Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 1

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Stoczniowców 15A Tczew
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Ulice: Bosmańska, Czatkowska, Chłopska, Dokerów, Flisaków, Kapitańska, Kapitana Mamerta Stankiewicza, Marynarska, Nizinna, Okrętowa, Partyzantów, Pionierów, Portowców, Retmańska, Robotnicza, Rzemieślnicza, Spółdzielcza, Stoczniowców, Szyprów, Wiślana, Za Portem
Liczba mieszkańców 2691
Liczba wyborców 2060
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miejskiej w Tczewie 1
Rady Powiatu Tczewskiego 1
Sejmiku Województwa Pomorskiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Tczewa
  • Wybory Rady Miejskiej w Tczewie) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Rady Powiatu Tczewskiego) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Tczewa
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2062
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2062
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2062
3 Liczba kart niewykorzystanych 1128
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 939
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 939
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 934
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 11
10 Liczba kart ważnych 923
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 914
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chelzstowski marcin sebastianCHEŁSTOWSKI Marcin Sebastian 28 wyższe Tczew 17 0.00186
1.86
2 drzezzzdzzzon wojciech leszekDRZEŻDŻON Wojciech Leszek 48 wyższe Tczew 100 0.01094
10.94
3 dzwonkowski tadeusz adamDZWONKOWSKI Tadeusz Adam 56 wyższe Tczew 222 0.02429
24.29
4 nitza iwona beataNITZA Iwona Beata 45 wyższe Tczew 138 0.0151
15.10
5 poblzocki miroslzaw stanislzawPOBŁOCKI Mirosław Stanisław 56 wyższe Tczew 369 0.04037
40.37
6 urban zbigniew antoniURBAN Zbigniew Antoni 49 wyższe Tczew 68 0.00744
7.44
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miejskiej w Tczewie) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2062
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2062
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2056
3 Liczba kart niewykorzystanych 1123
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 939
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 939
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 928
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 928
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 45
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 19
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 26
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 883
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nitza iwona beataNITZA Iwona Beata 45 Tczew 138 0.01563
15.63
2 kobylnicka aleksandraKOBYLNICKA Aleksandra 26 Tczew 21 0.00238
2.38
3 winnicki jaroslzawWINNICKI Jarosław 50 Tczew 2 0.00023
0.23
4 bieniek andrzejBIENIEK Andrzej 65 Tczew 3 0.00034
0.34
5 dzialzdowska monika martynaDZIAŁDOWSKA Monika Martyna 28 Tczew 9 0.00102
1.02
6 dziazba jerzy stefanDZIĄBA Jerzy Stefan 68 Tczew 0 0
0.00
7 wijas adam jerzyWIJAS Adam Jerzy 31 Tczew 3 0.00034
0.34
Razem 176
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 176

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cichon jozzefCICHON Józef 58 Tczew 33 0.00374
3.74
2 zblewski andrzejZBLEWSKI Andrzej 56 Tczew 12 0.00136
1.36
3 draszynzski robert mieczyslzawDRASZYŃSKI Robert Mieczysław 54 Tczew 10 0.00113
1.13
4 dulny bogumilza janinaDULNY Bogumiła Janina 57 Tczew 9 0.00102
1.02
5 szalzajda jaroslzawSZAŁAJDA Jarosław 39 Tczew 3 0.00034
0.34
6 niedzzwiecka joanna agnieszkaNIEDŹWIECKA Joanna Agnieszka 48 Tczew 38 0.0043
4.30
7 urmanin lucyna danutaURMANIN Lucyna Danuta 64 Tczew 99 0.01121
11.21
Razem 204
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 204

Lista nr 13 - KW POROZUMIENIE NA PLUS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 misiewicz krzysztof grzegorzMISIEWICZ Krzysztof Grzegorz 47 Tczew 42 0.00476
4.76
2 chylicka bozzzena annaCHYLICKA Bożena Anna 68 Tczew 34 0.00385
3.85
3 tomczak katarzyna mariaTOMCZAK Katarzyna Maria 57 Tczew 3 0.00034
0.34
4 zakrzewski franciszekZAKRZEWSKI Franciszek 68 Tczew 9 0.00102
1.02
5 truszkowski antoniTRUSZKOWSKI Antoni 66 Tczew 1 0.00011
0.11
6 mirotta dorotaMIROTTA Dorota 50 Tczew 15 0.0017
1.70
7 ziozlzkowski jozzef marcinZIÓŁKOWSKI Józef Marcin 69 Tczew 212 0.02401
24.01
Razem 316
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 316

Lista nr 14 - KW INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ciesielski michalz jacekCIESIELSKI Michał Jacek 44 Tczew 54 0.00612
6.12
2 piepiozrka anita dorotaPIEPIÓRKA Anita Dorota 52 Tczew 14 0.00159
1.59
3 osowska katarzyna mariaOSOWSKA Katarzyna Maria 53 Tczew 30 0.0034
3.40
4 metryka grzegorz janMETRYKA Grzegorz Jan 55 Tczew 0 0
0.00
5 gielzdon krzysztofGIEŁDON Krzysztof 50 Tczew 5 0.00057
0.57
6 kliczewska mirelaKLICZEWSKA Mirela 23 Tczew 3 0.00034
0.34
7 czerwinzski pawelz andrzejCZERWIŃSKI Paweł Andrzej 29 Tczew 5 0.00057
0.57
Razem 111
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 111

Lista nr 15 - KWW ŚWIADOMY TCZEW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 czapiewski piotr szczepanCZAPIEWSKI Piotr Szczepan 64 Tczew 7 0.00079
0.79
2 paprot bartoszPAPROT Bartosz 28 Tczew 10 0.00113
1.13
3 maciejewska annaMACIEJEWSKA Anna 45 Tczew 17 0.00193
1.93
4 iwanow arkadiusz bronislzawIWANOW Arkadiusz Bronisław 44 Tczew 3 0.00034
0.34
5 diller natalia kamilaDILLER Natalia Kamila 30 Tczew 3 0.00034
0.34
6 siewierska paulina ewaSIEWIERSKA Paulina Ewa 25 Tczew 6 0.00068
0.68
7 czerniewski lzukasz marekCZERNIEWSKI Łukasz Marek 38 Tczew 14 0.00159
1.59
Razem 60
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 60

Lista nr 16 - KWW #TNP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kulas aleksandraKULAS Aleksandra 28 Tczew 3 0.00034
0.34
2 leman-sienkiewicz barbara aleksandraLEMAN-SIENKIEWICZ Barbara Aleksandra 38 Tczew 5 0.00057
0.57
3 szydlik malzgorzataSZYDLIK Małgorzata 24 Tczew 0 0
0.00
4 chelzstowski marcin sebastianCHEŁSTOWSKI Marcin Sebastian 28 Tczew 7 0.00079
0.79
5 sawicki roman stanislzawSAWICKI Roman Stanisław 45 Tczew 0 0
0.00
6 chelzstowski krzysztof andrzejCHEŁSTOWSKI Krzysztof Andrzej 67 Tczew 1 0.00011
0.11
7 grund kamila celinaGRUND Kamila Celina 38 Tczew 0 0
0.00
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Pomorskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2062
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2067
3 Liczba kart niewykorzystanych 1135
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 939
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 933
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 933
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 56
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 17
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 39
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 877
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sarnowski jozzef leonSARNOWSKI Józef Leon 68 Czernin 6 0.00068
0.68
2 pawlzowska maria urszulaPAWŁOWSKA Maria Urszula 60 Mikoszewo 2 0.00023
0.23
3 szwierczek tomaszŚWIERCZEK Tomasz 45 Gurcz 1 0.00011
0.11
4 komosinzska urszulaKOMOSIŃSKA Urszula 68 Borkowo 1 0.00011
0.11
5 rabeszko ryszardRABESZKO Ryszard 66 Rodowo 0 0
0.00
6 warsinzska beata mariaWARSIŃSKA Beata Maria 45 Stanisławie 6 0.00068
0.68
7 bilinzski tadeuszBILIŃSKI Tadeusz 61 Kończewice 2 0.00023
0.23
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 odya zenon jerzyODYA Zenon Jerzy 70 Tczew 331 0.03774
37.74
2 marcinzska ewa mariaMARCIŃSKA Ewa Maria 34 Tuchlino 22 0.00251
2.51
3 kozdronz jerzyKOZDROŃ Jerzy 67 Mareza 2 0.00023
0.23
4 sobczynzska monika emiliaSOBCZYŃSKA Monika Emilia 41 Malbork 18 0.00205
2.05
5 szledzz mariuszŚLEDŹ Mariusz 61 Małe Walichnowy 8 0.00091
0.91
6 dulska joannaDULSKA Joanna 22 Sztum 4 0.00046
0.46
7 czarniecka anita monikaCZARNIECKA Anita Monika 44 Mortąg 16 0.00182
1.82
Razem 401
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 401

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sznieg andrzej stanislzawŚNIEG Andrzej Stanisław 60 Pastwa 12 0.00137
1.37
2 jaroszewska marzena justynaJAROSZEWSKA Marzena Justyna 40 Nowy Staw 3 0.00034
0.34
3 kirszenstein aleksander marianKIRSZENSTEIN Aleksander Marian 56 Gniew 2 0.00023
0.23
4 mocarska krystynaMOCARSKA Krystyna 62 Nowy Dwór Gdański 3 0.00034
0.34
5 michalzek zbigniew janMICHAŁEK Zbigniew Jan 62 Uśnice 1 0.00011
0.11
6 walejko aleksandra izabelaWALEJKO Aleksandra Izabela 49 Pszczółki 2 0.00023
0.23
7 karasz adamKARAŚ Adam 61 Kwidzyn 3 0.00034
0.34
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 andrzejewski szymon tomaszANDRZEJEWSKI Szymon Tomasz 34 Gdańsk 3 0.00034
0.34
2 prussak sara mariaPRUSSAK Sara Maria 28 Gdańsk 3 0.00034
0.34
3 lipowicz mateusz pawelzLIPOWICZ Mateusz Paweł 33 Tczew 2 0.00023
0.23
4 martela violetta barbaraMARTELA Violetta Barbara 55 Gdynia 4 0.00046
0.46
5 jezdrzejczyk jacekJĘDRZEJCZYK Jacek 38 Gdańsk 3 0.00034
0.34
6 pilecka zofia mariannaPILECKA Zofia Marianna 22 Gdańsk 1 0.00011
0.11
7 hryniewski wojciechHRYNIEWSKI Wojciech 29 Gdańsk 2 0.00023
0.23
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ugorenko marcin wojciechUGORENKO Marcin Wojciech 26 Gdańsk 8 0.00091
0.91
2 landowski marcin stanislzawLANDOWSKI Marcin Stanisław 48 Rumia 7 0.0008
0.80
3 piepiozrka magdalena jadwigaPIEPIÓRKA Magdalena Jadwiga 26 Gdynia 5 0.00057
0.57
4 sugier sylwia katarzynaSUGIER Sylwia Katarzyna 40 Skarszewy 0 0
0.00
5 gozrecki patryk bogdanGÓRECKI Patryk Bogdan 28 Skowarcz 0 0
0.00
6 kosiorek krystyna teresaKOSIOREK Krystyna Teresa 65 Człuchów 4 0.00046
0.46
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szalzabski allan leonSZAŁABSKI Allan Leon 57 Prabuty 9 0.00103
1.03
2 rodziewicz-klawinzska jolanta ewaRODZIEWICZ-KLAWIŃSKA Jolanta Ewa 47 Malbork 5 0.00057
0.57
3 stopka mateuszSTOPKA Mateusz 29 Tczew 90 0.01026
10.26
4 paczkowska magdalena mariaPACZKOWSKA Magdalena Maria 40 Jankowo Gdańskie 7 0.0008
0.80
5 ptak stanislzaw leszekPTAK Stanisław Leszek 65 Nowy Staw 4 0.00046
0.46
6 jankowska agnieszkaJANKOWSKA Agnieszka 33 Kwidzyn 7 0.0008
0.80
7 luty jerzyLUTY Jerzy 73 Sołtyski 3 0.00034
0.34
Razem 125
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 125

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krzywkowski marcin piotrKRZYWKOWSKI Marcin Piotr 29 Tczew 8 0.00091
0.91
2 preiss krystianPREISS Krystian 40 Nowy Dwór Gdański 2 0.00023
0.23
3 teclzaw szymon piotrTECŁAW Szymon Piotr 32 Tczew 8 0.00091
0.91
4 andrzejewski slzawomir michalzANDRZEJEWSKI Sławomir Michał 42 Sztum 0 0
0.00
5 chylinzska lidiaCHYLIŃSKA Lidia 66 Tczew 10 0.00114
1.14
6 stupkiewicz magdalenaSTUPKIEWICZ Magdalena 42 Stegna 4 0.00046
0.46
7 gurbowicz martaGURBOWICZ Marta 27 Subkowy 2 0.00023
0.23
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 34

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zzzebrowski arwid marekŻEBROWSKI Arwid Marek 62 Kaniczki 66 0.00753
7.53
2 szramowski wojciech norbertSZRAMOWSKI Wojciech Norbert 48 Pelplin 33 0.00376
3.76
3 cymanzska martaCYMAŃSKA Marta 28 Malbork 37 0.00422
4.22
4 palzubicka ewelina mariaPAŁUBICKA Ewelina Maria 43 Nowy Dwór Gdański 22 0.00251
2.51
5 stec zuzanna igaSTEC Zuzanna Iga 24 Postolin 10 0.00114
1.14
6 wieczorek jan antoniWIECZOREK Jan Antoni 66 Miłoradz 13 0.00148
1.48
7 semborowski andrzejSEMBOROWSKI Andrzej 71 Dąbrówka 50 0.0057
5.70
Razem 231
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 231
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Tczewskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2062
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 2078
3 Liczba kart niewykorzystanych 1146
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 939
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 933
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 933
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 48
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 21
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 27
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 885
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kulas jan edwardKULAS Jan Edward 61 Tczew 121 0.01367
13.67
2 iwicka-waruszewska monika jolantaIWICKA-WARUSZEWSKA Monika Jolanta 33 Tczew 85 0.0096
9.60
3 kucharska wandaKUCHARSKA Wanda 64 Tczew 17 0.00192
1.92
4 trutkowski jozzefTRUTKOWSKI Józef 63 Tczew 9 0.00102
1.02
5 olejnik martyna mariaOLEJNIK Martyna Maria 29 Tczew 23 0.0026
2.60
Razem 255
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 255

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smolinzski stanislzawSMOLIŃSKI Stanisław 61 Tczew 165 0.01864
18.64
2 hennig karolHENNIG Karol 33 Tczew 14 0.00158
1.58
3 klusek marekKLUSEK Marek 52 Gniew 9 0.00102
1.02
4 piechowska dorotaPIECHOWSKA Dorota 53 Tczew 33 0.00373
3.73
5 duszynzski andrzej krzysztofDUSZYŃSKI Andrzej Krzysztof 58 Tczew 5 0.00056
0.56
6 treder lucynaTREDER Lucyna 55 Tczew 9 0.00102
1.02
7 szczepanzska maria izabelaSZCZEPAŃSKA Maria Izabela 73 Tczew 27 0.00305
3.05
Razem 262
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 262

Lista nr 11 - KW POROZUMIENIE NA PLUS

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 makacz gabriela annaMAKAĆ Gabriela Anna 54 Tczew 37 0.00418
4.18
2 wiozrek mariusz wojciechWIÓREK Mariusz Wojciech 54 Tczew 25 0.00282
2.82
3 kajzer tomasz tadeuszKAJZER Tomasz Tadeusz 36 Tczew 38 0.00429
4.29
4 czucha artur antoniCZUCHA Artur Antoni 43 Tczew 27 0.00305
3.05
5 zielinzski krzysztofZIELIŃSKI Krzysztof 45 Lignowy Szlacheckie 25 0.00282
2.82
6 salkowska-stubba ewaSALKOWSKA-STUBBA Ewa 55 Tczew 14 0.00158
1.58
7 owedyk-chamska marlena stanislzawaOWEDYK-CHAMSKA Marlena Stanisława 46 Dąbrówka 31 0.0035
3.50
Razem 197
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 197

Lista nr 12 - KW INICJATYWA SAMORZĄDOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ackerman stanislzaw marianACKERMAN Stanisław Marian 60 Tczew 46 0.0052
5.20
2 sosnowski witoldSOSNOWSKI Witold 54 Tczew 54 0.0061
6.10
3 janusz kazimierzJANUSZ Kazimierz 66 Tczew 20 0.00226
2.26
4 czochozr ewa waleriaCZOCHÓR Ewa Waleria 58 Tczew 28 0.00316
3.16
5 tomczyk-romanowska izabela annaTOMCZYK-ROMANOWSKA Izabela Anna 47 Bałdowo 12 0.00136
1.36
6 wolska-kreft ewa krystynaWOLSKA-KREFT Ewa Krystyna 65 Tczew 3 0.00034
0.34
7 siewierska monika teresaSIEWIERSKA Monika Teresa 25 Tczew 8 0.0009
0.90
Razem 171
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 171