Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 19

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Jodłowa 6 Tczew
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Ulice: Brzozowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Jodłowa
Liczba mieszkańców 2290
Liczba wyborców 1909
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Tczewie 4
Rady Powiatu Tczewskiego 2
Sejmiku Województwa Pomorskiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Tczewa
  • Wybory Rady Miejskiej w Tczewie) - Okręg nr 4
  • Wybory Rady Powiatu Tczewskiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Tczewa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1909
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1909
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1924
3 Liczba kart niewykorzystanych 929
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 995
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 995
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 991
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 991
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 984
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chelzstowski marcin sebastianCHEŁSTOWSKI Marcin Sebastian 28 wyższe Tczew 20 0.00203
2.03
2 drzezzzdzzzon wojciech leszekDRZEŻDŻON Wojciech Leszek 48 wyższe Tczew 108 0.01098
10.98
3 dzwonkowski tadeusz adamDZWONKOWSKI Tadeusz Adam 56 wyższe Tczew 254 0.02581
25.81
4 nitza iwona beataNITZA Iwona Beata 45 wyższe Tczew 111 0.01128
11.28
5 poblzocki miroslzaw stanislzawPOBŁOCKI Mirosław Stanisław 56 wyższe Tczew 407 0.04136
41.36
6 urban zbigniew antoniURBAN Zbigniew Antoni 49 wyższe Tczew 84 0.00854
8.54
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Tczewie) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1909
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1909
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1908
3 Liczba kart niewykorzystanych 913
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 995
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 995
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 997
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 997
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 14
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 975
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharski roman januszKUCHARSKI Roman Janusz 62 Tczew 66 0.00677
6.77
2 kuniszewski waldemar stanislzawKUNISZEWSKI Waldemar Stanisław 56 Tczew 13 0.00133
1.33
3 barcikowski rafalz zbyslzawBARCIKOWSKI Rafał Zbysław 47 Tczew 16 0.00164
1.64
4 rosa janina teresaROSA Janina Teresa 61 Tczew 7 0.00072
0.72
5 grala alicja jolantaGRALA Alicja Jolanta 34 Tczew 26 0.00267
2.67
6 grundman jacekGRUNDMAN Jacek 41 Tczew 4 0.00041
0.41
7 trutkowska annaTRUTKOWSKA Anna 70 Tczew 1 0.0001
0.10
8 irzyk piotr maciejIRZYK Piotr Maciej 52 Tczew 4 0.00041
0.41
9 handke-owsiak alicjaHANDKE-OWSIAK Alicja 39 Tczew 31 0.00318
3.18
Razem 168
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 168

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antczak piotr eugeniuszANTCZAK Piotr Eugeniusz 54 Tczew 113 0.01159
11.59
2 bredau jerzy wlzodzimierzBREDAU Jerzy Włodzimierz 65 Tczew 9 0.00092
0.92
3 korda wojciech stanislzawKORDA Wojciech Stanisław 45 Tczew 79 0.0081
8.10
4 bielecka agnieszka mariaBIELECKA Agnieszka Maria 35 Tczew 14 0.00144
1.44
5 gielzdon dawid walerianGIEŁDON Dawid Walerian 30 Tczew 9 0.00092
0.92
6 krykowska anna mariaKRYKOWSKA Anna Maria 53 Tczew 11 0.00113
1.13
7 wiecki radoslzaw wojciechWIECKI Radosław Wojciech 32 Tczew 5 0.00051
0.51
8 golzynzska joanna mariaGOŁYŃSKA Joanna Maria 43 Tczew 9 0.00092
0.92
9 zyganowski slzawomir stanislzawZYGANOWSKI Sławomir Stanisław 46 Tczew 6 0.00062
0.62
10 gowin marcelina elzzzbietaGOWIN Marcelina Elżbieta 26 Tczew 13 0.00133
1.33
Razem 268
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 268

Lista nr 13 - KW POROZUMIENIE NA PLUS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 drewa zenon bronislzawDREWA Zenon Bronisław 63 Tczew 64 0.00656
6.56
2 pierzynowska gertruda janinaPIERZYNOWSKA Gertruda Janina 72 Tczew 61 0.00626
6.26
3 ickiewicz kazimierzICKIEWICZ Kazimierz 63 Tczew 74 0.00759
7.59
4 bejgrowicz krzysztof marianBEJGROWICZ Krzysztof Marian 37 Tczew 17 0.00174
1.74
5 zzzurawska katarzyna barbaraŻURAWSKA Katarzyna Barbara 42 Tczew 1 0.0001
0.10
6 ciesznik krystian marekCIEŚNIK Krystian Marek 36 Tczew 61 0.00626
6.26
7 chabowska adriana mariaCHABOWSKA Adriana Maria 30 Tczew 15 0.00154
1.54
8 gluth aleksandra irenaGLUTH Aleksandra Irena 62 Tczew 8 0.00082
0.82
9 byczkowski marekBYCZKOWSKI Marek 47 Tczew 9 0.00092
0.92
10 bollin michalz marianBOLLIN Michał Marian 41 Tczew 15 0.00154
1.54
Razem 325
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 325

Lista nr 14 - KW INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 drzezzzdzzzon wojciech leszekDRZEŻDŻON Wojciech Leszek 48 Tczew 48 0.00492
4.92
2 chamski witold jacekCHAMSKI Witold Jacek 48 Tczew 15 0.00154
1.54
3 portjanko mariuszPORTJANKO Mariusz 38 Tczew 14 0.00144
1.44
4 piechowski daniel wlzodzimierzPIECHOWSKI Daniel Włodzimierz 40 Tczew 2 0.00021
0.21
5 driewit barbara teresaDRIEWIT Barbara Teresa 38 Tczew 1 0.0001
0.10
6 herold pawelz arturHEROLD Paweł Artur 26 Tczew 5 0.00051
0.51
7 justa - grzesik wioleta katarzynaJUSTA - GRZESIK Wioleta Katarzyna 46 Tczew 3 0.00031
0.31
8 stojalzowska ewa annaSTOJAŁOWSKA Ewa Anna 28 Tczew 0 0
0.00
9 ratajczak magdalena annaRATAJCZAK Magdalena Anna 37 Tczew 4 0.00041
0.41
10 kussowski marcin pawelzKUSSOWSKI Marcin Paweł 38 Tczew 37 0.00379
3.79
Razem 129
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 129

Lista nr 15 - KWW ŚWIADOMY TCZEW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 quella wieslzawa annaQUELLA Wiesława Anna 65 Tczew 20 0.00205
2.05
2 kruszynzski jakub andrzejKRUSZYŃSKI Jakub Andrzej 19 Tczew 19 0.00195
1.95
3 kolzek agnieszka karolinaKOŁEK Agnieszka Karolina 34 Tczew 0 0
0.00
4 kulla andrzej arturKULLA Andrzej Artur 38 Tczew 8 0.00082
0.82
5 saczuk patryk jacekSACZUK Patryk Jacek 21 Tczew 7 0.00072
0.72
6 jaskulska paulina barbaraJASKULSKA Paulina Barbara 31 Tczew 2 0.00021
0.21
7 wozjcik tomasz ryszardWÓJCIK Tomasz Ryszard 26 Tczew 2 0.00021
0.21
8 krozlikowska monikaKRÓLIKOWSKA Monika 39 Tczew 2 0.00021
0.21
9 glinka grzegorz piotrGLINKA Grzegorz Piotr 42 Tczew 0 0
0.00
10 klimczak tomaszKLIMCZAK Tomasz 42 Tczew 25 0.00256
2.56
Razem 85
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 85
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Tczewskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1909
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1912
3 Liczba kart niewykorzystanych 917
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 995
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 997
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 997
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 23
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 17
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 974
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharek adam antoniKUCHAREK Adam Antoni 64 Tczew 76 0.0078
7.80
2 bronk tomasz piotrBRONK Tomasz Piotr 39 Tczew 25 0.00257
2.57
3 trzcinzski marek antoniTRZCIŃSKI Marek Antoni 63 Knybawa 30 0.00308
3.08
4 paszek katarzyna marlenaPASZEK Katarzyna Marlena 44 Subkowy 7 0.00072
0.72
5 mackiewicz tomasz andrzejMACKIEWICZ Tomasz Andrzej 49 Subkowy 8 0.00082
0.82
6 piechowska edyta elzzzbietaPIECHOWSKA Edyta Elżbieta 39 Tczew 14 0.00144
1.44
7 nitza paulina jadwigaNITZA Paulina Jadwiga 22 Tczew 48 0.00493
4.93
8 ormanin damian jozzefORMANIN Damian Józef 39 Tczew 2 0.00021
0.21
9 roik marzenaROIK Marzena 52 Tczew 3 0.00031
0.31
Razem 213
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 213

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaminzska barbara mariaKAMIŃSKA Barbara Maria 58 Tczew 154 0.01581
15.81
2 matysiak barbaraMATYSIAK Barbara 58 Knybawa 18 0.00185
1.85
3 gross stefanGROSS Stefan 70 Tczew 11 0.00113
1.13
4 michalak wieslzaw jerzyMICHALAK Wiesław Jerzy 70 Tczew 34 0.00349
3.49
5 studený jiříSTUDENÝ Jiří 45 Tczew 14 0.00144
1.44
6 kulikowski leopoldKULIKOWSKI Leopold 66 Tczew 14 0.00144
1.44
7 mikitulza piotr stanislzawMIKITUŁA Piotr Stanisław 65 Tczew 7 0.00072
0.72
8 wozzniak maria renataWOŹNIAK Maria Renata 60 Stanisławie 11 0.00113
1.13
9 blzachowicz-antczak mariolaBŁACHOWICZ-ANTCZAK Mariola 57 Tczew 18 0.00185
1.85
Razem 281
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 281

Lista nr 11 - KW POROZUMIENIE NA PLUS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 korda krzysztof janKORDA Krzysztof Jan 39 Tczew 155 0.01591
15.91
2 gajewska alicja teresaGAJEWSKA Alicja Teresa 57 Tczew 37 0.0038
3.80
3 jank jolanta mariaJANK Jolanta Maria 63 Tczew 62 0.00637
6.37
4 oszmana grzegorz czeslzawOSZMANA Grzegorz Czesław 36 Tczew 16 0.00164
1.64
5 brandt daniel miroslzawBRANDT Daniel Mirosław 42 Tczew 7 0.00072
0.72
6 demski andrzejDEMSKI Andrzej 40 Tczew 34 0.00349
3.49
7 dudzinzska bozzzena mieczyslzawaDUDZIŃSKA Bożena Mieczysława 51 Rokitki 3 0.00031
0.31
8 pietuch andrzej janPIETUCH Andrzej Jan 47 Tczew 11 0.00113
1.13
9 jakubowska julita teresaJAKUBOWSKA Julita Teresa 59 Tczew 33 0.00339
3.39
Razem 358
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 358

Lista nr 12 - KW INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antczak grazzzynaANTCZAK Grażyna 71 Tczew 37 0.0038
3.80
2 zzzygowski-arski romanŻYGOWSKI-ARSKI Roman 36 Tczew 19 0.00195
1.95
3 kiedrowski ludwik stefanKIEDROWSKI Ludwik Stefan 69 Tczew 15 0.00154
1.54
4 sobecki radoslzaw krzysztofSOBECKI Radosław Krzysztof 36 Tczew 10 0.00103
1.03
5 golzaszewska annaGOŁASZEWSKA Anna 56 Tczew 12 0.00123
1.23
6 dazbrowski michalz adamDĄBROWSKI Michał Adam 37 Tczew 8 0.00082
0.82
7 cyrulnik bozzzena stefaniaCYRULNIK Bożena Stefania 58 Tczew 3 0.00031
0.31
8 maj joanna waclzawaMAJ Joanna Wacława 43 Tczew 6 0.00062
0.62
9 ludwiczak oskar jozzefLUDWICZAK Oskar Józef 21 Tczew 12 0.00123
1.23
Razem 122
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 122
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1909
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1914
3 Liczba kart niewykorzystanych 919
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 995
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 996
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 996
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 37
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 28
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 959
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sarnowski jozzef leonSARNOWSKI Józef Leon 68 Czernin 14 0.00146
1.46
2 pawlzowska maria urszulaPAWŁOWSKA Maria Urszula 60 Mikoszewo 4 0.00042
0.42
3 szwierczek tomaszŚWIERCZEK Tomasz 45 Gurcz 2 0.00021
0.21
4 komosinzska urszulaKOMOSIŃSKA Urszula 68 Borkowo 0 0
0.00
5 rabeszko ryszardRABESZKO Ryszard 66 Rodowo 0 0
0.00
6 warsinzska beata mariaWARSIŃSKA Beata Maria 45 Stanisławie 6 0.00063
0.63
7 bilinzski tadeuszBILIŃSKI Tadeusz 61 Kończewice 2 0.00021
0.21
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 odya zenon jerzyODYA Zenon Jerzy 70 Tczew 346 0.03608
36.08
2 marcinzska ewa mariaMARCIŃSKA Ewa Maria 34 Tuchlino 47 0.0049
4.90
3 kozdronz jerzyKOZDROŃ Jerzy 67 Mareza 5 0.00052
0.52
4 sobczynzska monika emiliaSOBCZYŃSKA Monika Emilia 41 Malbork 15 0.00156
1.56
5 szledzz mariuszŚLEDŹ Mariusz 61 Małe Walichnowy 14 0.00146
1.46
6 dulska joannaDULSKA Joanna 22 Sztum 14 0.00146
1.46
7 czarniecka anita monikaCZARNIECKA Anita Monika 44 Mortąg 13 0.00136
1.36
Razem 454
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 454

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sznieg andrzej stanislzawŚNIEG Andrzej Stanisław 60 Pastwa 9 0.00094
0.94
2 jaroszewska marzena justynaJAROSZEWSKA Marzena Justyna 40 Nowy Staw 8 0.00083
0.83
3 kirszenstein aleksander marianKIRSZENSTEIN Aleksander Marian 56 Gniew 4 0.00042
0.42
4 mocarska krystynaMOCARSKA Krystyna 62 Nowy Dwór Gdański 7 0.00073
0.73
5 michalzek zbigniew janMICHAŁEK Zbigniew Jan 62 Uśnice 5 0.00052
0.52
6 walejko aleksandra izabelaWALEJKO Aleksandra Izabela 49 Pszczółki 2 0.00021
0.21
7 karasz adamKARAŚ Adam 61 Kwidzyn 10 0.00104
1.04
Razem 45
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 45

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 andrzejewski szymon tomaszANDRZEJEWSKI Szymon Tomasz 34 Gdańsk 13 0.00136
1.36
2 prussak sara mariaPRUSSAK Sara Maria 28 Gdańsk 2 0.00021
0.21
3 lipowicz mateusz pawelzLIPOWICZ Mateusz Paweł 33 Tczew 2 0.00021
0.21
4 martela violetta barbaraMARTELA Violetta Barbara 55 Gdynia 0 0
0.00
5 jezdrzejczyk jacekJĘDRZEJCZYK Jacek 38 Gdańsk 1 0.0001
0.10
6 pilecka zofia mariannaPILECKA Zofia Marianna 22 Gdańsk 5 0.00052
0.52
7 hryniewski wojciechHRYNIEWSKI Wojciech 29 Gdańsk 0 0
0.00
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ugorenko marcin wojciechUGORENKO Marcin Wojciech 26 Gdańsk 5 0.00052
0.52
2 landowski marcin stanislzawLANDOWSKI Marcin Stanisław 48 Rumia 8 0.00083
0.83
3 piepiozrka magdalena jadwigaPIEPIÓRKA Magdalena Jadwiga 26 Gdynia 0 0
0.00
4 sugier sylwia katarzynaSUGIER Sylwia Katarzyna 40 Skarszewy 0 0
0.00
5 gozrecki patryk bogdanGÓRECKI Patryk Bogdan 28 Skowarcz 1 0.0001
0.10
6 kosiorek krystyna teresaKOSIOREK Krystyna Teresa 65 Człuchów 0 0
0.00
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szalzabski allan leonSZAŁABSKI Allan Leon 57 Prabuty 13 0.00136
1.36
2 rodziewicz-klawinzska jolanta ewaRODZIEWICZ-KLAWIŃSKA Jolanta Ewa 47 Malbork 3 0.00031
0.31
3 stopka mateuszSTOPKA Mateusz 29 Tczew 6 0.00063
0.63
4 paczkowska magdalena mariaPACZKOWSKA Magdalena Maria 40 Jankowo Gdańskie 4 0.00042
0.42
5 ptak stanislzaw leszekPTAK Stanisław Leszek 65 Nowy Staw 4 0.00042
0.42
6 jankowska agnieszkaJANKOWSKA Agnieszka 33 Kwidzyn 6 0.00063
0.63
7 luty jerzyLUTY Jerzy 73 Sołtyski 1 0.0001
0.10
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krzywkowski marcin piotrKRZYWKOWSKI Marcin Piotr 29 Tczew 18 0.00188
1.88
2 preiss krystianPREISS Krystian 40 Nowy Dwór Gdański 3 0.00031
0.31
3 teclzaw szymon piotrTECŁAW Szymon Piotr 32 Tczew 13 0.00136
1.36
4 andrzejewski slzawomir michalzANDRZEJEWSKI Sławomir Michał 42 Sztum 6 0.00063
0.63
5 chylinzska lidiaCHYLIŃSKA Lidia 66 Tczew 9 0.00094
0.94
6 stupkiewicz magdalenaSTUPKIEWICZ Magdalena 42 Stegna 0 0
0.00
7 gurbowicz martaGURBOWICZ Marta 27 Subkowy 1 0.0001
0.10
Razem 50
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 50

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzebrowski arwid marekŻEBROWSKI Arwid Marek 62 Kaniczki 106 0.01105
11.05
2 szramowski wojciech norbertSZRAMOWSKI Wojciech Norbert 48 Pelplin 46 0.0048
4.80
3 cymanzska martaCYMAŃSKA Marta 28 Malbork 38 0.00396
3.96
4 palzubicka ewelina mariaPAŁUBICKA Ewelina Maria 43 Nowy Dwór Gdański 27 0.00282
2.82
5 stec zuzanna igaSTEC Zuzanna Iga 24 Postolin 5 0.00052
0.52
6 wieczorek jan antoniWIECZOREK Jan Antoni 66 Miłoradz 26 0.00271
2.71
7 semborowski andrzejSEMBOROWSKI Andrzej 71 Dąbrówka 60 0.00626
6.26
Razem 308
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 308