Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 19 114
Wyborców 15 456
Obwodów 16
 • Wybory do Rady Miejskiej w Miastku
 • Wybory Burmistrza Miastka
 • Wyniki głosowania do rady miasta
 • Wyniki wyborów do rady miasta
 • Wyniki głos. i wyb. Burmistrza
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Burmistrza
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Sanus S. C., Osiedle Ceglane 1 Miastko stały Tak Ulice: Bogusława X, Czereśniowa, Domowa, Gościnna, Krótka, Księdza Generała Wituckiego, Morelowa, Osiedle Ceglane, Owocowa, Przytulna, Rodzinna, Sadowa, Sasiedzka, Słoneczna, Słupska, Sportowa, Wiśniowa
2 Siedziba Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku, ul. Juliana Tuwima 1 Miastko stały Nie Ulice: Fabryczna, Generała Wybickiego, Juliana Tuwima, Łąkowa, Stolarska
3 Przedszkole Miejskie Nr 3 w Miastku, ul. Juliana Tuwima 2 Miastko stały Tak ulice: Długa, Konopnickiej 3 - 11, Marszałka Piłsudskiego, Szewska
4 Państwowa Straż Pożarna w Miastku, ul. Konstytucji 3 Maja 2a Miastko stały Nie Ulice: Konopnickiej 1 - 2, Konstytucji 3 - go Maja, Kowalska, Piastowska
5 Przedszkole Nr 1 w Miastku, ul. Koszalińska 19 Miastko stały Nie Ulice: Armii Krajowej, Bolesława Chrobrego, Fryderyka Chopina, Grunwaldzka, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Mickiewicza, Pomorska, Rybacka, Słowackiego, Szkolna, Wrzosowa, Zielona
6 Zespoł Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Młodzieżowa 3 Miastko stały Nie Ulice: Jaśminowa, Koszalińska, Ogrodowa, Osiedle Niepodległości
7 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miastku, ul. Kujawska 1 Miastko stały Tak Ulice: Dworcowa, Jeziorna, Młodzieżowa, Generała Maczka, Generała Sikorskiego, Kujawska, Małopolska, Podhalańska, Śląska, Wielkopolska
8 Opieka Dzienna nad Dziećmi, ul. Kaszubska 23a Miastko stały Nie ulice: Gawędy, Górna, Harcerska, Kaszubska, Kolejowa, Kwiatowa, Leśna, Pałucka, Podlaska, Polna, Przyjaciół, Skautów, Wieżowa
9 Szkoła Podstawowa w Dretyniu, 26 Dretyń stały Tak Wsie: Dretyń, Łosośniki, Okunino, Kowalewice, Cisy, Tursko
10 Szkoła Podstawowa w Słosinku, 4 Słosinko stały Tak Wsie: Słosinko, Domanice, Przeradz, Miłocice, Węglewo, Łaziska, Łąkoć
11 Szkoła Podstawowa w Świerznie, 4 Świerzno stały Tak Wsie: Świerzno, Świerzenko, Jeżewsko, Kawcze, Kawczyn, Gatka, Biała, Bobięcino, Malęcino, Gołębsko
12 Świetlica Wiejska w Trzcinnie, 8a Trzcinno stały Tak Wsie: Dretynek, Trzcinno, Obrowo, Klewno, Kwisno, Szydlice, Stachowo, Lubkowo, Role, Żabno, Wiatrołom, Ponikła, Pożyczki, Olszewiec, Potok, Turowo
13 Szkoła Podstawowa w Piaszczynie, 6 Piaszczyna stały Tak Wsie: Czarnica, Męciny, Piaszczyna, Borzykowo, Cieszanowo, Znakowo, Gomole, Wałdowo, Grądzień, Dolsko, Głodowo, Ostrowo, Popowice
14 Środowiskowy Dom Samopomocy w Miastku, ul. Tuwima 1 Miastko stały Tak Wsie: Węgorzynko, Byczyna, Łodzierz, Przęsin, Zadry, Świeszyno, Świeszynko, Chlebowo
15 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miastku, ul. Kujawska 1 Miastko stały Tak Wsie: Kamnica, Toczeń, Studnica, Wołcza Wielka, Krzeszewo, Cicholas, Przemkowo, Zajączkowo, Wołcza Mała, Kołacin, Lipczyno, Trzebieszyno, Pasieka, Pasieka ul. Brzozowa, Cisowa, Jodłowa, Klonowa, Lipowa, Sosnowa, Świerkowa, Wiązowa
16 Szpital Miejski w Miastku sp z o. o., Wybickiego 30 Miastko szpital Nie Szpital Miejski w Miastku sp. z o. o.

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Osiedle Północne ulice: Bogusława X, Czereśniowa, Domowa, Gościnna, Krótka, Księdza Generała Wituckiego, Morelowa, Osiedle Ceglane, Owocowa, Przytulna, Rodzinna, Sadowa, Sąsiedzka, Słoneczna, Słupska, Sportowa, Wiśniowa 1 965 4 4
0.0000020000Nr 2 Osiedle Północne ulice: Fabryczna, Generała Wybickiego, Łąkowa, Stolarska, Juliana Tuwima 1 1 025 4 4
0.0000030000Nr 3 Osiedle , , Nad Studnicą" ulice: Długa, Konopnickiej 3 - 11, Marszałka Piłsudskiego, Szewska 1 1 134 4 4
0.0000040000Nr 4 Osiedle , , Nad Studnicą" ulice: Konopnickiej 1 - 2, Konstytucji 3 - go Maja, Kowalska, Piastowska 1 1 054 4 4
0.0000050000Nr 5 Osiedle Śródmieście ulice: Armii Krajowej, Bolesława Chrobrego, Fryderyka Chopina, Grunwaldzka, Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Mickiewicza, Pomorska, Rybacka, Słowackiego, Szkolna, Zielona 1 856 4 4
0.0000060000Nr 6 Osiedle , , Niepodległości" ulice: Jaśminowa, Koszalińska, Ogrodowa, Osiedle Niepodległości, Wrzosowa 1 1 125 4 4
0.0000070000Nr 7 Osiedle , , Niepodległości" ulice: Dworcowa, Jeziorna, Młodzieżowa Osiedle Nr 5 ulice: Generała Maczka, Generała Sikorskiego, Kujawska, Małopolska, Podhalańska, Śląska, Wielkopolska 1 969 4 4
0.0000080000Nr 8 Osiedle Nr 6 ulice: Gawędy, Górna, Harcerska, Kaszubska, Kolejowa, Kwiatowa, Leśna, Pałucka, Podlaska, Polna, Przyjaciół, Skautów, Wieżowa 1 1 293 4 4
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Dretyń miejscowości : Dretyń, Łosośniki Sołectwo Okunino-Kowalewice miejscowości: Okunino, Kowalewice, Cisy Sołectwo Tursko miejscowości: Tursko 1 1 091 4 4
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Słosinko miejscowości: Słosinko, Domanice, Przeradz Sołectwo Miłocice miejscowości: Miłocice, Węglewo, Łaziska, Łąkoć 1 980 4 4
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Świerzno miejscowość: Świerzno Sołectwo Świerzenko miejscowość: Świerzenko, Jeżewsko Sołectwo Kawcze miejscowość: Kawcze, Kawczyn, Gatka Sołectwo Biała miejscowość: Biała Sołectwo Bobięcino miejscowość: Bobięcino, Malęcino, Golębsko 1 995 4 4
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Dretynek-Trzcinno miejscowość: Dretynek, Trzcinno, Obrowo, Klewno Sołectwo Kwisno-Szydlice miejscowość: Kwisno, Szydlice, Stachowo Sołectwo Lubkowo miejscowość: Lubkowo Sołectwo Role-Wiatrołom miejscowość: Role, Wiatrołom, Olszewiec, Potok Sołectwo Żabno miejscowość: Żabno, Ponikła, Pożyczki Sołectwo Turowo miejscowość: Turowo 1 830 3 3
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Czarnica miejscowość: Czarnica, Męciny Sołectwo Piaszczyna miejscowość: Piaszczyna, Borzykowo, Cieszanowo, Znakowo, Gomole Sołectwo Wałdowo miejscowość: Wałdowo, Grądzień Sołectwo Dolsko miejscowość: Dolsko Sołectwo Głodowo miejscowość: Głodowo, Ostrowo Sołectwo Popowice miejscowość: Popowice 1 950 4 4
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Węgorzynko miejscowość: Węgorzynko, Byczyna, Łodzierz Sołectwo Przęsin-Zadry miejscowość: Przęsin, Zadry Sołectwo Świeszyno miejscowość: Świeszyno, Świeszynko Sołectwo Chlebowo miejscowość: Chlebowo 1 912 4 4
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Kamnica miejscowość: Kamnica, Toczeń, Studnica Sołectwo Wołcza Wielka miejscowość: Wołcza Wielka, Krzeszewo, Cicholas, Przemkowo, Zajączkowo Sołectwo Wołcza Mała miejscowość Wołcza Mała, Kołacin Sołectwo Pasieka miejscowość: Lipczyno, Trzebieszyno, Wieś Pasieka ulice: Brzozowa, Cisowa, Jodłowa, Klonowa, Lipowa, Sosnowa, Świerkowa, Wiązowa 1 1 277 4 4
Podsumowanie 15 15 456 59 59

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ MIASTKO KWW SAMORZĄDNOŚĆ MIASTKO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA PONULAKA KWW JANA PONULAKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Z WAMI MOŻEMY WIĘCEJ KWW Z WAMI MOŻEMY WIĘCEJ 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
4 PONULAK Jan Stanisław 67 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA PONULAKA Pasieka
2 ŁUCZYK Mariusz Wojciech 56 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Miastko
1 KARAŚKIEWICZ Danuta Ewa 57 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA Platforma Obywatelska RP Miastko
3 PAKUŁA Przemysław Maciej 45 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ MIASTKO Pasieka

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 965 506 506 52.44% 0.05244
490 96.84% 0.09684
Tak
2 1 027 495 496 48.30% 0.0483
482 97.18% 0.09718
Tak
3 1 135 575 575 50.66% 0.05066
555 96.52% 0.09652
Tak
4 1 054 489 488 46.30% 0.0463
466 95.49% 0.09549
Tak
5 857 357 357 41.66% 0.04166
343 96.08% 0.09608
Tak
6 1 127 624 625 55.46% 0.05546
609 97.44% 0.09744
Tak
7 975 459 459 47.08% 0.04708
451 98.26% 0.09826
Tak
8 1 294 643 645 49.85% 0.04985
623 96.59% 0.09659
Tak
9 1 091 450 450 41.25% 0.04125
442 98.22% 0.09822
Tak
10 981 347 348 35.47% 0.03547
343 98.56% 0.09856
Tak
11 997 501 501 50.25% 0.05025
497 99.20% 0.0992
Tak
12 831 298 298 35.86% 0.03586
296 99.33% 0.09933
Tak
13 952 451 451 47.37% 0.04737
442 98.00% 0.098
Tak
14 913 427 427 46.77% 0.04677
421 98.59% 0.09859
Tak
15 1 288 581 581 45.11% 0.04511
570 98.11% 0.09811
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 373 15 19.53% 0.01953
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ MIASTKO 1 691 13 24.05% 0.02405
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA PONULAKA 1 787 15 25.42% 0.02542
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2 159 15 30.71% 0.03071
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Z WAMI MOŻEMY WIĘCEJ 20 1 0.28% 0.00028

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 373 15 2 19.53% 0.01953
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ MIASTKO 1 691 13 7 24.05% 0.02405
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA PONULAKA 1 787 15 2 25.42% 0.02542
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 2 159 15 4 30.71% 0.03071
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Z WAMI MOŻEMY WIĘCEJ 20 1 0 0.28% 0.00028

Rada Miejska w Miastku - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 KOBIEC Józef 100 20.41% 0.02041
Nie
1 13 13 SZOPA Mirosława 162 33.06% 0.03306
Tak
1 14 14 HOŁUBOWSKI Mirosław Zygmunt 124 25.31% 0.02531
Nie
1 15 15 SZCZEPANEK Alicja Elżbieta 104 21.22% 0.02122
Nie
2 10 10 WOJTOWICZ Bogusław Ryszard 91 18.88% 0.01888
Nie
2 13 13 KLEPCZAREK Marek 46 9.54% 0.00954
Nie
2 14 14 ZABŁOCKI Marian Józef 111 23.03% 0.02303
Nie
2 15 15 KARAŚKIEWICZ Danuta Ewa 234 48.55% 0.04855
Tak
3 10 10 WIKTORCZYK Bartosz 133 23.96% 0.02396
Nie
3 13 13 SAWICKI Krzysztof Józef 58 10.45% 0.01045
Nie
3 14 14 ZAJST Witold Ludwik 271 48.83% 0.04883
Tak
3 15 15 BARTCZAK Magdalena 93 16.76% 0.01676
Nie
4 10 10 HARĘŻA Jan 77 16.52% 0.01652
Nie
4 13 13 CZARNECKI Mieczysław Jan 203 43.56% 0.04356
Tak
4 14 14 CIECIÓRSKI Jerzy 76 16.31% 0.01631
Nie
4 15 15 HASULAK Marzanna Lidia 110 23.61% 0.02361
Nie
5 10 10 KRÓL Tadeusz 76 22.16% 0.02216
Nie
5 13 13 HEJZA Sławomir Tomasz 107 31.20% 0.0312
Tak
5 14 14 GIERSZEWSKA Halina 79 23.03% 0.02303
Nie
5 15 15 ANDRUSIECZKO Hieronim Jan 81 23.62% 0.02362
Nie
6 10 10 TANDECKI Mariusz 112 18.39% 0.01839
Nie
6 13 13 ŚLEDŹ Stanisław 107 17.57% 0.01757
Nie
6 14 14 CZOMKO Sławomir 181 29.72% 0.02972
Nie
6 15 15 MILEWSKI Marek 209 34.32% 0.03432
Tak
7 10 10 ŁUKASZEWICZ Grażyna Anna 94 20.84% 0.02084
Nie
7 13 13 BOROWSKI Tomasz 158 35.03% 0.03503
Tak
7 14 14 HINCA Ewa Jadwiga 92 20.40% 0.0204
Nie
7 15 15 AUGUSTYNIAK Danuta Ewa 107 23.73% 0.02373
Nie
8 10 10 HARASIM Rafał 140 22.47% 0.02247
Nie
8 13 13 ZABROCKI Dariusz Robert 208 33.39% 0.03339
Tak
8 14 14 CHAMIER CIEMINSKI Roman Jan 91 14.61% 0.01461
Nie
8 15 15 WARSIŃSKI Lech Leon 184 29.53% 0.02953
Nie
9 10 10 KULCZYK Ewa 40 9.05% 0.00905
Nie
9 13 13 SZULC Elżbieta Małgorzata 38 8.60% 0.0086
Nie
9 14 14 TEMBOROWSKI Adrian Kacper 31 7.01% 0.00701
Nie
9 15 15 ŚMIETANA Tomasz Krzysztof 333 75.34% 0.07534
Tak
10 10 10 GREFKA Robert 20 5.83% 0.00583
Nie
10 13 13 KUŚMIEREK Andrzej 100 29.15% 0.02915
Nie
10 14 14 BINCZYK Helena Anna 176 51.31% 0.05131
Tak
10 15 15 ZABŁOCKI Marek Piotr 47 13.70% 0.0137
Nie
11 10 10 SZTOBNICKI Karol 91 18.31% 0.01831
Nie
11 13 13 KWAŚNIEWSKI Mirosław 225 45.27% 0.04527
Tak
11 14 14 GRZYWACZ Marceli Wiesław 133 26.76% 0.02676
Nie
11 15 15 MACIONGA Marek 48 9.66% 0.00966
Nie
12 10 10 NALEŻYTY Szymon 133 44.93% 0.04493
Tak
12 14 14 KOSNO Wiesław Zdzisław 102 34.46% 0.03446
Nie
12 15 15 POLUCHOWICZ Angela Barbara 61 20.61% 0.02061
Nie
13 10 10 SZTOBNICKI Przemysław Łukasz 162 36.65% 0.03665
Tak
13 14 14 PALIŃSKI Dawid Franciszek 106 23.98% 0.02398
Nie
13 15 15 MILDA Piotr Marek 154 34.84% 0.03484
Nie
13 16 16 RADZIMIRSKI Sławomir 20 4.52% 0.00452
Nie
14 10 10 BOCYK Piotr 0 0.00% 0
Nie
14 13 13 EICKENBERG Ewa Maria 26 6.18% 0.00618
Nie
14 14 14 DOMIN Grzegorz 142 33.73% 0.03373
Nie
14 15 15 BASARA Jan 253 60.10% 0.0601
Tak
15 10 10 ZWIEWKA Waldemar Mirosław 104 18.25% 0.01825
Nie
15 13 13 PAKUŁA Przemysław Maciej 253 44.39% 0.04439
Tak
15 14 14 DWULIT Michał 72 12.63% 0.01263
Nie
15 15 15 ŻMIDZIŃSKI Czesław Kazimierz 141 24.74% 0.02474
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 KARAŚKIEWICZ Danuta Ewa 57 średnie Miastko, 1 848 26.09 Druga tura
2 ŁUCZYK Mariusz Wojciech 56 wyższe Miastko, 1 625 22.94 Nie
3 PAKUŁA Przemysław Maciej 45 wyższe Pasieka, 1 254 17.70 Nie
4 PONULAK Jan Stanisław 67 wyższe Pasieka, 2 356 33.26 Druga tura

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Sanus S. C., Osiedle Ceglane 1 Miastko stały 965 506 506 52.44% 0.05244
497 98.22%
2 Siedziba Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku, ul. Juliana Tuwima 1 Miastko stały 950 482 482 50.74% 0.05074
478 99.17%
3 Przedszkole Miejskie Nr 3 w Miastku, ul. Juliana Tuwima 2 Miastko stały 1 135 576 576 50.75% 0.05075
569 98.78%
4 Państwowa Straż Pożarna w Miastku, ul. Konstytucji 3 Maja 2a Miastko stały 1 054 489 488 46.30% 0.0463
480 98.36%
5 Przedszkole Nr 1 w Miastku, ul. Koszalińska 19 Miastko stały 857 357 357 41.66% 0.04166
355 99.44%
6 Zespoł Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Młodzieżowa 3 Miastko stały 1 127 624 625 55.46% 0.05546
619 99.04%
7 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miastku, ul. Kujawska 1 Miastko stały 975 459 459 47.08% 0.04708
457 99.56%
8 Opieka Dzienna nad Dziećmi, ul. Kaszubska 23a Miastko stały 1 294 643 644 49.77% 0.04977
639 99.22%
9 Szkoła Podstawowa w Dretyniu, 26 Dretyń stały 1 091 450 448 41.06% 0.04106
446 99.55%
10 Szkoła Podstawowa w Słosinku, 4 Słosinko stały 981 347 348 35.47% 0.03547
346 99.43%
11 Szkoła Podstawowa w Świerznie, 4 Świerzno stały 997 501 501 50.25% 0.05025
492 98.20%
12 Świetlica Wiejska w Trzcinnie, 8a Trzcinno stały 831 298 298 35.86% 0.03586
291 97.65%
13 Szkoła Podstawowa w Piaszczynie, 6 Piaszczyna stały 952 451 451 47.37% 0.04737
434 96.23%
14 Środowiskowy Dom Samopomocy w Miastku, ul. Tuwima 1 Miastko stały 913 427 427 46.77% 0.04677
424 99.30%
15 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miastku, ul. Kujawska 1 Miastko stały 1 288 582 546 42.39% 0.04239
543 99.45%
16 Szpital Miejski w Miastku sp z o. o., Wybickiego 30 Miastko szpital 77 13 13 16.88% 0.01688
13 100.00%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 KARAŚKIEWICZ Danuta Ewa 57 średnie Miastko, 2768 52.43 Tak
2 PONULAK Jan Stanisław 67 wyższe Pasieka, 2511 47.57 Nie

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych KARAŚKIEWICZ Danuta Ewa Głosów ważnych oddanych na kandydatów PONULAK Jan Stanisław
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Sanus S. C., Osiedle Ceglane 1 Miastko 394 222 56.35% 0.05635
43.65% 172
2 Siedziba Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku, ul. Juliana Tuwima 1 Miastko 376 189 50.27% 0.05027
49.73% 187
3 Przedszkole Miejskie Nr 3 w Miastku, ul. Juliana Tuwima 2 Miastko 473 236 49.89% 0.04989
50.11% 237
4 Państwowa Straż Pożarna w Miastku, ul. Konstytucji 3 Maja 2a Miastko 395 213 53.92% 0.05392
46.08% 182
5 Przedszkole Nr 1 w Miastku, ul. Koszalińska 19 Miastko 301 171 56.81% 0.05681
43.19% 130
6 Zespoł Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Młodzieżowa 3 Miastko 476 239 50.21% 0.05021
49.79% 237
7 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miastku, ul. Kujawska 1 Miastko 377 191 50.66% 0.05066
49.34% 186
8 Opieka Dzienna nad Dziećmi, ul. Kaszubska 23a Miastko 493 273 55.38% 0.05538
44.62% 220
9 Szkoła Podstawowa w Dretyniu, 26 Dretyń 309 130 42.07% 0.04207
57.93% 179
10 Szkoła Podstawowa w Słosinku, 4 Słosinko 217 109 50.23% 0.05023
49.77% 108
11 Szkoła Podstawowa w Świerznie, 4 Świerzno 298 176 59.06% 0.05906
40.94% 122
12 Świetlica Wiejska w Trzcinnie, 8a Trzcinno 191 85 44.50% 0.0445
55.50% 106
13 Szkoła Podstawowa w Piaszczynie, 6 Piaszczyna 230 125 54.35% 0.05435
45.65% 105
14 Środowiskowy Dom Samopomocy w Miastku, ul. Tuwima 1 Miastko 309 163 52.75% 0.05275
47.25% 146
15 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miastku, ul. Kujawska 1 Miastko 428 245 57.24% 0.05724
42.76% 183
16 Szpital Miejski w Miastku sp z o. o., Wybickiego 30 Miastko 12 1 8.33% 0.00833
91.67% 11

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Sanus S. C., Osiedle Ceglane 1 Miastko stały 962 397 397 41.27% 0.04127
394 99.24%
2 Siedziba Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku, ul. Juliana Tuwima 1 Miastko stały 950 381 381 40.11% 0.04011
376 98.69%
3 Przedszkole Miejskie Nr 3 w Miastku, ul. Juliana Tuwima 2 Miastko stały 1140 478 478 41.93% 0.04193
473 98.95%
4 Państwowa Straż Pożarna w Miastku, ul. Konstytucji 3 Maja 2a Miastko stały 1058 398 399 37.71% 0.03771
395 99.00%
5 Przedszkole Nr 1 w Miastku, ul. Koszalińska 19 Miastko stały 866 307 307 35.45% 0.03545
301 98.05%
6 Zespoł Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Młodzieżowa 3 Miastko stały 1124 482 481 42.79% 0.04279
476 98.96%
7 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miastku, ul. Kujawska 1 Miastko stały 979 378 378 38.61% 0.03861
377 99.74%
8 Opieka Dzienna nad Dziećmi, ul. Kaszubska 23a Miastko stały 1295 498 498 38.46% 0.03846
493 99.00%
9 Szkoła Podstawowa w Dretyniu, 26 Dretyń stały 1091 313 313 28.69% 0.02869
309 98.72%
10 Szkoła Podstawowa w Słosinku, 4 Słosinko stały 984 216 217 22.05% 0.02205
217 100.00%
11 Szkoła Podstawowa w Świerznie, 4 Świerzno stały 998 302 302 30.26% 0.03026
298 98.68%
12 Świetlica Wiejska w Trzcinnie, 8a Trzcinno stały 833 192 192 23.05% 0.02305
191 99.48%
13 Szkoła Podstawowa w Piaszczynie, 6 Piaszczyna stały 950 231 231 24.32% 0.02432
230 99.57%
14 Środowiskowy Dom Samopomocy w Miastku, ul. Tuwima 1 Miastko stały 913 312 312 34.17% 0.03417
309 99.04%
15 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miastku, ul. Kujawska 1 Miastko stały 1286 432 432 33.59% 0.03359
428 99.07%
16 Szpital Miejski w Miastku sp z o. o., Wybickiego 30 Miastko szpital 12 12 12 100.00% 0.1
12 100.00%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 19 114 15 456 16 1