Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 3

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Publiczne Przedszkole nr 21, ul. Filtrowa 13 Kędzierzyn-Koźle
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice OSIEDLE ZACHÓD-część osiedla, w skład której wchodzą ulice: Bolesława Chrobrego, Filtrowa, Husarska, Kadetów, Mikołaja Kopernika, Zygmunta Krasińskiego, Mikołaja z Koźla, Gustawa Morcinka, Emilii Plater, Polna, Przytulna, Leopolda Staffa, Synów Pułku, Życzliwa.
Liczba mieszkańców 1627
Liczba wyborców 1387
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 1
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 1
Sejmiku Województwa Opolskiego 3

Protokoły

  • Wybory Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego) - Okręg nr 1
  • Wybory Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
  • Wybory Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle) - Okręg nr 1
  • Wybory Sejmiku Województwa Opolskiego) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1387
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1250
3 Liczba kart niewykorzystanych 478
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 772
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 772
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 772
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 16
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 756
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 twers bozzzenaTWERS Bożena 58 Kędzierzyn-Koźle 5 0.00066
0.66
2 komor antoni alfonsKOMOR Antoni Alfons 66 Kędzierzyn-Koźle 5 0.00066
0.66
3 danielski rafalzDANIELSKI Rafał 42 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
4 winnicka ewa mariolaWINNICKA Ewa Mariola 60 Kędzierzyn-Koźle 5 0.00066
0.66
5 potezga henryk janPOTĘGA Henryk Jan 72 Kędzierzyn-Koźle 12 0.00159
1.59
6 bulak katarzyna jolantaBULAK Katarzyna Jolanta 48 Kędzierzyn-Koźle 3 0.0004
0.40
Razem 30
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 30

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krebs andrzej slzawomirKREBS Andrzej Sławomir 73 Kędzierzyn-Koźle 59 0.0078
7.80
2 dziuba dorota wiktoriaDZIUBA Dorota Wiktoria 52 Kędzierzyn-Koźle 13 0.00172
1.72
3 mateja grzegorz slzawomirMATEJA Grzegorz Sławomir 47 Kędzierzyn-Koźle 9 0.00119
1.19
4 blzach krzysztof stanislzawBŁACH Krzysztof Stanisław 54 Kędzierzyn-Koźle 7 0.00093
0.93
5 fulzawka grzegorzFUŁAWKA Grzegorz 68 Kędzierzyn-Koźle 20 0.00265
2.65
6 domerecka elzzzbieta helenaDOMERECKA Elżbieta Helena 33 Kędzierzyn-Koźle 4 0.00053
0.53
7 krysz lidia jadwigaKRYŚ Lidia Jadwiga 47 Kędzierzyn-Koźle 9 0.00119
1.19
8 majer mieczyslzawMAJER Mieczysław 65 Kędzierzyn-Koźle 5 0.00066
0.66
Razem 126
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 126

Lista nr 14 - KWW NIEZALEŻNI Z MARKIEM PIASECKIM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 olejnik rafalz adamOLEJNIK Rafał Adam 45 Kędzierzyn-Koźle 35 0.00463
4.63
2 szczepanzska-majcher barbaraSZCZEPAŃSKA-MAJCHER Barbara 63 Kędzierzyn-Koźle 4 0.00053
0.53
3 derej karolina antoninaDEREJ Karolina Antonina 35 Kędzierzyn-Koźle 38 0.00503
5.03
4 rajchel wojciech janRAJCHEL Wojciech Jan 39 Kędzierzyn-Koźle 3 0.0004
0.40
5 nowak jadwiga barbaraNOWAK Jadwiga Barbara 50 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00013
0.13
6 nepelska-zzzak anna mariaNEPELSKA-ŻAK Anna Maria 34 Kędzierzyn-Koźle 9 0.00119
1.19
7 pawlik przemyslzaw piotrPAWLIK Przemysław Piotr 35 Kędzierzyn-Koźle 6 0.00079
0.79
Razem 96
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 96

Lista nr 15 - KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gisman jozzef andrzejGISMAN Józef Andrzej 63 Kędzierzyn-Koźle 82 0.01085
10.85
2 wczasek waldemarWCZASEK Waldemar 42 Kędzierzyn-Koźle 36 0.00476
4.76
3 reszka sabina mariaRESZKA Sabina Maria 49 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00013
0.13
4 plonka anna elzzzbietaPLONKA Anna Elżbieta 36 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
5 solzga bernard arminSOŁGA Bernard Armin 57 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
6 dudek malzgorzata iwonaDUDEK Małgorzata Iwona 47 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
7 augustyniak ewaAUGUSTYNIAK Ewa 62 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
8 barteczko daniel jozzefBARTECZKO Daniel Józef 34 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00013
0.13
Razem 120
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 120

Lista nr 16 - KWW SABINY NOWOSIELSKIEJ-KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymanzski dariusz janSZYMAŃSKI Dariusz Jan 59 Kędzierzyn-Koźle 52 0.00688
6.88
2 maselzko pawelz janMASEŁKO Paweł Jan 38 Kędzierzyn-Koźle 244 0.03228
32.28
3 migocz izabela monikaMIGOCZ Izabela Monika 47 Kędzierzyn-Koźle 18 0.00238
2.38
4 wezgrzyn stanislzaw mieczyslzawWĘGRZYN Stanisław Mieczysław 63 Kędzierzyn-Koźle 17 0.00225
2.25
5 ceglarek danuta annaCEGLAREK Danuta Anna 60 Urbanowice 12 0.00159
1.59
6 jellinek annaJELLINEK Anna 56 Kędzierzyn-Koźle 10 0.00132
1.32
7 gohla patrick joachimGOHLA Patrick Joachim 26 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00013
0.13
8 wencel robert dominikWENCEL Robert Dominik 46 Kędzierzyn-Koźle 30 0.00397
3.97
Razem 384
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 384
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1387
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1387
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1260
3 Liczba kart niewykorzystanych 488
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 772
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 772
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 772
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 772
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 13
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 10
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 759
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chrzanowski andrzejCHRZANOWSKI Andrzej 48 wyższe Kędzierzyn-Koźle 123 0.01621
16.21
2 mazur andrzej michalzMAZUR Andrzej Michał 66 wyższe Kędzierzyn-Koźle 58 0.00764
7.64
3 nowosielska sabina jozzefaNOWOSIELSKA Sabina Józefa 56 wyższe Kędzierzyn-Koźle 453 0.05968
59.68
4 piasecki marek jaroslzawPIASECKI Marek Jarosław 44 wyższe Kędzierzyn-Koźle 125 0.01647
16.47
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1387
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1387
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1257
3 Liczba kart niewykorzystanych 485
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 772
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 772
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 772
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 772
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 15
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 757
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ksiezski wieslzaw dariuszKSIĘSKI Wiesław Dariusz 58 Kędzierzyn-Koźle 9 0.00119
1.19
2 zzzarowski jacek mariuszŻAROWSKI Jacek Mariusz 49 Kędzierzyn-Koźle 12 0.00159
1.59
3 jarzezbski grzegorz piotrJARZĘBSKI Grzegorz Piotr 66 Kędzierzyn-Koźle 3 0.0004
0.40
4 wiercinzska danuta iwonaWIERCIŃSKA Danuta Iwona 55 Kędzierzyn-Koźle 7 0.00092
0.92
5 giecewicz krystyna stanislzawaGIECEWICZ Krystyna Stanisława 58 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00013
0.13
6 glzaz tadeusz michalzGŁAZ Tadeusz Michał 72 Kędzierzyn-Koźle 3 0.0004
0.40
7 kluba sylwia annaKLUBA Sylwia Anna 48 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00013
0.13
8 golzawski ireneusz wieslzawGOŁAWSKI Ireneusz Wiesław 49 Kędzierzyn-Koźle 4 0.00053
0.53
Razem 40
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 40

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wolzkowiecki slzawomir andrzejWOŁKOWIECKI Sławomir Andrzej 58 Kędzierzyn-Koźle 43 0.00568
5.68
2 pabiasz kazimierzPABIASZ Kazimierz 62 Kędzierzyn-Koźle 12 0.00159
1.59
3 skowron grzegorz antoniSKOWRON Grzegorz Antoni 57 Kędzierzyn-Koźle 10 0.00132
1.32
4 rogus tomaszROGUS Tomasz 48 Kędzierzyn-Koźle 20 0.00264
2.64
5 kucalza katarzyna kamilaKUCAŁA Katarzyna Kamila 53 Kędzierzyn-Koźle 6 0.00079
0.79
6 mochnik agnieszka joannaMOCHNIK Agnieszka Joanna 42 Kędzierzyn-Koźle 28 0.0037
3.70
7 krozlik daniel piotrKRÓLIK Daniel Piotr 45 Kędzierzyn-Koźle 26 0.00343
3.43
8 mysiak anna mariaMYSIAK Anna Maria 61 Kędzierzyn-Koźle 5 0.00066
0.66
Razem 150
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 150

Lista nr 15 - KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 swientek ewald jozzefSWIENTEK Ewald Józef 79 Kędzierzyn-Koźle 19 0.00251
2.51
2 drost jerzy maksymilianDROST Jerzy Maksymilian 66 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00013
0.13
3 polis malzgorzata dorotaPOLIS Małgorzata Dorota 48 Kędzierzyn-Koźle 4 0.00053
0.53
4 wrona joanna mariaWRONA Joanna Maria 61 Kędzierzyn-Koźle 2 0.00026
0.26
5 dambonz sonia wiktoriaDAMBOŃ Sonia Wiktoria 37 Kędzierzyn-Koźle 3 0.0004
0.40
6 born marcin karolBORN Marcin Karol 51 Kędzierzyn-Koźle 2 0.00026
0.26
7 czerner piotr pawelzCZERNER Piotr Paweł 48 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00013
0.13
8 jona lzukasz janJONA Łukasz Jan 34 Kędzierzyn-Koźle 14 0.00185
1.85
Razem 46
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 46

Lista nr 17 - KWW NIEZALEŻNI Z MARKIEM PIASECKIM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fazfara wieslzaw kazimierzFĄFARA Wiesław Kazimierz 61 Kędzierzyn-Koźle 69 0.00911
9.11
2 cylok-sokolzowski grzegorz janCYLOK-SOKOŁOWSKI Grzegorz Jan 43 Kędzierzyn-Koźle 8 0.00106
1.06
3 carynzska izabela magdaCARYŃSKA Izabela Magda 30 Kędzierzyn-Koźle 13 0.00172
1.72
4 turemka rafalz grzegorzTUREMKA Rafał Grzegorz 43 Kędzierzyn-Koźle 3 0.0004
0.40
5 bajewicz ingryda mariaBAJEWICZ Ingryda Maria 59 Kędzierzyn-Koźle 5 0.00066
0.66
6 sebesta-jablzonzska karolina helenaSEBESTA-JABŁOŃSKA Karolina Helena 31 Kędzierzyn-Koźle 4 0.00053
0.53
7 piechulek rafalz rufinPIECHULEK Rafał Rufin 25 Kędzierzyn-Koźle 11 0.00145
1.45
Razem 113
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 113

Lista nr 18 - KWW SABINY NOWOSIELSKIEJ-KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowak michalz benedyktNOWAK Michał Benedykt 36 Kędzierzyn-Koźle 114 0.01506
15.06
2 kopacki andrzej marekKOPACKI Andrzej Marek 46 Kędzierzyn-Koźle 95 0.01255
12.55
3 radka grazzzyna kazimieraRADKA Grażyna Kazimiera 57 Kędzierzyn-Koźle 8 0.00106
1.06
4 odulinzska ewa mariaODULIŃSKA Ewa Maria 58 Kędzierzyn-Koźle 19 0.00251
2.51
5 albin malzgorzataALBIN Małgorzata 46 Kędzierzyn-Koźle 8 0.00106
1.06
6 mlzot piotrMŁOT Piotr 53 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00013
0.13
7 bazczkowska teresa mariaBĄCZKOWSKA Teresa Maria 70 Kędzierzyn-Koźle 15 0.00198
1.98
8 wiszniewski ireneusz stanislzawWIŚNIEWSKI Ireneusz Stanisław 43 Kędzierzyn-Koźle 148 0.01955
19.55
Razem 408
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 408
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Opolskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1387
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1256
3 Liczba kart niewykorzystanych 484
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 772
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 772
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 771
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 21
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 15
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 750
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kochan helena mariaKOCHAN Helena Maria 60 Pawłowiczki 5 0.00067
0.67
2 klimek michalz antoniKLIMEK Michał Antoni 45 Lubieszów 4 0.00053
0.53
3 kupny danuta teresaKUPNY Danuta Teresa 42 Góra Świętej Anny 0 0
0.00
4 neuwald marek jozzefNEUWALD Marek Józef 43 Łany 0 0
0.00
5 wieczorek-griner agnieszka danutaWIECZOREK-GRINER Agnieszka Danuta 36 Zakrzów 1 0.00013
0.13
6 gola ewa barbaraGOLA Ewa Barbara 51 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
7 kiel tomasz teodorKIEL Tomasz Teodor 40 Kędzierzyn-Koźle 2 0.00027
0.27
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kolenda-lzabusz brygidaKOLENDA-ŁABUŚ Brygida 68 Kędzierzyn-Koźle 178 0.02373
23.73
2 plaskota mariuszPLASKOTA Mariusz 49 Większyce 10 0.00133
1.33
3 salzacki andrzej alfredSAŁACKI Andrzej Alfred 64 Zakrzów 63 0.0084
8.40
4 siewiera zdzislzaw janSIEWIERA Zdzisław Jan 70 Zawadzkie 0 0
0.00
5 muc-klimek ewa helenaMUC-KLIMEK Ewa Helena 38 Ligota Czamborowa 9 0.0012
1.20
6 gazdek-radwanowska marzanna aleksandraGĄDEK-RADWANOWSKA Marzanna Aleksandra 53 Kędzierzyn-Koźle 13 0.00173
1.73
7 wezgrzyn robertWĘGRZYN Robert 50 Kędzierzyn-Koźle 40 0.00533
5.33
Razem 313
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 313

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pietrzyk kazimierzPIETRZYK Kazimierz 76 Kędzierzyn-Koźle 51 0.0068
6.80
2 gaida olga helenaGAIDA Olga Helena 52 Strzelce Opolskie 1 0.00013
0.13
3 oczosz malzgorzata joannaOCZOŚ Małgorzata Joanna 51 Kędzierzyn-Koźle 21 0.0028
2.80
4 tomala dorota annaTOMALA Dorota Anna 51 Kędzierzyn-Koźle 15 0.002
2.00
5 magdziarz marian tadeuszMAGDZIARZ Marian Tadeusz 69 Kędzierzyn-Koźle 3 0.0004
0.40
6 kampa annaKAMPA Anna 35 Tarnów Opolski 6 0.0008
0.80
7 nowak stanislzawNOWAK Stanisław 67 Stradunia 6 0.0008
0.80
Razem 103
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 103

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mucha pawelz jozzefMUCHA Paweł Józef 26 Kędzierzyn-Koźle 10 0.00133
1.33
2 faron sabina nataliaFARON Sabina Natalia 26 Kędzierzyn-Koźle 2 0.00027
0.27
3 peljan piotr damianPELJAN Piotr Damian 36 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
4 szypowska aleksandra iwonaSZYPOWSKA Aleksandra Iwona 29 Strzelce Opolskie 0 0
0.00
5 wasiuk miroslzaw jozzefWASIUK Mirosław Józef 48 Kędzierzyn-Koźle 3 0.0004
0.40
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sokolzowska katarzyna joannaSOKOŁOWSKA Katarzyna Joanna 42 Opole 1 0.00013
0.13
2 janicki jozzefJANICKI Józef 71 Kędzierzyn-Koźle 2 0.00027
0.27
3 marcisz henryka zdzislzawaMARCISZ Henryka Zdzisława 71 Opole 0 0
0.00
4 kaminzska reginaKAMIŃSKA Regina 61 Opole 0 0
0.00
5 gozrny jaroslzawGÓRNY Jarosław 31 Opole 1 0.00013
0.13
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymanzski andrzejSZYMAŃSKI Andrzej 51 Kędzierzyn-Koźle 31 0.00413
4.13
2 mrozwka ireneusz waldemarMRÓWKA Ireneusz Waldemar 53 Kędzierzyn-Koźle 4 0.00053
0.53
3 morkis elzzzbieta mariaMORKIS Elżbieta Maria 52 Kędzierzyn-Koźle 5 0.00067
0.67
4 pajazk szymon jozzefPAJĄK Szymon Józef 23 Reńska Wieś 1 0.00013
0.13
5 bojar slzawomir czeslzawBOJAR Sławomir Czesław 52 Kędzierzyn-Koźle 5 0.00067
0.67
6 szkucik-jezdrzejewska iwona elzzzbietaSZKUCIK-JĘDRZEJEWSKA Iwona Elżbieta 34 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
7 wadowska justyna magdalenaWADOWSKA Justyna Magdalena 30 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00013
0.13
Razem 47
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 47

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajer dawid mateuszGAJER Dawid Mateusz 22 Jemielnica 5 0.00067
0.67
2 kandziora gilbert tobiaszKANDZIORA Gilbert Tobiasz 19 Maciowakrze 0 0
0.00
3 kryszyn dagmara katarzynaKRYSZYN Dagmara Katarzyna 25 Strzelce Opolskie 3 0.0004
0.40
4 szczepanek marek jozzefSZCZEPANEK Marek Józef 63 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
5 surowiecka kinga agataSUROWIECKA Kinga Agata 18 Zdzieszowice 2 0.00027
0.27
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tomaszek bogdan stanislzawTOMASZEK Bogdan Stanisław 64 Kędzierzyn-Koźle 67 0.00893
8.93
2 niewadzisz piotrNIEWADZISZ Piotr 39 Kędzierzyn-Koźle 54 0.0072
7.20
3 mutwin roland jozzefMUTWIN Roland Józef 52 Większyce 5 0.00067
0.67
4 tworek beata malzgorzataTWOREK Beata Małgorzata 52 Strzelce Opolskie 5 0.00067
0.67
5 tokarczyk andrzejTOKARCZYK Andrzej 57 Reńska Wieś 21 0.0028
2.80
6 kuczma izabela krystynaKUCZMA Izabela Krystyna 55 Otmice 1 0.00013
0.13
7 peczkis elzzzbieta annaPECZKIS Elżbieta Anna 37 Kędzierzyn-Koźle 20 0.00267
2.67
Razem 173
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 173

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowak janusz bronislzawNOWAK Janusz Bronisław 41 Opole 5 0.00067
0.67
2 witosza witold sylwesterWITOSZA Witold Sylwester 44 Klucz 0 0
0.00
3 denys beata bronislzawaDENYS Beata Bronisława 46 Opole 0 0
0.00
4 stysiak janSTYSIAK Jan 63 Opole 0 0
0.00
5 szyndler barbaraSZYNDLER Barbara 44 Namysłów 1 0.00013
0.13
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 12 - KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kolek roman jacekKOLEK Roman Jacek 56 Jemielnica 15 0.002
2.00
2 steuer zygfryd franciszekSTEUER Zygfryd Franciszek 59 Gierałtowice 15 0.002
2.00
3 gola edyta mariaGOLA Edyta Maria 46 Leśnica 2 0.00027
0.27
4 groeger bernard adamGROEGER Bernard Adam 49 Łany 4 0.00053
0.53
5 waclzawczyk konrad jozzefWACŁAWCZYK Konrad Józef 39 Staniszcze Wielkie 0 0
0.00
6 przezdzienk-grzybek krystynaPRZEZDZIENK-GRZYBEK Krystyna 62 Reńska Wieś 4 0.00053
0.53
7 rak dorota mariaRAK Dorota Maria 53 Większyce 21 0.0028
2.80
Razem 61
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 61

Lista nr 13 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 broncel grzegorz robertBRONCEL Grzegorz Robert 30 Gąsiorowice 3 0.0004
0.40
2 wieczorek andrzej stanislzawWIECZOREK Andrzej Stanisław 43 Zakrzów 3 0.0004
0.40
3 rochatka gabrielaROCHATKA Gabriela 54 Kielcza 0 0
0.00
4 kislinger krystynaKISLINGER Krystyna 54 Nysa 0 0
0.00
5 moc dawid romanMOC Dawid Roman 23 Opole 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6