Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 29

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18), ul. Jana Brzechwy 80 Kędzierzyn-Koźle
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice OSIEDLE CISOWA-cały obszar osiedla.
Liczba mieszkańców 1828
Liczba wyborców 1509
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle 4
Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 2
Sejmiku Województwa Opolskiego 3

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
  • Wybory Sejmiku Województwa Opolskiego) - Okręg nr 3
  • Wybory Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego) - Okręg nr 2
  • Wybory Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle) - Okręg nr 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1510
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1510
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1370
3 Liczba kart niewykorzystanych 729
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 642
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 642
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 641
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 641
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 18
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 623
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 chrzanowski andrzejCHRZANOWSKI Andrzej 48 wyższe Kędzierzyn-Koźle 89 0.01429
14.29
2 mazur andrzej michalzMAZUR Andrzej Michał 66 wyższe Kędzierzyn-Koźle 19 0.00305
3.05
3 nowosielska sabina jozzefaNOWOSIELSKA Sabina Józefa 56 wyższe Kędzierzyn-Koźle 363 0.05827
58.27
4 piasecki marek jaroslzawPIASECKI Marek Jarosław 44 wyższe Kędzierzyn-Koźle 152 0.0244
24.40
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Opolskiego) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1510
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1357
3 Liczba kart niewykorzystanych 716
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 642
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 642
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 642
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 41
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 13
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 28
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 601
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kochan helena mariaKOCHAN Helena Maria 60 Pawłowiczki 3 0.0005
0.50
2 klimek michalz antoniKLIMEK Michał Antoni 45 Lubieszów 1 0.00017
0.17
3 kupny danuta teresaKUPNY Danuta Teresa 42 Góra Świętej Anny 0 0
0.00
4 neuwald marek jozzefNEUWALD Marek Józef 43 Łany 1 0.00017
0.17
5 wieczorek-griner agnieszka danutaWIECZOREK-GRINER Agnieszka Danuta 36 Zakrzów 3 0.0005
0.50
6 gola ewa barbaraGOLA Ewa Barbara 51 Kędzierzyn-Koźle 3 0.0005
0.50
7 kiel tomasz teodorKIEL Tomasz Teodor 40 Kędzierzyn-Koźle 26 0.00433
4.33
Razem 37
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 37

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kolenda-lzabusz brygidaKOLENDA-ŁABUŚ Brygida 68 Kędzierzyn-Koźle 115 0.01913
19.13
2 plaskota mariuszPLASKOTA Mariusz 49 Większyce 10 0.00166
1.66
3 salzacki andrzej alfredSAŁACKI Andrzej Alfred 64 Zakrzów 12 0.002
2.00
4 siewiera zdzislzaw janSIEWIERA Zdzisław Jan 70 Zawadzkie 2 0.00033
0.33
5 muc-klimek ewa helenaMUC-KLIMEK Ewa Helena 38 Ligota Czamborowa 0 0
0.00
6 gazdek-radwanowska marzanna aleksandraGĄDEK-RADWANOWSKA Marzanna Aleksandra 53 Kędzierzyn-Koźle 21 0.00349
3.49
7 wezgrzyn robertWĘGRZYN Robert 50 Kędzierzyn-Koźle 47 0.00782
7.82
Razem 207
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 207

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pietrzyk kazimierzPIETRZYK Kazimierz 76 Kędzierzyn-Koźle 13 0.00216
2.16
2 gaida olga helenaGAIDA Olga Helena 52 Strzelce Opolskie 0 0
0.00
3 oczosz malzgorzata joannaOCZOŚ Małgorzata Joanna 51 Kędzierzyn-Koźle 7 0.00116
1.16
4 tomala dorota annaTOMALA Dorota Anna 51 Kędzierzyn-Koźle 2 0.00033
0.33
5 magdziarz marian tadeuszMAGDZIARZ Marian Tadeusz 69 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00017
0.17
6 kampa annaKAMPA Anna 35 Tarnów Opolski 4 0.00067
0.67
7 nowak stanislzawNOWAK Stanisław 67 Stradunia 2 0.00033
0.33
Razem 29
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 29

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mucha pawelz jozzefMUCHA Paweł Józef 26 Kędzierzyn-Koźle 5 0.00083
0.83
2 faron sabina nataliaFARON Sabina Natalia 26 Kędzierzyn-Koźle 3 0.0005
0.50
3 peljan piotr damianPELJAN Piotr Damian 36 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00017
0.17
4 szypowska aleksandra iwonaSZYPOWSKA Aleksandra Iwona 29 Strzelce Opolskie 2 0.00033
0.33
5 wasiuk miroslzaw jozzefWASIUK Mirosław Józef 48 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sokolzowska katarzyna joannaSOKOŁOWSKA Katarzyna Joanna 42 Opole 4 0.00067
0.67
2 janicki jozzefJANICKI Józef 71 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
3 marcisz henryka zdzislzawaMARCISZ Henryka Zdzisława 71 Opole 0 0
0.00
4 kaminzska reginaKAMIŃSKA Regina 61 Opole 0 0
0.00
5 gozrny jaroslzawGÓRNY Jarosław 31 Opole 1 0.00017
0.17
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szymanzski andrzejSZYMAŃSKI Andrzej 51 Kędzierzyn-Koźle 19 0.00316
3.16
2 mrozwka ireneusz waldemarMRÓWKA Ireneusz Waldemar 53 Kędzierzyn-Koźle 3 0.0005
0.50
3 morkis elzzzbieta mariaMORKIS Elżbieta Maria 52 Kędzierzyn-Koźle 3 0.0005
0.50
4 pajazk szymon jozzefPAJĄK Szymon Józef 23 Reńska Wieś 1 0.00017
0.17
5 bojar slzawomir czeslzawBOJAR Sławomir Czesław 52 Kędzierzyn-Koźle 3 0.0005
0.50
6 szkucik-jezdrzejewska iwona elzzzbietaSZKUCIK-JĘDRZEJEWSKA Iwona Elżbieta 34 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
7 wadowska justyna magdalenaWADOWSKA Justyna Magdalena 30 Kędzierzyn-Koźle 5 0.00083
0.83
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 34

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gajer dawid mateuszGAJER Dawid Mateusz 22 Jemielnica 3 0.0005
0.50
2 kandziora gilbert tobiaszKANDZIORA Gilbert Tobiasz 19 Maciowakrze 2 0.00033
0.33
3 kryszyn dagmara katarzynaKRYSZYN Dagmara Katarzyna 25 Strzelce Opolskie 1 0.00017
0.17
4 szczepanek marek jozzefSZCZEPANEK Marek Józef 63 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00017
0.17
5 surowiecka kinga agataSUROWIECKA Kinga Agata 18 Zdzieszowice 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tomaszek bogdan stanislzawTOMASZEK Bogdan Stanisław 64 Kędzierzyn-Koźle 64 0.01065
10.65
2 niewadzisz piotrNIEWADZISZ Piotr 39 Kędzierzyn-Koźle 25 0.00416
4.16
3 mutwin roland jozzefMUTWIN Roland Józef 52 Większyce 0 0
0.00
4 tworek beata malzgorzataTWOREK Beata Małgorzata 52 Strzelce Opolskie 10 0.00166
1.66
5 tokarczyk andrzejTOKARCZYK Andrzej 57 Reńska Wieś 4 0.00067
0.67
6 kuczma izabela krystynaKUCZMA Izabela Krystyna 55 Otmice 4 0.00067
0.67
7 peczkis elzzzbieta annaPECZKIS Elżbieta Anna 37 Kędzierzyn-Koźle 10 0.00166
1.66
Razem 117
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 117

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowak janusz bronislzawNOWAK Janusz Bronisław 41 Opole 1 0.00017
0.17
2 witosza witold sylwesterWITOSZA Witold Sylwester 44 Klucz 0 0
0.00
3 denys beata bronislzawaDENYS Beata Bronisława 46 Opole 0 0
0.00
4 stysiak janSTYSIAK Jan 63 Opole 0 0
0.00
5 szyndler barbaraSZYNDLER Barbara 44 Namysłów 1 0.00017
0.17
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 12 - KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kolek roman jacekKOLEK Roman Jacek 56 Jemielnica 55 0.00915
9.15
2 steuer zygfryd franciszekSTEUER Zygfryd Franciszek 59 Gierałtowice 48 0.00799
7.99
3 gola edyta mariaGOLA Edyta Maria 46 Leśnica 27 0.00449
4.49
4 groeger bernard adamGROEGER Bernard Adam 49 Łany 8 0.00133
1.33
5 waclzawczyk konrad jozzefWACŁAWCZYK Konrad Józef 39 Staniszcze Wielkie 0 0
0.00
6 przezdzienk-grzybek krystynaPRZEZDZIENK-GRZYBEK Krystyna 62 Reńska Wieś 4 0.00067
0.67
7 rak dorota mariaRAK Dorota Maria 53 Większyce 7 0.00116
1.16
Razem 149
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 149

Lista nr 13 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 broncel grzegorz robertBRONCEL Grzegorz Robert 30 Gąsiorowice 1 0.00017
0.17
2 wieczorek andrzej stanislzawWIECZOREK Andrzej Stanisław 43 Zakrzów 1 0.00017
0.17
3 rochatka gabrielaROCHATKA Gabriela 54 Kielcza 0 0
0.00
4 kislinger krystynaKISLINGER Krystyna 54 Nysa 0 0
0.00
5 moc dawid romanMOC Dawid Roman 23 Opole 1 0.00017
0.17
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1510
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1356
3 Liczba kart niewykorzystanych 715
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 642
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 641
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 641
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 15
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 616
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 delewicz edward marcinDELEWICZ Edward Marcin 49 Kędzierzyn-Koźle 4 0.00065
0.65
2 widlzak artur fryderykWIDŁAK Artur Fryderyk 59 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
3 witko tadeuszWITKO Tadeusz 66 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
4 chezcz hanna magdalenaCHĘĆ Hanna Magdalena 56 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
5 kielesinzska genowefaKIELESIŃSKA Genowefa 67 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00016
0.16
6 lewandowska mariaLEWANDOWSKA Maria 58 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00016
0.16
7 kowalczyk anna beataKOWALCZYK Anna Beata 46 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00016
0.16
8 giet adam dariuszGIET Adam Dariusz 49 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00049
0.49
9 bezdkowski stanislzawBĘDKOWSKI Stanisław 68 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lachowicz andrzej piotrLACHOWICZ Andrzej Piotr 60 Kędzierzyn-Koźle 24 0.0039
3.90
2 kutylza piotrKUTYŁA Piotr 45 Ciężkowice 3 0.00049
0.49
3 januszek ewa katarzynaJANUSZEK Ewa Katarzyna 51 Kędzierzyn-Koźle 2 0.00032
0.32
4 smaga wioletta ewaSMAGA Wioletta Ewa 50 Kędzierzyn-Koźle 5 0.00081
0.81
5 zwarycz mariusz piotrZWARYCZ Mariusz Piotr 44 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
6 emerling ewa bogumilzaEMERLING Ewa Bogumiła 49 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
7 palzys jerzy kazimierzPAŁYS Jerzy Kazimierz 69 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00049
0.49
8 szostak izabela malzgorzataSZOSTAK Izabela Małgorzata 32 Kędzierzyn-Koźle 4 0.00065
0.65
9 janik krzysztof rafalzJANIK Krzysztof Rafał 51 Kędzierzyn-Koźle 2 0.00032
0.32
Razem 43
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 43

Lista nr 14 - KWW NIEZALEŻNI Z MARKIEM PIASECKIM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wantulza tomasz pawelzWANTUŁA Tomasz Paweł 47 Kędzierzyn-Koźle 49 0.00795
7.95
2 pokorska-mlzodzinzska olgaPOKORSKA-MŁODZIŃSKA Olga 41 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00049
0.49
3 chodakowski marek wlzadyslzawCHODAKOWSKI Marek Władysław 38 Kędzierzyn-Koźle 8 0.0013
1.30
4 krywionek dariusz piotrKRYWIONEK Dariusz Piotr 47 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
5 daroszewski tomasz jaroslzawDAROSZEWSKI Tomasz Jarosław 39 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
6 mazur magdalena annaMAZUR Magdalena Anna 34 Stare Koźle 1 0.00016
0.16
7 besaraba arleta magdalenaBESARABA Arleta Magdalena 34 Kędzierzyn-Koźle 2 0.00032
0.32
8 droszczak tadeusz michalzDROSZCZAK Tadeusz Michał 44 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00049
0.49
Razem 66
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 66

Lista nr 15 - KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rosenhof jerzy augustynROSENHOF Jerzy Augustyn 66 Kędzierzyn-Koźle 263 0.04269
42.69
2 swoboda sylwia benedyktaSWOBODA Sylwia Benedykta 62 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
3 zzzukowska lidia helenaŻUKOWSKA Lidia Helena 56 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00016
0.16
4 szip beata mariaSZIP Beata Maria 52 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
5 krawiec martyna teresaKRAWIEC Martyna Teresa 28 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00049
0.49
6 wieczorek gabriela mariaWIECZOREK Gabriela Maria 55 Radziejów 4 0.00065
0.65
7 przygoda piotr pawelzPRZYGODA Piotr Paweł 55 Kędzierzyn-Koźle 2 0.00032
0.32
8 pirozg adam edwardPIRÓG Adam Edward 31 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
9 bonk lzukasz marekBONK Łukasz Marek 30 Kędzierzyn-Koźle 67 0.01088
10.88
Razem 340
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 340

Lista nr 16 - KWW SABINY NOWOSIELSKIEJ-KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tudaj malzgorzata cecyliaTUDAJ Małgorzata Cecylia 67 Stare Koźle 35 0.00568
5.68
2 jahn piotr jozzefJAHN Piotr Józef 43 Kędzierzyn-Koźle 18 0.00292
2.92
3 kuzzbida jadwigaKUŹBIDA Jadwiga 69 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00049
0.49
4 jankowska bozzzena malzgorzataJANKOWSKA Bożena Małgorzata 61 Kędzierzyn-Koźle 8 0.0013
1.30
5 kodzz grzegorz stanislzawKODŹ Grzegorz Stanisław 46 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
6 szyndzielorz magdalena urszulaSZYNDZIELORZ Magdalena Urszula 46 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
7 radlzowski tomasz januszRADŁOWSKI Tomasz Janusz 51 Bierawa 82 0.01331
13.31
8 lzotecka bozzzenaŁOTECKA Bożena 60 Kędzierzyn-Koźle 6 0.00097
0.97
9 mankiewicz grzegorz bogdanMANKIEWICZ Grzegorz Bogdan 46 Kędzierzyn-Koźle 5 0.00081
0.81
Razem 157
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 157
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1510
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1510
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1360
3 Liczba kart niewykorzystanych 719
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 642
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 642
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 642
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 642
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 18
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 12
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 624
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mazur andrzej michalzMAZUR Andrzej Michał 66 Kędzierzyn-Koźle 10 0.0016
1.60
2 masalski ryszardMASALSKI Ryszard 55 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00048
0.48
3 wolzczecka krystyna jozzefaWOŁCZECKA Krystyna Józefa 62 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
4 kobielarz katarzyna jolantaKOBIELARZ Katarzyna Jolanta 48 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
5 pietrzyk piotr jerzyPIETRZYK Piotr Jerzy 69 Kędzierzyn-Koźle 2 0.00032
0.32
6 ostrowska beata barbaraOSTROWSKA Beata Barbara 35 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00016
0.16
7 walczak ewaWALCZAK Ewa 55 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00016
0.16
8 nowacka irena jadwigaNOWACKA Irena Jadwiga 74 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
9 kwiatkowski sebastian janKWIATKOWSKI Sebastian Jan 40 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kukolka-bogocz katarzyna krystynaKUKOLKA-BOGOCZ Katarzyna Krystyna 35 Kędzierzyn-Koźle 27 0.00433
4.33
2 szustakiewicz dominik karolSZUSTAKIEWICZ Dominik Karol 33 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
3 majcher piotr henrykMAJCHER Piotr Henryk 49 Kędzierzyn-Koźle 4 0.00064
0.64
4 majnusz marcin robertMAJNUSZ Marcin Robert 42 Kędzierzyn-Koźle 17 0.00272
2.72
5 rakszewski pawelz janRAKSZEWSKI Paweł Jan 37 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00048
0.48
6 mateja ilona gabrielaMATEJA Ilona Gabriela 46 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00048
0.48
7 strzempczyk katarzyna klaraSTRZEMPCZYK Katarzyna Klara 26 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
8 wozzniak beata malzgorzataWOŹNIAK Beata Małgorzata 49 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
9 smaga krzysztof marianSMAGA Krzysztof Marian 50 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00048
0.48
Razem 57
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 57

Lista nr 15 - KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 majnusz hubertMAJNUSZ Hubert 60 Kędzierzyn-Koźle 334 0.05353
53.53
2 golenia beata jolantaGOLENIA Beata Jolanta 49 Kędzierzyn-Koźle 2 0.00032
0.32
3 koprowski marek stanislzawKOPROWSKI Marek Stanisław 51 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
4 kolzodenna krystyna annaKOŁODENNA Krystyna Anna 66 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
5 talzan krzysztof michalzTAŁAN Krzysztof Michał 53 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
6 kolenda anna magdalenaKOLENDA Anna Magdalena 27 Kędzierzyn-Koźle 28 0.00449
4.49
7 scheit maria antoninaSCHEIT Maria Antonina 54 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00016
0.16
8 wrona joachim zygfrydWRONA Joachim Zygfryd 60 Kędzierzyn-Koźle 2 0.00032
0.32
9 solzga krystynaSOŁGA Krystyna 52 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
Razem 367
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 367

Lista nr 17 - KWW NIEZALEŻNI Z MARKIEM PIASECKIM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 krozl jacekKRÓL Jacek 48 Kędzierzyn-Koźle 10 0.0016
1.60
2 matuszewski ireneusz kryspinMATUSZEWSKI Ireneusz Kryspin 63 Kędzierzyn-Koźle 4 0.00064
0.64
3 kolztowska katarzyna mariannaKOŁTOWSKA Katarzyna Marianna 36 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00016
0.16
4 wyrozumska zofia mariaWYROZUMSKA Zofia Maria 65 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00048
0.48
5 piskorz daria astraPISKORZ Daria Astra 35 Kędzierzyn-Koźle 56 0.00897
8.97
6 rucki bartlzomiej dominikRUCKI Bartłomiej Dominik 39 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
7 balcerak anna mariaBALCERAK Anna Maria 32 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
8 milewska joanna iwonaMILEWSKA Joanna Iwona 36 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00048
0.48
9 brosz-zalzezski milzosz andrzejBROŚ-ZAŁĘSKI Miłosz Andrzej 41 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00016
0.16
Razem 78
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 78

Lista nr 18 - KWW SABINY NOWOSIELSKIEJ-KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowosielska sabina jozzefaNOWOSIELSKA Sabina Józefa 56 Kędzierzyn-Koźle 69 0.01106
11.06
2 lzobodzinzska beataŁOBODZIŃSKA Beata 54 Kędzierzyn-Koźle 3 0.00048
0.48
3 scheller tomasz janSCHELLER Tomasz Jan 29 Kędzierzyn-Koźle 7 0.00112
1.12
4 lipczynzska malzgorzataLIPCZYŃSKA Małgorzata 50 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00016
0.16
5 zaslzonka marek kazimierzZASŁONKA Marek Kazimierz 55 Kędzierzyn-Koźle 1 0.00016
0.16
6 urbanowicz edward euzebiuszURBANOWICZ Edward Euzebiusz 72 Kędzierzyn-Koźle 0 0
0.00
7 jankowski telesforJANKOWSKI Telesfor 61 Kędzierzyn-Koźle 10 0.0016
1.60
8 kozakiewicz elzzzbietaKOZAKIEWICZ Elżbieta 61 Kędzierzyn-Koźle 8 0.00128
1.28
9 oczosz adam wojciechOCZOŚ Adam Wojciech 47 Kędzierzyn-Koźle 6 0.00096
0.96
Razem 105
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 105