Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 7 145
Wyborców 5 649
Obwodów 6
 • Wybory do Rady Gminy w Czerminie
 • Wybory Wójta Gminy Czermin
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa w Czerminie, 454 Czermin stały Tak Sołectwo Czermin, Sołectwo Szafranów
2 Szkoła Podstawowa w Trzcianie, 289 Trzciana stały Tak Sołectwo Trzciana, Sołectwo Dąbrówka Osuchowska
3 Szkoła Podstawowa w Brniu Osuchowskim, 64 Breń Osuchowski stały Nie Sołectwo Breń Osuchowski
4 Szkoła Podstawowa w Ziempniowie, 91 Ziempniów stały Nie Sołectwo Ziempniów
5 Szkoła Podstawowa w Otałęży, 15 Otałęż stały Tak Sołectwo Otałęż, Sołectwo Wola Otałęska
6 Szkoła Podstawowa w Łysakowie, 191 Łysaków stały Nie Sołectwo Łysaków

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Czermin od nr 1 do 141 1 449 2 2
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Czermin od nr 166 do 329 1 363 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Czermin od nr 330 do 454 1 386 3 3
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Czermin od nr 142 do 165 i od 455 do końca 1 376 3 3
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Trzciana nr od 1 do 190, nr od 195 do 279 i od 487 do końca 1 567 3 3
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Trzciana nr od 280 do 486 i nr od 191 do 193 1 502 3 3
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Breń Osuchowski 1 415 3 3
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Szafranów 1 219 3 3
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Dąbrówka Osuchowska 1 343 3 3
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Wola Otałęska 1 362 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Otałęż nr od 1 do 137 1 251 3 3
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Otałęż nr od 138 do końca 1 330 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Łysaków od nr 1 do 100 i od 274 do końca 1 351 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Łysaków od nr 101 do 273a 1 308 3 3
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Ziempniów 1 427 3 3
Podsumowanie 15 5 649 40 40

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOŁTYSÓW I STRAŻAKÓW GMINY CZERMIN KWW SOŁTYSÓW I STRAŻAKÓW GMINY CZERMIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
3 ŚPIEWAK Kazimierz 63 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Czermin
2 SIDUR Sławomir Stanisław 41 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOŁTYSÓW I STRAŻAKÓW GMINY CZERMIN Breń Osuchowski
1 ĆWIĘKA Jarosław Stanisław 39 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 Trzciana

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 449 281 281 62.58% 0.06258
266 94.66% 0.09466
Tak
2 363 226 226 62.26% 0.06226
223 98.67% 0.09867
Tak
3 386 241 241 62.44% 0.06244
238 98.76% 0.09876
Tak
4 377 242 212 56.23% 0.05623
210 99.06% 0.09906
Tak
5 567 287 287 50.62% 0.05062
281 97.91% 0.09791
Tak
6 503 280 280 55.67% 0.05567
275 98.21% 0.09821
Tak
7 415 217 217 52.29% 0.05229
211 97.24% 0.09724
Tak
8 219 130 130 59.36% 0.05936
128 98.46% 0.09846
Tak
9 343 186 186 54.23% 0.05423
186 100.00% 0.1
Tak
10 362 195 195 53.87% 0.05387
193 98.97% 0.09897
Tak
11 251 129 128 51.00% 0.051
121 94.53% 0.09453
Tak
12 330 178 178 53.94% 0.05394
178 100.00% 0.1
Tak
13 352 205 205 58.24% 0.05824
203 99.02% 0.09902
Tak
14 309 146 146 47.25% 0.04725
146 100.00% 0.1
Tak
15 427 236 236 55.27% 0.05527
232 98.31% 0.09831
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 535 10 17.31% 0.01731
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 016 15 32.87% 0.03287
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOŁTYSÓW I STRAŻAKÓW GMINY CZERMIN 1 540 15 49.82% 0.04982

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 535 10 1 17.31% 0.01731
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 016 15 2 32.87% 0.03287
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOŁTYSÓW I STRAŻAKÓW GMINY CZERMIN 1 540 15 12 49.82% 0.04982

Rada Gminy w Czerminie - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 BŁAŻEJOWSKI Henryk Adam 67 25.19% 0.02519
Nie
1 15 15 MYJAK Jan 199 74.81% 0.07481
Tak
2 10 10 DZIEKAN Jan Ludwik 106 47.53% 0.04753
Nie
2 15 15 SOBOŃ Władysław Ryszard 117 52.47% 0.05247
Tak
3 8 8 DOLINA Paweł Stanisław 73 30.67% 0.03067
Nie
3 10 10 MISIAK Władysław 39 16.39% 0.01639
Nie
3 15 15 CZAJA Wiesław 126 52.94% 0.05294
Tak
4 8 8 JAMRÓZ Grzegorz 75 35.71% 0.03571
Nie
4 10 10 BUGAJ Krzysztof 47 22.38% 0.02238
Nie
4 15 15 ZAJĄC Tomasz 88 41.90% 0.0419
Tak
5 8 8 WĄŻ Stanisław 54 19.22% 0.01922
Nie
5 10 10 BUKAŁA Ryszard 162 57.65% 0.05765
Tak
5 15 15 LEŚ Stanisław Józef 65 23.13% 0.02313
Nie
6 8 8 WILK Andrzej Stanisław 72 26.18% 0.02618
Nie
6 10 10 ŻELAZKO Mariusz Robert 120 43.64% 0.04364
Tak
6 15 15 ĆWIĘKA Remigiusz 83 30.18% 0.03018
Nie
7 8 8 KUSEK Wiesław 41 19.43% 0.01943
Nie
7 10 10 WNUK Damazy 58 27.49% 0.02749
Nie
7 15 15 PISARCZYK Paweł Wiesław 112 53.08% 0.05308
Tak
8 8 8 RAJTAR Józef Marek 51 39.84% 0.03984
Nie
8 10 10 DŁUGOSZ Małgorzata Jolanta 20 15.63% 0.01563
Nie
8 15 15 KUKLIŃSKI Władysław Piotr 57 44.53% 0.04453
Tak
9 8 8 WĘGRZYN Konrad 69 37.10% 0.0371
Tak
9 10 10 SERAFIN Leszek 56 30.11% 0.03011
Nie
9 15 15 LUKA Mariola Barbara 61 32.80% 0.0328
Nie
10 10 10 RAJTAR Ryszard 61 31.61% 0.03161
Nie
10 15 15 POLAK Jan Ryszard 132 68.39% 0.06839
Tak
11 8 8 MAJOCHA Adrian Franciszek 18 14.88% 0.01488
Nie
11 10 10 BABIEC Grażyna 19 15.70% 0.0157
Nie
11 15 15 WÓJTOWICZ Dariusz Wojciech 84 69.42% 0.06942
Tak
12 10 10 PEZDA Aneta 53 29.78% 0.02978
Nie
12 15 15 ŹDZIEBŁO Jan 125 70.22% 0.07022
Tak
13 10 10 DULIK Walenty 89 43.84% 0.04384
Nie
13 15 15 BANIK Małgorzata Elżbieta 114 56.16% 0.05616
Tak
14 8 8 LEŚNIEWSKI Dariusz Krzysztof 36 24.66% 0.02466
Nie
14 10 10 BUGAJ Stanisław Jan 38 26.03% 0.02603
Nie
14 15 15 BUGAJ Mirosław Ryszard 72 49.32% 0.04932
Tak
15 8 8 ĆWIĘKA Agnieszka 46 19.83% 0.01983
Nie
15 10 10 MATUSZCZAK Dominik Józef 81 34.91% 0.03491
Nie
15 15 15 STRYCHARZ Robert 105 45.26% 0.04526
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 ĆWIĘKA Jarosław Stanisław 39 wyższe Trzciana, 807 26.20 Nie
2 SIDUR Sławomir Stanisław 41 wyższe Breń Osuchowski, 1 328 43.12 Druga tura
3 ŚPIEWAK Kazimierz 63 wyższe Czermin, 945 30.68 Druga tura

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa w Czerminie, 454 Czermin stały 1 794 1 120 1 119 62.37% 0.06237
1 110 99.20%
2 Szkoła Podstawowa w Trzcianie, 289 Trzciana stały 1 413 752 751 53.15% 0.05315
740 98.54%
3 Szkoła Podstawowa w Brniu Osuchowskim, 64 Breń Osuchowski stały 415 217 217 52.29% 0.05229
213 98.16%
4 Szkoła Podstawowa w Ziempniowie, 91 Ziempniów stały 427 236 236 55.27% 0.05527
235 99.58%
5 Szkoła Podstawowa w Otałęży, 15 Otałęż stały 943 503 437 46.34% 0.04634
433 99.08%
6 Szkoła Podstawowa w Łysakowie, 191 Łysaków stały 661 351 350 52.95% 0.05295
349 99.71%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 SIDUR Sławomir Stanisław 41 wyższe Breń Osuchowski, 1579 54.86 Tak
2 ŚPIEWAK Kazimierz 63 wyższe Czermin, 1299 45.14 Nie

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych ŚPIEWAK Kazimierz Głosów ważnych oddanych na kandydatów SIDUR Sławomir Stanisław
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Szkoła Podstawowa w Czerminie, 454 Czermin 1097 529 48.22% 0.04822
51.78% 568
2 Szkoła Podstawowa w Trzcianie, 289 Trzciana 620 315 50.81% 0.05081
49.19% 305
3 Szkoła Podstawowa w Brniu Osuchowskim, 64 Breń Osuchowski 214 83 38.79% 0.03879
61.21% 131
4 Szkoła Podstawowa w Ziempniowie, 91 Ziempniów 193 58 30.05% 0.03005
69.95% 135
5 Szkoła Podstawowa w Otałęży, 15 Otałęż 422 176 41.71% 0.04171
58.29% 246
6 Szkoła Podstawowa w Łysakowie, 191 Łysaków 332 138 41.57% 0.04157
58.43% 194

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa w Czerminie, 454 Czermin stały 1797 1101 1101 61.27% 0.06127
1097 99.64%
2 Szkoła Podstawowa w Trzcianie, 289 Trzciana stały 1415 625 625 44.17% 0.04417
620 99.20%
3 Szkoła Podstawowa w Brniu Osuchowskim, 64 Breń Osuchowski stały 416 215 215 51.68% 0.05168
214 99.53%
4 Szkoła Podstawowa w Ziempniowie, 91 Ziempniów stały 427 196 196 45.90% 0.0459
193 98.47%
5 Szkoła Podstawowa w Otałęży, 15 Otałęż stały 942 423 423 44.90% 0.0449
422 99.76%
6 Szkoła Podstawowa w Łysakowie, 191 Łysaków stały 664 333 333 50.15% 0.05015
332 99.70%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 7 145 5 649 6 1