104
1.04
7 wozjcik tomasz ryszardWÓJCIK Tomasz Ryszard 26 Tczew 1 0.00015
0.15
8 krozlikowska monikaKRÓLIKOWSKA Monika 39 Tczew 2 0.0003
0.30
9 glinka grzegorz piotrGLINKA Grzegorz Piotr 42 Tczew 0 0
0.00
10 klimczak tomaszKLIMCZAK Tomasz 42 Tczew 4 0.00059
0.59
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42