Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 487
Wyborców 4 571
Obwodów 4
 • Wybory do Rady Gminy Cisek
 • Wybory Wójta Gminy Cisek
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Planetorza 30 Cisek stały Tak Sołectwo: Cisek, Kobylice, Landzmierz
2 Wiejski Dom Kultury, ul. Wiejska 25 Nieznaszyn stały Tak Sołectwo: Nieznaszyn, Roszowice, Steblów, Sukowice
3 Szkoła Podstawowa, ul. Główna 98a Łany stały Tak Sołectwo: Błażejowice, Dzielnica, Łany, Miejsce Odrzańskie, Podlesie, Przewóz
4 Dom Strażaka, ul. Kochanowskiego 63 Roszowicki Las stały Tak Sołectwo: Roszowicki Las

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo: Cisek ulice: Bończyka, Kopernika, 1 Maja, Lipcowa, Nowa od nr 1 – nr 43, Olszowa, Zacisze. 1 344 2 2
0.0000020000Nr 2 Sołectwo: Cisek ulice: Chopina, Matejki, Mickiewicza, Nowa od nr 44 do końca, Uśmiechu, Wodna, Zakole. 1 265 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo: Cisek ulice: Bełk, Harcerska, Kosmonautów, Kwiatowa, Mała, Morcinka, Nadodrze, Planetorza, Polna, Starowiejska, Sporna, Sportowa. 1 348 2 2
0.0000040000Nr 4 Sołectwo: Kobylice. 1 409 1 1
0.0000050000Nr 5 Sołectwo: Landzmierz ulice: Biadaczów, Boczna, Gałczyńskiego, Starowiejska. 1 218 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo: Landzmierz ulice: Bolesława Prusa, Cicha, Główna, Krótka, Łąkowa, Piaskowa, Sienkiewicza, Wąska, Wolności, Zamknięta. 1 243 2 2
0.0000070000Nr 7 Sołectwa: Nieznaszyn, Roszowice. 1 314 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwo: Steblów. 1 196 2 2
0.0000090000Nr 9 Sołectwo: Sukowice. 1 259 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwa: Dzielnica, Podlesie. 1 364 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwo: Łany ulice: Główna nr 1 – nr 72, Górna nr 1 – nr 7, Szkolna nr 1 – nr 8, Wodna, Zawodzie nr 1 – nr 13. 1 209 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwo: Łany ulice: Główna nr 73 do końca, Górna nr 8 do końca, Słoneczna, Szkolna nr 9 do końca, Zawodzie nr 14 do końca. 1 321 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwa: Błażejowice, Miejsce Odrzańskie. 1 405 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwo: Przewóz. 1 271 2 2
0.0000150000Nr 15 Sołectwo: Roszowicki Las. 1 405 2 2
Podsumowanie 15 4 571 29 29

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI Z GMINY CISEK KWW NIEZALEŻNI Z GMINY CISEK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA GMINY CISEK KWW AKTYWNI DLA GMINY CISEK 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 FRISCHKO Rajmund Jan 42 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA Landzmierz
2 SĄCZAWA Elżbieta Barbara 57 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI Z GMINY CISEK Landzmierz

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 344 167 167 48.55% 0.04855
166 99.40% 0.0994
Tak
2 265 122 122 46.04% 0.04604
121 99.18% 0.09918
Tak
3 348 171 171 49.14% 0.04914
170 99.42% 0.09942
Tak
4 Bez głosowania Nie
5 219 90 90 41.10% 0.0411
87 96.67% 0.09667
Tak
6 244 119 119 48.77% 0.04877
117 98.32% 0.09832
Tak
7 316 152 152 48.10% 0.0481
151 99.34% 0.09934
Tak
8 196 84 84 42.86% 0.04286
82 97.62% 0.09762
Tak
9 259 117 117 45.17% 0.04517
117 100.00% 0.1
Tak
10 364 176 176 48.35% 0.04835
176 100.00% 0.1
Tak
11 209 95 95 45.45% 0.04545
95 100.00% 0.1
Tak
12 321 159 159 49.53% 0.04953
159 100.00% 0.1
Tak
13 405 158 158 39.01% 0.03901
158 100.00% 0.1
Tak
14 271 104 104 38.38% 0.03838
104 100.00% 0.1
Tak
15 406 189 190 46.80% 0.0468
188 98.95% 0.09895
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA 947 14 50.08% 0.05008
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI Z GMINY CISEK 858 14 45.37% 0.04537
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA GMINY CISEK 86 1 4.55% 0.00455

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA 947 14 9 50.08% 0.05008
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI Z GMINY CISEK 858 14 5 45.37% 0.04537
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA GMINY CISEK 86 1 1 4.55% 0.00455

Rada Gminy Cisek - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 15 15 BARUCHA Andrzej Józef 125 75.30% 0.0753
Tak
1 17 17 PYTLIK Andrzej Antoni 41 24.70% 0.0247
Nie
2 15 15 STEFANIDES Marek Józef 63 52.07% 0.05207
Tak
2 17 17 CICHOŃ Łukasz Marek 58 47.93% 0.04793
Nie
3 15 15 LEWICKA Kazimiera 81 47.65% 0.04765
Nie
3 17 17 KETZLER Alojzy Leonard 89 52.35% 0.05235
Tak
4 15 15 SZAFARCZYK Rozwita Maria Bez głosowania Tak
5 15 15 MARKIEFKA Marcin 67 77.01% 0.07701
Tak
5 17 17 HALAMODA Joanna Karolina 20 22.99% 0.02299
Nie
6 15 15 KECLER Feliks Izydor 73 62.39% 0.06239
Tak
6 17 17 SĄCZAWA Elżbieta Barbara 44 37.61% 0.03761
Nie
7 15 15 HARC Teresa Maria 85 56.29% 0.05629
Tak
7 17 17 DAMBOŃ Edyta Sybilla 66 43.71% 0.04371
Nie
8 15 15 WURST Alojzy 44 53.66% 0.05366
Tak
8 17 17 KUDELLA Aleksandra Barbara 38 46.34% 0.04634
Nie
9 15 15 JURASZEK Aneta Agnieszka 35 29.91% 0.02991
Nie
9 17 17 MUSIOŁ Ryszard Teodor 82 70.09% 0.07009
Tak
10 15 15 HAŁAS Diter Franciszek 92 52.27% 0.05227
Tak
10 17 17 KIRCHNIAWY Adam Daniel 84 47.73% 0.04773
Nie
11 15 15 LANGER Aneta Maria 47 49.47% 0.04947
Nie
11 17 17 ZEMEŁKA Adam Leon 48 50.53% 0.05053
Tak
12 15 15 MIKLISS Norbert Jerzy 76 47.80% 0.0478
Nie
12 17 17 STROMINSKA-RICHTER Weronika Jadwiga 83 52.20% 0.0522
Tak
13 17 17 KANDZIORA Jan Józef 72 45.57% 0.04557
Nie
13 18 18 GOLASZ Tomasz Paweł 86 54.43% 0.05443
Tak
14 15 15 MALIK Jan Stefan 74 71.15% 0.07115
Tak
14 17 17 TORKA Marcin Franciszek 30 28.85% 0.02885
Nie
15 15 15 NAWRAT Fryderyk Bertold 85 45.21% 0.04521
Nie
15 17 17 MROZEK Jan Antoni 103 54.79% 0.05479
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 FRISCHKO Rajmund Jan 42 wyższe Landzmierz, 1 495 73.28 Tak
2 SĄCZAWA Elżbieta Barbara 57 średnie Landzmierz, 545 26.72 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Planetorza 30 Cisek stały 1 828 826 826 45.19% 0.04519
822 99.52%
2 Wiejski Dom Kultury, ul. Wiejska 25 Nieznaszyn stały 771 353 353 45.78% 0.04578
347 98.30%
3 Szkoła Podstawowa, ul. Główna 98a Łany stały 1 570 694 694 44.20% 0.0442
687 98.99%
4 Dom Strażaka, ul. Kochanowskiego 63 Roszowicki Las stały 406 189 190 46.80% 0.0468
184 96.84%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 5 487 4 571 4 1