Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 256
Wyborców 3 466
Obwodów 4
 • Wybory do Rady Gminy Janów
 • Wybory Wójta Gminy Janów
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Zespół Szkół Samorządowych, ul. Białostocka 16 Janów stały Tak Giełozicha, Janów, Jasionowa Dolina, Kumiałka, Nowy Janów, Przystawka, Rudawka, Sitawka, Trofimówka
2 Szkoła Podstawowa, 59 Białousy stały Nie Białousy, Brzozowe Błoto, Cimoszka, Kwasówka, Łubianka, Ostrynka, Podłubianka, Sitkowo, Soroczy Mostek, Sosnowe Bagno, Teolin
3 Budynek byłej Szkoły Podstawowej, 32 Nowowola stały Nie Kładziewo, Nowowola, Podtrzcianka, Trzcianka
4 Urząd Gminy Janów, ul. Parkowa 3 Janów stały Tak Budno, Cieśnisk Mały, Cieśnisk Wielki, Franckowa Buda, Gabrylewszczyzna, Kamienica, Kizielany, Kizielewszczyzna, Krasne, Kuplisk, Marchelówka, Nowokolno, Skidlewo, Studzieńczyna, Szczuki, Wasilówka, Zielony Gaj

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Janów ulice: Nadrzeczna, Ogrodowa, Rynkowa, Sokólska 1 235 3 3
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Janów ulice: Browarna, Kościelna, Łąkowa, Marii Bućko, Parkowa, Trofimowska 1 229 3 3
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Janów ulice: Białostocka, Chorążycha, Jarzębinowa, Korycińska, Sportowa 1 223 3 3
0.0000040000Nr 4 Sołectwa: Jasionowa Dolina, Nowy Janów, Trofimówka 1 253 4 4
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Przystawka 1 227 3 3
0.0000060000Nr 6 Sołectwa: Kumiałka (miejscowość Giełozicha wchodząca w skład tego sołectwa), Rudawka, Sitawka 1 287 3 3
0.0000070000Nr 7 Sołectwa: Białousy, Podłubianka (miejscowości: Brzozowe Błoto oraz Kwasówka wchodzące w skład tego sołectwa) 1 229 3 3
0.0000080000Nr 8 Sołectwa: Ostrynka, Soroczy Mostek, Sosnowe Bagno (miejscowość Cimoszka wchodząca w skład tego sołectwa), Teolin 1 239 4 4
0.0000090000Nr 9 Sołectwa: Łubianka, Sitkowo 1 211 1 1
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Nowowola 1 222 4 4
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Trzcianka (miejscowości: Podtrzcianka oraz Kładziewo wchodzące w skład tego sołectwa) 1 165 3 3
0.0000120000Nr 12 Sołectwa: Franckowa Buda, Kizielany, Kizielewszczyzna, Skidlewo, Szczuki 1 211 3 3
0.0000130000Nr 13 Sołectwa: Cieśnisk Wielki (miejscowość Cieśnisk Mały wchodząca w skład tego sołectwa), Gabrylewszczyzna, Krasne, Zielony Gaj 1 221 3 3
0.0000140000Nr 14 Sołectwa: Kol. Kuplisk, Kuplisk, Marchelówka, Wasilówka 1 258 4 4
0.0000150000Nr 15 Sołectwa: Budno, Kamienica, Nowokolno, Studzieńczyna 1 256 3 3
Podsumowanie 15 3 466 47 47

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA JANÓW KWW NASZA GMINA JANÓW 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI JANOWSKIEJ 2018 KWW ZIEMI JANOWSKIEJ 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE MŁODYCH GMINY JANÓW KWW POROZUMIENIE MŁODYCH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 KRASOWSKI Tomasz 42 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Janów
4 PRYZMONT Wojciech 43 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE MŁODYCH GMINY JANÓW Wasilówka
1 KIEJKO Czesław Jan 63 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI JANOWSKIEJ 2018 Janów
3 POGORZELSKI Jerzy 58 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA JANÓW Janów

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 235 147 147 62.55% 0.06255
145 98.64% 0.09864
Tak
2 230 131 131 56.96% 0.05696
129 98.47% 0.09847
Tak
3 222 114 114 51.35% 0.05135
110 96.49% 0.09649
Tak
4 255 133 133 52.16% 0.05216
130 97.74% 0.09774
Tak
5 227 102 102 44.93% 0.04493
100 98.04% 0.09804
Tak
6 290 138 138 47.59% 0.04759
138 100.00% 0.1
Tak
7 229 110 110 48.03% 0.04803
110 100.00% 0.1
Tak
8 239 108 108 45.19% 0.04519
108 100.00% 0.1
Tak
9 Bez głosowania Nie
10 222 106 106 47.75% 0.04775
104 98.11% 0.09811
Tak
11 165 89 89 53.94% 0.05394
89 100.00% 0.1
Tak
12 211 128 128 60.66% 0.06066
125 97.66% 0.09766
Tak
13 221 105 105 47.51% 0.04751
104 99.05% 0.09905
Tak
14 258 159 159 61.63% 0.06163
157 98.74% 0.09874
Tak
15 256 127 127 49.61% 0.04961
120 94.49% 0.09449
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 349 11 20.91% 0.02091
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA JANÓW 443 13 26.54% 0.02654
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI JANOWSKIEJ 2018 520 13 31.16% 0.03116
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE MŁODYCH GMINY JANÓW 357 10 21.39% 0.02139

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 349 11 2 20.91% 0.02091
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA JANÓW 443 13 3 26.54% 0.02654
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMI JANOWSKIEJ 2018 520 13 6 31.16% 0.03116
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE MŁODYCH GMINY JANÓW 357 10 4 21.39% 0.02139

Rada Gminy Janów - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 WYSOCKI Wojciech 43 29.66% 0.02966
Nie
1 17 17 TUREL Dariusz 70 48.28% 0.04828
Tak
1 18 18 HAPONIK Krzysztof 32 22.07% 0.02207
Nie
2 10 10 ŻAMOJTUK Bogusław 66 51.16% 0.05116
Tak
2 18 18 WRÓBEL Krystyna 39 30.23% 0.03023
Nie
2 19 19 MICHNOWICZ Ewa 24 18.60% 0.0186
Nie
3 10 10 BIELEC Andrzej Zygmunt 42 38.18% 0.03818
Tak
3 17 17 CILULKO Marta 40 36.36% 0.03636
Nie
3 18 18 RYMARSKI Antoni 28 25.45% 0.02545
Nie
4 10 10 HAPOŃ Franciszek 19 14.62% 0.01462
Nie
4 17 17 DEPUTAT Joanna 33 25.38% 0.02538
Nie
4 18 18 GRABALA Jan 45 34.62% 0.03462
Tak
4 19 19 HAPOŃ Krzysztof 33 25.38% 0.02538
Nie
5 10 10 SZAMBORSKI Bogdan Zbigniew 33 33.00% 0.033
Nie
5 17 17 CIESNOWSKI Krzysztof 15 15.00% 0.015
Nie
5 18 18 STASIEŁUK Zdzisław 52 52.00% 0.052
Tak
6 17 17 BAKUN Stanisław 54 39.13% 0.03913
Nie
6 18 18 OLSZEWSKI Tomasz 57 41.30% 0.0413
Tak
6 19 19 BŁAHUSZEWSKI Marcin 27 19.57% 0.01957
Nie
7 17 17 SZKIŁĄDŹ Adam 21 19.09% 0.01909
Nie
7 18 18 LESZCZYŃSKI Tomasz 57 51.82% 0.05182
Tak
7 19 19 STRUCZEWSKI Jacek 32 29.09% 0.02909
Nie
8 10 10 SOLNIK Jarosław Grzegorz 12 11.11% 0.01111
Nie
8 17 17 KONDRACKA Halina 21 19.44% 0.01944
Nie
8 18 18 SUCHOCKI Marek 50 46.30% 0.0463
Tak
8 19 19 SZUFLICKI Krzysztof 25 23.15% 0.02315
Nie
9 17 17 SOSNOWSKI Marek Bez głosowania Tak
10 10 10 MARKIEWICZ Czesław 10 9.62% 0.00962
Nie
10 17 17 OSTASZEWSKI Marian 28 26.92% 0.02692
Nie
10 18 18 POTAŚ Marcin 16 15.38% 0.01538
Nie
10 19 19 MAKSIMCZYK Justyna 50 48.08% 0.04808
Tak
11 17 17 JACEWICZ Jerzy 35 39.33% 0.03933
Nie
11 18 18 MICHAŁOWSKA Anna 17 19.10% 0.0191
Nie
11 19 19 KOTOWSKI Wojciech 37 41.57% 0.04157
Tak
12 10 10 SZCZUKA Artur 18 14.40% 0.0144
Nie
12 17 17 ROGOWSKA Krystyna 40 32.00% 0.032
Nie
12 18 18 SZUBZDA Grzegorz 67 53.60% 0.0536
Tak
13 10 10 JANUSZKO Wiesław 31 29.81% 0.02981
Nie
13 17 17 SZACKI Ryszard 46 44.23% 0.04423
Tak
13 19 19 STEFANOWICZ Maciej 27 25.96% 0.02596
Nie
14 10 10 DYŚKO Jacek 38 24.20% 0.0242
Nie
14 17 17 LEWICKI Bartłomiej 40 25.48% 0.02548
Nie
14 18 18 WASZKIEWICZ Edward 29 18.47% 0.01847
Nie
14 19 19 SKOWROŃSKI Marcin 50 31.85% 0.03185
Tak
15 10 10 KOZIOŁ Jerzy 37 30.83% 0.03083
Nie
15 18 18 HOŁOWNIA Mirosław 31 25.83% 0.02583
Nie
15 19 19 ŻAMOJTUK Wojciech 52 43.33% 0.04333
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 KIEJKO Czesław Jan 63 wyższe Janów, 514 28.78 Druga tura
2 KRASOWSKI Tomasz 42 wyższe Janów, 387 21.67 Nie
3 POGORZELSKI Jerzy 58 wyższe Janów, 721 40.37 Druga tura
4 PRYZMONT Wojciech 43 wyższe Wasilówka, 164 9.18 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Zespół Szkół Samorządowych, ul. Białostocka 16 Janów stały 1 459 767 766 52.50% 0.0525
759 99.09%
2 Szkoła Podstawowa, 59 Białousy stały 679 323 323 47.57% 0.04757
323 100.00%
3 Budynek byłej Szkoły Podstawowej, 32 Nowowola stały 387 195 195 50.39% 0.05039
193 98.97%
4 Urząd Gminy Janów, ul. Parkowa 3 Janów stały 946 519 519 54.86% 0.05486
511 98.46%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 KIEJKO Czesław Jan 63 wyższe Janów, 543 33.23 Nie
2 POGORZELSKI Jerzy 58 wyższe Janów, 1091 66.77 Tak

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych POGORZELSKI Jerzy Głosów ważnych oddanych na kandydatów KIEJKO Czesław Jan
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Zespół Szkół Samorządowych, ul. Białostocka 16 Janów 696 486 69.83% 0.06983
30.17% 210
2 Szkoła Podstawowa, 59 Białousy 325 183 56.31% 0.05631
43.69% 142
3 Budynek byłej Szkoły Podstawowej, 32 Nowowola 161 125 77.64% 0.07764
22.36% 36
4 Urząd Gminy Janów, ul. Parkowa 3 Janów 452 297 65.71% 0.06571
34.29% 155

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Zespół Szkół Samorządowych, ul. Białostocka 16 Janów stały 1452 699 699 48.14% 0.04814
696 99.57%
2 Szkoła Podstawowa, 59 Białousy stały 682 328 328 48.09% 0.04809
325 99.09%
3 Budynek byłej Szkoły Podstawowej, 32 Nowowola stały 386 162 162 41.97% 0.04197
161 99.38%
4 Urząd Gminy Janów, ul. Parkowa 3 Janów stały 946 453 453 47.89% 0.04789
452 99.78%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 4 256 3 466 4 1