Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW

Obwód nr 11

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Grunwaldzka 1 Tczew
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice ulica: Bolesława Chrobrego, Fabryczna, Grunwaldzka, Kazimierza Wielkiego, Księżniczki Dobrawy, Mieszka I, Piaskowa, Piastowska, Plac Patriotów, Poligonowa, Przemysława II, Rycerska, Tczewskich Saperów, Świętopełka, Targowa, Wojska Polskiego (cała)
Liczba mieszkańców 1859
Liczba wyborców 1477
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Tczewie 1, 2, 3
Rady Powiatu Tczewskiego 1, 2
Sejmiku Województwa Pomorskiego 5

Protokoły

 • Wybory Prezydenta Miasta Tczewa
 • Wybory Rady Powiatu Tczewskiego) - Okręg nr 2
 • Wybory Rady Miejskiej w Tczewie) - Okręg nr 3
 • Wybory Rady Miejskiej w Tczewie) - Okręg nr 2
 • Wybory Rady Miejskiej w Tczewie) - Okręg nr 1
 • Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 5
 • Wybory Rady Powiatu Tczewskiego) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Tczewa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1477
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1477
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1479
3 Liczba kart niewykorzystanych 746
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 733
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 733
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 731
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 730
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 725
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chelzstowski marcin sebastianCHEŁSTOWSKI Marcin Sebastian 28 wyższe Tczew 28 0.00386
3.86
2 drzezzzdzzzon wojciech leszekDRZEŻDŻON Wojciech Leszek 48 wyższe Tczew 125 0.01724
17.24
3 dzwonkowski tadeusz adamDZWONKOWSKI Tadeusz Adam 56 wyższe Tczew 157 0.02166
21.66
4 nitza iwona beataNITZA Iwona Beata 45 wyższe Tczew 88 0.01214
12.14
5 poblzocki miroslzaw stanislzawPOBŁOCKI Mirosław Stanisław 56 wyższe Tczew 272 0.03752
37.52
6 urban zbigniew antoniURBAN Zbigniew Antoni 49 wyższe Tczew 55 0.00759
7.59
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Tczewskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 483
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 488
3 Liczba kart niewykorzystanych 258
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 230
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 228
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 228
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 219
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kucharek adam antoniKUCHAREK Adam Antoni 64 Tczew 13 0.00594
5.94
2 bronk tomasz piotrBRONK Tomasz Piotr 39 Tczew 8 0.00365
3.65
3 trzcinzski marek antoniTRZCIŃSKI Marek Antoni 63 Knybawa 14 0.00639
6.39
4 paszek katarzyna marlenaPASZEK Katarzyna Marlena 44 Subkowy 5 0.00228
2.28
5 mackiewicz tomasz andrzejMACKIEWICZ Tomasz Andrzej 49 Subkowy 0 0
0.00
6 piechowska edyta elzzzbietaPIECHOWSKA Edyta Elżbieta 39 Tczew 0 0
0.00
7 nitza paulina jadwigaNITZA Paulina Jadwiga 22 Tczew 10 0.00457
4.57
8 ormanin damian jozzefORMANIN Damian Józef 39 Tczew 3 0.00137
1.37
9 roik marzenaROIK Marzena 52 Tczew 3 0.00137
1.37
Razem 56
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 56

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kaminzska barbara mariaKAMIŃSKA Barbara Maria 58 Tczew 20 0.00913
9.13
2 matysiak barbaraMATYSIAK Barbara 58 Knybawa 11 0.00502
5.02
3 gross stefanGROSS Stefan 70 Tczew 0 0
0.00
4 michalak wieslzaw jerzyMICHALAK Wiesław Jerzy 70 Tczew 2 0.00091
0.91
5 studený jiříSTUDENÝ Jiří 45 Tczew 27 0.01233
12.33
6 kulikowski leopoldKULIKOWSKI Leopold 66 Tczew 5 0.00228
2.28
7 mikitulza piotr stanislzawMIKITUŁA Piotr Stanisław 65 Tczew 0 0
0.00
8 wozzniak maria renataWOŹNIAK Maria Renata 60 Stanisławie 1 0.00046
0.46
9 blzachowicz-antczak mariolaBŁACHOWICZ-ANTCZAK Mariola 57 Tczew 5 0.00228
2.28
Razem 71
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 71

Lista nr 11 - KW POROZUMIENIE NA PLUS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 korda krzysztof janKORDA Krzysztof Jan 39 Tczew 10 0.00457
4.57
2 gajewska alicja teresaGAJEWSKA Alicja Teresa 57 Tczew 7 0.0032
3.20
3 jank jolanta mariaJANK Jolanta Maria 63 Tczew 5 0.00228
2.28
4 oszmana grzegorz czeslzawOSZMANA Grzegorz Czesław 36 Tczew 15 0.00685
6.85
5 brandt daniel miroslzawBRANDT Daniel Mirosław 42 Tczew 1 0.00046
0.46
6 demski andrzejDEMSKI Andrzej 40 Tczew 11 0.00502
5.02
7 dudzinzska bozzzena mieczyslzawaDUDZIŃSKA Bożena Mieczysława 51 Rokitki 4 0.00183
1.83
8 pietuch andrzej janPIETUCH Andrzej Jan 47 Tczew 0 0
0.00
9 jakubowska julita teresaJAKUBOWSKA Julita Teresa 59 Tczew 15 0.00685
6.85
Razem 68
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 68

Lista nr 12 - KW INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 antczak grazzzynaANTCZAK Grażyna 71 Tczew 9 0.00411
4.11
2 zzzygowski-arski romanŻYGOWSKI-ARSKI Roman 36 Tczew 4 0.00183
1.83
3 kiedrowski ludwik stefanKIEDROWSKI Ludwik Stefan 69 Tczew 3 0.00137
1.37
4 sobecki radoslzaw krzysztofSOBECKI Radosław Krzysztof 36 Tczew 0 0
0.00
5 golzaszewska annaGOŁASZEWSKA Anna 56 Tczew 0 0
0.00
6 dazbrowski michalz adamDĄBROWSKI Michał Adam 37 Tczew 2 0.00091
0.91
7 cyrulnik bozzzena stefaniaCYRULNIK Bożena Stefania 58 Tczew 2 0.00091
0.91
8 maj joanna waclzawaMAJ Joanna Wacława 43 Tczew 2 0.00091
0.91
9 ludwiczak oskar jozzefLUDWICZAK Oskar Józef 21 Tczew 2 0.00091
0.91
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Tczewie) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 483
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 483
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 476
3 Liczba kart niewykorzystanych 281
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 195
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 195
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 193
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 193
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 188
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 borzyszkowski wojciech stefanBORZYSZKOWSKI Wojciech Stefan 58 Tczew 11 0.00585
5.85
2 kucharek miroslzawa danutaKUCHAREK Mirosława Danuta 62 Tczew 5 0.00266
2.66
3 burczyk malzgorzata zofiaBURCZYK Małgorzata Zofia 36 Tczew 5 0.00266
2.66
4 wajdeman monika annaWAJDEMAN Monika Anna 27 Tczew 8 0.00426
4.26
5 dominikowski rajmund janDOMINIKOWSKI Rajmund Jan 72 Tczew 0 0
0.00
6 urbanzski karol mariuszURBAŃSKI Karol Mariusz 59 Tczew 0 0
0.00
7 wezclzaw monika teresaWĘCŁAW Monika Teresa 27 Tczew 2 0.00106
1.06
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 matysiak mieczyslzawMATYSIAK Mieczysław 58 Tczew 18 0.00957
9.57
2 wons maria annaWONS Maria Anna 61 Tczew 4 0.00213
2.13
3 wieczorkowski michalz stefanWIECZORKOWSKI Michał Stefan 42 Tczew 2 0.00106
1.06
4 drozdowski zygmuntDROZDOWSKI Zygmunt 69 Tczew 5 0.00266
2.66
5 szliwka mieczyslzawŚLIWKA Mieczysław 72 Tczew 0 0
0.00
6 studená katarzynaSTUDENÁ Katarzyna 22 Tczew 15 0.00798
7.98
7 ziozlzek - radziszewska ewa danutaZIÓŁEK - RADZISZEWSKA Ewa Danuta 58 Tczew 11 0.00585
5.85
Razem 55
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 55

Lista nr 13 - KW POROZUMIENIE NA PLUS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 poblzocki miroslzaw stanislzawPOBŁOCKI Mirosław Stanisław 56 Tczew 42 0.02234
22.34
2 roczynzski czeslzaw zygmuntROCZYŃSKI Czesław Zygmunt 53 Tczew 5 0.00266
2.66
3 skiberowski maciej waclzawSKIBEROWSKI Maciej Wacław 40 Tczew 5 0.00266
2.66
4 mueller marlena krystynaMUELLER Marlena Krystyna 37 Tczew 1 0.00053
0.53
5 biernacka krystyna mariaBIERNACKA Krystyna Maria 61 Tczew 1 0.00053
0.53
6 karnowska katarzyna magdalenaKARNOWSKA Katarzyna Magdalena 43 Tczew 7 0.00372
3.72
7 brucki ryszard piotrBRUCKI Ryszard Piotr 72 Tczew 1 0.00053
0.53
Razem 62
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 62

Lista nr 14 - KW INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bartoszewski jaroslzaw piotrBARTOSZEWSKI Jarosław Piotr 52 Tczew 13 0.00691
6.91
2 tyrolski grzegorz franciszekTYROLSKI Grzegorz Franciszek 42 Tczew 2 0.00106
1.06
3 maj krzysztof piotrMAJ Krzysztof Piotr 56 Tczew 3 0.0016
1.60
4 kamienz sylwia katarzynaKAMIEŃ Sylwia Katarzyna 48 Tczew 1 0.00053
0.53
5 kaliszuk ewaKALISZUK Ewa 59 Tczew 3 0.0016
1.60
6 kussowska aleksandra mariaKUSSOWSKA Aleksandra Maria 31 Tczew 2 0.00106
1.06
7 kulaszewski bartosz jakubKULASZEWSKI Bartosz Jakub 32 Tczew 1 0.00053
0.53
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 15 - KWW ŚWIADOMY TCZEW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 urban zbigniew antoniURBAN Zbigniew Antoni 49 Tczew 7 0.00372
3.72
2 warczak - wyczynzska dorota annaWARCZAK - WYCZYŃSKA Dorota Anna 47 Tczew 4 0.00213
2.13
3 wasiek ewa boguslzawaWASIEK Ewa Bogusława 48 Tczew 0 0
0.00
4 mucha jacekMUCHA Jacek 38 Tczew 2 0.00106
1.06
5 szweda romanSZWEDA Roman 49 Tczew 0 0
0.00
6 osnowski marcin tomaszOSNOWSKI Marcin Tomasz 44 Tczew 0 0
0.00
7 krasowska weronika zuzannaKRASOWSKA Weronika Zuzanna 31 Tczew 2 0.00106
1.06
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Tczewie) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 878
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 878
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 879
3 Liczba kart niewykorzystanych 387
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 492
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 492
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 492
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 492
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 484
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 genca brygida malzgorzataGENCA Brygida Małgorzata 69 Tczew 19 0.00393
3.93
2 szulc marcinSZULC Marcin 44 Tczew 13 0.00269
2.69
3 boniek waldemar adamBONIEK Waldemar Adam 48 Tczew 5 0.00103
1.03
4 zoch gabrielaZOCH Gabriela 44 Tczew 12 0.00248
2.48
5 ormanin marian mateuszORMANIN Marian Mateusz 68 Tczew 10 0.00207
2.07
Razem 59
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 59

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 dzwonkowski tadeusz adamDZWONKOWSKI Tadeusz Adam 56 Tczew 82 0.01694
16.94
2 abramczyk andrzejABRAMCZYK Andrzej 73 Tczew 1 0.00021
0.21
3 mazela barbara mariaMAZELA Barbara Maria 69 Tczew 3 0.00062
0.62
4 bazk dorota mariaBĄK Dorota Maria 56 Tczew 5 0.00103
1.03
5 drozdowska zofiaDROZDOWSKA Zofia 67 Tczew 3 0.00062
0.62
6 magdonz dariusz piotrMAGDOŃ Dariusz Piotr 43 Tczew 1 0.00021
0.21
7 sarnowski marian janSARNOWSKI Marian Jan 62 Tczew 9 0.00186
1.86
Razem 104
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 104

Lista nr 13 - KW POROZUMIENIE NA PLUS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 augustyn miroslzawAUGUSTYN Mirosław 62 Tczew 36 0.00744
7.44
2 mokwa kazimierzMOKWA Kazimierz 67 Tczew 11 0.00227
2.27
3 pawelec anna mariaPAWELEC Anna Maria 65 Tczew 10 0.00207
2.07
4 wojciechowski piotr edmundWOJCIECHOWSKI Piotr Edmund 44 Tczew 4 0.00083
0.83
5 drelak danutaDRELAK Danuta 52 Tczew 0 0
0.00
6 gren ewa barbaraGREN Ewa Barbara 48 Tczew 1 0.00021
0.21
7 tobianzski tomasz gerardTOBIAŃSKI Tomasz Gerard 45 Tczew 56 0.01157
11.57
Razem 118
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 118

Lista nr 14 - KW INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 brzazdkowski lzukasz andrzejBRZĄDKOWSKI Łukasz Andrzej 38 Tczew 36 0.00744
7.44
2 kaffka miroslzaw witoldKAFFKA Mirosław Witold 54 Tczew 12 0.00248
2.48
3 olszewska alicja barbaraOLSZEWSKA Alicja Barbara 54 Tczew 11 0.00227
2.27
4 brzozowski arkadiuszBRZOZOWSKI Arkadiusz 39 Tczew 8 0.00165
1.65
5 zzzywicka danuta sabinaŻYWICKA Danuta Sabina 64 Tczew 83 0.01715
17.15
6 czarnecka marta barbaraCZARNECKA Marta Barbara 41 Tczew 11 0.00227
2.27
7 dietrich rafalz szczepanDIETRICH Rafał Szczepan 40 Tczew 2 0.00041
0.41
Razem 163
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 163

Lista nr 15 - KWW ŚWIADOMY TCZEW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czerniewicz lzukasz miroslzawCZERNIEWICZ Łukasz Mirosław 40 Tczew 2 0.00041
0.41
2 sarnowski kamil marekSARNOWSKI Kamil Marek 19 TCZEW 3 0.00062
0.62
3 urban alina annaURBAN Alina Anna 38 Tczew 2 0.00041
0.41
4 thomas dominika dorotaTHOMAS Dominika Dorota 37 Tczew 14 0.00289
2.89
5 nowakowski andrzej franciszekNOWAKOWSKI Andrzej Franciszek 68 Tczew 0 0
0.00
6 skowronzski michalz stanislzawSKOWROŃSKI Michał Stanisław 38 Tczew 1 0.00021
0.21
7 sarnowska barbara mariaSARNOWSKA Barbara Maria 38 Tczew 1 0.00021
0.21
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 16 - KWW #TNP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 urban anna mariaURBAN Anna Maria 55 Tczew 6 0.00124
1.24
2 kuzznik-bluhm katarzyna kamilaKUŹNIK-BLUHM Katarzyna Kamila 28 Tczew 4 0.00083
0.83
3 litka jaroslzaw wojciechLITKA Jarosław Wojciech 44 Tczew 1 0.00021
0.21
4 pakizer jonasz michalzPAKIZER Jonasz Michał 18 Tczew 3 0.00062
0.62
5 bednarek renataBEDNAREK Renata 39 Tczew 3 0.00062
0.62
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Tczewie) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 116
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 116
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 115
3 Liczba kart niewykorzystanych 69
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 46
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 46
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 46
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 46
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 42
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nitza iwona beataNITZA Iwona Beata 45 Tczew 5 0.0119
11.90
2 kobylnicka aleksandraKOBYLNICKA Aleksandra 26 Tczew 1 0.00238
2.38
3 winnicki jaroslzawWINNICKI Jarosław 50 Tczew 0 0
0.00
4 bieniek andrzejBIENIEK Andrzej 65 Tczew 1 0.00238
2.38
5 dzialzdowska monika martynaDZIAŁDOWSKA Monika Martyna 28 Tczew 1 0.00238
2.38
6 dziazba jerzy stefanDZIĄBA Jerzy Stefan 68 Tczew 0 0
0.00
7 wijas adam jerzyWIJAS Adam Jerzy 31 Tczew 2 0.00476
4.76
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cichon jozzefCICHON Józef 58 Tczew 1 0.00238
2.38
2 zblewski andrzejZBLEWSKI Andrzej 56 Tczew 2 0.00476
4.76
3 draszynzski robert mieczyslzawDRASZYŃSKI Robert Mieczysław 54 Tczew 0 0
0.00
4 dulny bogumilza janinaDULNY Bogumiła Janina 57 Tczew 2 0.00476
4.76
5 szalzajda jaroslzawSZAŁAJDA Jarosław 39 Tczew 0 0
0.00
6 niedzzwiecka joanna agnieszkaNIEDŹWIECKA Joanna Agnieszka 48 Tczew 1 0.00238
2.38
7 urmanin lucyna danutaURMANIN Lucyna Danuta 64 Tczew 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 13 - KW POROZUMIENIE NA PLUS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 misiewicz krzysztof grzegorzMISIEWICZ Krzysztof Grzegorz 47 Tczew 5 0.0119
11.90
2 chylicka bozzzena annaCHYLICKA Bożena Anna 68 Tczew 6 0.01429
14.29
3 tomczak katarzyna mariaTOMCZAK Katarzyna Maria 57 Tczew 0 0
0.00
4 zakrzewski franciszekZAKRZEWSKI Franciszek 68 Tczew 0 0
0.00
5 truszkowski antoniTRUSZKOWSKI Antoni 66 Tczew 1 0.00238
2.38
6 mirotta dorotaMIROTTA Dorota 50 Tczew 2 0.00476
4.76
7 ziozlzkowski jozzef marcinZIÓŁKOWSKI Józef Marcin 69 Tczew 2 0.00476
4.76
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 14 - KW INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ciesielski michalz jacekCIESIELSKI Michał Jacek 44 Tczew 2 0.00476
4.76
2 piepiozrka anita dorotaPIEPIÓRKA Anita Dorota 52 Tczew 0 0
0.00
3 osowska katarzyna mariaOSOWSKA Katarzyna Maria 53 Tczew 1 0.00238
2.38
4 metryka grzegorz janMETRYKA Grzegorz Jan 55 Tczew 0 0
0.00
5 gielzdon krzysztofGIEŁDON Krzysztof 50 Tczew 0 0
0.00
6 kliczewska mirelaKLICZEWSKA Mirela 23 Tczew 0 0
0.00
7 czerwinzski pawelz andrzejCZERWIŃSKI Paweł Andrzej 29 Tczew 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 15 - KWW ŚWIADOMY TCZEW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czapiewski piotr szczepanCZAPIEWSKI Piotr Szczepan 64 Tczew 1 0.00238
2.38
2 paprot bartoszPAPROT Bartosz 28 Tczew 0 0
0.00
3 maciejewska annaMACIEJEWSKA Anna 45 Tczew 0 0
0.00
4 iwanow arkadiusz bronislzawIWANOW Arkadiusz Bronisław 44 Tczew 0 0
0.00
5 diller natalia kamilaDILLER Natalia Kamila 30 Tczew 1 0.00238
2.38
6 siewierska paulina ewaSIEWIERSKA Paulina Ewa 25 Tczew 0 0
0.00
7 czerniewski lzukasz marekCZERNIEWSKI Łukasz Marek 38 Tczew 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 16 - KWW #TNP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kulas aleksandraKULAS Aleksandra 28 Tczew 3 0.00714
7.14
2 leman-sienkiewicz barbara aleksandraLEMAN-SIENKIEWICZ Barbara Aleksandra 38 Tczew 0 0
0.00
3 szydlik malzgorzataSZYDLIK Małgorzata 24 Tczew 0 0
0.00
4 chelzstowski marcin sebastianCHEŁSTOWSKI Marcin Sebastian 28 Tczew 0 0
0.00
5 sawicki roman stanislzawSAWICKI Roman Stanisław 45 Tczew 0 0
0.00
6 chelzstowski krzysztof andrzejCHEŁSTOWSKI Krzysztof Andrzej 67 Tczew 0 0
0.00
7 grund kamila celinaGRUND Kamila Celina 38 Tczew 2 0.00476
4.76
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1477
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1484
3 Liczba kart niewykorzystanych 751
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 733
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 731
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 731
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 20
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 711
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sarnowski jozzef leonSARNOWSKI Józef Leon 68 Czernin 5 0.0007
0.70
2 pawlzowska maria urszulaPAWŁOWSKA Maria Urszula 60 Mikoszewo 4 0.00056
0.56
3 szwierczek tomaszŚWIERCZEK Tomasz 45 Gurcz 0 0
0.00
4 komosinzska urszulaKOMOSIŃSKA Urszula 68 Borkowo 2 0.00028
0.28
5 rabeszko ryszardRABESZKO Ryszard 66 Rodowo 0 0
0.00
6 warsinzska beata mariaWARSIŃSKA Beata Maria 45 Stanisławie 2 0.00028
0.28
7 bilinzski tadeuszBILIŃSKI Tadeusz 61 Kończewice 4 0.00056
0.56
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 odya zenon jerzyODYA Zenon Jerzy 70 Tczew 309 0.04346
43.46
2 marcinzska ewa mariaMARCIŃSKA Ewa Maria 34 Tuchlino 16 0.00225
2.25
3 kozdronz jerzyKOZDROŃ Jerzy 67 Mareza 6 0.00084
0.84
4 sobczynzska monika emiliaSOBCZYŃSKA Monika Emilia 41 Malbork 6 0.00084
0.84
5 szledzz mariuszŚLEDŹ Mariusz 61 Małe Walichnowy 8 0.00113
1.13
6 dulska joannaDULSKA Joanna 22 Sztum 6 0.00084
0.84
7 czarniecka anita monikaCZARNIECKA Anita Monika 44 Mortąg 20 0.00281
2.81
Razem 371
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 371

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sznieg andrzej stanislzawŚNIEG Andrzej Stanisław 60 Pastwa 7 0.00098
0.98
2 jaroszewska marzena justynaJAROSZEWSKA Marzena Justyna 40 Nowy Staw 6 0.00084
0.84
3 kirszenstein aleksander marianKIRSZENSTEIN Aleksander Marian 56 Gniew 2 0.00028
0.28
4 mocarska krystynaMOCARSKA Krystyna 62 Nowy Dwór Gdański 5 0.0007
0.70
5 michalzek zbigniew janMICHAŁEK Zbigniew Jan 62 Uśnice 2 0.00028
0.28
6 walejko aleksandra izabelaWALEJKO Aleksandra Izabela 49 Pszczółki 1 0.00014
0.14
7 karasz adamKARAŚ Adam 61 Kwidzyn 3 0.00042
0.42
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 andrzejewski szymon tomaszANDRZEJEWSKI Szymon Tomasz 34 Gdańsk 5 0.0007
0.70
2 prussak sara mariaPRUSSAK Sara Maria 28 Gdańsk 5 0.0007
0.70
3 lipowicz mateusz pawelzLIPOWICZ Mateusz Paweł 33 Tczew 0 0
0.00
4 martela violetta barbaraMARTELA Violetta Barbara 55 Gdynia 0 0
0.00
5 jezdrzejczyk jacekJĘDRZEJCZYK Jacek 38 Gdańsk 2 0.00028
0.28
6 pilecka zofia mariannaPILECKA Zofia Marianna 22 Gdańsk 2 0.00028
0.28
7 hryniewski wojciechHRYNIEWSKI Wojciech 29 Gdańsk 1 0.00014
0.14
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ugorenko marcin wojciechUGORENKO Marcin Wojciech 26 Gdańsk 3 0.00042
0.42
2 landowski marcin stanislzawLANDOWSKI Marcin Stanisław 48 Rumia 3 0.00042
0.42
3 piepiozrka magdalena jadwigaPIEPIÓRKA Magdalena Jadwiga 26 Gdynia 2 0.00028
0.28
4 sugier sylwia katarzynaSUGIER Sylwia Katarzyna 40 Skarszewy 1 0.00014
0.14
5 gozrecki patryk bogdanGÓRECKI Patryk Bogdan 28 Skowarcz 3 0.00042
0.42
6 kosiorek krystyna teresaKOSIOREK Krystyna Teresa 65 Człuchów 1 0.00014
0.14
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szalzabski allan leonSZAŁABSKI Allan Leon 57 Prabuty 4 0.00056
0.56
2 rodziewicz-klawinzska jolanta ewaRODZIEWICZ-KLAWIŃSKA Jolanta Ewa 47 Malbork 7 0.00098
0.98
3 stopka mateuszSTOPKA Mateusz 29 Tczew 13 0.00183
1.83
4 paczkowska magdalena mariaPACZKOWSKA Magdalena Maria 40 Jankowo Gdańskie 7 0.00098
0.98
5 ptak stanislzaw leszekPTAK Stanisław Leszek 65 Nowy Staw 3 0.00042
0.42
6 jankowska agnieszkaJANKOWSKA Agnieszka 33 Kwidzyn 6 0.00084
0.84
7 luty jerzyLUTY Jerzy 73 Sołtyski 2 0.00028
0.28
Razem 42
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 42

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krzywkowski marcin piotrKRZYWKOWSKI Marcin Piotr 29 Tczew 16 0.00225
2.25
2 preiss krystianPREISS Krystian 40 Nowy Dwór Gdański 6 0.00084
0.84
3 teclzaw szymon piotrTECŁAW Szymon Piotr 32 Tczew 3 0.00042
0.42
4 andrzejewski slzawomir michalzANDRZEJEWSKI Sławomir Michał 42 Sztum 0 0
0.00
5 chylinzska lidiaCHYLIŃSKA Lidia 66 Tczew 9 0.00127
1.27
6 stupkiewicz magdalenaSTUPKIEWICZ Magdalena 42 Stegna 1 0.00014
0.14
7 gurbowicz martaGURBOWICZ Marta 27 Subkowy 2 0.00028
0.28
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzebrowski arwid marekŻEBROWSKI Arwid Marek 62 Kaniczki 72 0.01013
10.13
2 szramowski wojciech norbertSZRAMOWSKI Wojciech Norbert 48 Pelplin 24 0.00338
3.38
3 cymanzska martaCYMAŃSKA Marta 28 Malbork 24 0.00338
3.38
4 palzubicka ewelina mariaPAŁUBICKA Ewelina Maria 43 Nowy Dwór Gdański 13 0.00183
1.83
5 stec zuzanna igaSTEC Zuzanna Iga 24 Postolin 11 0.00155
1.55
6 wieczorek jan antoniWIECZOREK Jan Antoni 66 Miłoradz 11 0.00155
1.55
7 semborowski andrzejSEMBOROWSKI Andrzej 71 Dąbrówka 35 0.00492
4.92
Razem 190
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 190
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Tczewskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 994
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1011
3 Liczba kart niewykorzystanych 490
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 504
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 504
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 504
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 14
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 490
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kulas jan edwardKULAS Jan Edward 61 Tczew 67 0.01367
13.67
2 iwicka-waruszewska monika jolantaIWICKA-WARUSZEWSKA Monika Jolanta 33 Tczew 11 0.00224
2.24
3 kucharska wandaKUCHARSKA Wanda 64 Tczew 4 0.00082
0.82
4 trutkowski jozzefTRUTKOWSKI Józef 63 Tczew 3 0.00061
0.61
5 olejnik martyna mariaOLEJNIK Martyna Maria 29 Tczew 9 0.00184
1.84
Razem 94
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 94

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smolinzski stanislzawSMOLIŃSKI Stanisław 61 Tczew 73 0.0149
14.90
2 hennig karolHENNIG Karol 33 Tczew 7 0.00143
1.43
3 klusek marekKLUSEK Marek 52 Gniew 7 0.00143
1.43
4 piechowska dorotaPIECHOWSKA Dorota 53 Tczew 17 0.00347
3.47
5 duszynzski andrzej krzysztofDUSZYŃSKI Andrzej Krzysztof 58 Tczew 5 0.00102
1.02
6 treder lucynaTREDER Lucyna 55 Tczew 3 0.00061
0.61
7 szczepanzska maria izabelaSZCZEPAŃSKA Maria Izabela 73 Tczew 9 0.00184
1.84
Razem 121
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 121

Lista nr 11 - KW POROZUMIENIE NA PLUS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 makacz gabriela annaMAKAĆ Gabriela Anna 54 Tczew 42 0.00857
8.57
2 wiozrek mariusz wojciechWIÓREK Mariusz Wojciech 54 Tczew 20 0.00408
4.08
3 kajzer tomasz tadeuszKAJZER Tomasz Tadeusz 36 Tczew 6 0.00122
1.22
4 czucha artur antoniCZUCHA Artur Antoni 43 Tczew 14 0.00286
2.86
5 zielinzski krzysztofZIELIŃSKI Krzysztof 45 Lignowy Szlacheckie 8 0.00163
1.63
6 salkowska-stubba ewaSALKOWSKA-STUBBA Ewa 55 Tczew 4 0.00082
0.82
7 owedyk-chamska marlena stanislzawaOWEDYK-CHAMSKA Marlena Stanisława 46 Dąbrówka 14 0.00286
2.86
Razem 108
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 108

Lista nr 12 - KW INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ackerman stanislzaw marianACKERMAN Stanisław Marian 60 Tczew 21 0.00429
4.29
2 sosnowski witoldSOSNOWSKI Witold 54 Tczew 29 0.00592
5.92
3 janusz kazimierzJANUSZ Kazimierz 66 Tczew 25 0.0051
5.10
4 czochozr ewa waleriaCZOCHÓR Ewa Waleria 58 Tczew 69 0.01408
14.08
5 tomczyk-romanowska izabela annaTOMCZYK-ROMANOWSKA Izabela Anna 47 Bałdowo 5 0.00102
1.02
6 wolska-kreft ewa krystynaWOLSKA-KREFT Ewa Krystyna 65 Tczew 13 0.00265
2.65
7 siewierska monika teresaSIEWIERSKA Monika Teresa 25 Tczew 5 0.00102
1.02
Razem 167
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 167