Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 9

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, Tadeusza Kościuszki 41 Kędzierzyn-Koźle
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice OSIEDLE POGORZELEC-część osiedla, w skład której wchodzą ulice: Aleja Armii Krajowej, Fryderyka Chopina, Koszykowa, Kozielska, Juliusza Ligonia-numery nieparzyste od 33 do 35 oraz numery parzyste od 36 do 38, Młyńska, Stanisława Moniuszki, Odrzańska, Ignacego Paderewskiego, Stara, Tartaczna, Henryka Wieniawskiego.
Liczba mieszkańców 2346
Liczba wyborców 1928
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 2
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 1
Sejmiku Województwa Opolskiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
  • Wybory Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Opolskiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1928
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1928
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1753
3 Liczba kart niewykorzystanych 927
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 826
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 826
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 826
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 826
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 819
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chrzanowski andrzejCHRZANOWSKI Andrzej 48 wyższe Kędzierzyn-Koźle 160 0.01954
19.54
2 mazur andrzej michalzMAZUR Andrzej Michał 66 wyższe Kędzierzyn-Koźle 41 0.00501
5.01
3 nowosielska sabina jozzefaNOWOSIELSKA Sabina Józefa 56 wyższe Kędzierzyn-Koźle 420 0.05128
51.28
4 piasecki marek jaroslzawPIASECKI Marek Jarosław 44 wyższe Kędzierzyn-Koźle 198 0.02418
24.18
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1928
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1928
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1749
3 Liczba kart niewykorzystanych 923
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 826
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 826
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 825
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 6
10 Liczba kart ważnych 819
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 26
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 16
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 793
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zezbala andrzej marianZĘBALA Andrzej Marian 65 Kędzierzyn-Koźle 15 0.00189
1.89
2 wolzyniec marcin przemyslzawWOŁYNIEC Marcin Przemysław 34 Kędzierzyn-Koźle 16 0.00202
2.02
3 pogrozdko-pelczar magdalena andrzejaPOGRÓDKO-PELCZAR Magdalena Andrzeja 58 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00038
0.38
4 twers-owsianowska karolina tamaraTWERS-OWSIANOWSKA Karolina Tamara 34 Kędzierzyn-Koźle 31 0.00391
3.91
5 nowakowski miroslzawNOWAKOWSKI Mirosław 61 Kędzierzyn-Koźle 28 0.00353
3.53
6 pawlik ewa elzzzbietaPAWLIK Ewa Elżbieta 58 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00013
0.13
7 krasicki ignacy janKRASICKI Ignacy Jan 59 Kędzierzyn-Koźle 7 0.00088
0.88
Razem 101
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 101

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pszon fabian andrzejPSZON Fabian Andrzej 28 Kędzierzyn-Koźle 81 0.01021
10.21
2 krasznik tadeusz adamKRAŚNIK Tadeusz Adam 73 Kędzierzyn-Koźle 39 0.00492
4.92
3 projzner jolanta alinaPROJZNER Jolanta Alina 53 Kędzierzyn-Koźle 7 0.00088
0.88
4 mrozek marcin andrzejMROZEK Marcin Andrzej 28 Kędzierzyn-Koźle 33 0.00416
4.16
5 szklarczyk anna elzzzbietaSZKLARCZYK Anna Elżbieta 25 Kędzierzyn-Koźle 14 0.00177
1.77
6 hudzik bozzzenaHUDZIK Bożena 48 Kędzierzyn-Koźle 11 0.00139
1.39
7 lechicki krzysztofLECHICKI Krzysztof 57 Kędzierzyn-Koźle 7 0.00088
0.88
Razem 192
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 192

Lista nr 17 - KWW NIEZALEŻNI Z MARKIEM PIASECKIM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 piasecki marek jaroslzawPIASECKI Marek Jarosław 44 Kędzierzyn-Koźle 128 0.01614
16.14
2 blachucik agata halinaBLACHUCIK Agata Halina 52 Kędzierzyn-Koźle 39 0.00492
4.92
3 kobialzka katarzynaKOBIAŁKA Katarzyna 23 Kędzierzyn-Koźle 12 0.00151
1.51
4 wantulza sebastian andrzejWANTUŁA Sebastian Andrzej 46 Kędzierzyn-Koźle 18 0.00227
2.27
5 mikulska agnieszka patrycjaMIKULSKA Agnieszka Patrycja 44 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00038
0.38
6 kisielowska aleksandra jadwigaKISIELOWSKA Aleksandra Jadwiga 34 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00038
0.38
7 ruranzski rafalz piotrRURAŃSKI Rafał Piotr 41 Kędzierzyn-Koźle 11 0.00139
1.39
Razem 214
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 214

Lista nr 18 - KWW SABINY NOWOSIELSKIEJ-KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kopecz andrzej robertKOPEĆ Andrzej Robert 41 Kędzierzyn-Koźle 60 0.00757
7.57
2 minzczuk halinaMIŃCZUK Halina 61 Kędzierzyn-Koźle 99 0.01248
12.48
3 mrozwka dorota agnieszkaMRÓWKA Dorota Agnieszka 41 Kędzierzyn-Koźle 24 0.00303
3.03
4 stogniew ewa mariaSTOGNIEW Ewa Maria 60 Kędzierzyn-Koźle 9 0.00113
1.13
5 blachucik janusz jerzyBLACHUCIK Janusz Jerzy 52 Kędzierzyn-Koźle 13 0.00164
1.64
6 setnicka elzzzbieta mariaSETNICKA Elżbieta Maria 39 Kędzierzyn-Koźle 12 0.00151
1.51
7 jagielzlzo wojciech jacekJAGIEŁŁO Wojciech Jacek 54 Kędzierzyn-Koźle 69 0.0087
8.70
Razem 286
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 286
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1928
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1747
3 Liczba kart niewykorzystanych 921
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 826
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 826
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 826
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 28
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 20
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 798
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 twers bozzzenaTWERS Bożena 58 Kędzierzyn-Koźle 41 0.00514
5.14
2 komor antoni alfonsKOMOR Antoni Alfons 66 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00013
0.13
3 danielski rafalzDANIELSKI Rafał 42 Kędzierzyn-Koźle 5 0.00063
0.63
4 winnicka ewa mariolaWINNICKA Ewa Mariola 60 Kędzierzyn-Koźle 5 0.00063
0.63
5 potezga henryk janPOTĘGA Henryk Jan 72 Kędzierzyn-Koźle 2 0.00025
0.25
6 bulak katarzyna jolantaBULAK Katarzyna Jolanta 48 Kędzierzyn-Koźle 7 0.00088
0.88
Razem 61
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 61

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krebs andrzej slzawomirKREBS Andrzej Sławomir 73 Kędzierzyn-Koźle 69 0.00865
8.65
2 dziuba dorota wiktoriaDZIUBA Dorota Wiktoria 52 Kędzierzyn-Koźle 36 0.00451
4.51
3 mateja grzegorz slzawomirMATEJA Grzegorz Sławomir 47 Kędzierzyn-Koźle 12 0.0015
1.50
4 blzach krzysztof stanislzawBŁACH Krzysztof Stanisław 54 Kędzierzyn-Koźle 28 0.00351
3.51
5 fulzawka grzegorzFUŁAWKA Grzegorz 68 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00038
0.38
6 domerecka elzzzbieta helenaDOMERECKA Elżbieta Helena 33 Kędzierzyn-Koźle 12 0.0015
1.50
7 krysz lidia jadwigaKRYŚ Lidia Jadwiga 47 Kędzierzyn-Koźle 25 0.00313
3.13
8 majer mieczyslzawMAJER Mieczysław 65 Kędzierzyn-Koźle 4 0.0005
0.50
Razem 189
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 189

Lista nr 14 - KWW NIEZALEŻNI Z MARKIEM PIASECKIM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olejnik rafalz adamOLEJNIK Rafał Adam 45 Kędzierzyn-Koźle 71 0.0089
8.90
2 szczepanzska-majcher barbaraSZCZEPAŃSKA-MAJCHER Barbara 63 Kędzierzyn-Koźle 30 0.00376
3.76
3 derej karolina antoninaDEREJ Karolina Antonina 35 Kędzierzyn-Koźle 31 0.00388
3.88
4 rajchel wojciech janRAJCHEL Wojciech Jan 39 Kędzierzyn-Koźle 13 0.00163
1.63
5 nowak jadwiga barbaraNOWAK Jadwiga Barbara 50 Kędzierzyn-Koźle 33 0.00414
4.14
6 nepelska-zzzak anna mariaNEPELSKA-ŻAK Anna Maria 34 Kędzierzyn-Koźle 4 0.0005
0.50
7 pawlik przemyslzaw piotrPAWLIK Przemysław Piotr 35 Kędzierzyn-Koźle 13 0.00163
1.63
Razem 195
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 195

Lista nr 15 - KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gisman jozzef andrzejGISMAN Józef Andrzej 63 Kędzierzyn-Koźle 41 0.00514
5.14
2 wczasek waldemarWCZASEK Waldemar 42 Kędzierzyn-Koźle 4 0.0005
0.50
3 reszka sabina mariaRESZKA Sabina Maria 49 Kędzierzyn-Koźle 2 0.00025
0.25
4 plonka anna elzzzbietaPLONKA Anna Elżbieta 36 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00013
0.13
5 solzga bernard arminSOŁGA Bernard Armin 57 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
6 dudek malzgorzata iwonaDUDEK Małgorzata Iwona 47 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00013
0.13
7 augustyniak ewaAUGUSTYNIAK Ewa 62 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
8 barteczko daniel jozzefBARTECZKO Daniel Józef 34 Kędzierzyn-Koźle 10 0.00125
1.25
Razem 59
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 59

Lista nr 16 - KWW SABINY NOWOSIELSKIEJ-KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymanzski dariusz janSZYMAŃSKI Dariusz Jan 59 Kędzierzyn-Koźle 60 0.00752
7.52
2 maselzko pawelz janMASEŁKO Paweł Jan 38 Kędzierzyn-Koźle 68 0.00852
8.52
3 migocz izabela monikaMIGOCZ Izabela Monika 47 Kędzierzyn-Koźle 28 0.00351
3.51
4 wezgrzyn stanislzaw mieczyslzawWĘGRZYN Stanisław Mieczysław 63 Kędzierzyn-Koźle 85 0.01065
10.65
5 ceglarek danuta annaCEGLAREK Danuta Anna 60 Urbanowice 18 0.00226
2.26
6 jellinek annaJELLINEK Anna 56 Kędzierzyn-Koźle 16 0.00201
2.01
7 gohla patrick joachimGOHLA Patrick Joachim 26 Kędzierzyn-Koźle 4 0.0005
0.50
8 wencel robert dominikWENCEL Robert Dominik 46 Kędzierzyn-Koźle 15 0.00188
1.88
Razem 294
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 294
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Opolskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1928
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1750
3 Liczba kart niewykorzystanych 924
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 826
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 825
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 823
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 30
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 7
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 23
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 793
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kochan helena mariaKOCHAN Helena Maria 60 Pawłowiczki 3 0.00038
0.38
2 klimek michalz antoniKLIMEK Michał Antoni 45 Lubieszów 3 0.00038
0.38
3 kupny danuta teresaKUPNY Danuta Teresa 42 Góra Świętej Anny 2 0.00025
0.25
4 neuwald marek jozzefNEUWALD Marek Józef 43 Łany 0 0
0.00
5 wieczorek-griner agnieszka danutaWIECZOREK-GRINER Agnieszka Danuta 36 Zakrzów 0 0
0.00
6 gola ewa barbaraGOLA Ewa Barbara 51 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
7 kiel tomasz teodorKIEL Tomasz Teodor 40 Kędzierzyn-Koźle 12 0.00151
1.51
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kolenda-lzabusz brygidaKOLENDA-ŁABUŚ Brygida 68 Kędzierzyn-Koźle 176 0.02219
22.19
2 plaskota mariuszPLASKOTA Mariusz 49 Większyce 29 0.00366
3.66
3 salzacki andrzej alfredSAŁACKI Andrzej Alfred 64 Zakrzów 18 0.00227
2.27
4 siewiera zdzislzaw janSIEWIERA Zdzisław Jan 70 Zawadzkie 2 0.00025
0.25
5 muc-klimek ewa helenaMUC-KLIMEK Ewa Helena 38 Ligota Czamborowa 3 0.00038
0.38
6 gazdek-radwanowska marzanna aleksandraGĄDEK-RADWANOWSKA Marzanna Aleksandra 53 Kędzierzyn-Koźle 40 0.00504
5.04
7 wezgrzyn robertWĘGRZYN Robert 50 Kędzierzyn-Koźle 83 0.01047
10.47
Razem 351
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 351

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pietrzyk kazimierzPIETRZYK Kazimierz 76 Kędzierzyn-Koźle 42 0.0053
5.30
2 gaida olga helenaGAIDA Olga Helena 52 Strzelce Opolskie 3 0.00038
0.38
3 oczosz malzgorzata joannaOCZOŚ Małgorzata Joanna 51 Kędzierzyn-Koźle 12 0.00151
1.51
4 tomala dorota annaTOMALA Dorota Anna 51 Kędzierzyn-Koźle 8 0.00101
1.01
5 magdziarz marian tadeuszMAGDZIARZ Marian Tadeusz 69 Kędzierzyn-Koźle 2 0.00025
0.25
6 kampa annaKAMPA Anna 35 Tarnów Opolski 3 0.00038
0.38
7 nowak stanislzawNOWAK Stanisław 67 Stradunia 6 0.00076
0.76
Razem 76
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 76

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mucha pawelz jozzefMUCHA Paweł Józef 26 Kędzierzyn-Koźle 4 0.0005
0.50
2 faron sabina nataliaFARON Sabina Natalia 26 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00038
0.38
3 peljan piotr damianPELJAN Piotr Damian 36 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00013
0.13
4 szypowska aleksandra iwonaSZYPOWSKA Aleksandra Iwona 29 Strzelce Opolskie 0 0
0.00
5 wasiuk miroslzaw jozzefWASIUK Mirosław Józef 48 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00013
0.13
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sokolzowska katarzyna joannaSOKOŁOWSKA Katarzyna Joanna 42 Opole 6 0.00076
0.76
2 janicki jozzefJANICKI Józef 71 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
3 marcisz henryka zdzislzawaMARCISZ Henryka Zdzisława 71 Opole 0 0
0.00
4 kaminzska reginaKAMIŃSKA Regina 61 Opole 0 0
0.00
5 gozrny jaroslzawGÓRNY Jarosław 31 Opole 4 0.0005
0.50
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymanzski andrzejSZYMAŃSKI Andrzej 51 Kędzierzyn-Koźle 18 0.00227
2.27
2 mrozwka ireneusz waldemarMRÓWKA Ireneusz Waldemar 53 Kędzierzyn-Koźle 9 0.00113
1.13
3 morkis elzzzbieta mariaMORKIS Elżbieta Maria 52 Kędzierzyn-Koźle 8 0.00101
1.01
4 pajazk szymon jozzefPAJĄK Szymon Józef 23 Reńska Wieś 4 0.0005
0.50
5 bojar slzawomir czeslzawBOJAR Sławomir Czesław 52 Kędzierzyn-Koźle 2 0.00025
0.25
6 szkucik-jezdrzejewska iwona elzzzbietaSZKUCIK-JĘDRZEJEWSKA Iwona Elżbieta 34 Kędzierzyn-Koźle 4 0.0005
0.50
7 wadowska justyna magdalenaWADOWSKA Justyna Magdalena 30 Kędzierzyn-Koźle 4 0.0005
0.50
Razem 49
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 49

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajer dawid mateuszGAJER Dawid Mateusz 22 Jemielnica 2 0.00025
0.25
2 kandziora gilbert tobiaszKANDZIORA Gilbert Tobiasz 19 Maciowakrze 1 0.00013
0.13
3 kryszyn dagmara katarzynaKRYSZYN Dagmara Katarzyna 25 Strzelce Opolskie 1 0.00013
0.13
4 szczepanek marek jozzefSZCZEPANEK Marek Józef 63 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
5 surowiecka kinga agataSUROWIECKA Kinga Agata 18 Zdzieszowice 2 0.00025
0.25
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tomaszek bogdan stanislzawTOMASZEK Bogdan Stanisław 64 Kędzierzyn-Koźle 68 0.00858
8.58
2 niewadzisz piotrNIEWADZISZ Piotr 39 Kędzierzyn-Koźle 97 0.01223
12.23
3 mutwin roland jozzefMUTWIN Roland Józef 52 Większyce 4 0.0005
0.50
4 tworek beata malzgorzataTWOREK Beata Małgorzata 52 Strzelce Opolskie 10 0.00126
1.26
5 tokarczyk andrzejTOKARCZYK Andrzej 57 Reńska Wieś 7 0.00088
0.88
6 kuczma izabela krystynaKUCZMA Izabela Krystyna 55 Otmice 6 0.00076
0.76
7 peczkis elzzzbieta annaPECZKIS Elżbieta Anna 37 Kędzierzyn-Koźle 36 0.00454
4.54
Razem 228
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 228

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowak janusz bronislzawNOWAK Janusz Bronisław 41 Opole 1 0.00013
0.13
2 witosza witold sylwesterWITOSZA Witold Sylwester 44 Klucz 0 0
0.00
3 denys beata bronislzawaDENYS Beata Bronisława 46 Opole 1 0.00013
0.13
4 stysiak janSTYSIAK Jan 63 Opole 0 0
0.00
5 szyndler barbaraSZYNDLER Barbara 44 Namysłów 1 0.00013
0.13
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 12 - KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kolek roman jacekKOLEK Roman Jacek 56 Jemielnica 8 0.00101
1.01
2 steuer zygfryd franciszekSTEUER Zygfryd Franciszek 59 Gierałtowice 7 0.00088
0.88
3 gola edyta mariaGOLA Edyta Maria 46 Leśnica 3 0.00038
0.38
4 groeger bernard adamGROEGER Bernard Adam 49 Łany 2 0.00025
0.25
5 waclzawczyk konrad jozzefWACŁAWCZYK Konrad Józef 39 Staniszcze Wielkie 0 0
0.00
6 przezdzienk-grzybek krystynaPRZEZDZIENK-GRZYBEK Krystyna 62 Reńska Wieś 4 0.0005
0.50
7 rak dorota mariaRAK Dorota Maria 53 Większyce 12 0.00151
1.51
Razem 36
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 36

Lista nr 13 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 broncel grzegorz robertBRONCEL Grzegorz Robert 30 Gąsiorowice 1 0.00013
0.13
2 wieczorek andrzej stanislzawWIECZOREK Andrzej Stanisław 43 Zakrzów 2 0.00025
0.25
3 rochatka gabrielaROCHATKA Gabriela 54 Kielcza 0 0
0.00
4 kislinger krystynaKISLINGER Krystyna 54 Nysa 2 0.00025
0.25
5 moc dawid romanMOC Dawid Roman 23 Opole 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5