Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 10 609
Wyborców 8 565
Obwodów 11
 • Wybory do Rady Gminy Niebylec
 • Wybory Wójta Gminy Niebylec
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Urząd Stanu Cywilnego Niebylec, 183 Niebylec stały Tak sołectwo Niebylec
2 Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bliziance, 72 Blizianka stały Nie Sołectwo Blizianka
3 Dom Wiejski w Gwoździance, 32 Gwoździanka stały Tak Sołectwo Gwoździanka
4 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konieczkowej, 58 Konieczkowa stały Nie Sołectwo Konieczkowa
5 Dom Strażaka w Gwoźnicy Dolnej, 91 Gwoźnica Dolna stały Tak Sołectwo Gwoźnica Dolna
6 Szkoła Podstawowa im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej, 292 Gwoźnica Górna stały Tak Sołectwo Gwoźnica Górna
7 Zespół Szkół im. Św. Rodziny w Lutczy, 614 Lutcza stały Nie Sołectwo Lutcza
8 Szkoła Podstawowa im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Jaworniku, 108 Jawornik stały Nie Sołectwo Jawornik
9 Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi, 125 Połomia stały Nie Sołectwo Połomia
10 Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Baryczce, 213 Baryczka stały Tak Sołectwo Baryczka
11 Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu, 11 Niebylec stały Tak Sołectwo Małówka

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwa: Blizianka, Niebylec 1 807 4 4
0.0000020000Nr 2 Sołectwa: Gwoździanka, Małówka 1 470 4 4
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Gwoźnica Dolna 1 362 3 3
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Konieczkowa od nr 1 do nr 130 1 476 4 4
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Konieczkowa od nr 131 do końca 1 517 3 3
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Gwoźnica Górna od nr 1 do nr 277 1 619 4 4
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Gwoźnica Górna od nr 281 do końca 1 495 3 3
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Jawornik od nr 1 do nr 287 1 547 3 3
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Jawornik od nr 294 do końca 1 424 4 4
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Baryczka 1 792 4 4
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Połomia od nr 5 do nr 119, od nr 401 do nr 460 i od nr 547 do końca 1 623 4 4
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Połomia od nr 121 do nr 400 i od nr 461 do nr 545 1 638 4 4
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Lutcza od nr 1 do nr 270 1 508 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Lutcza od nr 271 do nr 547 1 493 4 4
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Lutcza od nr 548 do końca 1 794 3 3
Podsumowanie 15 8 565 53 53

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZE SPRAWY" KWW "NASZE SPRAWY" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANTONIEGO CIEPIELOWSKIEGO KWW ANTONIEGO CIEPIELOWSKIEGO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEBYLEC ODNOWA KWW NIEBYLEC ODNOWA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
3 KOZA Krzysztof Wojciech 38 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZE SPRAWY" Gwoźnica Górna
1 CIEPIELOWSKI Antoni 53 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANTONIEGO CIEPIELOWSKIEGO Baryczka
2 KORAB Zbigniew 55 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Konieczkowa
4 KOZIOŁ Dariusz Adam 38 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEBYLEC ODNOWA Gwoźnica Dolna

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 808 500 500 61.88% 0.06188
492 98.40% 0.0984
Tak
2 470 258 258 54.89% 0.05489
256 99.22% 0.09922
Tak
3 362 231 231 63.81% 0.06381
228 98.70% 0.0987
Tak
4 476 313 313 65.76% 0.06576
308 98.40% 0.0984
Tak
5 518 306 306 59.07% 0.05907
301 98.37% 0.09837
Tak
6 619 333 333 53.80% 0.0538
327 98.20% 0.0982
Tak
7 495 258 258 52.12% 0.05212
252 97.67% 0.09767
Tak
8 547 335 335 61.24% 0.06124
334 99.70% 0.0997
Tak
9 424 259 259 61.08% 0.06108
256 98.84% 0.09884
Tak
10 792 482 483 60.98% 0.06098
473 97.93% 0.09793
Tak
11 623 340 340 54.57% 0.05457
334 98.24% 0.09824
Tak
12 638 339 339 53.13% 0.05313
330 97.35% 0.09735
Tak
13 508 244 244 48.03% 0.04803
236 96.72% 0.09672
Tak
14 494 213 213 43.12% 0.04312
209 98.12% 0.09812
Tak
15 796 405 405 50.88% 0.05088
396 97.78% 0.09778
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 937 15 40.93% 0.04093
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZE SPRAWY" 1 427 14 30.16% 0.03016
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANTONIEGO CIEPIELOWSKIEGO 842 13 17.79% 0.01779
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEBYLEC ODNOWA 526 11 11.12% 0.01112

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 937 15 7 40.93% 0.04093
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZE SPRAWY" 1 427 14 6 30.16% 0.03016
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANTONIEGO CIEPIELOWSKIEGO 842 13 1 17.79% 0.01779
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEBYLEC ODNOWA 526 11 1 11.12% 0.01112

Rada Gminy Niebylec - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 LASOTA Małgorzata Janina 192 39.02% 0.03902
Nie
1 12 12 WYŻYKOWSKA Małgorzata 195 39.63% 0.03963
Tak
1 13 13 TWORZYDŁO Marian Andrzej 80 16.26% 0.01626
Nie
1 14 14 SZOSTAK Paweł 25 5.08% 0.00508
Nie
2 10 10 LENART Stanisław 109 42.58% 0.04258
Tak
2 12 12 SKOWRON Sławomir 36 14.06% 0.01406
Nie
2 13 13 BASZAK Agnieszka 98 38.28% 0.03828
Nie
2 14 14 BOSEK Dawid 13 5.08% 0.00508
Nie
3 10 10 KOZA Witold Józef 147 64.47% 0.06447
Tak
3 12 12 DROZD Marcin Mateusz 42 18.42% 0.01842
Nie
3 14 14 KOZIOŁ Dariusz Adam 39 17.11% 0.01711
Nie
4 10 10 DASZYKOWSKI Stanisław 193 62.66% 0.06266
Tak
4 12 12 ROZBORSKI Robert 55 17.86% 0.01786
Nie
4 13 13 GADAMSKA Magdalena 24 7.79% 0.00779
Nie
4 14 14 DZIKA Róża Iwona 36 11.69% 0.01169
Nie
5 10 10 SMELA Grzegorz 199 66.11% 0.06611
Tak
5 12 12 SMELA Zbigniew Piotr 47 15.61% 0.01561
Nie
5 13 13 RĄCZKA Dorota 55 18.27% 0.01827
Nie
6 10 10 BANAŚ Małgorzata 42 12.84% 0.01284
Nie
6 12 12 PILECKI Tomasz Stanisław 127 38.84% 0.03884
Tak
6 13 13 KOTWA Jan 64 19.57% 0.01957
Nie
6 14 14 KOZDRAŚ Krzysztof Maciej 94 28.75% 0.02875
Nie
7 10 10 KOZDRAŚ Tomasz Maciej 58 23.02% 0.02302
Nie
7 12 12 KOZDRAŚ Piotr Wacław 142 56.35% 0.05635
Tak
7 13 13 JASTRZĘBSKA Małgorzata 52 20.63% 0.02063
Nie
8 10 10 BŁĄDZIŃSKI Jan 129 38.62% 0.03862
Nie
8 12 12 TROJANOWSKI Eryk Mateusz 172 51.50% 0.0515
Tak
8 13 13 MAGIERA Mariusz 33 9.88% 0.00988
Nie
9 10 10 PARYS Adam Kazimierz 66 25.78% 0.02578
Nie
9 12 12 PILCH Zofia 131 51.17% 0.05117
Tak
9 13 13 LUTAK Leszek Józef 21 8.20% 0.0082
Nie
9 14 14 SZEWCZYK Bogdan Władysław 38 14.84% 0.01484
Nie
10 10 10 SZPOND Robert 166 35.10% 0.0351
Nie
10 12 12 JANUSZ Barbara 69 14.59% 0.01459
Nie
10 13 13 PIWKO Grzegorz Piotr 228 48.20% 0.0482
Tak
10 14 14 KNAŚ Wojciech Krzysztof 10 2.11% 0.00211
Nie
11 10 10 LĘCZNAR Danuta 112 33.53% 0.03353
Nie
11 12 12 SZCZEPAN Sławomir Dariusz 167 50.00% 0.05
Tak
11 13 13 KAWALEC Jan 38 11.38% 0.01138
Nie
11 14 14 CIUBA Andrzej 17 5.09% 0.00509
Nie
12 10 10 BASAMON Antoni Stanisław 103 31.21% 0.03121
Nie
12 12 12 PAŁYS Roman Sławomir 78 23.64% 0.02364
Nie
12 13 13 WOLSKA Grażyna Elżbieta 45 13.64% 0.01364
Nie
12 14 14 JÓZEFCZYK Waldemar 104 31.52% 0.03152
Tak
13 10 10 BOBEK Wiesław Jakub 131 55.51% 0.05551
Tak
13 12 12 SZURLEJ Magdalena 105 44.49% 0.04449
Nie
14 10 10 CYNAR Maria 68 32.54% 0.03254
Tak
14 12 12 LECH Eugeniusz Ignacy 61 29.19% 0.02919
Nie
14 13 13 PRZYBYŁOWICZ Krystyna Janina 48 22.97% 0.02297
Nie
14 14 14 DĄBROWSKA Katarzyna 32 15.31% 0.01531
Nie
15 10 10 TUROŃ Leszek Piotr 222 56.06% 0.05606
Tak
15 13 13 GURGACZ Krzysztof Jan 56 14.14% 0.01414
Nie
15 14 14 GOSZTYŁA Jolanta Paulina 118 29.80% 0.0298
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 CIEPIELOWSKI Antoni 53 wyższe Baryczka, 1 207 25.34 Druga tura
2 KORAB Zbigniew 55 wyższe Konieczkowa, 2 116 44.42 Druga tura
3 KOZA Krzysztof Wojciech 38 wyższe Gwoźnica Górna, 1 133 23.78 Nie
4 KOZIOŁ Dariusz Adam 38 wyższe Gwoźnica Dolna, 308 6.47 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Urząd Stanu Cywilnego Niebylec, 183 Niebylec stały 483 303 303 62.73% 0.06273
301 99.34%
2 Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bliziance, 72 Blizianka stały 325 197 197 60.62% 0.06062
195 98.98%
3 Dom Wiejski w Gwoździance, 32 Gwoździanka stały 256 140 140 54.69% 0.05469
138 98.57%
4 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konieczkowej, 58 Konieczkowa stały 994 619 619 62.27% 0.06227
609 98.38%
5 Dom Strażaka w Gwoźnicy Dolnej, 91 Gwoźnica Dolna stały 362 231 231 63.81% 0.06381
229 99.13%
6 Szkoła Podstawowa im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej, 292 Gwoźnica Górna stały 1 114 591 591 53.05% 0.05305
581 98.31%
7 Zespół Szkół im. Św. Rodziny w Lutczy, 614 Lutcza stały 1 798 862 862 47.94% 0.04794
851 98.72%
8 Szkoła Podstawowa im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Jaworniku, 108 Jawornik stały 971 594 594 61.17% 0.06117
591 99.49%
9 Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi, 125 Połomia stały 1 261 679 679 53.85% 0.05385
675 99.41%
10 Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Baryczce, 213 Baryczka stały 792 482 482 60.86% 0.06086
477 98.96%
11 Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu, 11 Niebylec stały 214 118 118 55.14% 0.05514
117 99.15%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 CIEPIELOWSKI Antoni 53 wyższe Baryczka, 1974 45.76 Nie
2 KORAB Zbigniew 55 wyższe Konieczkowa, 2340 54.24 Tak

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych CIEPIELOWSKI Antoni Głosów ważnych oddanych na kandydatów KORAB Zbigniew
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Urząd Stanu Cywilnego Niebylec, 183 Niebylec 290 122 42.07% 0.04207
57.93% 168
2 Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bliziance, 72 Blizianka 188 45 23.94% 0.02394
76.06% 143
3 Dom Wiejski w Gwoździance, 32 Gwoździanka 124 63 50.81% 0.05081
49.19% 61
4 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konieczkowej, 58 Konieczkowa 653 105 16.08% 0.01608
83.92% 548
5 Dom Strażaka w Gwoźnicy Dolnej, 91 Gwoźnica Dolna 191 43 22.51% 0.02251
77.49% 148
6 Szkoła Podstawowa im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej, 292 Gwoźnica Górna 442 163 36.88% 0.03688
63.12% 279
7 Zespół Szkół im. Św. Rodziny w Lutczy, 614 Lutcza 705 361 51.21% 0.05121
48.79% 344
8 Szkoła Podstawowa im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Jaworniku, 108 Jawornik 491 238 48.47% 0.04847
51.53% 253
9 Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi, 125 Połomia 622 391 62.86% 0.06286
37.14% 231
10 Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Baryczce, 213 Baryczka 499 400 80.16% 0.08016
19.84% 99
11 Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu, 11 Niebylec 109 43 39.45% 0.03945
60.55% 66

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Urząd Stanu Cywilnego Niebylec, 183 Niebylec stały 483 291 291 60.25% 0.06025
290 99.66%
2 Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Bliziance, 72 Blizianka stały 325 191 191 58.77% 0.05877
188 98.43%
3 Dom Wiejski w Gwoździance, 32 Gwoździanka stały 256 125 125 48.83% 0.04883
124 99.20%
4 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konieczkowej, 58 Konieczkowa stały 996 657 657 65.96% 0.06596
653 99.39%
5 Dom Strażaka w Gwoźnicy Dolnej, 91 Gwoźnica Dolna stały 362 191 191 52.76% 0.05276
191 100.00%
6 Szkoła Podstawowa im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej, 292 Gwoźnica Górna stały 1114 443 443 39.77% 0.03977
442 99.77%
7 Zespół Szkół im. Św. Rodziny w Lutczy, 614 Lutcza stały 1794 707 707 39.41% 0.03941
705 99.72%
8 Szkoła Podstawowa im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Jaworniku, 108 Jawornik stały 970 493 493 50.82% 0.05082
491 99.59%
9 Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi, 125 Połomia stały 1263 624 624 49.41% 0.04941
622 99.68%
10 Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Baryczce, 213 Baryczka stały 792 500 501 63.26% 0.06326
499 99.60%
11 Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu, 11 Niebylec stały 214 111 111 51.87% 0.05187
109 98.20%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 10 609 8 565 11 1