Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 13

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Saperska 12 Tczew
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Ulice: Jedności Narodu 1 - 4, 7 - 9, 23, 27 - 32, 34 - 37
Liczba mieszkańców 2301
Liczba wyborców 1992
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Tczewie 3
Rady Powiatu Tczewskiego 2
Sejmiku Województwa Pomorskiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Tczewa
  • Wybory Rady Powiatu Tczewskiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Rady Miejskiej w Tczewie) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Tczewa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1994
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1994
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1995
3 Liczba kart niewykorzystanych 961
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1034
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1034
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1035
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1035
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 11
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1024
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chelzstowski marcin sebastianCHEŁSTOWSKI Marcin Sebastian 28 wyższe Tczew 15 0.00146
1.46
2 drzezzzdzzzon wojciech leszekDRZEŻDŻON Wojciech Leszek 48 wyższe Tczew 88 0.00859
8.59
3 dzwonkowski tadeusz adamDZWONKOWSKI Tadeusz Adam 56 wyższe Tczew 231 0.02256
22.56
4 nitza iwona beataNITZA Iwona Beata 45 wyższe Tczew 120 0.01172
11.72
5 poblzocki miroslzaw stanislzawPOBŁOCKI Mirosław Stanisław 56 wyższe Tczew 456 0.04453
44.53
6 urban zbigniew antoniURBAN Zbigniew Antoni 49 wyższe Tczew 114 0.01113
11.13
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Tczewskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1994
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1992
3 Liczba kart niewykorzystanych 961
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1034
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1034
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1034
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 31
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 21
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 1003
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharek adam antoniKUCHAREK Adam Antoni 64 Tczew 78 0.00778
7.78
2 bronk tomasz piotrBRONK Tomasz Piotr 39 Tczew 20 0.00199
1.99
3 trzcinzski marek antoniTRZCIŃSKI Marek Antoni 63 Knybawa 84 0.00837
8.37
4 paszek katarzyna marlenaPASZEK Katarzyna Marlena 44 Subkowy 16 0.0016
1.60
5 mackiewicz tomasz andrzejMACKIEWICZ Tomasz Andrzej 49 Subkowy 3 0.0003
0.30
6 piechowska edyta elzzzbietaPIECHOWSKA Edyta Elżbieta 39 Tczew 11 0.0011
1.10
7 nitza paulina jadwigaNITZA Paulina Jadwiga 22 Tczew 58 0.00578
5.78
8 ormanin damian jozzefORMANIN Damian Józef 39 Tczew 6 0.0006
0.60
9 roik marzenaROIK Marzena 52 Tczew 4 0.0004
0.40
Razem 280
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 280

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaminzska barbara mariaKAMIŃSKA Barbara Maria 58 Tczew 166 0.01655
16.55
2 matysiak barbaraMATYSIAK Barbara 58 Knybawa 37 0.00369
3.69
3 gross stefanGROSS Stefan 70 Tczew 17 0.00169
1.69
4 michalak wieslzaw jerzyMICHALAK Wiesław Jerzy 70 Tczew 31 0.00309
3.09
5 studený jiříSTUDENÝ Jiří 45 Tczew 30 0.00299
2.99
6 kulikowski leopoldKULIKOWSKI Leopold 66 Tczew 12 0.0012
1.20
7 mikitulza piotr stanislzawMIKITUŁA Piotr Stanisław 65 Tczew 5 0.0005
0.50
8 wozzniak maria renataWOŹNIAK Maria Renata 60 Stanisławie 8 0.0008
0.80
9 blzachowicz-antczak mariolaBŁACHOWICZ-ANTCZAK Mariola 57 Tczew 16 0.0016
1.60
Razem 322
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 322

Lista nr 11 - KW POROZUMIENIE NA PLUS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 korda krzysztof janKORDA Krzysztof Jan 39 Tczew 98 0.00977
9.77
2 gajewska alicja teresaGAJEWSKA Alicja Teresa 57 Tczew 60 0.00598
5.98
3 jank jolanta mariaJANK Jolanta Maria 63 Tczew 26 0.00259
2.59
4 oszmana grzegorz czeslzawOSZMANA Grzegorz Czesław 36 Tczew 13 0.0013
1.30
5 brandt daniel miroslzawBRANDT Daniel Mirosław 42 Tczew 13 0.0013
1.30
6 demski andrzejDEMSKI Andrzej 40 Tczew 47 0.00469
4.69
7 dudzinzska bozzzena mieczyslzawaDUDZIŃSKA Bożena Mieczysława 51 Rokitki 4 0.0004
0.40
8 pietuch andrzej janPIETUCH Andrzej Jan 47 Tczew 8 0.0008
0.80
9 jakubowska julita teresaJAKUBOWSKA Julita Teresa 59 Tczew 42 0.00419
4.19
Razem 311
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 311

Lista nr 12 - KW INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antczak grazzzynaANTCZAK Grażyna 71 Tczew 49 0.00489
4.89
2 zzzygowski-arski romanŻYGOWSKI-ARSKI Roman 36 Tczew 6 0.0006
0.60
3 kiedrowski ludwik stefanKIEDROWSKI Ludwik Stefan 69 Tczew 6 0.0006
0.60
4 sobecki radoslzaw krzysztofSOBECKI Radosław Krzysztof 36 Tczew 2 0.0002
0.20
5 golzaszewska annaGOŁASZEWSKA Anna 56 Tczew 5 0.0005
0.50
6 dazbrowski michalz adamDĄBROWSKI Michał Adam 37 Tczew 3 0.0003
0.30
7 cyrulnik bozzzena stefaniaCYRULNIK Bożena Stefania 58 Tczew 2 0.0002
0.20
8 maj joanna waclzawaMAJ Joanna Wacława 43 Tczew 3 0.0003
0.30
9 ludwiczak oskar jozzefLUDWICZAK Oskar Józef 21 Tczew 14 0.0014
1.40
Razem 90
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 90
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1994
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2031
3 Liczba kart niewykorzystanych 1000
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1034
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1031
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1031
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 42
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 39
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 989
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sarnowski jozzef leonSARNOWSKI Józef Leon 68 Czernin 9 0.00091
0.91
2 pawlzowska maria urszulaPAWŁOWSKA Maria Urszula 60 Mikoszewo 6 0.00061
0.61
3 szwierczek tomaszŚWIERCZEK Tomasz 45 Gurcz 2 0.0002
0.20
4 komosinzska urszulaKOMOSIŃSKA Urszula 68 Borkowo 2 0.0002
0.20
5 rabeszko ryszardRABESZKO Ryszard 66 Rodowo 0 0
0.00
6 warsinzska beata mariaWARSIŃSKA Beata Maria 45 Stanisławie 4 0.0004
0.40
7 bilinzski tadeuszBILIŃSKI Tadeusz 61 Kończewice 5 0.00051
0.51
Razem 28
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 28

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 odya zenon jerzyODYA Zenon Jerzy 70 Tczew 385 0.03893
38.93
2 marcinzska ewa mariaMARCIŃSKA Ewa Maria 34 Tuchlino 32 0.00324
3.24
3 kozdronz jerzyKOZDROŃ Jerzy 67 Mareza 1 0.0001
0.10
4 sobczynzska monika emiliaSOBCZYŃSKA Monika Emilia 41 Malbork 8 0.00081
0.81
5 szledzz mariuszŚLEDŹ Mariusz 61 Małe Walichnowy 12 0.00121
1.21
6 dulska joannaDULSKA Joanna 22 Sztum 15 0.00152
1.52
7 czarniecka anita monikaCZARNIECKA Anita Monika 44 Mortąg 16 0.00162
1.62
Razem 469
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 469

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sznieg andrzej stanislzawŚNIEG Andrzej Stanisław 60 Pastwa 16 0.00162
1.62
2 jaroszewska marzena justynaJAROSZEWSKA Marzena Justyna 40 Nowy Staw 4 0.0004
0.40
3 kirszenstein aleksander marianKIRSZENSTEIN Aleksander Marian 56 Gniew 4 0.0004
0.40
4 mocarska krystynaMOCARSKA Krystyna 62 Nowy Dwór Gdański 4 0.0004
0.40
5 michalzek zbigniew janMICHAŁEK Zbigniew Jan 62 Uśnice 1 0.0001
0.10
6 walejko aleksandra izabelaWALEJKO Aleksandra Izabela 49 Pszczółki 1 0.0001
0.10
7 karasz adamKARAŚ Adam 61 Kwidzyn 1 0.0001
0.10
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 andrzejewski szymon tomaszANDRZEJEWSKI Szymon Tomasz 34 Gdańsk 4 0.0004
0.40
2 prussak sara mariaPRUSSAK Sara Maria 28 Gdańsk 2 0.0002
0.20
3 lipowicz mateusz pawelzLIPOWICZ Mateusz Paweł 33 Tczew 2 0.0002
0.20
4 martela violetta barbaraMARTELA Violetta Barbara 55 Gdynia 2 0.0002
0.20
5 jezdrzejczyk jacekJĘDRZEJCZYK Jacek 38 Gdańsk 2 0.0002
0.20
6 pilecka zofia mariannaPILECKA Zofia Marianna 22 Gdańsk 4 0.0004
0.40
7 hryniewski wojciechHRYNIEWSKI Wojciech 29 Gdańsk 1 0.0001
0.10
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ugorenko marcin wojciechUGORENKO Marcin Wojciech 26 Gdańsk 10 0.00101
1.01
2 landowski marcin stanislzawLANDOWSKI Marcin Stanisław 48 Rumia 6 0.00061
0.61
3 piepiozrka magdalena jadwigaPIEPIÓRKA Magdalena Jadwiga 26 Gdynia 1 0.0001
0.10
4 sugier sylwia katarzynaSUGIER Sylwia Katarzyna 40 Skarszewy 1 0.0001
0.10
5 gozrecki patryk bogdanGÓRECKI Patryk Bogdan 28 Skowarcz 4 0.0004
0.40
6 kosiorek krystyna teresaKOSIOREK Krystyna Teresa 65 Człuchów 1 0.0001
0.10
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szalzabski allan leonSZAŁABSKI Allan Leon 57 Prabuty 9 0.00091
0.91
2 rodziewicz-klawinzska jolanta ewaRODZIEWICZ-KLAWIŃSKA Jolanta Ewa 47 Malbork 8 0.00081
0.81
3 stopka mateuszSTOPKA Mateusz 29 Tczew 9 0.00091
0.91
4 paczkowska magdalena mariaPACZKOWSKA Magdalena Maria 40 Jankowo Gdańskie 8 0.00081
0.81
5 ptak stanislzaw leszekPTAK Stanisław Leszek 65 Nowy Staw 2 0.0002
0.20
6 jankowska agnieszkaJANKOWSKA Agnieszka 33 Kwidzyn 5 0.00051
0.51
7 luty jerzyLUTY Jerzy 73 Sołtyski 3 0.0003
0.30
Razem 44
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 44

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krzywkowski marcin piotrKRZYWKOWSKI Marcin Piotr 29 Tczew 20 0.00202
2.02
2 preiss krystianPREISS Krystian 40 Nowy Dwór Gdański 3 0.0003
0.30
3 teclzaw szymon piotrTECŁAW Szymon Piotr 32 Tczew 1 0.0001
0.10
4 andrzejewski slzawomir michalzANDRZEJEWSKI Sławomir Michał 42 Sztum 2 0.0002
0.20
5 chylinzska lidiaCHYLIŃSKA Lidia 66 Tczew 17 0.00172
1.72
6 stupkiewicz magdalenaSTUPKIEWICZ Magdalena 42 Stegna 0 0
0.00
7 gurbowicz martaGURBOWICZ Marta 27 Subkowy 1 0.0001
0.10
Razem 44
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 44

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzebrowski arwid marekŻEBROWSKI Arwid Marek 62 Kaniczki 130 0.01314
13.14
2 szramowski wojciech norbertSZRAMOWSKI Wojciech Norbert 48 Pelplin 71 0.00718
7.18
3 cymanzska martaCYMAŃSKA Marta 28 Malbork 50 0.00506
5.06
4 palzubicka ewelina mariaPAŁUBICKA Ewelina Maria 43 Nowy Dwór Gdański 18 0.00182
1.82
5 stec zuzanna igaSTEC Zuzanna Iga 24 Postolin 6 0.00061
0.61
6 wieczorek jan antoniWIECZOREK Jan Antoni 66 Miłoradz 16 0.00162
1.62
7 semborowski andrzejSEMBOROWSKI Andrzej 71 Dąbrówka 42 0.00425
4.25
Razem 333
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 333
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Tczewie) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1994
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1994
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1995
3 Liczba kart niewykorzystanych 961
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 1034
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1034
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 1034
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 1034
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 35
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 25
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 999
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 borzyszkowski wojciech stefanBORZYSZKOWSKI Wojciech Stefan 58 Tczew 103 0.01031
10.31
2 kucharek miroslzawa danutaKUCHAREK Mirosława Danuta 62 Tczew 45 0.0045
4.50
3 burczyk malzgorzata zofiaBURCZYK Małgorzata Zofia 36 Tczew 28 0.0028
2.80
4 wajdeman monika annaWAJDEMAN Monika Anna 27 Tczew 4 0.0004
0.40
5 dominikowski rajmund janDOMINIKOWSKI Rajmund Jan 72 Tczew 31 0.0031
3.10
6 urbanzski karol mariuszURBAŃSKI Karol Mariusz 59 Tczew 4 0.0004
0.40
7 wezclzaw monika teresaWĘCŁAW Monika Teresa 27 Tczew 11 0.0011
1.10
Razem 226
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 226

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matysiak mieczyslzawMATYSIAK Mieczysław 58 Tczew 112 0.01121
11.21
2 wons maria annaWONS Maria Anna 61 Tczew 34 0.0034
3.40
3 wieczorkowski michalz stefanWIECZORKOWSKI Michał Stefan 42 Tczew 22 0.0022
2.20
4 drozdowski zygmuntDROZDOWSKI Zygmunt 69 Tczew 27 0.0027
2.70
5 szliwka mieczyslzawŚLIWKA Mieczysław 72 Tczew 33 0.0033
3.30
6 studená katarzynaSTUDENÁ Katarzyna 22 Tczew 17 0.0017
1.70
7 ziozlzek - radziszewska ewa danutaZIÓŁEK - RADZISZEWSKA Ewa Danuta 58 Tczew 44 0.0044
4.40
Razem 289
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 289

Lista nr 13 - KW POROZUMIENIE NA PLUS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 poblzocki miroslzaw stanislzawPOBŁOCKI Mirosław Stanisław 56 Tczew 164 0.01642
16.42
2 roczynzski czeslzaw zygmuntROCZYŃSKI Czesław Zygmunt 53 Tczew 20 0.002
2.00
3 skiberowski maciej waclzawSKIBEROWSKI Maciej Wacław 40 Tczew 35 0.0035
3.50
4 mueller marlena krystynaMUELLER Marlena Krystyna 37 Tczew 8 0.0008
0.80
5 biernacka krystyna mariaBIERNACKA Krystyna Maria 61 Tczew 13 0.0013
1.30
6 karnowska katarzyna magdalenaKARNOWSKA Katarzyna Magdalena 43 Tczew 11 0.0011
1.10
7 brucki ryszard piotrBRUCKI Ryszard Piotr 72 Tczew 69 0.00691
6.91
Razem 320
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 320

Lista nr 14 - KW INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartoszewski jaroslzaw piotrBARTOSZEWSKI Jarosław Piotr 52 Tczew 24 0.0024
2.40
2 tyrolski grzegorz franciszekTYROLSKI Grzegorz Franciszek 42 Tczew 14 0.0014
1.40
3 maj krzysztof piotrMAJ Krzysztof Piotr 56 Tczew 4 0.0004
0.40
4 kamienz sylwia katarzynaKAMIEŃ Sylwia Katarzyna 48 Tczew 3 0.0003
0.30
5 kaliszuk ewaKALISZUK Ewa 59 Tczew 4 0.0004
0.40
6 kussowska aleksandra mariaKUSSOWSKA Aleksandra Maria 31 Tczew 13 0.0013
1.30
7 kulaszewski bartosz jakubKULASZEWSKI Bartosz Jakub 32 Tczew 3 0.0003
0.30
Razem 65
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 65

Lista nr 15 - KWW ŚWIADOMY TCZEW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 urban zbigniew antoniURBAN Zbigniew Antoni 49 Tczew 68 0.00681
6.81
2 warczak - wyczynzska dorota annaWARCZAK - WYCZYŃSKA Dorota Anna 47 Tczew 5 0.0005
0.50
3 wasiek ewa boguslzawaWASIEK Ewa Bogusława 48 Tczew 2 0.0002
0.20
4 mucha jacekMUCHA Jacek 38 Tczew 10 0.001
1.00
5 szweda romanSZWEDA Roman 49 Tczew 9 0.0009
0.90
6 osnowski marcin tomaszOSNOWSKI Marcin Tomasz 44 Tczew 4 0.0004
0.40
7 krasowska weronika zuzannaKRASOWSKA Weronika Zuzanna 31 Tczew 1 0.0001
0.10
Razem 99
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 99